Uku

17. 6. 2021

: Čarodejnice z Amesbury

1. Zuzana Dmi 
byla dívka, 
C 
která žila v 
Dmi 
Amesbury, 

s jasnýma F 
očima a 
C 
řečmi pánům 
Dmi 
navzdory, 

souseF 
dé o ní 
C 
říkali, že 
Dmi 
temná kouzla 
Ami 
zná 

Bb 
že se lidem 
Ami 
vyhýbá a s 
Bb 
ďáblem 
C 
pletky 
Dmi(G) 
má. 


2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil 
a pověrčivý lid se na pastora obrátil, 
že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí, 
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. 

3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali, 
a když ji vedli městem, všichni kolem volali: 
"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, 
teď na své cestě poslední do pekla poletíš!" 

4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, 
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění 
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou, 
sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. 

5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, 
v noci se v černou kočku mění dívka líbezná, 
je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění, 
a všichni křičeli jako posedlí:"Na šibenici s ní!" 

6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, 
pak z tribunálu povstal starý soudce vážený: 
"Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít 
a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!" 

7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou 
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou: 
"Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam, 
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!" 

8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici 
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící, 
a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou, 
zemřela tiše samotná pod letní oblohou … 
1

: Zabili, zabili

1. C 
Zabili, 
F 
zabili, 
Dmi 
chlapa z kolo
F 
čavy
C 
,

C 
řekněte 
F 
hrobaři, 
Dmi 
kde je pocho
F 
vaný?
C 
 


R: C 
Bylo tu není tu, 
F 
havrani na plotu 

C 
Bylo víno v sudě 
F 
teď tam voda bude

C 
není, 
F 
není tu
C 
 


2. Špatně ho zabili, špatně pochovali
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali

R: Bylo tu není tu…

3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji
havrani pro něho po poli krákají

R: Bylo tu není tu…

4. Kráká starý hravran, krákat nepřestane
dokud v Koločavě živý chlap zůstane

sloka:  3 C F 5 Dmi F C
refren: C F
2

: One More Cup Of Coffee

1. Your Ami 
breath is sweet your eyes are like two 
G 
jewels in the sky 

your F 
back is straight your hair is smooth on the 
E 
pillow where you lie 

but I Ami 
don't sense affection no 
G 
gratitude or love 

your F 
loyalty is not to me but 
E 
to the stars above. 


R: F 
One more cup of coffee for the 
E 
road 

F 
one more cup of coffee for I 
E 
go to the valley be
Ami 
low.
G 
 
F 
 
E 
 


2. Your daddy he's an outlaw and a wanderer by trade 
he'll teach you how to pick a choose and how to throw the blade 
and he oversees his kingdom so no stranger does intrude 
his voice it trembles as he calls out for another plate of food. 

R: One more cup of coffee for the road…

3. Your sister sees the future like your momma and yourself 
you've never learned to read or write there's no books upon your shelf 
and your pleasure know no limits your voice is like a meadow larks 
but your heart is like an ocean so mysterious and dark. 

R: One more cup of coffee for the road…
3

: Trampská

1. Dmi 
Mlhavým ránem bose jdou, kanady vržou na nohou

a dálka tolik vzdáleG 
ná je 
Dmi 
blízká,

město jsi nechal za zády, zajíci dělaj' rošády
a v křoví někdo tiše G 
Vlajku 
Dmi 
píská,

G 
najednou připadáš si ňák príma, svobodnej, a tak,

tak Dmi 
ňák, tak 
G 
ňák, ňák 
Dmi 
tak.


R: Pojď F 
dál, s náma se nenudíš, pojď dál, ráno se probudíš,

a vedle sebe máš o šišku Dmi 
víc,

pojď F 
dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, a číro s melounem,

a meky, miky, vrt, a dál už G 
nic, dál už 
Dmi 
nic.


2. Mlhavý ráno za tratí, u cesty roste kapratí,
sbalíš si deku, spacák, celtu, pytel,
a kdyby ňákej úředník začal ti říkat, co a jak,
sbalíš si deku, spacák, celtu, pytel,
důležitý je to, co jseš, odkud jsi přišel a kam jdeš,
co jseš, kam jdeš, co jseš.

R: 
4

: Mám jednu ruku dlouhou

{{85bpm}}
E 

1. E 
Najdem si  
C#mi 
místo  
G#mi 
kde se dobře  
F#mi 
kouří 

E 
Kde horké  
C#mi 
slunce  
G#mi 
do nápojů  
F#mi 
nepíchá 

H 
Kde vítr  
H/A 
snáší  
E 
šmolky ptačích  
A 
hovínek 

H 
Okolo  
A 
nás a  
H 
říká 


2. Můžeme zkoušet co nám nejvíc zachutná 
tak klidně se dívat jestli někdo nejde 
Někdo kdo ví že už tady sedíme 
A řekne: Nazdar, kluci 

R: E 
Mám  
C#mi 
jednu ruku  
A 
dlou
E 
hou 

E 
Mám  
C#mi 
jednu ruku  
A 
dlou
E 
hou 


3. A 
Posaď se  
F#mi 
k nám  
C#mi 
necháme tě  
Hmi 
vymluvit 

A 
a vzpomenon
F#mi 
ut si  
C#mi 
na ty naše  
Hmi 
úkoly 

E 
tu ruku nám  
Hmi 
dej a  
A 
odpočívej  
D 
v pokoji
E E 
 

A 
Tam na tom  
F#mi 
místě  
C#mi 
kde se dobře 
Hmi 
není. 


Outro: A 
Na,  
F#mi 
nananana -  
D 
ná  
A 
ná (4×)

Ami 
na, nananana (3×)

D 
ná  
A 
ná … 

A 
Mám  
F#mi 
jednu ruku  
D 
dlou
A 
hou (x krát)

Amaj 
5

: Nad stádem koní

@155bpm

1. D 
Nad stádem 
A4 
koní
A Em 
 
podkovy G 
zvoní, zvoní,

D 
černý vůz vle
A4 
čou
A Em 
 
a slzy G 
tečou. A já volám:

D 
"Tak neplač, m
A4 
ůj 
A 
kamaráde,
Em 
 
 náhoda je G 
blbec, když krade."

D 
Je tuhý jak 
A4 
veka a 
A 
 
řeka ho splaví.Em 
 
 Máme ho G 
rádi. No tak 
C 
co, tak 
G 
co, tak 
A4 
co?


2. D 
Vždycky si př
A4 
ál, 
A 
až bude popel,
Em 
 
 i s kytaG 
rou

D 
vodou ať pla
A4 
vou, j
A 
en žádný hot
Em 
el, s křížkem nad hla
G 
vou.

D 
Až najdeš mís
A4 
to, 
A 
kde je ten pramen
Em 
 
 a kámen, co prasG 
ká,

D 
budeš mít jis
A4 
to, 
A 
patří sem pope
Em 
l a každá 
G 
láska. No tak 
C 
co, tak 
G 
co, tak 
A4 
co?


3. D 
Nad stádem 
A4 
koní
A 
  
Em 
 podkovy 
G 
zvoní, zvoní,

D 
černý vůz vle
A4 
čou
A 
  
Em 
 a slzy te
G 
čou. A já šeptám:

D 
Vysyp ten pope
A4 
l, 
A 
kamaráde,
Em 
 do bílé 
G 
vody, vody,

D 
vyhasnul kote
A4 
l a 
A 
náhoda je 
Em 
štěstí od podko
G 
vy.


Vysyp ten D 
popel, 
A 
kamará
G 
de, do bílé 
D 
vody, 
A 
do vo
G 
dy,

vyhasnul D 
kotel a 
A 
náhoda je
Em 
 štěstí od podko
G 
vy.

Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, do vody,
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.  
Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody, do vody,
vyhasnul kotel a náhoda je štěstí od podkovy.  
6

: Tata

1. Gmi 
Musíme zajet na chatu 

Dmi 
Musím se podívat na tatu 

Cmi 
Chtěl bych se za ním podívat 

Gmi 
tralalalalala … 


Gmi 
 
Dmi 
 
Cmi 
 
Gmi 
 
Gmi 
 
Dmi 
 
Cmi 
 
Gmi 
 

R: Bb 
Tata, tata, 
Dmi 
tata tata tata tata
Cmi 
 

Bb 
Tata, tata, 
Dmi 
tata tata tata tata
Cmi 
 


2. Dneska ho stáhnem na pivo 
Jenom se rýpe do hlíny 
má tam ty svoje okurky 
tralalalalala … 

3. Nasadí staré tepláky 
všecko co umím je od taty 
musíme zajet na chatu 
za mojim tatu 

4. musíme zajet na chatu 
musím se podívat na tatu 
chtěl bych se za ním podívat 
tralalalálálálalala … 

5. Nasadí staré tepláky 
všecko co umím je od taty 
musíme zajet na chatu 
za mojim tatu 

6. jo+R: 

6 Bb 3 Cmi
7

: Proměny

1. ♀ Ami 
Darmo sa ty trápíš 
G 
můj milý sy
C 
nečku nenosím ja tebe 
E7 
nenosím v sr
Ami 
déčku

A já tvoG 
ja 
C 
ne
G 
bu
C 
du 
Dmi 
ani jednu 
E7 
hodi
Ami 
nu


2. ♂ Copak sobě myslíš má milá panenko vždyť ty si to moje rozmilé srdénko
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

3. ♀ A já sa udělám malú veverečků a uskočím tobě z dubu na jedličku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

4. ♂ A já chovám doma takú sekérečku ona mi podetne dúbek i jedličku
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

5. ♀ A já sa udělám tú malú rybičkú a já ti uplynu preč po Dunajíčku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

6. ♂ A já chovám doma takovú udičku co na ni ulovím kdejakú rybičku
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá

Ami F C F C G 

7. ♀ A já sa udělám tú velikú vranú a já ti uletím na uherskú stranu
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

8. ♂ A já chovám doma starodávnú kušu co ona vystřelí všeckým vranám dušu
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

9. ♀ A já sa udělám hvezdičkú na nebi a já budu lidem svítiti na nebi
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

10. ♂ A sú u nás doma takoví hvězdáři co vypočítajú hvězdičky na nebi
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
8

: Strom kýve pahýly

A 
Když slunce 
Hmi 
zapadá, tak 
C#mi 
moje nála
D 
da kles
A 
á.
Hmi 
   
C#mi 
   
Hmi 
 

A 
Strom kýve 
Hmi 
větvemi, pří
C#mi 
telem on je 
D 
mi, ple
A 
Hmi 
.  
C#mi 
   
Hmi 
 

C#mi 
Já však mám v duši žal, čert 
Hmi 
ví, kde se tam vzal, 

teA 
pe, tep[mi]e, te
C#mi 
pe, te
Hmi 
pe. 


