Favourites

11. 8. 2020

: What's Up

1. G 
Twenty Five years and my life is still

Am 
Trying to get up that great big hill of 
C 
hope

For a destiG 
nation


I realized quickly when I knew that I should
That the world was made of this brotherhood of man
For whatever that means

2. And So I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out whats in my head and I,
I am feeling a little peculiar.
So I wake in the morning and I step outside
and I take a deep breath and I get real high and
I Scream at the top of my lungs: „WHAT'S GOING ON?"

Chorus: [: And I said Heyeyeyeyey 
Heyeyey
I said Hey Whats going on? :]

*: Ooh, Ooh Ooh  

*: And I try, oh my god do I try
I try all the time, in this institution
And I pray, oh my god do I pray
I pray every single day
For a revolution

3. And So I cry sometimes when I'm lying in bed
Just to get it all out 
whats in my head and I, I am feeling a little peculiar.
So I wake in the morning and I step outside
and I take a deep breath and I get real high and
I Scream at the top of my lungs WHATS GOIN ON?

Chorus: And I said hey…

*: Twenty-five years and my life is still
Trying to get up that great big hill of hope
For a destination 
1

: Highway to Hell


1. A 
Livin' easy
D/F#G 
, livin' free
D/F# G 
,

D/F# G 
Season ticket 
D/F# 
on a one 
A 
way ride

Askin' nothin, leave me be.
Takin' ev'rythin' in my stride.

2. Don't need reason, don't need rhyme,
Ain't nothin' i'd rather do.
goin' down, party time.E5 
 

my friends are gonna be there too.

Chorus: [: I'm on a A 
highway to 
D 
hell
G D/F# 
 :] (4×)


3. No stop signs, speed limit,
nobody's gonna slow me down.
like a wheel, gonna spin it.
nobody's gonna mess me around.

4. Hey, satan, pay'n' my dues,
playin' in a rockin' band.
hey, momma, look at me.
I'm on my way to the promised land.
2

: Carpe Diem

1. Ami 
Nadešel asi 
Dmi7 
poslední den

podíG 
vej celá planeta 
Emi 
blázní

A já Ami 
neuroním ani 
Dmi7 
slzu pro ni

Jenom G 
zamknu dům


A půjdu po kolejích až na konečnou
Hle jak mám krok vojenský rázný
A nezastavím ani na červenou
Natruc předpisům

R: Ami 
Tak tady mně 
G 
máš 
Ami 
 

Dnes můžeš G 
říkat klidně co 
C 
chceš

Zbylo tak málo slov, tak Ami 
málo vět

co G 
nelžou
2. Tak už si nebudeme hrát na román
Setři růž nikdo nás nenatáčí
Je poslední den a zbyla nám jen
Miska cukroví

Ať všechny hospody dnes doženou plán
Ať svět z posledního pije a tančí
Já nebudu pít nechám naplno znít
V hlavě všechno co mám

3. Žádny slib z těch co jsem ti dal
Nejde vyplnit a nejde vzít zpátky
Tak ať točí se svět mladší o deset let
Na desce Jethro Tull

Ať platí aspoň dnes co dřív jsem jen lhal
Carpe diem život je krátký
V tvých očích je klid a nemám chuť snít
co by bylo dál.

R: Tak tady mně máš 
Dnes můžeš říkat klidně co chceš
Zbylo tak málo slov, tak málo vět…
3

: Forever Young

1. C 
Let's dance in 
G 
style, let's dance for 
Ami 
a while

Heaven can F 
wait we're only watching the 
G 
skies

Hoping for the Ami 
best, but expecting the 
F 
worst

Are you going to drop the G6 
bomb 
Fmaj7 
or not?
G6 C 
 


2. Let us die young or let us live forever
We don't have the power, but we never say never
Sitting in the sandpit, life is a short trip
The music's for the sadman

3. Can you imagine when this race is won
Turn our golden faces into the sun
Praising our leaders, we're getting in tune
The music's played by the madman

Chorus: C 
Forever 
G 
Young, I want to 
Ami 
be Forever 
F 
Young

G 
Do you really want to 
Ami 
live forever? 
F 
Forever
G 
, and ever

C 
Forever 
G 
Young, I want to 
Ami 
be Forever 
F 
Young

G 
Do you really want to 
Ami 
live forever? 
F G 
Forever 
C 
Young.


4. Some are like water, some are like the heat
Some are a melody and some are the beat
Sooner or later they all will be gone
Why don't they stay young?

5. It's so hard to get old without a cause
I don't want to perish like a fading horse
Youth is like diamonds in the sun
And diamonds are forever

6. So many adventures couldn't happen today
So many songs we forgot to play
So many dreams are swinging out of the blue
We let them come true
Chorus: Forever Young, I want to be Forever Young…
4

: Čarodejnice z Amesbury

1. Zuzana Dmi 
byla dívka, 
C 
která žila v 
Dmi 
Amesbury, 

s jasnýma F 
očima a 
C 
řečmi pánům 
Dmi 
navzdory, 

souseF 
dé o ní 
C 
říkali, že 
Dmi 
temná kouzla 
Ami 
zná 

Bb 
že se lidem 
Ami 
vyhýbá a s 
Bb 
ďáblem 
C 
pletky 
Dmi(G) 
má. 


2. Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil 
a pověrčivý lid se na pastora obrátil, 
že znají tu moc nečistou, jež krávy zabíjí, 
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví. 

3. Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali, 
a když ji vedli městem, všichni kolem volali: 
„Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš, 
teď na své cestě poslední do pekla poletíš!" 

4. Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění, 
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění 
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou, 
sedlákům krávy zabíjí tou mocí čarovnou. 

5. Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, 
v noci se v černou kočku mění dívka líbezná, 
je třeba jednou provždy ukončit ďábelské řádění, 
a všichni křičeli jako posedlí:„Na šibenici s ní!" 

6. Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy, 
pak z tribunálu povstal starý soudce vážený: 
„Je přece v knize psáno: nenecháš čarodějnici žít 
a před ďáblovým učením budeš se na pozoru mít!" 

7. Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou 
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou: 
„Pohrdám vámi, neznáte nic nežli samou lež a klam, 
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám!" 

8. Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici 
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící, 
a ona stála bezbranná, však s hlavou vztyčenou, 
zemřela tiše samotná pod letní oblohou … 
5

: Dva havrani

1. Když jsem se z Dmi 
pole v
C 
race
Dmi 
la, 

dva havrany jsem slC 
yšel
Dmi 
a, 

jak jeden drF 
uhého se pt
C 
á: 

[: kdDmi 
o dneska večeř
C 
i nám d
Dmi 
á? :] 


2. Ten první k druhému se otočil 
a černým křídlem cestu naznačil, 
krhavým zrakem k lesu hleděl 
[: a takto jemu odpověděl: :] 

3. „Za starým náspem, v trávě schoulený 
tam leží rytíř v boji raněný, 
a nikdo neví, že umírá, 
[: jen jeho kůň a jeho milá.” :] 

4. „Jeho kůň dávno po lesích běhá 
a jeho milá už jiného má, 
už pro nás bude dosti místa, 
[: hostina naše už se chystá.” :] 

5. „Na jeho bílé tváře usednem 
a jeho modré oči vyklovem, 
a až se masa nasytíme, 
[: z vlasů si hnízdo postavíme.” :] 

B||---------------------------------------------------|
G||---------------------------------------------------|
D||--0----0----2----3----0----0----0---------------0--| --> 2X
A||-------------------------------------3-----3-------|

|-------------------------------1-------------------|
|----------------0----2----2---------2----2----0----|
|----3----3-----------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------|
|---------------------------0------------------------|
|--0----0----2----3----3---------2----3----2----0----|
|----------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------||
|---------------------------0-------------------||
|--0----0----2----3----3---------2----0----0----||
|-----------------------------------------------||
6

: Zabili, zabili

1. C 
Zabili, 
F 
zabili, 
Dmi 
chlapa z kolo
F 
čavy
C 
,

C 
řekněte 
F 
hrobaři, 
Dmi 
kde je pocho
F 
vaný?
C 
 


R: C 
Bylo tu není tu, 
F 
havrani na plotu 

C 
Bylo víno v sudě 
F 
teď tam voda bude

C 
není, 
F 
není tu
C 
 


2. Špatně ho zabili, špatně pochovali
vlci ho pojedli, ptáci rozklovali

R: Bylo tu není tu…

3. Vítr ho roznesl po dalekém kraji
havrani pro něho po poli krákají

R: Bylo tu není tu…

4. Kráká starý hravran, krákat nepřestane
dokud v Koločavě živý chlap zůstane

sloka:  3 C F 5 Dmi F C
refren: C F
7

: A Hard Day's Night

It's been G 
a hard 
C 
days 
G 
night, and I've been 
F 
workin' like a 
G 
dog

It's been G 
a hard 
C 
days 
G 
night, I should be 
F 
sleepin' like a 
G 
log

But when I C 
get home to you I find the 
D 
things that you do

They make me G 
feel 
C 
al
G 
right


When I'm Bm 
home, 
Em 
everything seems to be 
Bm 
right

When I'm G 
home, 
Em 
feeling you holding me 
C 
tight, 
D 
tight, yeah


You know I G 
work 
C 
all 
G 
day, to get you 
F 
money, buy you 
G 
things

And it's worth it just to hear you say, you're gonna give me everything,
So why on earth should I moan, cause when I get you alone you know I'll feel OK

You G 
know 
C 
 I 
G 
feel alright
8

: All My Loving

1. Close your Ami 
eyes and I'll 
D7 
kiss you

TomG 
orrow I'll 
Emi 
miss you

RemC 
ember I'll 
Ami 
always be tr
F 
ue 
D 
 

And then wAmi 
hile I'm aw
D7 
ay

I'll write hG 
ome every d
Emi 
ay

And I'll sC 
end all my l
D7 
oving to 
G 
you.


Ref: All my lEmi 
oving 
H7 
I will send to 
G 
you

all my lEmi 
oving, d
H7 
arling I'll be tr
G 
ue


2. I'll pretend that I'm kissing
The lips I am missing
And hope that my dreams will come true
And then while I'm away
I'll write home every day
And I'll send all my loving to you.

Ref: All my loving…

3. = 1.

Ref: All my loving…
9

: Help!

*: Ami 
Help I need somebo
G 
dy 
F 
help not just anybo
F/E 
dy

D7 
help you know I need someone 
G 
help!


1. G 
When I was younger so much 
Hmi 
younger than today

Emi 
I never needed anybody's 
C 
help in 
F 
any 
G 
way

but now these days are gone I'm Hmi 
not so self assured

Emi 
now I find I've changed my mind I've 
C 
opened 
F 
up the 
G 
doors.


R: Ami 
Help me if you can I'm feeling 
G 
down

and I F 
do appreciate you being 'round
F/E 
 

D7 
help me get my feet back on the ground

won't you G 
please please help me?


2. And now my life has changed in oh so many ways
my independence seems to vanish in the haze
but every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I've never done before.

R: 

3. = 1.

R: + hEmi 
elp me help m
G 
G6 
oh …
10

: Here Comes The Sun

G 
Little darling,

It's been a lC 
ong, cold, lonely w
D 
inter.

G 
Little darling,

It feels like yC 
ears since it's been h
D 
ere.

G 
Here comes the sun.

C 
Here comes the s
A7 
un,

And I say, G 
it's all right.
C 
 
D 
 
G 
 

G 
Little darling,

The smiles reC 
turning to their 
D 
faces.

G 
Little darling,

It feels like C 
years since it's been 
D 
here.

G 
Here comes the sun.

C 
Here comes the s
A7 
un,

And I say, G 
it's all right.
C 
 
D 
 
G 
 

F 
Sun, 
C 
sun, 
G 
sun, here it 
D 
comes

Sun, sun, sun, here it comes
G 
Little darling,

I feel that C 
ice is slowly 
D 
melting.

G 
Little darling,

It feels like C 
years since it's been 
D 
clear.

G 
Here comes the sun.

C 
Here comes the s
A7 
un,

And I say, G 
it's all right.
C 
 
D 
 
C 
 
D 
 
G 
 
11

: Hey Jude

1. Hey C 
Jude don't make it 
G 
bad

take a G7 
sad song and make it 
C 
better

reF 
member to let her into your 
C 
heart

then you can startG7 
 to make it 
C 
better.

2. Hey Jude don't be afraid
you were made to go out and get her
the minute you let her under your skin
then you begin to make it better.
R: C7 
And any time you feel the 
F 
pain hey Jude refrain,

Dmi 
don't carry the 
G7 
world upon your 
C 
shoulders

C7 
for well you know that it's a 
F 
fool who plays it cool

Dmi 
by making his 
G7 
world a little 
C 
colder

da da da C7 
da da da 
G7 
da da da.

3. Hey Jude don't let me down
you have found her now go and get her
remember to let her into your heart
then you can start to make it better.
R: So let it out and let it in hey Jude begin
you're waiting for someone to perform with
and don't you know that it's just you hey Jude you'll do
the movement you need is on your shoulders
da da da da da da da da da.
4. Hey Jude don't make it bad
take a sad song and make it better
remember to let her under your skin
then you'll begin to make it better
better better better better better oh.
*: C 
Da da da 
Bb 
da da da da 
F 
da da da da hey Jude …
12

: Imagine

1. C 
Imagine 
Cmaj7 
there's no 
F 
heaven

It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
F 
Imagine 
Am 
all the
Dmi 
 peopl
F 
e

G 
Living for to
G7 
day


2. Imagine there's no countries
It isn't hard to do
No greed or hunger
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

R: F 
You may 
G 
say I'm a dr
C 
eamer
E7 
 

F 
But I'm 
G 
not the only 
C 
one
E7 
 

F 
I hope s
G 
omeday you'll j
C 
oin us
E7 
 

F 
And the 
G 
world will live 
C 
as one


3. Imagine no possessions
I wonder if you can
Nothing to kill or die for
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

R: You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
13

: Let It Be

1. When I fC 
ind myself in t
G 
imes of trouble

MAmi 
other Mar
G 
y c
F 
omes to me

spC 
eaking words of w
G 
isdom let it b
F 
e
C/E 
 
Dmi7 
 
C 
 

and in my hour of dG 
arkness

she is stAmi 
anding right 
G 
in fr
F 
ont of me

spC 
eaking words of w
G 
isdom let it b
F 
e.
C/E 
 
Dmi7 
 
C 
 

R1: Let it bAmi 
e let it b
G 
e let it b
F 
e let it b
C 
e

whisper words of wG 
isdom let it b
F 
e.
C/E 
 
Dmi7 
 
C 
 

2. And when the broken hearted people
living in the world agree
there will be an answer let it be
for though they may be parted
there is still a chance that they will see
there will be an answer let it be.
R2: Let it be let it be let it be let it be
there will be an answer let it be.
R1: .R1:
F Emi Dmi7 C Bb F/A G F C F C G F C 
3. And when the night is cloudy
there is still a light that shines on me
shine until the morrow let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
speaking words of wisdom let it be.
R2: .R2:
R1: F Emi Dmi7 C Bb F/A G F C 
14

: Nowhere Man

1. HE 
e's a real N
H 
owhere Man s
A 
itting in his N
E 
owhere Land

mA 
aking all his N
Ami 
owhere plans for n
E 
obody.

2. Doesn't have a point of view knows not where he's going to
isn't he a bit like you and me?
R: Nowhere MG#mi 
an please l
A 
isten you don't kn
G#mi 
ow what you're m
A 
issing

Nowhere MG#mi 
an the w
F#mi 
orld is at 
H 
your command.

3. He's as blind as he can be just sees what he wants to see
Nowhere Man can you see me at all?
4. =2.
R: Nowhere Man don't worry take your time don't hurry
leave it all till somebody else lends you a hand.
5. =1.
15

: Yesterday

1. YF 
esterday 
Emi 
all my tr
A7 
oubles seemed so f
Dmi 
ar away
Dmi/C 
 

nBb 
ow it l
C 
ooks as though they're h
F 
ere to stay

C/E 
oh I b
Dmi 
eliev
G7 
e in yes
Bb 
terday
F 
.

2. Suddenly I'm not half the man I used to be
there's a shadow hanging over me
oh yesterday came suddenly.
R: Emi 
Why s
A 
he 
Dmi 
had t
C 
o g
Bb 
o I 
Dmi 
don't know
Gmi 
 she wou
C7 
ldn't sa
F 
y

Emi 
I sa
A 
id s
Dmi 
ometh
C 
ing w
Bb 
rong 
Dmi 
now I 
Gmi 
long for
C7 
 yester
F 
day.

3. Yesterday love was such an easy game to play
now I need a place to hide away
oh I believe in yesterday.
R: .4.
= 3.
*: F 
Mm mm
G7 
 mm 
Bb 
mm m
F 
m …
16

: Sluneční hrob

E 
Usínám a 
F#mi 
chtěl bych se vrátit 

o něG#mi 
jakej ten rok zpát
F#mi 
ky

E 
bejt zase malým 
F#mi 
klukem 

kterej si G#mi 
rád hraje a který je 
F#mi 
s tebou
E 
 


{{mezihra}}

E 
Zdá se 
F#mi 
mi 
G#mi 
je to 
F#mi 
moc let 

E 
já byl 
F#mi 
kluk, 
G#mi 
kterej 
F#mi 
chtěl 

E 
Zná
F#mi 
ti svět 
G#Mi 
s tebou 
F#mi 
jsem si hr
E 
ál …


E 
Vrátím 
F#mi 
se a chtěl 
G#mi 
bych 
F#mi 
rád

E 
být s 
F#mi 
tebou 
G#mi 
zavzpo
F#mi 
mínat 

E 
Mám 
F#mi 
teď 
G#mi 
ale 
F#mi 
zprávu zlou
E E7 
 


C#mi 
Su
D#mi 
chá 
A 
hlína 
G#mi 
ta
F#mi 
dy

C#mi 
Nevz
D#mi 
klí
Ami 
čí bez 
G#mi 
vo
F#mi 
dy

G#mi 
Já na ni 
F#mi 
poklekám 
G#mi 
vzpomínkou poc
H 
ta se vzdává
E 
Loučím 
F#mi 
se a ně
G#mi 
co 
F#mi 
však tam 
E 
zůstalo 

F#mi 
z těch 
G#mi 
našich 
F#mi 
dnů

E 
já 
F#mi 
teď vím, 
G#mi 
věrný 
F#mi 
zůstanu
E E7 
 


C#mi 
Su
D#mi 
chá 
A 
hlína 
G#mi 
ta
F#mi 
dy

C#mi 
Nevz
D#mi 
klí
Ami 
čí bez 
G#mi 
 vo
F#mi 
dy

G#mi 
Já na ni 
F#mi 
poklekám 
G#mi 
vzpomínkou poc
H 
ta se vzdává


E 
Loučím 
F#mi 
se a ně
G#mi 
co však tam 
E 
zůstalo 

F#mi 
z těch 
G#mi 
našich 
F#mi 
dnů

E 
já teď 
F#mi 
vím, 
G#mi 
věrný 
F#mi 
zůstanu
E 
 


{{mezihra}}

{{solo}}
C#mi 
Su
D#mi 
chá 
A 
hlína 
G#mi 
ta
F#mi 
dy

C#mi 
Nevz
D#mi 
klí
Ami 
čí bez 
G#mi 
 vo
F#mi 
dy

G#mi 
Já na ni 
F#mi 
poklekám 
G#mi 
vzpomínkou poc
H 
ta se vzdává


Nemohu spát a probouzím se
a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky
bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.

{{dohra}}
17

: Blowin' In the Wind

1. HG 
ow many r
C 
oads must a m
G 
an walk down

before you cC 
all him a m
D 
an

yes 'n' hG 
ow many s
C 
eas must the wh
G 
ite dove s
Emi 
ail

befG 
ore she sl
C 
eeps in the s
D 
and

yes 'n' hG 
ow many t
C 
imes must the c
G 
annonballs fly

before they are fC 
orever b
D 
anned?


R: TheC 
 answer my f
D 
riend is b
G 
lowing in the 
Emi 
wind

theC 
 answer is b
D 
lowing in the 
G 
wind.


2. How many years can a mountain exist
before it's washed to the sea
yes 'n' how many years can some people exist
before they're allowed to be free
yes 'n' how many times can a man turn his head
and pretend that he just doesn't see?

R: The answer my friend …

3. How many times must a man look up
before he can see the sky
yes 'n' how many ears must one man have
before he can hear people cry
yes 'n' how many deaths will it take till he knows
that too many people have died?

R: The answer my friend …
18

: Knocking on heaven's door

1. G 
Mama, 
D 
take this badge off of 
Ami 
me 
Ami7 
 

G 
I can't 
D 
use it any
C 
more

It's gettin' dark, to dark for me to see 
Feel like I'm knockin' on heaven's door

R: /: G 
Knock, knock, 
D 
knockin' on heaven's 
Ami 
door 
Ami7 
 

G 
Knock, knock, 
D 
knockin' on heaven's 
C 
door :/


2. Mama, put my guns on the ground
I can't shoot them any more
That long black cloud is comin' down
Feels like I'm knockin' on heaven's door

R: Knock, knock ….
19

: One More Cup Of Coffee

1. Your Ami 
breath is sweet your eyes are like two 
G 
jewels in the sky 

your F 
back is straight your hair is smooth on the 
E 
pillow where you lie 

but I Ami 
don't sense affection no 
G 
gratitude or love 

your F 
loyalty is not to me but 
E 
to the stars above. 


R: F 
One more cup of coffee for the 
E 
road 

F 
one more cup of coffee for I 
E 
go to the valley be
Ami 
low.
G 
 
F 
 
E 
 


2. Your daddy he's an outlaw and a wanderer by trade 
he'll teach you how to pick a choose and how to throw the blade 
and he oversees his kingdom so no stranger does intrude 
his voice it trembles as he calls out for another plate of food. 

R: One more cup of coffee for the road…

3. Your sister sees the future like your momma and yourself 
you've never learned to read or write there's no books upon your shelf 
and your pleasure know no limits your voice is like a meadow larks 
but your heart is like an ocean so mysterious and dark. 

R: One more cup of coffee for the road…
20

: Rychlé Šípy

1. Emi 
Můj život je hned plný nesnází, 

A 
na jaře když duben přichází, 

já C 
vracím se do poválečnejch let, 

kdy Emi 
vycházel náš starý dobrý Vpřed, 

já G 
žlutý kvítek za klopu si dám 

Ami 
píseň Vontů tiše zabroukám, 

do D 
Stínadel se šerem vypravím
Dsus4 
 
D 

snad Emi 
potkám cestou Losnu, co já 
H7 
vím. 


2. Dunivá Kateřina burácí 
a Široko má dávno po práci, 
jen já se vracím Myší pastí sám, 
nevím, co s ježkem v kleci dělat mám. 
Bohouš, Dlouhé Bidlo, Štětináč, 
pan Fišer pustil z okna květináč, 
Jan Tleskač, Jiří Rymáň a tak dál, 
pan Foglar tohle nikdy nenapsal. 

3. To Rychlé šípy sami byli v nás 
a žlutý kvítek symbolem byl krás, 
co nemůže nám nikdy nikdo vzít, 
kdo kopal studnu, aby druhej moh' pít. 
Snad jednou až se jaro navrátí, 
můj život píseň Vontů obrátí, 
já svobodný a čistý půjdu dál 
a směšný bude ten, kdo se mi smál. 

4. Tak Mirek Dušín s Červenáčkem jdou 
a Jindra Hojer s Jarkou Metelkou, 
za nima Rychlonožka s Bublinou, 
naší krásnou chlapeckou krajinou. 

G 
Duj, 
D 
duj, 
C 
duj, fujaro vítě
Emi 
zná. 


Dsus4
21

: Tereza (Osamělý město)


1. Ten C 
den, co vítr 
D 
listí z města 
G 
svál,  

můj C 
džíp se vracel, 
D 
jako by se 
Emi 
bál, 

že C 
asfaltový 
D 
moře odliv 
G 
má 

C 
stáj že svýho 
D 
koně nepo
E 
zná. 


R: Řekni, G 
kolik je na světě, kolik je takovejch 
D 
měst, 

řekni, Ami 
kdo by se vracel, všude je tisíce 
Emi 
cest, 

tenkrát, G 
když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě 
D 
máš, 

tenkrát Ami 
ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků 
Emi 
dáš 

napoD 
sled, napo
G 
sled. 


2. Já z dálky viděl město v slunci stát 
a dál jsem se jen s hrůzou mohl ptát, 
proč vítr mlátí spoustou okenic, 
proč jsou v ulici auta, jinak nic? 

R: Řekni… 

3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut 
zaznívá odněkud něžný tón flaut 
a v závěji starýho papíru 
válej' se černý klapky z klavíru. 

R: Řekni… 

4. Tak loudám se tím hrozným městem sám 
a vím, že Terezu už nepotkám, 
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
a vosamělý město mlčící. 

R: Řekni… 
22

: Franky Dlouhán

1. C 
Kolik je smutného, když 
F 
mraky černé 
C 
jdou

lidem nad G7 
hlavou 
F 
smutnou dálavou
C 
.

Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
za čas odletěl, každý zapomněl.

R: C 
Měl kapsu 
G7 
prázdnou Franky Dlouhán,

po státech F 
toulal se jen 
C 
sám a že

byl F 
veselej, tak 
C 
každej měl ho 
G 
rád.

Tam ruce k F 
dílu mlčky přiloží a 
C 
zase jede 
Ami 
dál.

F 
každej kdo s ním 
G 
chvilku byl,

tak F 
dlouho 
G7 
se pak 
C 
smál.


2. Tam kde byl plač tam Franky hezkou píseň měl
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát.
A když pak večer ranče tiše usínaj
Frankův zpěv jde dál nocí s písní dál …

R: Měl kapsu prázdnou …

3. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše smutně spí.
Bůh ví jak, za co tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíraček zněl … 

R: Měl kapsu prázdnou …
23

: Jarní tání

1. Když první Ami 
tání 
Dmi 
cestu sněhu 
C 
zkříží

F 
nad le
Dmi 
dem se 
E7 
 voda obje
Ami 
ví.

Voňavá zem se sněhem tiše plíží
tak nějak líp si balím, proč bůhví.

R: Přišel čas F 
slunce, 
G 
zrození a 
C 
tratí

na kterejch F 
potkáš 
G 
kluky ze všech 
C 
stran
E7 
 

/:Hubenej Ami 
Joe, Čára, Ušoun se ti 
Dmi 
vrátí

oživne F 
kemp, 
E7 
 jaro vítej k 
Ami 
nám. :/


2. Kdo ví jak voní země, když se budí
pocit má vždy jak zrodil by se sám.
Jaro je lék na řeči, co nás nudí
na lidi, co chtěj zkazit život nám.

R: Přišel čas slunce …

3. Zmrznout by měla, kéž by se tak stalo
srdce těch pánů, co je jim vše fuk.
Pak bych měl naději, že i příští jaro
bude má země zdravá jako buk. 

R: Přišel čas slunce …
24

: Should I Stay Or Should I Go

1. Darling you gotta let me know D G D 
 

Should I stay or should I go? D G D 
 

If you say that you are mine G F G 
 

I'll be here 'till the end of time D G D 
 

So you gotta let me A 
know 

Should I stay or should I go? D G D 
 


It's always tease, tease, tease
You're happy when I'm on my knees
One day is fine - next day is black
So if you want me off your back
So you gotta let me know
Should I stay or should I go?

Should I stay or should I D 
go now? 
G D 
 

Should I stay or should I D 
go now? 
G D 
 

If I go there will be G 
trouble 
F G 
 

If I stay it will be D 
double
G D 
 

So you gotta let me A 
know… 
D G D 
 


2. This indecisions bugging me  
If you don't want me set me free  
Tell me who I'm supposed to be?  
Don't you know which clothes even fit me?
Come on you gotta let me know  
Should I cool it or should I blow?  

Bridge: 

R: Should I stay or should I go now…  

R: Should I stay or should I go now…
25

: Animal instinct

1. Em 
Suddenly 
Am7 
something has happened 
C9 
to me 

As I was haviD 
ng my cup of t
Em 
ea 

Suddenly I Am7 
was feeling depre
C9 
ssed 

I was uttD 
erly and totally str
Em 
essed 

Do you Am 
know you made me 
C9 
cry 
D 
ou
Em 
ooo 

Do yoAm 
u know you made 
C9 
me 
D 
die 


CHORUS: 
And the thing thEm 
at's gets to me  
Am7 
   

Is you'll nC9 
ever really s
D 
ee  

And the tEm 
hing that's freaks me 
Am7 
out  

Is I alC9 
ways be in doub
D 
t  


G 
  It is a l
D 
ovely thing that we
C 
 have 

It is a loD 
vely thing that 
G 
we 

G 
It is a lo
D 
vely thing t
C 
he animal 

TD 
he animal instinc
Em 
t  
Am7 
   
C 
  
D 
 


2. So take my hands and come with me 
We will change reality 
So take my hands and we will pray 
They won't take you away 
They will never make me cry no 
They will never make me die 
CHORUS: 
The aEm 
nimal the a
Am7 
nimal the a
C 
nimal instinct in
D 
 me 

It is the anEm 
imal the a
Am7 
nimal the an
C 
imal instinct in 
D 
me 

It is the anEm 
imal it is the a
Am7 
nimal 

It is the anC 
imal instinct in 
D 
me 
26

: Ode to my family

capo: 2
intro: C Ami Emi Cadd4

C 
Understand
Ami 
 the things I 
Emi 
say

Don't Cadd4 
turn away from me

C 
'Cause I've spent 
Ami 
half my life out 
Emi 
there

You Cadd4 
wouldn't disagree


Do you see me? Do you see?
Do you like me?
Do you like me standing there?
Do you notice? Do you know?
Do you see me?
Do you see me? Does anyone care?

Unhappiness
Where's when I was young
And we didn't give a damn
'Cause we were raised
To see life as fun
And take it if we can

My mother, my mother
She hold me, she hold me
When I was out there
My father, my father
He liked me, oh, he liked me
Does anyone care?

Understand what I've become
It wasn't my design
And people everywhere think something
Better than I am

But I miss you, I miss
'Cause I liked it
'Cause I liked it when I was out there
Do you know this? Do you know
You did not find me?
You did not find. Does anyone care?

Unhappiness
Where's when I was young
And we didn't give a damn
'Cause we were raised
To see life as fun
And take it if we can

My mother, my mother
She hold me, she hold me
When I was out there
My father, my father
He liked me, oh, he liked me
Does anyone care?

Does anyone care?
Does anyone care?
Does anyone care?
Does anyone care?
Does anyone care?
Does anyone care?
Does anyone care?

akordy:  C Ami Emi Cadd4
intro: 

E:|--0----0-----|--0----0-----|-------0-----|--0----0-----|
B:|--1-------1--|--1-------1--|--0-------0--|--1-------1--|
G:|--0----------|--2----------|--0----------|--0----------|
D:|--2----------|--2----------|--2----------|--3----------|
A:|--3----------|--0----------|--2----------|--3----------|
E:|-------------|-------------|--0----------|-------------|

riff: 

E:|-----------------------------|-----------------------------|
B:|--1--------1--------1--------|--1--------1--------1--------|
G:|--0--0--------0--------0-----|--2--2--------2--------2-----|
D:|--2-----2--------2--------0--|--2-----2--------2--------0--|
A:|--3--------------------------|--0--------------------------|
E:|-----------------------------|-----------------------------|

E:|-----------------------------|-----------------------------|
B:|-----------0--------0--------|--1-------1---1--1---1-------|
G:|--0--0--------0--------0-----|--0--0----0p2-0--0p2-0--0----|
D:|--2-----2--------2--------0--|--3----3------------------0--|
A:|--2--------------------------|--3--------------------------|
E:|--0--------------------------|-----------------------------|
27

: Promises

Emi 
You'd better believe I'm coming

Hmi 
You'd better believe what I say

D 
You'd better hold on to your promises

C 
Because you bet you'll get what you deserve.


She's going to leave him over
She's going take her love away
So much for your eternal vows, well
It does not matter anyway.

Why can't you stay
Here a while
Stay here awhile
Stay with me.

