@Tabor_pro_nevidome

4. 3. 2021

: Carpe Diem

1. Ami 
Nadešel asi 
Dmi7 
poslední den

podíG 
vej celá planeta 
Emi 
blázní

A já Ami 
neuroním ani 
Dmi7 
slzu pro ni

Jenom G 
zamknu dům


A půjdu po kolejích až na konečnou
Hle jak mám krok vojenský rázný
A nezastavím ani na červenou
Natruc předpisům

R: Ami 
Tak tady mně 
G 
máš 
Ami 
 

Dnes můžeš G 
říkat klidně co 
C 
chceš

Zbylo tak málo slov, tak Ami 
málo vět

co G 
nelžou
2. Tak už si nebudeme hrát na román
Setři růž nikdo nás nenatáčí
Je poslední den a zbyla nám jen
Miska cukroví

Ať všechny hospody dnes doženou plán
Ať svět z posledního pije a tančí
Já nebudu pít nechám naplno znít
V hlavě všechno co mám

3. Žádny slib z těch co jsem ti dal
Nejde vyplnit a nejde vzít zpátky
Tak ať točí se svět mladší o deset let
Na desce Jethro Tull

Ať platí aspoň dnes co dřív jsem jen lhal
Carpe diem život je krátký
V tvých očích je klid a nemám chuť snít
co by bylo dál.

R: Tak tady mně máš 
Dnes můžeš říkat klidně co chceš
Zbylo tak málo slov, tak málo vět…
1

: Slečna závist

1. Ami 
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže

skrýt G 
závist zkouší za 
Ami 
vlastním bohatstvím.

Má krásu, moc I slávu, přesto vidíš, že se trápí,
když tvář zakrývá jí závoj z černejch pavučin.

R: Ami G Ami Ami G Ami 
Áá…


2. Proč přišla takhle zrána a co si žádá u pána,
že svíčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí.
Bože vyslyš moje přání, jak neřekneš svý ANO mi,
tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc přislíbí.

R: Áá …

3. No jen řekni, dám ti to co chceš, já věřím, ty to dokážeš,
slib krví potvrdím, jen dej ať nikdo nemá víc.
Mě pálí, když je kdokoli s víc štěstím se vším cokoli,
co zrovna nemám já, ať radši sama nemám nic.

R: Áá …

4. Teď otáčí se s nevolí, jak ďáblu podpis zabolí,
už do rysů jí kreslí vrásky z duše šedivý.
Pak konečně k nám promluví, skřek havraní tu zakrouží
a mezi námi hledá, svoji oběť vybírá.
Když ne mě radši nikomu a slova nejsou k ničemu,
to slečna závist vstoupila zas do někoho z nás.

R: Áá …
2

: Hříšná těla křídla motýlí

Intro: H Hsus2 H Hsus2 

1. H 
Jednou už tě málem měla 
F# 
a už zase by tě chtěla 

G#mi 
Hříšná těla, křídla motý
E 
lí 

Krev stéká H 
po růži cos na zeď věšel 

F# 
Průvan sfouk a život nešel 

G#mi 
Potrhaná křídla motý
E 
lí 

Vyhni se F# 
botám, který vůní šlapou 

G#mi 
Drtí řádky psané zapou
G# 
hou jen skývu málem zlatou 

C#mi 
Prodají tě do výkladních 
E 
skří
H 
ní výstav
F# 
ních sí
G#mi 
ní 

A každej E 
zvlášť do kapsy 
H 
svý Jeepem si 
F# 
pádí 


2. Jednou už tě málem měla za duši tě podržela 
Hříšná těla, křídla motýlí 
Navrať se skálou, kterou's z cesty sešel 
Otoč kamenem, kde's vešel 
Napni slunci křídla motýlí 
Vyhni se botám, který vůní šlapou 
Sladké písně psané Zappou-hou jen skývu tak tak zlatou 
Prodají tě do výkladních skříní výstavních síní 
A každej zvlášť do kapsy svý Jeepem si pádí 

C# 
Až vyroste strom 
C# D#mi E 
až udeří do něj blesk a hrom 

H 
Hmmm, noc se 
F# 
válí 

C# 
Až vyroste strom 
C# D#mi E 
a udeří do něj blesk a hrom 

F# 
Narovná, rozdělí, podělí 

Poskládáš úterý ke kusům nedělí a půjdeš H 
dáál…
F# G#mi E 
 


Vzpomeň si H 
na svět kdy pro kousek těla 

F# 
Zázraky jsi neviděla 
G#mi 
neměla jsi křídla motý
E 
lí 

H 
V roklině pod skálou zjevení 

F# 
údolí rozšklebené napětím, otevřené spojením 

G#mi 
jeleni obtěžkáni vábením 

E 
vrhají se bezhlavě do hloubi 
H 
země
3

: Jarošovský pivovar

1. G 
Léta tam 
D 
stál, 
C 
stojí tam 
G 
dál

pivovar u D 
cesty 
C 
každý ho znal
D 
 

G 
Léta tam s
D 
tál 
C 
stát bude dál
G 
 

ten kdo zná D 
Jarošov 
C 
zná pi
D 
vovar
G 
 


R: C 
Bíla pě
D 
na 
G 
láhev orosená
Emi 
 

C 
chmelo
D 
vý nektar já znám
G 
 

C 
jen jsem to 
D 
zkusil a 
G 
jednou se napil
Emi 
 

C 
od těch dob 
D 
žízeň mám
G 
 


2. Bída a hladkolem šel strach
když bylo piva dost mohlo se smát
třista let stálstát bude dál
ten kdo zná Jarošovzná pivovar

®: 

Jarošovský pivovar
4

: Tohle je ráj

C 
Před kým dveře zavíráš 
Ami 
proč se stále schováváš

Emi 
bojíš se prej nočních můr, 
F 
kam to utíkáš, 
G 
počkej na mě Baby.

Pořád mě jen odmítáš, proč už něco neříkáš
blízko je už věčný ráj, tam tě nečekám, moje smutná Lady.

Ref: Ami 
Pojď ke mě a dej mi ruku 
Emi 
ať jí políbím

Ami 
Tvé oči jsou tak blízko 
Emi 
já ti nabízím

nabíF 
zím toulá
G 
ní, poslou
F 
chej volá
G 

Tohle je C 
ráj, tohle je 
Ami 
ráj, tohle je 
F 
ráj, tohle je 
G 
ráj

Neboj se jít kousek blíž, konečně snad uvidíš
je to jako v pohádkách, jsi tak bláznivá, budu tě jen líbat.
Zavři oči neváhej, jenom kousek srdce dej,
polož hlavu na mou dlaň, teď už můžu sám na tebe se dívat.
Ref: Pojď ke mě …
5

: Dva havrani

1. Když jsem se z Dmi 
pole v
C 
race
Dmi 
la, 

dva havrany jsem slC 
yšel
Dmi 
a, 

jak jeden drF 
uhého se pt
C 
á: 

[: kdDmi 
o dneska večeř
C 
i nám d
Dmi 
á? :] 


2. Ten první k druhému se otočil 
a černým křídlem cestu naznačil, 
krhavým zrakem k lesu hleděl 
[: a takto jemu odpověděl: :] 

3. „Za starým náspem, v trávě schoulený 
tam leží rytíř v boji raněný, 
a nikdo neví, že umírá, 
[: jen jeho kůň a jeho milá.” :] 

4. „Jeho kůň dávno po lesích běhá 
a jeho milá už jiného má, 
už pro nás bude dosti místa, 
[: hostina naše už se chystá.” :] 

5. „Na jeho bílé tváře usednem 
a jeho modré oči vyklovem, 
a až se masa nasytíme, 
[: z vlasů si hnízdo postavíme.” :] 

B||---------------------------------------------------|
G||---------------------------------------------------|
D||--0----0----2----3----0----0----0---------------0--| --> 2X
A||-------------------------------------3-----3-------|

|-------------------------------1-------------------|
|----------------0----2----2---------2----2----0----|
|----3----3-----------------------------------------|
|---------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------|
|---------------------------0------------------------|
|--0----0----2----3----3---------2----3----2----0----|
|----------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------||
|---------------------------0-------------------||
|--0----0----2----3----3---------2----0----0----||
|-----------------------------------------------||
6

: Tereza (Osamělý město)


1. Ten C 
den, co vítr 
D 
listí z města 
G 
svál,  

můj C 
džíp se vracel, 
D 
jako by se 
Emi 
bál, 

že C 
asfaltový 
D 
moře odliv 
G 
má 

C 
stáj že svýho 
D 
koně nepo
E 
zná. 


R: Řekni, G 
kolik je na světě, kolik je takovejch 
D 
měst, 

řekni, Ami 
kdo by se vracel, všude je tisíce 
Emi 
cest, 

tenkrát, G 
když jsi mi, Terezo, řekla, že ráda mě 
D 
máš, 

tenkrát Ami 
ptal jsem se, Terezo, kolik mi polibků 
Emi 
dáš 

napoD 
sled, napo
G 
sled. 


2. Já z dálky viděl město v slunci stát 
a dál jsem se jen s hrůzou mohl ptát, 
proč vítr mlátí spoustou okenic, 
proč jsou v ulici auta, jinak nic? 

R: Řekni… 

3. Do prázdnejch beden zotvíranejch aut 
zaznívá odněkud něžný tón flaut 
a v závěji starýho papíru 
válej' se černý klapky z klavíru. 

R: Řekni… 

4. Tak loudám se tím hrozným městem sám 
a vím, že Terezu už nepotkám, 
jen já tu zůstal s prázdnou ulicí 
a vosamělý město mlčící. 

R: Řekni… 
7

: Franky Dlouhán

1. C 
Kolik je smutného, když 
F 
mraky černé 
C 
jdou

lidem nad G7 
hlavou 
F 
smutnou dálavou
C 
.

Já slyšel příběh, který velkou pravdu měl,
za čas odletěl, každý zapomněl.

R: C 
Měl kapsu 
G7 
prázdnou Franky Dlouhán,

po státech F 
toulal se jen 
C 
sám a že

byl F 
veselej, tak 
C 
každej měl ho 
G 
rád.

Tam ruce k F 
dílu mlčky přiloží a 
C 
zase jede 
Ami 
dál.

F 
každej kdo s ním 
G 
chvilku byl,

tak F 
dlouho 
G7 
se pak 
C 
smál.


2. Tam kde byl plač tam Franky hezkou píseň měl
slzy neměl rád, chtěl se jenom smát.
A když pak večer ranče tiše usínaj
Frankův zpěv jde dál nocí s písní dál …

R: Měl kapsu prázdnou …

3. Tak Frankyho vám jednou našli, přestal žít,
jeho srdce spí, tiše smutně spí.
Bůh ví jak, za co tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl, umíraček zněl … 

R: Měl kapsu prázdnou …
8

: Dlažební kostka

C 
Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku

F 
Šel pes do lesa a potkal dlažební 
C 
kostku

G 
Dlažební kostko 
F 
kam jdeš

Já jdu C 
do lesa
G 
 


Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy
Dlažební kostko vždyť ty nemáš nohy
Já nemám nohy
Ale ty máš parohy

(celé pomalu zrychlovat do zblbnutí)
9

: Pár minut

e-|---2-----2-----2-----2-------3-
h-|---3-----3-----3-----3-------3-
g-|---2-----2-----2-----2-------0-
d-|-0---0-------------------------
a-|-------3---3-2---2-0-----------
e-|-----------------------0/2/3---

®1: G 
Tvých pár 
D 
minut si 
Ami 
připíchnout jak 
C 
kytku na ka
G 
bát,

mávnout D 
křídly a 
Ami 
plný kapsy 
C 
tvojí lásky 
D 
mít. 
G Ami G 
 


G 
To bych si 
D 
přál, a 
Ami 
mít těch minut 
C 
pár a kapes 
G 
víc,

probudit D 
den a 
Ami 
vyprávět mu 
C 
sen, a potom jen mu 
D 
říct:


®2: Těch pár minut si připíchnu jak kytku na kabát,
mávnu křídly a kabát nechám i s tou kytkou vlát.
Tunelem snů, tak krátkým i tak dlouhým, teď běžím sám,
až přijdu k vám, minut pár svých dní
jen mi dej, jen mi dej hej.