R: A 
Strom kýve 
Hmi 
pahýly, chtěl 
C#mi 
bych jen na chví
D 
li 

teA 
be, tebe. 

Rosu mám v kanaG 
dách, v 
C 
mých černých kana
G 
dách 

C 
zebe, zebe. 


Znám dobře kůru lip, té dal jsem kdysi slib mlčení. 
Znám řeč, jíž mluví hřib, sám jako jedna z ryb jsem němý. 
Však lesy, ty mám rád, tam cítím se vždy mlád, 
vždycky líp, vždycky líp, vždycky líp, vždycky líp. 

R: Strom kýve pahýly… 
9

: Hotel California

1. Hmi 
On a dark desert highway, 
F# 
cool wind in my hair

A 
Warm smell of colitas 
E 
rising up through the air

G 
Up ahead in the distance, 
D 
I saw a shimmering light

Em 
My head grew heavy and my sight grew dim

F# 
I had to stop for the night


2. There she stood in the doorway; I heard the mission bell
And I was thinking to myself this could be heaven or this could be hell
Then she lit up a candle, and she showed me the way
There were voices down the corridor, I thought I heard them say

R: G 
Welcome to the Hotel Cali
D 
fornia

Such a Em 
lovely place, such a 
Hmi7 
lovely face

G 
Plenty of room at the Hotel Cali
D 
fornia

Em 
Any time of year (any time of year) you can 
F# 
find it here


3. Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

4. So I called up the captain; "Please bring me my wine."
"We haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine"
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night, just to hear them say

R: Welcome to the Hotel California
Such a lovely place, such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise) bring your alibis

5. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
And she said "We are all just prisoners here, of our own device"
And in the master's chambers, they gathered for the feast
They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast

6. Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
"Relax," said the nightman, "We are programmed to receive"
"You can check out anytime you like, but you can never leave"
10

: Zafúkané

1. Ami 
Větr sněh 
Asus2 
zanésl 
Ami 
z hor do po
Asus2 
lí, 

Ami 
já idu 
C 
přes kopce, 
G 
přes údo
Ami 
lí, 

C 
idu k tvej 
G 
dědině zatúla
C 
nej, 

F 
cestičky 
C 
sněhem sú 
E 
zafúka
Ami 
né.


Fmaj7 Ami Esus4 

Ref: Ami 
Zafúka
C 
né, 
G 
zafúka
C 
né, 

F 
kolem mňa 
C 
všecko je 
Dmi 
zafúka
E 
né.

Ami 
Zafúka
C 
né, 
G 
zafúka
C 
né,

F 
kolem mňa 
Dmi 
všecko je 
E 
zafúka
Ami 
né. 


Emi D G H7 Emi D G Emi 

2. Už vašu chalupu z dálky vidím, 
srdce sa ozvalo, bit ho slyším, 
snáď enom pár kroků mi zostává, 
a budu u tvého okénka stát. 

Fmaj7 Ami Esus4 

Ref: [: Ale zafúkané, zafúkané, 
okénko k tobě je zafúkané. :] 

Emi D G H7 Emi D G Emi 

3. Od tvého okna sa smutný vracám, 
v závějoch zpátky dom cestu hledám, 
spadl sněh na srdce zatúlané, 
aj na mé stopy - sú zafúkané. 

Fmaj7 Ami Esus4 

Ref: [: Zafúkané, zafúkané, 
mé stopy k tobě sú zafúkané. :] 

Emi D G H7 Emi D G Emi 
11

: Zatanči

1. Emi 
Zatan
G 
či, má milá, 
D 
zatanči 
Emi 
pro mé oči,

zatanG 
či a vetkni 
D 
nůž do mých 
Emi 
zad,

ať tvůj G 
šat, má milá,
D 
 ať tvůj šat 
Emi 
na zemi skončí,

ať tvůj G 
šat, má milá, 
D 
rázem je 
Emi 
sňat.


R: Emi 
Zatan
G 
či, jako se
D 
 okolo
Emi 
 ohně tančí,

zatanG 
či jako 
D 
na vodě 
Emi 
loď,

zatanG 
či jako to s
D 
lunce mezi 
Emi 
pomeranči,

zatanG 
či, a 
D 
pak ke mně 
Emi 
pojď.


2. Polož dlaň, má milá, polož dlaň na má prsa,
polož dlaň nestoudně na moji hruď,
obejmi, má milá, obejmi moje bedra,
obejmi je pevně a mojí buď.

R: Zatanči, jako se okolo ohně tančí…

3. Nový den než začne, má milá, nežli začne,
nový den než začne, nasyť můj hlad,
zatanči, má milá, pro moje oči lačné,
zatanči a já budu ti hrát.

R: Zatanči, jako se okolo ohně tančí…
12

: Vandrovní

1. G 
Svět byl krásnej, umytej,  

jak pěkná holka, co má Ami 
dvacet, 

a já sám celtou přikryC 
tej 

D7 
chystal se dál,pročpak se vra
G 
cet.
C 
 
G 
 


2. Petr nás máchal celou noc 
a co my jsme mu dali jmen, 
uhasil oheň, zlej byl moc 
daleko dřív, než přišel den. 

R: Emi 
Bylo to 
Hmi 
po stý a jako 
C 
prvně 
G 
znovu, 

Emi 
znám chvíle 
Hmi 
prostý, v 
C 
noci slýchám 
G 
sovu, 

Emi 
spali jsme 
Hmi 
pod stromy v 
E7 
čekárnách podél 
Ami 
dráhy, 

A7 
promrzlí doufali, že rozední se 
D7 
záhy. 


3. Les kouřil jako ranní čaj 
a slunci nechtělo se vstávat, 
počasí, jak by nebyl máj, 
trpěl jsem jednou ze svých nálad. 

4. Pak píseň napsal na papír, 
kritik by šílel, dejme tomu, 
nebyl v ní pýr či netopýr, 
jen smutek, že už musím domů. 

R: Bylo to po stý a jako prvně znovu…
(CAPO 3)
13

: Leaving on a Jet Plane

D7 
All my 
G 
bags are packed 
C 
I'm ready to go, 

G 
I am standing 
C 
here outside the door, 

G 
I hate to wake you 
C 
up to say good-
D 
bye. 

But the G 
dawn is breaking, 
C 
it's early morn' 

G 
The Taxi's waiting, 
C 
he's blowing his horn, 

G 
Already I'm so 
C 
lonesome I could 
D 
die. 


So G 
kiss me and 
C 
smile for me, 

G 
Tell me that you'll 
C 
wait for me, 

G 
Hold me like you 
Ami 
never let me 
D 
go, 

'Cause I'm G 
leaving 
C 
on a jet plane, 

G 
Don't know when 
C 
I'll be back again. 

G 
Oooh 
C 
babe I hate you 
D 
go. 


There's so many times I've let you down 
So many times I've played around, 
I tell you now they don't mean a thing. 
Every place I'll go I'll think of you 
Every song I'll sing I'll sing for you 
When I'll come back I'll bring you wedding ring. 

So kiss me… 

Now the time has come to leave you 
One more time let me kiss you 
Then close your eyes I'll be on my way. 
Dream about the days to come 
When I won't have to leave alone 
About the times I don't have to say. 

So kiss me…
14

: Hurt

E:|-----0~~-|-(0)-|----0~~-|----2~~-|-
B:|-----1~~-|-(1)-|----1~~-|----3~~-|-
G:|-----2~~-|-(2)-|----0~~-|--2-----|-
D:|---2-----|-----|--2-----|-0------|-
A:|-0-------|-----|-3------|--------|-
E:|---------|-----|--------|--------|-

Ami C D 
Ami C D 

1. Ami 
 
C 
I hurt my
D 
self to
Ami 
day, to 
C 
see if 
D* 
I still 
Ami 
feel

C 
focus 
D 
on the 
Ami 
pain, the 
C 
only 
D* 
thing that's 
Ami 
real

The C 
needle 
D 
tears a 
Ami 
hole, the 
C 
old fa
D* 
miliar 
Ami 
sting

Try to C 
kill it 
D 
all a
Ami 
way, but I 
C 
remember 
D* 
every
G 
thing 


R: Ami7 
What have I be
Fadd9/A 
come? 
Cmaj* 
My sweetest 
G 
friend

Ami7 
Everyone I 
Fadd9/A 
know goes 
Cmaj* 
away in the 
G 
end

Ami 
You could have it 
Fmaj7 
all 
C* 
my empire of 
G 
dirt

Ami7 
I will let you 
Fadd9/A 
down, I 
Cmaj* 
will make you 
Ami 
hurt


2. I wear this crown of thorns, upon my liar's chair
Full of broken thoughts I cannot repair
Beneath the stains of time, the feeling disappears
You are someone else, I am still right here

R: G 
 
Ami7 
What have I be
Fadd9/A 
come? 
Cmaj* 
my sweetest 
G 
friend

Ami7 
Everyone I 
Fadd9/A 
know goes 
Cmaj* 
away in the 
G 
end

Ami 
And you could have it 
Fmaj7 
all 
G* 
my empire of 
G 
dirt

Ami 
I will let you 
Fadd9/A 
down, I 
C* 
will make you 
G 
hurt

Ami 
If I could start 
Fmaj7 
again a 
G* 
million miles 
G 
away

Ami 
I would keep my
Fadd9/A 
self I 
G* 
would find a 
Ami 
way


sloka:  Ami C D
refrén:  G Ami7 Fadd9/A Cmaj
G Ami Fmaj7 C

* (hvězdička) je konec 4/4 taktu
15

: Čas rozchodů

1. VeG 
čer 
D7 
si chystá sítě, 
G 
dívej,

a chytnulEmi 
 i nás
Emi/D 
,

C 
ještě chvíli se mnou 
Ami 
zpívej,

než odejdu D7 
zas.


2. Z neonů proudy světel pálí
a mění tvou tvář,
víš to, že dávno nejsme malí
a nenosíme svatozář.

®: D7 
Čas rozchodů, ten bolí víc
G 
krát,

i když se tomu nevěC 
ří

lásku nedokážeš Ami 
vyhrát,

nemůžeš chytnout D7 
pápěří,

co vítr ke slunci G 
už odvál

a na prach jistě C 
rozmetal,

svýmu slibu Ami 
taky dostál

D7 
vítr, co letí někam 
G 
dál.