Oh oh oh oh oh oh
All the promises we made
Promises we made
All the meaningless and empty words I broke
Broke broooke

Oh oh oh oh oh
All the promises we broke
Promises we broke
All the meaningless and empty words I spoke
Spoke spooooke

What of all the things that you taught me
What of all the things that you'd say
What of all your prophetic preaching
You're just throwing it all away

Maybe we should burn the house down
Have ourselves another fight
Leave the cobwebs in the closet
'Cause tearing them out is just not right

Why can't you stay
Here awhile
Stay here awhile
Stay with me

Oh oh oh oh oh
All the promises we made
Promises we made
All the meaningless and empty words I prayed
Prayed praaaayed

Oh oh oh oh oh
All the promises we broke
Promises we broke
All the meaningless and empty words I spoke
Spoke Spooooke

Oh oh oh oh oh
All the promises we made
Promises we made
All the meaningless and empty words I prayed
Prayed praaaayed

Oh oh oh oh oh
All the promises we broke
Promises we broke
All the meaningless and empty words I spoke
Spoke Spooooke

Oh hey oh hey oh hey …

riff: 16/8

E:|-----|-----2--------2--------2--|-----2--------2--------3--2--0-----|-----|
B:|-----|--------3--------3--------|--------3--------3--------------3--|-----|
G:|-----|--4--------4--------4-----|--2--------2--------2--------------|--5--|
D:|--2--|--4-----------------------|--0--------------------------------|--5--|
A:|--2--|--------------------------|-----------------------------------|--3--|
E:|--0--|--------------------------|-----------------------------------|-----|
28

: Zombie

1. Em 
Anot-her 
C 
head hangs lowly, 
G 
child is slowly, tak
D 
en

Em 
And the violence, 
C 
caused such silence, 
G 
who are we mi
D 
staken 


But you Em 
see, it's not me, it's not 
C 
my family 

In your G 
head, in your head they are figh
D 
ting 

With their Em 
tanks and their bombs and their 
C 
bombs and their guns 

In your G 
head, in your head they are cry
D 
ing 


Ref: [: In your Em 
head, in your 
C 
heead 

ZomG 
bie, Zombie, Zom
D 
bie-ie-ie-ie :]


*: Oh, Du du du du…

2. Another mother's breaking, heart's taking over 
When the violence, causes silence, we must be mistaken 

It's the same old thing since 1916
in your head, in your head, they'r still fighting.  
With their tanks and their bombs and their bombs and their guns 
In your head, in your head, they are dy-ing. 

Ref: In your head…
29

: Pozdrav z fronty

1. Am 
Je nádher
G 
nej večer, 
C 
tak začín
Em 
ám psát 

a vF 
íno mi d
G 
odalo s
G# 
il,
E 
 

Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, 
to tenkrát snad ještě byl. 

2. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, 
v nich stálo, jak v tvým klínu spím, 
však s posledním volnem se roztříštil svět, 
v něF 
mž nikdy 
G 
tě neo
F 
pus
G 
tím. 


Ref: PDm 
ak u vlak
G 
u ty, ciz
Am 
í žena, 

prDm 
omiň mi, ž
G 
e jsem ti lh
C 
al,
C7 
 

jDm 
eště teď sl
G 
yším tě t
Am 
oužebně st
F 
énat, 

tAm 
u tvoji fotku jsem
Em 
 roztrh
Am 
al. 


3. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám, 
víš, já jsem teď tady, ty tam, 
u díry v blátě se sám sebe ptám 
a sám si i odpovídám. 

*: PrDm 
oč u vlaku jste stály
G 
, na mě jste se smály 

tC 
y a moje máma, st
C7 
arší cizí dáma, 

dDm 
ětskej pokoj k smíchu, p
G 
ovečeřím v tichu, 

rC 
ozhovory váznou, vžd
C7 
yť mám duši prázdnou, 

vzpDm 
omínky jen bolí, 
G 
ať už na cokoli, 

ztrAm 
acenej je klíč, 
F 
už abych byl pryč, 


zpAm 
átky se chci vrátit, ne se tady ztratit, 

frEm 
onta zpátky láka, d
Am 
omov pro vojáka. 


4. Když země je rozrytá polibky děl 
a hvízdání protíná vzduch, 
píše ti kacíř, co do pekla chtěl, 
pro mámení barevnejch stuh. 

5. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát 
a utíkat jak malej kluk, 
ať jinej zabuší u vašich vrat, 
mě uhranul polnice zvuk. 

*: Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí, 
nenávist i láska, kolem země praská, 
plameny se mají, když si s náma hrají, 
pak nastane klid a my snad můžem jít, 
každej do svý díry, bez Boha a víry, 
z ušlápnutejch branců zbyla banda kanců, 
tak se teda měj a něco si přej, 
než se nebe zřítí a tak skončí žití. 

Ref: A taFm 
k posílá
Bb 
m Ti pozdrav z
Cm 
 fronty, 

Fm 
oheň už př
Bb 
estává hř
Eb 
át,
Eb7 
 

vFm 
íno je s
Bb 
ilný a t
Cm 
eploučký stř
G# 
ílny 

Cm 
ijmou mě s láskou až 
Gm 
odejdu sp
Cm 
át. 
30

: Sen

*: Ami 
Vítr voní 
Dmi 
májem,

dav E 
hučí, že jsem 
F 
vrah.

Ami 
Já už nemám 
Dmi 
zájem

si E 
lhát, že nemám 
Ami 
strach.


1. Ami 
Bože můj, Bože můj

Dmi 
aspoň jednou při mě stůj,

E 
duše má špinavá

F 
trpí, tak jí opatruj.


Mám se kát? Mistr kat
naučí mě nedejchat.
Měl bys při mě stát.
kurva, Ami 
měj mě rád!!


Ami Dmi E F Ami Dmi E Ami 
R: F 
Vrátit tak 
Ami 
čas!

F 
To tady na tom světě 
Ami 
nejde.

A než F 
utichne můj 
C 
hlas,

D 
daj mi, 
E 
co se do mě 
Ami 
vejde.


*: Měl sem sen, že na jeden den
mi otevřeli celu a já mazal ven.
Přes pole, přes řeky,
abych zase cejtil tvoje doteky.

2. Už jsem nebyl bandita,
už sem nebyl lotr.
Byl sem tvůj hodnej starej
a byl jsem dobrej fotr.

Ten nádhernej sen
ráno zmizel jako pára
a já tu stojím pod voprátkou
sťatej jako kára.

R: Vrátit tak čas …
+
Vrátit tak čas!
Dostat další šanci
a jít konečně za světlem…
V pekle je, sakra, tma jak v ranci.
31

: Tajemství

1. Emi 
Čekám 
Emi/D 
na teb
Emi 
e. 

Emi/D 
Tolik 
Emi 
let 
Emi/D 
už tě 
G 
znám. 

Schody do nebe kloužou jak led. 
Ruku ti dám. 

Ref: 
Ami 
Tolik, tolik
Emi 
 hvězd m
Ami 
áš nad
C 
 sebou. 

(A je) Ami 
tolik, tolik 
Emi 
cest, co tě k 
Hmi 
nim do
Emi 
vedou. 


2. Jméno mé už znáš. 
Jsem tvůj stín i tvůj strach. 
Dál mě potkáváš, 
vyrůstám na slzách. 

Ref: 

3. Čekám za mlhou. 
Netušíš, co ti chci říct. 
Co se skrývá zatou tmou? 
Možná nic. A možná víc… 

Ref: 

Znáš svůj úděl. 
Máš jen chvíli. 
Záře sílí. 
32

: Touha

1. F 
Je to jak nic, to totiž naváží víc 

je to C 
něco jak dech, jak přání na křídlech 

je to Dmi 
nemožnej cíl, kterej si 
A 
vymyslil. 


2. Je to jak sen, co ráno rozpustil den 
nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil 
volej k nebi přání a všechno bude k mání. 

Ref: 
F 
Touha je zázrak, kámo, zázrak. 
C 
 

Dmi 
Touha je zázrak, kámo, zázrak. 
A 
 


3. Je to jak žár, pořádně velikej dar, 
je to jak letící drak, naprosto přesnej prak 
je to hukot moře, je to pramen v hoře. 

4. Touha je žít, zůstat a neodejít 
touha je padnout a vstát a rány nevnímat. 
Je to tlukot srdce, je to poklad v ruce. 

5. Je to jak třpyt, jako sluneční svit 
úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář. 
Je to skrytá síla, je to zlatá žíla. 

6. Touha je zázrak, takže přej si co chceš, 
probouzej sílu, s ní už neklopýtneš, 
touha jsou čáry, v hloubi duše je máš 
touha je zázrak, kámo, zázrak, 
vždyť už to znáš. 

7. Touha je krám, kde mají všachno a hned, 
vlak je tam k mání i ten pitomej svět. 
Touha je brána, ke všemu o čem si snil. 
Touha je cesta i cíl. 

Touha je zázrak, kámo, zázrak. 
Touha je zázrak, kámo, zázrak. 
Touha je zázrak, kámo, zázrak.
33

: Vltava

Ami 
Ve vratký bárce mě unáší proud. 

Sám A2 
sebe se ptám, kam sem vlastně chtěl plout. 

Dmi 
Zvolna se 
Ami 
stmívá. 


-A- 
Hluboká voda mi odpověď nedá, 
pořád se ztrácím a pořád hledám. 
Měl bych se líp dívat. 

-B- 
E 
Proud už sílí, peřej se blíží. 

Nechci snít, i když oči se mi klíží. 
Dmi 
Všechno chci vidět tak jasně, jako by byl 
F 
den. 

Když se Dmi 
otočím, jsem úplně v šoku. 

Z vlastní Ami 
hlavy plný vzteku a lacinýho moku. 

E4 
Vizionářem a sám sobě lhářem jsem 
E3 
utopil svůj 
Ami 
sen. 


-A- 
Smutný pohled do davu na břehu. 
Naše čest se v bizardním příběhu 
zoufale zmítá. 

-A- 
Šašci se ve vilách opíjí mocí. 
A já se ptám, jestli po týhle noci 
může ještě svítat? 
-B- 
Růže do uší, hluší lidé netuší, 
že dávno hmota zvítězila nad duší. 
Příští stanice je peklo, i když slíbený byl ráj. 
Prachy jsou pravda, obsah je forma 
a drzá lež je propříště norma. 
Do mozku vrtá skutečnost krutá, že padl stín na můj kraj. 

-C- 
Ami 
Zavři oči a 
Dmi 
poslouchej. 
C 
Na chvíli tu budu 
G 
s tebou. 


-A- 
Peníze, peníze hýbou světem. 
Přidej se a pak kulometem 
smíš určovat právo. 

-A- 
Musíš si vybrat tu správnou stranu. 
Souhlasit a jít, nebo dostaneš ránu. 
Nechtěj myslet hlavou. 

-B- 
Můžeme si dopřát výdobytky doby 
a do půllitru syčíme slova plná zloby. 
Jedovatý plivanec se stává důkazem. 
Ten má tohle a ten má ještě víc! 
A já to chci taky! se řve z plných plic. 
Co nás čeká? Kam nás donese řeka? 
Kam kráčí naše zem? 

-C- 
Neboj se, už tě nechci trápit. Možná to tak bude lepší. 
34

: Space Oddity

Fmaj7 Em Fmaj7 Em 
Fmaj7 Em Fmaj7 Em 

1. C 
Ground control to Major 
Em 
Tom

C 
Ground control to Major 
Em 
Tom

Am 
Take your 
Am/G 
protein pills and put your 
D7/F# 
helmet on

C 
Ground control to Major 
Em 
Tom

C 
Commencing countdown engines 
Em 
on

Am 
Check ig
Am/G 
nition and may 
D7/F# 
God's love be with you


2. C 
This is ground control to Major 
Em 
Tom

You've really made the F 
grade

And the Fm 
papers want to 
C 
know whose shirt you 
F 
wear

Now it's Fm 
time to leave the 
C 
capsule if you 
F 
dare

This is C 
Major Tom to ground 
E 
control

I'm stepping through the F 
door

And I'm Fm 
floating in the 
C 
most peculiar 
F 
way

And the Fm 
stars look very 
C 
different to
F 
day


R. For Fmaj7 
here am I 
Em 
sitting in a tin can

Fmaj7 
Far above the 
Em 
world

Bb 
Planet Earth is 
Am 
blue and there's 
G 
nothing I can 
F 
do


C F G A A 
C F G A A 
Fmaj7 Em A C D E 
3. C 
Though I'm past one hundred thousand 
E 
miles 

I'm feeling very F 
still

And I Fm 
think my space
C 
ship knows which way 
F 
to go

Tell my Fm 
wife I love her 
C 
very much she 
F 
knows


Bridge: G 
Ground control to 
E7 
Major Tom, your 
Am 
 circuit's dead, there's something 
C/G 
wrong

Can you D7/F# 
hear me Major Tom? 

Can you C 
hear me Major Tom?

Can you G 
hear me Major Tom? Can you hear..


R. 

C F G A A 
C F G A A 
Fmaj7 Em A C D E 
35

: Romeo and Juliet

1. F 
A love-struck Romeo 
C Dm 
 

sings the streets a serenadeC 
 

F 
Laying everybody low 
C Dm 
 

with a love song Bb 
that he made

C 
Finds a street light 
Bb C 
 

steps out into the F 
shade

Says something like 
Bb 
you and me babe, how a
C 
bout it?


2. F 
Juliet says hey it's Romeo,

you nearly gave me a heart attack
He's underneath the window,
she's singing hey la my boyfriends back
you shouldn't come around here
singing up to people like that
Anyway, what you gonna do about it?

R1: JuliF 
et 
C 
the dice was

Dm 
loaded 
C 
from the 
Bb 
start 
C 
 

And I F 
bet, 
C 
and you

expDm 
loded 
C 
in my 
Bb 
heart.

C 
And I for
F 
get, I for
C 
get, 
Dm 
the movie song
Bb 
 

Gm 
When you gonna realize

it was F 
just that the 
Bb 
time 
C 
was 
Dm 
wrong
C 
  Juli
F 
et?


3. Come up on different streets,
they both the streets of shame
Both dirty both mean,
yes and even and dream was just the same
And I dreamed your dream for you
and now your dream is real.
How can you look at me
as if I was just one of your deals
4. Well you can fall for chains of silver,
you can fall for chains of gold.
you can fall for pretty strangers
and the promises they hold
You promised me everything,
you promised me thick and thin yeah
Now you just say oh Romeo
yeah, I used to have a scene with him.

R2: Juliet when we made love you used to cry
you said I love you like the stars above
I'll love you till I die
There's a place for us, you know the movie song
When you gonna realize
it was just that the time was wrong Juliet?

5. I can't do the talk,
like they do it on the tv
I can't do a love song,
like the way it's meant to be.
I can't do anything,
but I'd do anything for you.
I cant't do anything
but be in love with you.

6. And all I do is miss you
and the way we used to be
All I do is keep the beat
and the bad company.
All I do is kiss you
through the bars of a rhyme
Juliet I'd do the stars with you anytime.

R2: 

7. = 1. A love-struck Romeo…
36

: Dávno

1. Ami 
Už je to dávno co 
C 
zkřížil mi cestu

prej G 
podepiš se mi krví,

Ami 
budeš mít všechno, ale 
C 
neujdeš trestu,

G 
jo 
Ami 
byla to síla, 
C 
byl to fakt nářez,

G 
bylo to vážně skvělý


2. Ami 
teď tu mám všechno, ale 
C 
neujdu trestu,

G 
jo 
Ami 
do roka a do dne 
C 
přijdu si pro tebe,

G 
tady mi to podepiš

Ami 
do roka a do dne 
C 
zapomeň na nebe,

G 
budeš o pár metrů,

budeš o pár metrů Ami 
níž.
3. Ami 
Mlčel jsem dlouho, do 
C 
nebe se díval,

G 
čekal až přijde,

Ami 
chtěl to vzít zpátky, teď 
C 
zdá se to krátký,

G 
jo pryč z tý pohádky chci,

Ami 
do roka a do dne 
C 
přijdu si pro tebe,

G 
tady mi to podepiš,


R: Ami 
Do roka a do dne 
C 
zapomeň na nebe,

G 
budeš o pár metrů,

budeš o pár metrů, Ami 
řvi si a 
C 
nadávej,

G 
nezmůžeš nic mladej,

Ami 
i kdybys 
C 
řval z plnejch 
G 
plic, 
Ami 
řvi si a 
C 
nadávej,

G 
nezmůžeš nic mladej,

Ami 
i kdybys 
C 
řval z plnejch 
G 
plic, nezmůžeš 
Ami 
nic.

37

: Malování

Dmi 
Nesnaž se, znáš se, 
B 
řekni mi 
C 
co je ji
Dmi 
ný, 

jak v kleci máš se B C 
 
pro nevinný 
Dmi 
noci dlouhý 
B 
jsou plný 
C 
touhy a 
Dmi 
lásky nás dvou
B 
 


C 
Všechno hezký 
Dmi 
za sebou mám, 

B 
můžu si 
C 
za to 
Dmi 
sám, 

B 
v hlavě 
C 
hlavolam, 

Dmi 
jen táta a máma 
B 
jsou s 
C 
náma, 

Dmi 
napořád s náma 


B 
To 
C 
je to tvoje 
Dmi 
malování 
B 
vzdušnejch 
C 
zámků,

Dmi 
malování po 
B 
zdech holejma 
C 
rukama tě 
Dmi 
nezachrání, 

už B 
máš na ka
C 
hánku, 
Dmi 
nezachrání, už jsi 
B 
na zá
C 
dech, 

je to Dmi 
za náma, ty čteš 
B 
poslední 
C 
stránku, 

Dmi 
za náma, 
B 
na 
C 
zádech, 
Dmi 
za náma, už 
B 
máš na ka
C 
hánku, 

MeziDmi 
 náma, 
B 
mi taky 
Gmi 
došel 
Ami 
dech…… 


Dmi 
Znáš se, 
B 
řekni mi 
C 
co je ji
Dmi 
ný, 

jak v kleci máš se, B C 
 
pro nevinDmi 
ný 

noci dlouhý B 
jsou plný 
C 
touhy a 
Dmi 
lásky nás tří.
38

: Johnny I hardly knew ya

Intro: 
E:|---------------------------------------------------------------------------| 
B:|---------------------------------------------------------------------------|
G:|------------0---0------------------0---0---2-4-0-4-0-4444-5-2222-4-0000----|
D:|----2222--4---4---2-0---0---2222-4---4----------------------------------4--|
A:|--2-------------------2---2------------------------------------------------|
E:|---------------------------------------------------------------------------|

E:|-----------------------------0----0---0---0-|
B:|-----------------------------0----0---0---0-|
G:|-----------------------------0----0---0---0-|
D:|-2-4-000-2-4-5-4-2222-00h2---0h2--0h2-0h2-2-|
A:|-----------------------------2----2---2---2-|
E:|-----------------------------0----0---0---0-|

1. When Em 
on the road to sweet Athy,

HurBm 
roo Hurroo

When Em 
on the road to sweet Athy,

HurG 
roo Hurroo

When G 
on the road to 
D 
sweet Athy,

Em 
stick in the hand, a 
Bm 
drop in the eye

D 
doleful 
D 
damsel 
Em 
I did 
Bm 
cry

Em 
Johnny I hardly knew ya


2. Where are the eyes that looked so mild,
Hurroo Hurroo
Where are the eyes that looked so mild,
Hurroo Hurroo
Where are the eyes that looked so mild,
When my poor heart you first beguiled
Why did ya from me and the child
Johnny I hardly knew ya

R: We had Em 
guns and drums and drums and guns,

HurBm 
roo Hurroo

We had Em 
guns and drums and drums and guns,

HurG 
roo Hurroo

We had G 
guns and drums and 
D 
drums and guns

The Em 
enemy never 
Bm 
slew ya

Em 
Johnny I hardly knew ya


3. Where are the legs with which you run,
Hurroo Hurroo
Where are the legs with which you run,
Hurroo Hurroo
Where are the legs with which you run,
When first you went to carry a gun
Indeed your dancing days are done
Johnny I hardly knew ya

R: We had guns and drums and drums and guns …

4. You hadn't an arm, you hadn't a leg,
Hurroo Hurroo
You hadn't an arm, you hadn't a leg,
Hurroo Hurroo
You hadn't an arm, you hadn't a leg,
You're a spineless, boneless, chickenless egg
You'll have to be put with the bowl to beg
Johnny I hardly knew ya

R: We had guns and drums and drums and guns …

5. I'm happy for to see ya home,
Hurroo Hurroo
I'm happy for to see ya home,
Hurroo Hurroo
I'm happy for to see ya home,
From the isle of Ceylon
Johnny I hardly knew ya

R: We had guns and drums and drums and guns …
39

: Já, písnička

1. To Ami 
 já zrozená z nemoc 
G 
 ných básníků

Z tichých Emi 
 vět po nocích utka 
Ami 
 ná

To Ami 
 já zrozená není 
G 
 mi do smíchu 

Když mám Emi 
 být pod cenou proda 
Ami 
 ná


R: Kdo C 
 vás obléká do ša 
G 
 tů svatebních

Holky Ami 
 mý ztracený ztracený 
E7 
 

Ženich Ami 
 spí na růži 

Až ně G 
 kam pod kůži 

Se můj Emi 
 strach do klína schová 
Ami 
 vá


2. To já zrozená v hospodách na tácku
Raněných ospalých milenců
To já zrozená vyrytá na placku
Směju se po stěnách cizincům 

R: Kdo vás obléká do šatů svatebních …

3. To já písnička ležím tu před vámi 
Jenom tak spoutaná tolikrát
To já písnička provdaná za pány
Kteří pro lásku smí o mně hrát

R: Kdo vás obléká do šatů svatebních …
40

: Ještě jedno kafe

1. Máš Emi 
sladkej dech a oči, kterým 
D 
patří svatozář,

C 
vlasy máš jak hedvábí, když je 
H7 
vhodíš na polštář,

ale Emi 
já se o tvou lásku ani 
D 
vděčnost neprosím,

ty C 
děkuješ jen hvězdám a jseš 
H7 
věrná jenom jim.


R: C 
Ještě jedno kafe bych si 
H7 
dal,

C 
ještě jedno kafe, kruci
H7 
nál, než pojedu 
Emi 
dál. 
D 
 
C 
 
H7 
 


2. Tvůj táta, to je vandrák a od přírody zběh
a místo písmen učí tě jen dorovnávat dech,
a taky házet nožem a držet pospolu
a brada se mu třese, když se nosí ke stolu.

R: Ještě jedno kafe bych si dal…

3. Tvá sestra hádá z ruky a tvá máti jakbysmet
a ty sama umíš všechno, co je mimo tenhle svět,
a tvá rozkoš nezná hranic, děvče s hlasem skřivana.,
jen tvý srdce je jak moře - samý tajemství a tma.

R: Ještě jedno kafe bych si dal…
41

: Hotel California

1. Hmi 
On a dark desert highway, 
F# 
cool wind in my hair

A 
Warm smell of colitas 
E 
rising up through the air

G 
Up ahead in the distance, 
D 
I saw a shimmering light

Em 
My head grew heavy and my sight grew dim

F# 
I had to stop for the night


2. There she stood in the doorway; I heard the mission bell
And I was thinking to myself this could be heaven or this could be hell
Then she lit up a candle, and she showed me the way
There were voices down the corridor, I thought I heard them say

R: G 
Welcome to the Hotel Cali
D 
fornia

Such a Em 
lovely place, such a 
Hmi7 
lovely face

G 
Plenty of room at the Hotel Cali
D 
fornia

Em 
Any time of year (any time of year) you can 
F# 
find it here


3. Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes bends
She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat
Some dance to remember, some dance to forget

4. So I called up the captain; „Please bring me my wine.”
„We haven't had that spirit here since nineteen sixty-nine”
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night, just to hear them say

R: Welcome to the Hotel California
Such a lovely place, such a lovely face
They livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise) bring your alibis

5. Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice
And she said „We are all just prisoners here, of our own device”
And in the master's chambers, they gathered for the feast
They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast

6. Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
„Relax,” said the nightman, „We are programmed to receive”
„You can check out anytime you like, but you can never leave”
42

: Perfect

1: I found a G 
love for 
Em 
me.

Darling, just C 
dive right in and follow my 
D 
lead.

Well, I found a girl, beautiful and sweet.
Oh, I never knew you were the someone waiting for me.

2: 'Cause we were just kids when we G 
fell in love,

not knowing Em 
what it was,

I will not C 
give you up this 
D 
time.

But darling, just kiss me slow,
your heart is all I own,
and in your eyes you're holding mine.

Ref: Baby, Em 
I'm 
C 
dancing in the 
G 
dark,

with D 
you between my 
Em 
arms,

C 
barefoot on the 
G 
grass,

D 
listening to our 
Em 
favourite song,

when you C 
said you looked a 
G 
mess,

I whispered D 
underneath my 
Em 
breath,

but you C 
heard it,

darling, G 
you look 
D 
perfect 
G 
tonight.


G D/F# Em D C D 
3: Well, I found a woman, stronger than anyone I know.
She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.
I found a love to carry more than just my secrets,
to carry love, to carry children of our own.

4: We are still kids but we're so in love,
fighting against all odds,
I know we'll be alright this time.
Darling, just hold my hand,
be my girl, I'll be your man,
I see my future in your eyes.

Ref: Baby, I'm dancing in the dark,
with you between my arms,
barefoot on the grass,
listening to our favourite song,
when I saw you in that dress,
looking so beautiful,
I don't deserve this.
Darling, you look perfect tonight.

G D/F# Em D C D 

Ref: Baby, I'm dancing in the dark,
with you between my arms,
barefoot on the grass,
listening to our favourite song,
I have faith in what I see,
now I know I have met an angel in person,
and she looks perfect.
I don't deserve this,
you look perfect tonight.
G D/F# Em D C D G 
43

: Mám boky jako skříň

CAPO 2

R1: Mám prostě od pánbíčka, G 
boky jako skříň, jako skříň, co naplat,

když Ami 
k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat,

D 
liposukci vím, dobře vím, však za plat,

si G 
život usnadním, osladím.


1. G 
Noviny pročítám, no to je síla,
Ami 
 prý zase přibírám, málo se hlídám,

D 
prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa,

G 
kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus.


2. S vozíkem projíždím labyrintem Tesca, hledám svý XXL, všude jen S-ka,
a míjím tyčky, tyčky, samý bulimičky,
zhubněte si na kost, ale já mám toho dost.

R2: Moje G 
máma mi říkala, neboj se malič
Ami 
ká,  

moje D 
máma mi říkala, krásná jsi 
G 
celičká…

I když doma mě chválí, tak na Miss mě nevzali…
čert to vem, vždyť můj život je sladký jak BON PARI…

R1: Mám prostě od pánbíčka, boky jako skříň, jako skříň, co naplat…

*: G 
To víš, kluci chtěj, na noc barbíny, co
Ami 
 nemyslej,

a když jim D 
není hej, 

přicuG 
pitaj na tvůj práh, chtěj zahřát a maj hlad.


R2: Moje máma mi říkala, neboj se maličká…

R1: [: Mám prostě od pánbíčka, boky jako skříň,… :]
Mám od pánbíčka boky jako skříň, jako skříň, co naplat,
když k tomu ráda jím, ráda jím, co naplat,
mám boky jako skříň, jako skříň, cá ra ra ra.
44

: Jaro

1. Ami 
My čekali 
C 
jaro, a 
G 
zatím přišel 
Ami 
mráz,

tak strašlivou C 
zimu ne
G 
zažil nikdo z 
Ami 
nás,

z těžkých černých C 
mraků se 
G 
stále sypal 
Ami 
sníh

a vánice C 
sílí v po
G 
ryvech ledo
Ami 
vých.

C 
chýší dřevo mizí a 
G 
mouky ubývá,

Dmi 
do sýpek se raději už 
G 
nikdo nedívá,

C 
zvěř z okolních lesů nám 
G 
stála u dveří

Dmi 
a hladoví ptáci při
G 
létli za zvěří, a stále 
Ami 
blíž.


2. Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal,
když vystrašenej soused na okno zaklepal:
„Můj synek doma leží, v horečkách vyvádí,
já do města bych zašel, doktor snad poradí.”
Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal,
dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval:
„Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz
a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!"

3. Na to strašný ráno dnes nerad vzpomínám,
na tu strašnou chvíli, když kůň se vrátil sám,
trvalo to dlouho, než se vítr utišil,
na sněhové pláně si každý pospíšil.
Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám,
kterým bych v té bouři nejel ani sám,
a pak ho někdo spatřil, jak tam leží pod srázem,
krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal.

Ami 
Někdy ten, kdo 
C 
spěchá, se 
G 
domů nevrací
Ami 
 …
45

: Zafúkané

1. Ami 
Větr sněh 
Asus2 
zanésl 
Ami 
z hor do po
Asus2 
lí, 

Ami 
já idu 
C 
přes kopce, 
G 
přes údo
Ami 
lí, 

C 
idu k tvej 
G 
dědině zatúla
C 
nej, 

F 
cestičky 
C 
sněhem sú 
E 
zafúka
Ami 
né.


Ref: Ami 
Zafúka
C 
né, 
G 
zafúka
C 
né, 

F 
kolem mňa 
C 
všecko je 
Dmi 
zafúka
E 
né.

Ami 
Zafúka
C 
né, 
G 
zafúka
C 
né,

F 
kolem mňa 
Dmi 
všecko je 
E 
zafúka
Ami 
né. 


2. Už vašu chalupu z dálky vidím, 
srdce sa ozvalo, bit ho slyším, 
snáď enom pár kroků mi zostává, 
a budu u tvého okénka stát. 

Ref: [: Ale zafúkané, zafúkané, 
okénko k tobě je zafúkané. :] 

3. Od tvého okna sa smutný vracám, 
v závějoch zpátky dom cestu hledám, 
spadl sněh na srdce zatúlané, 
aj na mé stopy - sú zafúkané. 

Ref: [: Zafúkané, zafúkané, 
mé stopy k tobě sú zafúkané. :] 

Asus2
46

: Lemon Tree

Intro:Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 
Dmi7 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 


1. I'm Ami 
sitting here in a 
Emi 
boring room,

It's Ami 
just another rainy Sunday 
Emi 
afternoon.

I'm Ami 
wasting my time, 
Emi 
I got nothing to do.

I'm Dmi7 
hanging around, I'm 
Emi 
waiting for you,

But Dmi7 
nothing ever happens 
Emi 
- and I 
Ami 
wonder.
Emi Ami 
 


2. I'm driving around in my car,
I'm driving too fast, I'm driving too far.
I'd like to change my point of view
I feel so lonely, I'm waiting for you
But nothing ever happens - and I wonder.

R: C 
wonder how, I 
G 
wonder why

Ami 
Yesterday you told me 'bout the 
Emi 
blue blue sky

And F 
all that I can 
G 
see is just a yellow 
C 
lemon tree.
G7 
 


I'm C 
turning my head 
G 
up and down,

Ami 
I'm turning turning turning turning 
Emi 
turning around

And F 
all that I can 
F#7dim 
see is another lemon 
G 
tree.
G7 
 


Ami 
Dam  
Emi 
da do
Emi 
udi
Ami 
Ami 
 
Emi 
 
Dmi7 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 
3. I'm sitting here, I miss the power.
I'd like to go out, taking a shower,
But there's a heavy cloud inside my head.
I feel so tired, put myself in to bed,
Where nothing ever happens - and I wonder.

C 
Isolation - 
Ami 
Is not good for me,

G 
Isolation - 
C 
I don't want to sit on a 
C 
lemon tree.


4. I'm stepping around in a desert of joy
Baby anyhow I'll get another toy
And everything will happen - and you'll wonder.

R: I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And all that I can see is just another lemon tree.

I'm turning my head up and down,
I'm turning turning turning turning turning around
And all that I can see is just a yellow lemon tree.

And I wonder, I wonder

R2: I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me 'bout the blue blue sky
And F 
all that I can 
G 
see, And 
F 
all that I can 
G 
see,

And F 
all that I can 
G 
see is 
G7 
just a yellow 
C 
lemon tree.
47

: Boulevard of Broken Dreams

Capo 1

1. Emi 
I walk a 
G 
lonely road

D 
The only one that 
A 
I have ever 
Emi 
known

Don't know where it goes 
But it's home to me and I walk alone

2. I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I'm the only one and I walk alone

*: G 
 
D 
I walk a
A 
lone I walk a
Emi 
lone

G 
 
D 
I walk a
A 
lone I walk a…


R: C 
My 
G 
shadow's 
D 
the only one that 
Emi 
walks beside me

My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
C 
'Til 
G 
then I 
B7 
walk alone


*: Emi G D A 
Ah-ah…


3. I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone

4. Read between the lines
What's fucked up and everything's alright
Check my vital signs
To know I'm still alive and I walk alone

*: I walk alone, I walk alone
I walk alone and I walk a…

R: My shadow's the only one that walks beside me…

*: Ah-ah… I walk alone and I walk a…

5. = 2

R: My shadow's the only one that walks beside me…
48

: Jesse James


1. Jesse G 
James chlapík byl, hodně 
C 
lidí odp
G 
ravil  

vlaky přepadával D7 
rád  

G 
boháčům uměl brát, 
C 
chudákům dával 
G 
zas  

přál bych vám, aby D7 
jste ho mohli 
G 
znát


Ref.: Jó, C 
Jesse ženu svou t
G 
ady nechal ubohou  

a tři děcka, říkám D7 
vám

ale G 
tenhle přítel hadí, 
C 
ten vám Je
G 
sse zradí  

já vím, tenkrát vD7 
 noci prásk ho 
G 
sám


2. Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc
když tu vláček zůstal stát
kdekdo ví, že ten vlak přepad James kabrňák
Jesse sám, se svým bráchou akorát

Ref.: Jó, Jesse ženu svou…..