®2: 
Jó, to bych si přál, a mít těch minut pár a kapes víc,
zatřást dnem a sebrat spadlej čas, co není zlej, není zlej hej.

®2: 
®2: 


10

: Hruška

1. D 
Stojí hruška v 
A 
širém po
D 
li 

vršek se jí G 
zele
A 
ná 

[: D 
Pod ní se 
G 
pase 
A 
kůň 
D 
vraný 

pase ho A 
má 
D 
milá :]


2. Proč má milá dnes pasete 
z večera do rána 
[: Kam můj milý pojedete 
já pojedu s váma :]

G D G C D G C D G D G G C D G D G 
 


3. O já pojedu daleko 
přes vody hluboké 
/: Kéž bych byl nikdy nepoznal 
panny černooké :/ 
11

: Mezi horami

1. [: Gmi 
Mezi horami lipka zelená :]

[: B 
Zabili Janka, 
F 
Janíčka, 
Gmi 
Janka miesto 
Gmi/F 
jele
Gmi 
ňa :]


2. [: Keď ho zabili, zamordovali :]
[: Na jeho hrobě, na jeho hrobě, kříž postavili :]

3. [: Ej, křížu, křížu ukřižovaný
[: Zde leží Janík, Janíček, Janík zamordovaný :]

4. [: Tu šla Anička, plakat Janíčka :]
[: Hneď na hrob padla a viac nevstala dobrá Anička :]
12

: Proměny

1. ♀ Ami 
Darmo sa ty trápíš 
G 
můj milý sy
C 
nečku nenosím ja tebe 
E7 
nenosím v sr
Ami 
déčku

A já tvoG 
ja 
C 
ne
G 
bu
C 
du 
Dmi 
ani jednu 
E7 
hodi
Ami 
nu


2. ♂ Copak sobě myslíš má milá panenko vždyť ty si to moje rozmilé srdénko
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

3. ♀ A já sa udělám malú veverečků a uskočím tobě z dubu na jedličku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

4. ♂ A já chovám doma takú sekérečku ona mi podetne dúbek i jedličku
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

5. ♀ A já sa udělám tú malú rybičkú a já ti uplynu preč po Dunajíčku
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

6. ♂ A já chovám doma takovú udičku co na ni ulovím kdejakú rybičku
A ty přece budeš má lebo mi tě Pán Bůh dá

Ami F C F C G 

7. ♀ A já sa udělám tú velikú vranú a já ti uletím na uherskú stranu
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

8. ♂ A já chovám doma starodávnú kušu co ona vystřelí všeckým vranám dušu
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá

9. ♀ A já sa udělám hvezdičkú na nebi a já budu lidem svítiti na nebi
Přece tvoja nebudu ani jednu hodinu

10. ♂ A sú u nás doma takoví hvězdáři co vypočítajú hvězdičky na nebi
A ty musíš býti má lebo mi tě Pán Bůh dá
13

: Plakala

Ami 
toužila kroužila kryla mi záda

souložila kouřila mě měla mě ráda
poháněná chtíčem vrněla jak káča
moje milá C 
plakala
G 
 

Ami 
utíkala pryč nevěděla

kam pletla na mě bič já byl na to sám
poháněná chtíčem vrněla jak káča
moje milá C 
plakala
G 
 

Ami 
modlila se hlásila se o svý práva

motala se na mý trase byla to tráva
poháněná chtíčem vrněla jak káča
moje milá C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
moje milá 
C 
plakala
G 
 

Ami 
pozdravuj 
C 
pocestný 
G 
svět

je malej Ami 
dokonalej
G 
 

Ami 
pozdravuj 
C 
pocestný 
G 
svět

je zlej co když se Ami 
nevrátí

G 
co když se 
Ami 
nevrátí

moje milá C 
plakala
G 
 

co když se Ami 
nevrátí
14

: Rozárka

1. Ami 
Nikdy ne
F 
řikej, že víš jak mi 
Emi 
je

s prázdnym Ami 
žaludkem, v žilách

víc Dmi 
vína než 
Emi 
krve. 
Ami 
Píšu tvůj 
F 
osud,

G 
propustku 
Ami 
do pekel, pálim ti 
Dmi 
cejch

a v rukou mám Emi 
kosu,

rozárAmi 
ko!


2. Řikej že víš jak mi je…
Ami 
 
Emi 
 
Ami 
 
Emi 
 


3. Ami 
Tisíckrát 
F 
v noci budí ze 
Emi 
spaní

zlej Ami 
pocit že sklání se 
Dmi 
někdo nad 
Emi 
tebou.

Ami 
Pijem na zdra
F 
vý 
G 
i na ty 
Ami 
bolavý

z nás, Dmi 
dostal je čas, maj to 
Emi 
za sebou,

rozárAmi 
ko! 


4. V noci, budí ze spaní zlej pocit…

Outro: [: Ami 
pijem na zdra
F 
vý 
G 
i na ty 
Ami 
bolavý

Emi 
nás, rozár
Ami 
ko!… :]
15

: Já, písnička

1. To Ami 
 já zrozená z nemoc 
G 
 ných básníků

Z tichých Emi 
 vět po nocích utka 
Ami 
 ná

To Ami 
 já zrozená není 
G 
 mi do smíchu 

Když mám Emi 
 být pod cenou proda 
Ami 
 ná


R: Kdo C 
 vás obléká do ša 
G 
 tů svatebních

Holky Ami 
 mý ztracený ztracený 
E7 
 

Ženich Ami 
 spí na růži 

Až ně G 
 kam pod kůži 

Se můj Emi 
 strach do klína schová 
Ami 
 vá


2. To já zrozená v hospodách na tácku
Raněných ospalých milenců
To já zrozená vyrytá na placku
Směju se po stěnách cizincům 

R: Kdo vás obléká do šatů svatebních …

3. To já písnička ležím tu před vámi 
Jenom tak spoutaná tolikrát
To já písnička provdaná za pány
Kteří pro lásku smí o mně hrát

R: Kdo vás obléká do šatů svatebních …
16

: Jaro

1. Ami 
My čekali 
C 
jaro, a 
G 
zatím přišel 
Ami 
mráz,

tak strašlivou C 
zimu ne
G 
zažil nikdo z 
Ami 
nás,

z těžkých černých C 
mraků se 
G 
stále sypal 
Ami 
sníh

a vánice C 
sílí v po
G 
ryvech ledo
Ami 
vých.

C 
chýší dřevo mizí a 
G 
mouky ubývá,

Dmi 
do sýpek se raději už 
G 
nikdo nedívá,

C 
zvěř z okolních lesů nám 
G 
stála u dveří

Dmi 
a hladoví ptáci při
G 
létli za zvěří, a stále 
Ami 
blíž.


2. Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal,
když vystrašenej soused na okno zaklepal:
„Můj synek doma leží, v horečkách vyvádí,
já do města bych zašel, doktor snad poradí.”
Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal,
dříve, než se rozjel, jsem ho ještě varoval:
„Nejezdi naší zkratkou, je tam příkrej sráz
a v týhletý bouři tam snadno zlámeš vaz, tak neriskuj!"

3. Na to strašný ráno dnes nerad vzpomínám,
na tu strašnou chvíli, když kůň se vrátil sám,
trvalo to dlouho, než se vítr utišil,
na sněhové pláně si každý pospíšil.
Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám,
kterým bych v té bouři nejel ani sám,
a pak ho někdo spatřil, jak tam leží pod srázem,
krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal.

Ami 
Někdy ten, kdo 
C 
spěchá, se 
G 
domů nevrací
Ami 
 …
17

: Lojza a Líza

Rec: „Lojzo, hej, Lojzo!"
„Ano, Lízinko?"
„Dojdeš pro vodu?"
„Už běžím.”
„No proto.”

1. Vědro G 
má ve dně 
C 
díru, milá Lízo, milá Lízo,

vědro G 
má ve dně 
C 
díru, milá 
D 
Lízo, jak 
G 
hrom.


2. Tak ji ucpi, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
tak ji ucpi, milý Lojzo, milý Lojzo, ucpi ji.

3. A čím ji mám ucpat, milá Lízo, milá Lízo,
a čím ji mám ucpat, milá Lízo, řekni čím.

4. Kouskem slámy, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
kouskem slámy, milý Lojzo, milý Lojzo, kouskem slámy.

5. Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, milá Lízo,
jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

6. Tak ji utni, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
tak ji utni, milý Lojzo, milý Lojzo, utni ji, hihihihi.

7. A čím ji mám utnout, milá Lízo, milá Lízo,
a čím ji mám utnout, milá Lízo, řekni čím.

8. Sekerou, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
sekerou, milý Lojzo, milý Lojzo, sekerou, no jó.

9. Jenže sekera je moc tupá, milá Lízo, milá Lízo,
jenže sekera je moc tupá, milá Lízo, tupá.

10. Tak ji nabruš, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
tak ji nabruš, milý Lojzo, milý Lojzo, nabruš ji. Hik!

11. A čím ji mám zbrousit, milá Lízo, milá Lízo,
a čím ji mám zbrousit, milá Lízo, řekni čím.

12. Vem si brousek, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
vem si brousek, milý Lojzo, milý Lojzo, brousek.

13. Jenže brousek je suchý, milá Lízo, milá Lízo,
jenže brousek je suchý, milá Lízo, suchý.

14. Tak jej namoč, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
tak jej namoč, milý Lojzo, milý Lojzo, smoč ho.

15. A čím ho mám smáčet, milá Lízo, milá Lízo,
a čím ho mám smáčet, milá Lízo, řekni čím.

16. Zkus vodu, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
zkus vodu, milý Lojzo, milý Lojzo, zkus vodu.

17. A v čem ji mám přinést, milá Lízo, milá Lízo,
a v čem ji mám přinést, milá Lízo, řekni v čem.

18. No vem si vědro, milý Lojzo, milý Lojzo, milý Lojzo,
no vem si vědro, milý Lojzo, milý Lojzo, vědro.

19. Vědro má ve dně díru, milá Lízo, milá Lízo,
vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.
18

: Jesse James


1. Jesse G 
James chlapík byl, hodně 
C 
lidí odp
G 
ravil  

vlaky přepadával D7 
rád  

G 
boháčům uměl brát, 
C 
chudákům dával 
G 
zas  

přál bych vám, aby D7 
jste ho mohli 
G 
znát


Ref.: Jó, C 
Jesse ženu svou t
G 
ady nechal ubohou  

a tři děcka, říkám D7 
vám

ale G 
tenhle přítel hadí, 
C 
ten vám Je
G 
sse zradí  

já vím, tenkrát vD7 
 noci prásk ho 
G 
sám


2. Jednou vám byla noc, měsíc tenkrát svítil moc
když tu vláček zůstal stát
kdekdo ví, že ten vlak přepad James kabrňák
Jesse sám, se svým bráchou akorát

Ref.: Jó, Jesse ženu svou…..

