Vedení Matějovec 2024

27. 5. 2024

: Highway to Hell


1. A 
Livin' easy
D/F#G 
, livin' free
D/F# G 
,

D/F# G 
Season ticket 
D/F# 
on a one 
A 
way ride

Askin' nothin, leave me be.
Takin' ev'rythin' in my stride.

2. Don't need reason, don't need rhyme,
Ain't nothin' i'd rather do.
goin' down, party time.E5 
 

my friends are gonna be there too.

Chorus: [: I'm on a A 
highway to 
D 
hell
G D/F# 
 :] (4×)


3. No stop signs, speed limit,
nobody's gonna slow me down.
like a wheel, gonna spin it.
nobody's gonna mess me around.

4. Hey, satan, pay'n' my dues,
playin' in a rockin' band.
hey, momma, look at me.
I'm on my way to the promised land.
1

: Dívka s perlami ve vlasech

E|-0-2-3-0-3-2-0-2--0-----------0-2-3-0-3-2-0-2--0----------|
H|----------------3--0-1-0---------------------3--0-1-0-----|
G|----------------------2-0-0------------------------2-0-0--|
D|-------------------------4-2--------------------------4-2-|

E|-7-7-7-5-3-5--0-5-5-5-5-3-0-3-5--7-7-7-5-3-5--0-5-5-3-0-|
H|--------------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|

1. Emi 
Zas mě tu 
D 
máš 
Ami 
nějak se 
Emi 
mračíš

Emi 
vybledlej 
D 
smích 
Ami 
už ve dve
Emi 
řích

S čelenkou perel svatozář strácíš
kolik se platí za vláčnej hřích

R: No tak G 
lásko 
D 
co chceš mi říct

Ami 
máš už perly 
Emi 
možná i víc

G 
lásko 
D 
na co se ptáš 
Ami 
svíčku zhasí
Emi 
náš

Nemám lásko co bych ti dal
chtělas všechno nebyl jsem král
lásko na co se ptáš perly ve vlasech máš

2. Tvý horky rty víc radši ne
nejsou už mý nejsi má Cher
Něco snad chápu to ne to ne
bolí to hořím jak černej thér

R: No tak lásko …… 

R: No tak lásko kdo mi tě vzal
komu dalas tělo i duši
lásko na co je pláč když to skončit má
vždyť už lásko, svý perly máš
tak proč padaj, měněj se v slzy
lásko, na co je pláč perly ve vlasech máš

R: No tak lásko ……

4. Chtěla jsi víc pro svoje touhy
já chudej princ mám jen co mám
Co vlastně zbývá jen slzy pouhý
ze svatebních zvonů z nebeskejch bran

R: No tak lásko ……
2

: Čarodejnice z Amesbury

1. Zuzana Dmi 
byla dívka, 
C 
která žila v 
Dmi 
Amesbury, 

s jasnýma F 
očima a 
C 
řečmi pánům 
Dmi 
navzdory, 

souseF 
dé o ní 
C 
říkali, že 
Dmi 
temná kouzla 
Ami 
zná 

Bb 
že se lidem 
Ami 
vyhýbá a s 
Bb 
ďáblem 
C 
pletky 
Dmi(G) 
má. 


2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil 
a pověrčivý lid se na pastora obrátil, 
že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí, 
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. 

3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali, 
a když ji vedli městem, všichni kolem volali: 
"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, 
teď na své cestě poslední do pekla poletíš!" 

4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, 
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění 
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou, 
sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. 

5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, 
v noci se v černou kočku mění dívka líbezná, 
je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění, 
a všichni křičeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!" 

6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, 
pak z tribunálu povstal starý soudce vážený: 
"Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít 
a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!" 

7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou 
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou: 
"Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam, 
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!" 

8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici 
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící, 
a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou, 
zemřela tiše samotná pod letní oblohou … 
3

: A Hard Day's Night

It's been G 
a hard 
C 
days 
G 
night, and I've been 
F 
workin' like a 
G 
dog

It's been G 
a hard 
C 
days 
G 
night, I should be 
F 
sleepin' like a 
G 
log

But when I C 
get home to you I find the 
D 
things that you do

They make me G 
feel 
C 
al
G 
right


When I'm Bm 
home, 
Em 
everything seems to be 
Bm 
right

When I'm G 
home, 
Em 
feeling you holding me 
C 
tight, 
D 
tight, yeah


You know I G 
work 
C 
all 
G 
day, to get you 
F 
money, buy you 
G 
things

And it's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything,
So why on earth should I moan, cause when I get you alone you know I'll feel OK

You G 
know 
C 
 I 
G 
feel alright
4

: All My Loving

1. Close your Ami 
eyes and I'll 
D7 
kiss you

TomG 
orrow I'll 
Emi 
miss you

RemC 
ember I'll 
Ami 
always be tr
F 
ue 
D 
 

And then wAmi 
hile I'm aw
D7 
ay

I'll write hG 
ome every d
Emi 
ay

And I'll sC 
end all my l
D7 
oving to 
G 
you.


Ref: All my lEmi 
oving 
H7 
I will send to 
G 
you

all my lEmi 
oving, d
H7 
arling I'll be tr
G 
ue


2. I'll pretend that I'm kissing
The lips I am missing
And hope that my dreams will come true
And then while I'm away
I'll write home every day
And I'll send all my loving to you.

Ref: All my loving…

3. = 1.

Ref: All my loving…
5

: All You Need Is Love

G 
Love 
D 
love 
Emi 
love

G 
love 
D 
love 
Emi 
love

D7 
love 
G 
love 
D7 
love.

G 
There's nothing you can 
D 
do that can't be 
Emi 
done

G 
nothing you can 
D 
sing that can't be 
Emi 
song

D7 
nothing you can 
G 
say but you can learn how to 
D7 
play the game

it's easy.
There's nothing you can make that can't be made
no one you can save that can't be saved
nothing you can do but you can learn how to be you in time
it's easy.
G 
All you 
Ami7 
need is 
D7 
love, 
G 
all you 
Ami7 
need is 
D7 
love

G 
all you 
H7 
need is 
Emi 
love 
G 
love, 
C 
love is 
D7 
all you 
C 
nee
G 
d.

There's nothing you can know that isn't known
nothing you can see that isn't shown
nowhere you can be that isn't where you're meant to be
it's easy.
All you need is love …
6

: Eight Days a Week

Dadd9 E/D G/D D 
1. D 
Oh I need your l
E 
ove babe g
G 
uess you know it's tr
D 
ue

hope you need my lE 
ove babe j
G 
ust like I need 
D 
you

hHmi 
old me l
G6 
ove me h
Hmi 
old me l
E 
ove me

D 
ain't got nothin' but l
E 
ove babe 
G 
eight days a w
D 
eek.

2. Love you ev'ry day girl always on my mind
one thing I can say girl love you all the time
hold me love me hold me love me
ain't got nothin'but love babe eight days a week.
R: A 
Eight days a week I l
Hmi 
ove you

E 
eight days a week is n
G6 
ot enough to sh
A 
ow I care.

3. =1.
R: .4.
=2. G 
eight days a w
D 
eek 
G 
eight days a w
D 
eek 
G 
eight days a w
D 
eek …

G6 Bmi/Hmi   
7

: Help!

*: Ami 
Help I need somebo
G 
dy 
F 
help not just anybo
F/E 
dy

D7 
help you know I need someone 
G 
help!


1. G 
When I was younger so much 
Hmi 
younger than today

Emi 
I never needed anybody's 
C 
help in 
F 
any 
G 
way

but now these days are gone I'm Hmi 
not so self assured

Emi 
now I find I've changed my mind I've 
C 
opened 
F 
up the 
G 
doors.


R: Ami 
Help me if you can I'm feeling 
G 
down

and I F 
do appreciate you being 'round
F/E 
 

D7 
help me get my feet back on the ground

won't you G 
please please help me?


2. And now my life has changed in oh so many ways
my independence seems to vanish in the haze
but every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I've never done before.

R: 

3. = 1.

R: + hEmi 
elp me help m
G 
G6 
oh …
8

: Here Comes The Sun

G 
Little darling,

It's been a lC 
ong, cold, lonely w
D 
inter.

G 
Little darling,

It feels like yC 
ears since it's been h
D 
ere.

G 
Here comes the sun.

C 
Here comes the s
A7 
un,

And I say, G 
it's all right.
C 
 
D 
 
G 
 

G 
Little darling,

The smiles reC 
turning to their 
D 
faces.

G 
Little darling,

It feels like C 
years since it's been 
D 
here.

G 
Here comes the sun.

C 
Here comes the s
A7 
un,

And I say, G 
it's all right.
C 
 
D 
 
G 
 

F 
Sun, 
C 
sun, 
G 
sun, here it 
D 
comes

Sun, sun, sun, here it comes
G 
Little darling,

I feel that C 
ice is slowly 
D 
melting.

G 
Little darling,

It feels like C 
years since it's been 
D 
clear.

G 
Here comes the sun.

C 
Here comes the s
A7 
un,

And I say, G 
it's all right.
C 
 
D 
 
C 
 
D 
 
G 
 
9

: Yesterday

1. YF 
esterday 
Emi 
all my tr
A7 
oubles seemed so f
Dmi 
ar away
Dmi/C 
 

nBb 
ow it l
C 
ooks as though they're h
F 
ere to stay

C/E 
oh I b
Dmi 
eliev
G7 
e in yes
Bb 
terday
F 
.

2. Suddenly I'm not half the man I used to be
there's a shadow hanging over me
oh yesterday came suddenly.
R: Emi 
Why s
A 
he 
Dmi 
had t
C 
o g
Bb 
o I 
Dmi 
don't know
Gmi 
 she wou
C7 
ldn't sa
F 
y

Emi 
I sa
A 
id s
Dmi 
ometh
C 
ing w
Bb 
rong 
Dmi 
now I 
Gmi 
long for
C7 
 yester
F 
day.

3. Yesterday love was such an easy game to play
now I need a place to hide away
oh I believe in yesterday.
R: .4.
= 3.
*: F 
Mm mm
G7 
 mm 
Bb 
mm m
F 
m …
10

: Sluneční hrob

@85bpm

E 
Usínám a 
F#mi 
chtěl bych se vrátit 

o něG#mi 
jakej ten rok zpát
F#mi 
ky

E 
bejt zase malým 
F#mi 
klukem 

kterej si G#mi 
rád hraje a který je 
F#mi 
s tebou
E 
 


{mezihra

E 
Zdá se 
F#mi 
mi 
G#mi 
je to 
F#mi 
moc let 

E 
já byl 
F#mi 
kluk, 
G#mi 
kterej 
F#mi 
chtěl 

E 
Zná
F#mi 
ti svět 
G#Mi 
s tebou 
F#mi 
jsem si hr
E 
ál …


E 
Vrátím 
F#mi 
se a chtěl 
G#mi 
bych 
F#mi 
rád

E 
být s 
F#mi 
tebou 
G#mi 
zavzpo
F#mi 
mínat 

E 
Mám 
F#mi 
teď 
G#mi 
ale 
F#mi 
zprávu zlou
E E7 
 


C#mi 
Su
D#mi 
chá 
A 
hlína 
G#mi 
ta
F#mi 
dy

C#mi 
Nevz
D#mi 
klí
Ami 
čí bez 
G#mi 
vo
F#mi 
dy

G#mi 
Já na ni 
F#mi 
poklekám 
G#mi 
vzpomínkou poc
H 
ta se vzdává
E 
Loučím 
F#mi 
se a ně
G#mi 
co 
F#mi 
však tam 
E 
zůstalo 

F#mi 
z těch 
G#mi 
našich 
F#mi 
dnů

E 
já 
F#mi 
teď vím, 
G#mi 
věrný 
F#mi 
zůstanu
E E7 
 


C#mi 
Su
D#mi 
chá 
A 
hlína 
G#mi 
ta
F#mi 
dy

C#mi 
Nevz
D#mi 
klí
Ami 
čí bez 
G#mi 
 vo
F#mi 
dy

G#mi 
Já na ni 
F#mi 
poklekám 
G#mi 
vzpomínkou poc
H 
ta se vzdává


E 
Loučím 
F#mi 
se a ně
G#mi 
co však tam 
E 
zůstalo 

F#mi 
z těch 
G#mi 
našich 
F#mi 
dnů

E 
já teď 
F#mi 
vím, 
G#mi 
věrný 
F#mi 
zůstanu
E 
 


mezihra

solo

C#mi 
Su
D#mi 
chá 
A 
hlína 
G#mi 
ta
F#mi 
dy

C#mi 
Nevz
D#mi 
klí
Ami 
čí bez 
G#mi 
 vo
F#mi 
dy

G#mi 
Já na ni 
F#mi 
poklekám 
G#mi 
vzpomínkou poc
H 
ta se vzdává


Nemohu spát a probouzím se
a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky
bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

dohra
 
E7 
 
11

: Knocking on heaven's door

1. G 
Mama, 
D 
take this badge off of 
Ami 
me 
Ami7 
 

G 
I can't 
D 
use it any
C 
more

It's gettin' dark, to dark for me to see 
Feel like I'm knockin' on heaven's door

R: /: G 
Knock, knock, 
D 
knockin' on heaven's 
Ami 
door 
Ami7 
 

G 
Knock, knock, 
D 
knockin' on heaven's 
C 
door :/


2. Mama, put my guns on the ground
I can't shoot them any more
That long black cloud is comin' down
Feels like I'm knockin' on heaven's door

R: Knock, knock ….
12

: One More Cup Of Coffee

1. Your Ami 
breath is sweet your eyes are like two 
G 
jewels in the sky 

your F 
back is straight your hair is smooth on the 
E 
pillow where you lie 

but I Ami 
don't sense affection no 
G 
gratitude or love 

your F 
loyalty is not to me but 
E 
to the stars above. 


R: F 
One more cup of coffee for the 
E 
road 

F 
one more cup of coffee for I 
E 
go to the valley be
Ami 
low.
G 
 
F 
 
E 
 


2. Your daddy he's an outlaw and a wanderer by trade 
he'll teach you how to pick a choose and how to throw the blade 
and he oversees his kingdom so no stranger does intrude 
his voice it trembles as he calls out for another plate of food. 

R: One more cup of coffee for the road…

3. Your sister sees the future like your momma and yourself 
you've never learned to read or write there's no books upon your shelf 
and your pleasure know no limits your voice is like a meadow larks 
but your heart is like an ocean so mysterious and dark. 

R: One more cup of coffee for the road…
13

: Rychlé Šípy

1. Emi 
Můj život je hned plný nesnází, 

A 
na jaře když duben přichází, 

já C 
vracím se do poválečnejch let, 

kdy Emi 
vycházel náš starý dobrý Vpřed, 

já G 
žlutý kvítek za klopu si dám 

Ami 
píseň Vontů tiše zabroukám, 

do D 
Stínadel se šerem vypravím
Dsus4 
 
D 

snad Emi 
potkám cestou Losnu, co já 
H7 
vím. 


2. Dunivá Kateřina burácí 
a Široko má dávno po práci, 
jen já se vracím Myší pastí sám, 
nevím, co s ježkem v kleci dělat mám. 
Bohouš, Dlouhé Bidlo, Štětináč, 
pan Fišer pustil z okna květináč, 
Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál, 
pan Foglar tohle nikdy nenapsal. 

3. To Rychlé šípy sami byli v nás 
a žlutý kvítek symbolem byl krás, 
co nemůže nám nikdy nikdo vzít, 
kdo kopal studnu, aby druhej moh' pít. 
Snad jednou až se jaro navrátí, 
můj život píseň Vontů obrátí, 
já svobodný a čistý půjdu dál 
a směšný bude ten, kdo se mi smál. 

4. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou 
a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou, 
za nima Rychlonožka s Bublinou, 
naší krásnou chlapeckou krajinou. 

G 
Duj, 
D 
duj, 
C 
duj, fujaro vítě
Emi 
zná. 


Dsus4
14

: Franky Dlouhán

1. C 
Kolik je smutného, když 
F 
mraky černé 
C 
jdou

lidem nad G7 
hlavou 
F 
smutnou dálavou
C 
.

Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
za čas odletěl, každý zapomněl.

R: C 
Měl kapsu 
G7 
prázdnou Franky Dlouhán,

po státech F 
toulal se jen 
C 
sám a že

byl F 
veselej, tak 
C 
každej měl ho 
G 
rád.

Tam ruce k F 
dílu mlčky přiloží a 
C 
zase jede 
Ami 
dál.

F 
každej kdo s ním 
G 
chvilku byl,

tak F 
dlouho 
G7 
se pak 
C 
smál.


2. Tam kde byl plač tam Franky hezkou píseň měl
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát.
A když pak večer ranče tiše usínaj
Frankův zpěv jde dál nocí s písní dál …

R: Měl kapsu prázdnou …

3. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše smutně spí.
Bůh ví jak, za co tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíraček zněl … 

R: Měl kapsu prázdnou …
15

: Dlažební kostka

C 
Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku

F 
Šel pes do lesa a potkal dlažební 
C 
kostku

G 
Dlažební kostko 
F 
kam jdeš

Já jdu C 
do lesa
G 
 


Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy
Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy
Já nemám nohy
Ale ty máš parohy

(celé pomalu zrychlovat do zblbnutí)
16

: František

{145bpm
}


Intro: G C G C 

1. G 
Na hladinu rybníka svítí sluníčko
C 
 

Emi 
A kolem stojí v hustém kruhu 
G 
topoly

Ami 
Které tam zasadil jeden hodný 
Hmi 
člověk

Ami 
Jmenoval se František 
D 
Dobrota


2. František Dobrota, rodák z blízké vesnice
Měl hodně dětí a jednu starou babičku
Která když umírala tak mu řekla: "Františku,
teď dobře poslouchej, co máš všechno udělat!"

R: 3 x [: C 
Balabambam, balabambam
C D C 
 
 :]
Ami 
kolem rybníka nahusto nasázej 
D 
topoly 


3. František udělal všechno co mu řekla
A po snídani poslal děti do školy
Žebřiňák s nářadím dotáhl od chalupy k rybníku
Vykopal díry a zasadil topoly

4. Od té doby vítr na hladinu nefouká
Takže je klidná jako velké zrcadlo
Sluníčko tam svítí vždycky rádo
protože tam vidí Františkovu babičku

R: 
17

: Jednou ráno

Dmi 
Jednou 
Gmi7 
ráno 
A7+ 
přišel 
Dmi7 
vítr,

G7 
vzal si 
B 
střechu 
A7+ 
i s pokrý
Dmi7 
vačem

G7 
i s klempí
Bmaj7 
řem 
A7+ 
i s komi
Dmi7 
níkem.

G7 
jenom 
Bmaj7 
dláždič 
A7+ 
zůstal do
Dmi 
le. 


Gmi7 
 
A7+ 
 
Dmi7 
 
G7 
 
Bmaj7 
 
A7+ 
 
Dmi 
 


Zůstal dole, chodník dláždil,
plival na zem a byl sprostý.
Kamarádi někam letí a on tady
A7+ 
musí 
Dmi7 
klečet 
G7 
a on 
Bmaj7 
tady 
A7+ 
musí 
Dmi7 
klečet.
18

: Ledňáček

Ami 

1. Ami 
Poslouchej zlatíčko 
Hmi 
tuhletu písničku

Ami 
kterou ti za chvíli 
Emi 
naposled napíšu

F 
protože od zítřka 
G 
písničky nepíš
Ami 
u


2. Bude to poslední poslední vyznání
které ti poprvé naposled oznámí
že už jsme od zítřka navždycky neznámí

R: F 
V životě to vůbec takhle 
Emi 
nebývá

Dmi 
ledňáček je ptáček který 
C 
nezpívá

F 
V životě to vůbec takhle 
Emi 
nebývá

Dmi 
ledňáček je ptáček který 
C5+ 
nezpívá


3. Láska a naděje odpluly do dálky
zmizela důvěra jak známka z obálky
a naše pohledy vstoupily do války

4. Pod stromem u řeky kde jsme sedávali
zbyla jen hromada žvýkaček bez chuti
a nad ní na větvi sedí si ledňáček

F 
Nemůže zpívat má 
G 
slepený zobáč
Ami 
ek

F 
zo
G 
Ami 
ček

F 
zo
G 
A 
ček
19

: Nad stádem koní

@155bpm

1. D 
Nad stádem 
A4 
koní
A Em 
 
podkovy G 
zvoní, zvoní,

D 
černý vůz vle
A4 
čou
A Em 
 
a slzy G 
tečou. A já volám:

D 
"Tak neplač, m
A4 
ůj 
A 
kamaráde,
Em 
 
 náhoda je G 
blbec, když krade."

D 
Je tuhý jak 
A4 
veka a 
A 
 
řeka ho splaví.Em 
 
 Máme ho G 
rádi. No tak 
C 
co, tak 
G 
co, tak 
A4 
co?


2. D 
Vždycky si př
A4 
ál, 
A 
až bude popel,
Em 
 
 i s kytaG 
rou

D 
vodou ať pla
A4 
vou, j
A 
en žádný hot
Em 
el, s křížkem nad hla
G 
vou.

D 
Až najdeš mís
A4 
to, 
A 
kde je ten pramen
Em 
 
 a kámen, co prasG 
ká,

D 
budeš mít jis
A4 
to, 
A 
patří sem pope
Em 
l a každá 
G 
láska. No tak 
C 
co, tak 
G 
co, tak 
A4 
co?


3. D 
Nad stádem 
A4 
koní
A 
  
Em 
 podkovy 
G 
zvoní, zvoní,

D 
černý vůz vle
A4 
čou
A 
  
Em 
 a slzy te
G 
čou. A já šeptám:

D 
Vysyp ten pope
A4 
l, 
A 
kamaráde,
Em 
 do bílé 
G 
vody, vody,

D 
vyhasnul kote
A4 
l a 
A 
náhoda je 
Em 
štěstí od podko
G 
vy. 
D G D G 
 


Vysyp ten D 
popel, 
A 
kamará
G 
de, do bílé 
D 
vody, 
A 
do vo
G 
dy,

vyhasnul D 
kotel a 
A 
náhoda je
Em 
 štěstí od podko
G 
vy.

Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, do vody,
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.  
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, do vody,
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.

sloka:  D Dsus2 Asus4 Asus2 Emi G
bridge:  C G A
outro:  D Asus4 G
D Asus4 Emi G
phrasing: 1 D, 2 Dsus2, 3 Asus4, 4 Asus2, 5-6 Emi, 7-8 G
20

: Should I Stay Or Should I Go

1. Darling you gotta let me know D G D 
 

Should I stay or should I go? D G D 
 

If you say that you are mine G F G 
 

I'll be here 'till the end of time D G D 
 

So you gotta let me A 
know 

Should I stay or should I go? D G D 
 


It's always tease, tease, tease
You're happy when I'm on my knees
One day is fine - next day is black
So if you want me off your back
So you gotta let me know
Should I stay or should I go?

Should I stay or should I D 
go now? 
G D 
 

Should I stay or should I D 
go now? 
G D 
 

If I go there will be G 
trouble 
F G 
 

If I stay it will be D 
double
G D 
 

So you gotta let me A 
know… 
D G D 
 


2. This indecisions bugging me  
If you don't want me set me free  
Tell me who I'm supposed to be?  
Don't you know which clothes even fit me?
Come on you gotta let me know  
Should I cool it or should I blow?  

Bridge: 

R: Should I stay or should I go now…  

R: Should I stay or should I go now…
21

: Zombie

1. Em 
Anot-her 
C 
head hangs lowly, 
G 
child is slowly, tak
D/F# 
en

Em 
And the violence, 
C 
caused such silence, 
G 
who are we mi
D/F# 
staken 


But you Em 
see, it's not me, it's not 
C 
my family 

In your G 
head, in your head they are figh
D/F# 
ting 

With their Em 
tanks and their bombs and their 
C 
bombs and their guns 

In your G 
head, in your head they are cry
D/F# 
ing 


Ref: [: In your Em 
head, in your 
C 
heead 

ZomG 
bie, Zombie, Zom
D/F# 
bie-ie-ie-ie :]


*: Oh, Du du du du…

2. Another mother's breaking, heart's taking over 
When the violence, causes silence, we must be mistaken 

It's the same old thing since 1916
in your head, in your head, they'r still fighting.  
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns 
In your head, in your head, they are dy-ing. 

Ref: In your head…

pozn: výše uvedené je velmi zjednodušené, ve skutečnosti se tam hrajou variace pro použité akordy

Cmaj7 G6 D6sus D/F#
22

: Mezi horami

1. [: Gmi 
Mezi horami lipka zelená :]

[: B 
Zabili Janka, 
F 
Janíčka, 
Gmi 
Janka miesto 
Gmi/F 
jele
Gmi 
ňa :]


2. [: Keď ho zabili, zamordovali :]
[: Na jeho hrobě, na jeho hrobě, kříž postavili :]

3. [: Ej, křížu, křížu ukřižovaný
[: Zde leží Janík, Janíček, Janík zamordovaný :]

4. [: Tu šla Anička, plakat Janíčka :]
[: Hneď na hrob padla a viac nevstala dobrá Anička :]
23

: Bad Day

D 
Where is the 
G 
moment we need at the most
A 
 
G 
 

D 
You kick up the le
G 
aves and the magic is lost
A 
 
G 
 

Hm 
They tell me your bl
A 
ue skies fade to gr
G 
ey

They tell me your paD 
ssion's gone away
Em 
 

And I don't need no carryin' onA 
 
G 
 


You stand in the line just to hit a new low
You're faking a smile with the coffee to go
You tell me your life's been way off line
You're falling to pieces everytime
And I don't need no carryin' on

Ref: Cause you had a bad dD 
ay

You're taking one dG 
own

You sing a sad sEm 
ong just to turn it ar
A 
ound

You say you don't knD 
ow

You tell me don't lG 
ie

You work at a smiEm 
le and you go for a ri
A 
de

You had a bad daHm 
y

The camera don't lAm 
ie

You're coming back doG 
wn and you really don't mi
D 
nd

You had a bad daEm 
y

You had a bad day

D 
 
G 
 
A 
 
G 
 2×
Hm 
Well you need a bl
A 
ue sky holi
G 
day

The point is they laD 
ugh at what you sa
Em 
y

And I don't need no carryin' A 
on


Ref: You had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad 

F 
Sometimes the system goes on the blink

And the wB 
hole thing turns out wrong

You miF 
ght not make it back and you know

That you could beB 
 well oh that strong

And I'm not wroA 
ng


D 
So where is the 
G 
moment we need at the most
A 
 
G 
 

D 
You kick up the le
G 
aves and the magic is lost
A 
 


Ref: Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
You've seen what you like
And how does it feel for one more time
You had a bad day
You had a bad day
24

: Nevinná

NeviD 
nná
G 
, jsi nevi
D 
nná
G 
 

neviD 
nná
G 
 


sám v sobě D 
sedím, vagóny 
F#mi 
počítám

G 
můj vlak chce bejt 
Emi7 
zas se mnou sám

Gmaj7 
náručí mě 
F# 
svírá, odmy
G 
kám

na dně tvých D 
očí, poklady 
F#mi 
pirátů

G 
mý paže z větví 
Emi7 
akátů

G 
prorůstaj tvým 
Emi7 
tělem, nevi
A 
nná


Ref: 
D 
Jsi sama tak co proti 
A 
lásce zmůžeš

Hmi 
připadá ti snad láska 
G 
zvrácena

D 
léčíš stínem 
A 
úžeh, ztrace
G 

D 
Neříkej, že ti láska 
A 
dává málo

Hmi 
vítr ten mystik 
G 
všechno ví

D 
loví tvoje 
A 
vlásky ve 
G 
křoví


Nevinná, jsi nevinná
nevinná, květina

sám v sobě sedím, vagóny počítám
tvůj vlak chce bejt zas se mnou sám
v náručí mě svírá, odmykám
na dně tvých očí, s poklady pirátů
mý paže z větví akátů
prorůstaj tvým tělem, nevinná

Ref: 
Jsi sama tak co proti lásce zmůžeš
připadá ti snad láska zvrácena
léčíš stínem úžeh, ztracená
Neříkej, že ti láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví tvoje vlásky ve křoví

Hmi 

G 
svět se chce tulit na tvým 
Hmi 
bříšku

G 
a cpe se blíž, blíž, 
Hmi 
blíž

G 
nabízí načinčanou 
A 
mříž, mříž, spíš a zatím


V nás padaj hvězdy dolů,
ale andělé nas zvou nahoru
hvězdám není dáno zahynout
Neříkej, že nám láska dává málo
vítr ten mystik všechno ví
loví naše vlásky ve křoví

Nevinná, jsi nevinná
nevinná, květina
25

: Malování

@105bpm

intro kytaraDmi 

intro housle

1. Dmi 
Nesnaž se, znáš se, 
B 
řekni mi 
C 
co je ji
Dmi 
ný, 

jak v kleci máš se B C 
 
pro nevinný 
Dmi 
noci dlouhý 
B 
jsou plný 
C 
touhy a 
Dmi 
lásky nás dvou
B 
 


2. C 
Všechno hezký 
Dmi 
za sebou mám, 

B 
můžu si 
C 
za to 
Dmi 
sám, 

B 
v hlavě 
C 
hlavolam, 

Dmi 
jen táta a máma 
B 
jsou s 
C 
náma, 

Dmi 
napořád s náma 
R: B 
To 
C 
je to tvoje 
Dmi 
malování 
B 
vzdušnejch 
C 
zámků,

Dmi 
malování po 
B 
zdech holejma 
C 
rukama tě 
Dmi 
nezachrání, 

už B 
máš na ka
C 
hánku, 
Dmi 
nezachrání, už jseš 
B 
na zá
C 
dech, 

je to Dmi 
za náma, ty čteš 
B 
poslední 
C 
stránku, 

Dmi 
za náma, 
B 
na 
C 
zádech, 

Dmi 
za náma, už 
B 
máš na ka
C 
hánku, 

MeziDmi 
 náma, 
B 
mi taky 
Gmi 
došel 
Ami 
dech.


mezihra housle

R: 

3. Dmi 
Znáš se, 
B 
řekni mi 
C 
co je ji
Dmi 
ný, 

jak v kleci máš se, B C 
 
pro nevinDmi 
ný 

noci dlouhý B 
jsou plný 
C 
touhy a 
Dmi 
lásky nás tří.
26

: Plakala

@150bpm
Intro bicí 4 takty

Ami 
Intro 4 takty

1. Ami 
toužila kroužila kryla mi záda

souložila kouřila mě měla mě ráda
poháněná chtíčem vrněla jak káča
Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 


2. Ami 
utíkala pryč nevěděla

kam pletla na mě bič já byl na to sám
poháněná chtíčem vrněla jak káča
Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 


Mezihra: Ami C G 
Hop hop 
8 taktů 

Ami 
Mezzo 4 takty

3. Ami 
modlila se hlásila se o svý práva

motala se na mý trase byla to tráva
poháněná chtíčem vrněla jak káča
Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

R: Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 


Bridge: Ami 
pozdravuj 
C 
pocestný 
G 
svět

je malej Ami 
dokonalej
G 
 

Ami 
pozdravuj 
C 
pocestný 

G 
svět je zlej co když se 
Ami 
nevrátí

G 
co když se 
Ami 
nevrátí

moje milá C 
plakala
G 
 

co když se Ami 
nevrátí

moje milá C 
plakala
G 
 

co když se Ami 
nevrátí

moje milá C 
plakala
G 
 

co když se Ami 
nevrátí


(co když se nevrátí, nevrátí, nevrátí)
Outro bicí
27

: I'm Shipping Up To Boston

Intro: Em Em Em D A 
Em D Em D A(2x) 
 


1. Em 
I'm a sailor peg, and I 
Em 
lost my leg  

Em 
I climbed up the topsails, I 
D 
lost my 
A 
leg


Em Em Em D A 
Em D Em D A(2x) 
 


R: D 
I'm shipping up to Boston,(w
C 
hoa oh o
G 
h)

D 
I'm shipping up to Boston,(w
C 
hoa oh o
G 
h)

D 
I'm shipping up to Boston,(w
C 
hoa oh o
G 
h)

D 
I'm shipping off

To C 
find my 
G 
wooden 
Em 
leg


Em Em Em D A 
1. 

