YCD

4. 8. 2020

: Zabili, zabili

1. C 
Zabili, 
F 
zabili, 
Dmi 
chlapa z kolo
F 
čavy
C 
,

C 
řekněte 
F 
hrobaři, 
Dmi 
kde je pocho
F 
vaný?
C 
 


R: C 
Bylo tu není tu, 
F 
havrani na plotu 

C 
Bylo víno v sudě 
F 
teď tam voda bude

C 
není, 
F 
není tu
C 
 


2. Špatně ho zabili, špatně pochovali
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali

R: Bylo tu není tu…

3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji
havrani pro něho po poli krákají

R: Bylo tu není tu…

4. Kráká starý hravran, krákat nepřestane
dokud v Koločavě živý chlap zůstane

sloka:  3 C F 5 Dmi F C
refren: C F
1

: Tereza (Osamělý město)


1. Ten C 
den, co vítr 
D 
listí z města 
G 
svál,  

můj C 
džíp se vracel, 
D 
jako by se 
Emi 
bál, 

že C 
asfaltový 
D 
moře odliv 
G 
má 

C 
stáj že svýho 
D 
koně nepo
E 
zná. 


R: Řekni, G 
kolik je na světě, kolik je takovejch 
D 
měst, 

řekni, Ami 
kdo by se vracel, všude je tisíce 
Emi 
cest, 

tenkrát, G 
když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě 
D 
máš, 

tenkrát Ami 
ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků 
Emi 
dáš 

napoD 
sled, napo
G 
sled. 


2. Já z dálky viděl město v slunci stát 
a dál jsem se jen s hrůzou mohl ptát, 
proč vítr mlátí spoustou okenic, 
proč jsou v ulici auta, jinak nic? 

R: Řekni… 

3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut 
zaznívá odněkud něžný tón flaut 
a v závěji starýho papíru 
válej' se černý klapky z klavíru. 

R: Řekni… 

4. Tak loudám se tím hrozným městem sám 
a vím, že Terezu už nepotkám, 
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
a vosamělý město mlčící. 

R: Řekni… 
2

: Franky Dlouhán

1. C 
Kolik je smutného, když 
F 
mraky černé 
C 
jdou

lidem nad G7 
hlavou 
F 
smutnou dálavou
C 
.

Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
za čas odletěl, každý zapomněl.

R: C 
Měl kapsu 
G7 
prázdnou Franky Dlouhán,

po státech F 
toulal se jen 
C 
sám a že

byl F 
veselej, tak 
C 
každej měl ho 
G 
rád.

Tam ruce k F 
dílu mlčky přiloží a 
C 
zase jede 
Ami 
dál.

F 
každej kdo s ním 
G 
chvilku byl,

tak F 
dlouho 
G7 
se pak 
C 
smál.


2. Tam kde byl plač tam Franky hezkou píseň měl
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát.
A když pak večer ranče tiše usínaj
Frankův zpěv jde dál nocí s písní dál …

R: Měl kapsu prázdnou …

3. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše smutně spí.
Bůh ví jak, za co tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíraček zněl … 

R: Měl kapsu prázdnou …
3

: Nad stádem koní

{{155bpm}}

1. D 
Nad stádem 
A4 
koní
A Em 
 
podkovy G 
zvoní, zvoní,

D 
černý vůz vle
A4 
čou
A Em 
 
a slzy G 
tečou. A já volám:

D 
„Tak neplač, m
A4 
ůj 
A 
kamaráde,
Em 
 
 náhoda je G 
blbec, když krade.”

D 
Je tuhý jak 
A4 
veka a 
A 
 
řeka ho splaví.Em 
 
 Máme ho G 
rádi. No tak 
C 
co, tak 
G 
co, tak 
A4 
co?


2. D 
Vždycky si př
A4 
ál, 
A 
až bude popel,
Em 
 
 i s kytaG 
rou

D 
vodou ať pla
A4 
vou, j
A 
en žádný hot
Em 
el, s křížkem nad hla
G 
vou.

D 
Až najdeš mís
A4 
to, 
A 
kde je ten pramen
Em 
 
 a kámen, co prasG 
ká,

D 
budeš mít jis
A4 
to, 
A 
patří sem pope
Em 
l a každá 
G 
láska. No tak 
C 
co, tak 
G 
co, tak 
A4 
co?


3. D 
Nad stádem 
A4 
koní
A 
  
Em 
 podkovy 
G 
zvoní, zvoní,

D 
černý vůz vle
A4 
čou
A 
  
Em 
 a slzy te
G 
čou. A já šeptám:

D 
Vysyp ten pope
A4 
l, 
A 
kamaráde,
Em 
 do bílé 
G 
vody, vody,

D 
vyhasnul kote
A4 
l a 
A 
náhoda je 
Em 
štěstí od podko
G 
vy.


Vysyp ten D 
popel, 
A 
kamará
G 
de, do bílé 
D 
vody, 
A 
do vo
G 
dy,

vyhasnul D 
kotel a 
A 
náhoda je
Em 
 štěstí od podko
G 
vy.

Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, do vody,
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.  
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, do vody,
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.  
4

: Nevinná

NeviD 
nná
G 
, jsi nevi
D 
nná
G 
 

neviD 
nná
G 
 


sám v sobě D 
sedím, vagóny 
F#mi 
počítám

G 
můj vlak chce bejt 
Emi7 
zas se mnou sám

Gmaj7 
náručí mě 
F# 
svírá, odmy
G 
kám

na dně tvých D 
očí, poklady 
F#mi 
pirátů

G 
mý paže z větví 
Emi7 
akátů

G 
prorůstaj tvým 
Emi7 
tělem, nevi
A 
nná


Ref: 
D 
Jsi sama tak co proti 
A 
lásce zmůžeš

Hmi 
připadá ti snad láska 
G 
zvrácena

D 
léčíš stínem 
A 
úžeh, ztrace
G 

D 
Neříkej, že ti láska 
A 
dává málo

Hmi 
vítr ten mystik 
G 
všechno ví

D 
loví tvoje 
A 
vlásky ve 
G 
křoví


Nevinná, jsi nevinná
nevinná, květina

sám v sobě sedím, vagóny počítám
tvůj vlak chce bejt zas se mnou sám
v náručí mě svírá, odmykám
na dně tvých očí, s poklady pirátů
mý paže z větví akátů
prorůstaj tvým tělem, nevinná

Ref: 
Jsi sama tak co proti lásce zmůžeš
připadá ti snad láska zvrácena
léčíš stínem úžeh, ztracená
Neříkej, že ti láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví tvoje vlásky ve křoví

Hmi 

G 
svět se chce tulit na tvým 
Hmi 
bříšku

G 
a cpe se blíž, blíž, 
Hmi 
blíž

G 
nabízí načinčanou 
A 
mříž, mříž, spíš a zatím


V nás padaj hvězdy dolů,
ale andělé nas zvou nahoru
hvězdám není dáno zahynout
Neříkej, že nám láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví naše vlásky ve křoví

Nevinná, jsi nevinná
nevinná, květina
5

: Strom kýve pahýly

A 
Když slunce 
Hmi 
zapadá, tak 
C#mi 
moje nála
D 
da kles
A 
á.
Hmi 
   
C#mi 
   
Hmi 
 

A 
Strom kýve 
Hmi 
větvemi, pří
C#mi 
telem on je 
D 
mi, ple
A 
Hmi 
.  
C#mi 
   
Hmi 
 

C#mi 
Já však mám v duši žal, čert 
Hmi 
ví, kde se tam vzal, 

teA 
pe, tep[mi]e, te
C#mi 
pe, te
Hmi 
pe. 


R: A 
Strom kýve 
Hmi 
pahýly, chtěl 
C#mi 
bych jen na chví
D 
li 

teA 
be, tebe. 

Rosu mám v kanaG 
dách, v 
C 
mých černých kana
G 
dách 

C 
zebe, zebe. 


Znám dobře kůru lip, té dal jsem kdysi slib mlčení. 
Znám řeč, jíž mluví hřib, sám jako jedna z ryb jsem němý. 
Však lesy, ty mám rád, tam cítím se vždy mlád, 
vždycky líp, vždycky líp, vždycky líp, vždycky líp. 

R: Strom kýve pahýly… 
6

: Ještě jedno kafe

1. Máš Emi 
sladkej dech a oči, kterým 
D 
patří svatozář,

C 
vlasy máš jak hedvábí, když je 
H7 
vhodíš na polštář,

ale Emi 
já se o tvou lásku ani 
D 
vděčnost neprosím,

ty C 
děkuješ jen hvězdám a jseš 
H7 
věrná jenom jim.


R: C 
Ještě jedno kafe bych si 
H7 
dal,

C 
ještě jedno kafe, kruci
H7 
nál, než pojedu 
Emi 
dál. 
D 
 
C 
 
H7 
 


2. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh
a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech,
a taky házet nožem a držet pospolu
a brada se mu třese, když se nosí ke stolu.

R: Ještě jedno kafe bych si dal…

3. Tvá sestra hádá z ruky a tvá máti jakbysmet
a ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět,
a tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana.,
jen tvý srdce je jak moře - samý tajemství a tma.

R: Ještě jedno kafe bych si dal…
7

: Mystery Train

1. E 
Train ar..
A 
rive..sixteen coaches 
E 
long.

E 
Train ar..
A 
rive..sixteen coaches 
E 
long.

Well, that H7 
long black train, 
A 
got my baby and 
E 
gone.


2. E 
Train, 
A 
train..comin' 'round, 'round the 
E 
bend

E 
Train, 
A 
train, comin' 'round the 
E 
bend.

Well, it H7 
took my baby, 
A 
but it never will 
E 
again.


3. E 
Train, 
A 
train..comin' down, down the 
E 
line.

E 
Train, 
A 
train..comin' down the 
E 
line.

Well, it's H7 
bringin' my baby, 
A 
'cause

she's mine all, all E 
mine.


4. E 
Train, 
A 
train..comin' 'round, 'round the 
E 
bend

E 
Train, 
A 
train, comin' 'round the 
E 
bend.

Well, it H7 
took my baby, 
A 
but it never will 
E 
again.
8

: Zafúkané

1. Ami 
Větr sněh 
Asus2 
zanésl 
Ami 
z hor do po
Asus2 
lí, 

Ami 
já idu 
C 
přes kopce, 
G 
přes údo
Ami 
lí, 

C 
idu k tvej 
G 
dědině zatúla
C 
nej, 

F 
cestičky 
C 
sněhem sú 
E 
zafúka
Ami 
né.


Ref: Ami 
Zafúka
C 
né, 
G 
zafúka
C 
né, 

F 
kolem mňa 
C 
všecko je 
Dmi 
zafúka
E 
né.

Ami 
Zafúka
C 
né, 
G 
zafúka
C 
né,

F 
kolem mňa 
Dmi 
všecko je 
E 
zafúka
Ami 
né. 


2. Už vašu chalupu z dálky vidím, 
srdce sa ozvalo, bit ho slyším, 
snáď enom pár kroků mi zostává, 
a budu u tvého okénka stát. 

Ref: [: Ale zafúkané, zafúkané, 
okénko k tobě je zafúkané. :] 

3. Od tvého okna sa smutný vracám, 
v závějoch zpátky dom cestu hledám, 
spadl sněh na srdce zatúlané, 
aj na mé stopy - sú zafúkané. 

Ref: [: Zafúkané, zafúkané, 
mé stopy k tobě sú zafúkané. :] 

Asus2
9

: Na kameni kámen

1. C 
Jako suchej starej strom 

Jako všeFmaj7 
 ničící hrom,

Jak v poli tráC 
va

C 
Připadá mi ten náš svět

Plnej Fmaj7 
řečí a čím
Ami 
 víc tím
G 
 líp se 
C 


Ref: BudemFmaj7 
 o něco se rvát

Až tuAmi 
 nezůstane stát
G 
 

Na kameni C 
kámen

A jestliFmaj7 
 není žadnej bůh 

tak násAmi 
 vezme země vzduch 
G 
no 

a potom C 
ámen


2. a to všecno proto jen 
že pár pánů chce mít den
bohatších králů
přes všechna slova co z nich jdou
hrabou pro kuličku svou 
jen pro tu svou

Ref: 

3. Možná jen se mi to zdá 
A po těžký noci příjde, 
Příjde hezký ráno 
Jaký bude nevim sám 
Taky jsem si zvyk 
na všechno kolem nás

Ref: 

C 
Na,na..
Fmaj7 C 
 
10

: Duhová víla

1. Es 
Koukej 
B 
kapky se 
Es 
koulí
B 
 

Es 
Mám jich 
B 
na dlaní 
Es 
víc než 
B 
ty /

Jsi paní Es 
vod /

Já B 
ptám se tě 
Cmi 
jsou-
As 
li

Es 
Tvým dlaním 
B 
mé kapky 
Es 
vhod /


2. Pokud se B 
deště dotý
Es 

Já / B 
Vím že jsem 
Es 
hloupá
B 
 /

Chtěl jsem jen Es 
říct /

Máš B 
se mnou jen 
Es 
trápe
B 
ní /

Ty přece Es 
víš /

že B 
duha nám 
Cmi 
stou
As 

F 
Září musíme 
B 
blíž

jsme krásně promočení

R: Es 
Koukej koukej 
As 
duhový 
Es 
sál 
As Es B 
 

Es 
Koukej koukej 
As 
duhový bál 
As Es B 
 

B 
A na tom bále chybí 
Es 
král


3. Jsem duhová víla /
A co jsem já? /
V tvém pohledu slunce mám /
Už nesu mrak /
Jsem růžově bílá
Tančím koukej se jak /
4. Pokud se tance dotýká /
můj rytíři vánku /
mám asi meč / 
Máš ve dlani úděl náš /
Vrhnu se v seč /
Tvým hořícím spánkům
Dávám duhovou stráž /
Co voní po heřmánku

R: Stoupá stoupá duhový sál
Houpá houpá duhový bál
Teď abych v pohádce hrál

5. Koukej duha se ztrácí /
To ustal déšť /
mám pojednou z lásky strach /
To se ti zdá
Vždyť zpívají ptáci /
Tak vezmi růži a najdi jí práh /
Ať vůni nepostrácí

6. Já jsem duhová víla /
A paní vod /
Mé oči jsou déšť a jas /
To všechno vím /
Jsem růžově bílá
A všechno slunce i váha je v nás /
Si zkrátka moje milá.

R: Stoupá stoupá duhový sál
Houpá houpá duhový bál
A zatím není To dál.
11

: Amazonka

1. Byly krásný naše G 
plány, byla jsi můj celej 
Hm Bm Am 
svět.

Čas je vzal a nechal G 
rány, 
Am 
starší jsme jen o pár 
D 
let.


2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká.
Už na „táto” slyší jinej, i když si tak neříká.

R: Nebe modrý zrcadG 
lí se 

E7 
v řece, která všechno 
Ami 
ví, 

stejnou barvu jako G 
měly 

Ami 
tvoje oči džíno
D 
vý. 


3. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
„Amazonka” říkávali a já hrdě přisvědčil.

4. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo „Amazonka” neříká.

R: Nebe modrý zrcadlí se…

5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela
vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.

R: Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám.
Pořád stejná, přísahám…
12

: Tři kříže

1. Dmi 
Dávám sbohem 
C 
břehům prokla
Ami 
tejm, který 
Dmi 
v drápech má 
C 
ďábel 
Dmi 
sám,

bílou přídí C 
šalupy My 
Ami 
Gray míří 
Dmi 
k útesům 
C 
který 
Dmi 
znám.


R. Jen tři F 
kříže z bí
C 
lýho kame
Ami 
ní někdo 
Dmi 
do písku 
C 
posklá
Dmi 
dal,

slzy F 
v očích měl a 
C 
v ruce znave
Ami 
ný lodní 
Dmi 
deník co 
C 
sám do něj 
Dmi 
psal.


2. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen,
třeskot nožů při kterým přejde smích, v srdci kámen a jméno Stan.

R. 

3. Já Bob Green mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál

R. 

4. Třetí kříž snad vyvolá jen stesk, bejt Jimm Rodgers těm dvoum život vzal,
svědomí měl vedle nich si klek.

Rec: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský,
snad mně tedy bůh odpustí.