3. Jedenkrát Jesse James sedí doma za stolem
a svým dětem vypráví
Robert Ford v nočních tmách připlíží se jako vrah
a on vám Jesse Jamese odpraví

Ref.: Jó, Jesse ženu svou…..
19

: Čerešně (lehká verze)

Ami 
Ako mladé 
Dmi 
dievča 
F 
už je to 
E 
za na
Ami 
mi 

Po stromoch som Dmi 
liezla 
F 
s našimi
E 
 chlapca
Ami 
mi. 

C 
A vždy keď na strome 
G 
zlomili halúzku, 

E 
hádzali mi chlapci 
F 
čerešne 
G 
za blúz
Ami 
ku 

C 
keď boli zvedaví, 
G 
čo to mám pod blúzkou 

E 
odháňala som ich 
F 
zelenou 
G 
halúz
Ami 
kou. 
E 
 


Ami 
Ubránila 
Dmi 
som sa 
F 
viac menej 
E 
úspeš
Ami 
ne, 

Ami 
nikto nesmel 
Dmi 
siahnuť 
F 
na moje 
E 
čereš
Ami 
ne. 

C 
Neverte mládencom, 
G 
keď sa Vám zapáčia 

E 
vyjedia vám všetky 
F 
čerešne z 
G 
kolá
Ami 
ča. 

C 
Chlapci neublížia 
G 
kým hľadia zo stromu 

E 
keď zoskočia dolu, 
F 
čakajte 
G 
pohro
Ami 
mu. 
E 
 


Ami 
Keď sa na vás 
Dmi 
chlapec 
F 
zadíva 
E 
upre
Ami 
ne, 

Ami 
ako tie če
Dmi 
rešne 
F 
budete 
E 
červe
Ami 
né. 

C 
Keď sa na vás šuhaj 
G 
usmeje pod fúzky 

E 
rýchlo vyberajte 
F 
čerešne 
G 
zpod blúz
Ami 
ky. 

C 
Čerešne sú zrelé 
G 
a blúzka priúzka 

E 
nič vám nepomôže 
F 
zelená 
G 
halúz
Ami 
ka. 

20

: Svařák

C H G Ami C G 
G 
Když jsem sám doma,

Ami 
poslouchám Vavra,

C 
starýho vola,

D 
pořád dokola.

G 
Chce to mít nápad,

Ami 
a né pořád chrápat,

C 
já dostal jsem nápad,

D 
udělat mejdan.
C H 
 


Ref: G 
Mám ráád svařené 
Ami 
víno červené, 

já mám C 
rád, rád sva
G 
řák.

G 
Mám ráád svařené 
Ami 
víno červené, 

já mám C 
rád, rád sva
G 
řák.

G Ami C G 

G 
Se známou partou,

Ami 
domluva krátká,

C 
zejtra v 6 hodin,

D 
vstup jedna lampa.

G 
Začíná mejdan,

Ami 
na 200%,

C 
my plníme plány,

D 
rostou nám blány.
C H 
 


Ref: 
21

: Sladké mámení

R: Sladké G 
mámení, chvíle 
D 
závrátí,

střípky D7 
zázraků, které 
C 
čas už nevrá
G 
tí.

Sladké G 
mámení, dálek 
D 
lákavých,

vůně D7 
snů těch starých 
C 
snů 
D 
nádher
G 
ných.


1. D 
Léta tryskem pádí, čas nikoho příliš 
Am 
nešetří,

D 
rychle k městu zády nebo jako v mládí 
G 
na Petřín,

D 
žádné jízdní řády, žádný shon a žádné 
Am 
závětří,

vytáC 
hnout z tajných skrýší sny,  

ten starý D 
song pořád nejlíp 
D7 
zní.


R: Sladké mámení, chvíle závrátí…

2. Kvést jak jarní louka, uspořádat tajnou výpravu,
plout, kam vítr fouká, pryč od nudných vod a přístavů
a do slunce se koukat, všechny trable házet za hlavu,
být jak pták, vznést se k oblakům,
dát nový lak oprýskaným snům.

R: Sladké mámení, chvíle závrátí…
22

: Amazonka

1. Byly krásný naše G 
plány, byla jsi můj celej 
Hm Bm Am 
svět.

Čas je vzal a nechal G 
rány, 
Am 
starší jsme jen o pár 
D 
let.


2. Tenkrát byly děti malý, ale život utíká.
Už na „táto” slyší jinej, i když si tak neříká.

R: Nebe modrý zrcadG 
lí se 

E7 
v řece, která všechno 
Ami 
ví, 

stejnou barvu jako G 
měly 

Ami 
tvoje oči džíno
D 
vý. 


3. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl,
„Amazonka” říkávali a já hrdě přisvědčil.

4. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká
vedly k tomu, že ti nikdo „Amazonka” neříká.

R: Nebe modrý zrcadlí se…

5. Zlatý kráse cingrlátek, jak sis časem myslela
vadil možná trampskej šátek, nosit dáls' ho nechtěla.

R: Teď jsi víla z paneláku, samá dečka, samej krám,
já si přál jen, abys byla pořád stejná, přísahám.
Pořád stejná, přísahám…
23

: Modlitba za vodu

Capo V

G 
Ubývá míst, kam cho
E 
dívala pro vodu

má staAmi 
rodávná milá, 
F 
starodávná mil
E 
á,

F 
kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička

a pF 
outníci skláněli se nad hladinou, 
E 
aby se napili z dla
E7 
ní.


1. G 
Ubývá míst, kam cho
E 
dívala pro vodu,

Ami 
voda si na to vz
F 
pomíná, voda je kr
E 
ásná, voda má, voda má, voda 
E7 
má…


Ref.: Ami 
Voda má, voda má, 
G 
voda má (voda) rozpuštěné vlasy,

F 
voda má, voda má, voda 
E 
má, voda má (voda) rozpu
E7 
štěné vlasy.

Ami 
Voda má, voda má, v
G 
oda má (voda) rozpuštěné vlasy,

F 
voda má, voda má, vod
E 
a má,


F 
Chraňte tu vodu a ne
E 
dejte oslepnout pr
F 
astaré zrcadlo hvě
E 
zd.


2. A přiveďte k té vodě koníčka,
přiveďte koně vraného jak tma, voda je smutná, voda má, voda má…

Ref.: Voda má… rozcuchané vlasy

F 
A kdo se na samé dno pot
E 
opí, kdo poto
F 
pí se k hvězdám pro prs
E 
týnek.


3. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu,
voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má…

Ref.: Voda má popelem posypané vlasy, voda má popelem posypané vlasy,
Voda má popelem posypané vlasy, voda má, voda má,
F 
voda si na nás stý
E 
ská.


Ref.: Voda má rozpuštěné vlasy, voda má, voda má…
24

: Dlouhej kouř

1. KA 
dyž budeš hodná naučí
D 
m tě číst

naučím tě číG 
st mezi ř
A 
ádky

pokušení zD 
náš tak zapom
G 
eň cestu zpá
A 
tky

hmm cestu D 
zpá
G 
tky

2. NA 
aše noc je mladá vane jižní ví
D 
tr

papírový kříG 
dla vzduchem ví
A 
ří

řekni co bys rD 
áda než nám r
G 
áno plány z
A 
kříží

R. Půjdem nekoD 
nečně dlouhou sameto
G 
vě černou t
A 
mou

Půjdem nekoD 
nečně dlouhou sam
G 
etově černou

PA 
am pam tyda pam - d
D 
ám si ruce do 
G 
kapes

pA 
am pam tyda pam - d
D 
louhej kouř a 
G 
pohoda jazz

pA 
am pam tyda pam - ne
D 
štěkne po mě
G 
 ani pes

pA 
adám a nevím kam - ne
D 
čekej, že ti za
G 
volám

3. Když budeš hodná moje hodná holka
ukážu ti všechny svoje tajný skrýše
poletíme vejš chvíli budem řvát chvíli budem tiše
úplně tiše
Vezmu si tě celou budem se mít rádi
a když ne tak se ti něco zdálo
a když budem chtít šlápnem na zmizík
všechno bude málo
R. 
25

: Drobná paralela

1. Ta C 
stará dobrá
G 
 hra je 
D 
okoukaná.

C 
Nediv se brácho
G 
, kdekdo ji 
D 
zná.

PřeC 
staň se ptát
G 
, bylo nebylo 
D 
líp.

VčeC 
ra je včera
G 
, bohužel bohu
D 
dík.


R: C 
Nic není jako 
G 
dřív, 
D 
nic není jak 
Emi 
bejvávalo.

Nic není jako dřív, to se nám to mívávalo.
Nic není jako dřív, ačkoliv máš všechno, co si vždycky chtěla
Nic není jako dřív, ačkoliv drobná paralela by tu byla.

2. Snad nevěří na tajný znamení.
Všechno to harampádí - balábile - mámení.
Vážení platící, jak všeobecně ví se,
včera i dneska, stále ta samá píseň.

R: Nic není jako dřív…

*: PrC 
omlouvám k vám 
G 
ústy múzy,

vzD 
ývám tón a 
D/E 
lehkou chůzi,

vzC 
ývám zítřek 
G 
nenadálý,

odD 
plouvám a 
D/E 
mizím…


R: Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo.
Nic není jako dřív, jó, to se nám to dlouze kouřívalo.
Bohužel bohudík je s námi, ta nenahmatatelná intimita těla.
Nic není jako dřív, jen fámy, bla-bla-bla-bla etc…

Outro: Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo,
bohužel bohudík, co myslíš ségra, je to hodně nebo málo?
26

: První signální

1. Emi 
Až si 
G 
zejtra ráno 
C 
řeknu zase 
Emi 
jednou provždy dost,

G 
právem se mi 
C 
budeš tiše 
Emi 
smát.

jak G 
omluvit si 
C 
svoji slabost, 
Em 
nenávist a zlost,

když G 
za všechno si 
C 
můžu vlastně 
Emi 
sám.


R. Za Ami 
spoustu dní možná  
C 
spoustu let,

až se mi G 
rozední budu ti 
D 
vyprávět,

na první Ami 
signální jak jsem 
C 
obletěl svět,

jak tě to G 
omámí a 
D 
nepustí zpět.

Jaký si to F 
uděláš - 
Bb 
takový to 
Dmi 
máš,

jaký si to F 
uděláš - 
Bb 
takový to 
Dmi 
máš .


2. Až se dneska večer budu tvářit zas jak Karel Gott,
budu zpívat uampamtydapam.
Všechna sláva polní tráva ale peníz přijde vhod,
jak jsem si to udělal tak to mám.

R. 
27

: Jednou mi fotr povídá

1. A 
Jednou mi fotr 
A7 
povídá 

D 
zůstali jsme už 
D7 
sami dva, 

že E 
si chce začít taky trochu žít.
A 
 

Nech si to projít palicí 
a nevracej se s vopicí 
snaž se mě hochu trochu pochopit. 

R: Já E 
šel, šel dál baby, 
A 
kam mě pán bůh zval 

já E 
šel, šel dál baby a 
D7 
furt jen tancoval. 