Em D Em D A(2x) 
 


R: 

Em Em Em D A Em 
28

: Johnny I hardly knew ya

Intro: 
E:|---------------------------------------------------------------------------| 
B:|---------------------------------------------------------------------------|
G:|------------0---0------------------0---0---2-4-0-4-0-4444-5-2222-4-0000----|
D:|----2222--4---4---2-0---0---2222-4---4----------------------------------4--|
A:|--2-------------------2---2------------------------------------------------|
E:|---------------------------------------------------------------------------|

E:|-----------------------------0----0---0---0-|
B:|-----------------------------0----0---0---0-|
G:|-----------------------------0----0---0---0-|
D:|-2-4-000-2-4-5-4-2222-00h2---0h2--0h2-0h2-2-|
A:|-----------------------------2----2---2---2-|
E:|-----------------------------0----0---0---0-|

1. When Em 
on the road to sweet Athy,

HurBm 
roo Hurroo

When Em 
on the road to sweet Athy,

HurG 
roo Hurroo

When G 
on the road to 
D 
sweet Athy,

Em 
stick in the hand, a 
Bm 
drop in the eye

D 
doleful 
D 
damsel 
Em 
I did 
Bm 
cry

Em 
Johnny I hardly knew ya


2. Where are the eyes that looked so mild,
Hurroo Hurroo
Where are the eyes that looked so mild,
Hurroo Hurroo
Where are the eyes that looked so mild,
When my poor heart you first beguiled
Why did ya from me and the child
Johnny I hardly knew ya

R: We had Em 
guns and drums and drums and guns,

HurBm 
roo Hurroo

We had Em 
guns and drums and drums and guns,

HurG 
roo Hurroo

We had G 
guns and drums and 
D 
drums and guns

The Em 
enemy never 
Bm 
slew ya

Em 
Johnny I hardly knew ya


3. Where are the legs with which you run,
Hurroo Hurroo
Where are the legs with which you run,
Hurroo Hurroo
Where are the legs with which you run,
When first you went to carry a gun
Indeed your dancing days are done
Johnny I hardly knew ya

R: We had guns and drums and drums and guns …

4. You hadn't an arm, you hadn't a leg,
Hurroo Hurroo
You hadn't an arm, you hadn't a leg,
Hurroo Hurroo
You hadn't an arm, you hadn't a leg,
You're a spineless, boneless, chickenless egg
You'll have to be put with the bowl to beg
Johnny I hardly knew ya

R: We had guns and drums and drums and guns …

5. I'm happy for to see ya home,
Hurroo Hurroo
I'm happy for to see ya home,
Hurroo Hurroo
I'm happy for to see ya home,
From the isle of Ceylon
Johnny I hardly knew ya

R: We had guns and drums and drums and guns …
29

: Ještě jedno kafe

1. Máš Emi 
sladkej dech a oči, kterým 
D 
patří svatozář,

C 
vlasy máš jak hedvábí, když je 
H7 
vhodíš na polštář,

ale Emi 
já se o tvou lásku ani 
D 
vděčnost neprosím,

ty C 
děkuješ jen hvězdám a jseš 
H7 
věrná jenom jim.


R: C 
Ještě jedno kafe bych si 
H7 
dal,

C 
ještě jedno kafe, kruci
H7 
nál, než pojedu 
Emi 
dál. 
D 
 
C 
 
H7 
 


2. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh
a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech,
a taky házet nožem a držet pospolu
a brada se mu třese, když se nosí ke stolu.

R: Ještě jedno kafe bych si dal…

3. Tvá sestra hádá z ruky a tvá máti jakbysmet
a ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět,
a tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana.,
jen tvý srdce je jak moře - samý tajemství a tma.

R: Ještě jedno kafe bych si dal…
30

: Kytara

1. G5 
Bledá
Gsus2 
 
Gmi 
 ruka 
Gsus2 
sahá po stru
G5 
nách 
Gsus2 
 
Gmi 
 
Gsus2 
 

a hledá, kde to ještě zní 
temnou melodii má 
ta hudba, chladná jako stín 

R: C 
Zahraj si, zahraj 

ještě než tě dostG 
anou 

G5 
kamenem, 
Gsus2 
řetězem 

Gmi 
kudlou nebo 
Gsus2 
seke
G5 
rou 
Gsus2 
 
Gmi 
 
Gsus2 
 
Fsus2 
 
Fsus2 
 


2. Najdou tě, až budeš spát 
a narvou se ti do hlavy 
jednou už se nevzbudíš 
a srdce se ti zastaví 

R: Zahraj si, zahraj …
G5 3 Gsus2
3 Gmi Fsus2
31

: Vojna na Itálii

1. C 
Slunce už zapadá 
G 
za hory černý
C 

do záCadd9 
kopů 
F 
táhnou davy nesmírný
C 

z jedný stCadd9 
rany 
F 
Alpíny a z druhý padají
C 
 miny,

tak začala vojna G 
na Itálii
C 
.


2. A když jsem na vartě půl hodiny stál,
nepřátelskej útok náhle započal,
šrapnely tam lítaly a kamarádi padali,
smutná podívaná na ty raněný.

3. Ten prsten co nosím na levý ruce,
odevzdejte prosim mojí panence,
a vyřiďte jí nastokrát, že nespatřím jí vícekrát,
oči mi vypálil italskej granát.

4. Psal jsi kamaráde domů psaníčko,
stačil jsi jen napsat: "Drahá matičko,"
psaní už je dopsáno, tvou krví podepsáno,
na italský frontě v pět hodin ráno.

5. Do zákopů padá tiše bílej sníh,
ze zákopů slyšet nářek raněných,
jeden nohy zlámaný a druhej oči spálený,
třetí prosí kamaráda o doražení.

6. Zapomněl snad na nás Pánbůh vesmírný,
ze zákopů táhnou řady prořídlý,
a Měsíc když se rozzáří a bojiště nám ozáří,
mrtvejm kamarádům svítí do tváří.
32

: I Shot The Sheriff

1. Ami 
I shot the 
Dmi 
sheriff, but I did not shoot the 
Ami 
deputy

I shot the sheriff, Dmi 
but I did not shoot the 
Ami 
deputy


Dmi 
All aro
Emi 
und in my ho
Ami 
me town

Dmi 
They're trying to 
Emi 
track me 
Ami 
down

Dmi 
They say they want to
Emi 
 bring me in gu
Ami 
ilty

For the Dmi 
killing of a 
Emi 
deputy
Ami 
 

For the Dmi 
life of a 
Emi 
deputy
Ami 
 But I say


2. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense
I shot the sheriff, and they say it is a capital offense

Sheriff John Brown always hated me
For what I don't know
Every time that I plant a seed
He said "Kill it before it grows"
He said "Kill it before it grows" I say! 

3. I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense
I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense

Freedom came my way one day
And I started out of town yeah
All of a sudden I see sheriff John Brown
Aiming to shoot me down
So I shot, I shot him down I say! 

4. I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy
I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy

Reflexes got the better of me
And what is to be must be
Every day the bucket falls to the well
But one day the bottom will drop out
Yes, one day the bottom will drop out But I say 

I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy, oh no
I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy, oh no
33

: Tears In Heaven

1. Would you know my name if I saw you in heaven
Would it be the same if I saw you in heaven

R: I must be strong and carry on
'Cause I know I don't belong here in heaven

2. Would you hold my hand if I saw you in heaven
Would you help me stand if I saw you in heaven

R: I'll find my way through night and day
'Cause I know I just can't stay here in heaven

Bridge: Time can bring you down,
time can bend your knees
Time can break your heart
have you beggin please beggin please

R: Beyond the door there's peace for sure
And I know there'll be no more tears in heaven

3. Would you know my name if I saw you in heaven
Would it be the same if I saw you in heaven

R: I must be strong and carry on
'Cause I know I don't belong here in heaven
34

: Sweet dreams

Capo 3
Am 
Sweet dreams 
F 
are made of 
E 
this

Am 
Who am I to d
F 
isagre
E 
e?

Am 
Travel the world and the s
F 
even s
E 
eas

Am 
Everybody's l
F 
ooking for s
E 
omething
Am 
Some of them wan
F 
t to us
E 
e you

Am 
Some of them want to get
F 
 used by y
E 
ou

Am 
Some of them want to 
F 
abuse yo
E 
u

Am 
Some of them want to
F 
 be abus
E 
ed
35

: Měl's mě vůbec rád

Intro: E H C#mi A 


G:|-9-9--8-9-8--9-0--8-9-8-

1. E 
Zavolá, 
H C#mi 
nebo přijde 
A 
 

Prostě řek, jak to vyjde
Doufám, že si sám
C#mi 
Svůj klid 
H 
neovlá
A 
dám


2. Zmizela moje víra
Na lásku se přece neumírá
Tak dál se ptám 
C#mi 
proč tě 
H 
nezají
A 
mám?


Mez: H 
Na strach se nevymlouvám

Úsměv ten předem vzdám

R: Tak F# 
měls mě 
C# 
vůbec 
D#mi 
rád

To H 
nedovolím, 
F# 
vím že 
C# 
můžu 
D#m 
řvát

H 
Nebudu v 
F# 
koutě 
F#maj 
stát, a 
D#mi 
jen se 
C# 
hloupě 
H 
ptát je
C# 
 

Tak F# 
měls mě 
C# 
vůbec 
D#mi 
rád, 
F# 
aspoň trochu rád
Solor: E H C#mi A 


3. Zavolá nebo přijde
Prostě řek, snad mi to tak vyjde
Doufám, že jsi sám
Svůj klid neovládám

Mez: Na strach se nevymlouvám
Úsměv ten předem vzdám

R: Tak měls mě vůbec rád?
To nedovolím, vím že můžu řvát
Nebudu v koutě stát, a jen se hloupě ptát
Tak měls mě vůbec rád
To nedovolím, vím že můžu řvát
Nebudu v koutě stát, a jen se hloupě ptát

Brindge: C# 
Měls mě vůbec 
D 
rád
E 
,

prostě H 
rád
C# 
 

Někdy D 
rád
E F# 
 


Mez: E H C#mi A 

Zavolá, nebo přijde

F# C# D#mi H 
R: Tak měls mě vůbec rád
To nedovolím, vím že můžu řvát
Nebudu v koutě stát a jen se hloupě ptát
jéé / 2. měls mě vůbec rád


Outro: E H C#mi A 
36

: Lemon Tree

Intro:Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 
Dmi7 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 


1. I'm Ami 
sitting here in a 
Emi 
boring room,

It's Ami 
just another rainy Sunday 
Emi 
afternoon.

I'm Ami 
wasting my time, 
Emi 
I got nothing to do.

I'm Dmi7 
hanging around, I'm 
Emi 
waiting for you,

But Dmi7 
nothing ever happens 
Emi 
- and I 
Ami 
wonder.
Emi Ami 
 


2. I'm driving around in my car,
I'm driving too fast, I'm driving too far.
I'd like to change my point of view
I feel so lonely, I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder.

R: C 
wonder how, I 
G 
wonder why

Ami 
Yesterday you told me 'bout the 
Emi 
blue blue sky

And F 
all that I can 
G 
see is just a yellow 
C 
lemon tree.
G7 
 


I'm C 
turning my head 
G 
up and down,

Ami 
I'm turning turning turning turning 
Emi 
turning around

And F 
all that I can 
F#7dim 
see is another lemon 
G 
tree.
G7 
 


Ami 
Dam  
Emi 
da do
Emi 
udi
Ami 
Ami 
 
Emi 
 
Dmi7 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 
3. I'm sitting here, I miss the power.
I'd like to go out, taking a shower,
But there's a heavy cloud inside my head.
I feel so tired, put myself in to bed,
Where nothing ever happens - and I wonder.

C 
Isolation - 
Ami 
Is not good for me,

G 
Isolation - 
C 
I don't want to sit on a 
C 
lemon tree.


4. I'm stepping around in a desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy
And everything will happen - and you'll wonder.

R: I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see is just another lemon tree.

I'm turning my head up and down,
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just a yellow lemon tree.

And I wonder, I wonder

R2: I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And F 
all that I can 
G 
see, And 
F 
all that I can 
G 
see,

And F 
all that I can 
G 
see is 
G7 
just a yellow 
C 
lemon tree.
37

: 21 guns.

1: Dmi 
Do you 
B 
know what's 
F 
worth fighting 
C 
for,

When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
And you feel yourself suffocating? 

Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside?
You're in B 
ruins 


R: F 
One,
C 
 21 
Dmi 
guns

C 
Lay down your 
B 
arms

F 
Give up the 
C 
fight

F 
One,
E 
 21 
Dmi 
guns

C 
Throw up your 
B 
arms 
F 
into the 
C 
sky,

You and B 
I
F 
 
C 
 
2: When you're at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks the spirit of your soul

Your faith walks on broken glass
And the hangover doesn't pass
Nothing's ever built to last
You're in ruins

R: One, 21 guns…

Dmi 
Did you 
B 
try to 
F 
live on your own
C 
 

Dmi 
When you 
B 
burned down the 
F 
house and 
A 
home?

Dmi 
Did you 
B 
stand too 
F 
close to the 
A 
fire?

Like a B 
liar looking for for
C 
giveness from a 
F 
stone


sólo: 

3: 
When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died
You're in ruins

2xR: One, 21 guns…
38

: Boulevard of Broken Dreams

Capo 1

1. Emi 
I walk a 
G 
lonely road

D 
The only one that 
A 
I have ever 
Emi 
known

Don't know where it goes 
But it's home to me and I walk alone

2. I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I'm the only one and I walk alone

*: G 
 
D 
I walk a
A 
lone I walk a
Emi 
lone

G 
 
D 
I walk a
A 
lone I walk a…


R: C 
My 
G 
shadow's 
D 
the only one that 
Emi 
walks beside me

My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
C 
'Til 
G 
then I 
B7 
walk alone


*: Emi G D A 
Ah-ah…


3. I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone

4. Read between the lines
What's fucked up and everything's alright
Check my vital signs
To know I'm still alive and I walk alone

*: I walk alone, I walk alone
I walk alone and I walk a…

R: My shadow's the only one that walks beside me…

*: Ah-ah… I walk alone and I walk a…

5. = 2

R: My shadow's the only one that walks beside me…
39

: Wonderwall

Em G D A
1. Today is gonna be the day
That they're gonna throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you gotta do
I don't believe that anybody
Feels the way I do, about you now

2. Backbeat, the word was on the street
That the fire in your heart is out
I'm sure you've heard it all before
But you never really had a doubt
I don't believe that anybody
Feels the way I do about you now

Bridge: And C 
all the roads we 
D 
have to walk are 
Em 
winding

And C 
all the lights that 
D 
lead us there are 
Em 
blinding

C 
There are many 
D 
things that 
G 
I

Would D 
like to 
Em 
say to you but I don't know 
D 
how …. 
A 
 


Ref: Because C 
mayb
Em 
eee,
G 
 
Em 
 

you're gonna be the one that saves meee
And after all, you're my wonderwall

3. Today was gonna be the day
But they'll never throw it back to you
By now you should've somehow
Realized what you're not to do
I don't believe that anybody
Feels the way I do, about you now

Bridge: And all the roads that lead you there are winding
And all the lights that light the way are blinding
There are many things that I
Would like to say to you but I don't know how

Ref: Because maybe…
40

: Jesse James


1. Jesse G 
James chlapík byl, hodně 
C 
lidí odp
G 
ravil  

vlaky přepadával D7 
rád  

G 
boháčům uměl brát, 
C 
chudákům dával 
G 
zas  

přál bych vám, aby D7 
jste ho mohli 
G 
znát


Ref.: Jó, C 
Jesse ženu svou t
G 
ady nechal ubohou  

a tři děcka, říkám D7 
vám

ale G 
tenhle přítel hadí, 
C 
ten vám Je
G 
sse zradí  

já vím, tenkrát vD7 
 noci prásk ho 
G 
sám


2. Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc
když tu vláček zůstal stát
kdekdo ví, že ten vlak přepad James kabrňák
Jesse sám, se svým bráchou akorát

Ref.: Jó, Jesse ženu svou…..

3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem
a svým dětem vypráví
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah
a on vám Jesse Jamese odpraví

Ref.: Jó, Jesse ženu svou…..
41

: Little Big Horn

1. Tam, kde lAmi 
eží Little Big Horn, je indiánská zem,

tam přijíždí generál Custer sDmi 
e svým praporem,

modAmi 
rý kabáty jezdců, stíny 
Dmi 
dlouhejch karabin,

a z Ami 
indiánskejch signálů po nebi letí d
A 
ým.


R: A 
Říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci 
E 
sen,

pod sedmou kavalerií jak krví rudne A 
zem,

kmen Siouxů je statečný a A7 
dobře svůj kraj 
D 
zná,

proč CE 
uster neposlouchá ta 
A 
slova varov
Ami 
ná.


2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
táhne generál Custer s sedmou kavalerií,
marně mu stopař Bridger radí "Zpátky povel dej!"
Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.

R: Říkal to Jim Bridger …

3. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín,
padají jezdci z koní, výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.

R: Říkal to Jim Bridger …

4. Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem,
v oblacích prachu mizí Siouxů vítězný kmen,
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.

R: Říkal to Jim Bridger … + neposlouchal ta slova varovná. 

42

: Opouštím svůj rodný kraj

1) OpouD 
štím svůj rodný 
D7 
kraj, ranče, 
G 
ohrady i 
D 
stáj,

A7 
opouštím svou rodnou sava
D 
nu.

CesD 
tu svojí dobře 
D7 
znám, vede 
G 
přímo ke hvě
D 
zdám,

A7 
kamarádům musím sbohem 
D 
dát.


Ref: ou D7 
Farewell
G 
, Farewell,oh Fare
D 
well,

koníčku můj milý, na cestu se dejA7 
, nemeškej !

Cesta D 
má je neznámá, pose
G 
tá je hvězda
D 
ma,

a v těch hvěA7 
zdách celý osud 
D 
můj.


2) Cesta má je zlatý důl, vzdálená života půl,
zlatou stezkou mě provází.
Lepší je kůň než žena, nepotřebuje věna,
stačí mu jen otýpka sena.

Ref: 

3) Když projíždím Texasem, nad hlavou točím lasem,
můj kolt visí, nízko pod pasem.
Když jsem kolty tasit měl, Černý Jack mě předešel,
a já s kulkou k zemi klesl jsem.

Ref: 

4) Děvče o kterém já sním, víc už nikdy nespatřím,
kamarádi, já už umírám.
Naposled zřím rodný kraj, ranče, ohradu i stáj,
naposled zřím rodnou savanu.
43

: Duhová víla

1. Es 
Koukej 
B 
kapky se 
Es 
koulí
B 
 

Es 
Mám jich 
B 
na dlaní 
Es 
víc než 
B 
ty /

Jsi paní Es 
vod /

Já B 
ptám se tě 
Cmi 
jsou-
As 
li

Es 
Tvým dlaním 
B 
mé kapky 
Es 
vhod /


2. Pokud se B 
deště dotý
Es 

Já / B 
Vím že jsem 
Es 
hloupá
B 
 /

Chtěl jsem jen Es 
říct /

Máš B 
se mnou jen 
Es 
trápe
B 
ní /

Ty přece Es 
víš /

že B 
duha nám 
Cmi 
stou
As 

F 
Září musíme 
B 
blíž

jsme krásně promočení

R: Es 
Koukej koukej 
As 
duhový 
Es 
sál 
As Es B 
 

Es 
Koukej koukej 
As 
duhový bál 
As Es B 
 

B 
A na tom bále chybí 
Es 
král


3. Jsem duhová víla /
A co jsem já? /
V tvém pohledu slunce mám /
Už nesu mrak /
Jsem růžově bílá
Tančím koukej se jak /
4. Pokud se tance dotýká /
můj rytíři vánku /
mám asi meč / 
Máš ve dlani úděl náš /
Vrhnu se v seč /
Tvým hořícím spánkům
Dávám duhovou stráž /
Co voní po heřmánku

R: Stoupá stoupá duhový sál
Houpá houpá duhový bál
Teď abych v pohádce hrál

5. Koukej duha se ztrácí /
To ustal déšť /
mám pojednou z lásky strach /
To se ti zdá
Vždyť zpívají ptáci /
Tak vezmi růži a najdi jí práh /
Ať vůni nepostrácí

6. Já jsem duhová víla /
A paní vod /
Mé oči jsou déšť a jas /
To všechno vím /
Jsem růžově bílá
A všechno slunce i váha je v nás /
Si zkrátka moje milá.

R: Stoupá stoupá duhový sál
Houpá houpá duhový bál
A zatím není To dál.
44

: Amazonka

1. Byly krásný naše G 
plány, byla jsi můj celej 
Hm Bm Am 
svět.

Čas je vzal a nechal G 
rány, 
Am 
starší jsme jen o pár 
D 
let.


2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká.
Už na "táto" slyší jinej, i když si tak neříká.

R: Nebe modrý zrcadG 
lí se 

E7 
v řece, která všechno 
Ami 
ví, 

stejnou barvu jako G 
měly 

Ami 
tvoje oči džíno
D 
vý. 


3. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
"Amazonka" říkávali a já hrdě přisvědčil.

4. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo "Amazonka" neříká.

R: Nebe modrý zrcadlí se…

5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela
vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.

R: Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám.
Pořád stejná, přísahám…
45

: Tři kříže

Dmi 
Dávám sbohem 
C 
břehům prokla
Ami 
tejm, který 
Dmi 
v drápech má 
C 
ďábel 
Dmi 
sám,

bílou přídí C 
šalupy My 
Ami 
Gray míří 
Dmi 
k útesům 
C 
který 
Dmi 
znám.


R: Jen tři F 
kříže z bí
C 
lýho kame
Ami 
ní někdo 
Dmi 
do písku 
C 
posklá
Dmi 
dal,

slzy F 
v očích měl a 
C 
v ruce znave
Ami 
ný lodní 
Dmi 
deník co 
C 
sám do něj 
Dmi 
psal.


2. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen,
třeskot nožů při kterým přejde smích, v srdci kámen a jméno Stan.

R: 

3. Já Bob Green mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál

R: 

4. Třetí kříž snad vyvolá jen stesk, bejt Jimm Rodgers těm dvoum život vzal,
svědomí měl vedle nich si klek.

Rec: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský,
snad mně tedy bůh odpustí.

R: Jen tři F 
kříže z bí
C 
lýho kame
Ami 
ní jsem jen 
Dmi 
do písku 
C 
posklá
Dmi 
dal,

slzy F 
v očích měl a v 
C 
ruce znave
Ami 
ný lodní 
Dmi 
deník a v 
C 
něm co jsem 
Dmi 
psal.
46

: Vodácká holka

1. Když vD 
lny se v
Emi 
alí a p
G 
eřeje řv
A 
ou

a šD 
utry z nich c
Emi 
iví jak s
G 
ův
A 
y,

loď prD 
aská a 
Emi 
umrlčí zv
G 
on bije tm
A 
ou,

tak řD 
ekni, kdo p
Emi 
omoct ti 
A 
um
D 
í.

*: Kdo pHmi 
ádlem jen km
F#mi 
itne a př
G 
evrátí l
D 
oď,

pak jHmi 
ečí jak st
F#mi 
aženej z k
A 
ůž
D 
e,

že tHmi 
y jseš ta 
F#mi 
atrapa, t
G 
y jseš ten cv
D 
ok,

co zE 
a každý cvaknutí můž
A 
e.

2. Je pěkná jak ráno a voní jak les,
když na dřevo u ohně hrává,
je zrádná jak kočka a věrná jak pes,
ta holka, co při tobě spává.
R: Tu vG 
odáckou h
Hmi 
olku si n
A 
avěky n
D 
ech,

nG 
etop ji, n
Hmi 
ezah
A 
án
D 
ěj,

svou vEmi 
íru, svou s
Hmi 
ílu, svý št
F#mi 
ěstí i p
Hmi 
ech,

svý strEmi 
achy, svý pr
D 
achy, svůj p
E 
oslední d
A 
ech

jí pD 
octivě 
Emi 
odevzdáv
A 
ej

D 
a lásku z
Emi 
a lásku d
G 
áv
A 
ej
D 
.

3. Kdo připálí rejži a přesolí čaj,
kdo sůl nechá v posledním kempu,
kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj,
kdo zná všechny písničky trempů.
*: Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob,
kdo sladce hned šeptá, hned vříská,
a koho bys roztrh' a praštil a kop'
a po kom se celej den stýská.
4. Až vlasy nám odbarví nebeskej král
a vrásky nám počmáraj' kůži,
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál"
a na pádlo polož jí růži.
R: 
47

: 1970

1. D 
Nevim jestli je to 
Emi 
znát, možná by bylo lepší 
F#mi 
lhát, 

jsem silnej ročník G 
sedmdesát, tak začni počítat.  

Nechci tu hloupě vzpomínat, koho taky dneska zajímá 
silnej ročník sedmdesát, tak začni počítat. 
Tenkrát tu bejval jinej stát a já byl blbej na kvadrát, 
jsem silnej ročník sedmdesát,třeba napříA 
klad.. 


R: A 
Naši mi vždycky říka
Hmi 
li, jen nehas co tě nepá
G 
lí, jakej pán takovej 
D 
krám. 

Naši mi vždycky říkali, co můžeš sleduj z povzdálí a nikdy nebojuj sám. 

2. Nevim jestli je to znám, možná by bylo lepší lhát, 
jsem silnej ročník sedmdesát, nemohl jsem si vybírat.
Tak mi to přestaň vyčítat, naříkat co jsem za případ, 
jsem silnej ročník sedmdesát a možná, že jsem rád. 