3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem
a svým dětem vypráví
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah
a on vám Jesse Jamese odpraví

Ref.: Jó, Jesse ženu svou…..
49

: Když náš táta hrál

1. Když G 
jsem byl chlapec malej, tak metr nad zemí,

C 
scházeli se farmáři tam 
G 
u nás v přízemí,

G 
mezi nima můj táta u piva sedával

D7 
a tu svoji nejmilejší 
G 
hrál.
C G D7 G 
 


2. Teď už jsem chlap jak hora, šest stop a palců pět,
už jsem prošel celý Státy a teď táhnu zpět,
kdybych si ale ve světě moh' ještě něco přát,
tak zase slyšet svýho tátu hrát.

3. Ta písnička mě vedla mým celým životem,
když jsem se toulal po kolejích, žebral za plotem,
a když mi bylo nejhůř, tak přece jsem se smál,
když jsem si vzpomněl, jak náš táta hrál.

4. To všechno už je dávno, táta je pod zemí,
když je noc a měsíc, potom zdá se mi,
jako bych od hřbitova, kam tátu dali spát,
zase jeho píseň slyšel hrát.
50

: Little Big Horn

1. Tam, kde lAmi 
eží Little Big Horn, je indiánská zem,

tam přijíždí generál Custer sDmi 
e svým praporem,

modAmi 
rý kabáty jezdců, stíny 
Dmi 
dlouhejch karabin,

a z Ami 
indiánskejch signálů po nebi letí d
A 
ým.


R: A 
Říkal to Jim Bridger já měl jsem v noci 
E 
sen,

pod sedmou kavalerií jak krví rudne A 
zem,

kmen Siouxů je statečný a A7 
dobře svůj kraj 
D 
zná,

proč CE 
uster neposlouchá ta 
A 
slova varov
Ami 
ná.


2. Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
táhne generál Custer s sedmou kavalerií,
marně mu stopař Bridger radí „Zpátky povel dej!"
Jedinou možnost ještě máš, život si zachovej.

R: Říkal to Jim Bridger …

3. Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín,
padají jezdci z koní, výstřely z karabin,
límce modrejch kabátů barví krev červená,
kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná.

4. Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem,
v oblacích prachu mizí Siouxů vítězný kmen,
cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál,
tam uprostřed svých vojáků leží i generál.

R: Říkal to Jim Bridger … + neposlouchal ta slova varovná. 

51

: Zatracenej život

G 
To bylo v Da
G7 
kotě 
C 
o vejpla 
G 
tě, 


whisky jsem tam pašov D7 
al, 


G 
že jsem byl 
G7 
sám jako 
C 
ten kůl v plo
G 
tě, 


s holkou jsem D7 
tam špáso
G 
val. 


Ved jsem jí cestou co vede stezka, 
okolo červenejch skal, 
než jsem jí stačil říct, že je hezká, 
zpěněnej bejk se k nám hnal. 

R. G 
Jupí
C 
, čer
G 
te, jdi o dům 
D7 
dál, pak jsem ho za rohy vzal. (A zahodil)


G 
Udělal 
C 
přemet a
G 
 jako tu
D7 
G 
řval, do dáli upaloval. 


To bylo v Dawsonu tam v salónu 
a já jsem zase přebral. 
Všechny svý prachy jsem měl v talónu, 
na život jsem nadával. 

Zatracený život, čert aby ho vzal, 
do nebe jsem se rouhal, 
než jsem se u baru vzpamatoval, 
Belzebub vedle mně stál. 

R. Jupí, čerte, jdi… 

Jak rychle oplácí tenhleten svět, 
než bys napočítal pět, (šest, sedm)
Ďáblovým kaňonem musel jsem jet, 
když jsem se vracel nazpět. 

Jak se tak kolíbám uzdu v pěsti 
chylovalo se už k dešti, 
Bezebub s partou stál vprostřed cesty 
zavětřil jsem neštěstí. 

R. Povídá Jupí, chlape, jdi radši dál, on mě pak za nohy vzal, (a zahodil)

udělal jsem přemet a jako tur řval, do dáli upaloval. 
52

: Amazonka

1. Byly krásný naše G 
plány, byla jsi můj celej 
Hm Bm Am 
svět.

Čas je vzal a nechal G 
rány, 
Am 
starší jsme jen o pár 
D 
let.


2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká.
Už na „táto” slyší jinej, i když si tak neříká.

R: Nebe modrý zrcadG 
lí se 

E7 
v řece, která všechno 
Ami 
ví, 

stejnou barvu jako G 
měly 

Ami 
tvoje oči džíno
D 
vý. 


3. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
„Amazonka” říkávali a já hrdě přisvědčil.

4. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo „Amazonka” neříká.

R: Nebe modrý zrcadlí se…

5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela
vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.

R: Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám.
Pořád stejná, přísahám…
53

: Jasný jak facka

1. Tak už to Emi 
vře a chlapi 
D 
vostrý jsou jak 
C 
meče

a že maj G 
vztek, tak pijou, 
D 
co jen trochu 
G 
teče,

na lodi D 
jak by měla 
Ami 
přijít velká 
H7 
bouře,

to, co se Emi 
děje, skoro 
D 
podobá se vzpou
C 
ře.


2. Začal si kapitán, co hrozný tvrdil věci,
za který držet by ho měli v pevný kleci,
říkal, že svět je vlastně velikánská koule,
a nikdo nevěřil mu ani na půl coule.

R: Emi 
Jasný jak f
G 
acka, země je pl
D 
acka

a kolem dokAmi 
ola jen oceá
G 
n,

do tisíc láEmi 
ter, tvrdil to pá
A 
ter,

a to je víC 
c než kapit
F 
án,
D 
 

ten když si G 
nahne, hned ho to 
D 
táhne

pořád na záAmi 
pad do Indie
G 
,

po zlatě praEmi 
hne, skončí na rá
A 
hně

a dýl než teC 
jden nepřežije
G 
.


3. Bylo by snadnější než jeho tvrdou hlavu
přesvědčit vorvaně anebo mořskou krávu,
že kdo se jednou vydal do neznámejch proudů,
dostal se zaručeně k poslednímu soudu.
R: 
54

: Lodníkův lament

1. Emi 
Já snad 
G 
hned, když jsem se 
D 
narodil, na 
G 
bludnej 
D 
kámen 
G 
šláp',

a do školy moc D 
nechodil, i 
Emi 
tak je 
D 
ze mě 
Emi 
chlap,

velký G 
dusno, který 
D 
nad hlavou mi 
G 
doma 
D 
vise
G 
lo,

drsnýmu chlapu D 
nesvědčí, já 
Emi 
ťuk' si 
D 
na če
Emi 
lo.
D G D G C G 
 


R: G 
ma mě doma držela a 
D 
táta na mě dřel,

já moh' jsem jít hned študovat, kdyG 
bych jen trochu chtěl,

voženit se, vzít si ňákou D 
trajdu copatou

a za její lásku platit G 
celou vejplatou, hó 
Emi 
hou.


2. Potom do knajpy jsem zašel a tam uslyšel ten žvást,
že na lodích je veselo a fasujou tam chlast,
a tak honem jsem se nalodil na starej vratkej křáp,
kde kapitán byl kořala a řval na nás jak dráb.

R: 

3. Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach
a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach,
všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas'
a první byl hned kapitán, kdo měl korkovej pás.

R: 

4. Kolem zubama už cvakali žraloci hladoví,
moc nikomu se nechtělo do vody ledový,
k ránu bouře trochu ustala, já mořskou nemoc měl,
všem, co můžou chodit po zemi, jsem tolik záviděl.

R: 

5. Jako zázrakem jsme dojeli, byl každý živ a zdráv
a všichni byli veselí, jen já jsem rukou máv',
na loď nikdy víc už nevlezu, to nesmí nikdo chtít,
teď lituju a vzpomínám, jak jen jsem se moh' mít.
55

: Tři kříže

1. Dmi 
Dávám sbohem 
C 
břehům prokla
Ami 
tejm, který 
Dmi 
v drápech má 
C 
ďábel 
Dmi 
sám,

bílou přídí C 
šalupy My 
Ami 
Gray míří 
Dmi 
k útesům 
C 
který 
Dmi 
znám.


R. Jen tři F 
kříže z bí
C 
lýho kame
Ami 
ní někdo 
Dmi 
do písku 
C 
posklá
Dmi 
dal,

slzy F 
v očích měl a 
C 
v ruce znave
Ami 
ný lodní 
Dmi 
deník co 
C 
sám do něj 
Dmi 
psal.


2. První kříž má pod sebou jen hřích, samý pití a rvačky jen,
třeskot nožů při kterým přejde smích, v srdci kámen a jméno Stan.

R. 

3. Já Bob Green mám tváře zjizvený, štěkot psa zněl když jsem se smál,
druhej kříž mám a spím pod zemí, že jsem falešný karty hrál

R. 

4. Třetí kříž snad vyvolá jen stesk, bejt Jimm Rodgers těm dvoum život vzal,
svědomí měl vedle nich si klek.

Rec: Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský,
snad mně tedy bůh odpustí.

R. Jen tři F 
kříže z bí
C 
lýho kame
Ami 
ní jsem jen 
Dmi 
do písku 
C 
posklá
Dmi 
dal,

slzy F 
v očích měl a v 
C 
ruce znave
Ami 
ný lodní 
Dmi 
deník a v 
C 
něm co jsem 
Dmi 
psal.
56

: Divoký srdce

1. Ami 
Bylo by to šťastný, 
Emi 
bylo by to krásný, 

Ami 
bylo by to zlatý, 
Emi 
bylo by to jasný. 

Ami 
Bylo by to 
C 
bylo, 
Emi 
kdyby se to stalo, 
Ami 
bylo by to 
C 
bylo, 
Emi 
kdyby se to stalo. 


2. Bylo by to čerstvý (bylo), bylo by to žhavý (bylo) 
bylo by to velký (bylo), bylo by to pravý (bylo). 

Bylo by to bylo, kdyby se to stalo, bylo by to bylo, kdyby se to stalo  

Ref: Divoký Emi 
srdce
D 
, divoký 
Emi 
srdce
D 
 


Ref: Emi 
Divoký 
G 
srdce a 
D 
nic 
C 
víc, 
Emi 
divoký 
G 
srdce a 
D 
nic 
C 
víc, 
Emi 
divoký 
G 
srdce a 
D 
nic 
C 
víc…To je co 
Emi 
říct! 


3. Bylo by to čistý, bylo by to bylo, bylo by to jistý, kdyby se to stalo 
Bylo by to bylo, kdyby se to stalo, bylo by to bylo, kdyby se to stalo. 

Ref: Emi 
Divoký srdce 
D 
(jasně svítí), 
C 
divoký srdce 
Emi 
(jasně cítí), 

Emi 
divoký srdce 
D 
(rychle žije), 
C 
divoký srdce 
Emi 
(rychle bije). 


Ref: Divoký Emi 
srdce (a nic 
D 
víc), divoký 
Emi 
srdce (a nic 
D 
víc). 

Divoký srdce a nic víc, divoký srdce a nic víc, divoký srdce a nic víc. 

Ref: Emi 
Snad je tu 
F#mi 
snad je tu 
Ami 
nadě
G 
je, 
Emi 
i když se 
F#mi 
pořád nic 
Ami 
nedě
G 
je 

Emi 
Snad je tu 
F#mi 
snad je tu 
Ami 
nadě
G 
je , 
Emi 
ale kde 
F#mi 
ale kde 
Ami 
je je
G 
-je. 


Ref: Divoký srdce (jasně svítí), divoký srdce (jasně cítí), 
divoký srdce (rychle žije), divoký srdce (rychle bije). 

Divoký srdce (a nic víc), sepnutý ruce (a nic víc). 
Divoký srdce a nic víc, sepnutý ruce a nic víc, divoký srdce a nic víc. 
To je co Emi 
říct! 
57

: Máma a táta

1. Jako Dmi 
koule v kulečníku tak se 
C 
často kutálím 

nevím B 
kdy do mě kdo vra
C 
zí nevím 
Dmi 
 koho napálím 

vždycky mě ta srážka bolí jizvy sotva počítám 
je to prostě stálej pohyb vodnikud a do nikam 

Dmi 
U-úú U 
C 
úú U 
B 
búú 
C 
Dmi 
úú 


2. Černý můry sebou vláčím černejch děr se dotýkám 
nahej v trní a v bodláčí s bolestí se potýkám 
nasadím si černý brejle ať mě nikdo nevidí 
za nima si odpočinu vod světa a vod lidí 

Ref: [: Moje Dmi 
máma moje máma tráva, 
B 
různej alkohol 

a můj C 
táta a můj táta hodně 
Dmi 
vostrej rock'n'roll:]
3. Cejtit zase všechny vůně na chvíli se dotknout hvězd 
milovat až tělo stůně aspoň že když mi je šest 
nakreslit se do pohádky a bejt jako malej kluk 
nemuset už nikdy zpátky schovat se ani muk 
U-úú … 

4. Jenže voči přes ty brejle toho už dost viděly 
jedno vidí je to v hazlu druhý je to v prdeli 
ještě že je tady máma a s ní táta taky je 
oni držej pořád s náma celej svět zas tancuje 

R: Moje máma …

5. Až bude dost různejch smyček až bude dost různejch kol 
pak bude čas bez vytáček na poslední rock'n'roll 
voko vidí ucho slyší někde v dálce zvonit zvon 
já jsem jenom bludnej kámen just like a rolling stone 

R: Moje máma …
58

: Špinavý záda

Emi 
Potkal jsem ji na Žofíně, 
G 
celá v černém [(D)]nesla se jak 
Emi 
páv.

Záda bílý od stěn měla, u šatny mě chytla za rukáv.

®: G 
Špinavá, špinavá, 
D 
špinavá, 
Ami 
špinavá krásná 
Emi 
holka,

ta mě na kolena dostala, teď po mně jen tak kouká.
Špinavý, špinavý, špinavý, vona má špinavý záda,
nepije, nekouří, nesladí a má to tolik ráda.
Cestou taxíkem pak domů, zašpinila trochu sedadla.
Pak za dveřma v jejím bytě kolem krku mě hned popadla.

®: 

Ráno zase na ulici řekla mi, že byl to jenom žert.
Schlíplej beru ranní tramvaj, sakra holka ať tě veme čert.

®: Špinavý, špinavý, špinavý, mi ukázala záda,
nepila, kouřila, nevadí, vždyť to má tolik ráda.
Špinavý, špinavý, špinavý, vona má špinavý záda,
nepije, nekouří, nesladí a má to tolik ráda. (2×)
59

: Johnny B Goode

1. A 
Deep down in Louisiana, close to New Orleans,

A 
Way back up in the woods among the evergreens,

D 
There stood a log cabin made of earth and wood

A 
Where lived a country boy named Johnny B. Goode

E 
Who never ever learned to read or write so well,

A 
But he could play the guitar just like a ringin' a bell.


R: A 
Go! Go! Go, Johnny, go! Go!

Go, Johnny, go! Go!D 
 

A 
Go, Johnny, go! Go!

A 
Go, Johnny, go! Go! 
E 
Johnny B. Goode


2. He used to carry his guitar in a gunny sack,
Go sit beneath the tree by the railroad track.
Old engineers would see him sittin' in the shade,
Strummin' with the rhythm that the drivers made.
When people passed him by they would stop and say,
'oh, my but that little country boy could play'

R: Go! Go! Go, Johnny, go! Go…

3. His mother told him, 'someday you will be a man,
You will be the leader of a big ol' band.
Many people comin' from miles around
Will hear you play your music when the sun go down.
Maybe someday your name'll be in lights,
Sayin' 'Johnny B. Goode tonight''

R: Go! Go! Go, Johnny, go! Go…
60

: Radioactive

1. I'm Am 
 waking up 
C 
 to ash and 
G 
dust

I wipe my D 
brow and I sweat my 
Am 
rust

I'm C 
breathing in the chemi
G 
cals
D 
 

Am 
I'm breaking 
C 
in, shaping 
G 
up, then checking 
D 
out on the prison 
Am 
bus

This is C 
it , the apocalypse 
G 
(Whoa)


Ref: D 
I'm waking 
Am 
up, I feel it in 
C 
my bones

G 
Enough to make my 
D 
systems grow

Am 
Welcome to the new age, 
C 
to the new age

G 
Welcome to the new age, 
D 
to the new age

Am 
Whoa, 
C 
whoa, 
G 
I'm radioactive, 
D 
radioactive

Am 
Whoa, 
C 
whoa, 
G 
I'm radioactive, 
D 
radioactive


2. I raise my flags, don my clothes
It's a revolution, I suppose
We'll paint it red to fit right in (Whoa)
I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus
This is it, the apocalypse (Whoa)

Ref: I'm waking up…

*: Am 
All systems 
C 
go, 
G 
sun hasn't 
D 
died

Am 
Deep in my 
C 
bones, 
G 
straight from 
D 
inside


Ref: I'm waking up…
61

: Jožin z bažin

1. JAmi 
edu takhle tábořit Šk
E 
odou 100 na 
Ami 
Oravu,

spěchám proto, riskuji, prE 
ojíždím přes M
Ami 
oravu.

ŘG7 
ádí tam to str
C 
ašidlo, v
G7 
ystupuje z b
C 
E 
in,

žAmi 
ere hlavně Pražáky a jm
E 
enuje se 
Ami 
Joži
G7 
n.

R: JC 
ožin z bažin močálem se pl
G7 
íží,

Jožin z bažin k vesnici se blC 
íží,

Jožin z bažin už si zuby brG7 
ousí,

Jožin z bažin kouše, saje, rdC 
ousí.

NF 
a Jožina z b
C 
ažin, k
G 
oho by to napadl
C 
o,

plF 
atí jen a p
C 
ouze pr
G 
áškovací letadl
C 
o.
E 
 

2. Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice,
přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!"
R: 
3. Říkám:„Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček.”
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
R: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.
62

: Medvědi nevědí

1. MAmi 
edvědi n
Dmi 
evědí, ž
Ami 
e tůristi n
E 
emaj' zbraně,

Ami 
až jednou pr
Dmi 
ocitnou, p
Ami 
očíhají s
E 
i někde na n
Ami 
ě.
EAmi 
 

2. Výpravě v doubravě malý grizly ukáže se,
tůristé zajisté rozutíkají se po lese.
R: NG 
a pěšině zbydou po nich tr
C 
anzistoráky

a dG 
ívčí dřeváky a dr
C 
ahé foťáky,

mG 
edvědi je v městě vyměn
C 
í za zlaťák
C7 
y,

zF 
a ty si k
Fdim 
oupí m
C 
aliny, m
Ami 
ed, a sl
Dmi 
ané b
G 
urák
C 
y.
63

: Prachovské skály

Hmi 
Zavři svoje oči Hano

rozváF#7 
zalo s
Hmi 
e ti l
H7 
ano.

Emi 
Padej trochu doprava,

pod náH7 
mi jde 
Emi 
výpra
C#7 
va.

F#7 
Buch, tentokrát to d
Hmi 
obře dopadlo.

C#7 
Sehrálas jen t
F#7 
uristům

Emi 
hrozné 
F#7 
divad
Hmi 
lo.
A7 
 

Hmi 
Je mi podezřelé Hano

že ti F#7 
povol
Hmi 
ilo l
H7 
ano.

Emi 
Že jsi něco vypila?

Málem H7 
jsi se 
Emi 
zabil
C#7 
a!

F#7 
Ach, dříve, než tě 
Hmi 
vezmu do věží

C#7 
foukneš si do 
F#7 
balónku,

Emi 
on tě 
F#7 
prověř
Hmi 
í.
A7 
 

D 
Co bychom se báli

A7 
na Prachovské skály,

D 
dudlaj, 
A7 
dudlaj, 
D 
dá.
A7 
 

D 
Do českého ráje

A7 
cesta příjemná je,

D 
dudlaj, 
A7 
dudlaj, 
D 
dá.
D7 
 

G 
Horolezci, horolezkyně, 
D 
horolezča
H7 
ta

E7 
nelezte na skálu co je 
A7 
hodně špičatá

D 
Spadnete do písku

A7 
a svou rodnou vísku

nespatříte více,
dudlaj D 
dá.
F#7 
 
64

: Bude mi lehká zem

1. C 
Mám pěknou sirku v zubech, 
Gmi 
krempu do čela 

F 
bota zpuchřelá mi 
As 
vrásky nedělá 

C 
jen tou svou sirkou škrtni 
G 
ať se ohřejem 

Až C 
přikryje nás zem 
F 
tak už si neškrtnem 


R: C 
Má, lásko, 
Gmi 
jen ty smíš kázat mi 
F 
nad hrobem 
As 
 

C 
Má zem pak 
G 
bude lehká, bude mi 
C 
lehká zem 

Bude mi F 
lehká ze
C 
m, aá
Gmi 
á… 
Ami F Fmi 
 


2. Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém 
A proti pihám krém, co s nimi čert je vem 
Ten čert sám brzo zjistí že má v podpaží 
moc těžké závaží a někde v poli rozpaží 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…

3. Tak dobré ráno milé myši v kostelích 
tak ať vam chutná klíh všech křídel andělských 
A dobrý večer sovo, která myši jíš 
ptáš se zdali mi vzali zavčas spali 
jářku, to si píš 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…

Už nemám ani klobouk, pluje povětřím 
Jak zvony hledá Řím, či sebe sama, co já vím 
Jen to že co mám tebe už tíží necítím 
Áááá

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…
65

: Laciný víno

1. PC 
o noci kr
C/H 
átké a p
Ami 
o milov
Ami7/G 
ání

zbAmi7/F# 
ylo mi málo, jen hlava v dlaních,

co bC 
olí, t
G7 
o je to laciný v
C 
íno
G 
,
G7 
 

pC 
o noci p
C/H 
lné c
Ami 
igaret k
Ami7/G 
ouře,

bAmi7/F# 
yls' jako tajfun, já jako bouře,

to bC 
olí, t
G 
o je to laciný v
C 
íno.

TE 
eď jenom matně v hl
E7 
avě mi svítá,

Ami7 
útržky večera vytanou,

tE 
ak jako stébla se t
E7 
onoucí chytá,

hlDmi 
edám tvou 
Dmimaj7 
adresu n
Dmi7 
apsan
G7 
ou,

nC 
apsals' ji s
C/H 
irkou v
Ami 
ypál
Ami7/G 
enou

na krAmi7/F# 
abičku cigaret zpola plnou,

k rC 
ánu p
G7 
ilo se laciný v
C 
íno
G 
.
G7 
 
R: VC 
ečery f
Emi7 
ajnov
Ami7 
ý,  
Ami7/F# 
u láhve litrov
G 
ý
G7 
 

se mC 
ilují n
Emi7 
amátk
Ami7 
ou h
Ami7/F# 
olky, co málo v
G 
í,

kdE 
yž hlava p
E7 
otom b
Ami7 
olí ráno

a spDmi7 
át se chce, je n
G7 
edospáno,

vC 
ečery f
Emi7 
ajnov
Ami 
ý tak k
Ami/G 
ončíva
Ami7/F# 
j',

tG 
o je to laciný v
C 
íno.


2. Po noci krátké a po milování
zbylo mi málo, jen hlava v dlaních,
co bolí, to je to laciný víno.
Teď jenom matně v hlavě mi svítá,
útržky večera vytanou,
tak jako stébla se tonoucí chytá,
hledám tvou adresu napsanou,
adresu někdo vynesl s košem,
tak vidíš, holka, rázem je po všem,
to bolí, to je to laciný víno.
R: 
66

: Už to nenapravím

R: G Cmi F G# G Cmi G Cmi F G# G Cmi G 
Vap tap tap …


1. Cmi 
devět hodin dvacet pět 
F 
mě opustilo štěstí,

ten G# 
vlak, co jsem jím měl jet, na koleji 
G 
dávno 
G7 
nestál,

v devět hodin dvacet pět jako bych dostal pěstí,
já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiným městě.

*: Tvá C7 
zpráva zněla prostě a byla tak krátká,

že Fmi 
stavíš se jen na skok, že nechalas' mi vrátka

B 
zadní otevřená, 
G 
zadní otevřená,


*: já naposled tě viděl, když ti bylo dvacet,
to jsi tenkrát řekla, že se nechceš vracet,
že jsi unavená, ze mě unavená.

R: Vap tap tap …

2. Já čekala jsem, hlavu jako střep, a zdálo se, že dlouho,
může za to vinný sklep, že člověk často sleví,
já čekala jsem, hlavu jako střep, s podvědomou touhou,
já čekala jsem dobu dlouhou, víc než dost, kolik přesně, nevím.

*: Pak jedenáctá byla a už to bylo passé,
já dřív jsem měla vědět, že vidět chci tě zase,
láska nerezaví, láska nerezaví,

*: ten list, co jsem ti psala, byl dozajista hloupý,
byl odměřený moc, na vlídný slovo skoupý,
už to nenapravím, už to nenapravím.

R: Vap tap tap …
67

: I'm Yours

CAPO 2
1. Well A 
you done done me and you bet I felt it,  

I tE 
ried to be cool but you're so hot that I melted,  

F#m 
fell right through the cracks, 
D 
And now I'm tryin to get back….  


Before the cool dun run out, I'll be givin it my bestest  
And nothin's gonna stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn to win some or learn some….  

R: But I won't hesitate no more, No more  
It can not wait I'm Yours 

2. Well open up your mind and see like me  
open up your plans and then you're free  
look into your heart and you'll find love, love, love, love  

Listen to the music of the moment, people dance and sing
we're just one big family  
And it's our god forsaken right to be loved loved loved loved loved…  

R: So I won't hesitate no more, no more  
It cannot wait I'm Yours  

There's no need to complicate our time is short
this is our fate, I'm yours…

3. I've been spendin' way too long checkin' my tongue in the mirror
and bendin' over backwards just to try to see it clearer
but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed

I guess what I'll be sayin' is there ain't no better reason
to rid yourself of vanities and just go with the seasons
it's what we aim to do, our name is our virtue

R: But I won't hesitate no more, no more
it cannot wait, I'm yours…

Open up your mind and see like me  
open up your plans and then you're free  
look into your heart and you'll find that the sky i yours
so please don't, please don't, please don't, 
there's no need to complicate
'cause our time is short
this ooh this ooh this is our fate, I'm yours…
68

: Co bylo dál

1. Někdy si Am 
říkám, jestli ještě znáš mý 
Dm 
jméno,

a jak G 
často na mě myslíš, když jdeš 
C 
spát.

Na zítřek v Am 
televizi hlásí zata
Dm 
ženo,

a v mý G 
hlavě už tak bude napo
Am 
řád.


2. Život jde dál, lásko, musíme si zvykat,
a není dobrý na tý cestě zůstat sám,
pro jeden smutek nemá cenu stokrát vzlykat,
když má svět otevřenou náruč dokořán.

Ref: C 
A co bylo dál, jenom 
Am 
vítr,

Dm 
po nebi se 
G 
mraky honi
C 
ly.

C 
A co bylo dál, jenom 
Am 
vítr,

Dm 
a stromy se až k 
G 
zemi skloni
Am 
ly.


3. V uších mi pořád zněly tvoje něžný věty,
a do vlasů ti sedal bílej sníh,
z oblohy černý jak díra mezi světy,
se na mě snášel a studil na dlaních.

Ref: A co bylo dál, jenom vítr…

4. V tom baru nevěděli, že je venku krize,
z rádia zpíval Cohen „Lásko, jsem tvůj muž",
tys vešla dovnitř jak zhmotnění mý vize,
jako když do srdce mi někdo vrazí nůž…

Ref: A co bylo dál, jenom vítr…

Ref: A co bylo dál, jenom vítr…

69

: Holubí dům

1. Ami 
Zpív
G 
ám 
F 
ptákům a 
E 
zvlášť holu
Ami 
bům,

stáG 
val 
F 
v údolí 
E 
mém starý 
Ami 
dům,

C 
ptá
G 
ků 
C 
houf zalé
G 
tal ke kro
C 
vům,

Ami 
měl 
G 
jsem 
F 
rád holu
E 
bích křídel 
Ami 
šum.

Vlídná dívka jim házela hrách,
mávání perutí víří prach,
ptáci krouží a neznají strach,
měl jsem rád starý dům, jeho práh.
R. Hledám Dmi 
dům holu
G7 
bí, kdopak 
C 
z vás cestu 
Ami 
ví?

Míval Dmi 
stáj roube
G7 
nou, bílý 
C 
štít.

Kde je Dmi 
dům holu
G7 
bí a ta 
C 
dívka, kde 
Ami 
spí,

vždyť to Dmi 
ví, že jsem 
E 
chtěl pro ni 
Ami 
žít.
DAmi 
 

2. Sdílný déšť vypráví okapům,
bláhový, kdo hledá tenhle dům.
Odrůstáš chlapeckým střevícům,
neslyšíš holubích křídel šum.
Nabízej úplatou cokoli,
nepojíš cukrových homolí,
můžeš mít třeba zrak sokolí,
nespatříš ztracené údolí.
R. Hledám dům holubí, …..
70

: Jahody mražený

1. PA 
oslala mě moje dívka p
D 
ro jahody červe
A 
ný,

bG 
ez nich se prý nemám v
E 
racet, t
A 
ak tu stojím ztrápe
A 
ný.

A 
Když se dívám co je sněhu, f
D 
ouká vítr, pálí m
A 
ráz,

mG 
ožná že si holka m
E 
yslí, 
A 
že se mě tak zbaví s
E 
náz.

R. /: ZG 
apoměla váže
D 
ní, 
A 
na jahody mraže
A 
ný,

G 
na jahody mraže
D 
ný, v 
A 
igelitu bale
E 
ný. :/

2. Pohádku to připomíná o dvanácti měsíčkách,
nechtěla mi říci sbohem, teď by chtěla abych plách.
Mohl bych se klidně vrátit, vím však že mě nečeká,
měla mi to říci sbohem, že jiného ráda má.
71

: Šípková Růženka

1. Ještě Ami 
spí a spí a spí zámek š
G 
ípkový,

Ami 
žádný princ tam v lesích 
Emi 
ptáky neloví,

ještě Ami 
spí a spí a spí dívka z
G 
akletá,

Ami 
u lůžka jí planá r
Emi 
ůže rozkvétá.

R. F 
To se s
G 
chválně dětem 
Ami 
říká,

aby F 
s důvěr
G 
ou šli s
C 
pát, k
E 
lidně spát,

že se Ami 
dům probou
G 
zí a ta 
C 
kráska proci
F 
tá,

zatím Dmi 
spí tam 
Emi 
dál, spí tam v
Ami 
 růžích.

2. Kdo ji ústa k ústům dá, kdo ji zachrání,
kdo si dívku pobledlou, vezme za paní,
vyjdi zítra za ní a nevěř pohádkám,
žádný princ už není, musíš tam jít sám.
R. +  Ami 
Musíš vyjít s
G 
ám, nesmíš v
C 
ěřit pohádk
F 
ám,

čekáDmi 
 dívka 
Emi 
dál, spí tam v
Ami 
 růžích,

čF 
eká dívka 
Emi 
dál, spí tam 
A4sus 
 v růžíc
A 
h.
72

: Leaving on a Jet Plane

D7 
All my 
G 
bags are packed 
C 
I'm ready to go, 

G 
I am standing 
C 
here outside the door, 

G 
I hate to wake you 
C 
up to say good-
D 
bye. 

But the G 
dawn is breaking, 
C 
it's early morn' 

G 
The Taxi's waiting, 
C 
he's blowing his horn, 

G 
Already I'm so 
C 
lonesome I could 
D 
die. 


So G 
kiss me and 
C 
smile for me, 

G 
Tell me that you'll 
C 
wait for me, 

G 
Hold me like you 
Ami 
never let me 
D 
go, 

'Cause I'm G 
leaving 
C 
on a jet plane, 

G 
Don't know when 
C 
I'll be back again. 

G 
Oooh 
C 
babe I hate you 
D 
go. 


There's so many times I've let you down 
So many times I've played around, 
I tell you now they don't mean a thing. 
Every place I'll go I'll think of you 
Every song I'll sing I'll sing for you 
When I'll come back I'll bring you wedding ring. 

So kiss me… 

Now the time has come to leave you 
One more time let me kiss you 
Then close your eyes I'll be on my way. 
Dream about the days to come 
When I won't have to leave alone 
About the times I don't have to say. 

So kiss me…
73

: Folsom Prison Blues

1. E 
hear the train a comin' 

It's rollin' 'round the bend, 
And I ain't seen the sunshine, 
Since, I don't know E7 
when,

I'm A 
stuck in Folsom Prison,

And time keeps draggin' E 
on,

But that train B7 
keeps a-rollin',

On down to San Antone.

2. When I was just a baby, 
My Mama told me, „Son, 
Always be a good boy, 
Don't ever play with guns,”
But I shot a man in Reno,
Just to watch him die,
When I hear that whistle blowin',
I hang my head and cry. 

3. I bet there's rich folks eatin', 
In a fancy dining car, 
They're probably drinkin' coffee, 
And smokin' big cigars,
But I know I had it comin',
I know I can't be free,
But those people keep a-movin',
And that's what tortures me.