Na A 
každý divný hranici, 
D 
na policejní stanici, 

E 
hrál jsem jenom Rock´n Roll for You.
A 
 


2. Přiletěl se mnou černej čáp, 
zobákem dělal rockin´klap 
a nad kolípkou Elvis Presley stál. 
Obrovskej bourák v ulici, 
po boku krásnou slepici 
a lidi šeptaj přijel nějakej král. 

R: Já šel…

3. Pořád tak nějak nemohu, 
chtit štěstí za nohu 
a nemůžu si najít klidnej kout. 
Blázniví ptáci začnou řvát 
a nový ráno šacovat 
a do mě vždycky pustí silnej proud. 

R: Tak jsi šel, šel dál baby…
28

: Na kolena

1. Táhněte C 
do háje - všichni 
Ami 
pryč

Chtěl jsem jít C 
do ráje a nemám 
Ami 
klíč 

Jak si tu C 
můžete takhle 
Ami 
žrát?

Ztratil jsem F 
holku, co jí mám 
G 
rád 


Napravo, nalevo nebudu mít klid 
Dala mi najevo, že mě nechce mít 
Zbitej a špinavej, tancuju sám 
Váš pohled Dmi 
káravej už dávno 
G 
znám 


R: Pořád jen: F 
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena 
C 
Jé, jé, jé

Pořád jen: F 
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena 
C 
Jé, jé, jé

Pořád jen: F 
Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena

C 
Je to 
Ami 
tak a vaše 
F 
saka vám posere 
G 
pták


2. Cigáro do koutku si klidně dám 
Tuhletu pochoutku vychutnám sám 
Kašlu vám na bonton, vejmysly chytrejch hlav 
Sere mě Tichej Don a ten váš tupej dav

R: Pořád jen: Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena…

R: Pořád jen: Na kolena, na kolena, na kolena, na kolena…
… je to tak, tenhleten barák vám posere pták
29

: Jožin z bažin

1. JAmi 
edu takhle tábořit Šk
E 
odou 100 na 
Ami 
Oravu,

spěchám proto, riskuji, prE 
ojíždím přes M
Ami 
oravu.

ŘG7 
ádí tam to str
C 
ašidlo, v
G7 
ystupuje z b
C 
E 
in,

žAmi 
ere hlavně Pražáky a jm
E 
enuje se 
Ami 
Joži
G7 
n.

R: JC 
ožin z bažin močálem se pl
G7 
íží,

Jožin z bažin k vesnici se blC 
íží,

Jožin z bažin už si zuby brG7 
ousí,

Jožin z bažin kouše, saje, rdC 
ousí.

NF 
a Jožina z b
C 
ažin, k
G 
oho by to napadl
C 
o,

plF 
atí jen a p
C 
ouze pr
G 
áškovací letadl
C 
o.
E 
 

2. Projížděl jsem Moravou směrem na Vizovice,
přivítal mě předseda, řek' mi u slivovice:
"Živého či mrtvého Jožina kdo přivede,
tomu já dám za ženu dceru a půl JZD!"
R: 
3. Říkám:„Dej mi, předsedo, letadlo a prášek,
Jožina ti přivedu, nevidím v tom háček.”
Předseda mi vyhověl, ráno jsem se vznesl,
na Jožina z letadla prášek pěkně klesl.
R: Jožin z bažin už je celý bílý,
Jožin z bažin z močálu ven pílí,
Jožin z bažin dostal se na kámen,
Jožin z bažin - tady je s ním amen!
Jožina jsem dostal, už ho držím, johoho,
dobré každé lóve, prodám já ho do ZOO.
30

: Medvědi nevědí

1. MAmi 
edvědi n
Dmi 
evědí, ž
Ami 
e tůristi n
E 
emaj' zbraně,

Ami 
až jednou pr
Dmi 
ocitnou, p
Ami 
očíhají s
E 
i někde na n
Ami 
ě.
EAmi 
 

2. Výpravě v doubravě malý grizly ukáže se,
tůristé zajisté rozutíkají se po lese.
R: NG 
a pěšině zbydou po nich tr
C 
anzistoráky

a dG 
ívčí dřeváky a dr
C 
ahé foťáky,

mG 
edvědi je v městě vyměn
C 
í za zlaťák
C7 
y,

zF 
a ty si k
Fdim 
oupí m
C 
aliny, m
Ami 
ed, a sl
Dmi 
ané b
G 
urák
C 
y.
31

: Až se ti jednou bude zdát

1. C 
Až se ti jednou 
G 
bude zdát, 
Ami 
že je osud 
E 
zlej

F 
já vím to se 
C 
může stát, tak 
Dmi 
přesto nezou
G 
fej.

Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce,
že ten koho miluješ, tě přestává mít rád.

R: PoF 
tom nebuď z toho 
C 
smutná – 
F 
i když je to 
C 
tak

F 
i když hořce 
C 
chutná, jak 
G 
člověk pozná
F 
vá,

že C 
sen, kterýmu 
F 
věřil, se 
C 
asi jiným 
Ami 
zdá,

tak G 
lepší než se 
F 
trápit je 
C 
rada prostinká
E 
 


2. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska,
že je to jenom pohádka, pohádka pro děti.
Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky,
a vůbec nic si neslíbí a tak to má asi být.

R: PoF 
tom nebuď z toho 
C 
smutná …


3. Až budeš mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád,
to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát,
já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí
F 
v lásce totiž 
C 
vyhrává, 
G 
ten kdo má rád 
C 
míň.
32

: Bude mi lehká zem

1. C 
Mám pěknou sirku v zubech, 
Gmi 
krempu do čela 

F 
bota zpuchřelá mi 
As 
vrásky nedělá 

C 
jen tou svou sirkou škrtni 
G 
ať se ohřejem 

Až C 
přikryje nás zem 
F 
tak už si neškrtnem 


R: C 
Má, lásko, 
Gmi 
jen ty smíš kázat mi 
F 
nad hrobem 
As 
 

C 
Má zem pak 
G 
bude lehká, bude mi 
C 
lehká zem 

Bude mi F 
lehká ze
C 
m, aá
Gmi 
á… 
Ami F Fmi 
 


2. Mám tu svá vysvědčení, pohlednici z Brém 
A proti pihám krém, co s nimi čert je vem 
Ten čert sám brzo zjistí že má v podpaží 
moc těžké závaží a někde v poli rozpaží 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…

3. Tak dobré ráno milé myši v kostelích 
tak ať vam chutná klíh všech křídel andělských 
A dobrý večer sovo, která myši jíš 
ptáš se zdali mi vzali zavčas spali 
jářku, to si píš 

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…

Už nemám ani klobouk, pluje povětřím 
Jak zvony hledá Řím, či sebe sama, co já vím 
Jen to že co mám tebe už tíží necítím 
Áááá

R: Má, lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem…
33

: Pěkná, pěkná, pěkná

1. D 
Pro tvůj 
Em 
dech já 
D/F# 
skočím po zá
Em 
dech

D 
z mostu, co 
Em 
střídá 
D/F# 
jména,
Em 
 

D 
pro tvý 
Em 
vlasy vstoupím 
D/F# 
do armády 
Em 
spásy,

C 
ať padne měna, jsi tak
A 
 pěkná, pěkná, 
D 
pěkná. 
Em D/F# Em 
 


2. Pro tvůj hlas chvíli pozastavím čas, 
mám v Greenwichi svý známý, 
pro tvý nohy najdu v sobě skrytý vlohy, 
nejsou to fámy, jsi tak pěkná, pěkná, pěkná. 

3. Pro tvůj nos po žhavým uhlí bos 
já přejdu tam a zpátky, 
pro tvůj smích v létě opatřím ti sníh, 
noci jsou krátký a ty pěkná, pěkná, pěkná. 

R: G 
Možná, že 
C 
vrásky 
G 
nezastavím
C 
 

G 
stříbrem 
C 
vlasy ti 
G 
ztěžknou
C 
 

G 
cizí 
C 
krásky 
G 
dobudou Řím,
C 
 

Am 
budou ho drancovat, 
D 
pálit a milovat. 

I kdybych Em 
vzplál jak pocho
D 
deň, nik
Em 
dy nezapo
D 
meň 

C 
pro mě seš dál
A 
 pěkná, pěkná, 
D 
pěkná
Em 
,  
D/F# 
   
Em 
 

C 
zůstaneš dál
A 
 pěkná, pěkná, 
D 
pěkná. 


34

: Proklínám

1. Am 
Prázdnej byt je jako 
F 
past, kde 
Dm 
růže uvad
C G 
nou,

Am 
potisící 
F 
čtu tvůj dopis
Dm 
 na rozlouče
G 
nou, 

C 
píšeš, že 
Am 
odcházíš, když 
Dm 
den se s nocí 
C 
stří
G 
dá, 

Am 
vodu z vína 
F 
udělá, kdo 
Dm 
dobře nehlí
G 
dá. 
Gsus4 G 
 


R: Píšeš: C 
Proklí
G 
nám, 
Am 
ty tvoje 
F 
ústa proklí
C 
nám, 

tvoje G 
oči ledo
Am 
vý, v 
F 
srdci jen sníh, 

C 
sám a 
G 
sám
Am 
 ať nikdy 
F 
úsvit nespa
C 
tříš, 

na ústa G 
mříž, oči oslep
Am 
nou, ať 
F 
do smrti seš 
C 
sám. 


2. Tvoje oči jsou jak stín a tvář den, když se stmívá, 
stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pád, 
sám s hlavou skloněnou, všechny lásky budou zdání, 
potisící čtu tvůj dopis na rozloučenou. 

R: Píšeš: Proklínám, ty tvoje ústa proklínám, … 

35

: Darmoděj

1. ŠAmi 
el včera městem m
Emi 
už a šel po hlavní tř
Ami 
ídě,
Emi 
 

šAmi 
el včera městem m
Emi 
už a já ho z okna v
Ami 
iděl
Emi 
,

nC 
a flétnu chorál hr
G 
ál, znělo to jako zv
Ami 
on

a byl v tom všechen žEmi 
al, ten krásný dlouhý t
F 
ón

a já jsem náhle vF#dim 
ěděl: ano, to je 
E7 
on, to je 
Ami 
on.


2. Vyběh' jsem do ulic jen v noční košili,
v odpadcích z popelnic krysy se honily
a v teplých postelích lásky i nelásky
tiše se vrtěly rodinné obrázky
a já chtěl odpověď na svoje otázky, otázky.

R: NAmi 
a na na
Emi 
 ..
CGAmiFF#dimE7 - 2x 
 

3. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát,
měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad
a on se otočil, a oči plné vran,
a jizvy u očí, celý byl pobodán
a já jsem náhle věděl, kdo je onen pán, onen pán.

4. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel,
a v ústech flétnu měl od Hieronyma Bosche,
stál měsíc nad domy jak čírka ve vodě,
jak moje svědomí, když zvrací v záchodě,
a já jsem náhle věděl: to je Darmoděj, můj Darmoděj.

R: Můj Darmoděj, vagabund osudů a lásek,
jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se,
můj Darmoděj, krásné zlo, jed má pod jazykem,
když prodává po domech jehly se slovníkem.¨

5. Šel včera městem muž, podomní obchodník,
šel, ale nejde už, krev skápla na chodník,
já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon
a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón
a já jsem náhle věděl: ano, já jsem on, já jsem on.