R. Jen tři F 
kříže z bí
C 
lýho kame
Ami 
ní jsem jen 
Dmi 
do písku 
C 
posklá
Dmi 
dal,

slzy F 
v očích měl a v 
C 
ruce znave
Ami 
ný lodní 
Dmi 
deník a v 
C 
něm co jsem 
Dmi 
psal.
13

: Jednou mi fotr povídá

1. A 
Jednou mi fotr 
A7 
povídá 

D 
zůstali jsme už 
D7 
sami dva, 

že E 
si chce začít taky trochu žít.
A 
 

Nech si to projít palicí 
a nevracej se s vopicí 
snaž se mě hochu trochu pochopit. 

R: Já E 
šel, šel dál baby, 
A 
kam mě pán bůh zval 

já E 
šel, šel dál baby a 
D7 
furt jen tancoval. 

Na A 
každý divný hranici, 
D 
na policejní stanici, 

E 
hrál jsem jenom Rock´n Roll for You.
A 
 


2. Přiletěl se mnou černej čáp, 
zobákem dělal rockin´klap 
a nad kolípkou Elvis Presley stál. 
Obrovskej bourák v ulici, 
po boku krásnou slepici 
a lidi šeptaj přijel nějakej král. 

R: Já šel…

3. Pořád tak nějak nemohu, 
chtit štěstí za nohu 
a nemůžu si najít klidnej kout. 
Blázniví ptáci začnou řvát 
a nový ráno šacovat 
a do mě vždycky pustí silnej proud. 

R: Tak jsi šel, šel dál baby…
14

: Dáša Nováková

Dmi 
Dáša 
A7 
Nováko
Dmi 
A7 
 

Dmi 
Stáňa 
A7 
Poláko
Dmi 

A7 
Řekly si

Dmi 
Že půjdou dnes 
A7 
po obědě 
Dmi 
navštívit
D7 
 

G7 
Kamarádku 
C7 
Procházko
F 
vou

A7 
Totiž 
Dmi 
Lída 
A7 
Horáko
Dmi 
A7 
 

Dmi 
Říkala že 
A7 
Procházko
Dmi 

A7 
Si včera 
Dmi 
zakoupila 
A7 
fantastickou 
Dmi 
halenku
D7 
 

G7 
Jaká není k sehnání
C7 
 

Tak tedy F 
obě dívky 
C7 
aniž měly 
F 
pozvání
C7 
 

F 
Za chvíli už 
C7 
u Procházků 
F 
vyzvá
A7 

Dmi 
Nikdo ale 
A7 
nepřichází 
Dmi 
otvírat
D7 
 

G7 
Jela asi na 
C7 
výlet
FA7 
 

Dáša Nováková
A Stáňa Poláková
Řekly si: není doma nemá cenu vyzvánět
Už toho necháme
Stáňa Poláková
Podotkla že Procházková
Si stejně možná jenom také trochu vymýšlí
A nemá žádnou halenku
Děvčatům v tuto chvíli nezbývá nic jiného
Než se vrátit zase domů do svého
K Procházkové zajdou znovu pozítří
Je to hezká procházka
Dáša Nováková
A Stáňa Poláková
Skutečně dva dny na to rozhodly se navštívit
Ještě jednou Procházkovou
Stáňa Poláková
Podotkla že Procházková
Se možná stále ještě nevrátila z výletu
Znovu tam jdou nadarmo
Děvčata zjistila když ocitla se na místě
Obavy že byly plně na místě
K Procházkové nikdy více nepůjdou
Furt je někde na túrách
Dmi 
Poláková 
A7 
cestou domů 
Dmi 
povzdychla
D7 
 

G7 
To jsme to 
C7 
vymňoukly
FC7F 
 
15

: Jez

1. NA 
a vodu už j
E7 
ezdím jenom s V
A 
endou, s V
E7 
endou,

dA 
o kanoe n
E7 
evlezu už s B
A 
endou, s Bendou,

JHmi 
enda B
E7 
enda n
A 
emožný je z
F#7 
adák,

nH7 
emá vlohy a je l
E7 
aj-, laj-, lajdák,

von vA 
í, že šumí les, že kv
F#7 
ete bílý bez,

že v dH7 
áli hárá pes, že v
E7 
ysouší se mez

a že mA 
ostem cloumá rez, že ř
F#7 
íčka jde skrz ves,

ale nH7 
evšimne si, že se blíží j
F7 
ez, j
E7 
ez, j
A 
ez.

2. Jel jsem tuhle Ohři s Jendou Bendou, Bendou,
proč já, houska, nejel radši s Vendou, Vendou,
Jenda Benda sjel na vodu mělkou,
spáchal v lodi díru vel-, vel-, velkou,
já měl náladu zlou, von zničil keňu mou,
už nikdy, houpy hou, s ní nepopluji mhou,
tedy šetřím na novou, na laminátovou,
už ji chci mít v létě na dovolenou, -nou, -nou.
16

: Jožin z bažin

1. JAmi 
edu takhle tábořit Šk
E 
odou 100 na 
Ami 
Oravu,

spěchám proto, riskuji, prE 
ojíždím přes M
Ami 
oravu.

ŘG7 
ádí tam to str
C 
ašidlo, v
G7 
ystupuje z b
C 
E 
in,

žAmi 
ere hlavně Pražáky a jm
E 
enuje se 
Ami 
Joži
G7 
n.

R: JC 
ožin z bažin močálem se pl
G7 
íží,

Jožin z bažin k vesnici se blC 
íží,

Jožin z bažin už si zuby brG7 
ousí,

Jožin z bažin kouše, saje, rdC 
ousí.

NF 
a Jožina z b
C 
ažin, k
G 
oho by to napadl
C 
o,

plF 
atí jen a p
C 
ouze pr
G 
áškovací letadl
C 
o.
E 
 

2. Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice,
přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!"
R: 
3. Říkám:„Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček.”
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
R: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.
17

: Láďa jede lodí

C 
Láďa 
G7 
jede 
C 
lodí, 
G7 
tou 
C 
lodí 
G7 
výlet
C 
ní,
G7 
 

C 
k Lídě, 
G7 
co s ní 
C 
chodí,

Ami 
zkrátka 
Dmi 
Láďa 
G7 
jede 
C 
k ní.
G7 
 

C 
Jestli 
G7 
s sebou 
C 
hodí, 
G7 
ten 
C 
parník 
G7 
výlet
C 
ní,
G7 
 

C 
Lída 
G7 
bude 
C 
překva
Ami 
pena, 
Dmi 
že je 
G7 
Láďa 
C 
s ní.
G7 
 

(r): E7 
V podpalubí topič přiklá
Ami 
dá,

D7 
na lodi je skvělá nála
G7 
da.

G7 
A celý 
C 
kraj, 
G7 
kraj,

C 
kraj 
G7 
to 
C 
cítí, 
G7 
že je 
C 
máj, 
G7 
 

C 
Láďa 
G7 
Lídu 
C 
vyhle
Ami 
dá a 
Dmi 
pak si 
G7 
pusu 
C 
daj

G7 
A celý 
C 
kraj, 
G7 
kraj,

C 
kraj 
G7 
to 
C 
cítí, 
G7 
že je 
C 
máj 
G7 
 

C 
Láďa 
G7 
Lídu 
C 
vyhle
Ami 
dá a 
Dmi 
pak si 
G7 
pusu 
C 
daj

Lída jede lodí, tou lodí výletní,
k tomu, co s ní chodí, ale ten zas jede k ní.
A tak se vlastní vinou dvě srdce dychtivá
nešťastně se minou, zkrátka tak to chodívá.
(r): 
18

: Medvědi nevědí

1. MAmi 
edvědi n
Dmi 
evědí, ž
Ami 
e tůristi n
E 
emaj' zbraně,

Ami 
až jednou pr
Dmi 
ocitnou, p
Ami 
očíhají s
E 
i někde na n
Ami 
ě.
EAmi 
 

2. Výpravě v doubravě malý grizly ukáže se,
tůristé zajisté rozutíkají se po lese.
R: NG 
a pěšině zbydou po nich tr
C 
anzistoráky

a dG 
ívčí dřeváky a dr
C 
ahé foťáky,

mG 
edvědi je v městě vyměn
C 
í za zlaťák
C7 
y,

zF 
a ty si k
Fdim 
oupí m
C 
aliny, m
Ami 
ed, a sl
Dmi 
ané b
G 
urák
C 
y.
19

: Proklínám

1. Am 
Prázdnej byt je jako 
F 
past, kde 
Dm 
růže uvad
C G 
nou,

Am 
potisící 
F 
čtu tvůj dopis
Dm 
 na rozlouče
G 
nou, 

C 
píšeš, že 
Am 
odcházíš, když 
Dm 
den se s nocí 
C 
stří
G 
dá, 

Am 
vodu z vína 
F 
udělá, kdo 
Dm 
dobře nehlí
G 
dá. 
Gsus4 G 
 


R: Píšeš: C 
Proklí
G 
nám, 
Am 
ty tvoje 
F 
ústa proklí
C 
nám, 

tvoje G 
oči ledo
Am 
vý, v 
F 
srdci jen sníh, 

C 
sám a 
G 
sám
Am 
 ať nikdy 
F 
úsvit nespa
C 
tříš, 

na ústa G 
mříž, oči oslep
Am 
nou, ať 
F 
do smrti seš 
C 
sám. 


2. Tvoje oči jsou jak stín a tvář den, když se stmívá, 
stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád, 
sám s hlavou skloněnou, všechny lásky budou zdání, 
potisící čtu tvůj dopis na rozloučenou. 

R: Píšeš: Proklínám, ty tvoje ústa proklínám, … 

20

: Divoké koně

1. /: JAmi 
á viděl d
Dmi 
ivoké k
Ami 
oně, b
C 
ěželi s
Dmi 
oumrak
Ami 
em, :/

vzdDmi 
uch t
Ami 
ěžký b
Dmi 
yl a divně v
Ami 
oněl t
Fdim 
abáke
F 
m,

vzdDmi 
uch t
Ami 
ěžký b
Dmi 
yl a divně v
Ami 
oněl t
E7 
abák
Ami 
em.

2. /: Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, :/
/: sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor? :/
3. /: Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost, :/
/: naše touho, ještě neumírej, sil máme dost. :/
4. /: V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera, :/
/: milování je divoká píseň večera. :/
5. /: Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, :/
/: král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků. :/
6. /: Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, :/
/: s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. :/
Já viděl divoké koně …
21

: Dokud se zpívá

1. C 
Těšína 
Emi 
vyjíždí 
Dmi7 
vlaky co 
F 
čtvrthodi
C 
nu,
Emi Dmi7 G 
 

C 
včera jsem 
Emi 
nespal a 
Dmi7 
ani dnes 
F 
nespoči
C 
nu,
Emi Dmi7 G 
 

F 
svatý Med
G 
ard, můj patr
C 
on, ťuká si na čelo,
G 
 

ale F 
dokud se 
G 
zpívá, 
F 
ještě se 
G 
neumře
C 
lo, hóh
Emi 
ó.
Dmi7 G 
 


2. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky,
ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.

3. Do alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu,
za oknem míhá se život jak leporelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.

4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze,
i kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.

5. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,
zvedl jsem telefon a ptám se: „Lidi, jste tam?"
a z veliké dálky do uší mi zaznělo,
[: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :]
22

: Jdou po mě jdou

1. Býval jsem cD 
hudý jak 
G 
kostelní m
D 
yš,

na půdě pF#mi 
ůdy jsem m
G 
íval svou skr
A 
ýš,

/: pG 
ak jednou v l
D 
étě ř
A 
ek' jsem si: 
D 
ať,

svět fackuje tě, a tG 
ak mu to vr
D 
ať. :/

2. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám,
zámek jde lehce a adresu znám,
/: zlato jak zlato, dolar či frank,
tak jsem šel na to do National Bank. :/
R: Jdou po mně, jdD 
ou, jd
G 
ou, jd
D 
ou,

na každém rohu majG 
í fotku m
A 
ou,

kdyby mě chHmi 
ytli, j
G 
ó, byl by r
D 
ing,

tma jako v pytli je v cC 
elách Sing-s
G 
ing. 
A 
Jéé
D 
je!
GD 
 

3. Ve státě Iowa byl od poldů klid,
chudičká vdova mi nabídla byt,
/: jó, byla to kráska, já měl peníze,
tak začla láska jak z televize. :/
4. Však půl roku nato řekla mi:„Dost,
tobě došlo zlato, mně trpělivost,
/: sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš,”
tak jsem na cestě a chudý jak veš. :/
R: 
5. Klenotník Smith mi do očí lhal,
dvě facky slíz' a dal, vše mi dal,
/: a pak jsem vzal nohy na ramena,
ten, kdo nemá vlohy, nic neznamená. :/
6. Teď ve státě Utah žiju spokojen,
pípu jsem utáh' a straním se žen,
/: jó, kladou mi pasti a do pastí špek,
já na ně mastím, jen ať mají vztek. :/
R: Jdou po mně jdou, jdou, jdou,
na nočních stolcích mají fotku mou,
kdyby mě klofly, jó, byl by ring,
být pod pantoflí je hůř než v Sing-sing.
23

: Kapr

1. NC 
a rybníce jsou velké vln
Dmi 
y, dělají s
G7 
e od přírod
C 
y,

kapr, ten je opatrnDmi 
ý, nevystrč
G7 
í čumák z vod
C 
y.

R: /: ŠplC 
ouchy-šplouchy, štika žere mouch
Dmi 
y,

žbluňky-žbluňkG7 
y, a kapr meruňk
C 
y. :/

2. Nevylézej, kapře milý, je tam velké vlnobití,
chlupy vodě se naježily, mohl by ses utopiti.
R: 
24

: Když mě brali za vojáka

1. Ami 
Když mě brali za vo
C 
jáka, 
G 
stříhali mě doho
C 
la,

Dmi 
vypadal jsem jako 
Ami 
blbec,

E 
jak ti všichni doko
F 
la, 
G 
la, 
C 
la, 
G 
la,

Ami 
jak ti všichni 
E 
doko
Ami 
la.


2. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učiti,
jak mám správný voják býti
a svou zemi chrániti, ti, ti, ti,
a svou zemi chrániti.

3. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil,
vzpomněl jsem si na svou milou,
krásně jsem si zabulil, lil, lil, lil,
krásně jsem si zabulil.

4. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic,
po chodbě furt někdo chodil,
tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic,
tak nebylo z toho nic.

5. Neplačte, vy oči moje, ona za to nemohla,
protože mladá holka lásku potřebuje
a tak si k lásce pomohla, la, la, la,
a tak si k lásce pomohla.

6. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala,
řek jí, že má zrovna volný kvartýr,
tak se sbalit nechala, la, la, la,
tak se sbalit nechala.

7. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila,
nashledanou pane Fráňo Šrámku,
písnička už skončila, la, la, la,
jakpak se vám líbila, la, la, la,
nic moc extra nebyla.
25

: Lachtani

R: /: LC 
ach, lach
F 
C Ami 
 lach, lach
G 
C 
:/


1. JC 
edna lachtaní r
F 
odin
C 
a

rAmi 
ozhodla se, že si vyjde d
G 
o kin
C 
a,

jeli vlakem, metrem, lodí a pak trF 
amvaj
C 
í

a teď Ami 
u kina Vesmír l
G 
achtaj
C 
í.

LG 
achtaní úspory d
C 
ali dohromady,

kG 
oupili si lístky d
C 
o první ř
G 
ady,

tC 
áta lachtan řekl:„Nebudem tř
F 
ít bíd
C 
u”

a prAmi 
o každého koupil pytlík 
G 
arašid
C 
ů.


R: /: LC 
ach, lach
F 
, hmm hmm 
C Ami 
 lach, lach
G 
. hmm 
C 
hmm:/
2. Na jižním pólu je nehezky
a tak lachtani si vyjeli na grotesky,
těšili se, jak bude veselo,
když zazněl gong a v sále se setmělo.
Co to ale vidí jejich lachtaní zraky:
sníh a mráz a sněhové mraky,
pro veliký úspěch změna programu,
dnes dáváme film ze života lachtanů.