R: Naši mi vždycky říkali, jen nehas co tě nepálí, jakej pán takovej krám.  
Naši mi vždycky říkali, co můžeš sleduj z povzdálí a nikdy nebojuj sám. A 
*: [: Čas G 
pádí, čas letí, těžko ta 
A 
léta vrátíš zpět a tak i 
D 
Husákovy děti 

dospěly Emi 
do Kristových let. :]
*: [: Čas G 
pádí, čas letí, těžko ta 
A 
léta vrátíš zpět a tak i 
D 
Husákovy děti 

dospěly Emi 
do Kristových let. :]
48

: Dobrák od kosti

D A G G 
D 
Má milá 
A 
 jak ti je tak 
G 
 jak ti je? 
G 
 

D 
Jsem ten, kdo 
A 
 jednou tvý 
G 
 tělo zakryje 
C 
 

D 
Jsem ten, 
A 
 kdo tě jednou 
G 
 oddělá 
C 
 

D 
Potkalas 
A 
 zkrátka 
G 
 kohos neměla 
C 
 


D A G G 
 


Jsi budoucí krev v mojí posteli  
Jsem ten, kdo tě jednou jisto jistě zastřelí  
Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zatlačí  
Jsi moje všech no a mě to nestačí  

Ref. D 
Je to vážně silná káva 
A 
 pláč a nebo vztek 

G7 
nic už s tím nenaděláš 

D 
nech mě jenom hádat 
A 
 jak jsi hebká na dotek 

G7 
krásná a nedospělá 


Víš všechno má aspoň malý kaz 
jsem ten, kdo ti jednou zlomí vaz 
Má milá vždyť mě znáš jsem dobrák od kosti 
a ty jsi ta co mi to jednou všechno odpustí 

2x. D 
Sejde z očí sejde z mysli jen 
A 
 blázen věří na nesmysly 

G 
láska je čaroděj a ticho prý léčí ale zákon hovoří jasnou řečí 


2x. Ref. 

Má milá jak ti je tak jak ti je 
jsem ten kdo jednou tvý tělo zakryC 
je
49

: Drobná paralela

1. Ta C 
stará dobrá
G 
 hra je 
D 
okoukaná.

C 
Nediv se brácho
G 
, kdekdo ji 
D 
zná.

PřeC 
staň se ptát
G 
, bylo nebylo 
D 
líp.

VčeC 
ra je včera
G 
, bohužel bohu
D 
dík.


R: C 
Nic není jako 
G 
dřív, 
D 
nic není jak 
Emi 
bejvávalo.

Nic není jako dřív, to se nám to mívávalo.
Nic není jako dřív, ačkoliv máš všechno, co si vždycky chtěla
Nic není jako dřív, ačkoliv drobná paralela by tu byla.

2. Snad nevěří na tajný znamení.
Všechno to harampádí - balábile - mámení.
Vážení platící, jak všeobecně ví se,
včera i dneska, stále ta samá píseň.

R: Nic není jako dřív…

*: PrC 
omlouvám k vám 
G 
ústy múzy,

vzD 
ývám tón a 
D/E 
lehkou chůzi,

vzC 
ývám zítřek 
G 
nenadálý,

odD 
plouvám a 
D/E 
mizím…


R: Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo.
Nic není jako dřív, jó, to se nám to dlouze kouřívalo.
Bohužel bohudík je s námi, ta nenahmatatelná intimita těla.
Nic není jako dřív, jen fámy, bla-bla-bla-bla etc…

Outro: Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo,
bohužel bohudík, co myslíš ségra, je to hodně nebo málo?
50

: Kafe s mlíkem

1. G 
Hledal jsem tě
C 
 potmě v davu

G 
odněkud jsi rozsvítila 
C 
pomátla mi hlavu

Emi 
trvalo to 14 
C 
dní a za tu dobu

Emi 
věděl jsem že posled
C 
ních.


2. 100 let jsem neměl lepší babu
něco tu bylo, ale nechal jsem to vzadu
a vod tý doby mám ten tik děkuju bohu
že nejsem ještě nebožtík.

R: Ami7 
Nejlepší ženská je 
D 
chlap

G 
nejlepší čaj je 
E 
kafe s mlíkem

Ami7 
kupředu čelem 
D 
vzad

jdeme dD# 
ál.


3. Ztratil jsem tě někdy ráno
zabaleno vyřízeno dole podepsáno
trvalo to 14 dní a za tu dobu
věděl jsem že nejlepší

4. Věci co byly už prostě nejsou
a ty stojíš, koukáš s votevřenou pusou.
51

: Každý ráno

Capo I

1. G 
Každý ráno když si 
D 
vzpomenu 

F 
vzpomenu si 
C 
na to jak měl jsem tě 
G 
rád 

a nevzal si tě D 
za ženu 

F 
každý ráno 
C 
budu si vyčí
G 
tat 


2. jak to bylo zbabělé 
když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam 
a od tý doby od čerta k ďáblu 
se po tý cestě potloukám 

Mez. Hmi 
lás
A 
ko jedi
G 
ná 

Hmi 
lás
A 
ko 
G 
 


R: D 
Každý ráno když si 
A 
vzpomenu 

C 
vzpomenu si 
G 
na to jak měl jsem tě 
D 
rád 

a nevzal si tě A 
za ženu 

C 
každý ráno 
G 
budu se proklí
D 
nat 

já vůl, A 
já blázen 

C 
kdo postaví 
G 
mé nohy na zem 

D 
kdo to 
A 
pro mě kromě 
C 
tebe udě
G 
lá… 
1. Jednou ráno až si vzpomeneš 
pošli mi prosím adresu 
ať mé noční můry zaženeš 
ať strachy o tebe se netřesu 

2. Slibuju v příštím životě 
podruhý stejnou chybu neudělám 
ať chceš nebo ne já najdu tě 
a zvednu a roztříštím tvůj drahokam 

Mez. lásko jediná 
lásko  

R: Každý ráno když si vzpomenu…

1. Všechna má rána jsou prázdná 
a v nedohlednu šťastný konec příběG 
hu 

příběhu starýho blázna 
co vyměnil pýchu za něhu 

Mez. lásko jediná 
lásko 

R: Slibuju v příštím životě 
podruhý stejnou chybu neudělám 
ať chceš nebo ne já najdu tě 
a zvednu a rozsvítím tvůj drahokam 

já vůl, já blázen 
kdo postaví mé nohy na zem 

kdo to pro mě kromě tebe udělá… 3×
52

: Láska a hvězdy

Hmi 
 
D 
 
E 
 

Hmi 
Poletíme spolu mezi hvězdami 

před námi samý neznámý 
pojď D 
se mnou vzhůru ke hvězdám 

do stavů E 
 bez tíže na nebetyčnej flám. 


Hmi 
V souhvězdí Vodnáře dám ti pusu na tváře 

D 
 ukážu ti Jižní kříž 

E 
děvče mé
A 
B 
 pochopíš, že: 


Hmi 
Láska je to o čem to tady je, 

protože D 
Láska je Bůh, věčná
E 
 energie 

Hmi 
Láska je to o čem to tady je, 

protože D 
Láska je Bůh, vesmírná
E 
 symfonie.
A 
 
B5 
 

Hmi 
 
D 
 
E 
 
A 
 
B5 
 

Rozdělíme role, já a ty 
každej budem z jiný planety 
a pak se jako potkáme 
objevíme spolu světy neznámé 
jeden bez druhýho nejsme nic 
poletíme třeba jenom na Měsíc 
přísahám před hvězdama 
že jsi jediná hvězda má 
Láska je to o čem to tady je, 
protože Láska je Bůh, věčná energie 
Láska je to o čem to tady je, 
protože Láska je Bůh, vesmírná symfonie. 
Hmi D E 
Hmi 
Hádat můžeš celkem třikrát co bude 
D 
mým svatebním 
E 
darem 

Hmi 
seznámím tě děvče mé, s Jiřím 
D 
Grygarem s Jiřím
E 
 Grygarem!
A 
 
B5 
 


Láska je to o čem to tady je, 
protože Láska je Bůh, věčná energie 
Láska je to o čem to tady je, 
protože Láska je Bůh, vesmírná symfonie. 

Láska je trpělivá, odpouští 
ve vesmíru, pod mořem i na poušti 
Láska je to o čem to tady je 
Láska nás spojuje a rozděluje 
a proto ve stínu souhvězdí Leknínu 
všechno mi promineš, všechno ti prominu 
to, že tě chci není žádná náhoda 
chtěl bych tě i kdybys vypadala jako mistr Yoda 

Láska je to o čem to tady je, 
protože Láska je Bůh, věčná energie 
Láska je to o čem to tady je, 
protože Láska je Bůh, vesmírná symfonie.
53

: První signální

Capo I

1. Emi 
Až si 
G 
zejtra ráno 
C 
řeknu zase 
Emi 
jednou provždy dost,

G 
právem se mi 
C 
budeš tiše 
Emi 
smát.

jak G 
omluvit si 
C 
svoji slabost, 
Em 
nenávist a zlost,

když G 
za všechno si 
C 
můžu vlastně 
Emi 
sám.


R. Za Ami 
spoustu dní možná  
C 
spoustu let,

až se mi G 
rozední budu ti 
D 
vyprávět,

na první Ami 
signální jak jsem 
C 
obletěl svět,

jak tě to G 
omámí a 
D 
nepustí zpět.

Jaký si to F 
uděláš - 
Bb 
takový to 
Dmi 
máš,

jaký si to F 
uděláš - 
Bb 
takový to 
Dmi 
máš .


2. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott,
budu zpívat uampamtydapam.
Všechna sláva polní tráva ale peníz přijde vhod,
jak jsem si to udělal tak to mám.

R. 
54

: Plná taška hulení

e:|-----4-4-5-5------4-4-5-5-----5-5-7-7-----7-7-5-5-|
h:|--------------------------------------------------|
G:|-6-6--------6-6-6---------6-6---------6-6---------|

1. Včera když jsem šel ze školy, tak jsem potkal nějakýho chlapa.
Divně se na mě podíval, jako nějakej feťák
A zeptal se mě, hele ty máš plnou tašku hulení?
M-M, řek jsem, já nemám plnou tašku hulení
Bylo to nějaký divný

R: [: Ten chlap určitě byl zhulenej
Protože po mě chtěl
Plnou tašku hulení
A tu já neměl :] 3×

2. Vyčítavě se na mě podíval 
jako bych v ruce měl opravdu nějakou tašku
Ne, ale já žádnou tašku v ruce neměl
Myslel si, že jsem feťák
Tak jsem se ho zeptal Co tak čumíš?
a von řek ty jsi feťák?
A já nato: Ne
A von: To je správný
A já: Já to vim
A von: Hele ty máš plnou tašku hulení?

R: Ten chlap určitě byl zhulenej …

3. Už podruhé jsem mu zopakoval
Ne, já žádnou tašku plou hulení nemám
Vtom vystoupili z auta další dva chlápci
A ten jeden se mě zeptal Hele ty máš plnou tašku hulení?
Já jsem řek Hm Hm já nmám plnou tašku hulení
Ale voni se na mě koukli a mysleli si, 
že opravdu mám plnou tašku hulení
A já na to ne já nemám plnou tašku hulení

R: Ten chlap určitě byl zhulenej …

4. Všem třem těm zhuleným chlapům jsem řek, 
že žádnou tašku plnou hulení nemám
A tak sem se jich zeptal jak na to přišli
A voni řekli hmmm - ty máš plnou tašku hulení? Jo máš?
A já na to ne já žádnou tašku plnou hulení nemám 
proč bych měl mít plnou tašku hulení
A voni na to no - ty si feťák?
Ne - To je správný vole

R: /: Ty tři chlapi byli zhulený
protože po mě chtěli
nějakou tašku s hulenim
a tu já neznám :/ - 3×

5. Vrcholem nevychovanosti bylo
když se mě ten první zeptal jestli
nemám plnou tašku hulení
To už mě dost naštvalo tak jsem na ně zařval
HEJ - Já nemám tašku s hulením
No zřejmě to nepochopil všichni vytáhli pistole
a namířili na mě a řekli v duchu budem počítat do tří
jestli odsaď hned nevypadneš tak ti sebereme tu tvoují
tašku plnou hulení

R: /: Ty tři chlapi byli šílený
protože furt chtěli
kouřit a já jsem neměl
cigarety :/ - 3×

6. Radši jsem od nich utekl a řek jsem to doma
Máma mi na to řekla: proč chtěli plnou tašku hulení
Já nevim mami, nevim proč chtěli plnou tašku hulení
no, jenomže pak přišel strejda, a zeptal se mě
Hele nemáš plnou tašku hulení
Vyšplhal jsem až na střechu, abych mohl hlasitě zařvat
HULENÍ

R: /: Nikdy jsem neměl žádnou tašku
kde by bylo hulení
a už vůbec ne plnou
tašku hulení :/ - 3×

RIFF

End.: HULENÍ
55

: Radioactive

1. I'm Am 
 waking up 
C 
 to ash and 
G 
dust

I wipe my D 
brow and I sweat my 
Am 
rust

I'm C 
breathing in the chemi
G 
cals
D 
 

Am 
I'm breaking 
C 
in, shaping 
G 
up, then checking 
D 
out on the prison 
Am 
bus

This is C 
it , the apocalypse 
G 
(Whoa)


Ref: D 
I'm waking 
Am 
up, I feel it in 
C 
my bones

G 
Enough to make my 
D 
systems grow

Am 
Welcome to the new age, 
C 
to the new age

G 
Welcome to the new age, 
D 
to the new age

Am 
Whoa, 
C 
whoa, 
G 
I'm radioactive, 
D 
radioactive

Am 
Whoa, 
C 
whoa, 
G 
I'm radioactive, 
D 
radioactive


2. I raise my flags, don my clothes
It's a revolution, I suppose
We'll paint it red to fit right in (Whoa)
I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus
This is it, the apocalypse (Whoa)

Ref: I'm waking up…

*: Am 
All systems 
C 
go, 
G 
sun hasn't 
D 
died

Am 
Deep in my 
C 
bones, 
G 
straight from 
D 
inside


Ref: I'm waking up…
56

: Jednou mi fotr povídá

1. A 
Jednou mi fotr 
A7 
povídá 

D 
zůstali jsme už 
D7 
sami dva, 

že E 
si chce začít taky trochu žít.
A 
 

Nech si to projít palicí 
a nevracej se s vopicí 
snaž se mě hochu trochu pochopit. 

R: Já E 
šel, šel dál baby, 
A 
kam mě pán bůh zval 

já E 
šel, šel dál baby a 
D7 
furt jen tancoval. 

Na A 
každý divný hranici, 
D 
na policejní stanici, 

E 
hrál jsem jenom Rock´n Roll for You.
A 
 


2. Přiletěl se mnou černej čáp, 
zobákem dělal rockin´klap 
a nad kolípkou Elvis Presley stál. 
Obrovskej bourák v ulici, 
po boku krásnou slepici 
a lidi šeptaj přijel nějakej král. 

R: Já šel…

3. Pořád tak nějak nemohu, 
chtit štěstí za nohu 
a nemůžu si najít klidnej kout. 
Blázniví ptáci začnou řvát 
a nový ráno šacovat 
a do mě vždycky pustí silnej proud. 

R: Tak jsi šel, šel dál baby…
57

: Na kolena

1. Táhněte C 
do háje - všichni 
Ami 
pryč

Chtěl jsem jít C 
do ráje a nemám 
Ami 
klíč 

Jak si tu C 
můžete takhle 
Ami 
žrát?

Ztratil jsem F 
holku, co jí mám 
G 
rád 


Napravo, nalevo nebudu mít klid 
Dala mi najevo, že mě nechce mít 
Zbitej a špinavej, tancuju sám 
Váš pohled Dmi 
káravej už dávno 
G 
znám 


R: Pořád jen: F 
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena 
C 
Jé, jé, jé

Pořád jen: F 
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena 
C 
Jé, jé, jé

Pořád jen: F 
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena

C 
Je to 
Ami 
tak a vaše 
F 
saka vám posere 
G 
pták


2. Cigáro do koutku si klidně dám 
Tuhletu pochoutku vychutnám sám 
Kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav 
Sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav

R: Pořád jen: Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena…

R: Pořád jen: Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena…
… je to tak, tenhleten barák vám posere pták
58

: Jez

1. NA 
a vodu už j
E7 
ezdím jenom s V
A 
endou, s V
E7 
endou,

dA 
o kanoe n
E7 
evlezu už s B
A 
endou, s Bendou,

JHmi 
enda B
E7 
enda n
A 
emožný je z
F#7 
adák,

nH7 
emá vlohy a je l
E7 
aj-, laj-, lajdák,

von vA 
í, že šumí les, že kv
F#7 
ete bílý bez,

že v dH7 
áli hárá pes, že v
E7 
ysouší se mez

a že mA 
ostem cloumá rez, že ř
F#7 
íčka jde skrz ves,

ale nH7 
evšimne si, že se blíží j
F7 
ez, j
E7 
ez, j
A 
ez.

2. Jel jsem tuhle Ohři s Jendou Bendou, Bendou,
proč já, houska, nejel radši s Vendou, Vendou,
Jenda Benda sjel na vodu mělkou,
spáchal v lodi díru vel-, vel-, velkou,
já měl náladu zlou, von zničil keňu mou,
už nikdy, houpy hou, s ní nepopluji mhou,
tedy šetřím na novou, na laminátovou,
už ji chci mít v létě na dovolenou, -nou, -nou.
59

: Jožin z bažin

1. JAmi 
edu takhle tábořit Šk
E 
odou 100 na 
Ami 
Oravu,

spěchám proto, riskuji, prE 
ojíždím přes M
Ami 
oravu.

ŘG7 
ádí tam to str
C 
ašidlo, v
G7 
ystupuje z b
C 
E 
in,

žAmi 
ere hlavně Pražáky a jm
E 
enuje se 
Ami 
Joži
G7 
n.

R: JC 
ožin z bažin močálem se pl
G7 
íží,

Jožin z bažin k vesnici se blC 
íží,

Jožin z bažin už si zuby brG7 
ousí,

Jožin z bažin kouše, saje, rdC 
ousí.

NF 
a Jožina z b
C 
ažin, k
G 
oho by to napadl
C 
o,

plF 
atí jen a p
C 
ouze pr
G 
áškovací letadl
C 
o.
E 
 

2. Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice,
přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!"
R: 
3. Říkám:"Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček."
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
R: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.
60

: Láďa jede lodí

C 
Láďa 
G7 
jede 
C 
lodí, 
G7 
tou 
C 
lodí 
G7 
výlet
C 
ní,
G7 
 

C 
k Lídě, 
G7 
co s ní 
C 
chodí,

Ami 
zkrátka 
Dmi 
Láďa 
G7 
jede 
C 
k ní.
G7 
 

C 
Jestli 
G7 
s sebou 
C 
hodí, 
G7 
ten 
C 
parník 
G7 
výlet
C 
ní,
G7 
 

C 
Lída 
G7 
bude 
C 
překva
Ami 
pena, 
Dmi 
že je 
G7 
Láďa 
C 
s ní.
G7 
 

(r): E7 
V podpalubí topič přiklá
Ami 
dá,

D7 
na lodi je skvělá nála
G7 
da.

G7 
A celý 
C 
kraj, 
G7 
kraj,

C 
kraj 
G7 
to 
C 
cítí, 
G7 
že je 
C 
máj, 
G7 
 

C 
Láďa 
G7 
Lídu 
C 
vyhle
Ami 
dá a 
Dmi 
pak si 
G7 
pusu 
C 
daj

G7 
A celý 
C 
kraj, 
G7 
kraj,

C 
kraj 
G7 
to 
C 
cítí, 
G7 
že je 
C 
máj 
G7 
 

C 
Láďa 
G7 
Lídu 
C 
vyhle
Ami 
dá a 
Dmi 
pak si 
G7 
pusu 
C 
daj

Lída jede lodí, tou lodí výletní,
k tomu, co s ní chodí, ale ten zas jede k ní.
A tak se vlastní vinou dvě srdce dychtivá
nešťastně se minou, zkrátka tak to chodívá.
(r): 
61

: Bude mi lehká zem

1. C 
Mám pěknou sirku v zubech, 
Gmi 
krempu do čela 

F 
bota zpuchřelá mi 
As 
vrásky nedělá 

C 
jen tou svou sirkou škrtni 
G 
ať se ohřejem 

Až C 
přikryje nás zem 
F 
tak už si neškrtnem 


R: C 
Má, lásko, 
Gmi 
jen ty smíš kázat mi 
F 
nad hrobem 
As 
 

C 
Má zem pak 
G 
bude lehká, bude mi 
C 
lehká zem 

Bude mi F 
lehká ze
C 
m, aá
Gmi 
á… 
Ami F Fmi 
 


2. Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém 
A proti pihám krém, co s nimi čert je vem 
Ten čert sám brzo zjistí že má v podpaží 
moc těžké závaží a někde v poli rozpaží 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…

3. Tak dobré ráno milé myši v kostelích 
tak ať vam chutná klíh všech křídel andělských 
A dobrý večer sovo, která myši jíš 
ptáš se zdali mi vzali zavčas spali 
jářku, to si píš 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…

Už nemám ani klobouk, pluje povětřím 
Jak zvony hledá Řím, či sebe sama, co já vím 
Jen to že co mám tebe už tíží necítím 
Áááá

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…
62

: To samo

Intro: E C/E G C E C/E G C 

1. Ta E 
kopírka už byla rozbitá, 
C 
když jsem do ní lehal 
G C 
 

Ta A 
postel už hořela, 
C 
 
když jsem v ní kopíE 
roval 
G E 
 


E 
Kaviár z lednice sám 
C 
vysubli
E 
moval
G C 
 

A 
Počítač se sám 
C 
od sebe zase zavi
E 
roval
G A E 
 


To C 
porno byl 
Ami 
spam, 
D 
já nic nesta
Hmi 
hoval 

E 
Klíče se ztratily a 
G 
diář scho
E 
val 

C 
Ten požár 
Ami 
bytu, 
D 
asi špatnej 
Hmi 
drát 
E 
 

Já nic, přece, C 
nebudu 
E 
lhát 


R: Já Ami 
ne, to samo, 
C 
ono se to samo 

Já E 
ne, to samo 
G 
ono se to 
D 
udělalo 

Ami 
Ne, to samo, 
C 
ono se to samo, já 
E 
ne 

*: E C / E G C E C / E G C 

2. Já to neukrad, já to našel a taky mi to dali 
Chtěl jsem to vrátit, jenže jsme se nepotkali 

Já to neztratil, fakt ne! Ukradli mi tašku 
A za tu flešku, kdes měl všecko, koupim ti flašku 

Já to nezlomil, bylo to nalomený. Já to 
neroztrh, bylo to natržený 
já jen se bránil, já nechtěl se prát 
já nic, přece nebudu lhát 
R: Já ne, to samo, ono se to samo …
já ne já ne já ne já 

3. Nezloustnul, měl jsem zranění a kila šla nahoru 
Musel jsem jít učit, i když byl jsem dobrej v oboru 

Chtěl jsem cestovat a odejít z domu, 
ale neumím anglicky, nevedli mě k tomu 
Za to, že jsem chudej, může tenhle stát  
Já nic, přece nebudu lhát 

I: Ami 
Víš, já jsem 
C 
neměl nikdy štěstí. 
E 
Nevím, 
G 
proč zrovna já
D 
ááá 

Může za to moje dětství. Není to vina máááá (proč zrovna já) 
Má žena, ta mi nerozumí, trpím její vinou (proč zrovna já) 
Ami 
Ale teď jsi tu ty 
C 
a mezi námi je 
E 
chemie, nemám možnost jinou … 
A 
 


II: Ami 
Teď samo 
C 
moje tělo vstalo

E 
a na tebe 
G 
zareago
D 
valo,

Ami 
když sami 
C 
teď spolu jsme tu,

E 
pojď se mnou do kabinetu 


R: Já ne, to samo, ono se to samo …

Ami 
Chemie, 
C 
když je tu,

E 
pojď se mnou 
G 
do kabi
D 
ne-tu 

Ami 
chemie, 
C 
když je tu,

E 
pojď se mnou 
G 
do 
D 
kabinetu
63

: Až to se mnu sekne

1. Až Ami 
obuju si rano č
E7 
erne papirove b
Ami 
oty,

až i mC 
oja stara pochop
G 
i, že nejdu do rob
C 
oty,

až vDmi 
yjde dluhy pruvod smutečnich hostu

na SlAmi 
ezsku Ostravu od Sikorova mostu,

E7 
až to se mnu sekne, to bude p
Ami 
ěkne,

pF 
ěkne, fajne a p
Ami 
ěkne, 
E7 
až to se mnu definitivně s
Ami 
ekne.

2. Aby všeckym bylo jasne, že mě lidi měli radi,
ať je gulaš silny, baby smutne, muzika ať ladi,
bo jak sem nesnašel šledryjan ve vyrobě,
nebudu ho trpěť, ani co sem v hrobě,
to bude pěkne,
pěkne, fajne a pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
3. S někerym to seka, že až neviš, co se robi,
jestli pomohla by deka nebo teplo mlade roby,
kdybych si moh' vybrat, chtěl bych hned a honem,
ať to se mnu šlahne tajak se starym Magdonem,
to bude pěkne,
pěkne, fajne a pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
4. Jedine, co nevim: jestli Startku nebo Spartu,
bo bych tam nahoře v nebi nerad trhal partu,
na každy pad s sebu beru bandasku s rumem,
bo rum nemuže uškodit, když pije se s rozumem,
to bude pěkne,
pěkne, fajne a pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
5. Já vím, že, Bože, nejsi, ale kdybys třeba byl, tak
hoď mě na cimru, kde leži stary Lojza Miltag,
s Lojzu chodili sme do Orlove na zakladni školu,
farali sme dolu, tak už doklepem to spolu,
až to se mnu sekne,
pěkne, to bude pěkne, až to se mnu definitivně sekne.
6. Až obuju si rano černe papirove boty,
až i moja stara pochopi, že nejdu do roboty,
kdybych, co chtěl, dělal, všechno malo platne,
mohlo to byt horši, nebylo to špatne,
až to se mnu sekne,
kdF 
ybych, co chtěl, dělal, všechno malo platne,

mAmi 
ohlo to byt horši, nebylo to šp
E7 
atne,

až to se mnu … nF 
a na na
Ami 
 …
E7AmiFAmiE7Ami 
 
64

: Darmoděj

1. ŠAmi 
el včera městem m
Emi 
už a šel po hlavní tř
Ami 
ídě,
Emi 
 

šAmi 
el včera městem m
Emi 
už a já ho z okna v
Ami 
iděl
Emi 
,

nC 
a flétnu chorál hr
G 
ál, znělo to jako zv
Ami 
on

a byl v tom všechen žEmi 
al, ten krásný dlouhý t
F 
ón

a já jsem náhle vF#dim 
ěděl: ano, to je 
E7 
on, to je 
Ami 
on.


2. Vyběh' jsem do ulic jen v noční košili,
v odpadcích z popelnic krysy se honily
a v teplých postelích lásky i nelásky
tiše se vrtěly rodinné obrázky
a já chtěl odpověď na svoje otázky, otázky.

R: NAmi 
a na na
Emi 
 ..
CGAmiFF#dimE7 - 2x 
 

3. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát,
měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad
a on se otočil, a oči plné vran,
a jizvy u očí, celý byl pobodán
a já jsem náhle věděl, kdo je onen pán, onen pán.

4. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel,
a v ústech flétnu měl od Hieronyma Bosche,
stál měsíc nad domy jak čírka ve vodě,
jak moje svědomí, když zvrací v záchodě,
a já jsem náhle věděl: to je Darmoděj, můj Darmoděj.

R: Můj Darmoděj, vagabund osudů a lásek,
jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se,
můj Darmoděj, krásné zlo, jed má pod jazykem,
když prodává po domech jehly se slovníkem.¨

5. Šel včera městem muž, podomní obchodník,
šel, ale nejde už, krev skápla na chodník,
já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon
a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón
a já jsem náhle věděl: ano, já jsem on, já jsem on.

R: Váš Darmoděj, vagabund osudů a lásek,
jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se,
váš Darmoděj, krásné zlo, jed mám pod jazykem,
když prodávám po domech jehly se slovníkem.
65

: Divoké koně

1. [: Ami 
Já viděl 
Dmi 
divoké 
Ami 
koně, 
C 
běželi 
Dmi 
soumra
Ami 
kem, :]

vzDmi 
duch 
Ami 
těžký 
Dmi 
byl a divně 
Ami 
voněl 
Fdim 
tabák
F 
em,

vzDmi 
duch 
Ami 
těžký 
Dmi 
byl a divně 
Ami 
voněl 
E7 
tabá
Ami 
kem.


2. /: Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, :/
/: sper to čert, jaká touha je to vedla za obzor? :/

3. /: Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost, :/
/: naše touho, ještě neumírej, sil máme dost. :/

4. /: V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera, :/
/: milování je divoká píseň večera. :/

5. /: Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku, :/
/: král s dvořany přijíždí na popravu zbojníků. :/

6. /: Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat, :/
/: s koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád. :/

Já viděl divoké koně …

Fdim
66

: Dokud se zpívá

1. C 
Těšína 
Emi 
vyjíždí 
Dmi7 
vlaky co 
F 
čtvrthodi
C 
nu,
Emi Dmi7 G7 
 

C 
včera jsem 
Emi 
nespal a 
Dmi7 
ani dnes 
F 
nespoči
C 
nu,
Emi Dmi7 G 
 

F 
svatý Med
G 
ard, můj patr
C 
on, ťuká si na
Ami 
 čelo,
G 
 

ale F 
dokud se 
G 
zpívá, 
F 
ještě se 
G 
neumře
C 
lo, hóh
Emi 
ó.
Dmi7 G7 
 


2. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky,
srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky,
ze školy dobře vím, co by se dělat mělo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.