4. Well, if they freed me from this prison, 
If that railroad train was mine, 
I bet I'd move out over a little, 
Farther down the line,
Far from Folsom Prison,
That's where I want to stay,
And I'd let that lonesome whistle,
Blow my blues away.
74

: Hurt

1. C 
I hurt 
D 
myself 
Am 
today to 
C 
see if 
D 
I still 
Am 
feel

C 
I focus 
D 
on the 
Am 
pain the 
C 
only thi
D 
ng that's
Am 
 real

C 
The needl
D 
e tears a
Am 
 hole the 
C 
old fam
D 
iliar s
Am 
ting

Try tC 
o kill i
D 
t all a
Am 
way but I r
C 
emember 
D 
everythi
G 
ng


R: Am 
What have I 
F 
become? My s
C 
weetest f
G 
riend

Am 
Everyone I k
F 
now goes a
C 
way in the 
G 
end

Am 
And you could have it a
F 
ll My em
C 
pire of 
G 
dirt

Am 
I will let you d
F 
own I will m
C 
ake you h
G 
urt


2. C 
I wear this 
D 
crown of 
Am 
thorns up
C 
on my l
D 
iars c
Am 
hair

C 
Full of bro
D 
ken thoug
Am 
hts  
C 
I cann
D 
ot rep
Am 
air

C 
Beneath the 
D 
stains of 
Am 
time the 
C 
feeling 
D 
disappe
Am 
ars

C 
You are so
D 
meone e
Am 
lse  
C 
I am s
D 
till r
G 
ight here


R: … + IAmi 
f I could start again,
F 
 a million 
G 
miles away, 

Ami 
I would keep myself, I w
F 
ould
G 
Ami 
 find a way. 
75

: Balada o špinavejch fuseklích

1. A 
Ráno se 
Hmi 
otevřou mo
D 
je oči voteklý
A 
 

kopnu jen Hmi 
pod postel 
D 
pár špinavejch fu
E 
seklí

A 
tělo mý je bo
Hmi 
lavý a vedle 
D 
od sousedů hudba 
A 
zní

A 
nejde mi do 
Hmi 
hlavy kdo 
D 
je ta holka co tu spí

ta E 
holka co tu se mnou spí - je smu
A 
tná


2. Jen divná nálada zůstane tu já jdu dál
a tak mi připadá jako bych jí něco vzal
Ještě se otočím a vrány v letu spočítám
vidím jí na očích , že letěj asi někam tak
to letěj asi někam tam

R: Tak to G 
vždycky začíná a každá 
D 
holka nevinná

právo C 
první noci měl jsem jenom 
G 
D 
 

možná nezG 
bylo jí nic jen ty 
D 
slzy slaný víc

jak jí C 
padaj večer do klína mě 
D 
proklíná já vim


3. Je ráno musím jít a její oči vlhký sou
mý pravdě nevěří protože jí všichni lžou
lehám si pod obraz a někdy se tak cejtim sám
jsou na něm havrani co letěj asi někam tam
co letěj asi někam tam

R: 
76

: Bára

Intro: H E G#mi F#mi A 

1. G#mi 
Jenom se 
C#mi 
ptej, kolem 
E 
plameny tančí, tak 
H 
proč je tady divnej 
A 
chlad

Nepospíchej, kdo tě zavede zpátky a kdo při tobě bude stát

R: Víš já E 
mám spoustu 
G#mi 
známejch v pod
F#mi 
zemí

A divá BáA 
ra (se mnou 
E 
spí)

(Když je E 
noc) všechno krás
G#mi 
ný zdá se 
F#mi 
mi

To sme my A 
dávno prokle
G#mi 


2. Ještě je čas. Jak tě nestvůra kouše, tak schovej nohy do peřin
Okolo nás je toho tolik co zkoušet Na jedno zdraví nevěřím

R: Víš já mám…

3. Kdopak tě zval? Vem si do dlaně růži sevři ji a krve pij
Tak pojď jenom dál, obleč si moji kůži, vysaj mě a použij

R: Víš já mám…
77

: Colorado

G 
Táta vždycky říkal hochu žádný 
C 
strachy

seš kovboj G 
v Coloradu můžeš krávy 
D 
pást

já radši G 
utratil jsem psa a všechny 
C 
prachy

do srdce G 
Evropy já 
D 
v klidu odjel 
G 
krást


Narvaný kapsy prsteny řetězy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ti co nemakaj tak sou nejvíc bohatý
musím si pohnout dokavaď tam rozdávaj

Z Billa na G 
Nováka změním si svý 
C 
jméno

a až tu G 
malou zemi celou 
D 
rozkradem. Rozkradem

tak se G 
vrátím ve svý rodný Colo
Emi 
ra
C 
do

a o tý G 
zlatý žíle 
D 
řeknu doma 
G 
všem


Tam kradou všichni co okolo bydlej
šerif se na ně jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál tak ho okamžitě zmydlej
házej mu kosti za to že se nedívá

Místo krav tam nelžu vám prej pasou holky
a když jim nezaplatíš vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezděj v medvědech

Z Billa na Nováka změním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem

Z Billa na Nováka změním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem 
78

: Frau Vogelrauch

1. Každej Ami 
chlap má někdy 
Dmi 
strach, že dojdou kule a střelnej 
Emi 
prach

i ten Ami 
kanón zreza
Dmi 
ví, a nikdo víc to nespra
G 
ví.


2. Temný dny pak nastanou, ty co maj vstát už nevstanou
když Maxa zpívá c'est la vie, on ví o čem vypráví.

Ref.: JediC 
ně jedi
Emi 
ině snad tako
Ami 
vá paní 
F 
Fogelraucho
C 

Ta to Emi 
umí ta to 
Ami 
zná ta nám 
F 
přízeň zacho
Ami 
vá.


3. Jak léta jdou všechno bolí najednou,
než se ráno probudim už je noc a znova spim.

4. Pánbůh dej do toho kost, aby nám do třiceti rost,
starej vlk už nevije já vim nejlíp, jak mi je.

Ref.: Jedině jedině snad taková…

5. Každej chlap má někdy strach, že dojdou kule a střelnej prach
i ten kanón zrezaví, nikdo víc to nespraví.

Ref.: Jedině jedině snad taková…

Ref.: Jedině jedině snad taková…
79

: Na sever

G 
No tak mi 
Em 
zatancuj ať 
D 
náladu mám
G 
 

A dej mi Em 
celou noc já 
D 
nechci bejt sá
G 
m

Hlavní je neuhnEm 
out dobře 
D 
zvolit svůj s
G 
měr

A teď musim holka jEm 
ít až ta
D 
m na sev
G 
er

Cestu D 
zná
G 
m a 
D 
neměním 
G 
směr

G 
Dojdu k řece plný ryb až 
D 
tam na sever


Procházím krajinou a lidi mě zvou
Čím těžší víno lehčí holky tu sou
Jedna z nich povídá dokud dávám tak ber
Já jí jenom políbil a šel na sever
Cestu znám…
Mám nohy bolavý už nechtěj se hnout
Tou temnou vodou nechám tělo svý plout
Zakončím s noblesou ze všech poslední den
Kam mě vlny donesou tam vsákne mě zem
Cestu znám…
Ta D 
cesta byla rovná místy rozbitá

C 
Číše vína plná jindy celá vylitá

D 
 nevrátím se zpátky ubejvá mi sil

Tak C 
řekněte jí prosím že 
D 
sem tady byl

Cestu znA 
ám…

A F#m E A
80

: Opilci v dějinách

H 
 
F# 
l

H 
Gaileo Galilei

on byl tenkrát totiž C# 
opiAlej

H 
Když předstoupil před tribunál

a řek lidi já C# 
jsem nevi
A 
nej

F# 
Tak nepište to prosím do kronik

A 
vždyť já jsem obyčejnej 
G# 
notorik

Já tenkrát šel z hospody
nohou jsem sotva trefil na schody
Po pivu to je hned
to se vám potom pěkně motá svět
F# 
Pak lehnul jsem si a zavřel oči

A 
no a rek jsem 
H 
přece se točí

Refrén: 
E 
Nechte ho 
H 
žít a zem
C# 
řít von to 
F# 
tak vážně ne
A 
myslel 
E 
 

E 
Nechte ho 
H 
žít a zem
C# 
řít vždyť 
F# 
vážně nic ne
A 
vymyslel 
H 
 

Opilci v dějinách šli na všechno děsně vědecky
Einstein rád popíjel silný destiláty ze švestky
Pak stvořil hroznou definici
dnes(ka) nikdo neví že byl po opici
H F# 
A 
Když padám tak rovnou dolu na hubu

já už to mám no to je jiná
HProč nepadáme vlastně nahoru
ta země bude asi přitažlivá
Ref.: E 
Nechte ho žít ………

D A H E H C# F# A E 
Ref¨: 
81

: Pohoda

Intro: D A E Hmi D A E Hmi D A Hmi 

1. F#mi 
Vezmu tě má milá 
C#mi 
rovnou k nám 
F#mi 
kolem louky, lesy, 
C#mi 
hejna vran

F#mi 
Všude samá 
E 
kráva, samej 
H* 
vůl


2. Máme kino máme hospodu v obci všeobecnou pohodu
Máme hujer, žito, chléb i sůl

Ref: D 
Když se u nás chlapi 
A 
poperou, tak jenom 
E 
nožem anebo 
Hmi 
sekerou

V zimě tam D 
dlouhý noci 
A 
jsou a tuhej 
Hmi 
mráz

D 
Jak jsou naše cesty 
A 
zavátý, tak vezmem 
E 
vidle a nebo 
Hmi 
lopaty

když něco D 
nejde, co na tom 
A 
sejde my máme 
Hmi 
čas


3. Chlapi někdy trochu prudký jsou holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí

4. Nikdo se tam nikam nežene máme traktory a ne že ne
Až to spatříš, ledy povolí

Ref: Když se u nás chlapi poperou…

5. Hoří les a hoří rodnej dům hoří velkostatek sousedům
To je smůla, drahá podívej

6. Hasiči to stejně přejedou hlavně si moc dobře nevedou
Schovej sirky, ať je neviděj

Ref: Když se u nás chlapi poperou…

Pozn.: V místě H* se hraje nějaký riff, který jde podle mě nejlépe nahradit H2sus.
82

: Anděl

1. C 
rozmláce
Ami 
nýho kostela v 
C 
krabici s 
G7 
kusem mýdla

C 
přinesl 
Ami 
jsem si anděla, 
C 
poláma
G7 
li mu kříd
C 
la,

díval se Ami 
na mě oddaně, 
C 
já měl jsem 
G7 
trochu trému,

C 
tak vtiskl 
Ami 
jsem mu do dlaně 
C 
lahvičku 
G7 
od parfé
C 
mu.


R: C 
A proto, p
Ami 
rosím, věř mi, 
C 
chtěl jsem ho 
G7 
žádat,

C 
aby mi 
Ami 
mezi dveřmi 
C 
pomohl 
G7 
hádat,

C 
co mě čeká 
Ami G7 
 
a nemiC 
ne, co mě čeká
Ami G7 
 
a nemiC 
ne.


2. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.

R: A proto prosím, věř mi…

3. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice.
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi,
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.

R: A proto prosím, věř mi…
83

: Bílá hora

Karel Kryl
Bílá hora

Emi 
 
G 
 Osmého listopadu šestnáctset dvacet u letohrádku Hvězda na

Bílé Hoře zůstal z vojsk Království českého poslední
praporec - moravský praporec Šlikův. U zdi letohrádku padl
do posledního muže. Píseň nazvaná Poslední Moravan.

1.Emi 
Pod bí
G 
lou 
Emi 
zdí 
G 
má blá
Emi 
to 
G 
barvu 
Emi 
perleťovou
G 
 
Emi 
 

G 
a zvony 
D 
odletěly za větrem 
Emi 
do Říma 
G 
 
Emi 
 

obzor G 
se r
Emi 
dí, 
G 
můj 
Emi 
táto, 
G 
hanbou 
Emi 
šarlatovou
G 
 
Emi 
 

G 
už jsme tu 
D 
osaměli, z kříže se 
Emi 
nesnímá.


2. Prapory mdlé už pálí ruce vlajkonošů,
jen oči pod přilbicí snad ještě doufají,
a mlhy zlé se valí do děr od hrabošů
i do ran na orlici, kterou už poutají.
®: 

D 
Rudý kohout na obzoru 
Emi 
roztahuje spáry,

D 
hřeben větru rozčesává 
Emi 
pera plamenná,

D 
věřili jsme na pokoru 
Emi 
u popravčí káry,

D 
zlatá doba nenastává, 
Emi 
bude 
H7 
kamenná.
Emi 
 
G 
 


3. Je prý to ctí až na dno, zůstat pod prapory,
mít duši nestydatou a mozek bez ceny,
být králem lstí a snadno vzít si bez pokory
na svatbu se Zubatou železné prsteny.

4. Není to med, zas píti číši vrchovatou
a věřit na proroky v chorálu polnice,
sto černých let nám svítí hvězdou jedovatou
na erbu pro otroky - pro naše dědice.

®: Emi 
bude 
H 
kamen
Emi 
ná 
G 
 
Emi 
bude 
H 
kamenná
Emi 
 …


84

: Bratříčku zavírej vrátka

1. Ami 
Bratříčku,nevzlykej, to nejsou 
C 
bubáci,

G 
vždyť už jsi velikej, to jsou jen 
E7 
vojáci,

F 
přijeli v hranatých železných maringo
E 
tkách.


2. Se slzou na víčku hledíme na sebe,
buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe
na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách.

R: Ami 
Prší
Emi 
 a  
Ami 
venku 
Emi 
se  
Ami 
setmě
Emi 
lo,
Ami Emi 
 

Ami 
tato 
Emi 
noc 
Ami 
nebu
Emi 
de 
Ami 
krátká,
Emi Ami Emi 
 

Ami 
berán
Emi 
ka  
F 
vlku se 
Ami 
zachtělo,

F 
bratříč
Ami 
ku, zavřel jsi 
E 
vrátka?


3. Bratříčku, nevzlykej, neplýtvej slzami,
nadávky polykej a šetři silami,
nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme.

4. Nauč se písničku, není tak složitá,
opři se, bratříčku, cesta je rozbitá,
budeme klopýtat, zpátky už nemůžeme.

R: Prší a venku se setmělo,
tato noc nebude krátká,
beránka vlku se zachtělo,
F 
bratří
Ami 
čku, 
F 
zavírej 
Ami 
vrátka! 
F Ami 
   
F 
Zavírej 
Ami 
vrátka!
85

: Divný kníže

1. JAmi 
el krajem divný kn
C 
íže,
Ami 
 a ch
G 
rpy povadl
Ami 
y,

když z prstů koval mřC 
íže
Ami 
 a z paží zábradl
E 
í,

/: on z vlAmi 
asů pletl dr
G 
áty, m
Ami 
ěl kasematy z dl
G 
an
F 
í,
E 
 
Am 
 

Ami 
a hadry za broká
G 
ty, zl
Ami 
á sl
G 
ova místo zbr
Ami 
aní. :/


2. Kam šlápl, vyrůstaly jen ocúny a blín,
když slzy nezůstaly, tak pomohl jim plyn,
/: hnal vítr plevy z polí a Kristus křičel z kříže,
když rány léčil solí ten prapodivný kníže. :/
3. On pánem byl i sluhou, a svazek ortelů
si svázal černou stuhou, již smáčel v chanelu,
/: a hluchá píseň slábla, když havran značil cestu,
již pro potěchu ďábla vyhlásil v manifestu. :/

4. Měl místo básní spisy a jako prózu mor
a potkany a krysy a difosgen a chlor,
/: měl klobouk z peří rajky a s důstojností snoba
on vymýšlel si bajky, v nichž vítězila zloba. :/

5. Měl pendrek místo práva a statky pro gardu,
v níž vrazi řvali sláva pro rudou kokardu,
/: on lidem spílal zrádců, psal hesla do podloubí,
v nichž podle vkusu vládců lež s neřestí se snoubí. :/

6. Dál kníže nosí věnce tou zemí zděšenou,
on strach má za spojence, jde s hlavou svěšenou
/: a netuší, že děti z té země, v které mrazí,
prostě a bez závěti mu jednou hlavu srazí. :/
86

: Habet

1. DvEmi 
ě hvězdy v Malém voze sv
D 
ítí ještě zr
Emi 
ána,

vG 
idí, jak po obloze př
D 
eletěla vr
G 
ána,

rD 
ybáři vstávají a r
Emi 
ozhazují s
Hmi 
ítě

Emi 
a hvězdy zp
D 
ívají, když n
Emi 
arod
D 
í se d
Emi(H7) 
ítě.

R: Emi 
Ave p
G 
adalo z n
D 
ebe jako mana,

Ave, znělo to trEmi 
ochu jako hr
H7 
ana,

Emi 
Ave, t
G 
o značí: v
D 
ítejte, vy ml
H7 
adí,

Emi 
a ruce hladí, 
Hmi 
a ruce hl
Emi 
adí.

R: Ave, la la la …,
Ave, la la la …,
Ave, to značí: vítejte, vy mladí,
a ruce hladí, a ruce hladí.
2. Mladí už nekřičí, vždyť ústa lze jim ucpat,
i tlukot slavičí lze stiskem ruky uspat
a jásat s Herodesem, tleskat v dešti díků,
než někdo za závěsem zvedne v pěsti dýku.
R: Habet, znělo to stejně jako prve,
Habet, jen trochu víc tam bylo krve,
Habet, to značí palec směrem k hlíně
za ruce v klíně, za ruce v klíně.
R: Habet znít bude stejně jako prve,
Habet, jen hodně víc tam bude krve,
Habet, to značí palec směrem k hlíně
za ruce v klíně, za ruce v klíně.
87

: Karavana Mraků

1. D 
Slunce je zlatou skobou 
Hmi 
na vobloze přibitý,

G 
pod sluncem 
A 
sedlo kože
D 
ný, 
A7 
 

D 
pod sedlem kůň, pod koněm 
Hmi 
moje boty rozbitý

G 
a starý 
A 
ruce sedře
D 
ný.


R: D7 
Dopředu 
G 
jít s tou 
A 
karavanou 
Hmi 
mraků,

schovat svou G 
pleš pod 
A 
stetson děra
Hmi 
vý,

/: jen kousek Emi 
jít, jen 
A7 
chvíli, 
Hmi 
do soumra
Emi 
ku,

až tam, kde Hmi 
svítí město, 
F# 
město běla
Hmi 
vý. 
A7 
 


2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený,
v tom městě nikdo nezdraví,
šerif i soudce - gangsteři, voba řádně zvolený,
a lidi strachem nezdravý.

3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí
a zákon džungle panuje,
provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí
a truhlář rakve hobluje.

R: V městě je řád a pro každého práce,
buď ještě rád, když huba voněmí,
/: může tě hřát, že nejsi na voprátce
nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :/

4. D 
Slunce je zlatou skobou 
Hmi 
na vobloze přibitý,

G 
pod sluncem 
A 
sedlo kože
D 
ný, 
A7 
 

D 
pod sedlem kůň, pod koněm 
Hmi 
moje nohy rozbitý

G 
a starý 
A 
ruce sedře
D 
ný.


R: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků,
kde tichej dům a pušky rezaví,
/: orat a sít od rána do soumraku
a nechat zapomenout srdce bolavý. :/
88

: Král a klaun

Intro: G C G C G C 

1. KrD 
ál d
C 
o boje 
G 
táh
C 
', 
G 
do ve
C 
liké dá
G 
lky,
CG 
 

a s nC 
ím do té v
G 
álky j
D7 
el na mezku kl
G 
aun,

nD 
ež hl
C 
edí si s
G 
táh
C 
', 
G 
tak z vý
C 
razu tvá
G 
ře
CG 
 

bC 
ys nepoznal lh
G 
áře, c
D7 
o zakrývá str
G 
ach.

TD7 
iše šeptal při té hrůze: "
G 
Inter arma silent musae,”

mA 
ísto zvonku cinkal brněn
D7 
ím,
C#7D7 
 

král dC 
o boje 
G 
táh
C 
', 
G 
do ve
C 
liké dá
G 
lky,
CG 
 

C 
a s ním do té v
G 
álky j
D7 
el na mezku kl
G 
aun
H 
.
CGA7 
 


2. Král do boje táh', a sotva se vzdálil,
tak vesnice pálil a dobýval měst,
klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře,
jak smývali v páře prach z rukou a krev.
Tiše šeptal při té hrůze:„Inter arma silent musae,”
místo loutny držel v ruce meč,
král do boje táh', a sotva se vzdálil,
tak vesnice pálil a dobýval měst.

3. Král do boje táh', s tou vraždící lůzou
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul,
když v noci byl klid, tak oklamal stráže
a, nemaje páže, sám burcoval lid.
Všude křičel do té hrůzy, ve válce že mlčí Múzy,
muži by však mlčet neměli,
král do boje táh', s tou vraždící lůzou
klaun třásl se hrůzou a odvetu kul.

4. Král do boje táh', a v červáncích vlídných
zřel, na čele bídných jak vstříc jde mu klaun,
když západ pak vzplál, tok potoků temněl,
klaun tušení neměl jak zahynul král:
kdekdo křičel při té hrůze: „Inter arma silent musae,”
krále z toho strachu trefil šlak,
klaun tiše se smál a zem žila dále
a neměla krále, klaun na loutnu hrál,
klD7 
aun na loutnu hr
G 
ál, kl
D7 
aun na loutnu hr
G 
ál …
89

: Lásko! (Pár zbytků pro krysy)

1. Ami 
Pár zbytků pro krysy na misce od guláše,

E 
milostný dopisy s partií
Dmi 
 
E 
mariáše,

Dmi 
před cestou dalekou zpocený boty zujem

C 
a potom pod dekou 
E 
sníme, když onanujem.


R: Ami 
Lásko, 
G 
zavři se do pokoje,

Ami 
lásko, 
G 
válka je holka moje,

C 
ní se 
G 
milu
Ami 
ji, když 
G 
noci si 
Ami 
krátí
E 
m,

Ami 
lásko, 
G 
slunce máš na vějíři,

Ami 
lásko, 
G 
dvě třešně na talíři,

C 
ty ti 
G 
daru
Ami 
ji, až 
G 
jednou se 
Ami 
vrátí
E 
m.


2. Dvacet let necelých, odznáček na baretu,
s úsměvem dospělých vytáhnem cigaretu,
v opasku u boku nabitou parabelu,
zpíváme do kroku pár metrů od bordelu.

R: Lásko…

3. Pár zbytků pro krysy a taška na patrony,
latrína s nápisy, jež nejsou pro matróny,
není čas na spaní, smrtka nám drtí palce,
nežli se zchlastaní svalíme na kavalce.

R: Lásko…
Rec: LE 
evá, dva!

R: Lásko…
90

: Marat ve vaně

Rec: Ami 
Úloha osobnosti v dějinách sestává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat.


1. PAmi 
ohled se odvrátí, K
C 
operník v sutaně,

sAmi 
mrtka si o
G 
brátí M
Ami 
arata v
F 
e van
Ami 
ě,

strG 
ánka se otáčí, Koniáš zatleská,

GAmi 
ogh leží v bodláčí, sm
F 
rt bývá nehezká,

GAmi 
ogh leží v bodláčí, sm
G 
rt bývá nehezká,

smAmi 
rt bývá n
F 
ehezk
Ami 
á.


R: LG 
askavé šero vám přikryje tvář s gr
Ami 
imasou hrůzy,

rC 
uka, jež před chvílí hl
G 
adila ramena, zk
Ami 
ameněla,

nG 
a nic je pero a k ničemu snář, z
Ami 
emřely Múzy,

tG 
o, že se nestřílí, smrt jenom znamená pr
Ami 
o anděla.

2. Písnička dozněla, bytem je šatlava,
před vraty kostela uvidíš Václava,
drží se klepadla, hrobař si ruce mne,
odhoďte zrcadla, není to dojemné,
odhoďte zrcadla, není to dojemné,
není to dojemné.

3. Cromwell má namále, Hus čeká na kata,
Smrtka má korále, korále ze zlata,
kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče,
ranami nachoví, dívej se, člověče,
dívej se, člověče, dívej se, člověče!

R: 

4. Johanku stříhají, ruka je zemdlená,
pacholci říhají, ocel je kalená,
pan Lincoln v divadle dívá se na scénu,
Smrt sedí v propadle oděna v saténu,
Smrt sedí v propadle oděna v saténu,
oděna v saténu.

5. Jesenin opilý chystá si oprátku,
Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku,
vidíš Fra Filippa, krev plivá do barvy,
Gerarda Phillipa Smrtka si obarví,
Gerarda Phillipa Smrtka si obarví,
Smrtka si obarví.

R: 

6. Kennedy ve voze proklíná raracha,
pohřebním na voze uvidíš Palacha …
91

: Morituri te salutant

Intro: 
E:|-7-5-7-5--5-3-5--5-3-3-3-2-3-2---0--|
B:|-------------------------------3----|
G:|------------------------------------|

1. Cesta je prEmi 
ach a št
D 
ěrk a 
Ami 
udusaná hl
Emi 
ína

G 
a šedé šm
Ami 
ouhy kr
D7 
eslí do vlas
G 
ů

[: a z hvězdných drAmi 
ah má šp
D 
erk, co k
G 
amením se sp
H 
íná,

Emi 
a pírka t
D 
ouhy z křídel Pegas
Emi 
ů. :]
D Emi D 
 


2. Cesta je bič, je zlá jak pouliční dáma,
má v ruce štítky, v pase staniol,
[: a z očí chtíč jí plá, když háže do neznáma
dvě křehké snítky rudých gladiol. :]

R: Seržante, pD 
ísek je bílý jak paže Daniely,

pEmi 
očkejte chvíli! Mé oči uviděly

tD7 
u strašně dávnou vteřinu zapomnění,

sEmi 
eržante! Mávnou, 
D7 
a budem zasvěceni!

MEmi 
orituri te salutant, morituri te salut
D 
ant
Emi 
!
D Emi H7 
 


3. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá
a písek víří křídlo holubí,
[: a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá
a zvedá chmýří, které zahubí. :]

4. Cesta je tér a prach a udusaná hlína,
mosazná včelka od vlkodlaka,
[: rezavý kvér - můj brach a sto let stará špína
a děsně velká bílá oblaka. :]

R: Seržante, písek je bílý jak paže Daniely…

Outro: 
E:|-2-3-5-3-2-0--|
B:|-----------0--|
G:|-----------0--|
D:|-----------2--|
A:|-----------2--|
E:|--------------|        
92

: Nevidomá dívka

Intro: D Emi D Emi 

1. D 
V záhradě 
Emi 
za cihlovou 
D 
zídkou
Emi 
 

D 
popsanou v 
Emi 
slavných 
D 
výročích
Emi 
 

D 
Sedáva na 
Emi 
podzim 
F# 
na trávě před 
Hmi 
besídkou

G 
Děvčátko s 
A 
páskou na 
F# 
očích


2. Pohádku o mluvícím ptáku
Nechá si přečíst z notesu
Pak pošle polibek po chmýří na bodláku
Na vymyšlenou adresu

R: Prosím Vás Hmi 
nechte ji, ach 
Emi 
nechte ji,

Hmi 
tu nevidomou 
A7 
dívku

Emi 
prosím Vás 
A 
nechte ji si 
F# 
hrát,

Emi 
vždyť možná hraje si, 
Hmi 
na slunce s nebesy,

G 
jež nikdy neuvidí 
A 
ač ji bude 
F# 
hřát.
D Emi F# F# 
 


3. Pohádku o mluvícím ptáku,
o třech zlatých jabloních,
a taky o lásce již v černých květech máku,
přivezou jezdci na koních.
4. Pohádku o kouzelném slůvku
jež vzbudí všechny zakleté,
pohádku o duze jež spává na ostrůvku,
na kterém poklad najdete.

R: 

5. V záhradě za cihlovou zídkou
popsanou v slavných výročích
Sedáva na podzim na trávě před besídkou
Děvčátko s páskou na očích

6. Rukama dotýká se květů,
a neruší ji motýli,
jen trochu hraje si s řetízkem amuletu,
jen na chvíli, jen na chvíli.

R: 
93

: Pasážová revolta

1. Emi 
Nosíme z módy 
Ami 
kopretiny, 
Emi 
čímž okrá
H 
dáme 
Emi 
stáda 
H7 
 

Emi 
vůl, kdys' jméno 
Ami 
obětiny, 
Emi 
je titul 
H7 
kama
Emi 
ráda,

Ami 
na obou nohách vietnamku 
Emi 
a jako komfort 
H7 
hlavu,

Emi 
na klopě placku 
Ami 
jak psí známku - 
Emi 
znak 
H7 
příslušnosti k 
Emi 
davu.

I naše Ami 
generace má svoje 
D 
prominenty,

program je G 
rezignace 
Ami 
a facky 
H7 
argumen[(H)]ty,

potlesk je k Emi 
umlčení a pískot 
Am 
na pochvalu

a místo C 
přesvědčení jen pití 
H 
piva - z žalu.


2. Pod zadkem stránku Dikobrazu, vzýváme zlatý tele,
sedáme v koutcích u obrazů, čekáme Spasitele,
civíme lačně na měďáky, my - Gottwaldovi vnuci,
a nadáváme na měšťáky, tvoříce Revoluci.
I naše generace má svoje kajícníky
a fízly z honorace a skromné úředníky
a tvory bez svědomí a plazy bez páteře
a život v bezvědomí a lásku - k nedůvěře.

3. Už nejsme, nejsme to, co kdysi, už známe ohnout záda,
umíme dělat kompromisy a zradit kamaráda
a, vděčni dnešní realitě, líbáme cizí ruce
a jednou zajdem na úbytě z tý smutný revoluce.
I v naší generaci už máme pamětníky
a vlastní emigraci a vlastní mučedníky.

Rec: Emi 
A s hubou rozmlácenou dnes 
H7 
zůstali jsme 
Emi 
němí,

ne, nejsme na kolenou - ryjeme H7 
držkou v 
Emi 
zemi! 
Emi6 
 
94

: Píseň Neznámého vojína

Rec: Zpráva z tisku:
„Obě delegace položily pak věnce na hrob Neznámého vojína.”
A co na to Neznámý vojín?

1. Ami 
čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzan
E7 
tém,

černá saka a žena hrdiny pod paží s amanAmi 
tem,
E7 
 

Ami 
kytky v dlaních a pásky smuteční civí tu před bra
E7 
nou,

ulpěl na nich pach síně taneční s bolestí sehraAmi 
nou.

Co tady F 
čumíte? Vlezte mi 
G 
někam!

Copak si Ami 
myslíte, že na to 
G 
čekám?

Co tady Ami 
civíte? Táhněte 
G7 
domů!

Ami 
Pomníky stavíte, 
F 
prosím vás, 
E7 
komu?
Ami E 
 


2. Jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet,
je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet,
pak se zvednou a hraje muzika písničku mizernou,
ještě jednou se trapně polyká nad hrobem s lucernou.
Co tady civíte? Zkoušíte vzdechnout,
copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout?
Z lampasů je nám zle, proč nám sem leze?
Kašlu vám na fangle! Já jsem chtěl kněze!

3. Nejlíp je mi, když kočky na hrobě v noci se mrouskají,
ježto s těmi, co střílej' po sobě vůbec nic nemají,
mňoukaj' tence a nikdy neprosí, neslouží hrdinům,
žádné věnce pak na hrob nenosí Neznámým vojínům.
Kolik vám platějí za tenhle nápad?
Táhněte raději s děvkama chrápat!
Co mi to řAmi 
íkáte? Že šel bych z
G 
as? R
G7 
ád?

Ami 
Odpověď čekáte? N
F 
asrat, jo, n
E 
asrat!
Ami Ami6 
 
95

: Salome

1. Ami 
Něžná i proradná, 
C 
krutá i bezradná,

G 
plamen i červánek, ďábel i beránek,

E 
cukr i sůl,

Ami 
u vůně hřebíčku, 
C 
u rytmu střevíčků

G 
císař dnes myslí byl, za tanec přislíbil 
E 
království půl.


R: Ami 
Salo
E 
me, 
Ami 
noc už je na sklonku,

C 
Salome, podobnas' úponku,

G 
podobna kytaře pro svého vladaře,

E 
Salome, tančíš.


R: Salome, sťali už Křtitele,
Salome, usměj se vesele,
točíš se ve víru, ústa jak upíru
krví ti planou, Salome, la la laAmi C F E Ami C E 


2. Noci už ubývá, císař se usmívá,
pokojně mohu žít, všeho lze použít
pro dobrý stát,
možná ho napadlo prastaré říkadlo:
dějiny když tvoří se, pro hlavy na míse
nemá se štkát.
R: Salome, netanči, nechceš-li,
Salome, hosté už odešli,
jenom roj komárů dopíjí z pohárů
krůpěje vína.