3. Neboj se, čas, ten rány zhojí,
je nejlepší fáč,
pokaždý rvát se za něj stojí,
ať jsi snílek nebo rváč.

4. Ztracená víra se ti vrátí,
až překročím práh,
proud slzí zadržet se krátí,
sypou se jako z lusku hrách.
16

: Zachraňte koně

Emi 
Peklo byl ráj, když hořela stáj, 
Ami7 
příteli,

C 
věř mi, koně 
D 
pláčou, poví
G 
dám.
H7 
 

Emi 
To byla půlnoc, vtom křik o pomoc, už 
Ami7 
letěly

C 
hejna kohoutů
D 
 a bůhví 
G 
kam 
H7 
.


R: G 
Zachraňte koně, 
Hmi 
křičel jsem tisíc
C 
krát,

G 
žil jsem jen pro ně, 
Hmi 
bránil je nejvíc
C 
krát,

než přišla Ami 
chvíle, kdy hřívy 
C 
bílé

pročesal Ami 
plamen, spálil na 
H7 
troud.


Ohrady a stáj a v plamenech byl kraj, už nedýchal,
já viděl, jak to hříbě umírá.
Klisna u něj a smuteční děj se odbývá,
jak tiše pláče oči přivírá.

R: Zachraňte koně, …
.. spálil na troH7 
ud.
17

: Zpátky o pár let

1. Je to zpáG 
tky pár let, sedm, 
G/F# 
šest nebo pět, kdy 
Emi 
ruku mou vzal,

kluk s G 
harmonikou, co vo
G/F# 
něl arnikou, mi ko
Emi 
šili dal,

když proC 
močená, v dešti 
C/H 
ubrečená, jsem če
Ami 
kala dýl

D 
na vlak, co odjel, a 
C 
poslední podběl se v 
G 
mokru zavil.


2. Řekl: "Chceš se mnou jít, vodu z dlaní mi pít a milovat zem,
z mlhovin spletu šál, tebe v něj zamotám jak dítě do plen,"
Já řekla: "Tak pojď, svět je veliká loď, co přístavy má,"
pak hodiny ve zdi skřížily pěsti, a co bylo dál?

3. Z pastvin do lesa hloub šli jsme pšenicí plout jak kapitán Cook,
slunce ztratilo dech, vodou nasákl mech a džíny na dluh,
noc přešla k ránu a do větví stanu už nakoukl den,
on zmizel jak pára, já zůstala sama a zbyl jenom sen.

R: Jenže G 
život je trysk, prachy, 
G/F# 
risk nebo zisk a 
C 
honička slávy,
Ami 
 

co G 
kůži nám dře a 
G/F# 
do očí lže a 
C 
motá nám hlavy,
Ami 
 

tak C 
utíkám zpět, třeba 
Ami 
obejdu svět

C 
najdu tě zas jako dřív, 
Ami7 
už mi jede vla
G 
k.


4. Je to zpátky pár let, sedm, šest nebo pět, kdy ruku mou vzal,
kluk s harmonikou, co voněl arnikou, mi košili dal,
když promočená, v dešti ubrečená, jsem čekala dýl
na vlak, co odjel, a poslední podběl se v mokru zavil.
18

: Omnia vincit Amor

1. Dmi 
Šel pocestný kol 
C 
hospodských 
Dmi 
zdí,

F 
přisedl k nám a 
C 
lokálem 
F 
zní

Gmi 
pozdrav jak svaté 
Dmi 
přikázá
C 
ní:

Dmi 
omnia 
C 
vincit 
Dmi 
Amor.


2. Hej, šenkýři, dej plný džbán,
ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
omnia vincit Amor.

R: Zlaťák F 
pálí, 
C 
nesleví 
Dmi 
nic,

štěstí v F 
lásce 
C 
znamená 
F 
víc,

všechny Gmi 
pány 
F 
ať vezme 
C 
ďas!
A7 
 

Dmi 
Omnia 
C 
vincit 
Dmi 
Amor.


3. Já viděl zemi válkou se chvět,
musel se bít a nenávidět,
v plamenech pálit prosby a pláč,
omnia vincit Amor.

4. Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
nad lidskou láskou roztáhli plášť,
vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
omnia vincit Amor.

R: Zlaťák pálí…
5. Já prošel každou z nejdelších cest,
všude se ptal, co značí ta zvěst,
až řekl moudrý: Pochopíš sám
omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska.

R: Zlaťák pálí…

6. Teď s novou vírou obcházím svět,
má hlava zšedla pod tíhou let,
každého zdravím větou všech vět:
omnia vincit Amor, omnia vincit Amor …
19

: Pohár a kalich

1. Emi 
Zvedněte poháry 
D 
pánové už jen 
G 
poslední 
D 
přípitek 
Emi 
zbývá

Emi 
pohleďte nad polem 
D 
špitálským 
G 
vrcholek 
D 
roubení 
G 
skrývá

[: za chvíli D 
zbyde tam popel a 
Emi 
tráva nás čeká 
D 
vítězství bohatství 
Emi 
sláva :]


2. Emi 
Ryšavý panovník 
D 
jen se smál 
G 
sruby prý 
D 
dobře se 
Emi 
boří

Emi 
palcem k zemi 
D 
ukázal 
G 
ať další 
D 
hranice 
G 
hoří

ta malá D 
země už nemá co 
Emi 
získat teď bude 
D 
tancovat jak budu 
Emi 
pískat

ta malá D 
země už nemá co 
Emi 
získat teď budem 
D 
tancovat jak budem 
Emi 
pískat


Ref.: Ami 
Náhle se pozvedl 
D 
vítr a mocně 
G 
vál 
Ami 
od někud přinesl 
D 
nápěv sám si ho 
H7 
hrál


3. Zvedněte poháry pánové večer z kalichu budeme pít …
nad sruby korouhev zavlála to však neznačí že je tam sláva
všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává
ve znaku kalich v kalichu víra jen pravda vítězí v pravdě je síla

4. Modli se pracuj a poslouchej kázali po celá léta
mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa
být rovný s rovnými muž jako žena dávat všem věcem ta pravá jména
být rovný s rovnými muž jako žena dávat všem věcem ta pravá jména

5. Do ticha zazněla přísaha ani krok z tohoto místa
ze zbraní každý vyčkává dobře ví co se chystá
nad nimi stojí muž přes oko páska slyšet je dunění a dřevo praská

Ref.: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál od někud přinesl nápěv sám si ho hrál

Ami 
Kdož jsú boží 
G 
bojovní
Emi 
ci a 
C 
zákona 
H7 
je
Emi 
ho

Emi 
prostež od bo
C 
ha pomoci a 
D 
úfajte v ně
G 
ho
20

: Hymna osady bobrů

1. A 
Jó nepřál bych vám prožít kapku 
F#mi 
toho, co jsem prožil,

ještě Hmi 
dneska by to s 
C#mi 
každým druhým 
F#mi 
seklo.

A 
I můj kámoš zvanej Grizzly, když to 
F#mi 
viděl, tak se složil,

tenkrát Hmi 
na vandru jsem 
C#mi 
poznal co je 
F#mi 
peklo.


R: To A 
poznal i můj 
C 
děravej spacák, 
G 
byl toho plnej 
D 
žracák i 
E 
cancák

A 
kanady, lžíce, 
G 
nikdy už více 
D 
nemohu 
E 
na Brdy 
A 
jít.


2. Stalo se to v pátek zrovna, když jsem z Pacifiku vypad,
cesta na osadu uběhla tak rychle.
Byl to tuším Zrzek Billy, kterej dostal tenhle nápad,
pozval na osadu kamarádi z Michle.
R: To viděl i můj špinavej spacák, byl toho…
3. Tamty kamarádi z Michle, byli asi prvně v lese,
nevěděli co je usárna a tele.
První z nich měl pyžamo a myslel že se snese v lese,
to v čem lezou masňáci do svý postele.
4. A ten druhej pražák z Michle si hrál na ňákýho znalce,
přitom neznal ani jak se vážou uzly.
Já, já to poznal, když jsem poznal, že nezalamujou palce,
tuhle pravdu poznal i náš šerif Grizzly.
R: To poznal i můj flekatej spacák, byl toho…..
5. A když večer zpívala se u ohně ta naše Vlajka,
ani z jednoho z nich nedostal bys notu,
možná že to zní jako vtip, nebo jako špatná bajka,
ale tamten větší sundal klidně botu.
6. Vrcholem pak všeho bylo, že házeli do plamene
vajgly z cigaret a do ohně i plivli.
V tý chvíli jsem viděl Grizzlyho, měl obličej z kamene,
spojily se v něm všechny přírodní živly.
R: A viděl to můj smrdutej spacák, byl toho… "Co bylo dál, tak povídej…"
7. Tohleto nikdo z kamarádů nikdy už nezapomene,
řek jim Grizzly aby zmizli, grázli!
A pak A 
bylo dlouho ticho, Grizzly 
F#mi 
hleděl do plamene a pak 
Hmi 
řekl:

Konec C#mi 
všeho, rozpouštím naši 
Hmi 
osadu,

byla zneuctěna C#mi 
vlajka, 
Hmi 
hymna i posvátný 
C#mi 
území, ahoj 
F#mi 
kamarádi.

R: A viděl to můj prašivej spacák…
21

: Vlakem na Kolín

1. Vlakem na A 
Kolín z nádraží 
Cis7 
Střed 

sám F# 
ráno po pátý, utíkám Bůh ví kam 

H 
láska tvá bolí jak 
H7 
vřed, 

obrazům D 
tvým jsem dělal jen 
E 
rám, 

dneska už D 
vím, že někam se 
E 
dám, 

někam vlakem na A 
Kolín 
D 
 
A 
 
D-E 
 


2. Celej můj svět byl jako střep 
vím, těžko mě poskládáš, důvod hloupej máš 
chybí ti ten správnej lep 
chybím ti já, mozaika střep 
teď snad už pochopíš proč jsem si dřep 
na ten vlak na Kolín. 

3. Vlakem na kolín, jedu víc než sám 
vím myšlenky na tebe, svou hlavu bez těla 
na peróně ponechám, 
pro tebe má hlava byla jen střep, 
teď snad už pochopíš proč jsem si dřep 
a proč bezhlavě A 
volím 
D 
cestu vlakem na 
A 
Kolín.
D-E 
 

22

: Perfect Day

Intro: E Am E Am 

1. Am 
Just a 
D 
perfect day,

G 
Drink Sangria 
C 
in the park,

F 
And then later, when 
Dm 
it gets dark,

We go E 
home.