R: /: LC 
ach, lach
F 
, jéé é 
C Ami 
 lach, lach
G 
. jéé 
C 
é:/


3. Tátu lachtan vyskočil ze sedadla
nevídaná zlost ho popadla:
„Proto jsem se netrmácel přes celý svět,
abych tady v kině mrznul jako turecký med.
Tady zima, doma zima, všude jen chlad,
kde má chudák lachtan relaxovat?"
Nedivte se té lachtaní rodině,
že pak rozšlapala arašidy po kině, jé.

R: 

TC 
ahle lachtaní r
F 
odin
C 
a

Ami 
od té doby nechodí už d
G 
o kin
C 
a.


Lach lach.
26

: Pyšný Janek

1. /: PA 
yšný Janku na okénku,

pyšný v poli, pD 
yšný v šenk
A 
u. :/

/: /: KE 
ajže ty si[(F#mi)] najdeš [(D)(A)]ženku. :/ :/, jé.

2. /: Děvuchy do kola chodí,
ani jedna neuškodí. :/
/: /: Za ruky se spolu vodí. :/ :/, jé.
3. /: Bo ty, švarný, pyšný Janku,
nechceš žádnů za galánku. :/
/: /: Inum koňa, inum šklanku. :/ :/, jé.
27

: Tři čuníci

1. V řC 
adě za sebou tři čuníci jdou,

ťápají si v blátě cestou-necestAmi 
ou,

kDmi 
ufry nemají, cestu neznaj
G 
í,

vDmi 
yšli prostě do světa a v
G 
esele si zpívají: uí uí uí …

2. Auta jezdí tam, náklaďáky sem,
tři čuníci jdou, jdou rovnou za nosem,
ušima bimbají, žito křoupají,
vyšli prostě do světa a vesele si zpívají: uí uí uí …
3. Levá, pravá - teď!, přední, zadní - už!,
tři čuníci jdou, jdou jako jeden muž,
lidé zírají, důvod neznají,
proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají: uí uí uí …
4. Když kopýtka pálí, když jim dojde dech,
sednou ke studánce na vysoký břeh,
ušima bimbají, kopýtka máchají,
chvilinku si odpočinou, a pak dál se vydají: uí uí uí …
5. Když se spustí déšť, roztrhne se mrak,
k sobě přitisknou se čumák na čumák,
blesky bleskají, kapky pleskají,
oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají: uí uí uí …
6. Za tu spoustu let, co je světem svět,
přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
v řadě za sebou, hele, támhle jdou,
pojďme s nima zazpívat si jejich píseň veselou: uí uí uí …
28

: Už to nenapravím

R: G Cmi F G# G Cmi G Cmi F G# G Cmi G 
Vap tap tap …


1. Cmi 
devět hodin dvacet pět 
F 
mě opustilo štěstí,

ten G# 
vlak, co jsem jím měl jet, na koleji 
G 
dávno 
G7 
nestál,

v devět hodin dvacet pět jako bych dostal pěstí,
já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiným městě.

*: Tvá C7 
zpráva zněla prostě a byla tak krátká,

že Fmi 
stavíš se jen na skok, že nechalas' mi vrátka

B 
zadní otevřená, 
G 
zadní otevřená,


*: já naposled tě viděl, když ti bylo dvacet,
to jsi tenkrát řekla, že se nechceš vracet,
že jsi unavená, ze mě unavená.

R: Vap tap tap …

2. Já čekala jsem, hlavu jako střep, a zdálo se, že dlouho,
může za to vinný sklep, že člověk často sleví,
já čekala jsem, hlavu jako střep, s podvědomou touhou,
já čekala jsem dobu dlouhou, víc než dost, kolik přesně, nevím.

*: Pak jedenáctá byla a už to bylo passé,
já dřív jsem měla vědět, že vidět chci tě zase,
láska nerezaví, láska nerezaví,

*: ten list, co jsem ti psala, byl dozajista hloupý,
byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý,
už to nenapravím, už to nenapravím.

R: Vap tap tap …
29

: Jako kotě si příst

1. C 
Měsíc snílek 
F 
stoupá nad 
C 
skalou 

a zpívá si svou píseň pomaG 
lou, 

je C 
podobná té, co jsem složil 
F 
sám, 

tak G 
poslouchej a nehleď k hodi
C 
nám. 


R: Jako C 
kotě si příst a víčka mít zavřená 
F 
úna
C 
vou, 

málo je míst, kde staré lásky D7 
naráz upla
G 
vou, 

C 
jedním z nich je náruč tvá, a tudíž máš už 
F 
znát, 

že jak kotě si příst a C 
víčka mít zavřená 
G 
chtěl bych 
C 
rád.  
F 
 
C 
 
G 
 


2. Dnešní noc je stokrát ztřeštěná 
a doznám, že jsem šťastný, že tě mám, 
už vítr vlahý stopy bázně svál, 
tak můžu říct, co léta jsem si přál. 
R: 
3. Nevyznám se příliš v lichotkách 
a občas se tak stydím, že bych plách', 
za blízký strom se ukrýt, a pak vím, 
že bych šeptal, ovšem hlasem dunivým: 
R: 
C F C F C F C F 
*: C 
Tap ta 
F 
da …
C 
 
F 
 
C 
 
F 
 
C 
 
F 
 


30

: Holubí dům

1. Ami 
Zpív
G 
ám 
F 
ptákům a 
E 
zvlášť holu
Ami 
bům,

stáG 
val 
F 
v údolí 
E 
mém starý 
Ami 
dům,

C 
ptá
G 
ků 
C 
houf zalé
G 
tal ke kro
C 
vům,

Ami 
měl 
G 
jsem 
F 
rád holu
E 
bích křídel 
Ami 
šum.

Vlídná dívka jim házela hrách,
mávání perutí víří prach,
ptáci krouží a neznají strach,
měl jsem rád starý dům, jeho práh.
R. Hledám Dmi 
dům holu
G7 
bí, kdopak 
C 
z vás cestu 
Ami 
ví?

Míval Dmi 
stáj roube
G7 
nou, bílý 
C 
štít.

Kde je Dmi 
dům holu
G7 
bí a ta 
C 
dívka, kde 
Ami 
spí,

vždyť to Dmi 
ví, že jsem 
E 
chtěl pro ni 
Ami 
žít.
DAmi 
 

2. Sdílný déšť vypráví okapům,
bláhový, kdo hledá tenhle dům.
Odrůstáš chlapeckým střevícům,
neslyšíš holubích křídel šum.
Nabízej úplatou cokoli,
nepojíš cukrových homolí,
můžeš mít třeba zrak sokolí,
nespatříš ztracené údolí.
R. Hledám dům holubí, …..
31

: Šípková Růženka

1. Ještě Ami 
spí a spí a spí zámek š
G 
ípkový,

Ami 
žádný princ tam v lesích 
Emi 
ptáky neloví,

ještě Ami 
spí a spí a spí dívka z
G 
akletá,

Ami 
u lůžka jí planá r
Emi 
ůže rozkvétá.

R. F 
To se s
G 
chválně dětem 
Ami 
říká,

aby F 
s důvěr
G 
ou šli s
C 
pát, k
E 
lidně spát,

že se Ami 
dům probou
G 
zí a ta 
C 
kráska proci
F 
tá,

zatím Dmi 
spí tam 
Emi 
dál, spí tam v
Ami 
 růžích.

2. Kdo ji ústa k ústům dá, kdo ji zachrání,
kdo si dívku pobledlou, vezme za paní,
vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám,
žádný princ už není, musíš tam jít sám.
R. +  Ami 
Musíš vyjít s
G 
ám, nesmíš v
C 
ěřit pohádk
F 
ám,

čekáDmi 
 dívka 
Emi 
dál, spí tam v
Ami 
 růžích,

čF 
eká dívka 
Emi 
dál, spí tam 
A4sus 
 v růžíc
A 
h.
32

: Krajina posedlá tmou

1. E 
Krajina 
A 
posedlá 
E 
tmou, krajina 
A 
posedlá 
E 
tmou, 

vzpomínky A 
do sedla 
E 
zvou, vzpomínky 
A 
do sedla 
E 
zvou, 

nutí mě vrátit se H7 
tam, nutí mě vrátit se tam, 

kde budu navěky sám, kde budu navěky sám, 
kde místo úsměvů E 
tvých 
G# 
čeká jen řada snů 
A 
zlý
Ami 
ch, 

namísto lásky nas E 
dvou, namísto 
A 
lásky nás 
E 
dvou, 

krajina H7 
posedlá 
E 
tmou, krajina 
A 
posedlá 
E 
tmou. 


2. Když západ v očích mi plál, když západ v očích mi plál, 
s tebou jsem naposled stál, s tebou jsem naposled stál, 
i když jsi čekala víc, i když jsi čekala víc, 
přijel jsem tenkrát ti říct, přijel jsem tenkrát ti říct, 
že mám tě na každý pád jedinou na světě rád, 
a pak jsem zase jel dál, a pak jsem zase jel dál, 
když západ v očích mi plál, když západ v očích mi plál. 

3. Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád, 
proč jsem měl touhu se smát, proč jsem měl touhu se smát, 
když cestou řekli mi: Joe, když cestou řekli mi: Joe, 
ta nikdy nebude tvou, ta nikdy nebude tvou, 
že láska zmizí jak dým, to dneska proklatě vím, 
jedno však musím se ptát, jedno však musím se ptát, 
proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád? 
33

: Call Me the Breeze

1. A 
Call me the breeze

I keep blowin' down the road
D 
Well now they call me the breeze

I keep blowin' down A 
the road

E 
I ain't got me nobody

D 
I don't carry me 
D 
no load


2. A 
Ain't no change in the weather

Ain't no changes in me
D 
Well there ain't no change in the weather

Ain't no changes A 
in me

E 
And I ain't hidin' from nobody

D 
Nobody's hidin' from me

A 
Oh, that's the way its supposed to be


Solo
A D A E D A D A E D A 

3. A 
Well I got that green light baby

I got to keep movin' on
D 
Well I got that green light baby

I got to keep moA 
vin' on

E 
Well I might go out to California

D 
Might go down to Georgia

A 
I don't know


Solo
A D A E D A D A E D A 

4. A 
Well I dig you Georgia peaches

Makes me feel right at home
D 
Well now I dig you Georgia peaches

Makes me feel right A 
at home

E 
But I don't love me no one woman

D 
So I can't stay in Geor
A 
gia long


5. A 
Well now they call me the breeze

I keep blowin' down the road
D 
Well now they call me the breeze

I keep blowin' down A 
the road

E 
I ain't got me nobody

D 
I don't carry me no 
A 
load


34

: Řekni kde ty kytky jsou

1. G 
Řekni, kde ty 
Emi 
kytky jsou, 
C 
co se s nima mo
D7 
hlo stát,

G 
řekni, kde ty 
Emi 
kytky jsou, 
C 
kde mohou 
D7 
být?

G 
Dívky je tu 
Emi 
během dne 
C 
otrhaly 
D7 
do jedné,

C 
kdo to kdy 
G 
pochopí, 
C 
kdo to kdy 
D7 
pocho
G 
pí.


2. Řekni, kde ty dívky jsou …
Muži si je vyhlédli, s sebou domů odvedli …

3. Řekni, kde ti muži jsou …
Muži v plné polní jdou, do války je zase zvou …

4. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se …
Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu …

5. Řekni, kde ty hroby jsou …
Co tu kytek rozkvétá od jara až do léta …

1. Řekni, kde ty kytky jsou …
Dívky je tu během dne otrhaly do jedné …
35

: Na sever

G 
No tak mi 
Em 
zatancuj ať 
D 
náladu mám
G 
 

A dej mi Em 
celou noc já 
D 
nechci bejt sá
G 
m

Hlavní je neuhnEm 
out dobře 
D 
zvolit svůj s
G 
měr

A teď musim holka jEm 
ít až ta
D 
m na sev
G 
er

Cestu D 
zná
G 
m a 
D 
neměním 
G 
směr

G 
Dojdu k řece plný ryb až 
D 
tam na sever


Procházím krajinou a lidi mě zvou
Čím těžší víno lehčí holky tu sou
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber
Já jí jenom políbil a šel na sever
Cestu znám…
Mám nohy bolavý už nechtěj se hnout
Tou temnou vodou nechám tělo svý plout
Zakončím s noblesou ze všech poslední den
Kam mě vlny donesou tam vsákne mě zem
Cestu znám…
Ta D 
cesta byla rovná místy rozbitá

C 
Číše vína plná jindy celá vylitá

D 
 nevrátím se zpátky ubejvá mi sil

Tak C 
řekněte jí prosím že 
D 
sem tady byl

Cestu znA 
ám…

A F#m E A
36

: Je jaká je

Je D 
jaká 
F#mi 
je,
G 
 
 tak mi A 
náhle padla 
D 
do klí
F#mi 
na,

G 
 
ani A 
černá ani 
D 
blondý
F#mi 
na, 
G 
 
někdy A 
tak a jindy 
D 
taková,
Hmi 
 

G 
 
vždycky A 
hádam jak se 
D 
zachová,
Hmi G 
 
 zrejme A 
nikdy jak chci 
D 
já. 
Hmi G A 
 


Je jaká je, trochu dítě, trochu mondéna,
nemám právě paměť na jména, tak jí říkám lásko má
nejsi skvost a nejsi zlá, jsi jen jiná než chci já.

Je jaká je, že se změní čekat nedá se,
snad jí záleží jen na kráse, tak, že člověk málem nedůtá,
jak je štíhlá, jak je klenutá, jenže jinak, než chci já.

Je jaká je, až jí zitra spatříš u pláže,
vzkaž jí, ať se na mě neváže, ať si pro mě vrásky neděla,
ať je jaká je a veselá, i když jiná než chci já.
37

: Námořnická

1. D 
Maličký námořník v 
G 
krabičce od mýdla

D 
vydal se 
A7 
napříč 
D 
vanou,

bez mapy, buzoly, G 
vesel a kormidla

D 
pluje za 
A7 
krásnou Ja
D 
nou.


R: F#mi7 
Za modrým 
Hmi7 
obzorem 
F#mi7 
dva mysy 
Hmi7 
naděje

E 
lákají odvážné 
A7 
kluky,

D 
snad právě na něho 
G 
štěstí se usměje,

D 
cíl má už 
A7 
na dosah 
D 
ruky.


2. Maličký námořník v krabičce od mýdla
zpocený tričko si svlíká,
moře je neklidný, Jana je nastydlá,
kašle a loďkou to smýká.

R: 

3. Maličký námořník s vlnami zápasí,
polyká mýdlovou pěnu,
loďka se potápí, v takovémto počasí
je těžké dobývat ženu.

R: Za modrým obzorem dva mysy naděje
čekají na další kluky,
maličký námořník i študák z koleje
mají cíl na dosah ruky.
38

: Alenka v říši divů

1. G 
Telegram s adresou svět,

C 
píšu v něm pět vlídných vět - 
D 
jedné 
G 
dívce.
D7 
 

G 
Kdopak ví kam jej zítra pošta doručí

C 
a kolik náhod mu poručí

D 
chtěl bych jen vidět zář očí, které 
G 
budou je číst.
D7 
 

R. 
G 
Šel bych cestou prašnou co nikdo nezměří,

C 
sám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří,

bude D 
v očích mít úžas jak Alenka v říši
G 
 divů.
D7 
 

G 
I když dá mi košem až řádky bude číst,

já C 
chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist,

bude D 
v očích mít úžas jak Alenka v říši
G 
 divů.
D7 
 

2. G 
Já nechal všechna okna dokořán

C 
a díval se na svět ze všech stran, 
D 
jak se 
G 
koulí.
D7 
 

G 
A celý den přemítám o dívce neznámé,

C 
proč už se dávno neznáme
D 
,Snad adresu najde toto 
G 
poselství m
D7 
é.

R. 
3. G 
Odmítli můj telegram

C 
a řekli poslat jej není kam - 
D 
adresa 
G 
schází
D7 
.

G 
A celý den přemítám o dívce neznámé,

C 
proč už se dávno neznáme
D 
,Snad adresu najde toto 
G 
poselství m
D7 
é.