R: Salome, trochu jsi pobledla,
Salome, v koutku jsi usedla,
víčka máš šedivá, nikdo se nedívá,
Salome! Pláčeš …? Ami 
La la 
E 
la
Ami C G E Ami 
96

: Veličenstvo Kat

1. Dmi 
ponurém osvětlení 
C 
gotického 
Dmi 
sálu

F 
kupčíci vyděšení 
Gmi 
hledí do mi
A 
sálů
Dmi 
 

a houfec Bb 
mordýřů si 
C 
žádá požeh
F 
C 
Gmi 
,

Gmi 
vždyť první z 
Dmi 
rytířů je 
A7 
Veličenstvo 
Dmi 
Kat.
C 
 

Gmi 
vždyť první z 
Dmi 
rytířů je 
A7 
Veličenstvo 
Dmi 
Kat.


2. Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu,
pod fialovou komží láhev vitriolu,
pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi
[: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :]

R: NF 
a korouhvi st
C 
átu j
Bb 
e emblém s g
C 
ilotinou,

F 
ostnatýho dr
C 
átu p
Bb 
áchne to shn
C 
ilotinou,

v krGmi 
aji hnízdí hejno krkavč
Dmi 
í, l
Gmi 
idu vládne mistr popravč
A 
í.


3. Král klečí před Satanem na žezlo se těší
a lůza pod platanem radu moudrých věší
a zástup kacířů se raduje a jásá,
[: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :]

4. Na rohu ulice vrah o morálce káže,
před vraty věznice se procházejí stráže,
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá,
[: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :]

R: Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou,
děti mají rády kornouty se zmrzlinou,
soudcové se na ně zlobili, zmrzlináře dětem zabili.

5. Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat,
jak zakázali psát a zakázali zpívat,
a bylo jim to málo, poručili dětem
[: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :]

6. S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl,
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil,
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší,
[: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :]
97

: Akordy

1. NE 
ejkrásnější akord bude 
Amaj7 
A-maj,

E 
prstíky se při něm nepol
C 
ámaj.

A 
Pomohl mi 
H7 
k pěkné holce  
G#mi 
s absolutním sl
C#mi 
uchem,

A 
každý večer 
C 
naplníme b
E 
alón horkým vzd
Amaj7 
uchem.

2. V stratosféře hrajeme si A-maj,
i když se nám naši známí chlámaj.
Potom, když jsme samým štěstím opilí až namol,
stačí místo A-maj jenom zahrát třeba A-moll.
3. A-moll všechny city rázem schladí,
dopadneme na zem na pozadí.
Sedneme si do trávy a budem koukat vzhůru,
dokud nás čas nenaladí aspoň do A-duru.
R: A 
Od A-dur je jenom kousek 
Amaj7 
k A-maj,

F#mi 
proto všem těm, co se v lásce sklamaj:

A 
vyždímejte 
H7 
kapesníky 
G#mi 
a nebuďte sm
C#mi 
utní,

A 
každá holka 
C 
pro někoho m
E 
á sluch absol
Amaj7 
utní.

4. V každém akord zní, aniž to tuší,
zkusme tedy nebýt k sobě hluší.
Celej svět je jeden velkej koncert lidských duší,
jenže jako A-maj nic tak srdce nerozbuší.

.
E 
Pro ty, co to A-maj v lásce n
Amaj 
emaj,

E 
moh bych zkusit zahrát třeba 
Cmaj 
C-maj.
98

: Amnestie

1. VnC 
ikl mi d
Ami 
o bytu 
G 
orangutan,

C 
ukrad' mi v
Ami 
ařič na pr
G 
opanbutan,

čGmi6 
eho se čl
Gdim 
ověk dnes n
Dmi 
edožij
Fmi 
e,

v ZCmaj7 
OO je 
Fmaj7 
od rána 
Cmaj7 
amnesti
Fmaj7 
e.

2. Koukám, jak v prádelním koši lama
probírá se mýma košilama,
na WC mýval si pracky myje,
v ZOO je od rána amnestie.
3. V kuchyni huláká chameleon,
že kávu pro všechny namele on,
tapíři ničí tapiserie,
v ZOO je od rána amnestie.
4. Je celkem zbytečné zamykat se,
když letí sem zubr jak kamikadze,
tohohle zas někdo zneužije,
že v ZOO je od rána amnestie.
5. Piraně ve vaně z tety Majky
robia si narýchlo piraňajky,
budou z ní rodinné relikvie,
v ZOO je od rána amnestie.
7. V ložnici válí se osm šelem
propuštěných spolu s ředitelem,
on kňučí a žadoní o prémie,
v ZOO je od rána amnestie.
6. S panterem v zádech a v ostrým sprintu
nějak jsem zapomněl na pointu,
abych vás nezklamal, tak tady je:
v ZOO je od rána amnestie.
99

: Kluziště

1. C 
Strejče
Emi7/H 
k kovář
Ami7 
 chytil
C/G 
 klešt
Fmaj7 
ě, uštíp' 
C 
z noč
Fmaj7 
ní obl
G 
ohy 

jC 
ednu m
Emi7/H 
alou ka
Ami7 
pku d
C/G 
eště, t
Fmaj7 
a mu sp
C 
adla p
Fmaj7 
od noh
G 
y, 

nC 
ejdřív 
Emi7/H 
ale chy
Ami7 
til sl
C/G 
inu, t
Fmaj7 
ak šáh' k
C 
amsi pr
Fmaj7 
o pivo
G 

pC 
ak přit
Emi7/H 
áhl kov
Ami7 
adlin
C/G 
u a 
Fmaj7 
obrovs
C 
ký klad
Fmaj7 
ivo.  
G 
 


Ref: Zatím C 
tři bílé 
Emi7/H 
vrány 
Ami7 
pěkně za se
C/G 
bou 

kolem Fmaj7 
jdou, někam 
C 
jdou, do ryt
D7 
mu se kýva
G 
jí, 

tyhle C 
tři bílé 
Emi7/H 
vrány 
Ami7 
pěkně za se
C/G 
bou 

kolemFmaj7 
 jdou, někam
C 
 jdou, ned
Fmaj7 
ojdou, nedo
C 
jdou. 


2. Vydal z hrdla mocný pokřik ztichlým letním večerem, 
pak tu kapku všude rozstřík' jedním mocným úderem, 
celej svět byl náhle v kapce a vysoko nad námi 
na obrovské mucholapce visí nebe s hvězdami. 

Ref: Zatím tři bílé vrány pěkně za sebou…

3. Zpod víček mi vytrysk' pramen na zmačkané polštáře, 
kdosi mě vzal kolem ramen a políbil na tváře, 
Kdesi v dálce rozmazaně strejda kovář odchází, 
do kalhot si čistí ruce umazané od sazí. 

Outro: Zatím tři bílé vrány…
100

: Námořnická

1. D 
Maličký námořník v 
G 
krabičce od mýdla

D 
vydal se 
A7 
napříč 
D 
vanou,

bez mapy, buzoly, G 
vesel a kormidla

D 
pluje za 
A7 
krásnou Ja
D 
nou.


R: F#mi7 
Za modrým 
Hmi7 
obzorem 
F#mi7 
dva mysy 
Hmi7 
naděje

E 
lákají odvážné 
A7 
kluky,

D 
snad právě na něho 
G 
štěstí se usměje,

D 
cíl má už 
A7 
na dosah 
D 
ruky.


2. Maličký námořník v krabičce od mýdla
zpocený tričko si svlíká,
moře je neklidný, Jana je nastydlá,
kašle a loďkou to smýká.

R: 

3. Maličký námořník s vlnami zápasí,
polyká mýdlovou pěnu,
loďka se potápí, v takovémto počasí
je těžké dobývat ženu.

R: Za modrým obzorem dva mysy naděje
čekají na další kluky,
maličký námořník i študák z koleje
mají cíl na dosah ruky.
101

: Nosorožec

1. Ami 
ivedl jsem domů Božce n
Dmi 
ádhernýho n
Ami 
osorožce,

Dmi 
originál tl
Ami 
ustokožce, k
D#dim 
oupil jsem ho v h
E7 
ospodě.

ZAmi 
a dva rumy a dvě vodky př
Dmi 
ipadal mi v
Ami 
elmi krotký,

pDmi 
ošlapal mi p
Ami 
olobotky, 
E7 
ale jinak v p
Ami 
ohodě.

VznDmi 
ikly menší p
Ami 
otíže př
E7 
i nástupu d
Ami 
o zdviže,

Dmi 
i výstupu z
Ami 
e zdviže 
D#dim 
už nám to šlo l
E7 
ehce.

VznAmi 
ikly větší potíže, kd
Dmi 
yž Božena v n
Ami 
egližé,

kdDmi 
yž Božena v n
Ami 
egližé řv
D#dim(E7) 
ala, že ho n
E7(Ami) 
echce.


2. Marně jsem se snažil Božce vnutit toho tlustokožce,
originál nosorožce, co nevidíš v obchodech.
Řvala na mě, že jsem bohém, pak mi řekla: padej, sbohem,
zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech.
Co nevidím - souseda, jak táhne domů medvěda,
originál medvěda, tuším značky grizzly.
Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje
a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli.

3. TAmi 
ak tu sedím se sousedem, s n
Dmi 
osorožcem 
Ami 
a s medvědem,

nDmi 
adáváme j
Ami 
ako jeden n
E7 
a ty naše sl
Ami 
epice.
102

: Ráda se miluje

R: RAmi 
áda se miluje, r
G 
áda j
C 
í, r
F 
áda si j
Emi 
enom tak zp
Ami 
ívá,

vrabci se na plotě hG 
ádaj
C 
í, k
F 
olik že č
Emi 
asu jí zb
Ami 
ývá.


1. NF 
ež vítr dostrká k 
C 
útesu t
F 
u její legrační b
C 
árk
E 
u

a PAmi 
ámbu si ve svým n
G 
otes
C 
F 
udělá j
Emi 
en další č
Ami 
árku.


R: Ráda se miluje …

2. Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce,
že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.

R: Ráda se miluje …

3. Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští,
sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba příští.

R: Ráda se miluje …
103

: V bufetu

1. JC 
en nechte trpaslíka 
G/H 
Ondřeje,

jAmi 
en ať si dá, co hrdlo r
Emi 
áčí,

Ami 
ať se, ch
F 
udák malej, t
C 
aky j
Emi7 
ednou p
A7 
oměje,

D7 
echno platím, a tak: 
G 
o co vlastně kráčí.

2. Jídlo je nejlepší lék na lásku,
v tomhletom mám už trochu školu,
když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku,
vrhnul se v zoufalosti ze psacího stolu.
R: SF 
rdce má r
G 
ozervané n
C 
a hadr
Ami 
y

prDmi 
o jednu t
E 
rpaslici z
Ami 
e sádry,

bG#7 
yla tak krásná, až se v
C 
ěřit nechtěl
A7 
o,

jD7 
ako by ji uplácal sám M
G 
ichelangelo,

nF 
osil jí r
G 
ybízové k
C 
orálk
Ami 
y,

kDmi 
oukala n
E 
epřítomně d
Ami 
o dálky,

tG#7 
ak velkou láskou ji, ch
C 
udák, zahrn
A7 
ul,

žD7 
e by se i kámen n
G 
ad ním ustrnul,

ale sádra nC 
e.

3. Tak, prosím, nechte toho Ondřeje,
jen ať si dá, co hrdlo ráčí,
když už mu osud v lásce zrovna dvakrát nepřeje,
všechno platím, a tak: o co vlastně kráčí.
4. Ať jsme velký nebo maličký,
na jedný lodi všichni plujem,
koukejte, jak mu jedou laskonky a chlebíčky,
než končit s životem, je lepší dostat průjem.
R: 
104

: Blues

1. D 
Blues opuštěný postele,

A 
blues znamenající smutek

G 
vzpomínky jako zběsilé

D 
vracejí 
A 
každý dotek.


2. Blues ustlanýho polštáře,
blues složený bílý deky,
samotu křičí do tváře,
dva lístky do diskotéky.

3. Blues prázdných hrnků od kávy,
blues zvětralýho vína
nechci si sám lehat do trávy,
byla to moje vina.

4. Blues smutných zubních kartáčků,
blues zapomenutých sponek,
slepená fotka v rámečku
vyčkává na tvůj zvonek.

5. = 1.
6. = 4.
105

: Katapult

Ami 
Sedím už nevím 
C 
v koli
G 
káté 
Ami 
šatně

na židli kostým a C 
ladím 
G 
kyta
Ami 
ru

jeviště toneC 
 za
G 
tím ještě 
Ami 
ve tmě

do které svítí C 
rudé 
G 
oči Marsha
Ami 
llů


F 
Sedím a mám 
G 
ten divný 
Ami 
pocit

F 
kdo nehrál 
G 
ten ho nikdy nepo
Ami 
znal

F 
mám sucho v krku 
G 
ruce se začínají 
Ami 
potit

F 
pokaždé, jak bych 
G 
znovu začí
Ami 
nal


[: G 
Vysvobodí mě 
F 
snad jen záře 
Ami 
reflektorů

G 
až začne sálem 
F 
dunět muzi
Ami 
ka

G 
při starém dobrém
F 
 rock'n'ro
Ami 
llu

G 
se ozve aplaus
F 
 publi
Ami 
ka :]
106

: Vojín XY hlásí příchod

1. G 
Ospalá 
D 
vrátnice

F 
a na polici 
C 
poslední dva klíče

Ami 
v skleněné 
F 
vitrínce

D 
se smutně krčí pro turisty ký-če


2. Vrzavé schodiště
ošlapané snad miliony kroků
kráčíte nejistě
vnímáš jen křivku jejích boků

3. Manželský postele
a vycházková uniforma v skříni
zelená košile
ty zatím dumáš o svatební sí-ni

4. Hodinky na ruce
které tvůj čas tak neúprosně měří
kdy sáhneš po klice
těch oprýskaných hotelových dveří

5. Kdy vstaneš z postele
a městem v předpisovém saku
vůbec ne vesele
jí budeš doprovázet k poslednímu vlaku

6. Kdy ještě ucítíš
naposled ve tvých její teplé dlaně
zašeptáš tiše: piš
a její pusa bude chutnat slaně

7. Kdy trochu zklamaně
a smutně projdeš pod nápisem „východ”
kdy řekneš na bráně:
vojín XY vám hlásí příchod
107

: Omnia vincit Amor

1. Dmi 
Šel pocestný kol 
C 
hospodských 
Dmi 
zdí,

F 
přisedl k nám a 
C 
lokálem 
F 
zní

Gmi 
pozdrav jak svaté 
Dmi 
přikázá
C 
ní:

Dmi 
omnia 
C 
vincit 
Dmi 
Amor.


2. Hej, šenkýři, dej plný džbán,
ať chasa ví, kdo k stolu je zván,
se mnou ať zpívá, kdo za své vzal
omnia vincit Amor.

R: Zlaťák F 
pálí, 
C 
nesleví 
Dmi 
nic,

štěstí v F 
lásce 
C 
znamená 
F 
víc,

všechny Gmi 
pány 
F 
ať vezme 
C 
ďas!
A7 
 

Dmi 
Omnia 
C 
vincit 
Dmi 
Amor.


3. Já viděl zemi válkou se chvět,
musel se bít a nenávidět,
v plamenech pálit prosby a pláč,
omnia vincit Amor.

4. Zlý trubky troubí, vítězí zášť,
nad lidskou láskou roztáhli plášť,
vtom kdosi krví napsal ten vzkaz:
omnia vincit Amor.

R: Zlaťák pálí…
5. Já prošel každou z nejdelších cest,
všude se ptal, co značí ta zvěst,
až řekl moudrý: Pochopíš sám
omnia vincit Amor - všechno přemáhá láska.

R: Zlaťák pálí…

6. Teď s novou vírou obcházím svět,
má hlava zšedla pod tíhou let,
každého zdravím větou všech vět:
omnia vincit Amor, omnia vincit Amor …
108

: Pohár a kalich

1. Emi 
Zvedněte poháry 
D 
pánové už jen 
G 
poslední 
D 
přípitek 
Emi 
zbývá

Emi 
pohleďte nad polem 
D 
špitálským 
G 
vrcholek 
D 
roubení 
G 
skrývá

[: za chvíli D 
zbyde tam popel a 
Emi 
tráva nás čeká 
D 
vítězství bohatství 
Emi 
sláva :]


2. Emi 
Ryšavý panovník 
D 
jen se smál 
G 
sruby prý 
D 
dobře se 
Emi 
boří

Emi 
palcem k zemi 
D 
ukázal 
G 
ať další 
D 
hranice 
G 
hoří

ta malá D 
země už nemá co 
Emi 
získat teď bude 
D 
tancovat jak budu 
Emi 
pískat

ta malá D 
země už nemá co 
Emi 
získat teď budem 
D 
tancovat jak budem 
Emi 
pískat


Ref.: Ami 
Náhle se pozvedl 
D 
vítr a mocně 
G 
vál 
Ami 
od někud přinesl 
D 
nápěv sám si ho 
H7 
hrál


3. Zvedněte poháry pánové večer z kalichu budeme pít …
nad sruby korouhev zavlála to však neznačí že je tam sláva
všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává
ve znaku kalich v kalichu víra jen pravda vítězí v pravdě je síla

4. Modli se pracuj a poslouchej kázali po celá léta
mistr Jan cestu ukázal proti všem úkladům světa
být rovný s rovnými muž jako žena dávat všem věcem ta pravá jména
být rovný s rovnými muž jako žena dávat všem věcem ta pravá jména

5. Do ticha zazněla přísaha ani krok z tohoto místa
ze zbraní každý vyčkává dobře ví co se chystá
nad nimi stojí muž přes oko páska slyšet je dunění a dřevo praská

Ref.: Náhle se pozvedl vítr a mocně vál od někud přinesl nápěv sám si ho hrál

Ami 
Kdož jsú boží 
G 
bojovní
Emi 
ci a 
C 
zákona 
H7 
je
Emi 
ho

Emi 
prostež od bo
C 
ha pomoci a 
D 
úfajte v ně
G 
ho
109

: Je to fajn, fajnový

Rec: Ahoj, ahoj, ahoj, tak jsme zase tady spolu
jako každou středu, jako každý pátek. Je tady váš Arnošt se svou discotékou!.
Ano ano ano a už je to tady, už to jede, už se to roztáčí.
Je to fajn? Je to fajn. Je to faajn…

1. Ami 
Jedu dál stále s tebou

Víme kam cesty vedou
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový

2. Príma den se nám dělá
Nálada prostě skvělá
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový
G 
Vozím sebou hity tuto
Ami 


R: Ami 
Máme se 
G 
dneska fajn, 
Ami 
je nám 
G 
hej

Ami 
Přijel 
G 
k nám pan 
Ami 
discjo
G 
kej

Ami 
Pouští 
G 
nám hity, 
Ami 
co se tolik 
G 
líbí

Ami 
Přijel boží 
G 
jezdec, do 
Ami 
kroku nám 
G 
svítí

Je to Ami 
fajn … (2×)


Rec: Ale ale, co to nevidí oko mé modravé: Ahoj kočko!
Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme.
Jste skvělí, jste báječní, jste dokonalí. Mám vás rád….

3. Roztáčím hvězdná kola
Správná věc, tanec volá
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový

4. Každý sám, všichni spolu
Jeden juice, druhý colu
Je to fajn, fajn, fajn,
je to fajn fajnový
Vozí sebou hity tutový…
110

: Starý časy

Intro: A F A F A F A F 

1. A 
Jednou to bylo

F 
před rokem před týdnem

A 
co z toho zbylo

F 
vylítlo komínem , na starým 
G 
nádraží 

tenhleten B 
vlak už dávno 
F 
 jel
G 
 


2. Tenkrát se pilo
všech značek levnejch vín
pro co se žilo
snad jen pro dívčí klín, na starým nádraží
tenhle ten vlak už dávno jel

R: D 
Za starejch 
A 
časů
C G 
 

stromy měly delší D 
stín

za starejch A 
časů
C G 
 

na dně piva nebyl D 
splín

zaa starejch A 
časů
C G 
 

holkám v ústech zvonil D 
smích

za starejch A 
časů
C G 
 

všem bylo, po ránu A 
líp

Mezihra: A F A F A F A F 

R: Za starejch časů…
…všem bylo, po ránu D 
líp


Sólo: D A C G 

F*
111

: Vlakem na Kolín

1. Vlakem na A 
Kolín z nádraží 
Cis7 
Střed 

sám F# 
ráno po pátý, utíkám Bůh ví kam 

H 
láska tvá bolí jak 
H7 
vřed, 

obrazům D 
tvým jsem dělal jen 
E 
rám, 

dneska už D 
vím, že někam se 
E 
dám, 

někam vlakem na A 
Kolín 
D 
 
A 
 
D-E 
 


2. Celej můj svět byl jako střep 
vím, těžko mě poskládáš, důvod hloupej máš 
chybí ti ten správnej lep 
chybím ti já, mozaika střep 
teď snad už pochopíš proč jsem si dřep 
na ten vlak na Kolín. 

3. Vlakem na kolín, jedu víc než sám 
vím myšlenky na tebe, svou hlavu bez těla 
na peróně ponechám, 
pro tebe má hlava byla jen střep, 
teď snad už pochopíš proč jsem si dřep 
a proč bezhlavě A 
volím 
D 
cestu vlakem na 
A 
Kolín.
D-E 
 

112

: Shallow

Intro: Em D G (x4) 

1. Em 
Tell me something, 
G 
girl

C 
Are you happy in 
G 
this modern 
D 
world?

Em 
Or do you need 
G 
more?

C 
Is there something else you're 
G 
searching 
D 
for?


R: Em 
I'm 
D 
falling 
G 
 

C 
In all the good times

I find D 
myself longing 
Em 
for 
G 
change 

C 
And in the bad times, I fear 
D 
myself 


2. Tell me something, boy
Aren't you tired trying fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keeping it so hardcore?

R: 
R2: Am 
I'm off the deep end,
D 
watch as I dive in

G 
I'll never 
D 
meet the 
Em 
ground

Am 
Crash through the surface

D 
where they can't hurt us

We're G 
far from the 
D 
shallow 
Em 
now


R3: Am 
In the sha-ha, 
D 
sha-la-low

G 
In the sha- 
Em 
sha-la-la-la-low

Am 
In the sha-ha, 
D 
sha-ha-ha-low 

We're G 
far from the 
D 
shallow 
Em 
now


Bridge: Bm D A Em Bm D A 
Hoo, huh, uh, huhh-ow Huh, huhh-huhhh 

R: 
R2: 
113

: Hallelujah

1. C 
heard there was a 
Am 
secret chord

That C 
David played and it 
Am 
pleased the lord

But F 
you don't really 
G 
care for music, 
C 
do you?  
G 
 

Well it C 
goes like this the 
F 
fourth, the 
G 
fifth

The Am 
minor fall and the 
F 
major lift

The G 
baffled king 
Em 
composing halle
Am 
lujah


R: HalleF 
lujah, halle
Am 
lujah, halle
F 
lujah, halle
C 
lu-u-
G 
u-u-
C 
jah…


2. Your faith was strong but you needed proof, 
you saw her bathing on the roof, 
her beauty and the moonlight overthrew ya. 
She tied you to a kitchen chair, 
she broke your throne, she cut your hair 
and from your lips she drew the Hallelujah. 

R: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
3. You say I took the name in vain, 
I don't even know the name 
but if I did, well really, what's it to ya? 
There's a blaze of light in every word, 
it doesn't matter which you heard, 
the holy or the broken Hallelujah. 

R: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 

4. I did my best, it wasn't much, 
I couldn't feel, so I tried to touch, 
I've told the truth, I didn't come to fool ya. 
And even though it all went wrong, 
I'll stand before the Lord of Song 
with nothing on my tongue but Hallelujah 

R: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah 
Hallelujah 
114

: Behind Blue Eyes

Emi G D C A 
1. Emi 
No one knows what it's
G 
like

To be the D 
bad man

To be the C 
sad man

BeA 
hind blue eyes

And no one knows
What it's like to be hated
To be faded to telling only lies

R: But myC 
 dre
D 
ams they aren't as
G 
 empty

As my C 
conscious
D 
 seems to 
E 
be

I have Hmi 
hours, only
C 
 lonely

My love isD 
 vengeance

That's never A 
free


2. No one knows what its like
To feel these feelings
Like i do, and I blame you
No one bites back as hard
On their anger
None of my pain woe
Can show through

R: But my dreams they aren't as empty…
115

: Numb

Intro: Emi C G D 

1. Emi 
I'm tired of being what you want 
C 
me to be

G 
Feeling so faithless lost 
D 
under the surface

Emi 
Don't know what you're expe
C 
cting of me

Put G 
under the pressure of 
D 
walking in your shoes

(C 
Caught in the undertow, just 
D 
caught in the undertow)

Every Emi 
step that I take is a
G 
nother mistake to you

(C 
Caught in the undertow, just 
D 
caught in the undertow)


R: Emi 
I've become so 
C 
numb I can't feel you 
G 
there

I've become so D 
tired so much more a
Emi 
ware

I'm becoming C 
this all I want to 
G 
do

Is be more like D 
me and be less like 
Emi 
you


2. Emi 
Can't you see that you're smo
C 
thering me

G 
Holding too tightly a
D 
fraid to lose control

Emi 
Cause everything that you 
C 
thought I would be

Has G 
fallen apart 
D 
right in front of you

(C 
Caught in the undertow just 
D 
caught in the undertow)

Every Emi 
step that I take is a
G 
nother mistake to you

(C 
Caught in the undertow, just 
D 
caught in the undertow)

And every Emi 
second I waste is more than 
G 
I can take


R: And I D 
know I may 
Emi 
end up 
G 
failing 
Emi 
too

But I D 
know You were 
Emi 
just like me

With someone G 
disappointed in 
Emi 
you
116

: Perfect Day

Intro: E Am E Am 

1. Am 
Just a 
D 
perfect day,

G 
Drink Sangria 
C 
in the park,

F 
And then later, when 
Dm 
it gets dark,

We go E 
home.


2. Just a perfect day,
Feed animals in the zoo
Then later, a movie, too,
And then home.

R: A 
Oh it's such a 
D 
perfect day,

C#m 
I'm glad I spent 
D 
it with you.

A 
Oh such a 
E 
perfect day,

You just F#m 
keep me 
E 
hanging 
D 
on,

You just F#m 
keep me 
E 
hanging 
D 
on.


3. Just a perfect day,
Problems all left alone,
Weekenders on our own.
It's such fun.

4. Just a perfect day,
You made me forget myself.
I thought I was someone else,
Someone good.

R: 

Outro: You're going to reap just what you saw… (3×)
117

: Amerika

1. G 
Nandej mi 
D 
do hlavy tvý 
Ami 
brouky a bůh nám seber bezna
G 
děj

G 
v duši zbylo 
D 
světlo z jedný 
Ami 
holky, tak mi teď za to vyna
G 
dej

G 
Zima a 
D 
promarněný 
Ami 
touhy do vrásek stromů padá 
G 
déšt

G 
zbejvaj roky 
D 
asi né moc 
Ami 
dlouhý, do vlasů mi zabrou
C 
kej pá pa 
G 
pá pá


R: G 
Pá 
G/F# 
pá pá 
Em7 
páááá - pá pa pá 
G 
páááá

G 
Pá 
G/F# 
pá pá 
Em7 
páááá - pá pá pá 
G 
páááá


2. Tvoje voči jedou žhavý tóny, dotek slunce zapadá
Horkej vítr rozezní mý zvony, do vlasů ti zabrouká pá pa pá pá

R: Pá pá pá …

3. Na obloze křídla tažnejch ptáků, tak už na svý bráchy zavolej
Na tváře ti padaj slzy z mraků a bůh nám sebral beznaděj
A v duši zbylo světlo z jedný holky, do vrásek stromů padá déšť
Poslední dny, hodiny a roky, do vlasů ti zabrouká pá pa pá pá

akordy:  G D Ami C G/F# Em7

pozn: Pro zjednodušení lze hrát, a zní to skvěle, šak si to zkuste, refrén a ten přechod takhle:

... do vlasů mi zabrouC 
kej pá pa pá 
Emi 


R: Emi 
Pá pá pá 
G 
páááá - pá pa pá 
Emi 
páááá

Emi 
Pá pá pá 
G 
páááá - pá pa pá 
Emi 
páááá
118

: Černí andělé

Intro: A A G D 

1. A 
Sex je náš dělá 
G 
dobře mně i 
D 
tobě

A 
Otčenáš bejby 
G 
odříkej až v 
D 
hrobě

A 
Středověk neskončil 
D 
středověk 
G 
trvá

A 
Jsme černí andělé a 
D 
ty jsi byla 
G 
prvá


2. Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka

*: A. I. D.

3. Sex je náš dělá dobře mně i tobě
Otčenáš bejby odříkej až v hrobě
Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříž se teď neopírej, shoříš v tihle době - no no

Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka

*: A. I. D. S.

4. Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříž se teď neopírej, shoříš v tihle době - no no

Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá kluk
119

: Sen

1. Stíny D 
dnů a snů se k obratníku 
G 
stáčí

Ruce D 
snů černejch se snaží zakrýt 
G 
oči

Světlo Em 
tvý prozradí proč já 
D 
vím

S novým Em 
dnem že se 
G 
zas navrátí
A 
 


2. Mraky se plazí, vítr je láme 
Stíny tvý duše rozplynou se v šeru 
Ve vlnách opouští po hodinách mizí 
A měsíc nový stíny vyplaší

Ref: Proud D 
motýlů unáší strach

Na listy G 
sedá hvěznej prach

Proletí Hm 
ohněm a mizí stále 
A 
dál

Neslyšný D 
kroky stepujou

V nebeským G 
rytmu swingujou

Že se Hm 
ráno, že se ráno vytratí
A 
 


3. Stíny dnů vyrostou a zmizí 
Nebeský znamení, rosvěcujou hvězdy 
Všechno ví z povzdálí vedou naše kroky 
A měsíc nový stíny vyplaší.

Ref: Proud motýlů…
120

: Sweet Home Alabama

1. D 
Big whee
Cadd9 
ls keep on tu
G 
rning 

Carry me home to see my kin 
Singing songs about the Southland 
I miss Alabamy once again 
And I think its a sin, yes

2. Well I heard mister Young sing about her 
Well, I heard ole Neil put her down 
Well, I hope Neil Young will remember 
A Southern man don't need him around anyhow

R: Sweet home Alabama 
Where the skies are so blue 
Sweet Home Alabama 
Lord, I'm coming home to you

3. In Birmingham they love the governor 
Now we all did what we could do 
Now Watergate does not bother me 
Does your conscience bother you? 
Tell the truth
R: Sweet home Alabama … + Here I come Alabama

4. Now Muscle Shoals has got the Swampers 
And they've been known to pick a song or two 
Lord they get me off so much 
They pick me up when I'm feeling blue 
Now how about you?

R: Sweet home Alabama … +

Sweet home Alabama 
Oh sweet home baby 
Where the skies are so blue 
And the governor's true 
Sweet Home Alabama 
Lordy 
Lord, I'm coming home to you 
Yea, yea Montgomery's got the answer

INTRO: 
e|--------------------------------------------| 
B|----3----------3----------------------------| 
G|------2----------0-------0------------------|
D|0-0----------------------------0h2p0--------|
A|-----------3-3-------------0h2--------3-----|
E|--------------------3-3---------------------|
,
121

: Dobrodružství s Bohem Panem

1. Ami 
Je půlnoc nádherná, 
G 
spí i lucerna,

F 
tys' mě opustil 
E 
ospalou,

tu v Ami 
hloubi zahrady 
G 
cítím úklady,

F 
píšťalou 
E 
někdo sem krá
Ami 
čí,

hráC 
 náramně 
G 
krásně a na mě

F 
tíha podivná 
E 
doléhá,

C 
hrá náramně, 
G 
zná mě, nezná mě,

F 
něha a 
E 
hudba až k plá
Ami 
či.


2. Pak náhle pomalu skládá píšťalu,
krok, a slušně se uklání,
jsem rázem ztracená, co to znamená,
odháním strach, a on praví:
Pan jméno mé, mám už renomé,
Pan se jmenuju a jsem bůh,
Pan, bůh všech stád, vás má, slečno, rád,
jen Pan je pro vás ten pravý.

3. Ráno, raníčko, ach, má písničko,
Pan mi zmizel i s píšťalou,
od Pana, propána, o vše obrána,
ospalou najde mě máti,
hrál a ve tmě krásně podved' mě,
kam jsem to dala oči, kam,
Pan, pěkný bůh, já teď nazdařbůh
počítám „dal” a „má dáti”.
122

: Nechte zvony znít

C 
Bez tebe mám 
G 
jenom chvíli 
C 
dlouhou, 

naplněnou G 
spoustou divnejch 
C 
snů, 

v nich F 
starý 
C 
kostel 
G 
modlí 
Ami 
se mou 
G 
touhou 

C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít. 


Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou, 
vyzpívat v ní samotu svých snů, 
tys naučil mě polovinu pouhou 
a já prosím: nechte zvony znít. 
®: Emi 
Jen zvony ví, co jsi mi 
Ami 
vzal, 

D 
jen zvony ví, co bude 
G 
dál. 