3. Do alba jízdenek lepím si další jednu,
vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu,
za oknem míhá se život jak leporelo,
ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.

4. Stokrát jsem prohloupil a stokrát platil draze,
houpe to, houpe to na housenkové dráze,
i kdyby supi se slítali na mé tělo,
tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo, hóhó.

5. Z Těšína vyjíždí vlaky až na kraj světa,
zvedl jsem telefon a ptám se: "Lidi, jste tam?"
a z veliké dálky do uší mi zaznělo,
[: že dokud se zpívá, ještě se neumřelo. :]
67

: Grónská píseň

1. DD 
aleko n
Emi 
a severu j
A7 
e Grónská z
D 
em,

žD 
ije tam 
Emi 
Eskymačka s 
A7 
Eskymák
D 
em,

/: my bychom Emi 
umrzli, jim n
G 
ení zim
D 
a,

snídají nEmi 
anuky 
A7 
a eskim
D 
a. :/

2. Mají se bezvadně, vyspí se moc,
půl roku trvá tam polární noc,
/: na jaře vzbudí se a vyběhnou ven,
půl roku trvá tam polární den. :/
3. Když sněhu napadne nad kotníky,
hrávají s medvědy na četníky,
/: medvědi těžko jsou k poražení,
neboť medvědy ve sněhu vidět není. :/
4. Pokaždé ve středu, přesně ve dvě
zaklepe na na íglů hlavní medvěd:
/: "Dobrý den, mohu dál na vteřinu?
Nesu vám trochu ryb na svačinu." :/
5. V kotlíku bublá çaj, kamna hřejí,
psi venku hlídají před zloději,
/: smíchem se otřásá celé íglů,
neboť medvěd jim předvádí spoustu fíglů. :/
6. Tak žijou vesele na severu,
srandu si dělají z teploměrů,
/: my bychom umrzli, jim není zima,
neboť jsou doma a mezi svýma. :/
68

: Hlídač krav

1. KdC 
yž jsem byl malý, říkali mi naši:

"Dobře se uč a jez chytrou kaši,
F 
až jednou vyrosteš, b
G7 
udeš doktorem pr
C 
áv.

Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,"
jF 
á jim ale na to řek': "Chc
G7 
i být hlídačem kr
C 
av."


R: Já chci mC 
ít čapku s bambulí nahoře,

jíst kaštany a mýt se v lavoře,
F 
od rána po celý d
G7 
en zpívat si j
C 
en,

G7 
zpívat si: 
C 
pam pam pam
F G7 C 


2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.
R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře …
3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.

R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře …
69

: Jdou po mě jdou

1. Býval jsem cD 
hudý jak 
G 
kostelní m
D 
yš,

na půdě pF#mi 
ůdy jsem m
Hmi 
íval svou skr
A7 
ýš,

/: pG 
ak jednou v l
D 
étě ř
A7 
ek' jsem si: 
Hmi 
ať,

G 
svět facku
D 
je tě, a t
G 
ak mu to vr
D 
ať. :/

2. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám,
zámek jde lehce a adresu znám,
/: zlato jak zlato, dolar či frank,
tak jsem šel na to do National Bank. :/
R: Jdou po mně, jdD 
ou, jd
G 
ou, jd
D 
ou,

na každém rohu majG 
í fotku m
A7 
ou,

kdyby mě chD 
ytli, j
A7 
ó, byl by r
Hmi 
ing,

G 
tma jako v 
D 
pytli je v c
C 
elách Sing-s
G 
ing. 
A7 
Jéé
D 
je!
D 
 

3. Ve státě Iowa byl od poldů klid,
chudičká vdova mi nabídla byt,
/: jó, byla to kráska, já měl peníze,
tak začla láska jak z televize. :/
4. Však půl roku nato řekla mi:"Dost,
tobě došlo zlato, mně trpělivost,
/: sbal svých pár švestek a běž si, kam chceš,"
tak jsem na cestě a chudý jak veš. :/
R: 
5. Klenotník Smith mi do očí lhal,
dvě facky slíz' a dal, vše mi dal,
/: a pak jsem vzal nohy na ramena,
ten, kdo nemá vlohy, nic neznamená. :/
6. Teď ve státě Utah žiju spokojen,
pípu jsem utáh' a straním se žen,
/: jó, kladou mi pasti a do pastí špek,
já na ně mastím, jen ať mají vztek. :/
R: Jdou po mně jdou, jdou, jdou,
na nočních stolcích mají fotku mou,
kdyby mě klofly, jó, byl by ring,
být pod pantoflí je hůř než v Sing-sing.
70

: Ještě mi scházíš

1. JAmi 
eště se mi o tobě zd
Ami/G 
á, ještě mi nejsi lh
F 
ostejná,

jAmi 
eště mě budí v noci t
Ami/G 
akový zvláštní p
F 
ocit,

jDmi 
eště si zouvám boty, 
F 
abych snad neušpinil

nD#dim 
áš nový běhoun v s
E 
íni.

R: Ještě mi schAmi 
ázíš, ještě jsem n
G 
epřivykl,

že nepřichC 
ázíš
C/H 
, že nepřijd
Ami 
eš,

že zvonek nF 
ezazvoní, dveře se n
E 
eotevřou,

že prostě jAmi 
inde s j
G 
iným js
C 
eš,

jE 
eště mi sch
F 
ázíš, j
E 
eště stále mi sch
Ami 
ázíš
Ami/G 
.
F 
 
Ami 
 
Ami/G 
 
F 
 

2. Ještě je na zrcadle dech, mlhavá stopa po tvých rtech
a v každém koutě jako čert kulhavý skřítek Adalbert,
ještě tě piju v kávě a snídám v bílé vece,
ještě jsi ve všech věcech.
R: 
71

: Když mě brali za vojáka

1. Ami 
Když mě brali za vo
C 
jáka, 
G 
stříhali mě doho
C 
la,

Dmi 
vypadal jsem jako 
Ami 
blbec,

E7 
jak ti všichni doko
F 
la, 
G 
la, 
C 
la, 
G 
la,

Ami 
jak ti všichni 
E7 
doko
Ami 
la.


2. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učiti,
jak mám správný voják býti
a svou zemi chrániti, ti, ti, ti,
a svou zemi chrániti.

3. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil,
vzpomněl jsem si na svou milou,
krásně jsem si zabulil, lil, lil, lil,
krásně jsem si zabulil.

4. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic,
po chodbě furt někdo chodil,
tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic,
tak nebylo z toho nic.

5. Neplačte, vy oči moje, ona za to nemohla,
protože mladá holka lásku potřebuje
a tak si k lásce pomohla, la, la, la,
a tak si k lásce pomohla.

6. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala,
řek jí, že má zrovna volný kvartýr,
tak se sbalit nechala, la, la, la,
tak se sbalit nechala.

7. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila,
nashledanou pane Fráňo Šrámku,
písnička už skončila, la, la, la,
jakpak se vám líbila, la, la, la,
nic moc extra nebyla.
72

: Kozel

1. Byl jeden pG 
án, ten kozla m
C 
ěl,

velice sD 
i s ním rozum
G 
ěl,

měl ho moc rád, opravdu mC 
oc,

hladil mu fD 
ous na dobrou n
G 
oc.

2. Jednoho dne se kozel splet',
rudé tričko pánovi sněd',
jak to pán zřel, zařval "jéjé",
svázal kozla na koleje.
3. Zahoukal vlak, kozel se lek':
"to je má smrt", mečel "mek, mek",
jak tak mečel, vykašlal pak
rudé tričko, čímž stopnul vlak.
73

: Lachtani

R: /: LC 
ach, lach
F 
C Ami 
 lach, lach
G 
C 
:/


1. JC 
edna lachtaní r
F 
odin
C 
a

rAmi 
ozhodla se, že si vyjde d
G 
o kin
C 
a,

jeli vlakem, metrem, lodí a pak trF 
amvaj
C 
í

a teď Ami 
u kina Vesmír l
G 
achtaj
C 
í.

LG 
achtaní úspory d
C 
ali dohromady,

kG 
oupili si lístky d
C 
o první ř
G 
ady,

tC 
áta lachtan řekl:"Nebudem tř
F 
ít bíd
C 
u"

a prAmi 
o každého koupil pytlík 
G 
arašid
C 
ů.


R: /: LC 
ach, lach
F 
, hmm hmm 
C Ami 
 lach, lach
G 
. hmm 
C 
hmm:/
2. Na jižním pólu je nehezky
a tak lachtani si vyjeli na grotesky,
těšili se, jak bude veselo,
když zazněl gong a v sále se setmělo.
Co to ale vidí jejich lachtaní zraky:
sníh a mráz a sněhové mraky,
pro veliký úspěch změna programu,
dnes dáváme film ze života lachtanů.

R: /: LC 
ach, lach
F 
, jéé é 
C Ami 
 lach, lach
G 
. jéé 
C 
é:/


3. Tátu lachtan vyskočil ze sedadla
nevídaná zlost ho popadla:
"Proto jsem se netrmácel přes celý svět,
abych tady v kině mrznul jako turecký med.
Tady zima, doma zima, všude jen chlad,
kde má chudák lachtan relaxovat?"
Nedivte se té lachtaní rodině,
že pak rozšlapala arašidy po kině, jé.

R: 

TC 
ahle lachtaní r
F 
odin
C 
a

Ami 
od té doby nechodí už d
G 
o kin
C 
a.


Lach lach.
74

: Mladičká básnířka

1. G 
Mladičká básnířka s 
Hmi 
korálky nad kot
Em 
níky
D 
 

G 
bouchala na dvířka 
Hmi 
paláce poe
Em 
tiky.
D 
 

S někým se G 
vyspala, nikomu 
Hmi 
nedala, láska jako 
Em 
hobby,

Cm 
pak o tom napsala 
D 
blues na čtyři 
G 
doby, ho ho 
Hmi 
hó.
Em D 
 


2. Své srdce skloňovala podle vzoru Ferlinghetti,
ve vzduchu nechávala viset vždy jen půlku věty.
Plná tragiky, plná mystiky, plná spleenu,
pak jí to otiskli v jednom magazínu, ho ho hó.

3. Bývala viděna v malém baru u rozhlasu,
od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu.
Trochu se napila, trochu se opil na účet redaktora
a týden nato byla hvězdou Mikrofóra, ho ho hó.

4. Pod paží nosila rozepsané rukopisy,
ráno se budila vedle záchodové mísy.
Životem potřísněná, můzou políbená, plná zázraků
a pak ji vyhodili z gymplu a hned nato i z baráku, ho ho hó.

5. Ve třetím měsíci dostala chuť na jahody,
ale básníci-tatíci nepomýšlej' na rozvody.
Cítila u srdce, jak po ní přešla železná bota,
tak o tom napsala sonet, a ten byl ze života.

Outro: G 
Ach, mladé básnířky …
Hmi Em D 
 

Vy mladé básnířky …
Jó, mladé básnířky …
75

: Petěrburg

1. KdAmi 
yž se snáší noc na střechy Petěrburgu, p
F 
adá n
E 
a mě ž
Ami 
al,

zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chlF 
eba, kterou js
E 
em mu d
Ami 
al.

R: /: LC 
ásku moji kn
Dmi 
íže Ig
E 
or si bere,

nF 
ad sklenkou v
D#dim 
odky hr
H7 
aju si s r
E 
evolverem,

hAmi 
avran usedá na střechy Petěrburgu, č
F 
ert ab
E 
y to spr
Ami 
al.

2. Nad obzorem letí ptáci slepí v záři červánků,
moje duše, široširá stepi, máš na kahánku.
R: /: Mému žalu na světě není rovno,
vy jste tím vinna, Naděždo Ivanovno,
vy jste tím vinna, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. :/
76

: Píseň zhrzeného trampa

1. PC 
oněvadž nemám k
G 
anady a n
F 
eznám písně z p
C 
amp,

hF 
óhóh
C 
ó, a n
G7 
eznám písně z p
C 
amp
G7 
,

vylC 
oučili mě z 
G 
osady, že pr
F 
ý jsem houby tr
C 
amp,

hF 
óhóh
C 
ó, že pr
G7 
ý jsem houby tr
C 
amp.

2. Napsali si do cancáků, jen ať to každej ví,
hóhóhó, jen ať to každej ví,
vyloučený z řad čundráků ten frajer libový,
hóhóhó, ten frajer libový.
R: JC 
á jsem 
G 
ostuda tr
Ami 
aperů, j
F 
á mám rád 
C 
operu,

jG 
á mám rád j
C 
azz (folk), r
G7 
ock,

chC 
odím p
G 
o světě b
Ami 
ez nože, t
F 
o prý se n
C 
emože,

tG 
o prý jsem cv
C 
ok.

JF 
á jsem nikdy neplul n
C 
a šífu, a všem š
D7 
erifům

jsem říkal:"BG 
ane, pane,"
G7 
 

jC 
á jsem 
E7 
ostuda tr
Ami 
ampů, j
F 
á když chl
C 
empu,

tak v G7 
autokemp
C 
u.

3. A povídal mi frajer Joe:"Jen žádný legrácky,
hóhóhó, jen žádný legrácky,
jinak chytneš na bendžo, čestný čundrácký,
hóhóhó, čestný čundrácký."
4. Že prý se můžu vrátit zpět, až dám se do cajku,
hóhóhó, až dám se do cajku
a vodříkám jim nazpaměť akordy na Vlajku,
hóhóhó, akordy na Vlajku.
R: 
5. A tak teď chodím po světě a mám zaracha,
hóhóhó, a mám zaracha,
na vandr jezdím k Markétě a dávám si bacha,
hóhóhó, a dávám si bacha.
6. Dokud se trampské úřady nepoučí z chyb,
hóhóhó, nepoučí z chyb,
zpívám si to svý "nevadí a zase bude líp,"
hóhóhó,"a zase bude líp."
R: + v tG7 
emp
C 
u.
77

: Vlaštovko leť

1. VlC 
aštovko, leť př
Ami 
es Čínskou zeď,

F 
es písek pouště Gobi,
G 
 

oblC 
étni zem, v
Ami 
yleť až sem,

jF 
en ať se císař zlobí
G 
.

DnEmi 
es v noci zdál se mi s
Ami 
en,

žF 
e ti zrní nasypal L
G 
udwig van Beethoven,

vlC 
aštovko, leť, n
Ami 
ás, chudé, veď
F 
.
GC 
 

2. Zeptej se ryb, kde je jim líp,
zeptej se plameňáků,
kdo závidí, nic nevidí
z té krásy zpod oblaků.
Až spatříš nad sebou stín,
věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin,
vlaštovko, leť, nás, chudé, veď.
3. Vlaštovko, leť rychle a teď,
nesu tři zlaté groše,
první je můj, druhý je tvůj,
třetí pro světlonoše.
Až budeš unavená,
pírka ti pofouká Máří Magdaléna,
vlC 
aštovko, leť, n
Ami 
ás, chudé, veď
F 
,
GC 
 

vlaštovko, leť, nAmi 
ás, chudé, veď,

vlC 
aštovko, leť …
78

: Zatanči

1. Emi 
Zatan
G 
či, má milá, 
D 
zatanči 
Emi 
pro mé oči,

zatanG 
či a vetkni 
D 
nůž do mých 
Emi 
zad,

ať tvůj G 
šat, má milá,
D 
 ať tvůj šat 
Emi 
na zemi skončí,

ať tvůj G 
šat, má milá, 
D 
rázem je 
Emi 
sňat.


R: Emi 
Zatan
G 
či, jako se
D 
 okolo
Emi 
 ohně tančí,

zatanG 
či jako 
D 
na vodě 
Emi 
loď,

zatanG 
či jako to s
D 
lunce mezi 
Emi 
pomeranči,

zatanG 
či, a 
D 
pak ke mně 
Emi 
pojď.


2. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa,
polož dlaň nestoudně na moji hruď,
obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
obejmi je pevně a mojí buď.

R: Zatanči, jako se okolo ohně tančí…

3. Nový den než začne, má milá, nežli začne,
nový den než začne, nasyť můj hlad,
zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
zatanči a já budu ti hrát.

R: Zatanči, jako se okolo ohně tančí…
79

: Zítra ráno v pět

1. Až mě zEmi 
ítra ráno v pět k
G 
e zdi postaví,

ještC 
ě si naposl
D7 
ed dám v
G 
odku na zdrav
E7 
í,

z očí pAmi 
ásku strhnu s
D7 
i, to abych v
G 
iděl n
G/F# 
a neb
Emi 
e,

a pAmi 
ak vzpomenu s
H7 
i, l
Emi 
ásko, na teb
E7 
e,
Ami 
 
D7 
 
G 
 
G/F# 
 
Emi 
 

a pAmi 
ak vzpomenu s
H7 
i na teb
Emi 
e.


2. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz,
řeknu mu, že se splet', že mně se nechce do nebes,
že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju
a co jsem si nadrobil, to si i vypiju,
a co jsem si nadrobil, si i vypiju.

3. Až zítra ráno v pět poručík řekne:"Pal!",
škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal,
ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi,
že tě, lásko, nechávám, samotnou tady na zemi,
že tě, lásko, nechávám, na zemi.

4. Až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát
a seno obracet, já u zdi budu stát,
tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj,
prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij,
na mě nezapomeň a žij …

G/F#
80

: Méďové

1. Ami 
Co to leze z
G 
e křo
C 
ví? No tak honem, 
G 
kdo to 
C 
ví?

Kdo jsou, lidi zlatý, G 
tři koule chlupatý,

Ami 
kdopak aspoň 
G 
napoví
C 
?


Možná, že to dovedu, čenich mají od medu,
kožich, děsný tlapy, prach a kule, chlapi,
to je parta medvědů.

R: C 
Brum, brum, 
G 
brum, 
C 
o čem se zdá 
G 
medvěd
C 
ům?

C 
Hlavu, zadek, 
G 
nohu schovej do brlohu.

Ami 
Brum, brum, 
G 
brum.


Brum, brum, brum, zazpíváme medvědům,
dobrou noc vy šelmy, nechrápejte velmi,
Ami 
nebo si zb
G 
oříte 
C 
dům.


2. Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší.
Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje,
když mráz kouše do uší.

Pak si v teple posedí, a tak ani nevědí,
že než kožich, čepice, že daleko více
hřeje láska medvědí.

R: 

3. Vojta, Kuba s Matějem, usnou než se nadějem.
Celý den si hráli, jak by pracovali,
tak copak jim popřejem?

R: 
81

: Už to nenapravím

capo2: 

R: Ami D F E Ami E 2x 
Vap tap tap …


1. Ami 
devět hodin dvacet pět 
D 
mě opustilo štěstí,

ten F 
vlak, co jsem jím měl jet, na koleji 
E 
dávno 
E7 
nestál,

Ami 
devět hodin dvacet pět ja
D 
ko bych dostal pěstí,

já F 
za hodinu na náměstí měl jsem 
E 
stát, ale v 
E7 
jiným městě.


*: Tvá A7 
zpráva zněla prostě a byla tak krátká,

že Dmi 
stavíš se jen na skok, že nechalas' mi vrátka

G 
zadní otevřená, 
E 
zadní otevřená,


*: já A7 
naposled tě viděl, když ti bylo dvacet,

to jsi Dmi 
tenkrát řekla, že se nechceš vracet,

G 
že jsi unavená, 
E 
ze mě unavená.


R: Vap tap tap …

2. Já čekala jsem, hlavu jako střep, a zdálo se, že dlouho,
může za to vinný sklep, že člověk často sleví,
já čekala jsem, hlavu jako střep, s podvědomou touhou,
já čekala jsem dobu dlouhou, víc než dost, kolik přesně, nevím.

*: Pak jedenáctá byla a už to bylo passé,
já dřív jsem měla vědět, že vidět chci tě zase,
láska nerezaví, láska nerezaví,

*: ten list, co jsem ti psala, byl dozajista hloupý,
byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý,
už to nenapravím, už to nenapravím.

R: Vap tap tap …
82

: Magdaléna

Capo II

Intro: G C (2x) 

1. G 
Zapal ten oheň ve mně. 
C 
Čeho se bojíš?

G 
Zápalkou škrtni jemně.
C 
 

Zapal ten oheň ve mně. Čeho se bojíš?
zimou se celá třeseš, proč venku stojíš.
Pojď dál, prosím tě, nenech se, prosit se dál - nenech se.
G C (2x) 

2. Sedíme na pavlači, přichází ráno, tobě se lesknou oči.
Sedíme na pavlači, přichází ráno a mně se hlava točí. Pojď dál, prosím tě, nenech se, prosit se dál - nenech se.

Ch: Em 
Hodiny se zastaví a v 
D 
devět třicet v pondělí.

G 
Magdaléno - tvoje vlasy, 
Em 
leží pod mou postelí a 
D 
i když jsme to nechtěli, 
G 
oblíkáš se, pročpak asi?

Em 
Hodiny se zastaví a v 
D 
devět třicet v pondělí

jsem G 
sám.

G C (2x) 
3. Stojíme na rozcestí a zvony zvoní, daleko od bolestí.
Stojíme na rozcestí a zvony zvoní, možná nás čeká štěstí.
Pojď dál. Prosím tě nenech se. Prosit se dál - nenech se.

Ch: Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí.
Magdaléno - tvoje vlasy, leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, pročpak asi?
Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí
jsem sám.

Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí.
Magdaléno, tvoje vlasy, leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, pročpak asi?
Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí
jsem sám.

Bridge: G C (3x) 

Ch: Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí.
Magdaléno, tvoje vlasy, leží pod mou postelí a i když jsme to nechtěli, oblíkáš se, pročpak asi?

Hodiny se zastaví a v devět třicet v pondělí, máš těžký srdce a mokrý řasy.
Když vycházíš ze dveří, tak sama tomu nevěříš.
Nenech se. Nenech se.

Outro: G C (2x) 
G 

Variace akordů:  Gadd9   Cadd9
83

: Jahody mražený

1. PA 
oslala mě moje dívka p
D 
ro jahody červe
A 
ný,

bG 
ez nich se prý nemám v
E 
racet, t
A 
ak tu stojím ztrápe
A 
ný.

A 
Když se dívám co je sněhu, f
D 
ouká vítr, pálí m
A 
ráz,

mG 
ožná že si holka m
E 
yslí, 
A 
že se mě tak zbaví s
E 
náz.


R. /: ZG 
apoměla váže
D 
ní, 
A 
na jahody mraže
E 
ný,

G 
na jahody mraže
D 
ný, v 
A 
igelitu bale
E 
ný. :/


2. Pohádku to připomíná o dvanácti měsíčkách,
nechtěla mi říci sbohem, teď by chtěla abych plách.
Mohl bych se klidně vrátit, vím však že mě nečeká,
měla mi to říci sbohem, že jiného ráda má.
84

: René já a Rudolf

Nedělní odpoledne G 
stane se

A 
pro mnohé chvílí 
D 
volna,

někdo si běhá jen tak G 
po lese

A 
jiný zas chodí 
D 
zvolna
D7 
.


My však neznáme rozkoš G 
oddychu

A 
a sportujeme v 
D 
houfu,

nikde nejmenší známky G 
po břichu

A 
my propadli jsme 
D 
golfu
A 
.


D 
René, já a Rudolf chodíváme na golf,

G 
René, já a Rudolf chodíváme na golf,

D 
René, já a Rudolf chodíváme na golf,

G 
René, já a Rudolf chodíváme na golf.


Nedělní odpoledne stane se
pro mnohé chvílí nudy,
někdo to pomyšlení nesnese
a tak jde válet sudy.

Věřte, že nás už vůbec nevábí
ve tvářích dívek důlky,
můžou mít vlasy jako hedvábí
nám stačí řádné hůlky.

René, já a Rudolf chodíváme na golf,
René, já a Rudolf chodíváme na golf,
René, já a Rudolf chodíváme na golf,
René, já a Rudolf chodíváme na golf.
85

: Šípková Růženka

1. Ještě Ami 
spí a spí a spí zámek š
G 
ípkový,

Ami 
žádný princ tam v lesích 
Emi 
ptáky neloví,

ještě Ami 
spí a spí a spí dívka z
G 
akletá,

Ami 
u lůžka jí planá r
Emi 
ůže rozkvétá.

R. F 
To se s
G 
chválně dětem 
Ami 
říká,

aby F 
s důvěr
G 
ou šli s
C 
pát, k
E 
lidně spát,

že se Ami 
dům probou
G 
zí a ta 
C 
kráska proci
F 
tá,

zatím Dmi 
spí tam 
Emi 
dál, spí tam v
Ami 
 růžích.

2. Kdo ji ústa k ústům dá, kdo ji zachrání,
kdo si dívku pobledlou, vezme za paní,
vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám,
žádný princ už není, musíš tam jít sám.
R. +  Ami 
Musíš vyjít s
G 
ám, nesmíš v
C 
ěřit pohádk
F 
ám,

čekáDmi 
 dívka 
Emi 
dál, spí tam v
Ami 
 růžích,

čF 
eká dívka 
Emi 
dál, spí tam 
A4sus 
 v růžíc
A 
h.
86

: Krajina posedlá tmou

1. E 
Krajina 
A 
posedlá 
E 
tmou, krajina 
A 
posedlá 
E 
tmou, 

vzpomínky A 
do sedla 
E 
zvou, vzpomínky 
A 
do sedla 
E 
zvou, 

nutí mě vrátit se H7 
tam, nutí mě vrátit se tam, 

kde budu navěky sám, kde budu navěky sám, 
kde místo úsměvů E 
tvých 
G# 
čeká jen řada snů 
A 
zlý
Ami 
ch, 

namísto lásky nas E 
dvou, namísto 
A 
lásky nás 
E 
dvou, 

krajina H7 
posedlá 
E 
tmou, krajina 
A 
posedlá 
E 
tmou. 


2. Když západ v očích mi plál, když západ v očích mi plál, 
s tebou jsem naposled stál, s tebou jsem naposled stál, 
i když jsi čekala víc, i když jsi čekala víc, 
přijel jsem tenkrát ti říct, přijel jsem tenkrát ti říct, 
že mám tě na každý pád jedinou na světě rád, 
a pak jsem zase jel dál, a pak jsem zase jel dál, 
když západ v očích mi plál, když západ v očích mi plál. 

3. Proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád, 
proč jsem měl touhu se smát, proč jsem měl touhu se smát, 
když cestou řekli mi: Joe, když cestou řekli mi: Joe, 
ta nikdy nebude tvou, ta nikdy nebude tvou, 
že láska zmizí jak dým, to dneska proklatě vím, 
jedno však musím se ptát, jedno však musím se ptát, 
proč jsem se vracel tak rád, proč jsem se vracel tak rád? 
87

: Zachraňte koně

Emi 
Peklo byl ráj, když hořela stáj, 
Ami7 
příteli,

C 
věř mi, koně 
D 
pláčou, poví
G 
dám.
H7 
 

Emi 
To byla půlnoc, vtom křik o pomoc, už 
Ami7 
letěly

C 
hejna kohoutů
D 
 a bůhví 
G 
kam 
H7 
.


R: G 
Zachraňte koně, 
Hmi 
křičel jsem tisíc
C 
krát,

G 
žil jsem jen pro ně, 
Hmi 
bránil je nejvíc
C 
krát,

než přišla Ami 
chvíle, kdy hřívy 
C 
bílé

pročesal Ami 
plamen, spálil na 
H7 
troud.


Ohrady a stáj a v plamenech byl kraj, už nedýchal,
já viděl, jak to hříbě umírá.
Klisna u něj a smuteční děj se odbývá,
jak tiše pláče oči přivírá.

R: Zachraňte koně, …
.. spálil na troH7 
ud.
88

: Země vzdálená

A E Hmi D F#mi E H H 
 
A 
Smutnej déšť a město v 
E 
kouři, 


Hmi 
ticho prázdnejch rán.
D 
 


F#mi 
Noční můry pijou 
E 
silnej čaj.
H 
 


Smutnej déšť, oči mhouříš, 
už v nich nejsem sám, 
ještě málo žijou, když se ptaj. 
A 
Znám tě mnohem víc, země 
E 
vzdálená,
Hmi D 
 


F#mi 
spát s tajemnou 
E 
záv
H 
ratí.
H 
 


Roky ztratí sílu, 
když ti dál šeptám: 
While my guitar gently weeps. 

Pod správnou hvězdou 
v malým ráji chtěl jsem říct: 
Still my guitar gently weeps. 
G 
Den chová stín v zác
D 
lonách, 


A 
toulavej pár ko
E 
ček, strach, 


G 
sen ti skrývá na 
D 
víčkách, že jsi mou.
A 
 


Bláznům se jen může smát, 
když nám ráno dává mat. 