R. 
... 
[: bude D 
v očích mít úžas jak Alenka v říši
G 
 divů.
D7 
 :]

39

: Mosty

1. G 
Postavím si bezvadný most 

pevné C 
pilíře a bude jich dost 

aby Ami 
udržely 

aspoň tolik co láska má G 
váží 


2. Pak přejdu tam kde mě nečekáš 
Malý je most ale rozhodně náš 
A vyhráva ten kdo se vzdálenost 
překlenout snaží 

®: Ami 
Jsem vrámci tvých 
Hmi 
mostů proti 
C 
lásce imun
G 
ní 

Emi 
Znám pár druhů 
Ami 
deště a 
A 
neznám výslunní
C 
 


3. Mosty znám už dlouhý čas 
jsou dlouhé i krátké 
i tenké jak vlas 
ale pomáhají když jeden z nás chvíli se vzdálí 

4. Já stavím mosty v tom je ten vtip 
a bez pochyby jsem na tom líp 
než ten kdo pár mostů 
v afektu za sebou spálí 

®: 

5. Mosty znal už dlouhý čas 
jsou dlouhé i krátke 
i tenké jak vlas 
ale pomáhají když jeden z nás chvíli se vzdálí 

®: Jsi v rámci mých mostů 
proti lásce imunní 
Znáš pár druhů deště 
teď poznáš výslunní 

6. Tak se ptám když mý mosty znáš 
řekni, který je cizí a který je náš, 
přes ten možná bych šla, 
kdybys byl ztracený v dáli 

7. Mosty znám už dlouhý čas (mosty znám)
Jsou dlouhé i krátke i tenké jak vlas (mosty znám)
Ale pomáhájí když jeden z nás chvíli se vzdálí (mosty znám)

8. Já stavím mosty v tom je ten vtip 
a bez pochyby jsem na tom líp 
než ten kdo pár mostů 
v afektu za sebou spálí
40

: Já nesnídám sám

1. G 
V dáli někde svítá 

Na polštáři vlasů pár barvy G 
žita
C 
 
G 
 

G 
Nové ráno vstává 

Stůl je pro dva prostřený, voní G 
káva
C 
 
G 
 


R: Je to poprD 
vé 

C 
Já nesnídám 
G 
sám 
C 
 
G 
 

Je to poprD 
vé 

Já nesnídám G 
sám 
C 
 
G 
 


2. G 
Váza plná růží 

V parku tolik nechybí, řeklas - G 
díky 
C 
 
G 
 

G 
Láskou voní tráva 

Poštou větru báječná letí G 
zpráva 
C 
 
G 
 


R: 

2. 

R: 
41

: Vojín XY hlásí příchod

1. G 
Ospalá 
D 
vrátnice

F 
a na polici 
C 
poslední dva klíče

Ami 
v skleněné 
F 
vitrínce

D 
se smutně krčí pro turisty ký-če


2. Vrzavé schodiště
ošlapané snad miliony kroků
kráčíte nejistě
vnímáš jen křivku jejích boků

3. Manželský postele
a vycházková uniforma v skříni
zelená košile
ty zatím dumáš o svatební sí-ni

4. Hodinky na ruce
které tvůj čas tak neúprosně měří
kdy sáhneš po klice
těch oprýskaných hotelových dveří

5. Kdy vstaneš z postele
a městem v předpisovém saku
vůbec ne vesele
jí budeš doprovázet k poslednímu vlaku

6. Kdy ještě ucítíš
naposled ve tvých její teplé dlaně
zašeptáš tiše: piš
a její pusa bude chutnat slaně

7. Kdy trochu zklamaně
a smutně projdeš pod nápisem „východ”
kdy řekneš na bráně:
vojín XY vám hlásí příchod
42

: Cesta

Intro: C G Ami F G 

1. Tou C 
cestou  

Tím směrem prý bych se Gsus4 
dávno měl 
G 
dát 

Když Dmi 
sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají 

Kus F 
něhy ti za nehty 
G 
slíbí a dají


2. Víc síly 
se prát, na dně víc dávat než brát.
A i když se vleče a je schůdná jen v kleče
Donutí přestat se zbytečně ptát

R: Jestli se C 
blížím k cíli  

Kolik G 
zbývá víry, kam 
Ami 
zvou  

Svodidla, co po tmě mi F 
lžou?
G 
  

Zda couvám zpátky
A plýtvám řádky, co řvou
Že už mi doma neotevřou  

3. Nebo jít s proudem
Na lusknutí prstu se začít hned smát, 
Mít svůj chodník slávy a před sebou davy 
A přes zkroucená záda být součástí stáda

4. Ale zpívat 
A hrát, kotníky líbat, a stát
Na křídlech všech slavíků, a vlastně už ze zvyku
Přestat se zbytečně ptát 
43

: A já tě nechci

1. E 
Běží voda běží, po kameni 
H7 
šustí,

řekla mě má milá, že mě už opuE7 
stí

teče voda teče, po kameni H7 
skáče

když tě milá nechá, ať si jiný E 
pláče.


R: [: E 
A já tě nechci a já tě nemiluju a já tě 
H7 
nemám rád :]

[: ProH7 
tože už ráno, protože už ráno, má si tě jinej 
E 
brát. :]


2. U našeho dvora, teče voda dvojí,
tak si jen nemysli, že ty budeš mojí
za horou vysokou, zapadá slunečko,
já tebe nechci, falešná dcerečko.

R: 

3. Když už jsi věděla, to co vím až dneska
mohla sis ušetřit svoje slova hezká
hezká slova hezká, málo lásky ke mně
jak jsem teď bož rád, že tě nemám v domě.

R: 

4. Taková falešná, jak ta by tam žila,
iba jejich trápení a taková jsi byla
budeš-li taková, někomu jen zbývá
že když tě dostane, ať tě taky hlídá.

R: 
44

: Generál Laudon

G 
Generál Laudon, 
D 
jede skrz 
G 
vesnici, 

generál Laudon, D 
jede skrz 
G 
ves.

C 
Jede skrz 
G 
vesnici, 
D 
má bílou 
G 
čepici,

generál Laudon, D 
jede skrz 
G 
ves.


Stůj! Kdo tam? Patrola! Jaká? Vojenská! Kdo jí vede? Ženská! Jaká?

-- Chlupatá, kozatá, atd. --

G 
Chlupatou, chlupatou, tu já mám nejrad
D 
ši,

chlupatou, chlupatou, tu já mám G 
rád.

Já jí D 
pomiluju ona zase 
G 
mě mě mě,

že je D 
chlupatá, trápí srdce 
G 
mé!
45

: Kdyby tady byla taková panenka

1. G 
Kdyby tady byla taková panenka,

D7 
která by mě chtě
G 
la.

C 
Která by mě chtěla 
G 
syna vychovala,

D7 
přitom pannou 
G 
byla.


2. Kdybych já ti měla syna vychovati,
přitom pannou býti.
Ty by jsi mě musel kolébku dělati,
do dřeva netíti.

3. Kdybych já ti musel kolébku dělati,
do dřeva netíti.
Ty bys mi musela košiličku šíti,
bez jahel a nití.

4. Kdybych já ti měla košiličku šíti,
bez jahel a nití.
Ty by si mě musel žebřík udělati,
až k nebeské výši.

5. Kdybych já ti musel žebřík udělati,
až k nebeské výši.
Lezli bysme spolu, spadli bysme dolů,
byl by konec všemu.
46

: Na Pankráci

1. G 
Na Pankráci na malém 
C 
vršíčku

G 
stojí pěkné stromořa
D 

měl jsem holku, C 
namluve
G 
nou,

ale jiný mi D 
za ní cho
G 


2. Vy mládenci, kteří jste jako já,
nemilujte doopravdy
pomilujte, pošpásujte,
ale lásku jí neslibujte

3. Zdálo se mě ze čtvrtka na pátek
že jsem se svou Andulkou spal
probudím se, obrátím se,
ale jak mě ten sen oklamal
47

: Okolo Hradce

1. [:D 
Okolo Hradce v malé zahrádce 
E 
rostou tam tři rů
A7 
že.:]

[: D 
Jedna je 
G 
červe
A 
ná, 
D 
druhá je bílá
A7 
D 
třetí kvete modře.:]


R: D 
Vojáci jdou, vojáci jdou, bože jaká je to 
A7 
krása,

vojáci jdou, vojáci jdou, pěkně v řadách za D 
sebou,

vojáci jdou, vojáci jdou, každé dívčí D7 
srdce 
G 
jásá, 

vojáci D 
jdou, vojáci jdou, pěkně
A7 
 v řadách za sebou
D 
.


2. [:Kobylka malá, kovat se nedá, kováři nechce stát,:]
[:tak jako má milá, když se na mě hněvá, hubičku nechce dát.:]

R: 

3. [:Kobylka malá, kovat se dala, kováři postála.:]
[:tak jako má milá, když se udobřila, hubičku mi dala.:]

R: 
48

: Amerika

1. G 
Nandej mi 
D 
do hlavy tvý 
Ami 
brouky a bůh nám seber bezna
G 
děj

G 
v duši zbylo 
D 
světlo z jedný 
Ami 
holky, tak mi teď za to vyna
G 
dej

G 
Zima a 
D 
promarněný 
Ami 
touhy do vrásek stromů padá 
G 
déšt

G 
zbejvaj roky 
D 
asi né moc 
Ami 
dlouhý, do vlasů mi zabrou
C 
kej pá pa 
G 
pá pá


R: G 
Pá 
G/F# 
pá pá 
Em7 
páááá - pá pa pá 
G 
páááá

G 
Pá 
G/F# 
pá pá 
Em7 
páááá - pá pá pá 
G 
páááá


2. Tvoje voči jedou žhavý tóny, dotek slunce zapadá
Horkej vítr rozezní mý zvony, do vlasů ti zabrouká pá pa pá pá

R: Pá pá pá …

3. Na obloze křídla tažnejch ptáků, tak už na svý bráchy zavolej
Na tváře ti padaj slzy z mraků a bůh nám sebral beznaděj
A v duši zbylo světlo z jedný holky, do vrásek stromů padá déšť
Poslední dny, hodiny a roky, do vlasů ti zabrouká pá pa pá pá

akordy:  G D Ami C G/F# Em7

pozn: Pro zjednodušení lze hrát, a zní to skvěle, šak si to zkuste, refrén a ten přechod takhle:

... do vlasů mi zabrouC 
kej pá pa pá 
Emi 


R: Emi 
Pá pá pá 
G 
páááá - pá pa pá 
Emi 
páááá

Emi 
Pá pá pá 
G 
páááá - pá pa pá 
Emi 
páááá
49

: Medvídek

1. D 
Dlouhá noc a mě se stýská moc

pro tebe malý dárek mám.
Přes hory Em 
přes ploty

medvídek z A 
Bogoty už l
D 
etí.

2. Medvídek plyšový na cestě
křížový - Bůh ho ochrání.
Před smečkou Em 
římskejch psů

a jejich A 
úřadů

ti pG 
osílá lásku co v bříšku 
A 
má.

R. Bb 
Medvídek z Bogoty u
D 
snul a sní

Bb 
na kříži z Golgoty s
D 
pí.

Za třicet sEm 
tříbrných

z medvídka pA 
adá sníh

no a ti říG 
mští psi

ho sjížděA 
jí na saních o Vánocí
D 
ch.


3. 
Nesvatá hodina medvídka proklíná
že odhodil korunu bez trnů
medvídek ospalý pod křížem pokleká
chce pít.

4. Kalichem sladkost medvídka
napustí do bříška, jak to má rád.
Koruna plyšová, vánoční cukroví,
nikdo se nedoví o svatozáři trnový.
R. 
*: Hm 
Medvídku probuď se, prober se vstaň,

psi se už sbíhají, připrav si dlaň
A 
slunce zas vychází cítíš tu zář,

tlapky dáš v pěst, nebo nastavíš tvář.
Bb 
Římskejm psům a jejich ú
D 
řadům

Bb 
Maxipes Herodes vánoční sli
A 
b dal dnes.

R. 
50

: Nahá

1. D 
Najednou lítáš 
G 
nad vodou

C 
ne náhodou a 
D 
včera si se chvěla

D 
s náladou mizíš 
G 
oblohou

všude C 
barvy sou 
D 
splývaj naše těla


2. Přilítnou broučci s podkovou
svítí lucernou, moucha pracky zvedá
P.B.CH s rybou kouzelnou
hlídá pod tebou vědí co je třeba

R: A 
Seš motýl, 
D 
zkoušíš projít 
G 
tmou - budeš 
C 
nahá

A 
s tou rybou 
D 
kouzel plout ve 
G 
dvou - budeš 
C 
nahá

Andělé svícny pozvednou
světlo proudí tmou - dní je třistatřiatřicet
cesty jdou ústí v jedinou
končí nirvanou láska břehy zvedá

3. Znamení dogy s kočičkou
v kýbli s bublinou díra v sýru touží
do peří bílou ponorkou
letíš spirálou, prstem v louži kroužíš.

4. Bublinu v kýbli nech si zdát a buď nahá
s kobylkou v trávě budeš spát taky nahá
s hlemýžděm založ novej stát a buď nahá
tvůj had a skřítek tě má rád když si nahá
5. Bublinu v kýbli nech si zdát a buď nahá
s kobylkou v trávě budeš spát taky nahá
Už víš, že sex a prachy lžou když si nahá
kytky ti vlasy provlíknou, když si nahá

6. Přilítnou broučci s podkovou
svítí lucernou, moucha pracky zvedá
P.B.CH s rybou kouzelnou
hlídá pod tebou vědí co je třeba

R: Seš motýl, zkoušíš projít tmou - budeš nahá
s tou rybou kouzel plout ve dvou - budeš nahá
Andělé svícny pozvednou
světlo proudí tmou - dní je třistatřiatřicet
cesty jdou ústí v jedinou
končí nirvanou je jo jou bbbbb bua
51

: Sen

1. Stíny D 
dnů a snů se k obratníku 
G 
stáčí

Ruce D 
snů černejch se snaží zakrýt 
G 
oči

Světlo Em 
tvý prozradí proč já 
D 
vím

S novým Em 
dnem že se 
G 
zas navrátí
A 
 


2. Mraky se plazí, vítr je láme 
Stíny tvý duše rozplynou se v šeru 
Ve vlnách opouští po hodinách mizí 
A měsíc nový stíny vyplaší

Ref: Proud D 
motýlů unáší strach

Na listy G 
sedá hvěznej prach

Proletí Hm 
ohněm a mizí stále 
A 
dál

Neslyšný D 
kroky stepujou

V nebeským G 
rytmu swingujou

Že se Hm 
ráno, že se ráno vytratí
A 
 


3. Stíny dnů vyrostou a zmizí 
Nebeský znamení, rosvěcujou hvězdy 
Všechno ví z povzdálí vedou naše kroky 
A měsíc nový stíny vyplaší.

Ref: Proud motýlů…
52

: Marsyas a Apollón

1. TG 
a krásná dívka, c
Ami7 
o se bojí 
D 
o svoji krásu,

G 
Athéna jm
Ami7 
éno má z
C 
a starých d
G 
ávných časů,

odhodí flétnu, hrAmi7 
át nejde s n
D 
ehybnou tváří,

tG 
en, kdo ji n
Ami7 
ajde dřív, t
C 
omu se př
G 
ání zmaří.