Přijde jednou skladatel a básník, 
kterej umí sto divnejch snů žít, 
má píseň bude růst jak křehkej krápník 
a já prosím: nechte zvony znít, 
C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít, 

C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít. 


®:
®: Emi 
Jen zvony ví, co jsi mi 
Ami 
vzal, 

D 
jen zvony ví, co bude 
G 
dál. 


Přijde jednou skladatel a básník, 
kterej umí sto divnejch snů žít, 
má píseň bude růst jak křehkej krápník 
a já prosím: nechte zvony znít, 
C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít, 

C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít. 


®: 
123

: Nothing Else Matters

1. Emi 
So close no matter 
D 
how far
C 
 

Emi 
Couldn't be much more 
D 
from the heart
C 
 

Emi 
Forever trusting 
D 
who we are
C 
 

G 
And 
H 
nothing else 
Emi 
matters


2. Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words I don't just say
And nothing else matters

3. Trust I seek and find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters 

R: C A 
 
D 
Never cared for what they 
C 
do 
A D 
 

Never cared for what they C 
know 
A D 
 

But I Emi 
know…
1. So close no matter how far …

R: Never cared for what they do …

2. Never opened myself this way …

3. Trust I seek and find in you

R: Never cared for what they say
Never cared for games they play
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know

1. So close no matter how far …
124

: The Unforgiven

guitar 1
|------------------------------------------|
|--0-------0-------0-------1-------1-------|
|----2-------2-------2-------2-------2-----|
|------2-------2-------2-------2-------2---|
|--0---------------------------------------|
|------------------------------------------|
|guitar 2 
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|-------------------2--4--4h5---5--4--2~~~-|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|
|------------------------------------------|

1. Ami 
New blood joins this 
Emi 
earth

and D 
quickly he's sub-
Ami 
dued.

Through constant pain disgrace,
the young boy learns their rules.
With time the child draws 
in this whipping boy done wrong.
Deprived of all his thoughts,

*: the D 
young man struggles 
Ami 
on and on.

He knows, oo, a C 
vow unto

his G 
own that 
C 
never from this 
G 
day

his C 
will they'll take a - 
G 
way.
E 
 
Ref: Ami 
What I've 
C 
felt, what I've 
G 
known never

Emi 
shined through in what I've 
Ami 
shown.

Ami 
Never 
C 
be. Never 
G 
see.

Won't E 
see what might have 
Ami 
been.


What I've felt, what I've known, never 
shined through in what I've shown.
Never free. Never me.
So I dub the unforgiven.

2. They dedicate their lives
to running all of his
He tries to please them all,
this bitter man he is
Throughout the life the same,
he's battled constantly
This fight he cannot win.

*: A tired man they see no longer cares.
The old man then 
prepares to die regretfully
That old man here is me.

R: What I've felt what I've known …
125

: Zakázané uvolnění

1. D 
 
Někdy je to F# 
tak a nezmůžeš s tím 
Hmi 
nic,

můžeš se jen G 
smát ze svých 
A 
plných 
D 
plic.

Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc,
stačí poslouchat, co se snažím říct.
Můžeš tady stát, všemu vzdorovat,
udělat to pak,tak jak to máš rád.
Nebudem se prát, nemusíš mít strach,
chce to akoG 
rát rea
A 
lizo
Hmi 
vat.


Mez: Na A 
chvíli 
G 
zavřít 
Emi 
oči, 
Hmi 
ves
A 
mír se 
G 
poo
Emi 
točí,

Hmi 
taky 
A 
můžeš 
G 
Emi 
t, 
F# 
co si budeš přát a co budeš 
D 
chtít!


R: Nad hlaF# 
vou je můj 
Hmi 
svět, prosím 
G 
vás, odpusťte 
D 
mi.

Teď zůstat ležet na zádech, dejchat vzduch pod hvězdami.
Moje aura a můj bůh ve mně hoří, zdá se mi.
Je to pravda, bludnej kruh, zakázané uvolnění.

Sólo: D F# Hmi G 

2. Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic,
můžeš se jen smát ze svých plných plic.
Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc,
stačí poslouchat, co se snažím říct.

Mez: Na chvíli zavřít oči, vesmír se pootočí…

R: Nad hlaF# 
vou je můj 
Hmi 
svět … (2×)
126

: Bitva o Karlův most

C 
Má vlasy 
G 
dlouhý do půl 
C 
pasu

C 
k turistům 
F 
jistou náklon
C 
nost

C 
barokní 
G 
sochy v letním 
C 
jasu

C 
sedí tu 
F 
jako hejno 
C 
vos

/: Ami 
má vlasy do 
Emi 
pasu a 
F 
jen tak pro ra
C 
dost

C 
nabízí 
G 
ortel nebo 
C 
spásu :/ 
C 
spásu
F 
 

F 
v bitvě o Karlův 
C 
most

Emi 
To pro te
F 
be král Karel 
C 
Čtvrtý

F 
má lá
Emi 
sko vlasa
Dmi 

/: G 
dával 
C 
  do malty 
F 
žloutek

Emi 
a mrhal 
Dmi 
úsilím a 
C 
pruty 
F 
ze zla
C 
ta :/

Má vlasy dlouhý do půl pasu
svůj bledej šampónovej chvost
a svádí právě toho času
bitvu o Karlův most
/: má v očích muškety, děla
a čeká na Švéda
klíč ke zbrojnici těla
až na Kampě mu dá :/
To pro tebe král Karel Čtvrtý …
Máš vlasy dlouhý do půl pasu
tvou svatou válku vidí most
barokní sochy v letním jasu
a Němců kolem jako vos
/: máš vlasy do pasu
a jen tak pro radost
nabízíš ortel nebo spásu:/
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
127

: Cizinec

1. Ami 
Na kraji pouště slun
Dmi 
cem spále
Ami 

Dmi 
Stojí naše 
Ami 
malý měs
E7 
to dřevě
Ami 

Jednoho dne právě čas oběda byl
Se na kraji města jezdec objevil

2. Měl černý sombréro na něm bílej prach
Pod ním hadí voči ze kterejch šel strach
Místo cigarety měl v ústech růži
A na stehnech pouzdra z chřestýších kůží

R: Dmi 
Tu jeho tvář tu kaž
G 
dej z nás poznal

Dmi 
Na každým nároží 
C 
zatykač vlál

Dmi 
Na něm cifra za kte
Ami 
rou by sis žil

E7 
A přece nikdo z nás 
Ami 
nevystřelil


3. Pomalu projížděl hlavní ulicí
Město bylo tichý jak město spící
Před salónem zastavil a z koně slez
Jeho stín šel s ním a za stínem děs

4. I zábava u baru prudce zvladla
Když vešel dovnitř s tváří u zrcadla
Objednal si pití s v místnostech těch
Každej z chlapů poslouchal jenom svůj dech

R: Tu jeho tvář …

5. On jenom se usmál a dopil svůj drink
Mexickým dolarem o barpult cink
Pak ke koni došel krokem pomalým
A za chvíli zmizel jak z doutníku dým

R: Tu jeho tvář …

128

: Pověste ho Vejš

Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul z hlavy odsouzenci kápi a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením, ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprosným hlasem rozsudek: 

R1: Pověste ho Ami 
vejš, ať se houpá, pověste ho 
C 
vejš, ať má 
G 
dost.

Pověste ho Dmi 
vejš, ať se 
Ami 
houpá, že tu 
G 
byl nezvanej 
Ami 
host.


1. Pověste ho, že byl jinej, že tu s námi dejchal stejnej vzduch.
Pověste ho, ze byl línej a tak trochu dobrodruh.

2. Pověste ho za El Passo, za snídani v trávě a lodní zvon.
Za to že neoplýval krásou, že měl F 
country rád, že se 
E 
uměl smát i 
Ami 
vám.


R2: Nad hlaC 
vou mi slunce 
G 
pálí konec 
Dmi 
můj nic neod
C 
G 
lí,

do svých C 
snů se dívám z 
G 
dáli.

A do Dmi 
uší mi stále zní tahle 
E 
moje píseň poslední


3. Pověste ho za tu banku, v který zruinoval svůj vklad.
Za to že nikdy nevydržel na jednom místě stát.

R2: Nad hlavou mi slunce …

R1: Pověste ho vejš …

4. Pověste ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib.
že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb.

5. Pověste ho, ze se koukal, ze hodně jed a hodně pil.
ze dal přednost jarním loukám a pak se usadil a pak se oženil a žil.

R1: Pověste ho vejš …

129

: Prodavač

G 
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé,

my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme,
prodáváme, vyděláváme, co kdo chcete, tak to máme,
co nemáme objednáme, všechno známe, všechno víme,
poradíme, posloužíme.

1. G 
Stál krámek v naší ulici, v něm 
C 
párky, buřty s hořčicí

D7 
bonbóny a sýr a sladký 
G 
mák.

Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají
a ochutnával od okurek lák
C 
pro mou duši nevinnou pan 
G 
vedoucí byl

hrdinou, když A7 
po obědě začal pro
D7 
dávat

G 
Měl jazyk mrštný jako bič a 
C 
já byl z něho celý pryč

a touD7 
žil jsem se prodavačem 
G 
stát.


R: G 
Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka,

C 
kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka,

D7 
všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si račte 
G 
říct.
Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo, třicet kilo,
navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo,
prosím pěkně, mohu nechat o jedenáct deka víc.

2. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil
a moh být ze mě prodavačů král.
Jenomže, jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas
a znenadání na jevišti stál.
I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou Fešáků
a nikdo vlastně neví, co jsem zač
Mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší,
že mu vlastně zpívá prodavač.

R: Pět deka, deset deka,…

Vím, že se život rozletí a sním o konci století,
kdy nikdo neví, co je chvat a shon 
a dětem líčí babička, jak vypadala elpíčka
a co byl vlastně starý gramofon.
I kdyby v roce dva tisíce byla veta po muzice,
obchod je věc stále kvetoucí.
Už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlásá:
Michal Tučný : odpovědný vedoucí.

R: Pět deka, deset deka,…
130

: Bedna od whiskey

1. Ami 
Dneska už mě 
C 
fóry ňák 
Ami 
nejdou přes py
E 
sky, 

Ami 
stojím s dlouhou 
C 
kravatou na 
Ami 
bedně 
E 
vod whis
Ami 
key.

Ami 
Stojím s dlouhým 
C 
obojkem 
Ami 
jak stájovej 
E 
pinč,

Ami 
tu kravatu, co 
C 
nosím, mi 
Ami 
navlík 
E 
soudce 
Ami 
Linch. 
R:

A 
Tak kopni do tý 
D 
bedny, ať 
E 
panstvo neče
A 
ká,

jsou dlouhý schody D 
do nebe a 
E 
štreka dale
A 
ká.

Do nebeskýho D 
báru já 
E 
sucho v krku 
A 
mám,

tak kopni do tý D 
bedny, ať 
E 
na cestu se 
A 
dám.
Ami 
  


2.Mít tak všechny bedny vod whisky vypitý,
Postavil bych malej dům na louce ukrytý,
Postavil bych malej dům a z vokna koukal ven
A chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben.

R: 

3.Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil,
Nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil,
Zatracená smůla zlá, zatracenej pech,
Když kůň cucá whisku jak u potoka mech.

R: 

4.Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
Do krku mi zvostane jen dírka mrňavá,
Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
Má to smutnej konec, a whisky ani lok.

Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká,
Do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
Tak kopni do tý bedny!
131

: Ako obrázok

1. G 
Najkrajšia si, 
C 
keď si češeš 
G 
vlasy, 

tuším zakryC 
jú tvoj štíhly 
D 
pás, 

C 
zrkadlo už pošiepne ti 
G 
asi,
Emi 
 

C 
že sa krásnym 
D 
ženám podo
G 
báš. 


2. Najkrajšia si, keď sa trochu potkneš 
o ten kameň, čo tu v ceste stál, 
vždy, keď sa ma v takej chvíli dotkneš, 
v duchu dávam vďaku rodu skál. 

®: [: C 
Na každý deň 
G 
máš 
C 
prekvapení 
G 
pár, 

C 
stále krajšiu 
G 
tvár 
D 
denne stretá
G 
vam. :] 


3. Najkrajšia si, keď si dávaš blúzku, 
kvitnú ti v nej kvety priesvitné, 
v takej chvíli zabúdam vždy na poučku, 
čo sa môže, čo nemôže v tme. 

4. Najkrajšia si, keď mi dávaš „zbohom”, 
keď ťa vietor krásnu nesie preč, 
a keď som už sám za prvým rohom, 
spomalím, a ty ma dobehneš.  

®: 
132

: Hodinový hotel

C 
Tlusté koberce plné 
Emi 
prachu

A 
poprvé s holkou, 
F 
trochu Gstrachu

C 
a stará dáma od vedle zas 
Emi 
vyvádí

A 
zbyde tu po ní zvadlé 
F 
kapradí

a pár G 
prázdných flašek


veterán z legií nadává na revma
vzpomíná na Emu, jak byla nádherná
a všechny květináče už tu historku znají,
ale znova listy nakloní a poslouchají
vzduch voní kouřem.

C 
a svět je

Emi 
svět je jenom hodinový 
A 
hotel

a můj F 
pokoj je 
G 
studený a 
C 
prázdný 


svět je
svět je jenom hodinový hotel
a můj pokoj je studený a prázdný

vezmu si sako a půjdu do baru
absolventi kurzu nudy, pořád postaru
kytky v klopě vadnou, dívám se okolo po stínech:
Kterou? No přeci žádnou!
vracím se pomalu nahoru
cestou potkávám ty, co už padají dolů
a vedle v pokoji někdo šeptá:„Jak ti je?"
za oknem prší a déšť stejně nic nesmyje…

a svět je
svět je jenom hodinový hotel
a můj pokoj je studený a prázdný

Velmi dobře se znam s Petrem Fialou a na toto sem se ho ptal, Ami tam hráli Chinaski, ale Mnaga to hraje s Emi - píše někdo ze supermusic
já znám zase dobře Petru Fialovou - píše Fíkuska
133

: Jižní kříž

1. D 
Spí Jižní kříž, 

jak Hmi 
říkali jsme hvězdám kdysi v 
A 
mládí, 

to Emi 
na studený zemi 

ještě D 
uměli jsme 
Hmi 
milovat a 
A 
spát. 

2. Dál, však to víš, 
světem protloukal ses, jak ten život pádí, 
dneska písničky třeba vod Červánku 
dojmou tě, jak vrátil bys' to rád. 
R: Zase Emi 
toulal by ses Foglarovým 
D 
rájem 

Hmi 
stavěl Bobří 
A 
hráz, 

se smečkou Emi 
vlků čekal na jaro, 

jak D 
stejská se, až 
Hmi 
po zádech jde 
A 
mráz. 

3. Spí Jižní kříž, 
vidí všechna místa, kde jsi někdy byl, 
to když, naplněnej smutkem, 
jsi plakal, plakal nebo snil. 
R: 
134

: Ptáčata


1. G 
Na kolejích stála, za uchem květ,

G 
vlasy trávou zavázaný.

C 
S kytarou na zádech, 
G 
strun už jen pět,

D7 
hezký oči uplaka
G 
ný.


2. Opuštěnejch ptáčat plnej je svět,
hnízda hledaj neví co dál.
Vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět,
za tejden jsem u trati stál.

Ref.: C 
Víš, holky těžší to 
G 
maj,

Am 
víš, 
C 
holky těžší to 
G 
maj.


3. Říkal jsem jí štístko zatoulaný,
vždycky smála se a začala hrát.
O potocích, trávě a o znameních,
co lidi uměj ze zloby dát.

Ref.: Víš, holky…

Na kolejích stála…
135

: Růže z papíru

1. Do tvých Dmi 
očí jsem se zbláznil a teď 
E7 
nemám, nemám 
Gmi 
klid,

Ami 
hlava třeští, asi tě mám 
Dmi 
rád,

stále někdo říká: vzbuď se, E7 
věčně trhá 
Gmi 
nit,

Ami 
studenou sprchu měl bych si 
Dmi 
dát.


R: D7 
Na pouti jsem vystřelil 
Gmi 
růži z papíru,

C7 
dala sis ji do vlasů, kde 
F 
hladívám tě 
A7 
rád,

Dmi 
tomhle smutným světě jsi má 
Gmi 
naděj na víru,

že Ami 
nebe modrý ještě smysl 
Dmi 
má.


2. Přines' jsem ti kytku, no co koukáš, to se má,
tak jsem asi jinej, teď to víš,
možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať,
třeba z ní mou lásku vytušíš.

R: Na pouti jsem vystřelil…
R: Na pouti jsem vystřelil…
136

: Bodláky ve vlasech

1. Do vlaG 
sů bláznivej 
Emi 
kluk mi 
Ami 
bodláky 
D 
dával,

Emi 
za tuhle 
C 
kytku pak 
F 
všechno chtěl 
D 
mít,

svatebG 
ní menu
D 
et mi 
Ami 
na stýblo 
H7 
hrával,

C 
že prej se 
D 
musíme 
G 
vzít. 
D7 
 


2. Zelený, voňavý, dva prstýnky z trávy,
copak si holka víc může tak přát,
doznívá menuet, čím dál míň mě baví
C 
na tichou 
D 
poštu si 
G 
hrát.


R: Emi 
Bez bolesti divný 
D 
trápení, 
Emi 
suchej pramen těžko 
D 
pít,

G 
zbytečně 
C 
slova do 
Edim 
kamení 
H7 
sít,
G7 
 

na košili našich C 
zvyků 
F 
vlajou nitě od kno
Bb 
flíků,

D# 
jeden je 
C 
Muset a 
D# 
druhej je 
G 
Chtít.
G7 
 


3. Do vlaC 
sů bláznivej 
Ami 
kluk ti 
Dmi 
bodláky 
G 
dával,

Ami 
za tuhle 
F 
kytku pak 
B 
všechno chtěl 
G 
mít,

svatebC 
ní menu
G 
et ti 
Dmi 
na stýblo 
E 
hrával:

F 
my dva se 
G 
musíme 
C 
vzít. 
G 
 


4. Zelený voňavý dva prstýnky z trávy
nejsem si jistej, že víc umím dát,
vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy
F 
o tom že 
G 
dál tě mám 
C 
rád. 
D 
 
5. ZeleG 
ný, voňa
Emi 
vý, dva 
Ami 
prstýnky z 
D 
trávy,

Emi 
copak si 
C 
my dva víc 
F 
můžeme 
D 
přát,

dál nám G 
zní men
D 
uet a 
Ami 
tím míň nás 
H7 
baví
C 
 

na tichou D 
poštu si 
G 
hrát.
D7 
 


*: ZeleG 
ný, voňa
Emi 
vý…
Ami D 
 

PrsG 
týnky voňa
Emi 
vý …
Ami D 
 

G 
trávy zele
Emi 
ný…
Ami D G Emi Ami D 
 
137

: Ráno bylo stejný

1. G 
Stál na zastávce s vypůj
Hmi 
čenou kytarou

Ami 
v druhé ruce holku, to 
D 
zavazadlo 
G 
svý.

Emi 
A tý holce v sáčku řek 
D 
dobrýtro miláčku

C 
podívej se 
G 
do dáli, 
E7 
uvidíš dvě smutný kole
Ami 
je

D7 
na silni
G 
ci…


R: D 
Ráno bylo stejný, 
C 
nesváteč
G 
C G C G 
 

D 
na tvářích počasí 
C 
proměnlivý
G C G 
 

D 
rádio hlásilo 
C 
na blatech 
G 
svítá

E7 
každý byl tak trochu 
Ami7 
sám, 
D 
hm.
G 
..


2. Ráno bylo stejný, stejný pivo, stejný blues
ospalý a nudný byly po flámu
kouřili partyzánku dým foukali do vánku
dívali se do dáli, viděli dvě smutný koleje
na silnici…

R: Ráno bylo stejný…

3. Holka zvedej kotvy, nikdo nás už nebere
pojedeme po svejch do podnájmu žít
koupíme na splátky, jízdenku tam a zpátky
až omrzí nás dálky
budem jak dvě smutný koleje, na silnici…
138

: What Shall We Do With a Drunken Sailor

1. Ami 
What shall we do with a drunken sailor

whG 
at shall we do with a drunken sailor

whAmi 
at shall we do with a drunken sailor

early Emi 
in the m
Ami 
orning?


Ref: HAmi 
ooray and up she rises h
G 
ooray and up she rises

hAmi 
ooray and up she rises early 
Emi 
in the m
Ami 
orning.


2. Put him in the longboat 'till he's sober…

3. Shave his belly with a rusty razor…

4. Put him in bed with captain's daughter…
139

: Come As You Are

Intro: repeat main riff 3×  Em 
 
D 
 


1. Em 
Come as you 
D 
are, as you 
Em 
were, as I 
D 
want you to 
Em 
be

As a D 
friend, as a 
Em 
friend, as an 
D 
old ene
Em 
my

Take your D 
time, hurry 
Em 
up, The choice is 
D 
yours, don't be 
Em 
late

Take a D 
rest, as a 
Em 
friend, as an 
D 
old memo
E 
ri
G 
a

memoE 
ri
G 
a, memo
E 
ri
G 
a, memo
E 
ri
G 
a


2. Come dowsed in mud, soaked in bleach, as I want you to be
As a trend, as a friend, as an old memoria
memoria, memoria, memoria

R: A 
And I 
C 
swear that I 
A 
don't have a 
C 
gun

No I A 
don't have a 
C 
gun

No I A 
don't have a 
C 
gun


Solo: Main riff(2×) + solo (8×)

*: Memoria, memoria, memoria, memoria

R: And I swear that I don't have a gun
No I don't have a gun(5×)

Outro: Main riff + memoEm 
ria
D Em 
 
140

: Polly

Intro: Em G D C Em G D C Em 

1. G 
Polly wants a 
D 
cracker
C Em 
 

G 
Think I should get 
D 
off of her 
C 
first
Em 
 

G 
I think she wants some 
D 
water 
C Em 
 

G 
To put out the 
D 
blow 
C 
torch
Em 
 


R: D 
It isn't 
C 
me 
G 
We have some 
Bb 
seed 

D 
Let me clip 
C 
 
G 
Your dirty 
Bb 
wings 

D 
Let me take a 
C 
ride 
G 
Don't cut 
Bb 
yourself

D 
I want some 
C 
help  
G 
To please 
Bb 
myself

D 
I've got some 
C 
rope 
G 
You have been 
Bb 
told

D 
I promise 
C 
you 
G 
I have been 
Bb 
true

D 
Let me take a 
C 
ride 
G 
Don't cut you
Bb 
rself 

D 
I want some 
C 
help 
G 
To please mys
Bb 
elf 


2. Polly wants a cracker 
Maybe she would like some food 
She asks me to untie her 
A chase would be nice for a few 

R: It isn't me…

3. Polly says her back hurts 
|----------------------------------------
|----------------------------------------
|-----------------5--5--3--3--3/2--------
|---0--0--3--3---------------------------
And she's just as bored as me 
She caught me off my guard 
It amazes me, the will of instinct 

R: It isn't me…
141

: Smells Like Teen Spirit

F 
Load 
Bb 
up on g
Ab 
uns and b
C# 
ring your friend
F 
s

It's fBb 
un to l
Ab 
ose and 
C# 
to pret
F 
end

She's Bb 
over 
Ab 
bored and 
C# 
self as
F 
sured

Bb 
know, I 
Ab 
know a 
C# 
dirty w
F 
ord

hBb 
ello, h
Ab 
ello, h
C# 
ello, how 
F 
low? (4×)

Chorus: 
With the F 
lights ou
Bb 
t it's less d
Ab 
angero
C# 
us

Here we F 
are n
Bb 
ow, enter
Ab 
tain 
C# 
us

I feel F 
stupid
Bb 
 and con
Ab 
tagio
C# 
us

Here we F 
are n
Bb 
ow, enter
Ab 
tain 
C# 
us

F 
mulatto - An 
Bb 
albino - A 
Ab 
mosquito - My 
C# 
libido

Yeah
I'm worse at what I do best
And for this gift I feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end
hello, hello, hello, how low? (4×)
Chorus
Solo
And I forget just what it takes
And yet I guess it makes me smile
I found it hard, it's hard to find
Oh well, whatever, nevermind
hello, hello, hello, how low? (4×)
Chorus
A denial - A denial - A denial…
142

: The Man Who Sold The World

1. We passed upon the G# 
stairs, 

Spoken walls and C#mi 
wells, 

Although I was a G# 
friend 

Sat on walls astE 
rand, 

Which came as so surH 
prised, 

I spoke into his G# 
eyes 

I thought you died C#mi 
alone 

A long long time H 
ago 


R: Oh no, not me, 
We C 
never lost cont
H 
rol, 

The face, to face, 
With the C 
man who sold the world. 


2. I laughed and shook his hand, 
Made my way back home, 
I searched from farther land, 
Years and years I roamed, 
I gazed all gazers there, 
We walked a million hills 
I must have died alone, 
A long long time ago. 

R: Who knows, not me, 
I never lost control, 
Your face, to face, 
With the man who sold the world. 

R: Who knows, not me, 
I never lost control, 
Your face, to face, 
With the man who sold the world. 
143

: Where Did You Sleep Last Night

Intro: E A G B E E A G B E 
1. E 
My girl, my girl, don't l
A 
ie to 
G 
me

Tell me wB 
here did you sleep last n
E 
ight

E 
In the pines, in the pines, where the s
A 
un don't ever s
G 
hine

I would sB 
hiver the whole night t
E 
hrough


2. E 
My girl, my girl, w
A 
here will you 
G 
go

I'm gB 
oing where the cold wind b
E 
lows

E 
In the pines, in the pines, where the s
A 
un don't ever s
G 
hine

I would sB 
hiver the whole night thr
E 
ough


3. E 
Her husband, was a h
A 
ard working m
G 
an

Just abB 
out a mile from h
E 
ere

E 
His head was found in a d
A 
riving w
G 
heel

But his bB 
ody never was f
E 
ound


4. = 1.
Solo: 
5. = 2. 
6. = 1.

7. E 
My girl, my girl, w
A 
here will ya 
G 
go

I'm gB 
oing where the cold wind b
E 
lows

E 
In the pines, the pines, the s
A 
un, the s
G 
hine

I'll shB 
iver the whole night th
E 
rough
144

: Wonderwall

CAPO 2

1. Em7 
Today is 
G 
gonna be the day that they 
Dsus4 
gonna throw it back to 
Asus4/7 
you, 

Em7 
by now you 
G 
should have somehow rea
Dsus4 
lized what you gotta 
Asus4/7 
do. 

Em7 
I don't belive that 
G 
anybody 
Dsus4 
feels the way I 
Asus4/7 
do about you 
Cadd9 
now. 
Dsus4 Asus4/7 
 


2. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out, 
I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. 
I don't belive that anybody feels the way I do about you now …

Bridge: And Cadd9 
all the roads we 
Dsus4 
have to walk are 
Em7 
winding 

And Cadd9 
all the lights that 
Dsus4 
lead us there are 
Em7 
blinding 

Cadd9 
There are many 
Dsus4 
things that I would 
G 
like to 
Dsus4/F# 
say to 
Em7 
you but I don't know 
Asus4/7 
how 


Chorus: Because Cadd9 
maybe…
Em7 G 
 
 Em7 
You're gonna be the one that 
Cadd9 
saves me
Em7 G 
 

And Em7 
after 
Cadd9 
all…
Em7 G 
 
Em7 
You're my wonder
Cadd9 
wall 
Em7 G Em7 
 


3. Today was gonna be the day 
but they'll never throw it back to you, 
by now you should have somehow 
realized what you're not to do. 
I don't belive that anybody feels the way I do 
about you now. 

Bridge: And all the roads that lead to you were winding…

Chorus: Because maybe…

Outro: I said maybe…
You're gonna be the one who saves me?
You're gonna be the one who saves me?
And after all you're my wonderwall 

I said maybe…
You're gonna be the one that saves me 
You're gonna be the one that saves me 
You're gonna be the one that saves me…
145

: Bon Soir Mademoiselle Paris

1. Emi 
Mám v 
H7 
kapse jeden 
Emi 
frank, 

jsem D7 
nejbohatší z 
G 
bank nad Sei
H7 
nou, 

mám víc než krupiér, 
stíny Sacre Coeur nade mnou. 

R: C 
Láska je 
D 
úděl 
G 
tvůj, 

Ami 
pánbůh tě 
H7 
opat
Emi 
ruj, 

: bon soC 
ir, ma
D 
demoiselle, Pa
Emi 
ris. : 
3. Znám bulvár Sant Michel, 
tam jsem včera šel s Marie Claire, 
vím, jak zní z úst krásných žen, 
ta slůvka: Car je ťaime, oh ma cher. 

R: Láska je úděl tvůj, … 

146

: Dej mi víc své lásky

1. Emi 
Vymyslel jsem spoustu nápadů, 
G 
aů,

co Emi 
podporujou dobrou nála
D 
du, a
H7 
ů,

Emi 
hodit klíče do kanálu,

A 
sjet po zadku 
Ami 
holou skálu,

Emi 
v noci chodit 
H7 
strašit do 
Emi 
hradu.

2. Dám si dvoje housle pod bradu, aů,
v bílé plachtě chodím pozadu, aů,
úplně melancholicky
s citem pro věc, jako vždycky,
vyrábím tu hradní záhadu.
R. G 
Má drahá, dej mi víc, 
H7 
má drahá, dej mi víc,

Emi 
má drahá, 
C 
dej mi víc své 
G 
lásky, 
D7 
aů,

G 
já nechci skoro nic, 
H7 
já nechci skoro nic,

Emi 
já chci jen 
C 
pohladit tvé 
G 
vlásky, 
H7 
aů.

3. Nejlepší z těch divnejch nápadů, aů,
mi dokonale zvednul náladu, aů,
natrhám ti sedmikrásky,
tebe celou, s tvými vlásky,
zamknu si na sedm západů.
R. 
4. = 3.
+ aů, aů, aů, aů.
147

: Hvězda na vrbě

1. Kdo se Ami 
večer 
Emi 
hájem 
Ami 
vrací 

F 
Ten ať 
Emi 
klopí 
G7 
zra
C 
ky 
Emi 
 

G 
Ať je 
Ami 
nikdy 
Emi 
neo
Ami 
brací
Dmi 
 

G7 
vrbě 
Emi 
křivola
E 
ký 
A 
 
C 
 
Emi 
 


G 
Jinak 
Ami 
jeho 
Emi 
oči 
Ami 
zjistí 

F 
I když 
Emi 
se to 
G7 
ne
C 
zdá
Emi 
 

G 
Že na 
Ami 
vrbě 
Emi 
kromě 
Ami 
listí 

Dmi 
Visí 
F 
malá hvězda
Ami 
 


R: ViděC 
li jsme jednou v 
F 
lukách 

Plakat C 
na tý vrbě 
F 
kluka 

Který Dmi 
pevně věřil 
B7 
tomu 

Že ji D7 
sundá z toho 
G7 
stromu
Emi 
 


2. Kdo o hvězdy jeví zájem 
Zem když večer chladne 
Ať jde klidně přesto hájem 
Hvězda někdy spadne 

Ať se pro ní rosou brodí 
A pak vrbu najde si 
A pro ty co kolem chodí 
Na tu větev zavěsí
148

: Jasná zpráva

Sólo: 

1. SG 
končili jsme, jasná zpráva,

Emi 
proč o tebe z
C 
akopávám d
D 
ál,

Ami 
projít bytem 
C 
já abych se b
G 
ál.


2. Dík tobě se vidím zvenčí,
připadám si starší menší sám,
kam se kouknu, kousek tebe mám.

R: Emi 
Pěnu s vůní j
Hmi 
ablečnou, v
Emi 
yvanulý s
Hmi 
prej,

Emi 
telefon, cos u
G 
střihla mu šň
D 
ůru,

Emi 
knížku krásně z
Hmi 
bytečnou, 
Emi 
co má lživý 
Hmi 
děj,

Emi 
píše se v ní, j
G 
ak se lítá v
D 
zhůru,

lítá vAmi 
zhůru, ve dvou vz
D 
hůru.


2. Odešla's mi před úsvitem,
mám snad bloudit vlastním bytem sám,
kam se kouknu, kousek tebe mám.

Sólo: 

R: Pěnu s vůní jablečnou…

3. Skončili jsme jasná zpráva,
není komu z okna mávat víc,
jasná zpráva, rub, co nemá líc.

Sólo: 
149

: Krásná neznámá

AA#H 
1. ChcE 
i si h
D 
rát a n
A 
estačí mi m
E 
álo

E 
ta hra 
D 
má ru
A 
b a lí
E 
c

E 
chci snad ví
D 
c, než o č
A 
em se ti z
E 
dálo

A 
krá
G# 
sná 
A 
nez
Bb 
námá
H 
.