G 
chtěl jsem dál jen poslou
D 
chat, že jsi mou, že jsi mou.
E F# 
 


H 
Znám tě mnohem víc, země 
F# 
vzdálená,
C#mi E 
 

G#mi 
spát s tajem
F# 
nou závratí.
C# 
 
89

: Láska, pokora a sluníčko

1. D 
Každý ráno si napouštím vanu

Hmi 
a u toho cvičím pět Tibeťanů.

G 
Ještě před tím než vlezu do vody,

A7 
tak si pouštím Čtyři dohody.


2. Ve vaně ležím přibližně hodinku,
zapálím si svíčky a vonnou tyčinku.
Mám nohy z tvarohu a ruce z papíru,
myslím na přírodu, děkuju vesmíru.

R: Láska, pokora a sluníčko,
čočka, cizrna a jablíčko.
Piju kafíčko a taky čajíček,
a salátek jako králíček.

Láska, pokora a sluníčko,
sója nebo tofu masíčko,
bazalka a taky polníček.
A východ slunce je můj budíček.
3. Všechno si pěstuju úplně sám,
sem mistr organic, největší pán.
Po svý zahradě lítám s motykou,
zásadně bosky a v tričku s batikou.

4. Nikdy bych nezabil ani komára,
i když v noci kvílí jak country kytára,
ráno sem voteklej, mám všude štípance,
přesto dám se do tance.

R: 

5. Většinou smrdím, že už to víc nejde,
protože se zásadně nemeju mejdlem,
žádný šampóny a ani parfémy.
A nejlíp se mi spí na zemi.

6. Moje dítě chodí do lesní školky,
já zatím v jeskyni zkoumám brouky.
Mám s sebou fazole a trochu kefíru,
jsem jen pouhý poslíček vesmíru.
90

: Být stále mlád

{65bpm
}


1. G 
Čas dál si bě
D 
ží svůj mara
Emi 
tón

někdy se C 
cítím starší než-li 
D 
on

kolik Ami 
už let se jenom věčně 
C 
ptám

a stále vím tak Em 
málo 
D 
 


2. A jindy se cítím jako omládlý
jako ten kluk před školním zábradlím
co tehdy snil o prvním líbání
a o svých prvních džínách

3. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl
zpíval i žil plně a ze všech sil
snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl
ten hezký čas se mi D 
vrátí
R: G 
Být stále 
D 
mlád to bych si 
Emi 
přál být stále
C 
 mlád

D 
vzepřít se jednou provždy 
Ami 
kalendáři, 
C 
jen mládí, 
D 
nikdy stáří

G 
být stále 
D 
mlád zkouším to 
Emi 
dál být stále 
C 
mlád

D 
i přes ty známky času 
Ami 
ve své tváři, 
C 
být 
D 
stále 
G 
mlád


4. Jak život šel prošel jsem spoustu cest
už umím zodpovědět kdejaký test
a vím že život není jen černá a bílá
žije v mnoha barvách

5. Co ale jen já jich ještě nevychutnal
co všechno si slíbil a nevykonal
co mám ještě snů a proto ženu se dál
za nesplněnou touhou

R: Být stále mlád to bych si přál být stále mlád… (2×)
91

: Trezor

1. D 
Ze zdi na mě tupě zírá 
G 
po trezoru temná díra,

E7 
poznám tedy bez nesnází, 
A7 
že tam nepochybně něco schází,

D 
ve zdi byl totiž po dědovi 
G 
velký trezor ocelový.

A7 
Mám tedy ztrátu zdánlivě minimál
D 
ní.


R: D 
Na to že 
A7 
náhodně v krámě vášnivé dámě 
D 
padl jsem za tro
Hmi 
fej,

E7 
tvrdila pevně: přijdu tě levně, 
A7 
nezoufej, ó jé, jé, jé, jé.

D 
Jenže potom v naší vile 
G 
chovala se zhůvěřile,

E7 
aby měla správné klima, 
A7 
dal jsem ji do trezoru, ať v klidu dřímá.


D 
Spánku se bráním už noc pátou, 

G 
ne ale žalem nad tou ztrátou,

A7 
jen hynu bázní, že kasař úlovek 
G 
vrá
D 
tí.


R: Na to že náhodně v krámě vášnivé dámě padl jsem za trofej…
92

: Anděl

1. C 
rozmláce
Ami 
nýho kostela v 
C 
krabici s 
G7 
kusem mýdla

C 
přinesl 
Ami 
jsem si anděla, 
C 
poláma
G7 
li mu kříd
C 
la,

díval se Ami 
na mě oddaně, 
C 
já měl jsem 
G7 
trochu trému,

C 
tak vtiskl 
Ami 
jsem mu do dlaně 
C 
lahvičku 
G7 
od parfé
C 
mu.


R: C 
A proto, p
Ami 
rosím, věř mi, 
C 
chtěl jsem ho 
G7 
žádat,

C 
aby mi 
Ami 
mezi dveřmi 
C 
pomohl 
G7 
hádat,

C 
co mě čeká 
Ami G7 
 
a nemiC 
ne, co mě čeká
Ami G7 
 
a nemiC 
ne.


2. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.

R: A proto prosím, věř mi…

3. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice.
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi,
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.

R: A proto prosím, věř mi…
93

: Bratříčku zavírej vrátka

1. Ami 
Bratříčku,nevzlykej, to nejsou 
C 
bubáci,

G 
vždyť už jsi velikej, to jsou jen 
E7 
vojáci,

F 
přijeli v hranatých železných maringo
E 
tkách.


2. Se slzou na víčku hledíme na sebe,
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe
na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

R: Ami 
Prší
Emi 
 a  
Ami 
venku 
Emi 
se  
Ami 
setmě
Emi 
lo,
Ami Emi 
 

Ami 
tato 
Emi 
noc 
Ami 
nebu
Emi 
de 
Ami 
krátká,
Emi Ami Emi 
 

Ami 
berán
Emi 
ka  
F 
vlku se 
Ami 
zachtělo,

F 
bratříč
Ami 
ku, zavřel jsi 
E 
vrátka?


3. Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,
nadávky polykej a šetři silami,
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.

4. Nauč se písničku, není tak složitá,
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá,
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.

R: Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
F 
bratří
Ami 
čku, 
F 
zavírej 
Ami 
vrátka! 
F Ami 
   
F 
Zavírej 
Ami 
vrátka!
94

: Karavana Mraků

1. D 
Slunce je zlatou skobou 
Hmi 
na vobloze přibitý,

G 
pod sluncem 
A 
sedlo kože
D 
ný, 
A7 
 

D 
pod sedlem kůň, pod koněm 
Hmi 
moje boty rozbitý

G 
a starý 
A 
ruce sedře
D 
ný.


R: D7 
Dopředu 
G 
jít s tou 
A 
karavanou 
Hmi 
mraků,

schovat svou G 
pleš pod 
A 
stetson děra
Hmi 
vý,

/: jen kousek Emi 
jít, jen 
A7 
chvíli, 
Hmi 
do soumra
Emi 
ku,

až tam, kde Hmi 
svítí město, 
F# 
město běla
Hmi 
vý.:/ 
A7 


2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený,
v tom městě nikdo nezdraví,
šerif i soudce - gangsteři, voba řádně zvolený,
a lidi strachem nezdravý.

3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí
a zákon džungle panuje,
provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí
a truhlář rakve hobluje.

R: V městě je řád a pro každého práce,
buď ještě rád, když huba voněmí,
/: může tě hřát, že nejsi na voprátce
nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :/

4. D 
Slunce je zlatou skobou 
Hmi 
na vobloze přibitý,

G 
pod sluncem 
A 
sedlo kože
D 
ný, 
A7 
 

D 
pod sedlem kůň, pod koněm 
Hmi 
moje nohy rozbitý

G 
a starý 
A 
ruce sedře
D 
ný.


R: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků,
kde tichej dům a pušky rezaví,
/: orat a sít od rána do soumraku
a nechat zapomenout srdce bolavý. :/
95

: Lásko! (Pár zbytků pro krysy)

1. Ami 
Pár zbytků pro krysy na misce od guláše,

E 
milostný dopisy s partií
Dmi 
 
E 
mariáše,

Dmi 
před cestou dalekou zpocený boty zujem

C 
a potom pod dekou 
E 
sníme, když onanujem.


R: Ami 
Lásko, 
G 
zavři se do pokoje,

Ami 
lásko, 
G 
válka je holka moje,

C 
ní se 
G 
milu
Ami 
ji, když 
G 
noci si 
Ami 
krátí
E 
m,

Ami 
lásko, 
G 
slunce máš na vějíři,

Ami 
lásko, 
G 
dvě třešně na talíři,

C 
ty ti 
G 
daru
Ami 
ji, až 
G 
jednou se 
Ami 
vrátí
E 
m.


2. Dvacet let necelých, odznáček na baretu,
s úsměvem dospělých vytáhnem cigaretu,
v opasku u boku nabitou parabelu,
zpíváme do kroku pár metrů od bordelu.

R: Lásko…

3. Pár zbytků pro krysy a taška na patrony,
latrína s nápisy, jež nejsou pro matróny,
není čas na spaní, smrtka nám drtí palce,
nežli se zchlastaní svalíme na kavalce.

R: Lásko…
Rec: LE 
evá, dva!

R: Lásko…
96

: Morituri te salutant

Intro: 
E:|-7-5-7-5--5-3-5--5-3-3-3-2-3-2---0--|
B:|-------------------------------3----|
G:|------------------------------------|

1. Cesta je prEmi 
ach a št
D 
ěrk a 
Ami 
udusaná hl
Emi 
ína

a šedé šmAmi 
ouhy kr
D 
eslí do vlas
G 
ů

[: a z hvězdných drAmi 
ah má šp
D 
erk, co k
G 
amením se sp
H7 
íná,

Emi 
a pírka t
D 
ouhy z křídel Pegas
Emi 
ů. :]
D Emi D 
 


2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
má v ruce štítky, v pase staniol,
[: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
dvě křehké snítky rudých gladiol. :]

R: Seržante, pD 
ísek je bílý jak paže Daniely,

pEmi 
očkejte chvíli! Mé oči uviděly

tD 
u strašně dávnou vteřinu zapomnění,

sEmi 
eržante! Mávnou, 
D 
a budem zasvěceni!

MEmi 
orituri te salutant, morituri te salut
D 
ant
Emi 
!
D Emi H7 
 


3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
a písek víří křídlo holubí,
[: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá
a zvedá chmýří, které zahubí. :]

4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína,
mosazná včelka od vlkodlaka,
[: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína
a děsně velká bílá oblaka. :]

R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely…

Outro: 
E:|-2-3-5-3-2-0--|
B:|-----------0--|
G:|-----------0--|
D:|-----------2--|
A:|-----------2--|
E:|--------------|        
97

: Ostrov Pokladů

C Ami F G C Ami F G 
 


1. JC 
sem zřejmě n
Ami 
a hlavu, když 
F 
o pocty se n
G 
ervu,

kdC 
yž s proudem n
Ami 
eplavu a r
F 
aději pro Min
G 
ervu

přepřahám PC 
egasy
Ami 
F 
G 
epřahám P
C 
egasy
Ami F G (C7) 
.


2. Jsem zřejmě na mozek, když hledám před vzlétnutím
k přistání podvozek a do vztyku se nutím
s rizikem pro vlasy, s rizikem pro vlasy.

®: KdF 
yž místo po Hradu sám chodím po ulici,

kdC 
yž smím a nekradu, js
D7 
em zřejmě n
G 
a palici,

jC 
á zůstal p
Ami 
ozadu, hn
F 
iju si n
G 
a vesnici r
C 
ád
Ami F G 
.


3. Jsem zřejmě na lebku, když nechci nové bohy
či pestrou nálepku a preferuji nohy
k pohybu po zemi, k pohybu po zemi.

4. Jsem zřejmě na bednu, když nevím, kolik za to,
když strachem neblednu a píšu pro Erató,
byť zase v podzemí, byť zase v podzemí.

®: Spláchl jsem dozadu výhodnou investici:
lépe žít o hladu, než zdobit šibenici!
SvC 
ůj ostrov p
Ami 
okladů v d
F 
omečku n
G 
a vesnici,

svC 
ůj ostrov p
Ami 
okladů v d
F 
omečku n
G 
a hranici,

svC 
ůj ostrov p
Ami 
okladů v 
F 
exilu z
G 
a hranicí m
C 
ám …
98

: Salome

1. Ami 
Něžná i proradná, 
C 
krutá i bezradná,

G 
plamen i červánek, ďábel i beránek,

E 
cukr i sůl,

Ami 
u vůně hřebíčku, 
C 
u rytmu střevíčků

G 
císař dnes myslí byl, za tanec přislíbil 
E 
království půl.


R: Ami 
Salo
E 
me, 
Ami 
noc už je na sklonku,

C 
Salome, podobnas' úponku,

G 
podobna kytaře pro svého vladaře,

E 
Salome, tančíš.


R: Salome, sťali už Křtitele,
Salome, usměj se vesele,
točíš se ve víru, ústa jak upíru
krví ti planou, Salome, la la laAmi C F E Ami C E 


2. Noci už ubývá, císař se usmívá,
pokojně mohu žít, všeho lze použít
pro dobrý stát,
možná ho napadlo prastaré říkadlo:
dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse
nemá se štkát.
R: Salome, netanči, nechceš-li,
Salome, hosté už odešli,
jenom roj komárů dopíjí z pohárů
krůpěje vína.

R: Salome, trochu jsi pobledla,
Salome, v koutku jsi usedla,
víčka máš šedivá, nikdo se nedívá,
Salome! Pláčeš …? Ami 
La la 
E 
la
Ami C G E Ami 
99

: Nagasaki Hirošima

1. C 
Tramvají 
G 
dvojkou 
F 
jezdíval 
G 
jsem do Žide
C 
nic,
G 
 
F 
 
G 
 

C 
tak velký 
G 
lásky 
F 
většinou 
G 
nezbyde 
Ami 
nic,

F 
takový 
C 
lásky 
F 
jsou kruhy 
C 
pod oči
G 
ma

a dvě C 
spálený 
G 
srdce - 
F 
Nagasaki, 
G 
Hiroši
C 
ma. 
G 
 
F 
 
G 
 


2. Jsou jistý věci, co bych tesal do kamene,
tam, kde je láska, tam je všechno dovolené,
a tam, kde není, tam mě to nezajímá,
jó, dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.

3. Já nejsem svatej, ani ty nejsi svatá,
ale jablka z ráje bejvala jedovatá,
jenže hezky jsi hřála, když mi někdy bylo zima,
jó, dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima.

4. Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic,
z tak velký lásky většinou nezbyde nic,
Z takový lásky jsou kruhy pod očima
/:a dvě spálený srdce - Nagasaki, Hirošima:/ - 3X
100

: Nosorožec

1. Ami 
ivedl jsem domů Božce n
Dmi 
ádhernýho n
Ami 
osorožce,

Dmi 
originál tl
Ami 
ustokožce, k
D#dim 
oupil jsem ho v h
E7 
ospodě.

ZAmi 
a dva rumy a dvě vodky př
Dmi 
ipadal mi v
Ami 
elmi krotký,

pDmi 
ošlapal mi p
Ami 
olobotky, 
E7 
ale jinak v p
Ami 
ohodě.

VznDmi 
ikly menší p
Ami 
otíže př
E7 
i nástupu d
Ami 
o zdviže,

Dmi 
i výstupu z
Ami 
e zdviže 
D#dim 
už nám to šlo l
E7 
ehce.

VznAmi 
ikly větší potíže, kd
Dmi 
yž Božena v n
Ami 
egližé,

kdDmi 
yž Božena v n
Ami 
egližé řv
D#dim(E7) 
ala, že ho n
E7(Ami) 
echce.


2. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce,
originál nosorožce, co nevidíš v obchodech.
Řvala na mě, že jsem bohém, pak mi řekla: padej, sbohem,
zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech.
Co nevidím - souseda, jak táhne domů medvěda,
originál medvěda, tuším značky grizzly.
Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje
a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli.

3. TAmi 
ak tu sedím se sousedem, s n
Dmi 
osorožcem 
Ami 
a s medvědem,

nDmi 
adáváme j
Ami 
ako jeden n
E7 
a ty naše sl
Ami 
epice.
101

: Ráda se miluje

capo2. 
R: RAmi 
áda se miluje, r
G 
áda j
C 
í, r
F 
áda si j
Emi 
enom tak zp
Ami 
ívá,

vrabci se na plotě hG 
ádaj
C 
í, k
F 
olik že č
Emi 
asu jí zb
Ami 
ývá.


1. NF 
ež vítr dostrká k 
C 
útesu t
F 
u její legrační b
C 
árk
E 
u

a PAmi 
ámbu si ve svým n
G 
otes
C 
F 
udělá j
Emi 
en další č
Ami 
árku.


R: Ráda se miluje …

2. Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce,
že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.

R: Ráda se miluje …

3. Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští,
sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba příští.

R: Ráda se miluje …
102

: Omnia vincit Amor

1. Dmi 
Šel pocestný kol 
C 
hospodských 
Dmi 
zdí,

F 
přisedl k nám a 
C 
lokálem 
F 
zní

Gmi 
pozdrav jak svaté 
Dmi 
přikázá
C 
ní:

Dmi 
omnia 
C 
vincit 
Dmi 
Amor.


2. Hej, šenkýři, dej plný džbán,
ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
omnia vincit Amor.

R: Zlaťák F 
pálí, 
C 
nesleví 
Dmi 
nic,

štěstí v F 
lásce 
C 
znamená 
F 
víc,

všechny Gmi 
pány 
F 
ať vezme 
C 
ďas!
A7 
 

Dmi 
Omnia 
C 
vincit 
Dmi 
Amor.


3. Já viděl zemi válkou se chvět,
musel se bít a nenávidět,
v plamenech pálit prosby a pláč,
omnia vincit Amor.

4. Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
nad lidskou láskou roztáhli plášť,
vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
omnia vincit Amor.

R: Zlaťák pálí…
5. Já prošel každou z nejdelších cest,
všude se ptal, co značí ta zvěst,
až řekl moudrý: Pochopíš sám
omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska.

R: Zlaťák pálí…

6. Teď s novou vírou obcházím svět,
má hlava zšedla pod tíhou let,
každého zdravím větou všech vět:
omnia vincit Amor, omnia vincit Amor …
103

: Pohár a kalich

1. Emi 
Zvedněte poháry 
D 
pánové už jen 
G 
poslední 
D 
přípitek 
Emi 
zbývá

Emi 
pohleďte nad polem 
D 
špitálským 
G 
vrcholek 
D 
roubení 
G 
skrývá

[: za chvíli D 
zbyde tam popel a 
Emi 
tráva nás čeká 
D 
vítězství bohatství 
Emi 
sláva :]


2. Emi 
Ryšavý panovník 
D 
jen se smál 
G 
sruby prý 
D 
dobře se 
Emi 
boří

Emi 
palcem k zemi 
D 
ukázal 
G 
ať další 
D 
hranice 
G 
hoří

ta malá D 
země už nemá co 
Emi 
získat teď bude 
D 
tancovat jak budu 
Emi 
pískat

ta malá D 
země už nemá co 
Emi 
získat teď budem 
D 
tancovat jak budem 
Emi 
pískat


Ref.: Ami 
Náhle se pozvedl 
D 
vítr a mocně 
G 
vál 
Ami 
od někud přinesl 
D 
nápěv sám si ho 
H7 
hrál


3. Zvedněte poháry pánové večer z kalichu budeme pít …
nad sruby korouhev zavlála to však neznačí že je tam sláva
všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává
ve znaku kalich v kalichu víra jen pravda vítězí v pravdě je síla

4. Modli se pracuj a poslouchej kázali po celá léta
mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa
být rovný s rovnými muž jako žena dávat všem věcem ta pravá jména
být rovný s rovnými muž jako žena dávat všem věcem ta pravá jména

5. Do ticha zazněla přísaha ani krok z tohoto místa
ze zbraní každý vyčkává dobře ví co se chystá
nad nimi stojí muž přes oko páska slyšet je dunění a dřevo praská

Ref.: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál od někud přinesl nápěv sám si ho hrál

Ami 
Kdož jsú boží 
G 
bojovní
Emi 
ci a 
C 
zákona 
H7 
je
Emi 
ho

Emi 
prostež od bo
C 
ha pomoci a 
D 
úfajte v ně
G 
ho
104

: Je to fajn, fajnový

Rec: Ahoj, ahoj, ahoj, tak jsme zase tady spolu
jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnošt se svou discotékou!.
Ano ano ano a už je to tady, už to jede, už se to roztáčí.
Je to fajn? Je to fajn. Je to faajn…

1. Ami 
Jedu dál stále s tebou

Víme kam cesty vedou
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový

2. Príma den se nám dělá
Nálada prostě skvělá
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový
G 
Vozím sebou hity tuto
Ami 


R: Ami 
Máme se 
G 
dneska fajn, 
Ami 
je nám 
G 
hej

Ami 
Přijel 
G 
k nám pan 
Ami 
discjo
G 
kej

Ami 
Pouští 
G 
nám hity, 
Ami 
co se tolik 
G 
líbí

Ami 
Přijel boží 
G 
jezdec, do 
Ami 
kroku nám 
G 
svítí

Je to Ami 
fajn … (2×)


Rec: Ale ale, co to nevidí oko mé modravé: Ahoj kočko!
Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme.
Jste skvělí, jste báječní, jste dokonalí. Mám vás rád….

3. Roztáčím hvězdná kola
Správná věc, tanec volá
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový

4. Každý sám, všichni spolu
Jeden juice, druhý colu
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový
Vozí sebou hity tutový…
105

: Tak nějak málo tančím

Gmaj7 Dmaj7 Em7

Instrum: Gmaj7 
 
Dmaj7 
 
Gmaj7 
 
Dmaj7 
 
Em 
 
Bm 
 
A 
 


1. Všem strunám řeky Gmaj7 
toužím být tón
Dmaj7 
,

všem okapovým Gmaj7 
loužím jejich 
Dmaj7 
břeh,

signálu Em 
antén sklon 
Bm 
střech

a pustit A 
uzdu kormidlům.


Aspoň potápěčem v hrnku se stát,
chytit svojí vlnku s ní se prát,
z krabičky mýdla mít vor
a sjíždět vanu bez závor.
Ch: Tak nějak málo D 
tančím,

zpívám, Gmaj7 
brečím, líbám,

Em 
marně si hledám 
A 
tep,

jsem prý D 
dospělý a 
Gmaj7 
to je svět,

když Em7 
je ti přes tři
A 
cet.


2. A v umyvadle Gmaj7 
tůni chci mít
Dmaj7 
,

v solničkách zasGmaj7 
 vůni majáků
Dmaj7 
,

ze starých škoEm 
lních pijáků
Bm 
 

postaA 
vit záchranný člun.


A velrybu ladně v dlani skrýt
a hloubku moře na dně talířů,
ve skafandru z halířů
vyrazit v ten správný směr.

Chorus: Tak nějak málo D 
tančím…


Outro: Tak nějak málo tančím?
Tak nějak málo líbám?
Tak nějak málo brečím?
Tak nějak málo zpívám?
106

: Hallelujah

1. C 
heard there was a 
Am 
secret chord

That C 
David played and it 
Am 
pleased the lord

But F 
you don't really 
G 
care for music, 
C 
do you?  
G 
 

Well it C 
goes like this the 
F 
fourth, the 
G 
fifth

The Am 
minor fall and the 
F 
major lift

The G 
baffled king 
Em 
composing halle
Am 
lujah


R: HalleF 
lujah, halle
Am 
lujah, halle
F 
lujah, halle
C 
lu-u-
G 
u-u-
C 
jah…


2. Your faith was strong but you needed proof, 
you saw her bathing on the roof, 
her beauty and the moonlight overthrew ya. 
She tied you to a kitchen chair, 
she broke your throne, she cut your hair 
and from your lips she drew the Hallelujah. 

R: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
3. You say I took the name in vain, 
I don't even know the name 
but if I did, well really, what's it to ya? 
There's a blaze of light in every word, 
it doesn't matter which you heard, 
the holy or the broken Hallelujah. 

R: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

4. I did my best, it wasn't much, 
I couldn't feel, so I tried to touch, 
I've told the truth, I didn't come to fool ya. 
And even though it all went wrong, 
I'll stand before the Lord of Song 
with nothing on my tongue but Hallelujah 

R: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah 
107

: Behind Blue Eyes

Emi G D C A 
1. Emi 
No one knows what it's
G 
like

To be the D 
bad man

To be the C 
sad man

BeA 
hind blue eyes

And no one knows
What it's like to be hated
To be faded to telling only lies

R: But myC 
 dre
D 
ams they aren't as
G 
 empty

As my C 
conscious
D 
 seems to 
E 
be

I have Hmi 
hours, only
C 
 lonely

My love isD 
 vengeance

That's never A 
free


2. No one knows what its like
To feel these feelings
Like i do, and I blame you
No one bites back as hard
On their anger
None of my pain woe
Can show through

R: But my dreams they aren't as empty…
108

: Numb

Intro: Emi C G D 

1. Emi 
I'm tired of being what you want 
C 
me to be

G 
Feeling so faithless lost 
D 
under the surface

Emi 
Don't know what you're expe
C 
cting of me

Put G 
under the pressure of 
D 
walking in your shoes

(C 
Caught in the undertow, just 
D 
caught in the undertow)

Every Emi 
step that I take is a
G 
nother mistake to you

(C 
Caught in the undertow, just 
D 
caught in the undertow)


R: Emi 
I've become so 
C 
numb I can't feel you 
G 
there

I've become so D 
tired so much more a
Emi 
ware

I'm becoming C 
this all I want to 
G 
do

Is be more like D 
me and be less like 
Emi 
you


2. Emi 
Can't you see that you're smo
C 
thering me

G 
Holding too tightly a
D 
fraid to lose control

Emi 
Cause everything that you 
C 
thought I would be

Has G 
fallen apart 
D 
right in front of you

(C 
Caught in the undertow just 
D 
caught in the undertow)

Every Emi 
step that I take is a
G 
nother mistake to you

(C 
Caught in the undertow, just 
D 
caught in the undertow)

And every Emi 
second I waste is more than 
G 
I can take


R: And I D 
know I may 
Emi 
end up 
G 
failing 
Emi 
too

But I D 
know You were 
Emi 
just like me

With someone G 
disappointed in 
Emi 
you
109

: One more light

Cadd9 2 D/F#

<i>Capo 1st fret</i>
<i>Rhythm:</i> 84bpm
<i>First half:</i> &darr;&darr;&darr;&darr;&darr;&darr;&darr;&darr; 
<i>Second half:</i> &darr;.&darr;.&darr;.&darr;..&uarr;.&uarr;&darr;.&darr;&uarr;
<tr class="spaceUnder">

Intro: Em Cadd9 G D/F# (x2) 

1. Should've Em 
stayed, were there 
Cadd9 
signs, I ig
G 
nored?
D/F# 
 

Can I help you, not to hurt, anymore?
We saw brilliance, when the world, was asleep  
There are things that we can have, but can't D 
keep if they say


Ch: Who cares if one more Em 
light goes out?

In a Cadd9 
sky of a million 
G 
stars

It flickers, flickers

Who D/F# 
cares when someone's 
Em 
time runs out?

If a moment is all we are
Or quicker, quicker
Who cares if one more Em 
light goes out?

Well Am 
I…  
G 
do
D/F# 
 
2. The reEm 
minders, pull the 
Cadd9 
floor from your 
G 
feet
D/F# 
 

In the kitchen, one more chair than you need oh
And you're angry, and you should be, it's not fair
Just 'cause you can't see it, doesn't mean it, isn't D 
there if they say


Ch: 

Bridge: Em Cadd9 G D/F# 
Em Cadd9 D 

Ch: 

Well I do
110

: Amerika

1. G 
Nandej mi 
D 
do hlavy tvý 
Ami 
brouky a bůh nám seber bezna
G 
děj

G 
v duši zbylo 
D 
světlo z jedný 
Ami 
holky, tak mi teď za to vyna
G 
dej

G 
Zima a 
D 
promarněný 
Ami 
touhy do vrásek stromů padá 
G 
déšt

G 
zbejvaj roky 
D 
asi né moc 
Ami 
dlouhý, do vlasů mi zabrou
C 
kej pá pa 
G 
pá pá


R: G 
Pá 
G/F# 
pá pá 
Em7 
páááá - pá pa pá 
G 
páááá

G 
Pá 
G/F# 
pá pá 
Em7 
páááá - pá pá pá 
G 
páááá


2. Tvoje voči jedou žhavý tóny, dotek slunce zapadá
Horkej vítr rozezní mý zvony, do vlasů ti zabrouká pá pa pá pá

R: Pá pá pá …

3. Na obloze křídla tažnejch ptáků, tak už na svý bráchy zavolej
Na tváře ti padaj slzy z mraků a bůh nám sebral beznaděj
A v duši zbylo světlo z jedný holky, do vrásek stromů padá déšť
Poslední dny, hodiny a roky, do vlasů ti zabrouká pá pa pá pá

akordy:  G D Ami C G/F# Em7

pozn: Pro zjednodušení lze hrát, a zní to skvěle, šak si to zkuste, refrén a ten přechod takhle:

... do vlasů mi zabrouC 
kej pá pa pá 
Emi 


R: Emi 
Pá pá pá 
G 
páááá - pá pa pá 
Emi 
páááá

Emi 
Pá pá pá 
G 
páááá - pá pa pá 
Emi 
páááá
111

: Černí andělé

Intro: A A G D 

1. A 
Sex je náš dělá 
G 
dobře mně i 
D 
tobě

A 
Otčenáš bejby 
G 
odříkej až v 
D 
hrobě

A 
Středověk neskončil 
D 
středověk 
G 
trvá

A 
Jsme černí andělé a 
D 
ty jsi byla 
G 
prvá


2. Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka

*: A. I. D.