R: TEmi 
ak i Marsyas zm
D 
ámen flétnou v
Em 
ěří, že m
C 
usí přetnout

/: jG 
edno pravidlo, sázk
D 
u a hr
C 
át l
G 
íp n
D 
ež b
G 
ůh. :/

2. Bláznivý nápad, snad nejvýš Marsyas míří,
Apollón souhlasí, oba se s trestem smíří,
král Midas má říct, kdo je lepší, Apollón zpívá,
o život soupeří, jen jeden vítěz bývá.
R: Tak si Marsyas zmámen flétnou věří a musí přetnout
/: jedno pravidlo, sázku a hrát líp než bůh. :/
3. Obrátí nástroj, už ví, že nebude chválen,
prohrál a zápolí, podveden vůlí krále,
sám v tichém hloučku, sám na strom připraví ráhno,
satyra k hrůze všech zaživa z kůže stáhnou.
R: Tak si Apollón změřil síly, každý se musel mýlit,
/: nikdo nemůže kouzlit a hrát líp než bůh. :/
4. Ta krásná dívka, co se bála o svoji krásu,
dárkyně moudrosti za starých dávných časů,
teď v tichém hloučku v jejích rukou úroda, spása,
Athéna jméno má, chybí ji tvář a krása.
R: Ty dy dy …
53

: Snadné je žít

7 E∆
5 A∆
F#mi
5 A
8 C

Intro: E∆ A∆ E∆ A∆ 
E∆ A∆ E∆ A∆ 

1. E∆ 
když ti 
A∆ 
vítr 
E∆ 
napne 
A∆ 
plachtu

E∆ 
když ti 
A∆ 
plachta 
F#mi 
popožene 
A 
jachtu

když ti jachtou jízda dodá E∆ 
klid. 
A∆ E∆ A∆ 
 


Když ti květy kosa kosí
když ti květy dívka k nosu nosí
když ti rosy kapku dává pít

C 
jak snadné je 
E∆ 
žít 
A∆ E∆ A∆ 
 

C 
snadné je 
E∆ 
žít. 
A∆ E∆ A∆ 
 


2. když ti vítr napne plachtu
když ti plachta popožene jachtu
když ti jachtou jízda dodá klid.
když ti země zrno dává
když ti země v zrnu obdělává
porobený zemědělný lid
jak snadné je žít
snadné je žít.

3. když ti vítr napne plachtu
když ti plachta popožene jachtu
když ti jachtou jízda dodá klid.
když se trubka plní vzduchem
když se vzduchem protroubí tvým uchem
když ti trubač trubky tříbí cit
jak snadné je žít
snadné je žít.

4. když ti osud tvé dny sčítá
když je sčítá a pak odečítá
když si tě Bůh k sobě nechce vzít
když ti osud tvé dny sčítá
když je sčítá a pak odečítá
když si tě Bůh k sobě nechce vzít
jak snadné je žít
snadné je žít.
54

: Bitva o Karlův most

C 
Má vlasy 
G 
dlouhý do půl 
C 
pasu

C 
k turistům 
F 
jistou náklon
C 
nost

C 
barokní 
G 
sochy v letním 
C 
jasu

C 
sedí tu 
F 
jako hejno 
C 
vos

/: Ami 
má vlasy do 
Emi 
pasu a 
F 
jen tak pro ra
C 
dost

C 
nabízí 
G 
ortel nebo 
C 
spásu :/ 
C 
spásu
F 
 

F 
v bitvě o Karlův 
C 
most

Emi 
To pro te
F 
be král Karel 
C 
Čtvrtý

F 
má lá
Emi 
sko vlasa
Dmi 

/: G 
dával 
C 
  do malty 
F 
žloutek

Emi 
a mrhal 
Dmi 
úsilím a 
C 
pruty 
F 
ze zla
C 
ta :/

Má vlasy dlouhý do půl pasu
svůj bledej šampónovej chvost
a svádí právě toho času
bitvu o Karlův most
/: má v očích muškety, děla
a čeká na Švéda
klíč ke zbrojnici těla
až na Kampě mu dá :/
To pro tebe král Karel Čtvrtý …
Máš vlasy dlouhý do půl pasu
tvou svatou válku vidí most
barokní sochy v letním jasu
a Němců kolem jako vos
/: máš vlasy do pasu
a jen tak pro radost
nabízíš ortel nebo spásu:/
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
55

: Blues o spolykaných slovech

E 
Jasně, že ti dlužím spoustu 
A 
hezkejch slov

E 
Se mnou děvče nemáš na ně 
D 
kliku
A 
 

E 
Dávno už je umím všechny 
A 
nazpaměť

G 
Jenomže mi váznou na ja
A 
zyku

Takový ty slova jako čmeláčci
Huňatý a milý s kapkou medu
Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha
Ale znáš mě řečnit nedovedu
Hmi 
Tak mi promiň děvče však to 
A 
napravím

E 
Můj ty smutku já si dám tu 
Hmi 
práci

C#mi 
Vyklopím je všechny aspoň 
G 
naposled

A 
Až si pro mě 
Hmi 
přijdou

A 
Až si pro mě 
Hmi 
přijdou

A 
Až si pro mě 
Hmi 
přijdou funeb
E 
ráci

Takový ty slova jako čmeláčci
Huňatý a milý s kapkou medu
Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha
Ale znáš mě řečnit nedovedu
Hmi 
Tak mi promiň děvče však to 
A 
napravím

E 
Můj ty smutku já si dám tu 
Hmi 
práci

C#mi 
Vyklopím je všechny aspoň 
G 
naposled

A 
Až si pro mě 
Hmi 
přijdou (2×)

A 
Až si pro mě 
Hmi 
přijdou funeb
E 
ráci
56

: Made in Valmez

1. D 
jako je sama skála

Gmaj7 
tak jsem sám i 
Emi 
já 
A 
 

jako je prázdná duha
tak jsem prázdný i já
jako je zrádná voda
tak zradím i já

R: D 
zkouším se prokopat ven - zkouší se prokopat ven!

Gmaj7 
zkouším se prokopat ven - 
Emi 
zkouší se 
A 
prokopat ven!

zkouším se prokopat ven - zkouší se prokopat ven!
zkouší se prokopat ven!

*: o půl třetí na náměstí ve Valašském Meziříčí
jdu co noha nohu mine a každý sám sobě jsme stínem
nic mi není přitom melu z posledního
těžko říct o tom něco konkrétního
stejná slova kolem stejný tváře
a každý sám sobě jsme lhářem a já už zase

R: 2X
57

: Podvod

1. Emi 
Na dlani jednu z tvých řas do tmy se 
Ami 
koukám

D 
hraju si písničky svý co jsem ti 
G 
psal

Je skoro Ami 
půlnoc a z kostela 
C 
zvon mi noc připo
Emi 
míná

půjdu se Ami 
mejt a pozhasínám co bude 
H7 
dál?


2. Pod polštář dopisů pár co poslalas´ dávám
píšeš že ráda mě máš a trápí tě stesk
Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná
půjdu se mejt a pozhasínám co bude dál?

R: Chtěl jsem to Ami 
ráno kdy naposled snídal 

jsem s tebou ti G 
říct že už ti nezavo
Emi 
lám

pro jednu pitomou Ami 
holku pro pár nocí 
D 
touhy 

podved jsem G 
všechno o čem doma si 
H7 
sníš teď je mi to 
Emi 
líto


3. Kolikrát člověk může mít rád tak opravdu z lásky
dvakrát či třikrát to ne i jednou je dost
Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná
půjdu se mejt a pozhasínám co bude dál? 

R: Chtěl jsem to ráno… (2×)
58

: Ptáčata


1. G 
Na kolejích stála, za uchem květ,

G 
vlasy trávou zavázaný.

C 
S kytarou na zádech, 
G 
strun už jen pět,

D7 
hezký oči uplaka
G 
ný.


2. Opuštěnejch ptáčat plnej je svět,
hnízda hledaj neví co dál.
Vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět,
za tejden jsem u trati stál.

Ref.: C 
Víš, holky těžší to 
G 
maj,

Am 
víš, 
C 
holky těžší to 
G 
maj.


3. Říkal jsem jí štístko zatoulaný,
vždycky smála se a začala hrát.
O potocích, trávě a o znameních,
co lidi uměj ze zloby dát.

Ref.: Víš, holky…

Na kolejích stála…
59

: Růže z papíru

1. Do tvých Dmi 
očí jsem se zbláznil a teď 
E7 
nemám, nemám 
Gmi 
klid,

Ami 
hlava třeští, asi tě mám 
Dmi 
rád,

stále někdo říká: vzbuď se, E7 
věčně trhá 
Gmi 
nit,

Ami 
studenou sprchu měl bych si 
Dmi 
dát.


R: D7 
Na pouti jsem vystřelil 
Gmi 
růži z papíru,

C7 
dala sis ji do vlasů, kde 
F 
hladívám tě 
A7 
rád,

Dmi 
tomhle smutným světě jsi má 
Gmi 
naděj na víru,

že Ami 
nebe modrý ještě smysl 
Dmi 
má.


2. Přines' jsem ti kytku, no co koukáš, to se má,
tak jsem asi jinej, teď to víš,
možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať,
třeba z ní mou lásku vytušíš.

R: Na pouti jsem vystřelil…
R: Na pouti jsem vystřelil…
60

: Stánky

1. D 
U stánků na 
G 
levnou krásu

D 
postávaj a 
Em 
smějou se času

D 
cigaretou a 
A 
holkou co nemá kam 
D 
jít.


2. Skleniček pár, pár tahů z trávy
uteče den jak večerní zprávy
neuměj žít, bouřej se a neposlouchaj.

R: G 
Jen zahlídli svět maj na 
A 
duši vrásky

tak máD 
lo jen, tak málo 
Em 
je lásky

D 
ztracená víra 
A 
hrozny z vinic neposbí
D 
rá.


3. D 
U stánků na 
G 
levnou krásu 
D 
postávaj

a ze Gmi 
slov a hlasů 
D 
poznávám

jak A 
málo jsme jim stačili 
D 
dát.


R: 
R: 
61

: Niagara

Na břehu D 
Niagary, stojí 
A7 
tulák starý,

na svou první lásku vzpomíD 
ná.

Jak tam stáli spolu, dívaA7 
li se dolů,

až jim půlnoc spadla do klíD 
na.


Teskně hučí NiaA7 
gara, teskně hučí do no
D 
ci,

komu D7 
vášeň v srdci 
G 
Gmi 
rá,

tomu D 
není pomo
A7 
ci,

komu D7 
vášeň v srdci 
G 
Gmi 
rá,

tomu D 
není pomo
A7 
ci. 
D 
 
Střemhlav D 
do propasti padá 
A7 
proud,

na něm vidím tebe děvče D 
plout,

škoda že ten D7 
přelud 

G 
krá
Gmi 
sný 
D 
nelze 
A7 
obej
D 
mout,

škoda že ten D7 
přelud 

G 
krá
Gmi 
sný 
D 
nelze 
A7 
obej
D 
mout.


Osud tvrdou pěstí, zničil lidské štěstí,
i ten nejkrásnější jara květ
i ten kvítek jara vzala Niagára
ta jej nenavrátí nikdy zpět.

Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci,
komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci,
komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci.

Střemhlav do propasti padá proud,
na něm vidím tebe děvče plout,
škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout,
škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout.
62

: Dej mi víc své lásky

1. Emi 
Vymyslel jsem spoustu nápadů, 
G 
aů,

co Emi 
podporujou dobrou nála
D 
du, a
H7 
ů,

Emi 
hodit klíče do kanálu,

A 
sjet po zadku 
Ami 
holou skálu,

Emi 
v noci chodit 
H7 
strašit do 
Emi 
hradu.

2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů,
v bílé plachtě chodím pozadu, aů,
úplně melancholicky
s citem pro věc, jako vždycky,
vyrábím tu hradní záhadu.
R. G 
Má drahá, dej mi víc, 
H7 
má drahá, dej mi víc,

Emi 
má drahá, 
C 
dej mi víc své 
G 
lásky, 
D7 
aů,

G 
já nechci skoro nic, 
H7 
já nechci skoro nic,

Emi 
já chci jen 
C 
pohladit tvé 
G 
vlásky, 
H7 
aů.

3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů,
mi dokonale zvednul náladu, aů,
natrhám ti sedmikrásky,
tebe celou, s tvými vlásky,
zamknu si na sedm západů.
R. 
4. = 3.
+ aů, aů, aů, aů.
63

: Jasná zpráva

Sólo: 

1. SG 
končili jsme, jasná zpráva,

Emi 
proč o tebe z
C 
akopávám d
D 
ál,

Ami 
projít bytem 
C 
já abych se b
G 
ál.


2. Dík tobě se vidím zvenčí,
připadám si starší menší sám,
kam se kouknu, kousek tebe mám.

R: Emi 
Pěnu s vůní j
Hmi 
ablečnou, v
Emi 
yvanulý s
Hmi 
prej,

Emi 
telefon, cos u
G 
střihla mu šň
D 
ůru,

Emi 
knížku krásně z
Hmi 
bytečnou, 
Emi 
co má lživý 
Hmi 
děj,

Emi 
píše se v ní, j
G 
ak se lítá v
D 
zhůru,

lítá vAmi 
zhůru, ve dvou vz
D 
hůru.


2. Odešla's mi před úsvitem,
mám snad bloudit vlastním bytem sám,
kam se kouknu, kousek tebe mám.

Sólo: 

R: Pěnu s vůní jablečnou…

3. Skončili jsme jasná zpráva,
není komu z okna mávat víc,
jasná zpráva, rub, co nemá líc.

Sólo: 
64

: Okno mé lásky

1. G 
Kdo tě líbá, když ne 
C 
já,

G 
kdo tě hlídá když ne 
C 
já,

G 
okno v přízemí je 
F 
zavřené i 
C 
dnes, lásko 
G 
má.


2. Kdo ti zpívá, když ne já,
kdo tě hlídá když ne já,
okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má.

R. Emi 
A v jeho 
D 
lesku vidím 
C 
přicház
D 
et

Emi 
sebe ve vě
D 
ku patnáct 
C 
let

Emi 
a znovu ří
D 
kám spoustu 
C 
něžných vět:

G 
Ty, 
C 
já, 
G 
jsme 
C 
my, 
G 
ty a 
D 
náš 
C 
svět.


3. Kdo tě budí, když ne já,
kdo tě nudí, když ne já,
okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má.

Mezihra

R. Emi 
A v jeho 
D 
 lesku…


4. Kdo tě hladí, když ne já,
kdo tě svádí, když ne já,
kdo tě zradí když ne já.

G 
Ty, 
C 
já, 
G 
jsme 
C 
my, 
G 
my 
D 
a náš 
C 
byl svět.
65

: Osmý den

1. G 
Z kraje týdne málo jsem 
C 
ti 
G 
vhod
C 
 

G 
ve středu pak ztrácíš ke mně 
C 
kód

Ami 
sedmý den jsem s tebou i když 
D 
sám

osmý den G 
schází nám
C G C 
 


2. V pondělí máš důvod k mlčení
ve středu mě pláčem odměníš
v neděli už nevím že tě mám
osmý den schází nám

R: D 
Tužku nemít 
C 
nic mi nepov
G 
íš

D 
řekni prosím 
C 
aspoň přísl
G 
oví

D 
osmý den je 
C 
nutný já to 
Ami 
vím

C 
sedm nocí 
Ami 
spíš jen 
G 
spíš vždyť víš


3. Někdo to rád horké jiný ne
mlčky naše láska zahyne
pak si řeknem v duchu každý sám
osmý den scházel nám

R: Tužku nemít …
66

: Želva

1. ND 
e moc sn
G 
adno se ž
D 
elva p
G 
o dně hon
D 
í,
GDG 
 

vD 
elmi r
G 
adno je pl
D 
avat n
G 
a dno za n
D 
í,
GD 
 

potom pA 
očkej, až se zeptá na to, c
Hmi 
o tě v mozku lechtá,

nD 
ic se n
G 
eboj a v
D 
em si n
G 
ěco od n
D 
í.
GDG 
 

2. Abych zabil dvě mouchy jednou ranou,
želví nervy od želvy schovám stranou,
jednu káď tam dám pro sebe a pak aspoň pět pro tebe,
víš, má drahá, a zbytek je pod vanou.
R: KdD 
yž si n
A 
ěkdo p
G 
ozor ned
D 
á, jak se vl
A 
astně ž
G 
elva hled
D 
á,

G 
ona ho na něco nachyt
A 
á, 
G 
i když si to později vyčít
A 
á.

3. Ne moc lehce se želva po dně honí,
ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní,
jeho úsměv se vytratí, a to se mu nevyplatí,
má se nebát želev a spousty vodní.
R: 
67

: Přátelé zeleného údolí

1. Hm 
Znáš nebe 
Em 
bez mraků a 
A7 
mraky zase 
Dmaj7 
bez nebe

Hm 
Stříbrnou 
Em 
vodu řek, a zá
A7 
zraky jmén
Dmaj7 
em les

[: D7 
Dík křiku soj
Em7 
ky poz
A7 
náš jednou i 
Dmaj7 
sebe

Hm 
Už zítra znát 
Em 
se budeš 
A7 
mnohem líp n
D 
ež dnes :]


R. Kdybys tak D 
náhodou měl pocit, 
A 
že jsi 
D 
sám

Tou cestou F#m 
mechovou přijď 
A7 
rovnou k 
D 
nám

D7 
Vždyť fůru 
G 
přátel máš 
A7 
v zeleném 
F#m7 
údolí

Hm 
Tak si jich 
Em 
jenom važ, ať 
G 
už jsi 
A7 
kdeko
D 
liv.