R: Váš Darmoděj, vagabund osudů a lásek,
jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se,
váš Darmoděj, krásné zlo, jed mám pod jazykem,
když prodávám po domech jehly se slovníkem.
36

: Hlídač krav

1. KdC 
yž jsem byl malý, říkali mi naši:

„Dobře se uč a jez chytrou kaši,
F 
až jednou vyrosteš, b
G 
udeš doktorem pr
C 
áv.

Takový doktor sedí pěkně v suchu,
bere velký peníze a škrábe se v uchu,”
jF 
á jim ale na to řek': „Chc
G 
i být hlídačem kr
C 
av.”


R: Já chci mC 
ít čapku s bambulí nahoře,

jíst kaštany a mýt se v lavoře,
F 
od rána po celý d
G 
en zpívat si j
C 
en,

zpívat si: pam pam pamF G C 


2. K vánocům mi kupovali hromady knih,
co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet' jsem z nich:
nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy.
Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech,
každý na mě hleděl jako na pytel blech,
každý se mě opatrně tázal na moje zdraví.

R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře …

3. Dnes už jsem starší a vím, co vím,
mnohé věci nemůžu a mnohé smím,
a když je mi velmi smutno, lehnu si do mokré trávy.
S nohama křížem a s rukama za hlavou
koukám nahoru na oblohu modravou,
kde se mezi mraky honí moje strakaté krávy.

R: Já chci mít čapku s bambulí nahoře …
37

: Když mě brali za vojáka

1. Ami 
Když mě brali za vo
C 
jáka, 
G 
stříhali mě doho
C 
la,

Dmi 
vypadal jsem jako 
Ami 
blbec,

E 
jak ti všichni doko
F 
la, 
G 
la, 
C 
la, 
G 
la,

Ami 
jak ti všichni 
E 
doko
Ami 
la.


2. Zavřeli mě do kasáren, začali mě učiti,
jak mám správný voják býti
a svou zemi chrániti, ti, ti, ti,
a svou zemi chrániti.

3. Na pokoji po večerce ke zdi jsem se přitulil,
vzpomněl jsem si na svou milou,
krásně jsem si zabulil, lil, lil, lil,
krásně jsem si zabulil.

4. Když přijela po půl roce, měl jsem zrovna zápal plic,
po chodbě furt někdo chodil,
tak nebylo z toho nic, nic, nic, nic,
tak nebylo z toho nic.

5. Neplačte, vy oči moje, ona za to nemohla,
protože mladá holka lásku potřebuje
a tak si k lásce pomohla, la, la, la,
a tak si k lásce pomohla.

6. Major nosí velkou hvězdu, před branou ho potkala,
řek jí, že má zrovna volný kvartýr,
tak se sbalit nechala, la, la, la,
tak se sbalit nechala.

7. Co je komu do vojáka, když ho holka zradila,
nashledanou pane Fráňo Šrámku,
písnička už skončila, la, la, la,
jakpak se vám líbila, la, la, la,
nic moc extra nebyla.
38

: Kozel

1. Byl jeden pG 
án, ten kozla m
C 
ěl,

velice sD 
i s ním rozum
G 
ěl,

měl ho moc rád, opravdu mC 
oc,

hladil mu fD 
ous na dobrou n
G 
oc.

2. Jednoho dne se kozel splet',
rudé tričko pánovi sněd',
jak to pán zřel, zařval „jéjé",
svázal kozla na koleje.
3. Zahoukal vlak, kozel se lek':
„to je má smrt”, mečel „mek, mek”,
jak tak mečel, vykašlal pak
rudé tričko, čímž stopnul vlak.
39

: Co bylo dál

1. Někdy si Am 
říkám, jestli ještě znáš mý 
Dm 
jméno,

a jak G 
často na mě myslíš, když jdeš 
C 
spát.

Na zítřek v Am 
televizi hlásí zata
Dm 
ženo,

a v mý G 
hlavě už tak bude napo
Am 
řád.


2. Život jde dál, lásko, musíme si zvykat,
a není dobrý na tý cestě zůstat sám,
pro jeden smutek nemá cenu stokrát vzlykat,
když má svět otevřenou náruč dokořán.

Ref: C 
A co bylo dál, jenom 
Am 
vítr,

Dm 
po nebi se 
G 
mraky honi
C 
ly.

C 
A co bylo dál, jenom 
Am 
vítr,

Dm 
a stromy se až k 
G 
zemi skloni
Am 
ly.


3. V uších mi pořád zněly tvoje něžný věty,
a do vlasů ti sedal bílej sníh,
z oblohy černý jak díra mezi světy,
se na mě snášel a studil na dlaních.

Ref: A co bylo dál, jenom vítr…

4. V tom baru nevěděli, že je venku krize,
z rádia zpíval Cohen „Lásko, jsem tvůj muž",
tys vešla dovnitř jak zhmotnění mý vize,
jako když do srdce mi někdo vrazí nůž…

Ref: A co bylo dál, jenom vítr…

Ref: A co bylo dál, jenom vítr…

40

: Bára

Intro: H E G#mi F#mi A 

1. G#mi 
Jenom se 
C#mi 
ptej, kolem 
E 
plameny tančí, tak 
H 
proč je tady divnej 
A 
chlad

Nepospíchej, kdo tě zavede zpátky a kdo při tobě bude stát

R: Víš já E 
mám spoustu 
G#mi 
známejch v pod
C#mi 
zemí

A divá BáA 
ra (se mnou 
E 
spí)

(Když je E 
noc) všechno krás
G#mi 
ný zdá se 
C#mi 
mi

To sme my A 
dávno prokle
G#mi 


2. Ještě je čas. Jak tě nestvůra kouše, tak schovej nohy do peřin
Okolo nás je toho tolik co zkoušet Na jedno zdraví nevěřím

R: Víš já mám…

3. Kdopak tě zval? Vem si do dlaně růži sevři ji a krve pij
Tak pojď jenom dál, obleč si moji kůži, vysaj mě a použij

R: Víš já mám…
41

: Colorado

G 
Táta vždycky říkal hochu žádný 
C 
strachy

seš kovboj G 
v Coloradu můžeš krávy 
D 
pást

já radši G 
utratil jsem psa a všechny 
C 
prachy

do srdce G 
Evropy já 
D 
v klidu odjel 
G 
krást


Narvaný kapsy prsteny řetězy zlatý
tam kolem krku místní indiáni maj
a ti co nemakaj tak sou nejvíc bohatý
musím si pohnout dokavaď tam rozdávaj

Z Billa na G 
Nováka změním si svý 
C 
jméno

a až tu G 
malou zemi celou 
D 
rozkradem. Rozkradem

tak se G 
vrátím ve svý rodný Colo
Emi 
ra
C 
do

a o tý G 
zlatý žíle 
D 
řeknu doma 
G 
všem


Tam kradou všichni co okolo bydlej
šerif se na ně jenom hezky usmívá
kdyby se nesmál tak ho okamžitě zmydlej
házej mu kosti za to že se nedívá

Místo krav tam nelžu vám prej pasou holky
a když jim nezaplatíš vyrazej ti dech
ale s IQ to tam nebude tak horký
místo na koních tam jezděj v medvědech

Z Billa na Nováka změním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem

Z Billa na Nováka změním si svý jméno
a až tu malou zemi celou rozkradem, rozkradem
tak se vrátím ve svý rodný Colorado
a o tý zlatý žíle řeknu doma všem 
42

: Corrida

Intro: 
E:|--0--0--1p0-----0--------|--1p0-----0--------|--1p0-----0-----|
H:|-------------3-----0--0--|-------3-----0--0--|-------3-----0--|
G:|-------------------------|-------------------|----------------|
D:|-------------------------|-------------------|----------------|
A:|-------------------------|-------------------|----------------|
E:|-------------------------|-------------------|----------------|

1. VešEmi 
kerý slasti pozemský

skryl C 
ďábel v zemi 
A 
Španělský,

kde Emi 
vítr hladí po tváři a 
C 
kastaněty 
A 
zní.


Kde víno tebou proteče
jak voda dobrý člověče
no vida, Corrida, Tě taky rozpálí.

Holky jak růže a řemeny z kůže
a každej si dělá jen co chce a může
a noci, horký noci, ti vaří v žilách krev.

Sangrie mañana od rána do rána
jedna jak druhá by chtěla bejt provdána
za mě, ale hlavně, víno ženy zpěv.

Na D 
vlnách slunce zářící

v Madridu zpívaj slavíci.

R: CerEmi 
veza, rock'n'roll, co
C 
rrida Espa
A 
ñol,

nandej Gmi 
 to seño
F 
rito, por fa
C 
vor.

CerEmi 
veza, rock'n'roll, co
C 
rrida Espa
A 
ñol,

teplý G 
tóny mají 
F 
zvony v Caste
C 
lon.


2xIntro: 

2. Víno stáčí Sancho Pancha,
jedno slovo stačí
a jdem slavit, to nás bavit, v tom sme sakra dobrej tým.

Divadlo končí tou jedinou ranou,
my za všechny bejky tu držíme
minutu ticha. Stejky stranou, Toreadore, co s tim?

Na vlnách slunce zářící
v Madridu zpívaj slavíci.

R: Cerveza, rock'n'roll…
43

: Moderní děvče

C 
Moderní devče, 
F 
když chlapce spatří

G 
vypadá jak klaun 
F 
do cirkusu patří

má růžovou vestu a modrý oči
na diskotéce kolem se točí
Jú ten je báječný, jistě má prachy
my chceme vypadat jednou tak taky
oléo, oléo Rio de Janeiro

Moderní holky nosí pěkný nohy
vypadaj svatě, jenže maj rohy
to jsem si našel moc špatnou cestu
piju a kouřím, ježiš já klesnul
Chtěl bych být jiný, mladý a krásny
milovat děvče a být s ním šťastný
oléo, oléo Leo Kangasero

®: Jenže já jsem C 
denně ožralej

G 
denně ožralej, 
Dmi 
mám velikej

pupek smrdím C 
a sem 
G 
špinavej

C 
Hodne piju, jím, 
G 
ženský nebalím

Dmi 
a když někdy o sobě vím 
C 
hned to osla
G 
vím
44

: Pohoda

Intro: D A E Hmi D A E Hmi D A Hmi 

1. F#mi 
Vezmu tě má milá 
C#mi 
rovnou k nám 
F#mi 
kolem louky, lesy, 
C#mi 
hejna vran

F#mi 
Všude samá 
E 
kráva, samej 
H* 
vůl


2. Máme kino máme hospodu v obci všeobecnou pohodu
Máme hujer, žito, chléb i sůl

Ref: D 
Když se u nás chlapi 
A 
poperou, tak jenom 
E 
nožem anebo 
Hmi 
sekerou

V zimě tam D 
dlouhý noci 
A 
jsou a tuhej 
Hmi 
mráz

D 
Jak jsou naše cesty 
A 
zavátý, tak vezmem 
E 
vidle a nebo 
Hmi 
lopaty

když něco D 
nejde, co na tom 
A 
sejde my máme 
Hmi 
čas


3. Chlapi někdy trochu prudký jsou holky s motykama tancujou
S ranní rosou táhnou do polí

4. Nikdo se tam nikam nežene máme traktory a ne že ne
Až to spatříš, ledy povolí

Ref: Když se u nás chlapi poperou…

5. Hoří les a hoří rodnej dům hoří velkostatek sousedům
To je smůla, drahá podívej

6. Hasiči to stejně přejedou hlavně si moc dobře nevedou
Schovej sirky, ať je neviděj

Ref: Když se u nás chlapi poperou…

Pozn.: V místě H* se hraje nějaký riff, který jde podle mě nejlépe nahradit H2sus.
45