2. Just a perfect day,
Feed animals in the zoo
Then later, a movie, too,
And then home.

R: A 
Oh it's such a 
D 
perfect day,

C#m 
I'm glad I spent 
D 
it with you.

A 
Oh such a 
E 
perfect day,

You just F#m 
keep me 
E 
hanging 
D 
on,

You just F#m 
keep me 
E 
hanging 
D 
on.


3. Just a perfect day,
Problems all left alone,
Weekenders on our own.
It's such fun.

4. Just a perfect day,
You made me forget myself.
I thought I was someone else,
Someone good.

R: 

Outro: You're going to reap just what you saw… (3×)
23

: Snadné je žít

6 E∆
5 A∆
F#mi
5 A
8 C

Intro: E∆ A∆ E∆ A∆ 
E∆ A∆ E∆ A∆ 

1. E∆ 
když ti 
A∆ 
vítr 
E∆ 
napne 
A∆ 
plachtu

E∆ 
když ti 
A∆ 
plachta 
F#mi 
popožene 
A 
jachtu

F#mi 
když ti 
A 
jachtou 
F#mi 
jízda dodá 
E∆ 
klid. 
A∆ E∆ A∆ 
 


Když ti květy kosa kosí
když ti květy dívka k nosu nosí
když ti rosy kapku dává E∆ 
pít 
A∆ 
 


C 
jak snadné je 
E∆ 
žít 
A∆ E∆ A∆ 
 

C 
snadné je 
E∆ 
žít. 
A∆ E∆ A∆ 
 


2. když ti vítr napne plachtu
když ti plachta popožene jachtu
když ti jachtou jízda dodá klid.
když ti země zrno dává
když ti země v zrnu obdělává
porobený zemědělný lid
jak snadné je žít
snadné je žít.

3. když ti vítr napne plachtu
když ti plachta popožene jachtu
když ti jachtou jízda dodá klid.
když se trubka plní vzduchem
když se vzduchem protroubí tvým uchem
když ti trubač trubky tříbí cit
jak snadné je žít
snadné je žít.

4. když ti osud tvé dny sčítá
když je sčítá a pak odečítá
když si tě Bůh k sobě nechce vzít
když ti osud tvé dny sčítá
když je sčítá a pak odečítá
když si tě Bůh k sobě nechce vzít
jak snadné je žít
snadné je žít.
24

: Made in Valmez

1. D 
jako je sama skála

Gmaj7 
tak jsem sám i 
Emi 
já 
A 
 

jako je prázdná duha
tak jsem prázdný i já
jako je zrádná voda
tak zradím i já

R: D 
zkouším se prokopat ven - zkouší se prokopat ven!

Gmaj7 
zkouším se prokopat ven - 
Emi 
zkouší se 
A 
prokopat ven!

zkouším se prokopat ven - zkouší se prokopat ven!
zkouší se prokopat ven!

*: o půl třetí na náměstí ve Valašském Meziříčí
jdu co noha nohu mine a každý sám sobě jsme stínem
nic mi není přitom melu z posledního
těžko říct o tom něco konkrétního
stejná slova kolem stejný tváře
a každý sám sobě jsme lhářem a já už zase

R: 2X
25

: Měsíc

1. Emi 
Děkuju ti za to, 
D 
žes mi 
G 
ještě zavo
C 
lala, 
G 
 
D 
 

Emi 
moje duše černá 
D 
už to 
G 
ani neče
C 
kala, 
G 
 
D 
 

Emi 
jenže, moje drahá, 
D 
je to 
G 
všechno trochu 
C 
na nic, 
G 
 
D 
 

Emi 
já už jsem se rozhod, 
D 
zítra 
G 
budu znovu 
C 
panic. 
G 
 
D 
 


2. Děkuju ti za to, žes to rovnou nepoložil,
že jsi nezapomněl, co jsi se mnou všechno prožil.
Teď, když svítí měsíc pro každýho zvlášť, je mi to líto,
jenže už je konec, však víš to. Vím to!

R: Emi 
Měsíc, 
D 
 
G 
 svítí 
C 
měsíc. 
G 
 
D 
 

Emi 
Měsíc, 
D 
 
G 
 svítí 
C 
měsíc. 
G 
 
D 
 

Emi 
Měsíc, 
D 
 
G 
 svítí 
C 
měsíc. 
G 
 
D 
 

Emi 
Měsíc.
26

: Něgdy

Intro: E:|----13--10--------------------
H:|-10--------13--10h13p10--8h10-

sloka: E:|------------------------------------------------------------------
H:|------------------------------------------------------------------
G:|--------------------------------2---------2-----6--6---6--6---6---
D:|-7---------7-----3------3--3------3--3--3------------7------7---7-
A:|---5--5--5---5-----1--1------1------------------------------------
E:|------------------------------------------------------------------
1. Ami 
něgdy nejdu 
F 
spát

Ami 
a motám se měs
E 
tem

a myslím na to co jsem
a hlavně na to co nejsem
spěchat není kam a proč
mně nejede žádný vlak
a kdyby přece náhodou
raději odvrátím zrak

R: Ami 
podle ko
F 
lejí se v
C 
racím do
G 

brečím jak ženská směju se tomu
vylejzá slunko nad panelák
bysem rád jednou vylez - taky tak
je neděle ráno a zvony zvoní
nevěřím ničemu ale TEĎ hlavu skloním
vylejzá slunko nad panelák
jak bysem rád jednou vylez - taky tak

2. všechny cesty prý
odněkud někam vedou
mě ale teďka spíš
ruce v kapsách zebou
a nenapadá mě nic
žádný věty žádný slova
co se dá dělat lepšího
než každý ráno zkoušet to znova a znova ?

R: podle kolejí …
27

: Bitva na Tursku

1. C 
 Vstávej sladká lá
E 
sko,tak vstávej už je čas 

už C 
dávno nemám náskok, jen v d
Dmi 
álce cizí hlas 

F 
volá, že čas je se 
C 
brát do zítřejší 
Dmi 
bitvy. 


2. Z té války s kmenem Čechů, já před léty tě bral 
to já spálil jsem tvou střechu a rozdrásal tvůj žal 
teď tvoji bratři budou zas chtít zpátky krev mojí. 

3. Tak lásko proč teď mlčíš už neznáš moji řeč 
a hladíš kůži vlčí a otevíráš klec 
žlutý pták nad černý les vzlétá a zpívá. 

4. Tak jak rytíř sedlá koně, slyší svoji matku, 
když podává mu zbraně, nůž v čistém bílém šátku, 
jak šeptání, slzy a smích pod slinou míchá. 

5. My prohráli tu válku, neboť slabá jsou má kouzla, 
šíp nepřekoná dálku, když nenese ho touha, 
když z plamenů zbývá jen dým, nad ohništěm stojí. 

6. Ale až přiblíží se řady a padnou na zem šípy 
dbej prvního ať srazíš ranou mojí dýky 
a pak možná vrátíš se zpět z bitvy na Tursku. 

7. A tělo necháš vlkům, jen odřezáš mu uši 
tou ránou na bílém krku zachráníš svou duši, 
tak možná vrátíš se zpět z té zítřejší bitvy. 

8. A už slétají se vrány a napíná se luk 
a do hluboké brázdy smrt zabodává pluh 
a nahá těla pokrývá sníh, jen rytíř se vrací. 

9. A v kalném jitřním světle, ho doma vítá smutek 
a na zkrvaveném plátně je nesvázaný útek 
a pod plátnem zvedá se stín mrtvého těla. 

10. A jak rytíř hledá závoj, tak rozpoznává děj 
ten chaos snů a náhod má náhle pravý směr 
sebe jsem zachránit chtěl a zabíjel tebe. 

11. Znával jsem tě lásko, jak stékala jsi nocí 
sladká v kříži vlasů a pevná v útlých bocích 
a teď vím, že ve stínu paží nůž navždy se skrýval. 

12. I já byl tvoje láska a teď jsem jen tvůj žal, 
když na půlnoční straně tvých bolestí jsem stál 
když každý z nás ujížděl sám pod lesklou zbrojí. 

13. Tak lásko kde je obzor, co nás jednou spojí, 
kde začíná už nebe, kde ještě stromy stojí, 
miláčku cítíš ten sníh na Duryňském poli. 

14. = 1
28

: Hotel Savoy

1. Am 
V hotelu GSavoy

F 
s tvou něžnou 
G 
hlavou blízko 
Am 
svojí

Am 
myšlenky 
G 
plavou

F 
spirály 
G 
na tapetách 
Am 
stojí 


R. Am 
A  
G 
ty  
F 
kouříš svý 
Am 
Sparty 

ale Am 
jak 
G 
ty 
F 
no tak já 
Am 
taky

Am 
rozfoukám 
G 
popel

F 
přes prázdný 
G 
hotel

Am 
Savoy


2. V krku mě škrábou 
procházky z tabákových polí
štukovou malbou 
procházím na úpatí hory

R. 

3. Sundej si závoj
půjdem se ještě chvíli projít
hořící trávou
je pěkná i když trochu bolí

R. 

4. V hotelu Savoy
s tvou něžnou hlavou blízko svojí
myšlenky plavou
spirály na tapetách stojí 

R. 
29

: Dětské šaty

{{135bpm}}

Intro: Em D Em 

1. Emi 
Setři si 
C 
tvář 
D 
a slzí 
G 
pár 

Emi 
a neplač, 
C 
co ti na nich 
D 
zále
G 
ží, 

Emi 
přišla dnes 
C 
chvíle 
D 
a mně se 
G 
zdá, 

[: Emi 
že dětské šaty jsou ti 
G 
přítěží… 
C 
čas je odnáší 
G 
 
 :]

2. Šli jsme loukou a šli jsme strání 
a dětství odletělo, Bůh ví kam, 
má pestrost křídel a dívčích přání 
[: a nebo jako kytka uvadá… v nočních zahradách :]

Ref: Emi 
Dětství odletělo 
D 
Bůh ví 
Emi 
kam, 

Emi 
zpátky nevrátí se, 
D 
já ho 
Emi 
znám.

Emi 
Dětství odletělo 
D 
Bůh ví 
Emi 
kam,

Emi 
zpátky nevrátí se, 
G 
já ho znám. 
C G 
 


3. = 1.
30

: Lodník

1. A 
Jó bejvával jsem 
D 
lodník, 
A 
co plachtí po 
D 
mořích

A 
ale teď jsem jen jak 
D 
ostrov, když mě 
G 
vzali

moji starou D 
loď,starou 
A 
loď.