D7 
 
G 
 
A7 
 
F#m 
 

Hm 
 
Em 
 
G 
 
A7 
 
D 
 
F#7 
 


Pro štěstí do kapsy tři sojčí pírka dej si
A špetku jehličí, ať vždycky trefíš zpět
Kdybys to nevěděl, tak dávno malý nejsi
Vždyť v kůře stromů dá se najít celý svět
Kdybych to nevěděl, tak dávno malý nejsem
Vždyť v kůře stromů dá se najít celý svět

68

: Velrybářská Výprava

1. JedC 
nou plác mě přes 
F 
rameno Joh
G7 
ny zvanej Knecht
C 

„Mám Ami 
pro tebe, ho
Dmi 
chu, v pácu moc 
G7 
fajnovej kšeft!
C 

Objednal hned litr F 
rumu a 
G7 
pak nežně řval
C 

„Sbal Ami 
se, jedem na 
Dmi 
velryby, prej 
G7 
až za polár.
C 


R: Výprava velC 
rybářská kole
F 
m Grónska nez
G7 
dařila se,
C 
 

protože nejeli Ami 
jsme na vel
Dmi 
ryby, ale 
G7 
na mrože.
C 
 


2. Briga zvaná Malá Kitty kotví v zátoce, 
nakládaj se sudy s rumem, maso, ovoce, 
vypluli jsme časne zrána, smer severní pól, 
dřív, než přístav zmizel z očí, každej byl namol. 

R: Výprava verybářská …

3. Na loď padla jinovatka, s ní třeskutej mráz, 
hoň velryby v kupách ledu, to ti zlomí vaz, 
na pobreží místo ženskejch mávaj tučňáci, 
v tomhle kraji beztak nemáš jinou legraci. 

R: Výprava verybářská …

4. Když jsme domú připluli, už psal se přítí rok, 
starej řejdař povídá, že nedá ani flok: 
„Místo velryb v Grónským moři zajímal vás grog, 
tuhle práci zaplatil by asi jenom cvok.” 

R: Výprava verybářská …

5. Tohleto nám neměl říkat, teď to dobře ví, 
stáhli jsme mu kuži z těla, tomu hadovi, 
z paluby pak slanej vítr jeho tělo smet, chachacha, 
máme velryb plný zuby, na to vezmi jed. 

R: Výprava verybářská …
69

: Ruby

1. Mám C 
naději, že uslyším tvé 
F 
tiché vo
G7 
lání
Dm 
,

sC 
tín už padá na zdi bílé, n
F 
ic mu nebrá
G 
ní,

já Dm 
tuším že jsi hezká, jak bý
G 
valas' tolikrát
Dm 
,

ó, C 
Ru
F 
by,
F/E 
 
F/D 
  nechtěj mi lásku 
C 
brát.


R. Já nDm 
evymyslel válku, to jen p
C 
rstem někdo kýv',

mě Dm 
učili jen střílet, jenže d
F 
ruhý střelil dř
G 
ív,

a nDm 
evím sám: je mi přáno ž
G 
ivořit či žít,
Dm 
 

ó, C 
Ru
F 
by,
F/E 
 
F/D 
  chci nablízku tě m
C 
ít.


2. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím.
že tím, co je muž ženě, nemohu ti být, Ruby, já pochopím,
je možná hloupost nesmírná, když odvážím si přát,
ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát.

R. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít,
a nechápu, proč po létech se zase slyším klít,
jen ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát,
ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát,
70

: Veď mě dál cesto má

1. C 
Někde v dálce 
Ami 
cesty končí, 

G 
každá prý však 
F 
cíl svůj 
C 
skrývá

Někde v dálce Ami 
každá má svůj cíl 

G 
ať je pár chvil dlouhá 
F 
nebo tisic 
C 
mil


R: Veď mě C 
dál, cesto 
G 
má, 

veď mě Ami 
dál, vždyť i 
F 

Tam kde C 
končíš, chtěl bych 
G 
dojít

Veď mě F 
dál, cesto 
C 


2. Chodím dlouho po všech cestách, 
všechny znám je, jen ta má mi zbývá
Je jak dívky co jsem měl tak rád
Plná žáru bývá, hned zas samý chlad

*: Ami 
Pak na 
G 
patník 
C 
poslední 

napíšu křídou F 
jméno své

A pod C 
něj, že jsem 
G 
žil 
C 
hrozně 
G 
rád

Ami 
Písně své, co mi 
B 
v kapsách zbydou

F 
Dám si bandou 
C 
cvrčků hrát

G 
půjdu spát, půjdu 
G7 
spát.


7 B/H
71

: Nebeská brána

1. G 
Mámo 
D 
sundej kytku z kabátu
Ami7 
 

G 
za chvíli mi 
D 
bude k ničemu
C 
 

G 
můj kabát 
D 
a kudlu vem pro tátu
Ami7 
 

G 
já už stojím před 
D 
bránou s klíčem
C 
 


R: G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
C 
bránu

G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
Ami7 
bránu


2. Jó mámo zahrab moje pistole
ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet
ještě se sejdem za sto let
až se vydáš na poslední výlet

R: Cejtim že zaklepu na nebeskou bránu …

3. Neberu s sebou milý tváře
žijte si tu co se do vás vejde
až popíšem všechny diáře
všichni se tam za tou bránou sejdem
G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
C 
bránu
C 
 

G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Ú - 
D 
ú - u - ú
C 
 
72

: Povídej

@220bpm
1. C 
Povídej jestli té má 
G 
hodně rád víc než 
C 

C 
Jestli když večer jdeš 
G 
spát ti polibek 
C 

tak jako Emi 
já ,to už je 
F 
dávno, tak poví
C 
dej, 
G 
jen poví
C 
dej


2. Povídej nechal té být, vždyť měl té tak rád
Nebos ho nechala jít, když šel k jiný spát
tak jako mne, to už je dávno,tak povídej,jen povídej

R: Emi 
Povídej, 
C 
jestli se ti po mě 
Dmi 
stýská

F 
když jdeš večer 
C 
spát

C 
Jestli když večer se b
Dmi 
lízká

F 
nepřestala ses 
C 
bát


3. Povídej ne já se nevrátím ,bez domů spát
Svou lásku ti vyplatím,víc nemůžu dat
jak jsem dál dřív,to už je dávno tak povídej,jen povídej

R: Povídej, jestli se ti po mě stýská …

4.=3. 
73

: Wish You Were Here

Intro: Em G Em G Em7 A Em7 A G 

e|------------3------------3-------------3-------------3----|
B|------------3------------3-------------3-------------3----|
G|------------0----0-------0-------------0----0--------0----|
D|-------0-2--2--2---2-0---0--------0-2--2--2---2-0----0----|
A|---0h2------2------------2----0h2------2-------------2----|
E|-3-----------------------3--3------------------------3----|

e|------------3-----------3------------3-----------3-----------3--|
B|------------3-----------3------------3-----------3-----------3--|
G|------------0-----------2------------0-----------2-----------0--|
D|-------0-2--2--2-0------2-------0-2--2--2-0------2-----------0--|
A|---0h2------2------2-0--0---0h2------2------2-0--0--0h2p0----2--|
E|-3------------------------3-------------------------------3--3--|

e|----------------------------------------------------------|
B|----------3---5---0---3-----0-----------------------------|
G|-----2/4-------------------------2---0--------------------|
D|------------------------------------------0---------0---0-|
A|-----------------------------------------------1/2--------|
E|----------------------------------------------------------|

e|----3/5-5/3-----------------------------------------------|
B|----3/5-5/3----3/5-5/3---------3/5-5/3---3---(/0)---------|
G|---------------2/4-4/2----0----2/4-4/2p0-0----------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------------------|
B|----------3---0---5----5b---0----3--------------3-----5------------|
G|----2/4------------------------------2----4b----------------4b---2-|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------------------|
B|---------3----0----5-----5b-----5---3--5---------------------------|
G|----2/4------------------------------------2-------4b----2---------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
1. C 
So, so you think you can 
D 
tell,

heaven from Am 
hell, blue skies from 
G 
pain.

Can you tell a green D 
field, from a cold steel 
C 
rail?

A smile from a Am 
veil, do you thing you can 
G 
tell?


2. And, did they get to the trade, your heroes for ghosts,
hot ashes for trees, hot air for a cool breeze.
Cold comfort for change, did you exchange,
a walk on part in the war, for lead role in a cage.

Solo: Em G Em G Em7 A Em7 A G 

How I C 
wish, how I wish you were 
D 
here,

we're just Am 
two losts souls swimming in a fish bowl

G 
year after year,

D 
running over the same old ground, 
C 
what have we found?

The same old Am 
years, wish you were 
G 
here.
74

: Panenka

1. G 
Co skrýváš za 
C 
víčky a 
G 
plameny 
C 
svíčky 

snad G 
houf bílejch holubic nebo jen 
D 
žal 

tak C 
odplul ten 
G 
prvý, den 
C 
zmáčený 
G 
krví 

ani pouťovou panenku D 
nezane
G 
chal. 


R: Otevři C 
oči Ty 
G 
uspěcha
D 
ná, 
C 
dámo 
G 
uplaka
D 
ná, 

C 
otevři 
G 
oči ta 
C 
hloupá noc 
G 
končí 

a mír je D 
mezi ná
G 
ma. 


C 
 
G 
 
C 
 
G 
 
D 
 
G 
 


2. Už si oblékni šaty a řetízek zlatý 
a umyj se půjdeme na karneval 
a na bílou kůži Ti napíšu tuší 
že dámou jsi byla a zůstáváš dál. 

R: Otevři ……….
75

: 500 Mil

G Emi Ami C Ami D G 
1. G 
Plakat budeš dívko 
Emi 
má, že ode
Ami 
šel jsem z domo
C 
va,

že odeAmi 
šel jsem z domo
Hmi 
va 
C 
snad stovky 
D 
mil.

Stovky G 
mil, stovky 
Emi 
mil, stovky 
Ami 
mil, hm stovky 
C 
mil,

že odeAmi 
šel jsem z domo
D7 
va snad stovky 
G 
mil.


2. Čas ten lásce ublížil, vzdáleni jsme pět set mil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.
Těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.

3. Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám,
lavici teď nádražní za lože mám.
Za lože mám, za lože mám, za lože mám, za lože mám,
lavici teď nádražní za lože mám – za lože mám.

4. Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám - zůstanu sám
Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám,
[: tak v tý dálce daleký zůstanu sám :]….

Bmi/Hmi
76

: Pole s bavlnou

1. [: Pane C 
můj, co na nebi je tvůj 
C7 
dům,

má máma můj F 
život dala 
C 
katům,

katum svým v G7 
polích s 
G7 
bavl
C 
nou.:]  
F 
 
C 
 


R: C7 
Den za dnem 
F 
kůže zná bič katů,

vidíš C 
jen černý záda bratrů,

jak tam dřou v polích s bavlG7 
nou,

to, co C 
znáš ty v Lousi
C7 
aně,

černý záda F 
znaj' i v Texa
C 
caně,

i tam jsou v G7 
polích s bavl
C 
nou.  
F 
 
C 
 


2. [: Já vím, brzy musí přijít soud, 
černý záda práva na něm vyhrajou, 
boží soud v polích s bavlnou. :] 
R: 
3. [: Chtěl bych jít na potem vlhký lány, 
tak řekni, pane můj, černý zvoň hrany 
katům mým v polích s bavlnou. :] 
R: 
4. [: Dnes měj, pane, co v nebi je tvůj dům, 
mou duši, když život patří katům, 
katům mým v polích s bavlnou. :] 
R: 

77

: Vím, vím


R1: C 
Vím, vím, že 
F 
cestou tou 

někam C 
musím dále 
G 
jít, 

C 
vím, vím, že 
F 
ani jednou 

v životě C 
nesmím 
G 
milou 
C 
zřít. 


1. C 
Vše, co jsem 
Emi 
měl, to jsem 
F 
opus
C 
til 

jen proto, F 
abych viděl 
G 
světa 
C 
kraj
G 

C 
zklamání 
Emi 
větší jsem snad 
F 
neza
C 
žil, 

tak F 
řekněte mi, 
G 
kde najdu 
C 
ráj. 


R1: 

2. Skřítka, co jsem ho jak dítě znal, 
toho o radu jsem požádal, 
on mi na kolena přikázal 
a tiše mi pak povídal: 

R2: Víš, víš, že cestou tou 
někam musíš dále jít, 
víš, víš, že ani jednou 
v životě mesmíš milou zřít. 

3. Zpátky chci k tomu, co jsem opustil, 
teď už jsem viděl světa kraj, 
zklamání větší jsem snad nezažil, 
teď vím, vím, že doma je ráj. 

R1: 
78

: Po schodoch

1. Dmi 
Výťah opäť nechodí tak 
C 
zdolať 13 poschodí 

Bb 
zostáva mi 
C 
znova po svo
Dmi 
jich 

na schodoch čosi šramotí a neón kde tu nesvieti 
ešte že sa po tme nebojím 

2. Počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou 
ktosi čosi vŕta v paneloch 
tatramatky ródeo sa mieša kde tu s operou 
všetko počuť cestou po schodoch 

R: Cestou Dmi 
po schodoch, 
C 
po schodoch 

Dmi 
poznávam 
C 
poschodia 

poznám Dmi 
po schidoch, 
C 
po zvukoch 

Bb 
čo sme to 
A 
za ľu
Dmi 
dia 


3. Štekot smutnej kólie za premárnené prémie 
vyhráža sa manžel rozvodom 
Disko tenis árie kritika televízie 
oddnes chodím iba po schodoch 
79

: Angie

Am E7 G F C 

Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
when will those 
F 
clouds all disap
C 
pear? 

Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
where will it 
F 
lead us from 
C 
here? 


With no G 
loving in our souls and no 
Dm 
money in our 
Am 
coats 

C 
You can't 
F 
say we're satis
G 
fied 

But Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
you can't 
F 
say we never 
C Dm C 
tried 


Am 
Angie, you're 
E7 
beautiful, 
G 
but ain't it 
F 
time we said good
C 
bye? 

Am 
Angie, I still 
E7 
love you, 
G 
remember 
F 
all those nights we 
C 
cried? 


All the G 
dreams we held so close seemed to 
Dm 
all go up in 
Am 
smoke 

C 
Let me 
F 
whisper in your 
G 
ear: 

Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
where will it 
F 
lead us from 
C 
here? 


Oh, G 
Angie, don't you weep, all your 
Dm 
kisses still taste 
Am 
sweet 

C 
I hate that 
F 
sadness in your 
G 
eyes 

But Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
ain't it 
F 
time we said good-
C 
bye? 


With no G 
loving in our souls and no 
Dm 
money in our 
Am 
coats 

C 
You can't 
F 
say we're satis
G 
fied 

But Dm 
Angie, I still love you, 
Am 
baby 
Dm 
Ev'rywhere I look I see your 
Am 
eyes 


Dm 
There ain't a woman that comes 
Am 
close to you 
C 
Come on 
F 
Baby, dry your 
G 
eyes 


But Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
ain't it 
F 
good to be a
C 
live? 