: V pekle sudy válej

C 
Jede vlak no a my jedem v něm 

G 
Vlak s ucpaným 
Dmi 
komínem 

Lidi řvou B 
zmatkujou 

Kdo ví zda to F 
přežijem 


R. C 
V pekle sudy válej 

G 
Z kotle pára 
Dmi 
stoupá 

Na stůl nám B 
to dávej 

Ať to s náma F 
houpá 


2. Zastavit na to není čas 
Musíme jet na doraz 
Připoutat nekecat 
Kdesi protrhla se hráz 

R. V pekle sudy válej… 

M. B 
Nejlíp to vydejchal 

Mašinfíra F 
s topičem 

B 
Jedou si na koksu 

A zatím neví G 
o ničem 


Sólo kytara 

3. Strojvůdce je starej satanáš 
Zve nás všechny na guláš 
Vítám vás jedem dál 
Ty nemáš tak tady máš 

R. V pekle sudy válej… 

4. (recitovaná) Máme tu houby sušený 
A odvar z hlavy makový 
Jídelní vůz narvanej 
No prostě věci takový 

M2. Každej z nás to jinak má 
Tenhle spí ten pospíchá 
Záleží na každym 
Kdo jak si to namíchá 

R. V pekle sudy válej… 2×
46

: Země vzdálená

A E Hmi D F#mi E H H 
 
A 
Smutnej déšť a město v 
E 
kouři, 


Hmi 
ticho prázdnejch rán.
D 
 


F#mi 
Noční můry pijou 
E 
silnej čaj.
H 
 


Smutnej déšť, oči mhouříš, 
už v nich nejsem sám, 
ještě málo žijou, když se ptaj. 
A 
Znám tě mnohem víc, země 
E 
vzdálená,
Hmi D 
 


F#mi 
spát s tajemnou 
E 
záv
H 
ratí.
H 
 


Roky ztratí sílu, 
když ti dál šeptám: 
While my guitar gently weeps. 

Pod správnou hvězdou 
v malým ráji chtěl jsem říct: 
Still my guitar gently weeps. 
G 
Den chová stín v zác
D 
lonách, 


A 
toulavej pár ko
E 
ček, strach, 


G 
sen ti skrývá na 
D 
víčkách, že jsi mou.
A 
 


Bláznům se jen může smát, 
když nám ráno dává mat. 

G 
chtěl jsem dál jen poslou
D 
chat, že jsi mou, že jsi mou.
E F# 
 


H 
Znám tě mnohem víc, země 
F# 
vzdálená,
C#mi E 
 

Asmi 
spát s tajem
F# 
nou závratí.
C# 
 
47

: Anděl

1. C 
rozmláce
Ami 
nýho kostela v 
C 
krabici s 
G7 
kusem mýdla

C 
přinesl 
Ami 
jsem si anděla, 
C 
poláma
G7 
li mu kříd
C 
la,

díval se Ami 
na mě oddaně, 
C 
já měl jsem 
G7 
trochu trému,

C 
tak vtiskl 
Ami 
jsem mu do dlaně 
C 
lahvičku 
G7 
od parfé
C 
mu.


R: C 
A proto, p
Ami 
rosím, věř mi, 
C 
chtěl jsem ho 
G7 
žádat,

C 
aby mi 
Ami 
mezi dveřmi 
C 
pomohl 
G7 
hádat,

C 
co mě čeká 
Ami G7 
 
a nemiC 
ne, co mě čeká
Ami G7 
 
a nemiC 
ne.


2. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.

R: A proto prosím, věř mi…

3. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice.
A tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi,
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.

R: A proto prosím, věř mi…
48

: Karavana Mraků

1. D 
Slunce je zlatou skobou 
Hmi 
na vobloze přibitý,

G 
pod sluncem 
A 
sedlo kože
D 
ný, 
A7 
 

D 
pod sedlem kůň, pod koněm 
Hmi 
moje boty rozbitý

G 
a starý 
A 
ruce sedře
D 
ný.


R: D7 
Dopředu 
G 
jít s tou 
A 
karavanou 
Hmi 
mraků,

schovat svou G 
pleš pod 
A 
stetson děra
Hmi 
vý,

/: jen kousek Emi 
jít, jen 
A7 
chvíli, 
Hmi 
do soumra
Emi 
ku,

až tam, kde Hmi 
svítí město, 
F# 
město běla
Hmi 
vý. 
A7 
 


2. Vítr si tiše hvízdá po silnici spálený,
v tom městě nikdo nezdraví,
šerif i soudce - gangsteři, voba řádně zvolený,
a lidi strachem nezdravý.

3. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí
a zákon džungle panuje,
provazník plete smyčky, hrobař kopat nestačí
a truhlář rakve hobluje.

R: V městě je řád a pro každého práce,
buď ještě rád, když huba voněmí,
/: může tě hřát, že nejsi na voprátce
nebo že neležíš pár inchů pod zemí. :/

4. D 
Slunce je zlatou skobou 
Hmi 
na vobloze přibitý,

G 
pod sluncem 
A 
sedlo kože
D 
ný, 
A7 
 

D 
pod sedlem kůň, pod koněm 
Hmi 
moje nohy rozbitý

G 
a starý 
A 
ruce sedře
D 
ný.


R: Pryč odtud jít s tou karavanou mraků,
kde tichej dům a pušky rezaví,
/: orat a sít od rána do soumraku
a nechat zapomenout srdce bolavý. :/
49

: Kde jsou

CAPO V
R: G 
Kde jsou, 
G 
kdepak 
C 
jsou 

naše G 
velkole
Emi 
pý 
D 
plány
G D 
 

G 
kde jsou, 
G 
kdepak 
C 
jsou - 

na hřbiG 
tově 
Emi 
zako
D 
pány.
G D 
 


1. F 
Sedíš tu 
C 
tiše jako pě
D 
na

F 
žijem svůj 
C 
život, no 
C 
jak se říká - 
D 
do ztracena,

G 
kde jsou, 
G 
kdepak 
C 
jsou 

naše G 
velkole
Emi 
pý 
D 
plány
G D 
 


R: Kde jsou, kdepak jsou 
naše velkolepý plány,
kde jsou, kdepak jsou 
písně nikdy už nedopsány.

2. Život byl prima a neměl chybu,
teď je mi zima a nemám ani na Malinu,
kde jsou, kdepak jsou 
naše velkolepý plány.

https://ulozto.cz/!xZb8SUKxF/karel-plihal-kde-jsou-pdf
50

: Námořnická

1. D 
Maličký námořník v 
G 
krabičce od mýdla

D 
vydal se 
A7 
napříč 
D 
vanou,

bez mapy, buzoly, G 
vesel a kormidla

D 
pluje za 
A7 
krásnou Ja
D 
nou.


R: F#mi7 
Za modrým 
Hmi7 
obzorem 
F#mi7 
dva mysy 
Hmi7 
naděje

E 
lákají odvážné 
A7 
kluky,

D 
snad právě na něho 
G 
štěstí se usměje,

D 
cíl má už 
A7 
na dosah 
D 
ruky.


2. Maličký námořník v krabičce od mýdla
zpocený tričko si svlíká,
moře je neklidný, Jana je nastydlá,
kašle a loďkou to smýká.

R: 

3. Maličký námořník s vlnami zápasí,
polyká mýdlovou pěnu,
loďka se potápí, v takovémto počasí
je těžké dobývat ženu.

R: Za modrým obzorem dva mysy naděje
čekají na další kluky,
maličký námořník i študák z koleje
mají cíl na dosah ruky.
51

: Ráda se miluje

R: RAmi 
áda se miluje, r
G 
áda j
C 
í, r
F 
áda si j
Emi 
enom tak zp
Ami 
ívá,

vrabci se na plotě hG 
ádaj
C 
í, k
F 
olik že č
Emi 
asu jí zb
Ami 
ývá.


1. NF 
ež vítr dostrká k 
C 
útesu t
F 
u její legrační b
C 
árk
E 
u

a PAmi 
ámbu si ve svým n
G 
otes
C 
F 
udělá j
Emi 
en další č
Ami 
árku.


R: Ráda se miluje …

2. Psáno je v nebeské režii, a to hned na první stránce,
že naše duše nás přežijí v jinačí tělesný schránce.

R: Ráda se miluje …

3. Úplně na konci paseky, tam, kde se ozvěna tříští,
sedí šnek ve snacku pro šneky - snad její podoba příští.

R: Ráda se miluje …
52

: Víš


Ami 
Jsi jen je
Fmaj 
dnoduchá a
G 
 voníš ve
C 
snicí 

Ami 
nic tě ne
Fmaj 
rozhází, jsi dívka ta
G 
jně snící. 

Ami 
Jen jedny 
Fmaj 
boty máš, 
G 
o druhý 
C 
nestojíš 

Ami 
a ty se neb
Fmaj 
ojíš, že se mi nel
G 
íbíš. 


R:Ami 
Víš, ty jsi z jin
D 
ýho světa, 

Hmi 
víš, stačí ti jen 
E7 
pouhá věta, 

Ami 
víš, stačí ti 
D 
místo drahejch dá
G 
rků
E7 

Ami 
Víš, to je fakt zají
D 
mavý, 

Hmi 
víš, že tě to se m
E7 
nou baví, 

Ami 
víš, snad je to
D 
 tím, že tě mám rá
G 
d. 


My spolu chodíme, za ruce se vodíme, 
když nejsem střízlivej domů mi cestu ukážeš. 
A celou vejplatu, celou projíme 
a potom stačí nám jen, když se spolu vyspíme. 

R:Víš, ty jsi z jinýho světa 

Třeba jednou přijde den, 
kdy se spolu rozejdem, 
možná nám to nějakej ideál překazí. 
Pak jenom vzpomínej, pak jenom vzpomínej, 
pak jenom vzpomínej a nikomu nepovídej 

R:Víš, ty jsi z jinýho světa 
53

: Ty a já


1. Znám C 
milion blyštivých měst v nich milion 
F 
dveří  

za G 
nimi labyrinty cest co mě lákají 
C 
dál  

C 
nad tím vším ještě víc hvězd chceš ať mě 
F 
střeží 

G 
abych se neztratil abych se nenachy
C 
tal 
Emi 
 


R: ProtožeF 
 ty a já jsme 
G 
jedno jen ze dvou částí  

protože F 
ty a já jsme 
G 
dvě křídla nad propastí 

a tak C 
doufám, že to co mě i tebe tak 
F 
mrazí 

G 
nejsou jen tři tečky na konci 
C 
frá-zí 
Emi 
 

a tak C 
doufám, že to co mě i tebe tak 
F 
mrazí 

G 
nejsou jen tři tečky na konci 
C 
 frá-
Emi 
zí 


2. Znám sto tisíc scénářů v nich sto tisíc rolí 
a uprostřed všech ta jediná co bych chtěl hrát 
je to ta co jsi vepsala do snářů a co nás pojí 
co s ní každý den vstávám a večer jdu spát 

R: 

trumpeta: Am Fmaj7 Em F FG Am Fmaj7 Em F G 

a tak doufám, že to co mě i tebe tak mrazí 
nejsou jen tři tečky na konci frází 
a tak doufám, že to co mě i tebe tak mrazí 
nejsou jen tři tečky na konci frází
54

: Černí andělé

Intro: A A G D 

1. A 
Sex je náš dělá 
G 
dobře mně i 
D 
tobě

A 
Otčenáš bejby 
G 
odříkej až v 
D 
hrobě

A 
Středověk neskončil 
D 
středověk 
G 
trvá

A 
Jsme černí andělé a 
D 
ty jsi byla 
G 
prvá


2. Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka

*: A. I. D.