R: A 
Nechci tu 
D 
stát na jednom 
G 
místě ne ne ne ne

mám rád když se vlny pode mnou pohupujou
sedím tu a reznu za tou F 
starou zdí

doufám, že se jednou G 
zřítí a já budu zase plout.


2. Napsal svůj epitaf, vypsal svůj žal
stálo tam myslím, že teď umřu
pro svou lásku co se nevrátí ne ne né

R: Nechci tu stát …. 

3. Jó bejvával jsem lodník co plachtí po mořích,
ale teď jsem jen jak ostrov, když mě vzali moji
starou loď, starou loď.

R: Nechci tu stát ….  
31

: Nebeská brána

1. G 
Mámo 
D 
sundej kytku z kabátu
Ami7 
 

G 
za chvíli mi 
D 
bude k ničemu
C 
 

G 
můj kabát 
D 
a kudlu vem pro tátu
Ami7 
 

G 
já už stojím před 
D 
bránou s klíčem
C 
 


R: G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
C 
bránu

G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
Ami7 
bránu


2. Jó mámo zahrab moje pistole
ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet
ještě se sejdem za sto let
až se vydáš na poslední výlet

R: Cejtim že zaklepu na nebeskou bránu …

3. Neberu s sebou milý tváře
žijte si tu co se do vás vejde
až popíšem všechny diáře
všichni se tam za tou bránou sejdem
G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
C 
bránu
C 
 

G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Ú - 
D 
ú - u - ú
C 
 
32

: Snad Každá Tvář

1. E 
Kde jsem jen viděl tuhle 
F#mi7 
zvláštní tvář

G#mi 
Kde jsem jen 
A 
slyšel tenhle 
E 
smích

E 
Snad kdysi s mojí spadla 
F#mi7 
na polštář

G#mi 
To všechno 
A 
už je loňskej 
E 
sníh


R: Snad každá tvář je zvláštní
A každá píseň jinak zní
Není stejná není stejná
Já, chtěl bych jen říct

2. Kde jsem jen slyšel tuhle píseň hrát
A kdo k tý písni napsal rým
Možná holka kterou měl jsem rád
A já ji dodnes neumím

R: Snad každá tvář …

3. Kam vedly cesty na kterých jsem stál
A kterou z nich jsem měl s ní jít
S tou holkou která měla zvláštní tvář
A znala tolik písní mých

R: Snad každá tvář je zvláštní
A každá píseň jinak zní
Není stejná není stejná
Já chtěl jsem jen říct
33

: Komplikovaná

1. B 
Brilantne 
C 
distingvova
F 
ná 

z inertných sfér 
B 
Termicky 
C 
vystresova
F 
ná si kaskadér 

B 
Kauzálne 
C 
symetrická 

F 
Bázicky kubistická 

B 
Senzi
C 
tívne hyper
F 
aktivovaná 


Ref: 
Dmi 
Kto sa v tých 
B 
slovách vyznať 
F 
má ? 

Prečo je C 
komplikova
Dmi 
ná ? 

Chceš ju B 
celú prečí
F 
tať 

Na pomoc C 
slovník musíš 
Dmi 
brať .. 

Kto sa v tých slovách vyznať má ? 
Prečo je komplikovaná ? 
Chceš ju celú prečítať 
Na pomoc slovník musíš brať .. 

2. Metodicky fiktívna, impulzívna 
goniometricky implikovaná 
Geniálne empirická 
Staticky kinetická 
Hermeticky hospitalizovaná 

Ref: 

3. Prognóza dizonancie 
Je formálna 
Habilituj sa – budeš saturovaná 
Viem že si ciachovaná 
Intenzifikovaná 
Enviromentálne asimilovaná 

Ref: 
34

: Žiletky

Emi Hmi Ami C 
1. Emi 
Když je moon v Utahu chytáme 
Hmi 
se za hlavu

zalitý Ami 
v olovu únavou 
Emi 
na hubu

Pocity jak žiletky žiletky mý baletky
v pustým dni pustý bradavky
Emi Hmi Ami C Emi 

2. Jedeme ve vlaku a v podstatě furt
s peklem a andělem než se nadějem

R: Žiletky na těle žiletky v těle
žiletky ve vlasech žiletky a jeden steh
Žiletky na těle žiletky v těle
žiletky ve vlasech žiletky a jeden steh
Emi Hmi Ami 

Žiletky na těle žiletky v těle
žiletky ve vlasech žiletky a jeden steh
Žiletky na těle žiletky v těle
žiletky ve vlasech žiletky a jeden steh
35

: Alice se dala na pití

1. Alice se dala na piDmi 

v baru člověk pozná, jak to C 
je,

různý lidi, různý nápoGmi 
je,

ve dne pro ni Slunce nesvíF 
tí.
A 
 


2. Alice se dala na pití,
takhle to ta holka prostě má,
zkoušela to s třema klukama,
jenže při tom fakt nic necítí.

3. Alice se dala na pití,
venku prší, noc je lepkavá,
někde někdo sprostě nadává,
chlapi jsou prej hnusný prevíti.

R: D 
Řekli jí jen: kotě ty a 
C#7 
já,

D 
nic nemusíš dělat, je to 
H7 
hra,

Emi 
nic to není, žádný drama,

A 
zůstane to mezi náma.


4. Alice se dala na pití,
holky co s ní spaly, řekly dost,
tohle nemá žádnou budoucnost,
s tebou to fakt není k přežití.

5. Alice se dala na pití,
Alice to prostě takhle má,
zamkni pusu na klíč, šeptá tma,
jako strejda tehdy v devíti.

R: Řek jí jen: kotě ty a já…

Outro: Alice se dala na pití…
36

: Nikdy nic nebylo

1. Nikdy jsi Gmi 
nebyla - a naše seznámení 

Proběhlo D# 
má milá - před kinem který není 

Nepil jsem C 
Tequilu - a ne že bych se šklebil 

F 
Netlačil na pilu v tom baru,kterej nebyl 


2. Nikdy jsem neříkal - kolik mě čeká slávy 
Nehrála muzika - ze který jsem se dávil 
Nechtěl jsem na závěr - Ti vyblejt celej život 
a ztratit charakter a všechno oběživo 

R: [: Nebylo G 
nic - já jen 
B 
kdybys měla chvíli 

C 
můžem si někam 
G 
sednout 

Nebylo G 
nic - pár 
B 
let jsme spolu nemluvili 

C 
a předtim taky ani 
G 
jednou :]


3. Nikdy nic nebylo - noc jako horská dráha 
Vsadim se o kilo - že prostě nejsi drahá 
Je to jen chiméra - a žádný že jsem brečel 
a měl jsem hysterák ty už mi neutečeš 

4. Scénář se nekoná - my dva ho nenapsali 
a někdo místo nás - prázdnej papír spálil 
nic není ani já - ani tvý zlatý oči 
jen jsme šli na biják co nikdo nenatočil 

R: Nebylo nic… 

5. Nikdy jsi nebyla - a naše seznámení 
Proběhlo má milá před kinem který není 
Nic není ani já - ani tvý zlatý oči 
jen jsme šli na biják co nikdo nenatočil 

R: Nebylo nic… 
37

: Barbora píše z tábora

G 
Maminko, tatínku, posílám vám 
D 
vzpomínku

Z letního tábora, jistě víte, že vám píše Vaše dcera BarboG 
ra. 


Strava se nedá jíst, dneska byl jen zelný list, 
polívka studená, co v ní plavou místo nudlí číslice a písmena. 

Myslela jsem prostě,že budou různé soutěže, 
slíbili bojovku, pak jsme hráli vybíjenou, na ovce a na schovku. 

Štefan,hlavní vedoucí, chodí s naší vedoucí, 
která je příšera, scházejí se, líbají se u totemu za šera. 

R: Proč jsem se C 
nenarodila 
D 
o pár let 
G 
dřív
Emi 
?

Dneska bych Ami 
krásně chodila 
D 
se Štefanem, co 
G 
řiká si Steve
Emi 

Proč jste mě Ami 
prostě neměli 
D 
o pár let
G 
 dříve
Emi 

Řekla bych: Ami 
Nebuď nesmělý, 
D 
líbej mě 
G 
Steve.


Závěrem dopisu ještě trochu popisu: 
ta bréca vedoucí je tlustá jak dvě normální oddílové vedoucí. 
Když běží po lese, všechno na ní třese se. 
Užívá make-upu, co na ní ten Štefan vidí, to já prostě nechápu. 

R: 

P.S. je tady ještě 
Pošlete dvě tři sta, jsem bez peněz dočista. 
Pojedem do Písku, máme v plánu zastavit se v jitexovém středisku. 

Když jsme se koupali, všichni na mě koukali. 
Je to tím, že možná v jednodílných plávkách už jsem už jsem prostě nemožná. 

R: 
38

: Kdyby se v komnatách

1. D 
K životu na zámku 
Ami 
mám jednu poznámku 

G 
Je tu neveselo, je tu 
D 
truchlivo

V ostatních královstvích Ami 
nezní tak málo smích

G 
Není neveselo, není 
D 
truchlivo


R. D7 
Kdyby se v 
G 
komnatách běhoun jak 
D 
hrom natáh

A na něm Emi 
akrobati 
A 
začali 
D 
kejklovati

D7 
Kdyby nám 
G 
v paláci pištěli 
D 
dudáci 

To by se Emi 
krásně žilo, 
A 
to by byl 
D 
ráj


2. Kde není muzika, tam srdce utichá
Tam je neveselo, tam je truchlivo
Chtěla bych dvůr pestrý, kde znějí orchestry
Kde není neveselo, žádné truchlivo

R. Kdyby se v komnatách …  
39

: Zavolejte stráže

R. C 
Zavolejte stráže, 

zbláznilo se páže, 
zG 
bláznilo se páže, 

pF 
rý chce dobýt h
C 
rad. 


1. Skutálí si páže 
kouli velké ráže, 
kouli velké ráže, 
můžete se smát. 

2. Vám se asi zdá, že 
páže nedokáže 
páže nedokáže 
ztéci pevný hrad. 

3. To neznáte páže, 
s koulí velké ráže, 
s koulí velké ráže, 
může se to stát. 

Mezi. F 
C 
že
G 
ní 
F 
dos
C 
G 
lí, 

F 
rač
C 
te vs
G 
tát z 
F 
poste
G 
lí. 