Am 
Angie, 
E7 
Angie, 
G 
they can't 
F 
say we never 
C Dm C 
tried
80

: Honky Tonk Woman

1. G 
I met a gin-soaked barroom queen 
C 
in Memphis

She triG 
ed to take me 
A 
upstairs for a
D 
 ride

SheG 
 had to heave me right across her
C 
 shoulders

‘cause I G 
just can't seem to
D 
 drink you off my
G 
 mind


She’s a G 
Ho - n
D 
ky-tonk w
G 
oman

G 
Gimmie, gimmie, 
D 
gimmie those honky-ton
G 
k blues


2. G 
I layed a divorcee in New
C 
 York City

G 
had to put up 
A 
some kind of 
D 
a fight

G 
The lady then she covered me with
C 
 roses

She blG 
ew my nose and
D 
 then she blew my
G 
 mind


She’s a G 
Ho -  
D 
nky-tonk  
G 
woman

G 
Gimmie, 
D 
gimmie, gimmie those honky-tonk
G 
 blues
81

: Not Fade Away

intro
E A E 
... 4 x

1. E 
I'm gonna tell you how its gonna be 
A 
 
D 
 
A 
 

E 
You're gonna give your love 
A 
to me
E 
 
A 
 
E 
 

E 
I'm gonna love you night & day 
A 
 
D 
 
A 
 

E 
Well you know my love won't fade away
E 
 
A 
 
E 
 


E A E 
... 4 x

2. E 
My love bigger than a Cadallac 
A 
 
D 
 
A 
 

E 
I try to show it and you drive 
A 
me back
E 
 
A 
 
E 
 

E 
Your love for me got to be real
A 
 
D 
 
A 
 

E 
For you to know just how I feel
E 
 
A 
 
E 
 

E 
Love for real & not fade away
E 
 
A 
 
E 
 


solo
A D A 
E A E 
... 2 x

3. E 
I'm gonna tell you how its gonna be
A 
 
D 
 
A 
 

E 
You're gonna give your love 
A 
to me
E 
 
A 
 
E 
 

E 
I'm gonna love you night & day
A 
 
D 
 
A 
 

E 
Well you know my love won't fade away
E 
 
A 
 
E 
 


outro
E A E 
... 4 x
82

: Batalion

e:|-0-0-0-0---------0-0-0---------|
B:|-----1-1-3-3-1-1-1-1-1-3-1-0-1-|
G:|-2-2-----0-0-2-2-------0-2---2-|

*: Ami 
Víno 
C 
máš a 
G 
marky
Ami 
tánku dlouhá noc 
G 
se 
Ami 
pro
Emi 
Ami 
ří.

Ami 
Víno 
C 
máš a 
G 
chvilku 
Ami 
spánku díky, dí
G 
ky 
Ami 
ver
Emi 
Ami 
ři.


1. Ami 
Dříve než se rozední

kapitán C 
k osedlání 
G 
rozkaz 
Ami 
dává
Emi 
.

Ami 
Ostruhami do slabin ko
G 
Ami 
 po
Emi 
Ami 
ní.


Tam na straně polední
čekají ženy, zlaťáky a sláva.
Do výstřelů z karabin zvon už vyzvání.

R: Ami 
Víno na 
C 
kuráž a 
G 
pomilovat marky
Ami 
tánku.

Ami 
Zítra na Bur
C 
gund bata
G 
lion 
Ami 
za
Emi 
Ami 
ří.

Ami 
Víno na 
C 
kuráž a k 
G 
ránu dvě hodiny 
Ami 
spán
Emi 
ku.

Ami 
Díky, díky 
C 
vám králo
G 
vští 
Ami 
ver
Emi 
Ami 
ři.


2. Rozprášen je batalion
poslední vojáci se k zemi hroutí.
Na polštáři z kopretin budou věčně spát.

Neplač sladká Marion
verbíři nové chlapce přivedou ti.
Za královský hermelín padne každý rád.

R: Víno na kuráž a …
83

: Stará archa

R: /: JD7 
á mám k
G 
ocábku náram-, n
D7 
áram-, n
G 
áram-,

kocábku náram-, nD7 
áramn
G 
ou. :/

R: 
1. PG 
ršelo a blejskalo se sedm neděl,

kocábku náram-, nD7 
áramn
G 
ou,

Noe nebyl překvapenej, on to věděl,
kocábku náram-, nD7 
áramn
G 
ou.

R: 
*: G 
Archa má cíl, jé, archa má směr, jé,

plaví se k Araratu nD7 
a sev
G 
er.

R: 
2. Šem, Nam a Jafet byli bratři rodní,
kocábku náram-, náramnou,
Noe je zavolal ještě před povodní,
kocábku náram-, náramnou.
3. Kázal jim uložiti ptáky, savce,
kocábku náram-, náramnou,
„ryby nechte, zachrání se samy hladce,”
kocábku náram-, náramnou.
R: 
*: 
R: 
4. Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla,
kocábku náram-, náramnou,
tu přilétla holubice, snítku nesla,
kocábku náram-, náramnou.
5. Na břehu pak vyložili náklad celý,
kocábku náram-, náramnou,
ještě že tu starou dobrou archu měli,
kocábku náram-, náramnou.
R: 
*: 
R: 
R: 
84

: Tisíc mil

1. V nohách G 
mám už tisíc 
Emi 
mil,

stopy Ami 
déšť a vítr s
C 
myl

a můj Ami 
kůň i já jsme 
D7 
cestou znave
G 
ni.
D7 
 


2. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.

3. Je tam stráň a příkrej sráz,
modrá tůň a bobří hráz,
táta s mámou, kteří věřej' dětskejm snům.

4. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.

5. V nohách mám už tisíc mil,
teď mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám, a ta se k nám dál nemění.

6. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.

7. Kousek dál, a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít střechy čnít k nebesům.

8. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.
[:Emi 
 jeden 
Ami 
cíl, ten starej 
D7 
známej bílej 
G 
dům … :]
85

: Severní vítr

1. Jdu s C 
děravou patou, mám 
Ami 
horečku zlatou

Jsem F 
chudý, jsem sláb a 
C 
nemocen

Hlava mě pálí a v Ami 
modravé dáli

Se F 
leskne a 
G 
třpytí můj 
C 
sen


2. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí
Tam zbytečně budeš mi psát
Sám v dřevěné boudě sen o zlaté hroudě
Já nechám si tisíc krát zdát

R: C 
Severní 
C7 
vítr je 
F 
krutý, 

počítejC 
 lásko má s 
G7 
tím

C 
k nohám ti 
C7 
dám zlaté 
F 
pruty

nebo se C 
vůbec 
G 
nevrátím
C 
 


3. Tak zarůstám vousem a vlci už jdou sem
Už slyším je výt blíž a blíž
už mají mou stopu, už větří že kopu
svůj hrob a že stloukám si kříž

4. Zde leží ten blázen, chtěl vilu, chtěl bazén
A opustil tvou krásnou tvář
Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek
Nad hrobem polární zář
86

: Statistika

1. C 
Je statisticky dokázáno, že 
Ami 
slunce vyjde každé ráno, 

C 
a i když je tma jako v ranci, noc 
Ami 
nemá celkem žádnou šanci. 


R: [: StatiF 
stika nuda 
G 
je, má však 
C 
cenné úda
Ami 
je, 

nekleF 
sejte na mys
G 
li, ona 
F 
vám to vyčís
C 
lí. :] 


2. Když drak si z nosu síru pouští , a Honza na něj číhá v houští, 
tak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá. 

R: Statistika nuda je…

3. Tak vyřiďte té ctěné sani, že záleží to čistě na ní, 
když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičku kratší. 

R: Statistika nuda je…
87

: Muchomůrky Bílé

{{60bpm}}

C 

1. ČloC 
věk zezoufalství sna
F 
dno pomate se

MuC 
chomůrky bílě bu
F 
du sbírat v l
Dmi 
ese


C F C F 
R: ooooo oooo oo 2×

2. Muchomůrky bílé bělejší než sněhy
Sním je kukojení své potřeby něhy

C F C F 
R: ooooo oooo oo 2×

3. Neprocitnu tady až na jinym světě
Muchomůrky bílé budu sbírat v létě

C F C F 
R: ooooo oooo oo 2×
Dmi F C Dmi F C 
+
muchomůrky bílé
88

: Venda

Rec.: G 
Horkej letní den
C 
F 
před bouřkou 

G 
a město 
C 
halí 
F 
těžkej mrak 

G 
Venda 
C 
vyjíždí sám…
F 
 


1. G 
Má helmu v zápěstí 
C 
on nezná 
F 
strach 

G 
s bambulí v zánovních 
C 
Nike trenýr
D 
kách 

D 
burácí 
H 
hrom ten 
C 
záhy zaniká 

ve výfuAmi 
ků rá
D 
nách…
C D C 
 


R: D 
Venda, Venda, Venda se svou 
C 
motorkou

D 
točí plyn a ušklíbá se 
C 
za holkou 

D 
hudrovadlo stačí Venda 
C 
zahlídnout

E 
má dost síly
C 
 
E 
dívky kvílí
C 
 


Rec.: Já na tu chvíli často vzpomínám 
jak blázen zastavil
pak na mě sáh.

2. Náhle jsem zmámená zůstala stát 
kéž by mě chtěl sbalit já chci se dát 
dál ulicí s ním jedem do Říčan 
všech losů cíl já znám, já znám…
R: Venda, Venda, Venda se svou motorkou
točí plyn a ušklíbá se za holkou 
hudrovadlo stačí Venda zahlídnout
má dost síly dívky kvílí
Venda, VendaC D C D C 
 


R2: D 
Venda, Venda, Venda se svou 
C 
motorkou

D 
točí plyn a ušklíbá se 
C 
za holkou

D 
Venda, Venda, Venda, 
C 
holky šílíú 
D 
 

C 
Venda, Venda 
D C 
 Venda, Venda 
D C 
 Venda, Venda

D 
Venda, Venda, Venda se svou 
C 
motorkou 
D 
točí plyn
89

: Půlnoční

1. D 
Jedu domů po trati, jedu přes kop
G 
ce.
A 
 

D 
Za okny padá, padá sníh, budou Váno
G 
ce.
A 
 

D 
Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve měs
G 
tě.
A 
 

Už D 
slyším lidi na půlnoční zpívat v koste
G 
le.
A 
 

HaleD 
luja, hale
Hmi 
lu - 
G 
ja.
A 
 


2. D 
Ježíš na kříži ztrápený občas se usmě
G 
je.
A 
 

D 
Na ty, co v zázrak uvěří, na ty co zpíva
G 
jí.
A 
 

HaleD 
luja, hale
Hmi 
lu - 
G 
ja. 


R: G 
Beránku 
D 
náš,
A 
 na nebe
Hmi 
sích. 

G 
Stůj při 
D 
nás,
A 
 až přijde
C 
 tma.
G 
 

HaleD 
luja, hale
Hmi 
lu - 
G 
ja. 
A 
 


3. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou. 
Z kříže zbyl jenom stín, a přesto slyším. 
Haleluja, halelu - ja. 

R: Beránku náš, na nebesích. 
Stůj při nás, až přijde tma. 
Beránku náš, na nebesích. 
Neopouštěj nás, až začnem se bát, bát.

Haleluja, halelu - ja. 
Haleluja, halelu - ja. 
Haleluja.
90

: Hudsonský šífy

1. Ten, kdo Ami 
nezná hukot vody lopat
C 
kama vířený

jako G 
já, jó, jako 
Ami 
já,

kdo hudsonský slapy nezná sírou G 
pekla sířený,

ať se Ami 
na hudsonský 
G 
šífy najmout
Ami 
 dá, 
G 
joh
G# 
oho
Ami 
.


2. Ten, kdo nepřekládál uhlí, šíf když na mělčinu vjel,
málo zná, málo zná,
ten, kdo neměl tělo ztuhlý, až se nočním chladem chvěl,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.

R: F 
Ahoj, páru tam 
Ami 
hoď,

ať G 
do pekla se dříve dohra
Ami 
bem,

G 
jo
G# 
ho
Ami 
ho, 
G 
jo
G# 
ho
Ami 
ho.


3. Ten, kdo nezná noční zpěvy zarostenejch lodníků
jako já, jó, jako já,
ten, kdo cejtí se bejt chlapem, umí dělat rotyku,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.

4. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil,
málo zná, málo zná,
kdo necejtil hrůzu z vody, kde se málem utopil,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.

R: 

5. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad
jako já, jó, jako já,
kdo chce celý noci čuchat pekelnýho vohně smrad,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.

6. Kdo chce zhebnout třeba zejtra, komu je to všechno fuk,
kdo je sám, jó, jako já,
kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě príma kluk,
ať se na hudsonský šífy najmout dá, johoho.

R: + johoho …
91

: Nevadí

1. NA 
apůl jako hrou a n
E 
apolovic vážně,

čerstvou mD 
aturitou zmužněl
A 
ý,

chtěl jsi dobýt svět, a svE 
ět se tvářil vlažně

na tvý bD 
ubnování nesměl
A 
ý,
E 
 

hlA 
avu plnou věd a n
E 
adějí svý mámy,

zkoušky přG 
ijímací, p
D 
otom p
A 
ád
E 
,

znA 
alosti jsi měl, cos' n
E 
eměl, byli známí,

takže lD 
itujeme, za rok sn
A 
ad,

Hmi 
a tehdy p
F#+ 
oprvé jsi ř
Hmi7 
ekl: nev
E 
adí, zase b
A 
ude líp.

2. Pomalu šel rok, a zase stejná škola,
čekáš předvolání každej den,
předvolání máš, a na něm: vlast tě volá,
takže za dva roky s úsměvem,
dva roky vzal čert, a za nějakej týden
stojíš na radnici s holkou svou,
bylo to s ní fajn, tys věřil, že to vyjde,
kde tvý nebetyčný plány jsou,
a tehdy podruhé jsi řekl: nevadí, zase bude líp.
3. Neměli jste byt a vlastně ani prachy,
prej, že ve dvou se to táhne líp,
jenže už jste tři, a máma s dvěma bráchy,
starej dvoupokoják - špatnej vtip,
tak jste žili rok v tý supertěsný kleci,
vzteky vysušení jako troud,
potom jeden den si žena vzala věci,
další připomínky řešil soud,
a tehdy potřetí jsi řekl: nevadí, zase bude líp.
4. Už jsi dlouho sám a věci, co se stanou,
se tě nedotýkaj', byl jsi bit,
všechno už jsi vzdal a postavil se stranou,
vzal sis dovolenou, chceš mít klid,
osamělý dům u rychlíkové trati,
oči za záclonou zapranou,
vlaky jedou dál a málokdy se vrátí,
život nemá brzdu záchrannou,
tak řekni, sakra, to svý „nevadí, zase bude líp” …
92

: Outsider waltz

1. Dnes rG 
áno, když bylo půl, při pr
Hmi 
avidelný hygieně

pAmi 
oklesls' hodně v ceně, když jsi z
C 
ahlíd' svůj zj
D 
ev,

už Ami 
nejsi, co jsi b
D 
ýval, tu t
G 
vář nespraví ti 
Emi 
masáž,

mAmi 
arně se, hochu, k
D 
asáš, už nejsi l
G 
ev a velkej š
D 
éf.

R: MG 
áš svůj svět a t
Emi 
en se ti hroutí,

to dG 
ávno znám, já pr
E 
ožil to sám,

krAmi 
áčíš d
D 
ál a c
Ami 
esta se kr
D 
outí,

až pAmi 
otkáš nás n
Hmi 
a ní, tak př
D 
idej se k ná
G 
m.

2. Jsi z vojny doma čtrnáct dnů, a na radnici velká sláva,
to se ti holka vdává, cos' jí dva roky psal,
ulicí tiše krouží ten blbej motiv z Lohengrina,
není ta - bude jiná, dopisy spal a jde se dál.
R: 
3. Za sebou máš třicet let a zejtra ráno třetí stání
a nemáš ani zdání, jak to potáhneš dál,
ten, komus' kdysi hrával, se znenadání někam ztratil,
už nemáš, čím bys platil, no tak se sbal a šlapej dál.
R: 
R: 
93

: Rosa na Kolejích

1. C 
Tak jako jazyk 
F6 
stále na
F#6 
G6 
ží na vylomenej 
C 
zub,

tak se vracím k F6 
svýmu ná
F#6 
dra
G6 
ží abych šel zas 
C 
dál

Přede mnou F6 
stíny se 
G6 
dlouží a 
Ami 
nad krajinou 
Cdim 
krouží

podivnej F6 
pták, 
F#6 
 
G6 
 pták nebo 
C 
mrak.


R: C 
Tak do toho 
F6 
šlápni ať 
G6 
vidíš kou
F6 
sek 
C 
světa,

vzít do dlaně F6 
dálku 
G6 
zase jed
F6 
nou 
C 
zkus.