3. Sex je náš dělá dobře mně i tobě
Otčenáš bejby odříkej až v hrobě
Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříž se teď neopírej, shoříš v tihle době - no no

Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka

*: A. I. D. S.

4. Sex je náš padaj kapky z konců křídel
Nevnímáš zbytky otrávených jídel
Tu svou víru neobrátíš, má krev proudí v tobě - nevíš
O kříž se teď neopírej, shoříš v tihle době - no no

Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá holka
Středověk neskončil, středověk trvá
Jsem černí andělé a ty jsi byla prvá kluk
55

: Nechte zvony znít

C 
Bez tebe mám 
G 
jenom chvíli 
C 
dlouhou, 

naplněnou G 
spoustou divnejch 
C 
snů, 

v nich F 
starý 
C 
kostel 
G 
modlí 
Ami 
se mou 
G 
touhou 

C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít. 


Chtěla bych znát píseň hrozně dlouhou, 
vyzpívat v ní samotu svých snů, 
tys naučil mě polovinu pouhou 
a já prosím: nechte zvony znít. 
®: Emi 
Jen zvony ví, co jsi mi 
Ami 
vzal, 

D 
jen zvony ví, co bude 
G 
dál. 


Přijde jednou skladatel a básník, 
kterej umí sto divnejch snů žít, 
má píseň bude růst jak křehkej krápník 
a já prosím: nechte zvony znít, 
C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít, 

C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít. 


®:
®: Emi 
Jen zvony ví, co jsi mi 
Ami 
vzal, 

D 
jen zvony ví, co bude 
G 
dál. 


Přijde jednou skladatel a básník, 
kterej umí sto divnejch snů žít, 
má píseň bude růst jak křehkej krápník 
a já prosím: nechte zvony znít, 
C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít, 

C 
a já prosím: 
F 
nechte zvony 
G 
znít. 


®: 
56

: Zvonkoví Lidé (Ring-o-ding)

1. C 
Za mořem 
G 
nejhlubším, za 
F 
horou vyso
G 
kou,

C 
za lesem 
G 
smutnějším, než 
F 
oči dětí 
G 
jsou,

křídla F 
vran, tisíc 
G 
bran,

devět F 
řek vede 
G 
tam. Pos
C 
louchej …


2. Za bránou tisící, tam zvonková je zem
a lidé zvonkoví v ní zvoní celý den,
pro váš pláč, pro váš smích,
ring-o-ding, i pro váš hřích. Poslouchej …

3. V ulicích z perleti a lístků okvětních,
domečky skleněné a z křídel motýlích
barevný vodopád,
má barev víc, než můžeš znát. Poslouchej …

4. A lidé zvonkoví ve zvoncích zrození,
když se stane neštěstí, svým zvonkem zazvoní
ring-o-ding, ring-o-ding,
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej …
5. Nemocní se uzdraví a slunce začne hřát,
auta se vyhnou a kdo nemoh, může vstát,
ring-o-ding, ring-o-ding,
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej …

6. Přichází i mezi nás, i mezi námi jsou,
na první pohled je nepoznáš, když po ulici jdou,
zazvoní, když přijde čas,
kde by mlčky stál každý z nás. Poslouchej …

7. Já zpívám pohádku pro děti zvonečků,
pro vlásky holčiček, pro ouška chlapečků,
ring-o-ding, ring-o-ding,
ring-o-ding, ring-o-ding. Poslouchej …

8. Až jednou vyrostou, pak jistě zazvoní,
mí lidé zvonkoví ve zvoncích zrození
pro váš pláč, pro váš smích,
ring-o-ding, i pro váš hřích. Poslouchej …

*: Ring-o-ding-o-ring-o-ding-o-ring-o-ding-o-ding.
57

: Nonstop

1. D 
Tátovi nesmím zkřížit krok, pro něj jsem pouhej disko
A 
cvok,

pro mámu pořád jen dítě D 
jsem.

Brácha ten hlídá jen svůj džob, stal se z něj velkej pán a snob,
kdo jsem já, to nemaj ponětí.

Hmi 
Nemůžou znát mý nápady, 
G 
ty pěkně v sejfu 
A 
mám,

Hmi 
jen tobě můžu vážně říct, 
G 
jsem vítr, huri
A 
kán, já chci žít


R: D 
Nonstop, krásně a 
A 
nonstop, a s tím, co 
G 
přijde, 
A 
mám chuť se 
D 
rvát.

Nonstop, já chci žít nonstop, a s tím, co přijde, mám chuť se rvát.

2. Život je senza k dívání, jenomže dá to koumání, vymyslet,
jak by se zmáknout dal.
Nejsem už dítě mejdanů, teď jsem svůj, tím už zůstanu,
jenomže to právě jen ty víš.

Už nejsem dítě mejdanů, už nejsem módní hit,
láká mě vůně príma dnů a chci jen nonstop žít, já chci žít

R: Nonstop, krásně a nonstop…

R: Nonstop, krásně a nonstop…
58

: Bitva o Karlův most

C 
Má vlasy 
G 
dlouhý do půl 
C 
pasu

C 
k turistům 
F 
jistou náklon
C 
nost

C 
barokní 
G 
sochy v letním 
C 
jasu

C 
sedí tu 
F 
jako hejno 
C 
vos

/: Ami 
má vlasy do 
Emi 
pasu a 
F 
jen tak pro ra
C 
dost

C 
nabízí 
G 
ortel nebo 
C 
spásu :/ 
C 
spásu
F 
 

F 
v bitvě o Karlův 
C 
most

Emi 
To pro te
F 
be král Karel 
C 
Čtvrtý

F 
má lá
Emi 
sko vlasa
Dmi 

/: G 
dával 
C 
  do malty 
F 
žloutek

Emi 
a mrhal 
Dmi 
úsilím a 
C 
pruty 
F 
ze zla
C 
ta :/

Má vlasy dlouhý do půl pasu
svůj bledej šampónovej chvost
a svádí právě toho času
bitvu o Karlův most
/: má v očích muškety, děla
a čeká na Švéda
klíč ke zbrojnici těla
až na Kampě mu dá :/
To pro tebe král Karel Čtvrtý …
Máš vlasy dlouhý do půl pasu
tvou svatou válku vidí most
barokní sochy v letním jasu
a Němců kolem jako vos
/: máš vlasy do pasu
a jen tak pro radost
nabízíš ortel nebo spásu:/
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
v bitvě o Karlův most
59

: Abych tu žil

1. Kapsy C 
mám, - 
F 
abych v nich měl 
C 
díru, 

boty mám - a na nich letní G 
prach. 

Pod šiE 
rou oblo
E7 
hou jsem se 
Ami 
sám usa
F 
dil, 

že C 
mám chuť v hlavě si 
Dmi 
srovnat, 

G7 
pro co jsem 
C 
žil. 


2. Píseň mám, abych měl co zpívat, 
oheň mám, aby mě tu hřál. 
Pár snů mám, abych dál za nocí je tu snil, 
že mám jeden lidskej úděl ten, 
abych tu žil. 

3. Louky mám, abych se moh' toulat, 
lesy mám, abych měl kam jít. 
Dlouhý proud řeky mám, abych shýbnul se a pil, 
že mám to výsadní právo, 
abych tu žil. 

modulace do D dur 

4. Slunce D 
mám, - 
G 
na cestu mi 
D 
svítí, 

štíty hor - a jejich úboA 
čí. 

Lásky F# 
mám nesčet
F#7 
né, abych se 
Hmi 
sám přesvěd
G 
čil, 

že D 
mám to, co mi 
Emi 
stačí, 

A7 
abych tu 
D 
žil. 


zpět do C dur

5. Kapsy mám, - abych v nich měl díru, 
boty mám - a na nich letní prach. 
Pod širou oblohou jsem se sám usadil, 
že mám chuť v hlavě si srovnat, 
pro co jsem žil.
60

: Buráky

1. G 
Když Sever válčí s Jihem a 
C 
zem jde do vál
G 
ky 

a v polích místo bavlny, teď A 
rostou bodlá
D 
ky. 

G 
A ve stínu u silnice vidíš 
C 
z Jihu vojá
G 
ky, 

jak se tu válej' v trávě a D 
louskaj' burá
G 
ky. 


Ref: 
G 
Hej hou, hej hou, nač 
C 
chodit do vál
G 
ky, 

je lepší doma sedět a A 
louskat burá
D 
ky. 

G 
Hej hou, hej hou, 
C 
nač chodit do vál
G 
ky, 

je lepší doma sedět a D 
louskat burá
G 
ky. 


2. Plukovník sedí v sedle, volá: „Yankeeové jdou!" 
Ale mužstvo v trávě leží, prej už dál nemohou. 
Pan plukovník se otočí a koukne do dálky, 
a vidí tu slavnou armádu, jak louská buráky. 

Ref: G 
Hej hou, hej hou… 


3. Až tahle válka skončí a jestli budem žít, 
své milenky a ženy pak půjdem políbit. 
Když zeptají se: „Hrdino, cos' dělal za války?" 
„Jo, flákal jsem se s kvérem a louskal buráky.” 

Ref: G 
Hej hou, hej hou…
61

: Prodavač

G 
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všechny známé,

my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme,
prodáváme, vyděláváme, co kdo chcete, tak to máme,
co nemáme objednáme, všechno známe, všechno víme,
poradíme, posloužíme.

1. G 
Stál krámek v naší ulici, v něm 
C 
párky, buřty s hořčicí

D7 
bonbóny a sýr a sladký 
G 
mák.

Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají
a ochutnával od okurek lák
C 
pro mou duši nevinnou pan 
G 
vedoucí byl

hrdinou, když A7 
po obědě začal pro
D7 
dávat

G 
Měl jazyk mrštný jako bič a 
C 
já byl z něho celý pryč

a touD7 
žil jsem se prodavačem 
G 
stát.


R: G 
Pět deka, deset deka, dvacet deka, třicet deka,

C 
kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna veka,

D7 
všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete, jen si račte 
G 
říct.
Čtyři kila, deset kilo, dvacet kilo, třicet kilo,
navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo,
prosím pěkně, mohu nechat o jedenáct deka víc.

2. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil
a moh být ze mě prodavačů král.
Jenomže, jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas
a znenadání na jevišti stál.
I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou Fešáků
a nikdo vlastně neví, co jsem zač
Mě potlesk hřeje do uší a mnohý divák netuší,
že mu vlastně zpívá prodavač.

R: Pět deka, deset deka,…

Vím, že se život rozletí a sním o konci století,
kdy nikdo neví, co je chvat a shon 
a dětem líčí babička, jak vypadala elpíčka
a co byl vlastně starý gramofon.
I kdyby v roce dva tisíce byla veta po muzice,
obchod je věc stále kvetoucí.
Už se vidím, je to krása, ve výloze nápis hlásá:
Michal Tučný : odpovědný vedoucí.