R. Zavolejte stráže, 
zbláznilo se páže, 
zbláznilo se páže, 
prý chce dobýt hrad. 

4. To neznáte páže, 
s koulí velké ráže, 
s koulí velké ráže, 
může se to stát. 
40

: Zelený list

1. G 
V dubnu se musí 
Em 
zasít zelený 
D 
list

V květnu se musí zalít zelený list
V červnu musí vyrůst zelený list
V červenci se musí hlídat zelený list

G 
Vajůůůů, zelený 
Em 
list.

G 
Vajůůůůůů, kouzelný 
D 
list.


2. V srpnu musí dozrát zelený list
V září se musí sklidit zelený list
V říjnu se musí sušit zelený list
V listopadu se musí balit zelený list

Vajůůůů, zelený list.
Vajůůůůůů, kouzelný list.

3. V zimě se musí kouřit zelený list
Z jara se musí kouřit zelený list
V létě se musí kouřit zelený list
Na podzim se musí kouřit zelený list

Vajůůůů, zelený list.Vajůůůůůů, 
kouzelný list…
41

: Sáro!

{{95bpm}}
F
3 G

Intro: Ami Emi F C F C F G 

R: Ami 
Sáro, 
Emi 
Sáro, 
F 
v noci se mi 
C 
zdálo 

že F 
tři andělé 
C 
Boží k nám 
F 
přišli na o
G 
běd 


Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo 
mi chybí abych tvojí duši mohl rozumět?

1. Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu 
a pro všechnu lidskou pýchu má jen přezíravý smích 
A z prohraných válek se vojska domů vrací 
Však zbraně stále burácí a bitva zuří v nich 

R: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo…

2. Vévoda v zámku čeká na balkóně 
až přivedou mu koně a pak mává na pozdrav 
A srdcová dáma má v každé ruce růže 
Tak snadno poplést může sto urozených hlav 

R2: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo…

3. Královnin šašek s pusou od povidel 
sbírá zbytky jídel a myslí na útěk 
A v podzemí skrytí slepí alchymisté 
už objevili jistě proti povinnosti lék 

R2: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo… 

4. Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit 
o tajemstvích noci ve tvých zahradách 
A já - potulný kejklíř, co svázali mu ruce 
teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah 

R3: Sáro, Sáro, pomalu a líně 
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet 

Sáro, Sáro, Sáro, Sáro rosa padá ráno 
a v poledne už možná bude jiný svět 

Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro! 
F 
Andělé k nám 
Dmi 
přišli na o
Cmaj 
běd 
42

: Aida

1. Emi 
V noci někdy nespím a
Ami 
 civím do zahrady

D 
Se zástupem lidí kolem
Hmi 
 nevim si už rady

G 
Asi spadnul řemen 
C 
do převodu total

Ami 
Delirium tremens 
Hmi 
a já se tak rád motal

Doktor Josef Goebbels na terasu pajdá
A na vaně jsou bílý myši mezi nima Aida
Možná Caligula přijde s Messalinou
Doufám, že se zula a nepoškrábe lino 

R: Je tadyG 
 Čingischán Rumcajs i
C 
 Cipísek

KoktejlD 
 je namíchán a myši diví se

Je konec G 
pásmu dní, ráno už 
C 
nespatřím

PrstýnekD 
 zásnubní na můj prst nepatří

Vanu si napouštím a skočím za Aidou
vylezu na poušti,ráno mě nenajdou  Ami 
 
Hmi 
 
Emi 
 


Emi Ami D Hmi G C Ami Hmi 

2. Cinká moje tramvaj a stydne ranní káva
A na dveře marně buší domácí, ta kráva
Policie hledá, nenachází stopy
Moje dívka bledá zatím sbírá zátky od piv
Asi něco tuší, vždyť ta holka není hloupá
Právě jsem se narodil a pára k nebi stoupá
Možná budu písař anebo lámat kámen
Sedmnáctý císař na hradbách zpívat Ámen

R: … + Ami 
Ledaže by moje
Hmi 
 holka chtěla brzo 
Emi 
vstát 
43

: Cigára

1. E 
Tyhlety cigára 
D 
kouřil můj strýc 

E 
Dokud pak neumřel na 
D 
rakovinu plic 

H 
A ještě když 
G 
umí
A 
ral 

H 
Tak z posledních sil 
G 
šluko
A 
val 


2. Tenhleten alkohol chlastal můj strýc 
Dokud pak nezemřel na cirhózu plic 
A ještě když umíral 
Do hospody mě posílal 

3. Tuhletu ženštinu fuckoval můj strýc 
Dokud pak neumřel na syfilis 
A ještě když umíral 
Ji z plna hrdla proklínal 
A ještě když umíral 
Ji z plna hrdla proklínal
44

: Dopravní značky

Ami 
Dopravní značky 
G 
na ulicích pověšené

Ami 
ukazujou nám 
G 
co můžem a co už zas ne

Ami 
modrobílý šipky 
G 
vyznačujou nám cestu, 

Ami 
my po ní jedeme 
G 
radostně a bez protestu


E:|----------------|----------------|----------------|----------------|
B:|--5---5--3~~~---|----------------|----------------|----------------|
G:|----------------|--5----5--4~~~--|----------------|--5----5--4~~~--|
D:|----------------|----------------|--7----7--5~~~--|----------------|
A:|----------------|----------------|----------------|----------------|
E:|----------------|----------------|----------------|----------------|

E:|----------------|----------------|----------------|----------------|
B:|--5---5--3~~~---|----------------|----------------|----------------|
G:|----------------|--5----5--4~~~--|----------------|--4----4--2~~~--|
D:|----------------|----------------|--7----7--5~~~--|----------------|
A:|----------------|----------------|----------------|----------------|
E:|----------------|----------------|----------------|----------------|

Dopravní značky nepřipouští dvojí výklad,
začínáme si pomalu na ně zvykat,
barevný tabule jsou naším denním chlebem 
a život bez nich představit si už ani nedovedem.

Zákazy vjezdu zákazy parkování
zákazy stání zákazy zastavení
jednosměrná ulice copak vy ji nevidíte, 
jak do ní vjedete už se nikdy nevrátíte.

dokola:  5 Ami 3 G
rytmus: 8/8 DUxxD---
45

: Kanárek

D C F G# G 

1. Můj kanárek má obrnu
Leží a žere semínka
Snad se jednou vylečí
Však naděje je malinká

E F G# G 
R: Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne

2. Můj kanárek má obrnu
Leží a žere semínka
Snad se jednou vylečí
Však naděje je malinká

R: Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne
Už se ani nehne nehne

Je mrtvej !
46

: Stánek

H A# C# H 

1. H 
Na strahovským
A# 
 kopci
C# 
 chybí výčep
H 
 piva

H 
jenom jedna
A# 
 možnost
C# 
 notorikům
H 
 zbývá


R: G# 
Stánek
H 
 stánek
C# 
 u Johna
H 
 De
C# 
bila

Stánek stánek u Johna Debila

2. John Debil tam sedí na svý pivní base
normálnímu člověku stěží podobá se
John má kamarádů vždycky plnej stánek
pijou jeho pivo žerou jeho párek

R: Stánek stánek u Johna Debila
stánek stánek u Johna Debila

3. Musíš si poslechnout jeho blbý kecy
napít piva chceš-li se nakonec přeci
Je to ale furt lepší než kdyby tam nebyl
tenhle světec piva ukrutnej John Debil

R: Stánek stánek u Johna Debila
stánek stánek u Johna Debila
47

: Stromeček

Ježíši Kriste co se to děje JÉ JÉ JÉ
Ježíši Kriste co se to děje JÉ JÉ JÉ

Hoří hoří hoří zapálil jsem vánoční stromeček
Hoří hoří hoří to jsem ale pěknej blbeček

E 
Ježíši Kriste co se to děje J
G 
É J
F# 
É JÉ
F 
 

Ježíši Kriste co se to děje JÉ JÉ JÉ

A 
Hoří hoří hoří
G 
 zap
F# 
álil jsem 
F 
stromeček

A 
Hoří hoří hoří
G 
 to jsem ale pěknej blbeček


E 
A můj táta ten mi dá
G 
 až se
F# 
 to doz
F 

A můj táta ten mi dá až se to dozví

E 
Že oheň vzal nábytek
G 
 i s te
F# 
levizí
F 
 

E 
Že oheň vzal nábytek
G 
 i s televizí
48

: Známka punku

1. E 
Holinky 
D 
nosil 
A 
vždycky 
G 
naru
F# 
by

Kohoutí hnát si zapích do huby
Teplej rum pil i když potom blil
Co hořelo to vyhulil
Myslel si že je to známka punku

R: H C H - H C H - H C H - C D C 
Ale holky říkaly

Že punk je jinde 
Ale holky říkaly
To snad není možný

2. Přeplněnej autobus nechával vždycky ujet
Kytky v jeho zahradě mohly volně bujet
Uznával jen kapely co neuměly hrát 
Kolem krku nosil umělohmotnej drát
Myslel že je to známka punku

R: Ale holky říkaly…

*: E 
No ale kdo 
G 
není 
F# 
Boží nadě
A 
lení

Nedělejme z punka tupce
No ale kdo není Boží nadělení 
Každé zboží má svého kupce

3. Křivák nosila vždycky naruby
Rtěnku si nanášela rovnou na zuby
Smála se jenom smutným věcem
Hrála v kapele s Jardou Švecem
Myslela že je to známka punku

R: Ale lidi říkali…
49

: Stříhali dohola malého chlapečka

1. G 
Stříhali doh
C 
ola malého chlapečka

Ami 
kadeře padaly k zem
D 
i a zmíraly

G 
Kadeře padaly j
C 
ak růže do hrobu

D 
železná židle
Ami 
 se otáč
Emi 
ela


2. G 
Šediví pánové
C 
 v zrcadlech kolem stěn

Ami 
jenom se dívali, jeno
D 
m se dívali

G 
že už je chlape
C 
ček chycen a obelstěn

D 
v té bílé zástěře 
Ami 
kolem k
Emi 
rku


3. G 
Jeden z nich, kulh
C 
avý učitel na čelo

Ami 
zasmál se nahlas a všic
D 
hni se pohnuli

G 
Zasmál se nahlas
C 
 a ono to zaznělo

D 
jako kus masa kd
Ami 
yž pleskne o 
Emi 
zem
Solo: C Ami7 D G 
 


#. G 
Učeň se dívá na
C 
 malého chlapečka

Ami 
jak malé zvíře se dí
D 
vává na jiné

G 
ještě nechyti
C 
t a rváti si z cizího a už přeci
Solo: C Ami7 D G 

4. G 
Učeň se dívá na
C 
 malého chlapečka

Ami 
jak malé zvíře se dí
D 
vává na jiné

G 
ještě nechyti
C 
t a rváti si z cizího a už přeci
5. G 
Ráno staví sv
C 
ou růžovou bandasku

Ami 
na malá kamínka, na Vin
D 
cka chcípáčka

G 
a proto učňo
C 
vi všelijaké myšlenky

D 
jsou vždycky stranou a t
Ami 
rochu vl
Emi 
ažné


6. G 
Toužení svědící 
C 
jak uhry pod mýdlem

Ami 
toužení svědící po 
D 
malé Šafářce

G 
sedává v kavár
C 
ně pod svými kabáty

D 
jako pod mladým
Ami 
i oběšen
Emi 
ci


7. G 
Stříhali doh
C 
ola malého chlapečka

Ami 
díval se na sebe, nemo
D 
hl se pohnouti

G 
nesměl se pohnou
C 
ti na židli z železa

D 
už mu to
Ami 
 začlo
Emi 
 
50

: Dezolát

Emi C D Asus2 

1. Emi 
Ty si pěkný 
C 
dezolát

D 
řekla „Halí 
Asus2 
belí“ a byla to 
Emi 
pohoda

třeba se to povede
vytáhnem tvý múzy a hodíme je za tebe
kdo ty múzy zachytí
ten bude mít záruku opravdový kvality
ty si pěkný dezolát
tohle řekla ona musíme tě C 
sledovat.