Telegrafní F6 
dráty 
G6 
hrajou ti 
F6 
už 
C 
léta,

nekonečne F6 
dlou
F#6 
hý, mo
G6 
no
F#6 
tón
F6 
ní blu
C 
es.


*: C 
Je ráno, je ráno.

Nohama F6 
stí
F#6 
ráš ro
G6 
su na 
F6 
ko
F#6 
lejích
C 
.


2. Pajda dobře hlídá pocestný co se v noci toulaj,
co si raděi počkaj až se stmí a pak šlapou dál.
Po kojelích táhnou bosí a na špagátku nosí
celej svůj dům, deku a rum.

R: Tak do toho šlápni… 2X
94

: Tak už mi má holka mává

1. Emi 
Posledních 
D 
pár minut 
C 
zbejvá 
Emi 
jen, 

máš teplou D 
dlaň, už se 
A 
stmí
Emi 
vá, 

těžký je D 
říct, že se 
C 
končí 
Emi 
den, 

vlak posleD 
dní vagón 
A 
C 
E 
vá. 


R: G 
Tak už mi má holka mává, ve vočích má slzy 
F 
páli
D 
vý, 

Emi 
život jde dál, to se 
C 
stává, 
A7 
já to 
D7 
vím, 

G 
tak už mi má holka mává, výpravčí zelenou 
F 
D 
vá, 

tak Emi 
jeď, jeď, jeď, tak jeď, jeď, jeď, 

tak jeď, jeď, jeď, tak jeď. 

2. Koleje jsou cejchem loučení, 
holkám se ve vočích střádá, 
smutek je šátek osamění, 
co mužskejm na cestu mává. 

R: Tak už mi … 

3. Za zády zůstal mi pláč a smích 
do tmy se můj vlak teď řítí 
zmizela holka jak loňskej sníh 
a světla měst v dálce svítí. 

R: Tak už mi … 
95

: Sbírka zvadlejch růží

1. A 
Netvař se tak na mě že jsi 
E 
úplně zlá 

A 
jsou rána 
E 
kdy to nekončí

A 
na stole zbylo trochu 
E 
v láhvi vína, 
H 
sklenici dolejvám.


Neříkej mi podvacátý, že už to znáš,
tvý slzy a slaný hnědý voči
čaroděj týhle noci, jeho vina.

H 
Už svítá, noc končí, 
A 
moc kouzel 
E 
neodloučíš,

H 
jsi bílá sny kroužíš 
A 
snad ráno 
E 
nezabloudíš

A 
mělas plamen v očích, co 
E 
utajený touhy 
H 
zná

A 
zaklínám ten zločin 
E 
netvař se tak, že jsi 
H 
zlá.


2. Říkáš dítě nejsem ten co tu včera stál,
slíbil ti nablejskaný mince.
Já nejsem princ, jsem zlodějů koní král

Už tě nikdy neuvidím, zůstanu sám,
oči se střetly a tak na věčný časy
z tvý lásky mi zbyla v hlavě kocovina.

A ďábel se vkrádá svý tělo neovládá,
tvůj anděl co padá už nevíš co bys ráda.
Do tvých vlasů vplétá vůni ohně sám,
zbejvá spousta času já ho tisíce let mám.

*: D 
Prach ze rtů 
E 
spláchni lásko bude 
H 
fajn, 

D 
ve dne mi 
E 
pláchni malá budu 
F# 
sám, jé jé


R: Vlasy od G 
vína kouzlo 
E 
zhasíná ve 
H 
sbírce zvadlejch 
A 
růží

bože G 
zastav čas ráno 
F 
začíná se mi 
D 
smát,

marně G 
vzpomínáš, chtělas 
E 
na pár chvil vzít 
H 
do nebe a 
A 
dál

v růžích G 
usínáš jsem 
F 
noční duch ne 
D 
král.
3. A 
Netvař se tak na mě, že jsi,

A 
netvař se tak na mě, že jsi 
E 
úplně zlá

A 
jsou rána 
E 
kdy to nekončí 

A 
na stole zbylo trochu v láhvi vína, 
H 
sklenici dolejvám.


H 
A ďábel se vkrádá 
A 
svý tělo 
E 
neovládáš, 

A 
do tvých vlasů 
E 
vplétá vůni ohně 
H 
sám ou jé

A teď mi pláchneš malá budu sám jé jé jé

R: Vlasy od vína kouzlo zhasíná ve sbírce zvadlejch růží
bože zastav čas ráno začíná se mi smát,
marně vzpomínáš, chtělas na pár chvil vzít do nebe a dál

v růžích G 
usínáš jsem 
F 
noční duch, vlasy od 
G 
vína

kouzlo E 
umírá ve 
H 
sbírce zvadlejch 
A 
růží

bože G 
zastav čas ráno 
F 
začíná, marně 
G 
vzpomínáš

chtělas E 
na pár chvil vzít 
H 
do nebe a 
A 
dál

v růžích G 
usínáš jsem 
F 
noční duch ne 
D 
král, 

jsem F 
noční duch ne 
D 
král,

jsem C 
noční duch a 
G 
netopýr ne 
D 
král la la la la.
96

: Klobouk ve křoví

GC#dimG7G+ 
G 
Vítr 
F9 
van
G#7 
e po
G 
uští
D+ 
 

G 
po písku 
F9 
žene klo
G 
bouk
G7 
 

Cmi 
zahnal 
D#7 
ho d
D7 
o h
G 
ouští
Emi 
 

Cmi 
starý a 
D#7 
čern
D7 
ý klob
G 
ouk
D7 
 

G 
Kdepak 
F9 
je 
G#7 
ta h
G 
lava,
D+ 
 

G 
která klo
F9 
bouk nosi
G 
la
G7 
 

C 
Byla čer
D7 
ná či 
G 
plavá?
Emi 
 

Cmi 
Komu a
D7 
si patři
G 
la?

Hmi 
Kdo to v poušti 
C 
zmizel?

Hmi 
Odkud šel a 
E7 
kam?

D 
Jakou to měl 
A7 
svízel,

D 
že byl v 
C7 
pouš
C#7 
ti s
D7 
ám?
D+ 
 

G 
Jen za
Eb 
váté 
G 
stopy
D+ 
 

G 
starý klo
F9 
bouk ve křo
E7 

Ami 
nikd
Cmi 
o nic
D#7 
 nep
D7 
och
G 
opí
Emi 
 

Cmi 
nikdo se 
Eb7 
nic n
D7 
edov
G 
í
jednodušší akordy:

GFmiCCFmiG 
G 
Vítr 
Cm 
vane 
G 
pouští

G 
po písku 
Cm 
žene 
G 
klobouk

Cmi 
zahnal 
Dmi 
ho do 
G 
houští

Cmi 
starý a
Dmi 
 černý klo
G 
bouk

Kde pak je ta hlava
která klobouk nosila
bila černá či plavá
komu asi patřila
Kdo to v poušti zmizel
odkud šel a kam
jaký to měl svízel
že byl v poušti sám
GFmiC 
GFmiG 
Jen zaváté stopy
starý klobouk ve křoví
nikdo nic nepochopí
nikdo se nic nedoví.
97

: Nebe na zemi

G 
Na Nirvánu na Olymp na 
Emi 
nebe nevěřím

D7 
když někdo svět pomlouvá

G 
vždycky 
A7 
láteř
D7 
ím.

G 
Nestojím o nekonečno s 
Emi 
hvězdami všemi

H 
stačí mi pár 
F#7 
krásných let

H 
někde 
B 
na 
H 
ze
D7 
mi.

D+ 
Když já 
G 
vám 
D+ 
povíd
G 
ám

D+ 
že je 
G 
nebe 
D+ 
na ze
G 
mi

pravdu A7 
mám věřte mi.

Ami 
Za ži
D 
vot 
Ami 
život 
D 
dám

Ami 
i když 
D 
nerad 
Ami 
umír
D 
ám

nejD+ 
sem 
Emi 
sám 
G 
věřte 
Emi 
mi.

Pro toG7 
ho kdo chce žít

je na C 
světě 
G+ 
plno 
C 
krás

a z těch E7 
krás nebe mít

záleA7 
ží jenom na 
D 
vás.

D+ 
Jen na v
G 
ás v
D+ 
ěřte 
G 
mi

D+ 
zále
G 
ží kdy přijde 
E7 
čas

|: kdy pro [A7]nás začne [D7]nebe na ze[G]mi. :|fineA7 
nás začne 
D7 
nebe na ze
G 
mi. :|fine

D+ xxx332
G+ xxx443
98

: Whisky To Je Moje Gusto

R: WhC 
isky, to je moje g
G 
ust
C 
o, bez whisky mám v srdci pust
G 
o,

kdDmi 
yby ji můj t
G 
áta pil, b
C 
yl by t
Ami 
u byl mn
Dmi 
ohem d
G 
ýl,

kdC 
yž se ve skle leskne wh
G 
isk
C 
y, tak má barman dobrý z
F 
isky,

život se dá zkrFmi 
átka žít, jen kd
C 
yž je c
Ami 
o, jen kd
C 
yž je c
Ami 
o,

jen kdC 
yž j
G 
e co p
C 
ít.


*: TCmi 
u láhev baculatou, t
Fmi 
u pestrou vinětu,

tu whisky temně zlatou pCmi 
ije i M
G 
anitou,

kdCmi 
o chce se státi mužem, t
Fmi 
en whisky pije rád,

G 
a proto všichni můžem společně zazpív
C 
at:


®: Whisky, to je moje gusto ….
99

: Indiánská dýmka míru

1. Sedí C 
sám a 
D 
něco ho 
A 
tíží, černé 
C 
vlasy mají 
D 
kovový 
A 
lesk 

C 
ruka je 
D 
pevná v 
A 
očích klid pár 
C 
vrásek a na
D 
 duši 
E 
stesk. 

Nemá C 
domov, kde by 
D 
ctil svou 
A 
víru, nemá 
C 
právo žádat 
D 
to co by 
A 
chtěl 

ztratil C 
všechno 
D 
co mělo 
E 
svou cenu a 
D 
všechno co 
A 
měl. 


R: F#m 
Nevnímá obzor v dáli, není 
A 
Kryštof Kolumbus 

F#m 
cítí jen proužek dýmu a 
E 
zpívá si skalpovací blues 

D 
žij jak umíš, 
A 
měj nás rád, 
E 
vyndej starou 
F#m 
indiánskou 
E 
dýmku 
A 
D 
ru 

D 
žij jak umíš, 
A 
měj nás rád, 
E 
potom možná 
F#m 
zapomenem 
E 
na se
A 
ky
D 
ru 

D 
žij jak umíš, 
A 
měj nás rád, 
E 
vyndej starou 
F#m 
indiánskou 
E 
dýmku 
A 
D 
ru 

D 
žij jak umíš, 
A 
měj nás rád, a 
E 
pak možná 
E 
zapomenem 
D 
co bylo 
A 
dřív 


2. Čte si dál svou stařeckou mapu, vidí řeku plnou vody a ryb 
vedle ní svou překrásnou ženu a spousty chyb 

R: Nevnímá obzor v dáli, … 
D 
žij jak umíš, 
A 
měj nás rád, 
E 
potom možná, 
F#m 
potom možná 
E 
zapo
A 
me
D 
nem 


D 
  
A 
  
E 
 

2× 
žij jak umíš, měj nás rád, vyndej starou indiánskou dýmku míru 
žij jak umíš, měj nás rád, potom možná, potom možná zapomenem 
100

: Každej už to ví

1. Em 
Každej 
C 
už to 
D 
C 
,
Em 
 už je to 
C 
napsaný 
D 
na zdi

Em 
Že ty a 
C 
já jsme 
D 
dva, 
Em 
stejný 
D 
blázni

Teď máme svátej klid a svět je jako by krásnej
Můžem klidně žit, já to vím, (vzpomínám a nelituju)

R: [: G 
Na
D 
na
Em 
nana
C 
nna nana
G 
na
D 
nna
Em 
nananna :]

2. Za plotem žiju dál, na zahradě si snídám
A jak tak vzpomínám, čím dál víc si zpívám

R: Na tuhle ženu nezapomenu, to ti přisahám.
Co na tom sejde, stejně to nejde - dávno tě pod kůží mám

R: Na tuhle ženu, nezapomenu, v mi hlavě místo má,
Co na tom sejde, když se tam vejde, já jí to nevyčítám.

R: Na tuhle ženu, nezapomenu, to ti přisahám.
Co na tom sejde, stejně to nejde. Dávno tě pod kůží mám.
101

: Modrá (je dobrá)

1. G 
Modrá je 
D 
planeta, kde 
C 
můžeme 
D 
žít

G 
Modrá je 
D 
voda, kterou 
C 
musíme 
D 
pít

G 
Modrá je 
D 
obloha, když 
C 
vodejde 
D 
mrak

Modrá je F 
dobrá, 
C 
už je to 
G 
tak.


2. Modrá je Milka - ta naše kráva
Modrá je prej v Americe tráva
Modrá je údajně i polární liška
Senzačně modrá je moje vojenská knížka.

R. Jako C 
nálada když zahrajou poslední 
G 
kus

Modrá je F 
naděje 
C 
láska i 
F 
moje 
G 
blues

Je to C 
barva, kterou mám prostě 
G 
rád

Modrá je F 
dobrá, 
C 
už je to 
G 
tak.


3. Modrá je Raketa - ta moje holka
modrá je vzpomínka na Mikyho Volka
velká rána je modrej přeliv
modrý voko má i černej šerif.

4. Jako nálada když zahrajou poslední kus
Modrá je naděje láska i moje blues
je to barva kterou mám prostě rád
modrá je dobrá - už je to tak.
102

: Sametová

1. VzpG 
omínám, když tehdá př
C 
ed léty z
G 
ačaly lítat r
C 
akety,

zdG 
ál se to bejt d
C 
ocela dobrej n
D 
ápad,

sG 
axofony hrály 
C 
unyle, f
G 
rčely švédský k
C 
ošile

a nG 
ěkdo se moh' d
Emi 
ocela dobře fl
C 
ákat
D 
.


2. Když tam stál rohatej u školy a my neměli podepsaný úkoly,
už tenkrát rozhazoval svoje sítě,
poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru
a rock'n'roll byl zrovna narozený dítě.

R: VzpG 
omínáš, takys' tu ž
D 
ila, a n
Emi 
edělej, že jsi j
C 
iná,

taková mG 
alá pilná vč
D 
ela, taková c
C 
elá
D 
 sametov
G 
á.


3. Přišel čas a jako náhoda byla tu bigbítová pohoda,
kytičky a úsmevy sekretárok,
sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dylana,
ale to nevadí, já mám taky nárok.

4. Starý, mladý nebo pitomí mlátili do toho jako my,
hlavu plnou Londýna nad Temží,
a starej dobrej satanáš hraje u nás v hospodě mariáš
a pazoura se mu trumfama jenom hemží.

R: Vzpomínáš, už je to jinak, a jde z toho na mě zima,
ty jsi, holka, tehdá byla taková celá sametová.

5. A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov,
kopyta měl jako z Arizony,
přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel
a po něm tu zbyly samý volný zóny.

R: [: Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla,
byla to taková krásná cela a byla celá (sametová) … :]
103

: Starej vlak

Intro
D 
 
G 
 
C 
 3×

C 
 
C# 
 
D 
 


1. D 
Tuhletu 
G 
náladu znám
D 
 

D 
ten starej 
G 
vlak jede k nám
D 
 

A 
Veze samý 
G 
dobrý 
D 
noty

A 
co hladěj duši, když 
G 
slunce 
D 
zapadá

A 
a já ty noty 
G 
znám jak svý 
D 
boty, 
A 
aha.


2. Už projíždí kolem nás
a to je ten správnej čas
Sednout a z okýnka se dívat
všechny trable nechat v dálce za sebou
jenom tak sedět a houby vědět, aha.

R: E 
Houká a 
D 
krajinou se 
A 
valí

E 
nečeká , 
D 
až bude mít 
A 
zelenou

E 
a já ti 
D 
mávam na 
A 
shleda
E 
nou


3. Zase slyším ten vlak
miláčku už je to tak
Veze mi tebe
snad jsem zapomněl jak láska vypadá
to není nebe, to jsem já vedle tebe, aha

R: Houká a krajinou se valí
nečeká, až bude mít zelenou
a já mu mávám na shledanou
104