3. Sex je náš dělá dobře mně i tobě
Otčenáš bejby odříkej až v hrobě
Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříž se teď neopírej, shoříš v tihle době - no no

Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka

*: A. I. D. S.

4. Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříž se teď neopírej, shoříš v tihle době - no no

Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá kluk
112

: Medvídek

1. D 
Dlouhá noc a mě se stýská moc

pro tebe malý dárek mám.
Přes hory Em 
přes ploty

medvídek z A 
Bogoty už l
D 
etí.


2. Medvídek plyšový na cestě
křížový - Bůh ho ochrání.
Před smečkou Em 
římskejch psů

a jejich A 
úřadů

ti pG 
osílá lásku co v bříšku 
A 
má.


R: Bb 
Medvídek z Bogoty u
D 
snul a sní

Bb 
na kříži z Golgoty s
D 
pí.

Za třicet sEm 
tříbrných

z medvídka pA 
adá sníh

no a ti říG 
mští psi

ho sjížděA 
jí na saních o Vánocí
D 
ch.


3. Nesvatá hodina medvídka proklíná
že odhodil korunu bez trnů
medvídek ospalý pod křížem pokleká
chce pít.

4. Kalichem sladkost medvídka
napustí do bříška, jak to má rád.
Koruna plyšová, vánoční cukroví,
nikdo se nedoví o svatozáři trnový.
R: Bb 
Medvídek z Bogoty u
D 
snul a sní … 


Bridge: Hm 
Medvídku probuď se, prober se vstaň,

psi se už sbíhají, připrav si dlaň
A 
slunce zas vychází cítíš tu zář,

tlapky dáš v pěst, nebo nastavíš tvář.
Bb 
Římskejm psům a jejich ú
D 
řadům

Bb 
Maxipes Herodes vánoční sli
A 
b dal dnes.


R: 
113

: Sen

Capo IV

1. Stíny C 
dnů a snů se k obratníkům 
F 
stáčí

Ruce C 
snů černejch se snaží zakrýt 
F 
oči

Světlo Dmi 
tvý prozradí proč já
C 
 vím

S novým Dmi 
dnem, že s
F 
e zas nav
G 
rátí


2. Mraky C 
se plazí, vítr je 
F 
láme

Stíny tvý C 
duše rozplynou se v 
F 
šeru

Ve vDmi 
lnách opouští, po hodinách
C 
 mizí

A měDmi 
síc nový st
F 
íny vypla
G 
ší


R: Proud motýC 
lů unáší strach

Na listy F 
sedá hvězdnej prach

Proletí Ami 
ohněm a mizí stále d
G 
ál

Neslyšný C 
kroky stepujou

V nebeským F 
rytmu swingujou

Že se Ami 
ráno, že se ráno vytr
G 
atí


3. C 
Stíny dnů vyrostou a 
F 
zmizí

NC 
ebeský znamení, rosvěcujou h
F 
vězdy

VšechnoDmi 
 ví z povzdálí vedou naše 
C 
kroky

A měDmi 
síc nový st
F 
íny vypl
G 
aší


R: 

R: Proud motýC 
lů unáší strach

Na listy F 
sedá hvězdnej prach

A nový sAmi 
tíny, a nový stíny
G 
 vyplaší
114

: Už mě víckrát neuvidíš

D E F#mi 
e:|---------3p2---------------------|---------2-------------------------|
H:|-------3------3------------------|-----------2-----------------------|
G:|----2-----------2----------------|-------------2---------------------|
D:|--0------------------------2/4---|------4--------4--4/6--4--2--------|
A:|------------------------2--------|----4------------------------------|
E:|--------------------0------------|--2--------------------------------|

e:|---------3p2---------------------|--2--------------------------------|
H:|-------3------3------------------|--2--------------------------------|
G:|----2-----------2----------------|--2--------------------------------|
D:|--0------------------------2/4---|--4--------------------------------|
A:|------------------------2--------|--4--------------------------------|
E:|--------------------0------------|--2--------------------------------|

1. D 
Nebe je 
E 
černý, je půl 
F#mi 
pátý

D 
Večeru 
E 
věrný půjdem 
F#mi 
dál

D 
Všude už 
E 
končí, 
F#mi 
chvílis mě 
A 
bavila

D 
Já 
E 
pozvu tě 
F#mi 
k nám


R: D 
Na dveře 
E 
škrábej, básně 
C#mi 
piš

Už mě F#mi 
víckrát neuvi
D 
díš

Jak se E 
domů dosta
A 
neš?

Je ráno
D 
Tahle noc 
E 
končí a ty 
C#mi 
víš

Že mě F#mi 
víckrát neuvi
D 
díš

Ulicí E 
prázdnou padá 
F#mi 
déšťD E F#mi 

2. Něco se stalo, koukám do tmy
Tebe to vzalo, nemluvíš
Jen další pokus, zbytečný omyl tvůj
….Připomíná

R: Na dveře škrábej, básně piš…


D E F#mi 
115

: Dobrodružství s Bohem Panem

1. Ami 
Je půlnoc nádherná, 
G 
spí i lucerna,

F 
tys' mě opustil 
E 
ospalou,

tu v Ami 
hloubi zahrady 
G 
cítím úklady,

F 
píšťalou 
E 
někdo sem krá
Ami 
čí,

hráC 
 náramně 
G 
krásně a na mě

F 
tíha podivná 
E 
doléhá,

C 
hrá náramně, 
G 
zná mě, nezná mě,

F 
něha a 
E 
hudba až k plá
Ami 
či.


2. Pak náhle pomalu skládá píšťalu,
krok, a slušně se uklání,
jsem rázem ztracená, co to znamená,
odháním strach, a on praví:
Pan jméno mé, mám už renomé,
Pan se jmenuju a jsem bůh,
Pan, bůh všech stád, vás má, slečno, rád,
jen Pan je pro vás ten pravý.

3. Ráno, raníčko, ach, má písničko,
Pan mi zmizel i s píšťalou,
od Pana, propána, o vše obrána,
ospalou najde mě máti,
hrál a ve tmě krásně podved' mě,
kam jsem to dala oči, kam,
Pan, pěkný bůh, já teď nazdařbůh
počítám "dal" a "má dáti".
116

: Nothing Else Matters

1. Emi 
So close no matter 
D 
how far
C 
 

Emi 
Couldn't be much more 
D 
from the heart
C 
 

Emi 
Forever trusting 
D 
who we are
C 
 

G 
And 
H 
nothing else 
Emi 
matters


2. Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
And nothing else matters

3. Trust I seek and find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters 

R: C A 
 
D 
Never cared for what they 
C 
do 
A D 
 

Never cared for what they C 
know 
A D 
 

But I Emi 
know…
1. So close no matter how far …

R: Never cared for what they do …

2. Never opened myself this way …

3. Trust I seek and find in you

R: Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

1. So close no matter how far …
117

: Malotraktorem

@100bpm
intro. trubka
1. [: D 
Cestou 
Dmaj7 
necestou 
D 
polem 
Dmaj7 
nepolem

Emi 
jedu 
Emi7 
za tebou 
G 
velkým 
Gmi 
malotrakto
D 
rem :]

Dmaj7 
kabrioletem. 
D Dmaj7 Emi Emi7 G7 
 


2. [: Pojď mi naproti lesem ne lesem
pojď si mě vyfotit jak tam na traktoru jsem :]
jak jsem roztřesen.

Mez: D 
Vrn vrn 
Dmaj7 
drn dr drn dr drn. 
D 
Drn drn.

Dmaj7 
Drn dr drn dr drn. 
Emi 
Drn drn.

Emi7 
Drn dr drn dr drn.

G7 
Drn drn drn drn drn drn drn drn.


Ref: D 
Jen kola zdolaj výmoly pálím to lesem po poli

G 
lán pole mizí pod koly 
Gmi 
z kopce to ale vosolím.
D 
Jen kola zdolaj výmoly pálí to lesem po poli

G 
lán pole mizí pod koly 
Gmi 
z kopce to ale vosolí.


3. [: Cestou necestou polem ne polem
jedu za tebou létem kabrioletem :]
malotraktorem…

Mez. Vrn vrn..

R: Jen kola zdolaj výmoly…

piano, šestnáctky bez rytmu
Outro: D 
doufám 
Dmaj7 
že mě pochopíš 
D 
 

Dmaj7 
že mě uslyšíš 
Emi 
 
Emi7 
že mě potěšíš

G7 
mít budeš ráda

D 
doufám 
Dmaj7 
že mě pochopíš 
D Dmaj7 
 

[: a budeš D Dmaj7 D Dmaj7 
mít
G 
ráda 
Gmi 
 :] 3×

G7 
Ráda, ráda, ráda, ráda.
D 
 
118

: Snadné je žít

6 E∆
5 A∆
F#mi
5 A
8 C

Intro: E∆ A∆ E∆ A∆ 
E∆ A∆ E∆ A∆ 

1. E∆ 
když ti 
A∆ 
vítr 
E∆ 
napne 
A∆ 
plachtu

E∆ 
když ti 
A∆ 
plachta 
F#mi 
popožene 
A 
jachtu

F#mi 
když ti 
A 
jachtou 
F#mi 
jízda dodá 
E∆ 
klid. 
A∆ E∆ A∆ 
 


Když ti květy kosa kosí
když ti květy dívka k nosu nosí
když ti rosy kapku dává E∆ 
pít 
A∆ 
 


C 
jak snadné je 
E∆ 
žít 
A∆ E∆ A∆ 
 

C 
snadné je 
E∆ 
žít. 
A∆ E∆ A∆ 
 
2. když ti vítr napne plachtu
když ti plachta popožene jachtu
když ti jachtou jízda dodá klid.
když ti země zrno dává
když ti země v zrnu obdělává
porobený zemědělný lid
jak snadné je žít
snadné je žít.

3. když ti vítr napne plachtu
když ti plachta popožene jachtu
když ti jachtou jízda dodá klid.
když se trubka plní vzduchem
když se vzduchem protroubí tvým uchem
když ti trubač trubky tříbí cit
jak snadné je žít
snadné je žít.

4. když ti osud tvé dny sčítá
když je sčítá a pak odečítá
když si tě Bůh k sobě nechce vzít
když ti osud tvé dny sčítá
když je sčítá a pak odečítá
když si tě Bůh k sobě nechce vzít
jak snadné je žít
snadné je žít.
119

: Buráky

1. G 
Když Sever válčí s Jihem a 
C 
zem jde do vál
G 
ky 

a v polích místo bavlny, teď A 
rostou bodlá
D 
ky. 

G 
A ve stínu u silnice vidíš 
C 
z Jihu vojá
G 
ky, 

jak se tu válej' v trávě a D 
louskaj' burá
G 
ky. 


Ref: G 
Hej hou, hej hou, nač 
C 
chodit do vál
G 
ky, 

je lepší doma sedět a A 
louskat burá
D 
ky. 

G 
Hej hou, hej hou, 
C 
nač chodit do vál
G 
ky, 

je lepší doma sedět a D 
louskat burá
G 
ky. 


2. Plukovník sedí v sedle, volá: "Yankeeové jdou!" 
Ale mužstvo v trávě leží, prej už dál nemohou. 
Pan plukovník se otočí a koukne do dálky, 
a vidí tu slavnou armádu, jak louská buráky. 

Ref: Hej hou, hej hou… 

3. Až tahle válka skončí a jestli budem žít, 
své milenky a ženy pak půjdem políbit. 
Když zeptají se: "Hrdino, cos' dělal za války?" 
"Jo, flákal jsem se s kvérem a louskal buráky." 

Ref: Hej hou, hej hou…
120

: Prodavač

G 
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé,

my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme,
prodáváme, vyděláváme, co kdo chcete, tak to máme,
co nemáme objednáme, všechno známe, všechno víme,
poradíme, posloužíme.

1. G 
Stál krámek v naší ulici, v něm 
C 
párky, buřty s hořčicí

D7 
bonbóny a sýr a sladký 
G 
mák.

Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají
a ochutnával od okurek lák
C 
pro mou duši nevinnou pan 
G 
vedoucí byl

hrdinou, když A7 
po obědě začal pro
D7 
dávat

G 
Měl jazyk mrštný jako bič a 
C 
já byl z něho celý pryč

a touD7 
žil jsem se prodavačem 
G 
stát.


R: G 
Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka,

C 
kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka,

D7 
všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si račte 
G 
říct.
Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo, třicet kilo,
navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo,
prosím pěkně, mohu nechat o jedenáct deka víc.

2. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil
a moh být ze mě prodavačů král.
Jenomže, jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas
a znenadání na jevišti stál.
I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou Fešáků
a nikdo vlastně neví, co jsem zač
Mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší,
že mu vlastně zpívá prodavač.

R: Pět deka, deset deka,…

Vím, že se život rozletí a sním o konci století,
kdy nikdo neví, co je chvat a shon 
a dětem líčí babička, jak vypadala elpíčka
a co byl vlastně starý gramofon.
I kdyby v roce dva tisíce byla veta po muzice,
obchod je věc stále kvetoucí.
Už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlásá:
Michal Tučný : odpovědný vedoucí.

R: Pět deka, deset deka,…
121

: Moonlight Shadow

1. The C#mi 
last time ever she 
A 
saw him

H 
carried away by a 
E 
moonlight 
H 
shadow

he passed on worries and warning
carried away by a moonlight shadow
E 
lost in a riddle that 
H 
Saturday night

C#mi 
far a
A 
way on the 
H 
other side

he was caught in the middle of a desperate fight
and she couldn't find how to push through.

2. The trees that whisper in the evening
carried away by a moonlight shadow
sing a song of sorrow and grieving
carried away by a moonlight shadow
all she saw was the silhouette of a gun
far away on the other side
he was shot six times by a man on the run
and she couldn't find how to push through.
R: E 
H 
stay 
E 
H 
pray see 
E 
you in 
A 
heaven 
H 
far away

E 
H 
stay 
E 
H 
pray see 
E 
you in 
A 
heaven 
H 
one day.


3. Four a.m. in the morning
carried away by a moonlight shadow
I watch your vision forming
carried away by a moonlight shadow
the stars move slowly in a silvery light
far away on the other side
will you come to talk to me this night
but she couldn't find how to push through.

R: 
122

: Hodinový hotel

C 
Tlusté koberce plné 
Emi 
prachu

A 
poprvé s holkou, 
F 
trochu 
G 
strachu

C 
a stará dáma od vedle zas 
Emi 
vyvádí

A 
zbyde tu po ní zvadlé 
F 
kapradí

a pár G 
prázdných flašek


veterán z legií nadává na revma
vzpomíná na Emu, jak byla nádherná
a všechny květináče už tu historku znají,
ale znova listy nakloní a poslouchají
vzduch voní kouřem.

C 
a svět je

Emi 
svět je jenom hodinový 
A 
hotel

a můj F 
pokoj je 
G 
studený a 
C 
prázdný 


svět je
svět je jenom hodinový hotel
a můj pokoj je studený a prázdný

vezmu si sako a půjdu do baru
absolventi kurzu nudy, pořád postaru
kytky v klopě vadnou, dívám se okolo po stínech:
Kterou? No přeci žádnou!
vracím se pomalu nahoru
cestou potkávám ty, co už padají dolů
a vedle v pokoji někdo šeptá:"Jak ti je?"
za oknem prší a déšť stejně nic nesmyje…

a svět je
svět je jenom hodinový hotel
a můj pokoj je studený a prázdný

Velmi dobře se znam s Petrem Fialou a na toto sem se ho ptal, Ami tam hráli Chinaski, ale Mnaga to hraje s Emi - píše někdo ze supermusic
já znám zase dobře Petru Fialovou - píše Fíkuska
123

: I cesta může být cíl

F, C, B 
F 
Zrychlený vlak 
C 
náhle 
B 
stojí 

F 
asi 
C 
tak v půli 
B 
cesty 

zbývá vzdát čest padlému stroji 
a zbytek dojít pěšky 

a náhle už není kam spěchat 
vítací výbory nebudou čekat 
kufry a příbory tu můžeme nechat 
až déšť se vsákne tak vystoupí řeka 

®: F 
cesta 
C 
může být 
B 
cíl 

i cesta může být cíl 
i cesta může být cíl 
i cesta může být cíl 

jediný mrak nad hlavou stojí 
nehybně tak jako vážky 
jediný klas dozrává v poli 
jediným způsobem lásky 

a náhle už není kam spěchat 
vítací výbory nebudou čekat 
kufry a příbory tu můžeme nechat 
až déšť se vsákne tak vystoupí řeka 
®: 
124

: Nagasaki Hirošima

Capo 1 (tzn reálně od D#): 

1. D 
Tramvají 
A 
dvojkou 
G 
jezdíval jsem 
A 
do Žide
D 
nic
A G A 
 

D 
tak velký 
A 
lásky 
G 
většinou 
A 
nezbyde 
Hmi 
nic 

G 
takový 
D 
lásky 
G 
jsou kruhy 
D 
pod oči
A 
ma 

D 
dvě spálený 
A 
srdce - 
G 
Nagasaki 
A 
Hiroši
D 
ma
A G A 
 


2. Jsou jistý věci co bych tesal do kamene 
tam kde je láska tam je všechno dovolené 
a tam kde není tam mě to nezajímá 
jó dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima 

3. Já nejsem svatej ani ty nejsi svatá 
ale jablka z ráje bejvala jedovatá 
jenže hezky jsi hřála, když mi někdy bylo zima 
jó dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima 

4. Tramvají dvojkou jezdíval jsem do Židenic 
z tak velký lásky většinou nezbyde nic 
z takový lásky jsou kruhy pod očima 
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima 
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima 
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima 
a dvě spálený srdce - Nagasaki Hirošima

D A G Hmi
125

: Bang Bang

1. I was five and he was six
We rode on horses made of sticks
He wore black and I wore white
He would always win the fight

R: Bang Bang, he shot me down
Bang Bang, I hit the ground
Bang Bang, that awful sound
Bang Bang, my baby shot me down

2. Seasons came and changed the time
When I grew up, I called him mine
He would always laugh and say
Remember when we used to play
R: Bang Bang, I shot you down
Bang Bang, you hit the ground
Bang Bang, that awful sound
Bang Bang, I used to shoot you down

*: Music played and people sang
Just for me the church bells rang

3. Now he's gone I don't know why
And till this day, sometimes I cry
He didn't even say goodbye
He didn't take the time to lie

R: Bang Bang, he shot me down
Bang Bang, I hit the ground
Bang Bang, that awful sound
Bang Bang, my baby shot me down

My baby shot me down
126

: Ascalona

1. C 
Táborák 
Emi 
zvolna 
F 
zhasí
C 
ná, 
G 
osada už jde 
C 
spát,

F 
kytara tiše 
C 
doznívá, 
D7 
do duše padá 
G 
chlad,

C 
stařičký 
Emi 
šerif 

F 
už lí
C 
ně 
G 
ruku po láhvi 
C 
vztáh',

F 
pistole chová 
C 
na klíně, 
D7 
brouká si v temno
G 
tách.


R: G 
Když jsem byl 
C 
mlád, 
C7 
bývala Asca
F 
lona

Fmi 
nejhezčí 
C 
osadou, 
G 
kterou jsem 
C 
znal,

G 
jak často
C 
krát 
C7 
hýřila Asca
F 
lona

Fmi 
divokou 
C 
náladou, 
G 
již Bůh nám 
C 
přál
C7 
.

Však slávě F 
pistolí už zvolna 
C 
dozvání

C7 
lesem 
F 
nehlučí 
D7 
to vlčí 
G 
volání,

já půjdu C 
spát, 
C7 
však vlajka Asc
F 
alony

Fmi 
musí nad 
C 
mým hrobem 
G 
navěky 
C 
vlát.


2. Vyschly už láhve na stole, pohasl ohňů žár,
šerif své těžké pistole pověsil na stožár,
na vlajku smutně se dívá, kytaru pohladí
a jeho hlava šedivá vzpomíná na mládí.

R: Když jsem byl mlád …
127

: Růže z papíru

1. Do tvých Dmi 
očí jsem se zbláznil a teď 
E7 
nemám, nemám 
Gmi 
klid,

Ami 
hlava třeští, asi tě mám 
Dmi 
rád,

stále někdo říká: vzbuď se, E7 
věčně trhá 
Gmi 
nit,

Ami 
studenou sprchu měl bych si 
Dmi 
dát.


R: D7 
Na pouti jsem vystřelil 
Gmi 
růži z papíru,

C7 
dala sis ji do vlasů, kde 
F 
hladívám tě 
A7 
rád,

Dmi 
tomhle smutným světě jsi má 
Gmi 
naděj na víru,

že Ami 
nebe modrý ještě smysl 
Dmi 
má.


2. Přines' jsem ti kytku, no co koukáš, to se má,
tak jsem asi jinej, teď to víš,
možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať,
třeba z ní mou lásku vytušíš.

R: Na pouti jsem vystřelil…
R: Na pouti jsem vystřelil…
128

: Skládanka

1. Tak od dneška A 
vím, jak zavíráš 
Hmi 
oči, když pusu ti 
A 
dávám, 

jak otáčíš hlavu, všechno už Hmi 
víš, to, co bych 
A 
chtěl, 

snad se mi E 
zdáš, nebo nechápu nic, 

snad jsem jen F#mi 
blázen, co chtěl bych 
D 
víc, 

ty můj A 
vánku, skládanko 
Hmi 
hezká z kouzelnejch 
E 
chvil. 


2. Do závěsů nutí se den a my máme půlnoc, 
cítím tvůj dech a trochu se bráním hladit tě víc, 
poprvé blízko, blízko tě mám 
a tvoje tvář je plná stop mých, 
začnu se bát, jestli to moje rád ti neublíží. 

3. A už se mi stýská, pitomej čas, už musíš jít, 
uklidím okurky, polštáře, naposledy pusu ti dám, 
ruce si chvíli nebudu mýt, 
pel z tvojí kůže nechci si vzít, 
tak zase zítra, ty můj vánku milovaný. 

4.=1. + milovaA 
ná … 
129

: Stánky

1. D 
U stánků na 
G 
levnou krásu

D 
postávaj a 
Em 
smějou se času

D 
cigaretou a 
A 
holkou co nemá kam 
D 
jít.


2. Skleniček pár, pár tahů z trávy
uteče den jak večerní zprávy
neuměj žít, bouřej se a neposlouchaj.

R: G 
Jen zahlídli svět maj na 
A 
duši vrásky

tak máD 
lo jen, tak málo 
Em 
je lásky

D 
ztracená víra 
A 
hrozny z vinic neposbí
D 
rá.


3. D 
U stánků na 
G 
levnou krásu 
D 
postávaj

a ze Gmi 
slov a hlasů 
D 
poznávám

jak A 
málo jsme jim stačili 
D 
dát.


R: 
R: 
130

: Bodláky ve vlasech

1. Do vlaG 
sů bláznivej 
Emi 
kluk mi 
Ami 
bodláky 
D7 
dával,

Emi 
za tuhle 
C 
kytku pak 
F 
všechno chtěl 
D 
mít,

svatebG 
ní menu
D 
et mi 
Ami 
na stýblo 
H7 
hrával,

C 
že prej se 
D 
musíme 
G 
vzít. 
D 
 


2. Zelený, voňavý, dva prstýnky z trávy,
copak si holka víc může tak přát,
doznívá menuet, čím dál míň mě baví
C 
na tichou 
D 
poštu si 
G 
hrát.


R: Emi 
Bez bolesti divný 
D 
trápení, 
Emi 
suchej pramen těžko 
D 
pít,

G 
zbytečně 
C 
slova do 
Edim 
kamení 
H7 
sít,

G7 
na košili našich 
C 
zvyků 
F7 
vlajou nitě od kno
Bb 
flíků,

D# 
jeden je 
C 
Muset a 
D# 
druhej je 
G 
Chtít.
G7 
 


3. Do vlaC 
sů bláznivej 
Ami 
kluk ti 
Dmi 
bodláky 
G 
dával,

Ami 
za tuhle 
F 
kytku pak 
B 
všechno chtěl 
G 
mít,

svatebC 
ní menu
G 
et ti 
Dmi 
na stýblo 
E 
hrával:

F 
my dva se 
G 
musíme 
C 
vzít. 
G 
 


4. Zelený voňavý dva prstýnky z trávy
nejsem si jistej, že víc umím dát,
vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy
F 
o tom že 
G 
dál tě mám 
C 
rád. 
D 
 
5. ZeleG 
ný, voňa
Emi 
vý, dva 
Ami 
prstýnky z 
D7 
trávy,

Emi 
copak si 
C 
my dva víc 
F 
můžeme 
D 
přát,

dál nám G 
zní men
D 
uet a 
Ami 
tím míň nás 
H7 
baví

C 
na tichou 
D 
poštu si 
G 
hrát.
D 
 


*: ZeleG 
ný, voňa
Emi 
vý…
Ami D7 
 

PrsG 
týnky voňa
Emi 
vý …
Ami D 
 

G 
trávy zele
Emi 
ný…
Ami D7 G Emi Ami D 
 
131

: Tepláky

Intro: Emi D C (D) 

1. Dáme si Em 
ping pong, fotbal a 
C 
squash
D 
 

v modrejch teplácích jsi sportsman a posh
V partě seš kápo a respekt chceš mít
nažehli puky pak příkladem všem můžeš hrdě být

2. Můj sexy dance je hustej jak sviň
king of the disco tak se kočko kolem mýho těla viň
V černejch si Nightrider silný a fit
sehraná dvojka jako Majkl a Kit

R: E 
Tepláková souprava 
C 
gule dej si 
D 
doprava

Tepláková souprava gule dej si doprava

V teplácích E 

C 
kráčím 
D 
hrdě 
E 
dál  

v nich C 
každý 
D 
může 
E 
zářit,

být C 
módní 
D 
ide
E 
ál  
3. Znám jedno místo tam tepláků ráj,
je to dost blízko Ústecký kraj
Tam všichni lidé staré moudro znaj
ti co je nosí tak se jednoduše daleko líp maj

4. Chytni svou šanci a přidej se k nám
do roka a do dne všichni je maj přísahám
Buď další z borců co tepláky maj
všichni lidi co na tebe předtím srali pak na tebe daj

R: Tepláková souprava gule dej si doprava…

*: Pojď sem E 
kočko já jsem king

u nás v C 
Čechách trochu 
D 
Sting

pojď sem ke mě vokaž se mně bejby
Ty víš jak umím hrát 
já jsem dobrej kamarád 
Roztoč koule, ukaž díču
já mám tě rád

Mez: E C D 

R: Tepláková souprava gule dej si doprava… (x krát)

V teplácích já kráčím hrdě dál  
v nich každý může zářit, být módní ideál 
132

: Come As You Are

Intro: repeat main riff 3×  Em 
 
D 
 


1. Em 
Come as you 
D 
are, as you 
Em 
were, as I 
D 
want you to 
Em 
be

As a D 
friend, as a 
Em 
friend, as an 
D 
old ene
Em 
my

Take your D 
time, hurry 
Em 
up, The choice is 
D 
yours, don't be 
Em 
late

Take a D 
rest, as a 
Em 
friend, as an 
D 
old memo
E 
ri
G 
a

memoE 
ri
G 
a, memo
E 
ri
G 
a, memo
E 
ri
G 
a


2. Come dowsed in mud, soaked in bleach, as I want you to be
As a trend, as a friend, as an old memoria
memoria, memoria, memoria

R: A 
And I 
C 
swear that I 
A 
don't have a 
C 
gun

No I A 
don't have a 
C 
gun

No I A 
don't have a 
C 
gun


Solo: Main riff(2×) + solo (8×)

*: Memoria, memoria, memoria, memoria

R: And I swear that I don't have a gun
No I don't have a gun(5×)

Outro: Main riff + memoEm 
ria
D Em 
 
133

: Smells Like Teen Spirit

Intro: F Bb Ab C# 
2x čístá kytara, 4x zkreslená

G|----------------3-3-0-|
D|-3--3-3---x-x-x-3-3-0-|
A|-3--3-3---x-x-x-1-1-0-|
E|-1--1-1---x-x-x-------|

G|----------------6-6-6-|
D|-6--6-6-x-x-x-x-6-6-6-|
A|-6--6-6-x-x-x-x-4-4-4-|
E|-4--4-4-x-x-x-x-------|

Bridge: B|---6-|-----|---6-|-----|
G|-5---|-----|-5---|-----|

1. F 
Load 
Bb 
up on 
Ab 
guns and 
C# 
bring your 
F 
friends

It's fun to lose and to pretend
She's over bored and self assured
I know, I know a dirty word
hello, hello, hello, how low? (4×)

B|---6-|-----|---6-|-----|
G|-5---|-----|-5---|-----|
 | Load up on guns... 