R: A celý Emi 
prostor je sledova
C 
ný 

příjemnými Emi 
lidmi kteří olizu
C 

šťávu Emi 
tekoucí z konečků 
D 
prstů.


Mez. Emi C D Asus2 

1. Ty jsi pěkný dezolát
ve sprchovým koutě teče voda ledová
třeba se to povede
opláchnu svý múzy a vypustím je pod sebe
kdo ty múzy zachytí
ten bude mít záruku opravdový kvality
ty si pěkný dezolát
tohle řekla ona…

R: A celý prostor…
*: Emi 
Pustíme si 
C 
starý gramo
D 
fon

budeme mít Asus2 
světy který nás zajíma
Emi 

vinylový C 
bůh je šampi
D 
on

proležíme v Asus2 
posteli celou nedě
Emi 
li


Pustíme si starý gramofon
budeme mít světy který nás zajímají
viny loví bůh – je šampión
venku ten náš svět 
sledují kamery a hudba hraje dál,
Sledují kamery a hudba hraje dál

Emi 
Pustíme si 
C 
starý gramo
D 
fon

Emi 
Pustíme si 
C 
starý gramof
D 
on


Pustíme si starý gramofon
budeme mít světy, který nás zajímají
vinylový bůh je šampion venku ten náš svět 
sledují kamery sledují kamery

NC: Jsem z toho celej žhavej…
51

: Sbírka zvadlejch růží

1. A 
Netvař se tak na mě že jsi 
E 
úplně zlá 

A 
jsou rána 
E 
kdy to nekončí

A 
na stole zbylo trochu 
E 
v láhvi vína, 
H 
sklenici dolejvám.


Neříkej mi podvacátý, že už to znáš,
tvý slzy a slaný hnědý voči
čaroděj týhle noci, jeho vina.

H 
Už svítá, noc končí, 
A 
moc kouzel 
E 
neodloučíš,

H 
jsi bílá sny kroužíš 
A 
snad ráno 
E 
nezabloudíš

A 
mělas plamen v očích, co 
E 
utajený touhy 
H 
zná

A 
zaklínám ten zločin 
E 
netvař se tak, že jsi 
H 
zlá.


2. Říkáš dítě nejsem ten co tu včera stál,
slíbil ti nablejskaný mince.
Já nejsem princ, jsem zlodějů koní král

Už tě nikdy neuvidím, zůstanu sám,
oči se střetly a tak na věčný časy
z tvý lásky mi zbyla v hlavě kocovina.

A ďábel se vkrádá svý tělo neovládá,
tvůj anděl co padá už nevíš co bys ráda.
Do tvých vlasů vplétá vůni ohně sám,
zbejvá spousta času já ho tisíce let mám.

*: D 
Prach ze rtů 
E 
spláchni lásko bude 
H 
fajn, 

D 
ve dne mi 
E 
pláchni malá budu 
F# 
sám, jé jé


R: Vlasy od G 
vína kouzlo 
E 
zhasíná ve 
H 
sbírce zvadlejch 
A 
růží

bože G 
zastav čas ráno 
F 
začíná se mi 
D 
smát,

marně G 
vzpomínáš, chtělas 
E 
na pár chvil vzít 
H 
do nebe a 
A 
dál

v růžích G 
usínáš jsem 
F 
noční duch ne 
D 
král.
3. A 
Netvař se tak na mě, že jsi,

A 
netvař se tak na mě, že jsi 
E 
úplně zlá

A 
jsou rána 
E 
kdy to nekončí 

A 
na stole zbylo trochu v láhvi vína, 
H 
sklenici dolejvám.


H 
A ďábel se vkrádá 
A 
svý tělo 
E 
neovládáš, 

A 
do tvých vlasů 
E 
vplétá vůni ohně 
H 
sám ou jé

A teď mi pláchneš malá budu sám jé jé jé

R: Vlasy od vína kouzlo zhasíná ve sbírce zvadlejch růží
bože zastav čas ráno začíná se mi smát,
marně vzpomínáš, chtělas na pár chvil vzít do nebe a dál

v růžích G 
usínáš jsem 
F 
noční duch, vlasy od 
G 
vína

kouzlo E 
umírá ve 
H 
sbírce zvadlejch 
A 
růží

bože G 
zastav čas ráno 
F 
začíná, marně 
G 
vzpomínáš

chtělas E 
na pár chvil vzít 
H 
do nebe a 
A 
dál

v růžích G 
usínáš jsem 
F 
noční duch ne 
D 
král, 

jsem F 
noční duch ne 
D 
král,

jsem C 
noční duch a 
G 
netopýr ne 
D 
král la la la la.
52

: Muž, který prohrál

1. Můj C 
život se 
G/H 
potácí v 
Dmi 
troskách

Já F 
prohrál jsem v 
Fmi 
kartách i v 
C 
kostkách

C 
Prohrál jsem 
C/H 
na ruské 
Dmi 
ruletě

F 
Zahnaný do kouta, 
Fmi 
kulka si najde tě


2. Života odžitou půlku
Cvrnkám do kuliček v důlku
Duhových jako sny co jsem chtěl žít
Teď tu jsou od bláta a já musím jít

3. Za tátou, za dědou, za synem Božím
Nikdy jsem neměl čas uvěřit, prožít
Zbývá jen okamžik nestřežen
Ve kterém žíly si přeřežem

R: /: A v něm C 
vzná
C/H 
ší se

Ami 
Nade mnou 
Ami/G 
divný stín

F 
A nemá vůbec 
Fmi 
v plánu

Že Ami 
zmizí 
Fmaj7 
 :/ 
Fmaj7 
 
Ami 
 
Fmaj7 
 
4. Nosil jsi do jeslí bačkůrky
A lízal ze zábradlí mráz
A z kaštánků stavěl sis figurky
A z kamení a bláta hráz

5. Ještě teď vidím tě na kolenou
Jak zkoušíš z potoka pít
Měl z tebe vyrůst pořádnej chlap
Ale tvá duše odmítá žít

6. Tvůj život se potácí v troskách
Ty prohrál jsi v kartách i v kostkách
Prohrál jsi na ruské ruletě
Zahnaný do kouta, kulka si najde tě

7. Života odžitou půlku
Cvrnkáš do kuliček v důlku
Duhových jako sny co jsi chtěl žít
Teď tu jsou od bláta a ty musíš jít

8.=3. 

R: A v něm vznáší se …

Vznáší se nade mnou
Divný stín
A nemá vůbec v plánu
Že Ami 
zmizí 
Fmaj7 
 Že 
Ami 
zmizí 
Fmaj7 
 
Ami 
 
Fmaj7 
 
C 
 


G/H

53

: Paco De Lucia

Emi 
 
Cmaj7 
 
G 
 
F#5 
 


1. Ještě se trápí kolik je hvězd
kolik je nocí a kolik je cest
kteroupak píseň ti zazpívá
jenom si louskni Paco ti jí dá Emi 
 
C 
 
G 
 
D 
 


Emi 
 
C 
 
G 
 
D(sus2) 
 

R: Paco má kytaru a vesmírem lítá
zatímco ostatní spí tak jemu svítá
kteroupak píseň ti zazpívá
jenom si louskni Paco ti jí dá

2. Nad ránem oheň dohasíná
Paco je zlomen ale neusíná
co spolu mokli to bylo dní
spacák a čokli jsou bezprizorní

R: Paco má kytaru a vesmírem lítá …
54

: Balada o duhové kuličce

Ami Emi 
1. Ami 
Já jednou došel tam, až tam, až tam, až tam,

kde Emi 
končí svět, byl 
Ami 
jsem tam sám.
C D 
 

Ami 
Ono tam nic nebylo, jen v písku ležela 

Emi 
taková maličká - 
Ami 
duhová kulička. 
C D 
 


R: Tak jsem Emi 
si ji vzal,
C D 
 

Tak jsem Emi 
si ji vzal,
C D 
 

Tak jsem Emi 
si ji vzal,
C D 
 

dal jsem si ji do kalAmi 
hot.
C D Ami C D 
 


2. Máma mi říkala: "Tu kouli ihned vrať, 
není tvá, vždyť není tvá."
Tak otevřel jsem dlaň a v ní mi ležela 
taková maličká duhová kulička.

®: Pak jsem se zasmál,
Pak jsem se zasmál,
Pak jsem se zasmál,
dal jsem si ji do kapsy.
Ami C D 
 

55

: Bastila

1. Emi 
Láska je nemoc 
C 
a pravda přítěž,

D 
ideje maska 
Hm 
za kterou leccos zmizí.

Slova jsou náboje pro ústa velký ráže,
peníze, náboženství - jak cesta, tak i cíl.

2. Srdce z olova, ruce od špíny,
hovna ze zlata zaplatí všechny viny,
na cestě po žebříku vedoucím do nebe
dobré je dolů kopat a smát se nad sebe.

Ref: Emi 
Bastila 
C 
padá 
D 
s ní hlavy 
Hm 
králů

C 
z chaosu 
D 
vzejde nový 
Hm 
řád,

Emi 
lůza se 
C 
baví 
D 
a nevě
Hm 
domky

C 
začíná 
D 
stavět nový 
Emi 
kriminál.