2. Pošeptám ti, o co by se hrálo
uslyším jen tvůj smích,
ten tu s námi zůstane na stálo
krásná neznámá.
R. KE 
dyž se ti dívá
A 
m do o
F# 
čí
H 
 

vE 
šechno se 
A 
ve mně oto
F# 
čí
H 
 

A 
musím se tomu začít s
H 
mát

tE 
o jsem zv
A 
ědav, j
E 
ak mi d
H 
neska b
E 
ude
A 
š l
E 
hát.
H 
 

3. Je tu zas slunce co se smálo
jeden z nás všechno smí
a ten ví, zda to za to stálo
krásná neznámá.
R. 
150

: Okno mé lásky

1. G 
Kdo tě líbá, když ne 
C 
já,

G 
kdo tě hlídá když ne 
C 
já,

G 
okno v přízemí je 
F 
zavřené i 
C 
dnes, lásko 
G 
má.


2. Kdo ti zpívá, když ne já,
kdo tě hlídá když ne já,
okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má.

R. Emi 
A v jeho 
D 
lesku vidím 
C 
přicház
D 
et

Emi 
sebe ve vě
D 
ku patnáct 
C 
let

Emi 
a znovu ří
D 
kám spoustu 
C 
něžných vět:

G 
Ty, 
C 
já, 
G 
jsme 
C 
my, 
G 
ty a 
D 
náš 
C 
svět.


3. Kdo tě budí, když ne já,
kdo tě nudí, když ne já,
okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má.

Mezihra

R. Emi 
A v jeho 
D 
 lesku…


4. Kdo tě hladí, když ne já,
kdo tě svádí, když ne já,
kdo tě zradí když ne já.

G 
Ty, 
C 
já, 
G 
jsme 
C 
my, 
G 
my 
D 
a náš 
C 
byl svět.
151

: Osmý den

1. G 
Z kraje týdne málo jsem 
C 
ti 
G 
vhod
C 
 

G 
ve středu pak ztrácíš ke mně 
C 
kód

Ami 
sedmý den jsem s tebou i když 
D 
sám

osmý den G 
schází nám
C G C 
 


2. V pondělí máš důvod k mlčení
ve středu mě pláčem odměníš
v neděli už nevím že tě mám
osmý den schází nám

R: D 
Tužku nemít 
C 
nic mi nepov
G 
íš

D 
řekni prosím 
C 
aspoň přísl
G 
oví

D 
osmý den je 
C 
nutný já to 
Ami 
vím

C 
sedm nocí 
Ami 
spíš jen 
G 
spíš vždyť víš


3. Někdo to rád horké jiný ne
mlčky naše láska zahyne
pak si řeknem v duchu každý sám
osmý den scházel nám

R: Tužku nemít …
152

: Snad jsem to zavinil já

1. ZAmi 
as jsi tak s
C 
mutná, kdo se 
D 
má na to 
Dmi 
kouka
E 
t,

nic jAmi 
íst ti ne
C 
chutná, v hlavě 
D 
máš asi 
Dmi 
brouka.

R: Tak nC 
ezouf
H 
ej, 
B 
nic to 
Ami 
není, 
C 
za chví
H 
li 
B 
se to z
Ami 
mění,

sDmi 
nad jsem 
G 
to zavinil 
C 
já.
E 
 

2. Zkus zapomenout na všechno, co je pouhou
tou tmou obarvenou na černo, smutnou touhou.
R: AmiCDDmi 
153

: Želva

1. ND 
e moc sn
G 
adno se ž
D 
elva p
G 
o dně hon
D 
í,
GDG 
 

vD 
elmi r
G 
adno je pl
D 
avat n
G 
a dno za n
D 
í,
GD 
 

potom pA 
očkej, až se zeptá na to, c
Hmi 
o tě v mozku lechtá,

nD 
ic se n
G 
eboj a v
D 
em si n
G 
ěco od n
D 
í.
GDG 
 

2. Abych zabil dvě mouchy jednou ranou,
želví nervy od želvy schovám stranou,
jednu káď tam dám pro sebe a pak aspoň pět pro tebe,
víš, má drahá, a zbytek je pod vanou.
R: KdD 
yž si n
A 
ěkdo p
G 
ozor ned
D 
á, jak se vl
A 
astně ž
G 
elva hled
D 
á,

G 
ona ho na něco nachyt
A 
á, 
G 
i když si to později vyčít
A 
á.

3. Ne moc lehce se želva po dně honí,
ten, kdo nechce, tak brzy slzy roní,
jeho úsměv se vytratí, a to se mu nevyplatí,
má se nebát želev a spousty vodní.
R: 
154

: Ruby

1. Mám C 
naději, že uslyším tvé 
F 
tiché vo
G7 
lání
Dm 
,

sC 
tín už padá na zdi bílé, n
F 
ic mu nebrá
G 
ní,

já Dm 
tuším že jsi hezká, jak bý
G 
valas' tolikrát
Dm 
,

ó, C 
Ru
F 
by,
F/E 
 
F/D 
  nechtěj mi lásku 
C 
brát.


R. Já nDm 
evymyslel válku, to jen p
C 
rstem někdo kýv',

mě Dm 
učili jen střílet, jenže d
F 
ruhý střelil dř
G 
ív,

a nDm 
evím sám: je mi přáno ž
G 
ivořit či žít,
Dm 
 

ó, C 
Ru
F 
by,
F/E 
 
F/D 
  chci nablízku tě m
C 
ít.


2. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím.
že tím, co je muž ženě, nemohu ti být, Ruby, já pochopím,
je možná hloupost nesmírná, když odvážím si přát,
ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát.

R. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít,
a nechápu, proč po létech se zase slyším klít,
jen ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát,
ó, Ruby, nechtěj mi lásku brát,
155

: Veď mě dál cesto má

1. C 
Někde v dálce 
Ami 
cesty končí, 

G 
každá prý však 
F 
cíl svůj 
C 
skrývá

Někde v dálce Ami 
každá má svůj cíl 

G 
ať je pár chvil dlouhá 
F 
nebo tisic 
C 
mil


R: Veď mě C 
dál, cesto 
G 
má, 

veď mě Ami 
dál, vždyť i 
F 

Tam kde C 
končíš, chtěl bych 
G 
dojít

Veď mě F 
dál, cesto 
C 


2. Chodím dlouho po všech cestách, 
všechny znám je, jen ta má mi zbývá
Je jak dívky co jsem měl tak rád
Plná žáru bývá, hned zas samý chlad

*: Ami 
Pak na 
G 
patník 
C 
poslední 

napíšu křídou F 
jméno své

A pod C 
něj, že jsem 
G 
žil 
C 
hrozně 
G 
rád

Ami 
Písně své, co mi 
B 
v kapsách zbydou

F 
Dám si bandou 
C 
cvrčků hrát

G 
půjdu spát, půjdu 
G7 
spát.


7 B/H
156

: Bude mi lehká zem

1. C 
Mám pěknou sirku v zubech, 
Gmi 
krempu do čela 

F 
bota zpuchřelá mi 
As 
vrásky nedělá


C 
jen tou svou sirkou škrtni 
G 
ať se ohřejem 

Až C 
přikryje nás zem 
F 
tak už si neškrtnem 


R: C 
Má, lásko, 
Gmi 
jen ty smíš kázat mi 
F 
nad hrobem 
As 
 

C 
Má zem pak 
G 
bude lehká, bude mi 
C 
lehká zem 

Bude mi F 
lehká ze
C 
m, aá
Gmi 
á
Ami F Fmi 
 


2. Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém 
A proti pihám krém, co s nimi čert je vem 
Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží 
moc těžké závaží a někde v poli rozpaží 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem 
Má zem pak bude lehká, bude mi lehká zem 
A lehká zem, aáá .. 

3. Tak dobré ráno milé myši v kostelích 
tak ať vám chutná klíh všech křídel andělských 
A dobrý večer sovo, která myši jíš 
ptáš se zdali i mi vzali zavčas spali 
jářku, to si piš 

R: 

4. Už nemám ani klobouk, pluje povětřím 
Jak zvony hledá Řím, či sebe sama, co já vím 
Jen to že co mám tebe už tíži necítím 
Áááá .. 

R: 
157

: Dívám se, dívám

1. D 
Dívám se dívám a ty 
A 
spíš 

matně se leskne malý G 
kříž 

stoupá a klesá tvoje hruď 
a já si říkám Bůh jen D 
suď 

Bůh jen A 
suď 


2. Zdali až jednou blýskne se 
a vítr liják přinese 
vezmeš mě k teplu pod tvůj plášť 
jestli to pro mě uděláš 

REF: D 
Když budu sedět nehnu
A 
tě 

a zase Dmaj7 
znovu zklamu 
E 
tě 

svým dojmem, že jsem na poušD 
ti 

a že mě štěstí opouštA 
í
E 
 (ach!) 


3. Zeptáš se kam jsi oči dal 
tvá šťastná hvězda svítí dál 
jdi za ní já tu držím stráž 

D 
Tak se p
G 
tám jestli to 
A 
uděláš 

D 
Tak se 
Gmaj7 
ptám jestli to udě
A 
láš 

G 
Pro mě udě
D 
láš 
A G A D G D 
 


modulace do E dur 

4. E 
Co když se těžce zadlu
B 
žím 

i ten kříž prodáš – co já A 
vím 

když mě mé masky unaví 
stáhneš mě k sobě do tráE 
vy, do trá
B 
vy 


a klidně řekneš hroznou lež: 
na svoje léta hezkej jseš 
před sebou ještě všechno máš 
jestli to pro mě uděláš

REF: E 
Co když mě zapřou přáte
B 
lé 

a budu s E 
cejchem na 
F# 
čele 

podroben strašné žaloE 
bě 

vzkážeš mi: stojím při toB 
bě, jen při to
F# 
bě (ach!)


5. Jediná vždycky budu stát 
i když ti celý svět dá mat 
věřím ti všecko - braň se, snaž 

E 
Jen se p
A 
tám zda to 
B 
uděláš 

E 
jen se p
A 
tám jestli to 
B 
uděláš 

A 
pro mě uděl
E 
áš 
E A B 
 


Zpět do D dur

6. Stoupá a klesá tvoje hrud' 
tak spolehlivě jako rtut' 
na teploměru našich dní 
ráno svět zuby vycení, vycení 
7. A mně se mnohé nezdaří 
ale tvé prsty po tváři 
mi zvolna přejdou každý zvlášt' 

Vím že to pro mě uděláš 
já vím že to pro mě uděláš 
všechno uděláš
158

: Nebeská brána

1. G 
Mámo 
D 
sundej kytku z kabátu
Ami7 
 

G 
za chvíli mi 
D 
bude k ničemu
C 
 

G 
můj kabát 
D 
a kudlu vem pro tátu
Ami7 
 

G 
já už stojím před 
D 
bránou s klíčem
C 
 


R: G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
C 
bránu

G 
Cejtim že 
D 
zaklepu na nebeskou 
Ami7 
bránu


2. Jó mámo zahrab moje pistole
ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet
ještě se sejdem za sto let
až se vydáš na poslední výlet

R: Cejtim že zaklepu na nebeskou bránu …

3. Neberu s sebou milý tváře
žijte si tu co se do vás vejde
až popíšem všechny diáře
všichni se tam za tou bránou sejdem
G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
C 
bránu
C 
 

G 
Všichni jednou 
D 
zaklepem na nebeskou 
Ami7 
bránu

G 
Ú - 
D 
ú - u - ú
C 
 
159

: Bláznova ukolébavka

G 
Máš, má o večko, 
D 
dávno spát i 
C 
píseň ptáků 
G 
končí, 

G 
kvůli nám přestal 
D 
vítr vát, jen 
C 
můra zírá 
G 
zvenčí, 

já D 
 znám její zášť, tak 
C 
vyhledej skrýš, 

zas A 
má bílej plášť a v 
C 
okně je 
D 
mříž. 


Ref: 
G 
Máš, má o večko, 
D 
dávno spát, 

C 
 můžeš hřát, ty mě 
A 
můžeš hřát, 

vždyť G 
přijdou se 
C 
ptát, 

C 
zítra zas 
G 
přijdou se 
C 
ptát, 

C 
jestli ty v 
G 
mých předsta
C 
vách už 
G 
mizíš. 


Ref: G 
Máš, má ovečko… 


G 
Máš, má ovečko, 
D 
dávno spát, dnes 
C 
máme půlnoc 
G 
temnou, 

G 
ráno budou nám 
D 
bláznům lát, že 
C 
ráda snídáš se 
G 
mnou, 

proč D 
měl bych jim lhát, že 
C 
jsem tady sám, 

když A 
tebe mám rád, když 
C 
tebe tu 
D 
mám. 


Ref: G 
Máš, má o večko… 
160

: Povídej

@220bpm
1. C 
Povídej jestli té má 
G 
hodně rád víc než 
C 

C 
Jestli když večer jdeš 
G 
spát ti polibek 
C 

tak jako Emi 
já ,to už je 
F 
dávno, tak poví
C 
dej, 
G 
jen poví
C 
dej


2. Povídej nechal té být, vždyť měl té tak rád
Nebos ho nechala jít, když šel k jiný spát
tak jako mne, to už je dávno,tak povídej,jen povídej

R: Emi 
Povídej, 
C 
jestli se ti po mě 
Dmi 
stýská

F 
když jdeš večer 
C 
spát

C 
Jestli když večer se b
Dmi 
lízká

F 
nepřestala ses 
C 
bát


3. Povídej ne já se nevrátím ,bez domů spát
Svou lásku ti vyplatím,víc nemůžu dat
jak jsem dál dřív,to už je dávno tak povídej,jen povídej

R: Povídej, jestli se ti po mě stýská …

4.=3. 
161

: Montgomery

1. D 
Déšť ti holka smáčel
G 
 vlasy 
Emi 
 

A 
Z tvých očí zbyl prázdnej
D 
 kruh 
A 
 

D 
Kde je zbytek tvojí
G 
 krásy 
Emi 
 

A 
To ví dneska snad jen
D 
 bůh 
A 
 


R: Z celé jižní eskadrG 
ony 
Emi 
 

A 
Nezbyl ani jeden
D 
 muž 
A 
 

D 
V Montgomery bijou
G 
 zvony 
Emi 
 

A 
Déšť ti smejvá ze rtů
D 
 růž 
A 
 


2. Tam na kopci v prachu cesty
Leží i tvůj generál
V ruce šátek od nevěsty
Ale ruka leží dál

R: Z celé jižní eskadrony …

3. Tvář má zšedivělou strachem
Zbylo v ní pár těžkejch chvil
Proužek krve stéká prachem
Déšť jí slepil vlasy jak jíl

R: Z celé jižní eskadrony …
162

: Wish You Were Here

Intro: Em G Em G Em7 A Em7 A G 

e|------------3------------3-------------3-------------3----|
B|------------3------------3-------------3-------------3----|
G|------------0----0-------0-------------0----0--------0----|
D|-------0-2--2--2---2-0---0--------0-2--2--2---2-0----0----|
A|---0h2------2------------2----0h2------2-------------2----|
E|-3-----------------------3--3------------------------3----|

e|------------3-----------3------------3-----------3-----------3--|
B|------------3-----------3------------3-----------3-----------3--|
G|------------0-----------2------------0-----------2-----------0--|
D|-------0-2--2--2-0------2-------0-2--2--2-0------2-----------0--|
A|---0h2------2------2-0--0---0h2------2------2-0--0--0h2p0----2--|
E|-3------------------------3-------------------------------3--3--|

e|----------------------------------------------------------|
B|----------3---5---0---3-----0-----------------------------|
G|-----2/4-------------------------2---0--------------------|
D|------------------------------------------0---------0---0-|
A|-----------------------------------------------1/2--------|
E|----------------------------------------------------------|

e|----3/5-5/3-----------------------------------------------|
B|----3/5-5/3----3/5-5/3---------3/5-5/3---3---(/0)---------|
G|---------------2/4-4/2----0----2/4-4/2p0-0----------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------------------|
B|----------3---0---5----5b---0----3--------------3-----5------------|
G|----2/4------------------------------2----4b----------------4b---2-|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|

e|-------------------------------------------------------------------|
B|---------3----0----5-----5b-----5---3--5---------------------------|
G|----2/4------------------------------------2-------4b----2---------|
D|-------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------------|
1. C 
So, so you think you can 
D 
tell,

heaven from Am 
hell, blue skies from 
G 
pain.

Can you tell a green D 
field, from a cold steel 
C 
rail?

A smile from a Am 
veil, do you thing you can 
G 
tell?


2. And, did they get to the trade, your heroes for ghosts,
hot ashes for trees, hot air for a cool breeze.
Cold comfort for change, did you exchange,
a walk on part in the war, for lead role in a cage.

Solo: Em G Em G Em7 A Em7 A G 

How I C 
wish, how I wish you were 
D 
here,

we're just Am 
two losts souls swimming in a fish bowl

G 
year after year,

D 
running over the same old ground, 
C 
what have we found?

The same old Am 
years, wish you were 
G 
here.
163

: Svět jsou báry

Dmi C F Dmi C F 

1. Dmi 
Znám 
C 
pár lidí, 
F 
jsou divný

Dmi 
Je
C 
nom sebe 
F 
milujou

Dmi 
Jsou 
C 
mně hrozně 
F 
protivní

Dmi 
Ži
C 
vot proč se ti 
F 
žijou


C 
Proč mám se s 
Dmi 
někým rvát

C 
Když stačí 
Dmi 
akorát se 
B 
smát


R: /: Dmi 
Zapomenout na 
F 
sváry

Vždyť C 
svět jsou jen 
B 
báry

Dmi 
Zastavit 
C 
káry a jít 
B 
dál :/


2. Hlavu mám plnou ůletů
Proč bych se mněl s někým bít
Ztrhnout z lahve vinětu
a můžem si v klidu pít

Proč mám se s někým mám se rvát
Když stačí akorát se smát

R: Zapomenout na sváry …

3. Tak nech to bejby bejt
Půjdem zase kousek dál
Můžem tady klidně lejt
další bary, další krám

Proč mám se s někým mám se rvát
Když stačí akorát se smát

R: Zapomenout na sváry …

e:|--------------
B:|---3----1---1-
G:|--------------
D:|-0--0-2---3---
A:|--------------
E:|--------------
164

: Mám doma kočku

1. G 
Jednou mi drahá říká:
Emi 
 Miláčku, já chci kočku

C 
Já na to, že chci spíš psa, 
D 
a jeli jsme pro kočku


2. V útulku v Měcholupech, maj dobrej výběr, zdá se
Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za patnáct set

3. Po dlouhým vybírání. diskuzích a dvou hádkách
Jedno z koťátek jemně sevře můj prst ve svých drápkách

4. Tak volba byla jasná, má drahá slzy suší
Co si však vezem domů to ani jeden z nás netuší

R: Mám doma kočku, mám ji rád, je to skvělý kamarád
Jen od tý doby, co ji znám mám ruce nohy samej šrám
Dávno už se nemazlí, žít s ní je pro zdraví fakt zlý
Každý den projdu terorem, mám nejspíš kočku s errorem

5. Po pár dnech soužití vše vypadá nevinně
Koťátko v náručí spí a pak zkadí půlku kuchyně

6. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí
Že kočička se za pár týdnů na záchůdek naučí

7. Jenže pár měsíců je pryč, záchod zeje prázdnotou
Bytem čpí příšernej smrad, za kočkou lítám s lopatou

8. Když jí zkusím pomoct sám, na záchod ji přemístit
Zvládne mi dlaně rozdrásat a ještě potřísnit

R: 

9. Za noc nejmíň pětkrát, jí okno otevřít jdu
Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu

10. Že občas hrdě nám, donese zakouslou myš
Poznáš až ráno když se s torzem myši v ústech vzbouzíš

11. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu
Stálo nás to patnáct stovek a jednu zbrusu novou sofu

12. Kouše, škrábe, drásá, no prostě je to krása
Tváří se tak roztomile, zvlášť, když se mi rejpe v žíle

R: 

B: Ráda Emi 
dlouze sedá v 
C 
okně, a 
D 
nebo ve 
Emi 
dveřích

Bůh ví, proč nejradši v zimě, když venku padá sníh

Když pak v bytě máme mínus dvacet, tak nás zahřívá
Aspoň pocit, že v tu chvíli našikrev neprolívá, OU!

R: 

MŇAU
165

: V lese

1. F 
dneska všichni 
C 
 říkají a 
G 
 všude píše 
Ami 
 se 

že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese 
a já bych řek že na tom kruci asi něco musí bejt 
když o tom zpívá na svým albu už i justin timberlake

já do přírody od přírody vůbec nechodím
mám však spoustu přátel hipsterů ti mi jistě napoví
aha tak omlouvám se prý že tam též nikdy nebyli
však na cestu mi daj raw guláš a z flanelu košili
a tak F 
 šel jsem tam však byl jsem zpátky hned

G 
páč tam maj fakt marnej internet


R: [:dneska F 
 jsem v lese 
C 
 byl

a už G 
 tam nepu 
Ami 
 du

nikde jsem nezažil takhle ukrutnou nudu :]

2. vážně nevím co s tím lesem pořád všichni maj
jen jsem tam vlez hned jsem si zasvinil svý boty značky nike
žádnej signál žádná wifi žádný data zde nemám
teda data jsou tu ečko a to fakt nepočítám

světlo pro selfíčka je zde ultra zoufalý
řek bych že kdyby to tu vykáceli líp by uďáli
ať postaví tu pro mě za mě třeba další obchoďák
tam moh bych shopovat a právě by mě nepotřísnil pták
samá F 
 houba čerstvej 
Ami 
 vzduch a samej hmyz

do G 
 přírody fakt chodit neměl bys


R: dneska jsem v lese byl…
3. oo F 
 oo 
C 
 ooo jak se do lesa 
G 
 volá tak se z něj ozý 
Ami 
 vá

oooooo tak poslouchej mě lese já mám radši obývák
oooooo proč vyrážet na místa lidstvem netknutý
ooooooo když tam nejsou žádný zásuvky a žádný bubble tea

dneska jsem v lese byl
bylo to naposled
abych maily vyřídil
musel jsem vylízt na posed

R: dneska jsem v lese byl…
166

: Až uslyším hvízdání

Emi 
Pověz mi, můj příteli, co 
D 
uděláš, když rozdělí

tě s C 
někým 
D 
jeho 
Ami 
smích jak žhavý 
Hmi 
klín,

Emi 
a on si myslí, jak se zdá, že 
D 
postačí, když zahvízdá,

hned C 
něhou 
D 
změkneš 
Ami 
jako para
Hmi 
fín.


®1: G 
Až uslyším 
C 
hvíz
G 
D 
ní,

C 
až uslyším 
F 
hvíz
C 
G 
ní, 
G 
 

až uslyším C 
hvíz
G 
D 
ní,

Ami 
ukryji své zklamání za 
G 
nekonečnou hrou a mlhou 
D 
ranní,

Ami 
ukryji své zklamání za 
G 
rozzářenou tvář a pous
D 
mání,

Ami 
ukryji své zklamání a 
G 
vezmu jeho hlavu do svých 
D 
dlaní.
Emi 
 


A pověz mi, jak lámeš mříž, co uděláš, když nevěříš,
že kroužkovaní ptáci zpívají,
oni hvízdají a pyšní jsou, že létat mohou nad tebou
a na zemi ti z ruky zobají.

®2: Až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání, až uslyším hvízdání,
ukryji své zklamání za nekonečnou hrou a mlhou ranní,
ukryji své zklamání za rozzářenou tvář a pousmání,
ukryji své zklamání a narovnám jim křídla, když se zraní.

Poslyš, když mi nevěříš, ty také chceš jít stále výš
a slunce je tak zlaté, až se vlní,
pak se můžeš, když chceš výš, spálit víc, než pochopíš,
a budeš rád, když nenajdeš jen trní.
®1: 
167

: Hotel Hillary

Tvař se Ami 
trochu nostalgicky, už tě nikdy nepotkám,

F 
máš to jistý 
G 
provždycky, nastav 
Ami 
uši vzpomínkám,

jak tě znám, i v tuhle chvíli měl bys řeči peprný,
jak F 
tenkrát, když nám 
G 
tvrdili, že je 
Ami 
vítr stříbrný.


®: F 
tváře měli kožený, my jim zdrhli z průvodu,

zahoDmi 
dili lampióny a 
D 
našli hospodu,

ale F 
taky Jacquese Brela a s ním smutek z cizích vin

Dmi 
žádostivost těla a pak 
D 
radost z volovin,

a ta nám Ami 
zbejvá.


Po večerech pro diváky dělali jsme kašpary,
pak na zemi dva spacáky - náš Hotel Hillary,
slavný sliby jsme už znali, i to, jak se neplní,
a cenzoři nám kázali o správným umění.

®: 

A tak válčím s nostalgií, bují ve mně jako mech,
a pořád všechno slibují starý hesla na domech,
ty jsi splatil všechny dluhy, i za Hotel Hillary,
a já vyhážu ty černý stuhy funebrákům navzdory.

®: Vždyť mají tváře kožený, my jim zdrhnem z průvodu,
zahodíme lampióny a najdem hospodu,
a tam svýho Jacquese Brela a s ním smutek z cizích vin
a žádostivost těla a pak radost z volovin,
/: a ta nám zbejvá. :/
168

: Panenka

1. G 
Co skrýváš za 
C 
víčky a 
G 
plameny 
C 
svíčky 

snad G 
houf bílejch holubic nebo jen 
D 
žal 

tak C 
odplul ten 
G 
prvý, den 
C 
zmáčený 
G 
krví 

ani pouťovou panenku D 
nezane
G 
chal. 


R: Otevři C 
oči Ty 
G 
uspěcha
D 
ná, 
C 
dámo 
G 
uplaka
D 
ná, 

C 
otevři 
G 
oči ta 
C 
hloupá noc 
G 
končí 

a mír je D 
mezi ná
G 
ma. 


C 
 
G 
 
C 
 
G 
 
D 
 
G 
 


2. Už si oblékni šaty a řetízek zlatý 
a umyj se půjdeme na karneval 
a na bílou kůži Ti napíšu tuší 
že dámou jsi byla a zůstáváš dál. 

R: Otevři ……….
169

: Pražákům je hej

1. Hmi 
Celetná, Týnská, na Příkopech

Ploužím se městem po výkopech
V tůni a v jámě, Moráň, Výtoň
Procházka Prahou, to je výkon

Ref: D 
Pražákům, těm je tu 
A 
hej,

ty nikam nezablouHmi 
děj,

D 
S batohem na zádech 
A 
sám

na strejdu Karla se Hmi 
ptám


2. Hmi 
Tu Želivského, tam Celetná

Jak se v tom country teď vyznat mám
Podolí, Strahov, Anděl ó jé
Už mě tu víckrát neuviděj

Ref: D 
Pražákům, těm je tu 
A 
hej,

ty nikam nezablouHmi 
děj.

D 
Plzeňská a Francouz
A 
ská,

Těšnov a NovodvorHmi 
ská.

D 
Betlémská, Jarov, Soud
A 
ní,

Živná, Ruská a DolHmi 
ní,

SafF 
ra, saf
F# 
ra…

Rec.: Mám rád disko, disko disko…

Ref2: D 
Plzeňská a Francouz
A 
ská

Těšnov a NovodvorHmi 
ská.

D 
Betlémská, Jarov, Sou
A 
dní,

Živná, Ruská a DolHmi 


Ref3: D 
Pražákům, těm je tu 
A 
hej

ty nikam nezablouHmi 
děj

(Mě však tu neuviděj…)
170

: Man On The Moon

C 
Mott the Hoople and the 
D 
game of Life. 
C 
Yeah, yeah, yeah, yeah.

Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Monopoly, Twenty one, checkers, and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Mister Fred Blassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
See you heaven if you make the list. Yeah, yeah, yeah, yeah. 

Hey, Ami 
Andy did you hear about 
G 
this one? 

Ami 
Tell me, are you locked in the 
G 
punch? 

Hey Ami 
Andy are you goofing 
G 
on Elvis? 

Hey, C 
baby. 
D 
Are we losing touch? 


G 
If you 
Ami 
believed 
C 
they put 

D 
man on the 
G 
moon, 
C 
/
Ami 
man on the 
D 
moon. 

G 
If you be
Ami 
lieve 
C 
there's nothing 
Hmi 
/
C/H 
up 

their Ami 
sleeve, then nothing is cool. 


Moses went walking with the staff of wood. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Newton bot beaned by the apple good. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Egypt was troubled by the horrible asp. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Mister Charles Darwin had the gall to ask. Yeah, yeah, yeah, yeah. 

Hey Andy did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? 
Hey, Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby. Are you having fun? 
If you believed they put a man on the moon, man on the moon. 
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool. 

Here's a little agit for the never-believer. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Here's a truck stop instead of Saint Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Mister Andy Kaufman's gone wrestling (wrestling bears). Yeah, yeah, yeah, yeah. 

Hey Andy did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? 
Hey Andy are you goofing on Elvis, hey baby, are we losing touch? 
If you believed they put a man on the moon, man on the moon. 
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool.
171

: 500 Mil

G Emi Ami C Ami D G 
1. G 
Plakat budeš dívko 
Emi 
má, že ode
Ami 
šel jsem z domo
C 
va,

že odeAmi 
šel jsem z domo
Hmi 
va 
C 
snad stovky 
D 
mil.

Stovky G 
mil, stovky 
Emi 
mil, stovky 
Ami 
mil, hm stovky 
C 
mil,

že odeAmi 
šel jsem z domo
D7 
va snad stovky 
G 
mil.


2. Čas ten lásce ublížil, vzdáleni jsme pět set mil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.
Těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil, těžkých chvil,
srdce mý teď prožívá moc těžkých chvil.

3. Celou noc dnes přemítám, že jsem zůstal sám a sám,
lavici teď nádražní za lože mám.
Za lože mám, za lože mám, za lože mám, za lože mám,
lavici teď nádražní za lože mám – za lože mám.

4. Cestu zpátky dobře znám, ale kapsu prázdnou mám,
tak v tý dálce daleký zůstanu sám - zůstanu sám
Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám,
[: tak v tý dálce daleký zůstanu sám :]….

Bmi/Hmi
172

: Zejtra mám

@145bpm

1. Zejtra G 
mám zejtra 
Hmi 
mám svůj 
Emi 
den  
D 
 

zejtra se mi C 
splní moje tajný 
Emi 
přání můj 
Ami 
sen 
D 
 

dlouho tě znám dlouho tě znám mám tě rád 
uvidím tě zas uslyším tvůj hlas možná 

2. Zejtra mám zejtra mám svůj den 
asi to tak bude je to cejtit všude je to cejtit všude 
všude tam kam se podívám něco z tebe mám 
tak se mi C 
zdá tak se mi 
Emi 
zdá že už asi 
A 
zejtra nebudu 
D 
sám 


R: Nebudu C 
sám, nebudu 
H 
sám 

zejtra tě Emi 
mááááá
G 
ám, 

Emi 
mááááá
A 
ám, 
Emi 
mááááá
A 
ám, ou 
H 
jéé 


3. Zejtra mám zejtra mám svůj den 
zejtra se mi splní moje tajný přání můj sen 
všude tam kam se podívám něco z tebe mám 
poslední den jednou vyspím se jen a pak už nikdy nebudu sám 

R: Nebudu sám, nebudu sám…
173

: Californication

1. Am 
Psychic spies from China 

Try to stF 
eal your mind's elation

Am 
Little girls from Sweden

Dream of sF 
ilver screen quotations

C 
And if you want these k
G 
ind of dreams

F 
It's Californi
Dm 
cation  
Am 
 


2. It's the edge of the world
And all of western civilization
[the sun may rise in the East
At least it settles in the final location
It's understood that Hollywood
sells Californication 

BRIDGE: Am - F - Am - F 
Am 
Pay your surgeon very well

To F 
break the spell of aging

Am 
Celebrity skin is this your chin

Or is F 
that war your waging 


Ref: 
Am 
First born unico
F 
rn

Am 
Hard core soft p
F 
orn

C 
Dream of Cali
G 
forni
Dm 
cation
Am 
 

C 
Dream of Cali
G 
forni
Dm 
cation
Am 
 

C 
Dream of Cali
G 
forni
Dm 
cation 


3. Marry me girl be my fairy to the world  
Be my very own constellation 
A teenage bride with a baby inside  
Getting high on information 
And buy me a star on the boulevard 
It's Californication 

4. Space may be the final frontier 
But it's made in a Hollywood basement 
Cobain can you hear the spheres 
Singing songs off station to station 
C 
And Alderon's 
G 
not far away

F 
It's Californi
Dm 
cation
Am 
 


BRIDGE: Am - F - Am - F 
Am 
Born and raised by those who praise

ConF 
trol of population 

Everybody's been there and 
I don't mean on vacation 

Ref: 

5. Destruction leads to a very rough road 
But it also breeds creation 
And earthquakes are to a girl's guitar 
They're just another good vibration 
And tidal waves couldn't save the world 
From Californication 

BRIDGE: Am - F - Am - F 
Am 
Pay your surgeon very well

To F 
break the spell of aging 

Sicker than the rest 
There is no test 
But this is what you're craving 
174

: Under the Bridge

1. E 
Sometimes 
B 
I feel like I 
C#m 
don't have a 
Abm 
part
A 
ner

E 
Sometimes 
B 
I feel like 
C#m 
my only 
A 
friend

Is the E 
city I 
B 
live in, the 
C#m 
city of 
Abm 
angel
A 
s

E 
Lonely as 
B 
I am, to
C#m 
gether we 
A 
cry 
Emaj7 
 


2. I drive on her streets 'cause she's my companion
I walk through her hills 'cause she knows who I am
She sees my good deeds and she kisses me windy
I never worry, now that is a lie.  