B|-----6-------6---|
G|-5-------5-------|
 | Hello, hello, ...

Chorus: With the F 
lights out
Bb 
 
 it's less dAb 
angerous
C# 
 

Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A muF 
latto,
Bb 
 
 an alAb 
bino
C# 
 

A mosquito, my libido
Yeah

G|-------------3b--|-----------------| 2x
D|-----------------|-----------------|
A|-3-3-2-3-4-4-----|-3-3-2-3-8-8-6-6-|
E|-1-1-0-1-2-2-----|-1-1-0-1-6-6-4-4-|
 |             Yeah!                   
2. I'm worse at what I do best
And for this gift I feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end
hello, hello, hello, how low? (4×)

Chorus: With the lights out it's less dangerous…

Solo: G|------8--10----|---8-8br--6-5-|
D|---10--------6-|--------------|

G|---6--5--------|--------------|
D|---------8--6--|---8-8br--6-5-| x2

G|---------------|---------------|
D|-6--5---6--5---|-6-5---6-5-5\3-|

G|---------------|----------------|
D|-6--5---6--5---|-6-5---6-5-5\3--| x2

3. And I forget just what it takes
And yet I guess it makes me smile
I found it hard, it's hard to find
Oh well, whatever, nevermind
hello, hello, hello, how low? (4×)

Chorus: With the lights out it's less dangerous…
+ A denial - A denial - A denial…
134

: Where Did You Sleep Last Night

Intro: E A G B E E A G B E 
1. E 
My girl, my girl, don't l
A 
ie to 
G 
me

Tell me wB 
here did you sleep last n
E 
ight

E 
In the pines, in the pines, where the s
A 
un don't ever s
G 
hine

I would sB 
hiver the whole night t
E 
hrough


2. E 
My girl, my girl, w
A 
here will you 
G 
go

I'm gB 
oing where the cold wind b
E 
lows

E 
In the pines, in the pines, where the s
A 
un don't ever s
G 
hine

I would sB 
hiver the whole night thr
E 
ough


3. E 
Her husband, was a h
A 
ard working m
G 
an

Just abB 
out a mile from h
E 
ere

E 
His head was found in a d
A 
riving w
G 
heel

But his bB 
ody never was f
E 
ound


4. = 1.
Solo: 
5. = 2. 
6. = 1.

7. E 
My girl, my girl, w
A 
here will ya 
G 
go

I'm gB 
oing where the cold wind b
E 
lows

E 
In the pines, the pines, the s
A 
un, the s
G 
hine

I'll shB 
iver the whole night th
E 
rough
135

: Wonderwall

capo 2

Em7 G Dsus4 A7sus4 

1. Em7 
Today is 
G 
gonna be the day that they 
Dsus4 
gonna throw it back to 
A7sus4 
you, 

Em7 
by now you 
G 
should have somehow rea
Dsus4 
lized what you gotta 
A7sus4 
do. 

Em7 
I don't belive that 
G 
anybody 
Dsus4 
feels the way I 
A7sus4 
do

about you Cadd9 
now. 
Dsus4 A7sus4 
 


2. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out, 
I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. 
I don't belive that anybody feels the way I do
about you now …

B: And Cadd9 
all the roads we 
Dsus4 
have to walk are 
Em7 
winding 

And Cadd9 
all the lights that 
Dsus4 
lead us there are 
Em7 
blinding 

Cadd9 
There are many 
Dsus4 
things that I would 
G 
like to 
G/F# 
say to 
Em7 
you 

but I G 
don't know 
Asus4 
how 


R: Because Cadd9 
maybe…
Em7 G 
 

You're Em7 
gonna be the one that 
Cadd9 
saves me
Em7 G 
 

And Em7 
after 
Cadd9 
all…
Em7 G 
 

You're my Em7 
wonder
Cadd9 
wall 
Em7 G Em7 
 


3. Today was gonna be the day but they'll never throw it back to you, 
by now you should have somehow realized what you're not to do. 
I don't belive that anybody feels the way I do 
about you now ..

Bridge: And all the roads that lead to you were winding…

Chorus: Because maybe…

Outro: I said maybe…
You're gonna be the one who saves me?
You're gonna be the one who saves me?
And after all you're my wonderwall 

I said maybe…
You're gonna be the one that saves me 
You're gonna be the one that saves me 
You're gonna be the one that saves me…

E:|-----------3-------
B:|--------------5~~--
G:|--5--4--5----------
D:|-------------------
A:|-------------------
E:|-------------------

Em7 G Dsus4 A7sus4 Cadd9 G/F# Asus3
136

: Dej mi víc své lásky

1. G#mi 
Vymyslel jsem spoustu nápadů, 
H 
aů,

co G#mi 
podporujou hloupou nála
F# 
du, a
D# 
ů,

G# 
hodit klíče do kanálu,

C# 
sjet po zadku 
C#mi 
holou skálu,

G#mi 
v noci chodit 
D# 
strašit do h
G#mi 
radu.


2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů,
v bílé plachtě chodím pozadu, aů,
úplně melancholicky
s citem pro věc, jako vždycky,
vyrábím tu hradní záhadu.

Ref: H 
Má drahá, dej mi víc, 
D# 
má drahá, dej mi víc,

G#mi 
má drahá, 
E 
dej mi víc své 
H 
lásky, 
F# 
aů,

H 
já nechci skoro nic, 
D# 
já nechci skoro nic,

G#mi 
já chci jen 
E 
pohladit tvé 
H 
vlásky, 
D# 
aů.


3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů,
mi dokonale zvednul náladu, aů,
natrhám ti sedmikrásky,
tebe celou, s tvými vlásky,
zamknu si na sedm západů.

Mezihra: 

Ref: Má drahá, dej mi víc…

4. = 3.
+ aů, aů, aů, aů.
137

: Pět ježibab

1. Dmi 
Pět ježibab 
A 
s jedním o
Dmi 
kem letí, letí 
A 
nad poto
Dmi 
kem,

F 
letí jako 
C 
hejno ptá
F 
ků, 
Dmi 
pět ježibab 
A 
na smetá
Dmi 
ku.


2. Pět ježibab s jedním uchem jako hejno letí vzduchem,
letí, letí v letu svačí pět ježibab na tryskáči.

3. Pět ježibab s jedním nosem volá na mě: "Kluku, pojď sem!"
A když nejdu,tak se štětí, pět ježibab na koštěti.

1. Pět ježibab s jedním okem…

2. Pět ježibab s jedním uchem…

3. Pět ježibab s jedním nosem…
138

: Montgomery

1. D 
Déšť ti holka smáčel
G 
 vlasy 
Emi 
 

A7 
Z tvých očí zbyl prázdnej
D 
 kruh 
A7 
 

D 
Kde je zbytek tvojí
G 
 krásy 
Emi 
 

A7 
To ví dneska snad jen
D 
 bůh. 
A7 
 


R: D 
Z celé jižní eskadr
G 
ony 
Emi 
 

A7 
Nezbyl ani jeden
D 
 muž 
A7 
 

D 
V Montgomery bijou
G 
 zvony 
Emi 
 

A7 
Déšť ti smejvá ze rtů
D 
 růž. 
A7 
 


2. Tam na kopci v prachu cesty
Leží i tvůj generál
V ruce šátek od nevěsty
Ale ruka leží dál.

R: Z celé jižní eskadrony …

3. Tvář má zšedivělou strachem
Zbylo v ní pár těžkejch chvil
Proužek krve stéká prachem
Déšť jí slepil vlasy jak jíl.

R: Z celé jižní eskadrony …

4. Déšť ti šeptá jeho jméno,
šeptá ho i listoví.
Lásku měl rád víc než život,
to ti nikdy nepoví.
139

: Hey There Delilah

CAPO 2

Intro: C Em C Em 

Verse: C 
Hey there Delilah, what’s it 
Em 
like in New York City? 

I’m a C 
thousand miles away, but girl 
Em 
tonight you look so pretty, yes you 
Am 
do,

F 
Time Square can’t shine as bright as 
Am 
you, I swear it’s 
G 
true. 


Verse: Hey there Delilah, don’t you worry about the distance, 
I’m right there if you get lonely, give this song another listen, close your eyes,
Listen to my voice it’s my disguise, I’m by your side. 

Chorus: [: C 
Oh it’s what you do to 
Am 
me, :] (4×), 
C 
what you do to me…


Verse: Hey there Delilah, I know times are getting hard, 
But just believe me girl some day, I'll pay the bills with this guitar, we'll have it good,
We'll have the life we knew we would, my word is good. 

Verse: Hey there Delilah, I’ve got so much left to say, 
If every simple song I wrote to you, would take your breath away, I’d write it all,
Even more in love with me you’d fall, we’d have it all. 

Chorus: [: Oh it’s what you do to me, :] (4×)

Bridge: F 
thousand miles seems pretty far, but 
G 
they’ve got planes and trains and cars, 

I’d C 
walk to you if I had no other 
Am 
way,

Our F 
friends would all make fun of us and 
G 
we'll just laugh along because

we C 
know that none of them have felt this 
Am 
way,

F 
Delilah I can promise you 
G 
that by the time that we get through, 

Em 
The world will never ever be the 
Am 
same and you’re to 
G 
blame.


Verse: Hey there Delilah you be good and don’t you miss me, 
Two more years and you’ll be done with school and I'll be making history, like I do 
You’ll know it's all because of you, we can do whatever we want to,
F 
Hey there Delilah here's to 
Am 
you, 
G 
this one’s for 
G 
you. 


Chorus: [: Oh it’s what you do to me, :] (4×), what you do to me…
140

: Mám doma kočku

1. G 
Jednou mi drahá říká:
Emi 
 Miláčku, já chci kočku

C 
Já na to, že chci spíš psa, 
D 
a jeli jsme pro kočku


2. V útulku v Měcholupech, maj dobrej výběr, zdá se
Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za patnáct set

3. Po dlouhým vybírání. diskuzích a dvou hádkách
Jedno z koťátek jemně sevře můj prst ve svých drápkách

4. Tak volba byla jasná, má drahá slzy suší
Co si však vezem domů to ani jeden z nás netuší

R: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád
Jen od tý doby, co ji znám mám ruce nohy samej šrám
Dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý
Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s errorem

5. Po pár dnech soužití vše vypadá nevinně
Koťátko v náručí spí a pak zkadí půlku kuchyně

6. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí
Že kočička se za pár týdnů na záchůdek naučí

7. Jenže pár měsíců je pryč, záchod zeje prázdnotou
Bytem čpí příšernej smrad, za kočkou lítám s lopatou

8. Když jí zkusím pomoct sám, na záchod ji přemístit
Zvládne mi dlaně rozdrásat a ještě potřísnit

R: 

9. Za noc nejmíň pětkrát, jí okno otevřít jdu
Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu

10. Že občas hrdě nám, donese zakouslou myš
Poznáš až ráno když se s torzem myši v ústech vzbouzíš

11. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu
Stálo nás to patnáct stovek a jednu zbrusu novou sofu

12. Kouše, škrábe, drásá, no prostě je to krása
Tváří se tak roztomile, zvlášť, když se mi rejpe v žíle

R: 

B: Ráda Emi 
dlouze sedá v 
C 
okně, a 
D 
nebo ve 
Emi 
dveřích

Bůh ví, proč nejradši v zimě, když venku padá sníh

Když pak v bytě máme mínus dvacet, tak nás zahřívá
Aspoň pocit, že v tu chvíli našikrev neprolívá, OU!

R: 

MŇAU
141

: V lese

1. F 
dneska všichni 
C 
 říkají a 
G 
 všude píše 
Ami 
 se 

že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese 
a já bych řek že na tom kruci asi něco musí bejt 
když o tom zpívá na svým albu už i justin timberlake

já do přírody od přírody vůbec nechodím
mám však spoustu přátel hipsterů ti mi jistě napoví
aha tak omlouvám se prý že tam též nikdy nebyli
však na cestu mi daj raw guláš a z flanelu košili
a tak F 
 šel jsem tam však byl jsem zpátky hned

G 
páč tam maj fakt marnej internet


R: [:dneska F 
 jsem v lese 
C 
 byl

a už G 
 tam nepu 
Ami 
 du

nikde jsem nezažil takhle ukrutnou nudu :]

2. vážně nevím co s tím lesem pořád všichni maj
jen jsem tam vlez hned jsem si zasvinil svý boty značky nike
žádnej signál žádná wifi žádný data zde nemám
teda data jsou tu ečko a to fakt nepočítám

světlo pro selfíčka je zde ultra zoufalý
řek bych že kdyby to tu vykáceli líp by uďáli
ať postaví tu pro mě za mě třeba další obchoďák
tam moh bych shopovat a právě by mě nepotřísnil pták
samá F 
 houba čerstvej 
Ami 
 vzduch a samej hmyz

do G 
 přírody fakt chodit neměl bys


R: dneska jsem v lese byl…
3. oo F 
 oo 
C 
 ooo jak se do lesa 
G 
 volá tak se z něj ozý 
Ami 
 vá

oooooo tak poslouchej mě lese já mám radši obývák
oooooo proč vyrážet na místa lidstvem netknutý
ooooooo když tam nejsou žádný zásuvky a žádný bubble tea

dneska jsem v lese byl
bylo to naposled
abych maily vyřídil
musel jsem vylízt na posed

R: dneska jsem v lese byl…
142

: Lokomotiva

1. G 
Pokaždé když tě vidím, 
D 
vím, že by to šlo

a když Emi 
jsem přemejšlel, co cítím, 
C 
tak mě napadlo

jestli G 
nechceš svýho osla vedle 
D 
mýho osla hnát,

jestli Emi 
nechceš se mnou tahat 
C 
ze země rezavej drát


R: G 
Jsi loko
D 
motiva, která 
Emi 
se řítí 
C 
tmou,

G 
jsi indi
D 
áni, kteří 
Emi 
prérií 
C 
jedou,

G 
jsi kulka 
D 
vystřelená 
Emi 
do mojí 
C 
hlavy,

G 
jsi prezident 
D 
a já tvé 
Emi 
spojené 
C 
státy


2. Přines jsem ti kytku, no co koukáš, to se má
je to koruna žvejkačkou ke špejli přilepená,
a dva kelímky vod jogurtu, co je mezi nima niť,
můžeme si takhle volat, když budeme chtít

R: Jsi lokomotiva, která se řítí tmou,
jsi indiáni, kteří prérií jedou,
jsi kulka vystřelená do mojí hlavy,
jsi prezident a já tvé spojené státy

3. Každej příběh má svůj konec, ale né ten náš,
nám to bude navždy dojit, všude kam se podíváš,
naše kachny budou zlato nosit a krmit se popcornem,
já to každej večer spláchnu půlnočním expresem

R: Jsi lokomotiva, která se řítí tmou,
jsi indiáni, kteří prérií jedou,
jsi kulka vystřelená do mojí hlavy,
jsi prezident a já tvé spojené státy

4. Dětem dáme jména Jessie, Jeddej, Jad a John,
ve stopadesáti letech ho budu mít stále jako slon,
a ty neztratíš svoji krásu, stále štíhlá kolem pasu,
stále dokážeš mě chytit lasem a přitáhnout na terasu

R: 
143

: Studený Nohy

1. Ami 
Pr
Emi 
ší, 
Dmi 
choulím se 
Emi 
do svrchníku,

Ami 
než se 
Emi 
otočím 
F 
na pod
G 
patku 

zalesknou se světla na chodníku,
jak pětka na věčnou oplátku. 

2. Slyším kroky zakletejch panen, 
to je vínem, to je ten pozdní sběr, 
každá kosa najde svůj kámen,
to je vínem, ber mě, ber. 

R: Studený F 
nohy 
E 
schovám doma 
Ami 
pod peřinou

a ráno F 
kafe dám si 
E 
hustý jako 
Ami 
tér,

přežiju F 
tuhle nedě
E 
li tak jako 
Ami 
každou jinou,

na koho F 
slovo padne, 
E 
ten je soli
D 
tér. 
Ami 
 


3. Broukám si píseň o klokočí, 
prší a dlažba leskne se, 
je chladno a hlava, ta se točí,
jak světla na plese. 

R: Studený nohy… 

4. Tak mám a nebo nemám kliku,
zakletá panna směje se
a moje oči, lesknou se na chodníku,
jak světla na plese. 

R: Studený nohy…
144

: Californication

1. Am 
Psychic spies from China 

Try to stF 
eal your mind's elation

Am 
Little girls from Sweden

Dream of sF 
ilver screen quotations

C 
And if you want these k
G 
ind of dreams

F 
It's Californi
Dm 
cation  
Am 
 


2. It's the edge of the world
And all of western civilization
[the sun may rise in the East
At least it settles in the final location
It's understood that Hollywood
sells Californication 

Am - Fmaj7 - Am - Fmaj7 

Bridge: Am 
Pay your surgeon very well

To F 
break the spell of aging

Am 
Celebrity skin is this your chin

Or is F 
that war your waging 


Ref: Am 
First born unico
F 
rn

Am 
Hard core soft p
F 
orn

C 
Dream of Cali
G 
forni
Dm 
cation
Am 
 

C 
Dream of Cali
G 
forni
Dm 
cation 


3. Marry me girl be my fairy to the world  
Be my very own constellation 
A teenage bride with a baby inside  
Getting high on information 
And buy me a star on the boulevard 
It's Californication 

4. Space may be the final frontier 
But it's made in a Hollywood basement 
Cobain can you hear the spheres 
Singing songs off station to station 
And Alderon's not far away
It's Californication

Am - Fmaj7 - Am - Fmaj7 

Bridge: Born and raised by those who praise
Control of population 
Everybody's been there and 
I don't mean on vacation 

Ref: First born unicorn…
Dream of Californication (4×)

Solo: | F#m   | D     | F#m   | D     |
| Bm D  | A  E  | F#m   | D     |
| F#m   | D     | Bm D  | A  E  |
| Bm D  | A  E  | Bm D  | A  E  |

5. Destruction leads to a very rough road 
But it also breeds creation 
And earthquakes are to a girl's guitar 
They're just another good vibration 
And tidal waves couldn't save the world 
From Californication 

Am - Fmaj7 - Am - Fmaj7 

Bridge: Pay your surgeon very well
To break the spell of aging 
Sicker than the rest 
There is no test 
But this is what you're craving 
145

: Srdce jako kníže Rohan

1. F 
Měsíc je jak Zlatá bula 
C 
Sicílska

Ami 
Stvrzuje se že kto chce ten se 
G 
dopíská

F 
pod lampou jen krátce v přítmí 
C 
dlouze zas

Ami 
Otevře ti Kobera a 
G 
můžeš mezi 
F 
nás.
C Ami G 
 
2. Moje teta, tvoje teta, parole
dvaatřicet karet křečí na stole
měsíc svítí sám a chleba nežere
Ty to ale koukej trefit frajere. Protože…

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky
dej si prachy do pořádny roličky
Co je na tom že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

3. Ať si přes den docent nebo tunelář
herold svatý pravdy nebo jinej lhář
tady na to každej kašle zvysoka
pravda je jen jedna - slova proroka říkaj že…

R: Když je valcha u starýho Růžičky
budou v celku na nic všechny řečičky
Buď to trefa nebo kufr - smůla nebo šnyt
jen to srdce jako Rohan musíš mít.

4. Kdo se bojí má jen hnědý kaliko
možná občas nebudeš mít na mlíko
jistě ale poznáš co si vlastně zač
svět nepatřil nikomu kdo nebyl hráč. A proto…
R: Ať je valcha u starýho Růžičky
nebo to uďáš k tváři Boží rodičky
Ať je válka, červen, mlha, bouřka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky
když si malej tak si stoupni na špičky
malej nebo nachlapenej cikán, prdák, Žid
srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky (to víš že jo ..)
dej si prachy do pořádný roličky
Co je na tom, že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky
dej si prachy do pořádný ruličky
Co je na tom, že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Ať je valcha u starýho Růžičky
nebo to uďáš k tváři Boží rodičky
Ať je válka, červen, mlha, bouřka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.
146

: Scarborough Fair

1. HLAS:

1. Are you goin' to Scarborough Fair,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
Remember me to one who lives there,
She once was a true love of mine.

2. Tell her to make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
Without no seams or needlework,
Then she'll be a true love of mine.

3. Tell her to find me an acre of land,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
Between the salt water and the sea strands,
Then she'll be a true love of mine.

4. Tell her to reap it with a sickle of leather,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
And gather it all in a bunch of heather,
Then she'll be a true love of mine.

5. Are you going to Scarborough Fair,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Remember me to one who lives there,
She once was a true love of mine.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PS: Noty (kytara)

http://ulozto.cz/xkx76axv/scarborough-fair-sheet-tabulature-pdf
2. HLAS:

1. ( --------------------------------------------------------- )
( --------------------------------------------------------- )
( --------------------------------------------------------- )
( --------------------------------------------------------- )

2. ( on the side of a hill in the deep forest green )
( Tracing a sparrow on snow-crested ground )
( blankets and bedclothes a child of the mountain )
( sleeps unaware of the clarion call )

3. ( on the side of a hill, a sprinkling of leaves )
( washes the grave with silvery tears )
( a soldier cleans and polishes a gun )
( -------------------------------------------------------- )

4. ( war bellows blazing in scarlet battalions )
( generals order their soldiers to kill )
( and to fight for a cause they've long ago forgotten )
( -------------------------------------------------------- )

5. ( ------------------------------------------------------- )
( ------------------------------------------------------- )
( ------------------------------------------------------- )
( ------------------------------------------------------- )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PS: Noty (dvojhlas)

http://ulozto.cz/xh287jRs/scarborough-fair-dvojhlas-noty-pdf
147

: Da Coconut Song

1. The cC 
oconut nut is a g
F 
iant nut

If you eG 
at too much, you'll get v
C 
ery fat (very fat)

Now, the cC 
oconut nut is a b
F 
ig, big nut

But this delG 
icious nut is n
F 
ot a n
C 
ut


Ref: It's the cG 
oco fruit (it's the c
C 
oco fruit)

Of the cG 
oco tree (of the c
C 
oco tree)

From the cG 
oco palm f
F 
amil
C 
y (yayayayaya)


2. There are so many uses of the coconut tree
You can build a bigger house for the family
All you need is to find a coconut man
If he cuts the tree, he gets the fruits free

Ref: It's the coco fruit…

3. The coconut bark for the kitchen floor
If you save some of it, you can build a door
Now, the coconut trunk, do not throw this junk
If you save some of it, you'll have a second floor

4. The coconut wood is very good
It can stand 20 years if you pray it wood
Now, the coconut root, to tell you the truth
You can throw it or use it as firewood

5. The coconut leaves good shade it gives
For the roof, for the walls up against the eaves
Now, the coconut fruit, say my relatives
Make good cannonballs up against the thieves

Ref: It's the coco fruit…

1. The coconut nut is a giant nut…

1. The coconut nut is a giant nut…

Ref: It's the coco fruit…
148

: Batalion

e:|-0-0-0-0---------0-0-0---------|
B:|-----1-1-3-3-1-1-1-1-1-3-1-0-1-|
G:|-2-2-----0-0-2-2-------0-2---2-|

*: Ami 
Víno 
C 
máš a 
G 
marky
Ami 
tánku dlouhá noc 
G 
se 
Ami 
pro
Emi 
Ami 
ří.

Ami 
Víno 
C 
máš a 
G 
chvilku 
Ami 
spánku díky, dí
G 
ky 
Ami 
ver
Emi 
Ami 
ři.


1. Ami 
Dříve než se rozední

kapitán C 
k osedlání 
G 
rozkaz 
Ami 
dává
Emi 
.

Ami 
Ostruhami do slabin ko
G 
Ami 
 po
Emi 
Ami 
ní.


Tam na straně polední
čekají ženy, zlaťáky a sláva.
Do výstřelů z karabin zvon už vyzvání.

R: Ami 
Víno na 
C 
kuráž a 
G 
pomilovat marky
Ami 
tánku.

Ami 
Zítra na Bur
C 
gund bata
G 
lion 
Ami 
za
Emi 
Ami 
ří.

Ami 
Víno na 
C 
kuráž a k 
G 
ránu dvě hodiny 
Ami 
spán
Emi 
ku.

Ami 
Díky, díky 
C 
vám králo
G 
vští 
Ami 
ver
Emi 
Ami 
ři.


2. Rozprášen je batalion
poslední vojáci se k zemi hroutí.
Na polštáři z kopretin budou věčně spát.

Neplač sladká Marion
verbíři nové chlapce přivedou ti.
Za královský hermelín padne každý rád.

R: Víno na kuráž a …
149

: Tisíc mil

1. V nohách G 
mám už tisíc 
Emi 
mil,

stopy Ami 
déšť a vítr s
C 
myl

a můj Ami 
kůň i já jsme 
D7 
cestou znave
G 
ni.
D7 
 


2. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.

3. Je tam stráň a příkrej sráz,
modrá tůň a bobří hráz,
táta s mámou, kteří věřej' dětskejm snům.

4. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.

5. V nohách mám už tisíc mil,
teď mi zbejvá jen pár chvil,
cestu znám, a ta se k nám dál nemění.

6. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, to malý bílý stavení.

7. Kousek dál, a já to vím,
uvidím už stoupat dým,
šikmej štít střechy čnít k nebesům.

8. Těch tisíc mil, těch tisíc mil
má jeden směr a jeden cíl,
jeden cíl, ten starej známej bílej dům.
[:Emi 
 jeden 
Ami 
cíl, ten starej 
D7 
známej bílej 
G 
dům … :]
150

: Za svou pravdou stát

1. MášHmi 
 všechny trumfy 
A 
mládí a 
Hmi 
ruce čistý máš,

jen Emi 
na tobě teď
Hmi 
 záleží, 
F#7 
na jakou hru
Hmi 
 se dáš.


R: /: MuHmi 
síš za svou 
F#7 
pravdou stát, musíš za 
Hmi 
svou pravdou stát. :/


2. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys' rád měl,
už ocenil jsi kompromis a párkrát zapomněl.

R: /: /: Že máš za svou pravdou stát. :/ :/

3. Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad',
už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat.

R: /: /: Takhle za svou pravdou stát. :/ :/

4. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrává ti čas,
tvůj sok poslušně neuhnul - a ty mu zlámeš vaz!

R: /: /: Neměl za svou pravdou stát. :/ :/

5. Tvůj potomek ctí tátu, ty vštěpuješ mu rád
to heslo, které dobře znáš z dob, kdy jsi býval mlád.

6.=1. 

R: /: /: Musís za svou pravdou stát. :/ :/ 
151

: Alice se dala na pití

1. Alice se dala na piDmi 

v baru člověk pozná, jak to C 
je,

různý lidi, různý nápoGmi 
je,

ve dne pro ni Slunce nesvíF 
tí.
A 
 


2. Alice se dala na pití,
takhle to ta holka prostě má,
zkoušela to s třema klukama,
jenže při tom fakt nic necítí.

3. Alice se dala na pití,
venku prší, noc je lepkavá,
někde někdo sprostě nadává,
chlapi jsou prej hnusný prevíti.

R: D 
Řekli jí jen: kotě ty a 
C#7 
já,

D 
nic nemusíš dělat, je to 
H7 
hra,

Emi 
nic to není, žádný drama,

A 
zůstane to mezi náma.


4. Alice se dala na pití,
holky co s ní spaly, řekly dost,
tohle nemá žádnou budoucnost,
s tebou to fakt není k přežití.

5. Alice se dala na pití,
Alice to prostě takhle má,
zamkni pusu na klíč, šeptá tma,
jako strejda tehdy v devíti.

R: Řek jí jen: kotě ty a já…

Outro: Alice se dala na pití…
152

: Nikdy nic nebylo

1. Nikdy jsi Gmi 
nebyla - a naše seznámení 

Proběhlo D# 
má milá - před kinem který není 

Nepil jsem C 
Tequilu - a ne že bych se šklebil 

F 
Netlačil na pilu v tom baru,kterej nebyl 


2. Nikdy jsem neříkal - kolik mě čeká slávy 
Nehrála muzika - ze který jsem se dávil 
Nechtěl jsem na závěr - Ti vyblejt celej život 
a ztratit charakter a všechno oběživo 

R: [: Nebylo G 
nic - já jen 
B 
kdybys měla chvíli 

C 
můžem si někam 
G 
sednout 

Nebylo G 
nic - pár 
B 
let jsme spolu nemluvili 

C 
a předtim taky ani 
G 
jednou :]


3. Nikdy nic nebylo - noc jako horská dráha 
Vsadim se o kilo - že prostě nejsi drahá 
Je to jen chiméra - a žádný že jsem brečel 
a měl jsem hysterák ty už mi neutečeš 

4. Scénář se nekoná - my dva ho nenapsali 
a někdo místo nás - prázdnej papír spálil 
nic není ani já - ani tvý zlatý oči 
jen jsme šli na biják co nikdo nenatočil 

R: Nebylo nic… 

5. Nikdy jsi nebyla - a naše seznámení 
Proběhlo má milá před kinem který není 
Nic není ani já - ani tvý zlatý oči 
jen jsme šli na biják co nikdo nenatočil 

R: Nebylo nic… 
153

: Barbora píše z tábora

1. D 
Maminko, tatínku, 

posílám vám A 
vzpomínku 

z letního tábora. 
Jistě víte, že vám píše Vaše 
dcera D 
Barbora. 