C D Hm 

3. Bůh zemřel mlčky první den války,
zbyli jen šamani a dobře ví jak na to,
nejvyšší umění – stvoření krávy z davu
a ta se krmí gesty a dojí moc a slávu.

4. "Všichni jsme bratři – ať žije svoboda"
jen jedna otázka: Co komu kolik za to?
"Všichni jsme bratři, ať žije svoboda"
Občane okamžik, co ty mně, co já tobě?

Ref: Bastila padá…

5. Zrozeni v kleci, v kleci i umřem
a klec všech klecí nosíme ve svý hlavě
nejvyšší spravedlnost – smutný pán na orloji
všichni jsme vzešli z prachu, tam si budem zas rovni…

Ref: Bastila padá… 
56

: Krysař

1. Ami 
Bylo nebylo, kde se to tu vzalo,

G 
černé na bílém to 
F 
na plakátech 
Ami 
stálo.

Ami 
Bude tu hrát krysař a ty jeho krysy

G 
a bude to muzika, 
F 
dobrá jako 
Ami 
kdysi.


2. Bylo nebylo, pak na scéně stáli,
potkat je v noci ve městě, možná byste se báli.
Středověký škorně a staletou halenu
a do copánku spletený vlasy barvy havranů.

R: Ami 
Bylo nebylo, bylo nebylo, 

G 
bylo nebylo, 
F 
bylo neby
Ami 
lo

Bylo nebylo, bylo nebylo,
bylo nebylo, bylo nebylo.

3. Bylo nebylo, kde se vlastně vzali
a tou kouzelnou muzikou štěstí rozdávali.
Pak ten okamžik skončil a nikdo nechtěl domů,
atmosféra, kdo tam nebyl nevěřil by tomu.

R: Bylo nebylo…

4. Bylo nebylo, uplynul nějakej čas
a plakáty na nároží visely tu zas.
Lidi zachvátila horečka a každý tam chtěl jít,
bez rozdílu názorů zas to kouzlo prožít.

R: Bylo nebylo…

5. Bylo nebylo, prošli divný zprávy,
že vyšlehnou hranice pro čerty a ďábly.
Do datumu na plakátech chybělo pár dní
a na radnici krysaře zvou si páni radní.

R: Bylo nebylo…
6. Bylo nebylo, řekli: "To by teda nešlo,
s touhle vaší vizáží hrát budete tu těžko.
Nás totiž vůbec nezajímá, že vás mají lidi rádi,
my jsme tady vod toho, jejich mysl chránit."

R: Bylo nebylo…

7. Bylo nebylo, tak, jak v té pohádce,
krysař město opouští a hudba zní v dálce.
Jak za kouzelnou píšťalou za ním myšlenky táhnou,
a hodně dlouho v tomhle městě byl cítit vzduch křivdou!

R: Bylo nebylo…
57

: O princezně s růží

1. Ami 
Jednoho rána 
C 
na koně sedl

Dmi 
Naivní, mladý a 
G 
spanilý princ

Ami 
Do světa vydal se 
C 
dívku si hledat

Dmi 
Nad jejíž krásu už 
G 
není prý nic


Zakletou dívku ve spícím hradě
Ukrytém v kvetoucí růže plané
Vyjel ji hledat a zlomit to kouzlo
To co se má stát To se stane

R: H 
Jeď princi jeď s 
Ami 
větrem o závod

C 
To co se má stát 
G 
to se stane

H 
Jeď princi jeď 
Ami 
dřív než uvadnou

C 
Života tvého 
G 
růže plané
2. Křížem kráž projel celým světem
O život svůj musel se rvát
Poslední naději skoro když ztratil
Růžemi objevil zarostlý hrad

Slunce zapadlo než prodral se trním
A ve věži vysoké ji objevil
Dech se mu zatajil nad její krásou
Na čelo bílé ji políbil

R: Jeď princi jeď s větrem o závod …

3. Když zvedla víčka a spatřila jeho
Časem a strádáním zestárlou tvář
Jala se ječet a na pomoc volá
Komornou svojí a hradní stráž

S princem v tu chvíli svět se zatočil
Jak zasažen bleskem zůstal tam stát
Pak po ní skočil a nechtějte vědět
Proč ona navěky bude už spát
58

: O spícím štěstí

1. Emi 
Za lesem kamenným, 
G 
ohnivou 
D 
vodou

Za mrtvým údolím, Železnou horou
Na konci světa, štěstí jsem potkal
U cesty sedělo, nemohlo dál

R: Nikam Emi 
dál /: 
D 
óu óu 
Emi 
nikam dál :/ 4×


2. Pravilo: "Milý můj, musím ti říct
Všechno jsem rozdalo, už nemám nic
Jen nohy bolavý a vetchý šat
Každý se unaví, chce se mi spát

R: Jenom spát" /: óu óu jenom spát :/ 4×

3. Klek jsem mu u nohou, boty mu zul
Kabát svůj pod hlavu mu zasunul
A řekl: "Vůbec nic nechci ti vzít
Jen malý okamžik chci s tebou být

R: S tebou být" /: óu óu s tebou být :/ 4×

4. Za lesem kamenným, ohnivou vodou
Za mrtvým údolím, Železnou horou
Pod stromem košatým, usnulo štěstí
Nabírá síly, zatímco leží tam

R: A spí /: óu óu tiše spí :/ 4×
59

: O ztraceném stínu

Am Em Am Em Am Em Am Em Am 

1. Am 
Stín 
Em 
běží 
Am 
po zdi 
Em 
někam 
Am 
ztratil 
Em 
se mu 
Am 
pán 
Em 
 

Am 
Svíjí 
Em 
se a 
Am 
skáče - 
Em 
už je 
Am 
velmi 
Em 
udýchán
Am 
 
Em 
 

C 
Nemá 
G 
nikde 
C 
stání 
G 
aby 
C 
si moh 
G 
vyde
C 
chno
Em 
ut

Am 
Než za
Em 
padne 
Am 
slunce 
Em 
musí 
Am 
pána dos
Em 
tihnout
Am 
 
Em 
 

C 
Marně 
G 
přemýš
C 
lí jak 
G 
se 
C 
to všech
G 
no mo
C 
hlo 
Em 
stát

Am 
Kdyby 
Em 
se ne
Am 
styděl 
Em 
tak by 
Am 
začal 
Em 
hrozně 
Am 
řvát 
Em 
 


R: Am 
Laj laj 
Em 
la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj

Am 
Laj laj 
Em 
la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj

Am 
Hej, hej, hej, hej, hej, hej,
Am 
 
Em 
ho 
Am 


2. Se strážníkem na rohu teď stojí jeden pán
Neví co má říci na to nač byl dotázán
Doklady má v pořádku a není podroušen
Kam se poděl jeho stín, to kdyby věděl jen
Strážník na něj poulí oči netuše co s tím
Není slušné chodit venku nemajíce stín

R: Laj laj la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj
Laj laj la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, ho hó

Bridge: 

3. Slintá slunce na obzor stín letí ulicí
Pán je skoro pohlcen policejní stanicí
V tom se něco mihne a příběh je dokonán
Pán se válí po zemi svým stínem omotán
Dobře končí píseň o tom jak se ztratil stín
Nebýt šťastné náhody - tak kdopak ví co s tím

R: Laj laj la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj
Laj laj la láj, laj laj la láj, laj laj la láj, láj láj
Hej, hej, hej, hej, hej, hej, ho hó
60

: Převrat v banánové republice

1. G 
Generál 
D 
Sancho 
C 
Grácia se 
D 
zmocnil 
G 
vlá
D C D 
dy

v Banánový republice někde uprostřed pralesa. 
Hlásili to po ránu ve zprávách a psali v novinách.
Banánová republika, kde není nic jinýho než banány (a armáda!)

R: Emi 
A já vám 
C 
říkám, že 
D 
z toho zase nekouká 
G 
nic do
D 
brýho. 

Emi 
A já vám 
C 
říkám, že 
D 
banány teď budou [: 
G 
zas o něco 
D 
dražší :] (3×)


2. Generál Sancho Grácia stojí na balkóně 
a hází po lidech slibama, že bude líp. 
A lidi vyskakují a lidi jsou rádi, 
ale byli by radši, kdyby po nich házel koláče (a řízky!)

R: A já vám říkám… 

3. V Banánový republice je dneska hrozně veselo, 
generála Sancho Gráciu hodili lidi z balkónu 
a ním jeho poskoky a patolízaly 
a armáda složila zbraně, no to je veselo (veselo, veselo)

R: A já vám říkám… 

4. "Dámy a pánové, ta svržená vláda sedí momentálně v hostinci U exilu 
a nalejvá si hlavy banánovým vínem a přemýšlí,
přemýšlí jak se dostat zpátky k moci. No, když bude dost dlouho přemejšlet, 
tak určitě na něco přijde, co třeba takhle vojensko-politický převrat." 

R: A já vám říkám…
61

: Zlatý hřebík noci

1. Emi 
Na zámek se 
C 
sjeli 
G 
hosté 
D 
vzácní, 
Emi 
nádvoří je 
C 
plný 
G 
kočá
D 
rů,

ihned, jak se setmí, fanfáry zazní a panstvo se chopí pohárů,
panáček v livreji na spinet hraje, pod tíhou jídel praskají stoly,
tisíce svíček na bráně do ráje, sloužící nesou pečený voly.

R: G 
Voly, 
C 
nesou pečený 
D 
voly

D 
Na zámku se dneska 
G 
tančí

C 
a pod kopcem v hospodě 
D 
bodaj nože do stolu,

na zámku se dneska G 
tančí

C 
a pod lesem v chalupách se 
D 
asi něco chystá.

Co asi, co asi, G 
co asi, 
D 
co asi, co asi, 
G 
co asi,

D 
co asi, co asi, 
G 
co asi, no, 
C 
co to asi 
D 
bude.


2. Hosté přijeli zblízka i z dáli, slavnost už nabírá správný spád,
z bezedných sklepů sudy se valí, je krásné žít, je krásné se smát.
Vzduchem poletujou bílé paruky, o zbytky pod stoly čoklové se perou,
nejen lahve putují z ruky do ruky, v seně páni laškují s kuchařovou dcerou.

R: Dcerou, s kuchařovou dcerou…

3. Poslední až k bráně potáhnou hosté, bude jim chybět pozvání,
nahradí je totiž, je to tak prosté, sbírka vidlí, cepů a pochodní.
Zámek se rozsvítí jako lampion, velký zlatý hřebík nocí bude zářit,
nebem si zatančí jisker milion a nezvaní zvané lesem budou honit.

R: Honit, lesem budou honit…
62