R: Well, F#m 
I don't ever want to 
E 
feel 
B 
like I 
F#m 
did that day

F#m 
Take me to the place I 
E 
love, 
B 
take me 
F#m 
all the way

F#m 
I don't ever want to 
E 
feel 
B 
like I 
F#m 
did that day

F#m 
Take me to the place I 
E 
love, 
B 
take me 
F#m 
all the way,

E 
way, 
B 
yeah, 
C#m 
yeah, 
Abm A E B C#m A 
 


3. It's hard to believe that there's nobody out there
It's hard to believe and I'm all alone
At least I have her love, the city she loves me
Lonely as I am, together we cry  

R: Well, I don't ever want to feel…
Take me to the place I love, take me all the way,
A 
way, 
Am 
yeah, 
G 
yeah, 
F 
yeah

A 
oh 
Am 
no, no, no, 
G 
yeah, 
F 
yeah

A 
love 
Am 
me, i say, 
G 
yeah 
F 
yeah
Bridge: 
e|--12--|--10--|--14--|
B|--10--|--9---|--12--|
G|--10--|--9---|--12--|
D|--10--|--9---|--12--|
A|--8---|--7---|--10--|
E|--x---|--x---|--x---|

Outro: A 
under the bridge down
Am 
town

G 
…is where I 
F 
drew some blood

A 
under the bridge down
Am 
town

G 
…I could not 
F 
get enough

A 
under the bridge down
Am 
town

G 
…forgot a
F 
bout my love

A 
under the bridge down
Am 
town

G 
…I gave my 
F 
life away

A 
way, 
Am 
yeah, 
G 
yeah, 
F 
yeah

A 
oh 
Am 
no, no, no, 
G 
no, ye
F 
ah, yeah

A 
Oh 
Am 
no, i say, 
G 
yeah 
F 
yeah

A 
 
Am 
 
G 
yeah 
F 
yeah
175

: Po schodoch

1. Dmi 
Výťah opäť nechodí tak 
C 
zdolať 13 poschodí 

Bb 
zostáva mi 
C 
znova po svo
Dmi 
jich 

na schodoch čosi šramotí a neón kde tu nesvieti 
ešte že sa po tme nebojím 

2. Počuť hlasné stereo aj výstrahy pred neverou 
ktosi čosi vŕta v paneloch 
tatramatky ródeo sa mieša kde tu s operou 
všetko počuť cestou po schodoch 

R: Cestou Dmi 
po schodoch, 
C 
po schodoch 

Dmi 
poznávam 
C 
poschodia 

poznám Dmi 
po schidoch, 
C 
po zvukoch 

Bb 
čo sme to 
A 
za ľu
Dmi 
dia 


3. Štekot smutnej kólie za premárnené prémie 
vyhráža sa manžel rozvodom 
Disko tenis árie kritika televízie 
oddnes chodím iba po schodoch 
176

: Spočítaj ma

Ami 
spočítaj ma koľko ma je 

Fmaj7 
všetky drobné porátaj 

C 
ak všetko na halier sadne 

E 
to len potom bude raj


počítaj ma pomaličky 
buď dôsledná na chvíľu 
viem nie som maličký 
Ľahko dôjde k omylu
________________________
®: 
Ami 
zrátaj 
G 
všetky moje 
Fadd9 
vášne 
G 
 

Fadd9 
čo ti 
G 
prejdú cez 
E 
ruky


Ami 
nesta
G 
vaj sa ku mne 
Fadd9 
vlažne 
G 
 

Fadd9 
a ne
G 
čakaj záru
Ami 
ky 

________________________

C 
spočítaj 
Fmaj7 
vynásob 
G 
vydeľ 

C 
urči si 
Fmaj7 
na každý deň svoj 
G 
prídel 

F/A 
umocni odmocni daj si ma na 
C 
entú 

F/A 
aj keď ma rozkrájaš stále budem 
E 
tu 


®: 

C 
spočítaj 
Fmaj7 
vynásob 
G 
vydeľ 

C 
urči si 
Fmaj7 
na každý deň svoj 
G 
prídel 

F/A 
deleno plus mínus stále som to 
C 
ja 

F/A 
aj keď sa prerátaš stále si 
E 
moja 

F/A 
môžeš sa prerátať chýb bude celý 
C 
roj 

F/A 
jedno ti vždy vyjde vždy som celý iba 
E 
tvoj 


®: 

Ami 
spočítaj ma koľko ma je 

Fmaj7 
všetky drobné prerátaj 

C 
ak všetko na halier sadne 

Fmaj7 
myslím si že každopádne 

C 
nájdeme sa spolu 
E 
 na dne 


®: 
®: 
177

: Srdce jako kníže Rohan

1. F 
Měsíc je jak Zlatá bula 
C 
Sicílska

Ami 
Stvrzuje se že kto chce ten se 
G 
dopíská

F 
pod lampou jen krátce v přítmí 
C 
dlouze zas

Ami 
Otevře ti Kobera a 
G 
můžeš mezi 
F 
nás.
C Ami G 
 
2. Moje teta, tvoje teta, parole
dvaatřicet karet křečí na stole
měsíc svítí sám a chleba nežere
Ty to ale koukej trefit frajere. Protože…

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky
dej si prachy do pořádny roličky
Co je na tom že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

3. Ať si přes den docent nebo tunelář
herold svatý pravdy nebo jinej lhář
tady na to každej kašle zvysoka
pravda je jen jedna - slova proroka říkaj že…

R: Když je valcha u starýho Růžičky
budou v celku na nic všechny řečičky
Buď to trefa nebo kufr - smůla nebo šnyt
jen to srdce jako Rohan musíš mít.

4. Kdo se bojí má jen hnědý kaliko
možná občas nebudeš mít na mlíko
jistě ale poznáš co si vlastně zač
svět nepatřil nikomu kdo nebyl hráč. A proto…
R: Ať je valcha u starýho Růžičky
nebo to uďáš k tváři Boží rodičky
Ať je válka, červen, mlha, bouřka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky
když si malej tak si stoupni na špičky
malej nebo nachlapenej cikán, prdák, Žid
srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky (to víš že jo ..)
dej si prachy do pořádný roličky
Co je na tom, že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Dnes je valcha u starýho Růžičky
dej si prachy do pořádný ruličky
Co je na tom, že to není extra nóbl byt
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.

R: Ať je valcha u starýho Růžičky
nebo to uďáš k tváři Boží rodičky
Ať je válka, červen, mlha, bouřka nebo klid
Srdce jako kníže Rohan musíš mít.
178

: Paint it black

1. Em 
I see a red door and I 
B 
want it painted black.

Em 
No colours anymore I 
B 
want them to turn black.

Em 
D 
see the 
G 
girls walk 
D 
by dressed 
Em 
in their summer clothes.

Em 
D 
have to 
G 
turn my 
D 
head un-
A 
til my darkness 
B 
goes.


2. Em 
I see a line of cars and 
B 
they're all painted black.

Em 
With flowers and by love both 
B 
never to come back.

Em 
D 
see people 
G 
turn their 
D 
heads and 
Em 
quickly look away.

Em 
Like a 
D 
new born 
G 
baby 
D 
it just 
A 
happens every 
B 
day.


3. Em 
I look inside myself and 
B 
see my heart is black.

Em 
I see my red door and I 
B 
want it painted black.

Em 
Maybe 
D 
then I'll 
G 
fade a-
D 
way and 
Em 
not have to face the facts.

Em 
It's not 
D 
easy 
G 
facing 
D 
up when 
A 
your whole world is 
B 
black.


4. Em 
No more will my green sea go 
B 
turn a deeper blue.

Em 
I could not forsee this thing 
B 
happening to you.

Em 
If 
D 
I look 
G 
hard e-
D 
nough in-
Em 
to the setting sun

Em 
My 
D 
love will 
G 
laugh with 
D 
me be-
A 
fore the morning 
B 
comes.


5. = 1.
179

: Lonely day

Capo 4th fret 

1. Em 
Such a 
C 
lonely day, 
G 
and its 
B7 
mine

Em 
The most 
C 
lonliest day of my 
G 
life 
B7 
 

Em 
such a 
C 
lonely day, 
G 
should be 
B7 
banned

Em 
Its a 
C 
day that I cant 
G 
stand 
B7 
 


Ref: 
Em 
The most 
C 
lonliest day of my 
G 
life 
B7 
 

Em 
the most 
C 
lonliest day of my 
G 
life 
B7 
 


2. such a lonely day, shouldn't exist 
its a day that i'll never miss  
such a lonely day, and its mine
the most lonliest day of my life  

Ref: 
and if you go, I wanna go with you 
and if you die, I wanna die with you 
take your hand and walk away 
The most lonliest day of my life x3

Such a lonely day, and its mine 
Its a day that I'm glad I survived  
180

: Wind of Change

[Intro:]F 
 
Dm 
 
F 
 
Dm 
 
Am7 
 
Dm 
 
Am7 
 
G 
 


C 
I follow the Mosk
Dm 
va down to Gorky Pa
C 
rk

ListeDm 
ning to t
Am7 
he wi
G 
nd of change

C 
An August summer n
Dm 
ight soldiers passing by
C 
 

ListDm 
ening to
Am7 
 the 
G 
wind of change

The world is closing in. Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air; I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change
Ref: C 
Take m
G 
e to the m
Dm 
agic of the m
G 
oment on a glo
C 
ry ni
G 
ght

Where Dm 
the children o
G 
f tomorrow dre
Am 
am a
Am/F 
way in the wind 
G 
of change

Walking down the street, distant memories
Are buried in the past forever
I follow the Moskva down to Gorky Park
Listening to the wind of change
Take me to the magic of the moment…
Am 
The wind of change blows s
G 
traight into the face of t
Am 
ime

Like a G 
stormwind that will ring the freedo
C 
m bell for peace of mind

Let yoDm 
ur balalaika sing what my gui
E 
tar wants to say

Take me to the magic of the moment on a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams with you and me
181

: San Francisco

(1967) 
Emi C G 

1. Emi 
If you're 
C 
going to 
G 
San Fran
D 
cisco

Emi 
Be sure to 
C 
wear some 
G 
flowers in your 
D 
hair

Emi 
If you're 
G 
going to 
C 
San Fran
G 
cisco

G 
You're gonna 
Hmi 
meet 
Emi 
some gentle people 
D 
there


2. For those who come to San Francisco
Summertime will be a love-in there
In the streets of San Francisco
Gentle people with flowers in their hair

R.: F 
All across the nation such a strange vibration

G 
People in motion 

F 
There's a whole generation with a new explanation

G 
People in motion 
D 
people in motion


3. For those who come to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair
If you come to San Francisco
Summertime will be a love-in G 
there


Emi 
 

*: F#mi 
If you're 
A 
going to 
D 
San Fran
A 
cisco

A 
Be sure to 
C#mi 
wear some 
F#mi 
flowers in your 
A 
hair

182

: Toulavá

1. On toužil,Emi 
 kroužil, bylo 
C 
 to tak

Tu G 
 holubici pouštím do 
D 
 oblak

Přes matný stěny já vidím dál
Maluju to jako by jsme byli pár.

B: A Ty víš, že sníš
Po kousku mojí duše
jako šíp vystřelím z kuše

Ref: Když mám nad hlavou píseň toulavou
Křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak
Vezmu tě až tam, kde jsme jenom ty a já
To ti přísahám, budem tam jen sami dva.

1. On toužil, kroužil, bylo to tak…

1. On toužil, kroužil, bylo to tak
Tu holubici pouštím do oblak
Přes matný stěny já vidím dál

B2: Ale nemůžeš mě zachytit a jen se bát
přece samotnou tě tady nikdy nenechám
Je to bezprostřední vášeň, chci tě mít

Ref: Když mám nad hlavou píseň toulavou…

1. On toužil, kroužil, bylo to tak…
183

: God Save The Queen

1. A 
God Save The Queen
D C# D 
 the
A 
 fascist regime
D C# D 
 

A 
they made you a moron
D C# D 
 a 
G#A 
potential H-Bomb.
G#A 
 

God Save The Queen she ain't no human being. 
And There is no future in Englands dreaming.

R: E 
Don't be 
B 
told what you want 
D# 
you 
E 
wa
D# 
nt
E 
 don't be 
B 
told 
D# 
what
E 
 you need.

E 
There's n
B 
o future 
D# 
no 
E 
fut
D# 
ur
E 
e no 
B 
future for 
E 
you.


2. God Save The Queen we mean it man
we love our queen god saves…
God Save The Queen 'cos tourists are money  
and our figurehead is not what she seems
Oh God save history God Save your mad parade
oh Lord God have mercy all crimes are paid.

R: E 
when there's no 
B 
future how 
D# 
can 
E 
th
D# 
er
E 
e be sin

E 
we're the 
B 
flowers in the 
D# 
dus
E 
t bin

E 
we're the 
B 
poison in your 
D# 
hum
E 
an 
D# 
mac
E 
hine

E 
we're the 
B 
future 
E 
you're future


3. God Save The Queen we mean it man
we love our Queen god saves

F# B F# B F# B 
 

F# E 

4. God Save The Queen we mean it man
there is no future in England's dreaming.

[: D 
No 
C#m 
fu-
B 
ture :]

D 
No 
C#m 
fu-
B 
ture 
A 
for you

[: D 
No 
C#m 
fu-
B 
ture :]

D 
No 
C#m 
fu-
B 
ture 
A 
for me

nG# 
A 
future n
G# 
A 
future for me.
184

: Mrs. Robinson

R: And here's to yG 
ou Mrs. R
Emi 
obinson

JG 
esus loves you m
Emi 
ore than you will kn
C 
ow wo wo w
D7 
o

God bless you plG 
ease Mrs. R
Emi 
obinson

hG 
eaven holds a pl
Emi 
ace for those who pr
C 
ay hey hey h
Ami 
ey hey hey h
E 
ey.

1. We'd lE7 
ike to know a little bit about you for our files

we'd lA7 
ike to help you learn to help yours
A9 
elf

lD7 
ook around you 
G 
all you see are s
C 
ympathetic 
Ami 
eyes

strE 
oll around the grounds unt
D7 
il you feel at home.

R: .2.
Hide it in a hiding-place where no one ever goes
put it in your pantry with your cupcakes
it's a little secret just the Robinson's affair
most of all you've got to hide it from the kids.
R: Coo coo cachoo Mrs. Robinson
Jesus loves you more than you will know wo wo wo
God bless you please Mrs. Robinson
heaven holds a place for those who pray hey hey hey hey hey hey.
3. Sittting on a sofa on a Sunday afternoon
going to the candidates' debate
laugh about it shout about it when you've got to choose
ev'ry way you look at it you lose.
R: Where have you gone Joe Dimaggio
a nation turns its lonely eyes to you woo woo woo
what's that you say Mrs. Robinson
„Joltin' Joe” has left and gone away hey hey hey hey hey hey.
185

: Scarborough Fair

1. HLAS:

1. Are you goin' to Scarborough Fair,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
Remember me to one who lives there,
She once was a true love of mine.

2. Tell her to make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
Without no seams or needlework,
Then she'll be a true love of mine.

3. Tell her to find me an acre of land,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
Between the salt water and the sea strands,
Then she'll be a true love of mine.

4. Tell her to reap it with a sickle of leather,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
And gather it all in a bunch of heather,
Then she'll be a true love of mine.

5. Are you going to Scarborough Fair,
Parsley, sage, rosemary and thyme,
Remember me to one who lives there,
She once was a true love of mine.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PS: Noty (kytara)

http://ulozto.cz/xkx76axv/scarborough-fair-sheet-tabulature-pdf
2. HLAS:

1. ( --------------------------------------------------------- )
( --------------------------------------------------------- )
( --------------------------------------------------------- )
( --------------------------------------------------------- )

2. ( on the side of a hill in the deep forest green )
( Tracing a sparrow on snow-crested ground )
( blankets and bedclothes a child of the mountain )
( sleeps unaware of the clarion call )

3. ( on the side of a hill, a sprinkling of leaves )
( washes the grave with silvery tears )
( a soldier cleans and polishes a gun )
( -------------------------------------------------------- )

4. ( war bellows blazing in scarlet battalions )
( generals order their soldiers to kill )
( and to fight for a cause they've long ago forgotten )
( -------------------------------------------------------- )

5. ( ------------------------------------------------------- )
( ------------------------------------------------------- )
( ------------------------------------------------------- )
( ------------------------------------------------------- )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PS: Noty (dvojhlas)

http://ulozto.cz/xh287jRs/scarborough-fair-dvojhlas-noty-pdf
186

: Sound Of Silence

1. HDmi 
ello darkness my old fr
C 
iend

I've come to talk with you agDmi 
ain

because a vF 
ision softly cr
Bb 
eep
F 
ing

left it seeds while I was slBb 
eep
F 
ing

and the vBb 
ision that was planted in my br
F 
ain

still remainsDmi 
 w
F 
ithin the s
C 
ound of s
Dmi 
ilence.


2. In restless dreams I walked alone
narrow streets of cobble-stone
neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
when my eyes were stabbed by the flash of a neon light
that spilt the night and touched the sound of silence.

3. And in the naked light I saw
ten thousand people maybe more
people talking without speaking
people hearing without listening
people writing songs that voices never share
and no one dare disturb the sound of silence.

4. „Fools!" said I „you do not know
silence like a cancer grows
hear my words that I might teach you
take my armsthat I might reach you.”
But my words like silent raindrops fell
and echoed in the wells of silence.

5. And the people bowed and prayed
to the neon god they made
and the sign flashed out its warning
in the words that it was forming and the sign said:
„The words of the prophets are written on the subway walls
and tenament halls” and whisper'd in the sound of silence.
187

: Batalion

e:|-0-0-0-0---------0-0-0---------|
B:|-----1-1-3-3-1-1-1-1-1-3-1-0-1-|
G:|-2-2-----0-0-2-2-------0-2---2-|

*: Ami 
Víno 
C 
máš a 
G 
marky
Ami 
tánku dlouhá noc 
G 
se 
Ami 
pro
Emi 
Ami 
ří.

Ami 
Víno 
C 
máš a 
G 
chvilku 
Ami 
spánku díky, dí
G 
ky 
Ami 
ver
Emi 
Ami 
ři.


1. Ami 
Dříve než se rozední

kapitán C 
k osedlání 
G 
rozkaz 
Ami 
dává
Emi 
.

Ami 
Ostruhami do slabin ko
G 
Ami 
 po
Emi 
Ami 
ní.


Tam na straně polední
čekají ženy, zlaťáky a sláva.
Do výstřelů z karabin zvon už vyzvání.

R: Ami 
Víno na 
C 
kuráž a 
G 
pomilovat marky
Ami 
tánku.

Ami 
Zítra na Bur
C 
gund bata
G 
lion 
Ami 
za
Emi 
Ami 
ří.

Ami 
Víno na 
C 
kuráž a k 
G 
ránu dvě hodiny 
Ami 
spán
Emi 
ku.

Ami 
Díky, díky 
C 
vám králo
G 
vští 
Ami 
ver
Emi 
Ami 
ři.


2. Rozprášen je batalion
poslední vojáci se k zemi hroutí.
Na polštáři z kopretin budou věčně spát.

Neplač sladká Marion
verbíři nové chlapce přivedou ti.
Za královský hermelín padne každý rád.

R: Víno na kuráž a …
188

: Krutá Válka

1. Tmou znC 
í zvony z d
Ami 
álky, o č
Dmi 
em to, milý, sn
Emi 
íš, 

hE 
oří d
F 
ál plamen v
Dmi 
álky a r
C 
án
F6 
o je bl
C(Dmi) 
íž, 

chcG7 
i b
C 
ýt stále s t
Ami 
ebou, až tr
Dmi 
ubka začne zn
Emi 
ít, 

lE 
ásko m
F 
á, vem mě s s
Dmi 
ebou! N
C 
e, to n
F 
esmí b
C 
ýt! 


2. Můj šál skryje proud vlasů, na pás pak připnu nůž, 
poznáš jen podle hlasu, že já nejsem muž, 
tvůj kapitán tě čeká, pojď, musíme už jít, 
noc už svůj kabát svléká … Ne, to nesmí být! 

3. Až dým vítr stočí, tvář změní pot a prach, 
do mých dívej se očí, tam není strach, 
když výstřel tě raní, kdo dával by ti pít, 
hlavu vzal do svých dlaní … Ne, to nesmí být! 

4. Ach, má lásko sladká, jak mám ti to jen říct, 
každá chvíle je krátká a já nemám víc, 
já mám jenom tebe, můj dech jenom tvůj zná, 
nech mě jít vedle sebe … Pojď, lásko má!  
189

: Mlýny

R: [: Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
otáčí, otáčí, otáčí :]

1. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den,
melou bez výhod a melou stejně všem,
melou doleva jen a melou doprava,
melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává,
melou otrokáře, melou otroky,
melou na minuty, na hodiny, na roky,
melou pomalu a jistě, ale melou včas,
já už slyším jejich hlas.

R: 

2. Ó, já, chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem,
Pane, to já bych mlel, až by se chvěla zem,
to mi věřte, uměl bych dobře mlít,
já bych věděl komu ubrat, komu přitlačit,
ty mlýny čekají někde nad námi,
až zdola zazní naše volání,
až zazní jeden lidský hlas:
no tak už melte, je čas!

R: 
190

: Pískající cikán

1. G 
Dívka 
Ami 
loudá se 
G 
vini
Ami 
cí, 
G 
tam, kde 
Ami 
zídka je 
Hmi 
níz
Ami 
ká,

G 
tam, kde 
Ami 
stráň končí 
Hmi 
voní
C 
cí, si 
G 
písnič
C 
ku někdo 
G 
C D 
ská.


2. Ohlédne se a „propána!", v stínu, kde stojí líska,
švárného vidí cikána, jak leží, písničku píská.

3. Chvíli tam stojí potichu, písnička si jí získá,
domů jdou spolu ve smíchu, je slyšet cikán, jak píská.

4. Jenže tatík, jak vidí cikána, pěstí do stolu tříská,
„ať táhne pryč, vesta odraná, groš nemá, něco ti spíská.”

5. Teď smutnou dceru má u vrátek, jen Bůh ví, jak se jí stýská,
„kéž vrátí se mi zas nazpátek ten, který v dálce si píská.”

6. Pár šidel honí se po louce, v trávě rosa se blýská,
cikán, rozmarýn v klobouce, jde dál a písničku píská.

7. Na závěr zbývá už jenom říct, v čem je ten kousek štístka:
peníze často nejsou nic, má víc, kdo po svém si píská …
191

: Soudný den

CAPO VII
1. Ami 
Zdál se mi sen, že se nebe hroutí

G 
zdál se mi sen o poslední pouti

Ami 
zdál se mi sen, že všechno seberou ti

Ami 
v ten 
G 
sou
Emi 
dný 
Ami 
den.


2. Kam běžet mám - slunce rychle chladne
Kam běžet mám - měsíc na zem spadne
Kam běžet mám - moře už je na dně 
Ami 
v ten 
G 
soudný 
Ami 
den.


3. Stůj, nechoď dál, času už je málo
Stůj, nechoď dál, míň než by se zdálo,
Stůj, nechoď dál, otevři se skálo, 
v ten soudný den.

4. Pán tě zavolá, má pro každého místo,
Pán tě zavolá, jen kdo má duši čistou
Pán tě zavolá, sám nedokázal bys to -
v ten soudný den

R: Soudí, soudí pány, slouhy
soudí, soudí hříšné touhy
soudí, soudí výčet pouhý… ááááá

V tom se Ami 
probudíš, to byl jen sen,

F 
v tom se probudíš, to byl jen sen,

H 
v tom se probudíš to byl jen sen

Ami 
jen 
E 
pouhý sen
Ami 
.

5. Zdál se mi sen o poslední pousti,
zdál se mi sen, že se nebe hroutí
zdál se mi sen, že všechno seberou ti,
v ten soudný den.
6. Zdál se mi sen, já stojím na svém místě
zdál se mi sen, mé svědomí je čisté
zdál se mi sen, jen jedno vím jistě
Je soudný den !
192

: Trh ve Scarborough

1. Dmi 
Příteli, máš do 
C 
Scarborough 
Dmi 
jít, 
F 
dobře 
Dmi 
vím, že půj
G 
deš tam 
Dmi 
rád, 

tam dívku F 
najdi na Market 
C 
Street, 
Dmi 
co chtěla 
G 
dřív 
B 
mou 
C 
ženou se 
Dmi 
stát. 


2. Vzkaž ji, ať šátek začne mi šít, za jehlu rýč však smí jenom brát 
a místo příze měsíční svit, bude-li chtít mou ženou se stát. 

3. Až přijde máj a zavoní zem, šátek v písku přikaž ji prát 
a ždímat v kvítku jabloňovém, bude-li chtít mou ženou se stát. 

4. Z vrkočů svých ať uplete člun, v něm se může na cestu dát, 
s tím šátkem pak ať vejde v můj dům, bude-li chtít mou ženou se stát. 

5. Kde útes ční nad přívaly vln, zorej dva sáhy pro růží sad, 
za pluh ať slouží šípkový trn, budeš-li chtít mým mužem se stát. 

6. Osej ten sad a slzou ho skrop, choď těm růžím na loutnu hrát, 
až začnou kvést, tak srpu se chop, budeš-li chtít mým mužem se stát. 

7. Z trní si lůžko zhotovit dej, druhé z růží pro mě nech stlát, 
jen pýchy své a boha se ptej, proč nechci víc tvou ženou se stát.
193

: Válka růží

Intro: Dmi Gmi A7 Dmi Bb A7 

1. Už Dmi 
rozplynul se 
Gmi 
hustý dým, d
Dmi 
erry down, hej d
A7 
own-a-down,

nad Dmi 
ztichlým polem 
C 
válečným, derry 
Dmi 
down,
A7 
 

jen F 
ticho stojí 
C 
kolko
A7 
lem a 
Dmi 
vítěz plení 
Bb 
vlastní z
A7 
em,

je válka Dmi 
růží, 
Gmi 
derry derry 
A7 
derry down, hej 
Dmi 
down.


2. Nečekej soucit od rváče, derry down, hej down-a-down,
kdo zabíjí ten nepláče, derry down.
Na těle mrtví krajiny se mečem píšou dějiny,
je válka růží, derry derry derry down, down.

3. Dva erby, dvojí korouhev, derry down, hej down-a-down,
dva rody žijí, jeden hněv, derry down.
Kdo změří, kam se nahnul trůn, zda k Yorkům nebo k Lankastrům?
je válka růží, derry derry derry down, down.

4. Dva rody, dvojí korouhev, derry down, hej down-a-down,
však hlína pije jednu krev, derry down.
Ať ten či onen přežije, vždy nejvíc ztratí Anglie,
je válka růží, derry derry derry down, down.
194

: Za svou pravdou stát

1. MášHmi 
 všechny trumfy 
A 
mládí a 
Hmi 
ruce čistý máš,

jen Emi 
na tobě teď
Hmi 
 záleží, 
F#7 
na jakou hru
Hmi 
 se dáš.


R: /: MuHmi 
síš za svou 
F#7 
pravdou stát, musíš za 
Hmi 
svou pravdou stát. :/


2. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys' rád měl,
už ocenil jsi kompromis a párkrát zapomněl.

R: /: /: Že máš za svou pravdou stát. :/ :/

3. Už nejsi žádný elév, co prvně do hry vpad',
už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat.

R: /: /: Takhle za svou pravdou stát. :/ :/

4. Teď přichází tvá chvíle, teď nahrává ti čas,
tvůj sok poslušně neuhnul - a ty mu zlámeš vaz!

R: /: /: Neměl za svou pravdou stát. :/ :/

5. Tvůj potomek ctí tátu, ty vštěpuješ mu rád
to heslo, které dobře znáš z dob, kdy jsi býval mlád.

6.=1. 

R: /: /: Musís za svou pravdou stát. :/ :/ 
195

: Černá ruka

1. H 
Nesmíte se na nás 
D 
hněvat,

G 
už jsme prostě tako
A 
ví,

nechcem dál jen už čekat
uteklo spousty dní.
V městě řádí černá ruka,
kdo ji vlastně zastaví,
kdo s tím začne něco dělat,
kdo se jí postaví?

R: G 
Je mi na nic, je mi 
D 
blbě

C 
kam se to všichni 
D 
ženete,
C 
 
D 
 

hubu plnou blbejch keců
jak to všechno snesete.

2. Nesmíte se na nás hněvat,
už jsme prostě takoví,
nechcem dál jen už čekat
uteklo spousty dní.
V městě řádí černá ruka,
kdo ji vlastně zastaví,
kdo s tím začne něco dělat,
kdo se jí postaví?

R: Je mi na nic, je mi blbě
kam se to všichni ženete,
hubu plnou blbejch keců
jak to všechno snesete.
196

: Exhalace

1. C 
Špinavý 
Emi 
nebe nad hla
Ami 
vou,

F 
z nebe padá 
G 
černej 
C 
sníh.

Do vody všechno vylejou,
už není slyšet dětskej smích.

3. Z komínů se stále valí dým,
co nás všechny jednou zabije.
A v ovzduší mračna smradlavin,
každej tady jednou zahyne.

*: /: C 
Jo
Emi 
ooo
Ami 
oo, 
F 
každej tady 
G 
jednou zahy
C 
ne :/


R: F 
Mrtvý 
G 
lidi a 
C 
mrtvej 
Ami 
svět,

F 
to už asi 
G 
nikdo nespra
C 
ví.

Mrtvý řeky a mrtvý lesy,
nikomu to vůbec nevadí.

*: /: Joooooo, nikomu to vůbec nevadí :/

4. Zvířata nám všechny vyhynou
a vodu tu nám otráví.
Budem chodit s maskou plynovou
a čeká nás jen zklamání.

5. Všichni se tu jednou udusíme,
když to takhle půjde dál,
černý mraky stahujou se,
to aby se každej bál.

*: /: Joooooo, to aby se každej bál :/

R: Mrtvý lidi a mrtvej svět …….
197

: Chaos

1. D 
Když si vylez
H 
 ze školy

taA 
k byl si mladej
D 
 kluk,

D 
na vokolí
H 
 kolem sebe

G 
čuměl si jak
A 
 puk

D 
Když si začal
H 
 makat

taA 
k poznával si
D 
 svět,

D 
než si ho však
H 
 prokouk

taG 
k uběhlo pár
A 
 let


R: D 
Nevěděl si
A# 
 co je chaos,

F 
teď ho v hlavě
C 
 máš,

co je spravedlivej svět,
to asi nepoznáš
Že lidi sou svině,
tos poznal to byl mžik,
ale vůbec nevíš jak ti chaos v hlavě vznik

2. Chaos ten ti zůstal v hlavě napořád,
už bez něj bejt nemůžeš
a máš ho hrozně rád
Tahle hrozná společnost
ti chaos podpoří,
větší zmatek v hlavě
se ti vytvoří

R: Nevěděl si co je chaos,
teď ho v hlavě máš,
co je spravedlivej svět,
to asi nepoznáš
Že lidi sou svině,
tos poznal to byl mžik,
ale vůbec nevíš jak ti chaos v hlavě vznik
198

: Jsme v hajzlu

1. H 
Prašivá 
G 
země a 
A 
prašivý 
H 
města, 

prašivý lidi a silácký gesta, 
prohnilý domy a nečistej vzduch, 
zkurvenej život a strašlivej puch

2. Kdo tu má bydlet a kdo tu má žít, 
zbejvá jen chlastat a za živa hnít, 
všude tu vládne bázeň a strach, 
na svoji oběť číhá tu vrah

R: /: Takhle C 
teda ne, 

takhle G 
teda ne 

takhle A 
teda ne, 

takhle F 
ne. :/


3. Nechat se zabít, nebo zlomit si vaz, 
stejně pak dojde na všechny z nás, 
tenhleten hnusnej a prašivej sen 
je bohužel pravdou a s ní se musí ven. 

R: 

R: /: Jsme v hajzlu :/ 4×
199

: Máma

1. A 
Když se mámě nelíbily 
E 
 
D 
 

a jeho dlouhý vlasy
A kluci ho hned přemlouvali 
a ostříhej se taky, 
a k nám se dej 
a svobodný jsme lidi, 
nic neuznávej!
H C D 

R: E 
Chtěl bych ti 
C 
mámo má, 
G 
chtěl bych ti 
D 
říct,

že mezi pankerama cejtim se líp
/: Je mi líp, je mi líp, je mi líp, je mi líp, je mi líp :/

2. Zase při svým pivu seděl, 
přišla na něj krize
Tak se tedy pevně rozhod,
vyholil si čerokýze

Když ten večer přišel domů
máma strašně brečela
Sbal si svých pět švestek,
flaška po něm letěla

R: Chtěl bych ti