Národní obroditel Jenda Vašek ze Studnic

15. 7. 2024

: My jsme sbor


1. C 
My jsme sbor, my jsme sbor dobrovolných hasi
G 
čů  

My jsme sbor, my jsme sbor dobrovolných hasiC 
čů  

My jsme sbor, my jsme sbor dobrovolných hasiF 
čů 

My jsme sbor, my jsme sbC 
or dobrov
G 
olných hasi
C 
čů


1. Anča drž… Anča drž… Anča držka plechová, 
Anča drž… Anča drž… Anča držka plechová, 
Anča drž… Anča drž… Anča držka plechová, 
Anča drž… Anča drž… Anča držka plechová. 

2. 
: A kurva… a ku rva… a ku rvačce nedošlo. : 
3. 
: Vymrdal… Wimr dal… Wimmer dal překrásnej gól. : 
4. 
: Su piča… supy ča… supy často létají. : 
5. 
: Mě stojí… město jí… a vesnice hladoví. : 
6. 
: Čůráku… čůrá ku… čůrá kuřák ve vlaku. : 
7. 
: Čůráci… čůrá ci… čůrá cikán na práci. : 
8. 
: Liž koule… liškou le… liškou lemovaný plášť. : 
9. 
: Vyjebu… vyje bu… vyje buldok na měsíc. : 
10. 
: Našukat… našu Kat… našu Katku přejel vlak. : 
11. 
: Poštěvak… poště vak… poště vaky ukradli. : 
12. 
: Když seru… když se rů… když se růže červená. : 
13. 
: Když serem… když se Rem… když se Remek narodil. : 
14. 
: Já mám pij… já mám pij… já mám pionýrskej kroj. : 
15. 
: Souloží… sou loži… sou ložiska na skladě. : 
16. 
: Ty píčo… týpí čo… típí čouhá ze křoví. : 
17. 
: Už hovna… už ho v ná… už ho v náručí nesou. : 
1