2. Strava se nedá jíst, 
dneska byl jen zelný list, 
polívka studená, 
co v ní plavou místo nudlí 
číslice a písmena. 

3. Myslela jsem prostě,že 
budou různé soutěže, 
slibili bojovku, 
pak jsme hráli vybíjenou, 
na ovce a na schovku. 

4. Štefan,hlavní vedoucí, 
chodí s naší vedoucí, 
která je příšera. 
Scházejí se, líbají se u totemu 
za šera. 

R: Proč jsem se Em 
nenarodila
A7 
 

o pár let D 
dřív?
Hm 
 

Dneska bych Em 
krásně chodila
A7 
 

se Štefanem, co D 
řiká si Steve.
D7 
 


Proč jste mě Em 
prostě neměli
A7 
 

o pár let D 
dříve?
Hm 
 

Řekla bych: Em 
Nebuď nesmělý,
A7 
 

líbej mě D 
Steve 

5. Závěrem dopisu 
ještě trochu popisu: 
ta bréca vedoucí 
je tlustá jak dvě normální 
oddílové vedoucí. 

6. Když běží po lese, 
všechno na ní třese se. 
Užívá make-upu, 
co na ní ten Štefan vidí, to já 
prostě nechápu. 

R: Proč jsem se nenarodila…

PS je tady ještě 

7. Pošlete dvě tři sta, 
jsem bez peněz dočista. 
Pojedem do Písku, 
máme v plánu zastavit se v jitexovém středisku. 

8. Když jsme se koupali, 
všichni na mě koukali. 
Je to tím, že možná 
v jednodílných plávkách už jsem 
už jsem prostě nemožná. 

Proč jsem se Em 
nenarodila,
A7 
 

nenarodila D 
dřív?
154

: Lepší než almužna

R. C 
Lepší než almužna, 
F 
lepší než 
C 
lup,

je pila dvojmužná, Dmi 
ostrý má 
G 
zub,

C 
jdi na to s fortelem, 
F 
nedři se 
C 
moc,

[: F 
ať se s tím 
C 
poperem 
G 
než bude 
C 
noc. :]


1. C 
Řízni,  
F 
řízni,  
G 
řízni,  
C 
ať to 
Dmi 
krásně 
G 
vyzní,

Ami 
řízni,  
Dmi 
řízni,  
C 
řízni, ať 
Dmi 
to  
C 
má-á
Dmi 
-á-á
G 
-á-á-á … 
C 
ten švuňk. 
F (Dmi) 
 
C 
 


2. Žížni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni,
s hostinským jsme v přízni, nachystá-á-á-á-á-á… nám truňk.

R. 
155

: Zavolejte stráže

R. C 
Zavolejte stráže, 

zbláznilo se páže, 
zG 
bláznilo se páže, 

pF 
rý chce dobýt h
C 
rad. 


1. Skutálí si páže 
kouli velké ráže, 
kouli velké ráže, 
můžete se smát. 

2. Vám se asi zdá, že 
páže nedokáže 
páže nedokáže 
ztéci pevný hrad. 

3. To neznáte páže, 
s koulí velké ráže, 
s koulí velké ráže, 
může se to stát. 

Mezi. F 
C 
že
G 
ní 
F 
dos
C 
G 
lí, 

F 
rač
C 
te vs
G 
tát z 
F 
poste
G 
lí. 


R. Zavolejte stráže, 
zbláznilo se páže, 
zbláznilo se páže, 
prý chce dobýt hrad. 

4. To neznáte páže, 
s koulí velké ráže, 
s koulí velké ráže, 
může se to stát. 
156

: Síla starejch vín

Capo I

Intro: G D Emi C Emi C Emi D G G 

1. Emi 
Podle nepsanejch 
C 
zákonů hledáme 
D 
něco,

co nám nejspíš schází.
Emi 
Podle prastarejch 
C 
pudů,

který nás D 
nutěj furt za něčim jít.

Emi 
Do stejný řeky nikdy 
C 
nevstoupíš,

klacky D 
sám sobě pod nohy házíš.

Emi 
Cos chtěl, máš, stejně 
C 
dojdeš k poznání.
D 
 


R: Že věciG 
 některý jsou
D 
 neměnný, jak
Emi 
 síla starejch 
C 
vín,

a někdy je Emi 
tma kolem 
C 
nás,

to Emi 
když zrovna nejsme stálí
D 
.

Najednou G 
blízký jsou si
D 
 vzdálený,

to z Emi 
vočí kouká 
C 
nám,

tak na chvílíEmi 
 stůj, 
C 
vzpomínej,

no a Emi 
přiznej, taky jsme se 
D 
báli, co bude 
G 
dál,


2. Každej ctí asi jinej zákon a kdo ví,
co nám odvahu dává.
Každej má asi jinej kód a ty sám zřejmě všechno víš líp.
Jak když přesadíš starej strom,
taky to nebude velká sláva.
Cos chtěl máš, stejně dojdeš k poznání.

R: 2X
157

: Lilie skautská

1. Na létaD 
 klukovský si 
A 
často vzpom
G 
í nám,

na první D 
skautskej slib, na
A 
 jeho krás
A7 
ný slova,

a v dD 
uchu s bráchou zas
A 
 pod stane
G 
m usínám,

sD 
končil den v táboře, a
A 
 do tmy ho
D 
uká sova.


Novej rok přines' mráz, Únor, a v srdcích led,
zlej vítr zafoukal ze stepi od východu,
sebral nám naději, ne, nebude to hned,
stát za svým názorem, a nejít do průvodu.

R: LilieD 
 skautská,
A 
 ohněm
G 
 kalená, m
D 
áme ji v sobě, v nás nikdy
A 
 nezvadne
A7 
,

dG 
ej Bůh, ať hvězda krví zba
D 
rvená už 
A 
jednou provžd
D 
y zapadne.


2. Poslední prázdniny bratr řek' akorát 
skautskýmu slibu, že zůstanem věrní
a tak nám na podzim přišili na kabát 
vojenský výložky, jak saze černý.

Když jsme pak po vojně svobodní chtěli být,
zbylo nám jediný, na západ přejít čáru,
novýho bobříka odvahy ulovit, 
usínat pod stanem a hrávat na kytaru.

R: Lilie skautská…

3. Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes,
plazím se po břiše, kolem nás ostnatej drát,
zableskly výstřely a po krku skočil pes,
tys bratře odešel do věčnejch lovišť spát.

To už mi nebylo, bráško můj, do tance, 
ani jsem nemoh' ti naposled zamávat,
na rukách pouta a k tomu kopance, 
před sebou uran na osm let dolovat.

R: Lilie skautská…

Lilie skautská, v ohni kalená, máme ji v srdcích, tam nikdy nezvadne,
dej Bůh, ať hvězda krví zbrocená, do bláta už navždy zapadne.

R: Lilie skautská…
158

: House of the Rising Sun

Intro: Ami C D F 
Ami E Ami E 

1. There Ami 
is a 
C 
house in 
D 
New Orleans 
F 
 

They Ami 
call the 
C 
Rising 
E 
Sun

And it's Ami 
been the 
C 
ruin of 
D 
many a poor 
F 
boy

And Ami 
God I 
E 
know I'm 
Ami 
one 
E 
 


2. My mother was a tailor
Sewed my new blue jeans
My father was gamblin' man
Down in New Orleans

3. Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and a trunk
And the only time he'll be satisfied
Is when he's all a-drunk

4. Oh mother, tell your children
Not to do what I have done
Spend your lives in sin and misery
In the house of the Rising Sun

5. Well I've got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm going back to New Orleans
To wear that ball and chain

6. Well there is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one
159

: Muchomůrky Bílé

1. ČloC 
věk ze zoufalství sna
F 
dno pomate se

MuC 
chomůrky bílě bu
F 
du sbírat v l
Dmi 
ese


C F C F 
R: ooooo oooo oo 2×

2. Muchomůrky bílé bělejší než sněhy
Sním je kukojení své potřeby něhy

C F C F 
R: ooooo oooo oo 2×

3. Neprocitnu tady až na jinym světě
Muchomůrky bílé budu sbírat v létě

C F C F 
R: ooooo oooo oo 2×
Dmi F C Dmi F C 
+
muchomůrky bílé
160

: Ředitel autobusu

1. Můj novej C#mi 
vozejk je rychlej jako vítr 

a silnej jako A 
bejk 

svět s ním H 
chutná zas' jako 
E 
propečenej 
G# 
stejk 

život má C#mi 
spád připadám si jako bych měl aspoň metr šede
A 
sát 

a všechno H/G# 
je tak jak má 
C#mi 
bejt 


2. To není vozejk, mladej, 
tohle to je ňákej fejk 
to je kolo a s tím nesmíš do autobusu 
jó ten kdo má kolo tak musí jít z kola ven 
tak s pánembohem, pac a pusu 

R: Jsem G# 
řiditel tohohle autobusu 

A 
mám svý pravidla a svý 
G# 
knowhow 

Jsi G# 
řiditel tohohle autobusu 

F#mi 
a je to autobus 
G# 
do stanice ouha, 
A 
ou
G# 
ha 


3. S kolem svým sem nesmíš 
máš to tady černý na bílým 
nechtěj abych tu řval na celý kolo 
prostě si piš že když s tím kolem ihned nezmizíš tak něco uvidíš 
nestrpím tady žádný svoloč 

4. Mám malý boty ale práva mám 
úplně stejně velký jako ty 
tak na to taky myslet začni 
co máš černý na bílým není až tak černobílý pro tebe je to kolo 
pro mě pomůcka kompenzační 

R: Jsi řiditel tohohle autobusu 
svět ale nejsou jízdní pruhy 
Jsem řiditel tohohle autobusu 
a ty mi se svým kolem neruš moje kruhy 

R2: A 
Kolo je 
H 
kolo a 
E 
kolem zůstane 

F#mi/A 
tak to bylo a je a nic se 
G# 
na tom nezmění 

A 
Blbec je 
H 
blbec a 
E 
blbcem zůstane 

F#mi 
někdo má krátký nohy někdo 
H 
dlouhý vedení 


Kolo je kolo a kolem zůstane 
z těch tvejch argumentů zůstává rozum stát 
Blbec je blbec a blbcem zůstane 
když máváš předpisy tak měl by jsi je znát 

Rec: Smluvní přepravní podmínky článek 6 odstavec 15: 
"Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za 
vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry 
a vahou s nimi srovnatelné." 

5. Nechci jednat kách a nijak zvlášť 
netoužím po hádkách 
chci jen to na co mám nárok na to vem jed 
lidi jako já nežijou jenom v pohádkách 
jedem v tom všichni spolu tak nás nechte jet 

6. Pustím tě sem s kolem a má autorita 
bude rázem skolená 
jak to uděláš jednou každej to pak chce 
pravidla jsou pravidla a to uzná i každej vidlák 
jestli chceš výjimku vrať se ke Sněhurce 

R: Jsem řiditel tohohle autobusu 
odvolávej se třeba k bohu 
Jsi řiditel tohohle autobusu 
příště mi vezmeš bílou hůl nebo dřevěnou nohu 

R2: Kolo je kolo a kolem zůstane…
161

: Jednoduchá

Intro: G C G C
1. Tady kdysi G 
žila

C 
a nevěděla 
G 
nic.
C 
 

Pila jako G 
pila,

C 
pořád víc a 
G 
víc.
C 
 


2. A tam žil on,
obyčejnej kluk.
Silnej jako slon,
hubenej jak luk.

3. Nic velkýho netušili,
ani ona, ani on.
Ale pro sebe tu byli
C 
a vtip je v
D 
 tom… že:


Ref: Em 
Utopíme 
C 
válku

G 
v čajovým 
D 
šálku.

Budem si říkat:
„Mám tě ráda, mám tě rád!“

Až pochopíme,
co netušíme.
Budem si říkat
víc než častokrát:
Mám tě G 
rád!

C 
Tak hezky 
G 
to zní
C 
 

a na každej pád
jsme spřízněný.

4. A já jsem on a ona jsi ty,
šampión přes city.
Každej něco hledá,
kdo to najde, ten to má.
A ty jsi bledá, ale jsi,
ale jsi má má má má má…

Ref: Utopíme válku…
…Mám tě rád, tak hezky to zní!
162

: Marie

1. Je F 
den. Tak 
A 
pojď Marie ven.

Budeme B 
žít. A házet 
C 
šutry do oken.

Je dva. Necháme doma trucovat.
Když nechtějí - nemusí. Nebudem se vnucovat. 
Jémine! Všechno zlý jednou pomine.
Tak Marie. Co ti je?

2. Všemocné. Jsou loutkařovy prsty.
Ať jsou tenký nebo tlustý. Občas přetrhají nit.
A to pak jít. A nemít nad sebou svý jistý.
Pořád s tváří optimisty. Listy v žití obracet.

3. Je to jed. Mazat si kolem huby med.
A neslyšet. Jak se ti bortí svět.
Marie! Kdo přežívá nežije.
Tak ádijé.

4. Marie. Už zase máš (k)tulení sklony.
Jako loni. Slyším kostelní zvony znít.
A to mě zabije. A to mě zabije.
A to mě zabije. Jistojistě.

R: Já F 
mám Marie 
A 
rád, když má 
B 
moje bytí 
C 
spád.

Býti F 
věčně na ces
A 
tách. A kránu 
B 
spícím plícím.

C 
Život vdechovat. 
F 
Nechtěj mě milovat.

A 
Nechtěj mě milovat. 
B 
Nechtěj mě milovat.
C 
 


Já mám Marie rád…

5. Copak nemůže být. Mezi ženou a mužem.
Přátelství - kde není nikdo nic dlužen. Prostě.
Jen prosté. Spříznění duší.
Aniž by kdokoli. Cokoli tušil.
Na na na ná…

R: Já mám Marie rád…
163

: Černej pasažér

1. Mám Dmi 
kufr plnej přebytečnejch 
A 
krámů 

a mapu zabalenou do plátDmi 
na 

Můj vlak však jede na opačnou A 
stranu 

a moje jízdenka je dávno neplaDmi 
tná 


*: F Dmi F Dmi 

2. Někde ve vzpomínkách stojí dům 
Ještě vidím, jak se kouří z komína 
V tom domě prostřený stůl 
Tam já a moje rodina 

3. Moje minulost se na mě šklebí 
a srdce bolí, když si vzpomenu 
že stromy, který měly dorůst k nebi 
teď leží vyvrácený z kořenů 
R: Jsem černej B 
pasažér 

C 
Nemám 
F 
cíl ani směr 

Vezu se B 
načerno 
C 
životem a 
F 
nevím 

Jsem černej B 
pasažér 

C 
Nemám 
F 
cíl ani směr 

Vezu se B 
odnikud 
C 
nikam a 
A7 
nevím, kde skončím 


4. Mám to všechno na barevný fotce 
někdy z minulýho století 
Tu jedinou a pocit bezdomovce 
si nesu s sebou jako prokletí 

R: Jsem černej pasažér…

5. Mám kufr plnej přebytečnejch krámů 
a mapu zabalenou do plátna 
Můj vlak však jede na opačnou stranu 
a moje jízdenka je dávno neplatná 

*: F Dmi F Dmi 
164

: Do ticha

1. Emi 
Někdy je člověk 
D 
strašně sám,

C 
jak město bez 
Emi 
lidí.
D 
 

Jak použitej starej krám,
trapnej, že se až zastydí.

2. Někdy si takhle připadám,
jak potopenej člun.
Jak vypálená zahrada,
jak rozbořenej dům.

R: G 
Chtěl bych se ztratit někam 
D 
do ticha,

C 
odletět na 
Emi 
měsíc.

Zalez bych mámě zpátky do břicha,
a nebyl vůbec nic.

3. Nenuť mě mluvit nebo se smát,
nemůžu jíst ani pít.
V hlavě mám rezatej ostnatej drát
a v srdci vykradenej byt.

R: Chtěl bych se ztratit někam do ticha,
odletět na měsíc.
Zalez bych mámě zpátky do břicha,
a nebyl vůbec nic.

4. Nevím kam patřím, nevím kdo jsem,
mý cesty nikam nevedou.
Ztratil jsem pod nohama pevnou zem
i nebe nad sebou.

R: Chtěl bych se ztratit někam do ticha,
odletět na měsíc.
Zalez bych mámě zpátky do břicha,
a nebyl vůbec nic.
165

: Lano, co k nebi nás poutá

1. F 
Já sedával v přístavu, 
Gmi 
popíjel kořalu, 
F 
s holkama laško
C7 
val 

F 
bylo mi fuk, co je, 
Gmi 
hlavně když fajfka mi 
F 
doutná 
C7 
 

Co F 
bylo už není, 
Gmi 
všechno mý jmění jsem 
A7 
dávno rozfofro
Dmi 
val 

Jsme F 
silný jak silný je 
Gmi 
lano, co k nebi nás 
F 
po
C7 
u
F 
tá 


2. Ale najednou zmatek, když vešel ten chlápek, na mou duši! 
Objedná si drink a sedne si vedle do kouta 
Pak se nakloní ke mně a povídá jemně: Matouši! 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 

3. Já povídám: Pane, odkud se známe? Esli se nemýlíte? 
A co je vám do mě, starýho mrchožrouta? 
On na to: Pojď, dej se na moji loď, má jméno Eternité 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 

Dmi D7 

4. G 
Ty jeho slova se 
Ami 
zařízly do mě 
G 
jako bys břitvou 
D7 
šmik 

G 
Jako když po ránu 
Ami 
vzbudí tě křik ko
G 
hou
D7 
ta 

Tak G 
povídám: Jdem! A 
Ami 
ještě ten den stal se 
H7 
ze mě námoř
Emi 
ník 

Jsme G 
silný jak silný je 
Ami 
lano, co k nebi nás 
G 
pou
D7 
tá  
G 
 


5. Tak zvedněme kotvy a napněme plachty, vítr začíná vát! 
Černý myšlenky vymeťme někam do kouta 
Hudba ať hraje o dobytí ráje, teď není čeho se bát 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
Jsme silný jak silný je lano, co k nebi nás poutá 
166

: Lovci lebek

Ref: Emi 
Pouští a pralesem, 
D 
savanou i buší 

C 
Jdou lovci lebek, za 
H7 
nimi lovci duší 

S kulometem, bajonetem, kanónem i kuší 
Jdou lovci lebek, za nimi lovci duší 
Oči na stopkách, nastražené uši 
Jdou lovci lebek, za nimi lovci duší 
To ticho ruší jen bzukot muší 
Jdou lovci lebek, za nimi lovci duší 

1. C 
Lid se chvěje úzkostí
G 
 a oheň 
H7 
dohořívá 

Tak málo času zbývá, tak málo času zbývá 
Král uprchl do hor, v noci když všichni spali 
Proroci věštili, proroci varovali 

Ref: Pouští a pralesem, savanou i buší…
... 
Hlas se chvěje, srdce v krku buší 
Jdou lovci lebek, za nimi lovci duší 

1. Šaman čte z popela jen samé špatné zprávy 
Ženy vzaly šperky své a do země je zakopaly 
Muži stáda pobili a naházeli do jezera 
Jak dlouhá bude chvíle od rána do večera? 

Ref: Pouští a pralesem, savanou i buší…
... 
Hlas se chvěje, srdce v krku buší 
Jdou lovci lebek, za nimi lovci duší 
167

: Pejsek

Měla jsem já Ami 
pejska velkýho jak 
Gmi 
tele

Když se mnou šel F 
po ulici, každej se ho 
E7 
bál

On mi každý ráno vylez do postele
Přitulil se ke mně a hřál mi nohy, hřál

Ami 
Jenomže můj starej, vožrala vožralej

G 
vylízaná palice

F 
zase neměl prachy a byl plonkovej

E7 
propil pejska v putyce 


[: Nadělali řízky z mýho pejska
aj aj aj aj aj
Paničce se stejská, strašně stejská
aj aj aj aj aj :]
168

: Přijíždí posel

1. Ami 
Z ranního šera 
G 
kdesi 
E7 
nad obzorem 

Ami 
vynořil se jezdec 
G 
s bíl
E7 
ým praporem 

Ami 
Přijíždí posel 
G 
a rozhlí
E7 
ží se v davu 

Ami 
Přijíždí posel 
G 
a nese 
E7 
dobrou zprávu 

[: Dmi 
Jenomže 
G 
zapomněl :] (3×)

[: Ami 
komu ji má 
G 
dát
E7 
 
 :] (3×)
E7 
Komu má zprávu předat?
Ami 
 


Ami G E7 (3x) 
Ami 

2. Od města k městu putuje celou zemí 
Zdálky už mává a volá: Otevřte mi! 
Tluče na bránu města a brána otevře se 
Přijíždí posel a lidem zprávu nese 
Jenomže zapomněl 
co měl vlastně říct 
Co tu měl vyřídit? 

3. Krajinou stínů jezdec bloudí světem 
Ve sněhu zbydou stopy - a stopy vítr smete 
Cesta je nekonečná, odnikud nikam vede 
Přijíždí posel a nikdy nedojede 
protože zapomněl 
kdo ho posílá 
Kdo ho posílá? 
169

: Sáro!

{95bpm
}
F
3 G

Intro: Ami Emi F C F C F G 

R: Ami 
Sáro, 
Emi 
Sáro, 
F 
v noci se mi 
C 
zdálo 

že F 
tři andělé 
C 
Boží k nám 
F 
přišli na o
G 
běd 


Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo 
mi chybí abych tvojí duši mohl rozumět?

1. Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu 
a pro všechnu lidskou pýchu má jen přezíravý smích 
A z prohraných válek se vojska domů vrací 
Však zbraně stále burácí a bitva zuří v nich 

R: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo…

2. Vévoda v zámku čeká na balkóně 
až přivedou mu koně a pak mává na pozdrav 
A srdcová dáma má v každé ruce růže 
Tak snadno poplést může sto urozených hlav 

R2: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo…

3. Královnin šašek s pusou od povidel 
sbírá zbytky jídel a myslí na útěk 
A v podzemí skrytí slepí alchymisté 
už objevili jistě proti povinnosti lék 

R2: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo… 

4. Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit 
o tajemstvích noci ve tvých zahradách 
A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce 
teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah 

R3: Sáro, Sáro, pomalu a líně 
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet 

Sáro, Sáro, Sáro, Sáro rosa padá ráno 
a v poledne už možná bude jiný svět 

Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro! 
F 
Andělé k nám 
Dmi 
přišli na o
C 
běd 
170

: Vlaštovky

Dmi 
Každé jaro 
Ami 
z velké dáli 

B 
vlaštovky k nám 
F 
přilétaly, 

Dmi 
někdy až 
C 
dovnitř do stave
Ami 

Pod střechou se uhnízdily 
a lidé, kteří uvnitř žili, 
rozuměli jejich švitoření 

O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, 
o vysokých horách, které je nutné přelétnout, 
o nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, 
o korunách stromů, kde je možné odpočinout 

Jsme z míst, která jsme zabydlili, 
z hnízd, která jsme opustili, 
z cest, které končí na břehu 
Jsme z lidí i všech bytostí, 
jsme z krve, z masa, z kostí, 
jsme ze vzpomínek, snů a příběhů 

Jsme jako ti ptáci, z papíru draci, létáme v mracích 
a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní jsme 
Jsme lidské bytosti z masa a kostí, jsme jenom hosti 
na tomhle světě - přicházíme, odcházíme 

A chceme mít jisto, že někde místo, že někde je hnízdo, 
odkud jsme přišli a kam zas potom půjdeme spát, 
že někde je domov, že někde je hnízdo, útulno čisto, 
že někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat 

Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, 
ve vysokých horách, které je nutné přelétnout 
Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, 
v korunách stromů, kde je možné odpočinout 
171

: Sovy v mazutu

Rec: G 
Tak jsme byli včera
D 
 na Portě
C 
,
D 
 

a když jsme se vraceli cestou domů,
tak jsme viděli dřevorubce,
jak porážej strom a ten strom plakal…

1. Proč medvěd pláče v dutině stromu,
veverky v depresi v hloží sedí,
květiny vadnou i tremp ztratil žracák,
trenýrky, sekyru, prezervativy, spacák.

Ref: Protože hů a hů a hů,
sovy v mazutu houkaj,
hů a hů a hů, úplně blbě koukaj.
2. Hajný jde sklesle lesní tišinou
a cestou sbírá umrlé zmije,
včera byl na Bábě a neví čí jsou,
jestli jsou to zmije nebo schizofrénie.

Ref: Protože hů a hů a hů, sovy v mazutu houkaj,
hů a hů a hů, úplně blbě koukaj.
172

: Hvězdář

1. Ztrácíš se D 
před očima, rosteš jen 
A 
ve vlastním stínu. 

Každá Emi 
další vina, odkrývá 
Cmaj7 
mojí vinu. 

Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu. 
Každá další vina odkrývá mojí vinu. 

Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám. 
Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám. 

Ref: Jak luna mizí s nocí v bělostných šatech pro nemocné, 
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne. 
Jak luna mizí s nocí v milostných šatech pro nemocné, 
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne. 

Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám. 
Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám. 

Mezihra: 

2. Na chodbách v bludných kruzích zářivka vyhasíná, 
já ti do infuzí chci přilít trochu vína. 
Na nebi jiných sluncí, jak se tam asi cítíš, 
s nebeskou interpunkcí, jiným tulákům svítíš. 

Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám. 
Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám. 

Ref: Obzor než klesne níž, je ráno a ty spíš. 
Od vlků odraná hvězdáře Giordána 
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 
Od vlků odraná hvězdáře Giordána. 
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 
Od vlků odraná hvězdáře Giordána.
173

: Kanárek

D C F G# G 

1. Můj kanárek má obrnu
Leží a žere semínka
Snad se jednou vylečí
Však naděje je malinká

E F G# G 
R: Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne

2. Můj kanárek má obrnu
Leží a žere semínka
Snad se jednou vylečí
Však naděje je malinká

R: Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne

Je mrtvej !
174

: Traktor (správný text)

*: [: E 
Jede traktor je 
G 
to zetor

A 
Jede do hor vo
E 
rat brambor :]


1. E 
JZďáci brambor 
G 
zasejí 

A 
Potom pohnojí 

E 
pak zas vyrejí


2. JZďák si kapsu namastí 
Prachama zachrastí 
Na děvu povětrnou 

R: [: D 
Krimina
E 
lita 
D 
krimina
E 
lita

D 
Krimina
E 
lita 
G 
mlá
D 
de
E 
žé :]


3. JZďák a děvka spolu jdou 
Před novou hospodou 
Hrozně se radujou 

4. Napřed se tu hrozně vožere
Svou ženu zabije
a děti ubije

R: 

5. JZďák se hrozně vožere
Svou ženu zabije
a pak se poblije

6. za radu moc děvce děkuje
a pak ji prokleje
vidlema vod hnoje

R: 

*: [: Jede traktor je to zetor
Jede do hor vorat brambor :]

edit: akordy jsou špatně, jsou tam samozřejmě G5-A#5-C5, F5-G5..A#5-F5-G5, text je taky špatně, buď tam dej verzi z desky a nebo když už tam chceš dát verzi z nějakýho koncertu - viz video - tak to alespoň napiš správně …
175

: Známka punku

1. E 
Holinky 
D 
nosil 
A 
vždycky 
G 
naru
F# 
by

Kohoutí hnát si zapích do huby
Teplej rum pil i když potom blil
Co hořelo to vyhulil
Myslel si že je to známka punku

R: H C H - H C H - H C H - C D C 
Ale holky říkaly

Že punk je jinde 
Ale holky říkaly
To snad není možný

2. Přeplněnej autobus nechával vždycky ujet
Kytky v jeho zahradě mohly volně bujet
Uznával jen kapely co neuměly hrát 
Kolem krku nosil umělohmotnej drát
Myslel že je to známka punku

R: Ale holky říkaly…

*: E 
No ale kdo 
G 
není 
F# 
Boží nadě
A 
lení

Nedělejme z punka tupce
No ale kdo není Boží nadělení 
Každé zboží má svého kupce

3. Křivák nosila vždycky naruby
Rtěnku si nanášela rovnou na zuby
Smála se jenom smutným věcem
Hrála v kapele s Jardou Švecem
Myslela že je to známka punku

R: Ale lidi říkali…
176

: Slunečný hrob

E 
Usínám a 
F#mi 
chtěl bych se vrátit

o něG#mi 
jakej ten rok zpát
F#mi 
ky

E 
být zase malým 
F#mi 
klukem

který si G#mi 
rád hraje a který je 
F#mi 
s tebou
E 
 


E 
Zdá se 
F#mi 
mi 
G#mi 
je to moc let

E 
já byl