R: Pět deka, deset deka,…
62

: Tam u nebeských bran

D A D B 
 


1. G 
Měl jsem 
D 
rád pár písní v nich jsem 
A 
žil

cesty toulavý ty o kterých jsem D 
snil

s vlídnou G 
tmou když v letě kráj šel 
D 
spát

G 
poznal 
D 
jsem že 
A 
tenhle svět mám 
D 
rád


2. Bez řečí jsem každou práci vzal
A měl problémy že málem jsem to vzdal
Po každé jsem vstal a zkoušel jít
Pro tu čest že směl jsem vámi žít

®: G 
Měl jsem 
A 
rád

Stín stroG 
mů, říčný 
D 
proud

G 
Štíty 
A 
hor co nej
G 
dou překle
D 
nout

KrásnějG 
ší svět vůbec nehle
D 
dám

G 
To řeknu 
D 
vám

Tam A 
u nebeských 
D 
bran 
G D A D G D 
 


3. Dětský smích A vlání konský hřív
Něco moudrých vět Co měl jsem znát už dřív
Slunce zář Když hřála do mých zad
Poznal jsem Že tenhle svět mám rád

®: 
®: 

To řeknu vám
Tam u nebeských bran
63

: Bedna od whiskey

1. Ami 
Dneska už mě 
C 
fóry ňák 
Ami 
nejdou přes py
E 
sky, 

Ami 
stojím s dlouhou 
C 
kravatou na 
Ami 
bedně 
E 
vod whis
Ami 
key.

Ami 
Stojím s dlouhým 
C 
obojkem 
Ami 
jak stájovej 
E 
pinč,

Ami 
tu kravatu, co 
C 
nosím, mi 
Ami 
navlík 
E 
soudce 
Ami 
Linch. 
R:

A 
Tak kopni do tý 
D 
bedny, ať 
E 
panstvo neče
A 
ká,

jsou dlouhý schody D 
do nebe a 
E 
štreka dale
A 
ká.

Do nebeskýho D 
báru já 
E 
sucho v krku 
A 
mám,

tak kopni do tý D 
bedny, ať 
E 
na cestu se 
A 
dám.
Ami 
  


2.Mít tak všechny bedny vod whisky vypitý,
Postavil bych malej dům na louce ukrytý,
Postavil bych malej dům a z vokna koukal ven
A chlastal bych tam s Bilem a chlastal by tam Ben.

R: 

3.Když jsem štípnul koně a ujel jen pár mil,
Nechtěl běžet, dokavád se whisky nenapil,
Zatracená smůla zlá, zatracenej pech,
Když kůň cucá whisku jak u potoka mech.

R: 

4.Až kopneš do tý bedny, jak se to dělává,
Do krku mi zvostane jen dírka mrňavá,
Jenom dírka mrňavá a k smrti jenom krok,
Má to smutnej konec, a whisky ani lok.

Tak kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká,
Jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká,
Do nebeskýho baru, já sucho v krku mám,
Tak kopni do tý bedny!
64

: Písnička pro tebe

Intro: F C G C 

1. F 
To je ta 
C 
písnička
G 
 
 pro teC 
be 
F 
 
C 
z autobu
G 
C 
ku 

mraziF 
vé a 
C 
modravé 
G 
obrysy 
C 
mraků, 
F 
ptá
C 
ků a pane
G 
C 
ků 


F 
Nic není 
C 
co by stá
G 
lo aspoň 
C 
za něco

F 
A něco 
C 
nestojí 
G 
ani za 
C 
to 

Nic není co by stálo aspoň za něco 
A něco nestojí ani za to 

Mezihra: F C G C 

2. F 
Co za to 
C 
stojí to 
G 
neví nikdo. 
C 
Někdo

F 
možná snad, 
C 
ale ni
G 
kdo neví 
C 
kdo

Co za to stojí to neví nikdo, nikdo 
To je tá písnička pro tebe

To je ta písnička pro tebe z autobusáku 
mrazivé a modravé obrysy mraků, ptáků a paneláků 

Mezihra: F C G C 
Sólo: F C G C 

Outro: F 
To je ta 
C 
písnička
G 
 
 pro teC 
be 
F 
 
C 
z autobu
G 
C 
ku 

mraziF 
vé a 
C 
modravé 
G 
obrysy 
C 
mraků, 
F 
ptá
C 
ků a pane
G 
C 
ků 

F C 
 
pro teG 
be, pro te
C 
be, pro te
F 
be, pro te
C 
be, pro te
G... 
be…
65

: Jižní kříž

1. D 
Spí Jižní kříž, 

jak Hmi 
říkali jsme hvězdám kdysi v 
A 
mládí, 

to Emi 
na studený zemi 

ještě D 
uměli jsme 
Hmi 
milovat a 
A 
spát. 

2. Dál, však to víš, 
světem protloukal ses, jak ten život pádí, 
dneska písničky třeba vod Červánku 
dojmou tě, jak vrátil bys' to rád. 
R: Zase Emi 
toulal by ses Foglarovým 
D 
rájem 

Hmi 
stavěl Bobří 
A 
hráz, 

se smečkou Emi 
vlků čekal na jaro, 

jak D 
stejská se, až 
Hmi 
po zádech jde 
A 
mráz. 

3. Spí Jižní kříž, 
vidí všechna místa, kde jsi někdy byl, 
to když, naplněnej smutkem, 
jsi plakal, plakal nebo snil. 
R: 
66

: Ptáčata


1. G 
Na kolejích stála, za uchem květ,

G 
vlasy trávou zavázaný.

C 
S kytarou na zádech, 
G 
strun už jen pět,

D7 
hezký oči uplaka
G 
ný.


2. Opuštěnejch ptáčat plnej je svět,
hnízda hledaj neví co dál.
Vyšlápli jsme ránem a v neděli zpět,
za tejden jsem u trati stál.

Ref.: C 
Víš, holky těžší to 
G 
maj,

Am 
víš, 
C 
holky těžší to 
G 
maj.


3. Říkal jsem jí štístko zatoulaný,
vždycky smála se a začala hrát.
O potocích, trávě a o znameních,
co lidi uměj ze zloby dát.

Ref.: Víš, holky…

Na kolejích stála…
67

: Rodné údolí

1. Cesta D 
má přede mnou v dáli 
G 
mizí, 

každý D 
krok v srdci mém zabo
A 
lí, 

zakrátD 
ko bude 
D7 
mi všechno 
G 
cizí, 

nespatD 
řím své 
A 
rodné údo
D 
lí. 


Ref: Ja volám D 
nashledanou, 
G 
nashledanou, 

D 
nashledanou, 
A 
rodné údo
D 
lí, 

Ja volám D 
nashledanou, 
G 
nashledanou, 

D 
při vzpomínce 
A 
srdce zabo
D 
lí. 


2. Oči mé nevidí, jak se stmívá, 
nevidí, co jsem měl tolik rád, 
jediné, co mi teď ještě zbývá: 
rodnému údolí sbohem dát. 

Ref: Ja volám D 
nashledanou… 


3. Proč se den za každou nocí vrací, 
proč se čas na chvíli nezastaví, 
nemusel bych ti své sbohem dáti, 
kdyby dnešní den navěky byl. 

Ref: Ja volám D 
nashledanou… 
68

: Růže z papíru

1. Do tvých Dmi 
očí jsem se zbláznil a teď 
E7 
nemám, nemám 
Gmi 
klid,

Ami 
hlava třeští, asi tě mám 
Dmi 
rád,

stále někdo říká: vzbuď se, E7 
věčně trhá 
Gmi 
nit,

Ami 
studenou sprchu měl bych si 
Dmi 
dát.


R: D7 
Na pouti jsem vystřelil 
Gmi 
růži z papíru,

C7 
dala sis ji do vlasů, kde 
F 
hladívám tě 
A7 
rád,

Dmi 
tomhle smutným světě jsi má 
Gmi 
naděj na víru,

že Ami 
nebe modrý ještě smysl 
Dmi 
má.


2. Přines' jsem ti kytku, no co koukáš, to se má,
tak jsem asi jinej, teď to víš,
možná trochu zvláštní v dnešní době, no tak ať,
třeba z ní mou lásku vytušíš.

R: Na pouti jsem vystřelil…
R: Na pouti jsem vystřelil…
69

: Skládanka

1. Tak od dneška A 
vím, jak zavíráš 
Hmi 
oči, když pusu ti 
A 
dávám, 

jak otáčíš hlavu, všechno už Hmi 
víš, to, co bych 
A 
chtěl, 

snad se mi E 
zdáš, nebo nechápu nic, 

snad jsem jen F#mi 
blázen, co chtěl bych 
D 
víc, 

ty můj A 
vánku, skládanko 
Hmi 
hezká z kouzelnejch 
E 
chvil. 


2. Do závěsů nutí se den a my máme půlnoc, 
cítím tvůj dech a trochu se bráním hladit tě víc, 
poprvé blízko, blízko tě mám 
a tvoje tvář je plná stop mých, 
začnu se bát, jestli to moje rád ti neublíží. 

3. A už se mi stýská, pitomej čas, už musíš jít, 
uklidím okurky, polštáře, naposledy pusu ti dám, 
ruce si chvíli nebudu mýt, 
pel z tvojí kůže nechci si vzít, 
tak zase zítra, ty můj vánku milovaný. 

4.=1. + milovaA 
ná … 
70

: Stánky

1. D 
U stánků na 
G 
levnou krásu

D 
postávaj a 
Em 
smějou se času

D 
cigaretou a 
A 
holkou co nemá kam 
D 
jít.


2. Skleniček pár, pár tahů z trávy
uteče den jak večerní zprávy
neuměj žít, bouřej se a neposlouchaj.

R: G 
Jen zahlídli svět maj na 
A 
duši vrásky

tak máD 
lo jen, tak málo 
Em 
je lásky

D 
ztracená víra 
A 
hrozny z vinic neposbí
D 
rá.


3. D 
U stánků na 
G 
levnou krásu 
D 
postávaj

a ze Gmi 
slov a hlasů 
D 
poznávám

jak A 
málo jsme jim stačili 
D 
dát.


R: 
R: 
71

: Jasná zpráva

Sólo: 

1. SG 
končili jsme, jasná zpráva,

Emi 
proč o tebe z
C 
akopávám d
D 
ál,

Ami 
projít bytem 
C 
já abych se b
G 
ál.


2. Dík tobě se vidím zvenčí,
připadám si starší menší sám,
kam se kouknu, kousek tebe mám.

R: Emi 
Pěnu s vůní j
Hmi 
ablečnou, v
Emi 
yvanulý s
Hmi 
prej,

Emi 
telefon, cos u
G 
střihla mu šň
D 
ůru,

Emi 
knížku krásně z
Hmi 
bytečnou, 
Emi 
co má lživý 
Hmi 
děj,

Emi 
píše se v ní, j
G 
ak se lítá v
D 
zhůru,

lítá vG 
zhůru, ve dvou vz
D 
hůru.


2. Odešla's mi před úsvitem,
mám snad bloudit vlastním bytem sám,
kam se kouknu, kousek tebe mám.

Sólo: 

R: Pěnu s vůní jablečnou…

3. Skončili jsme jasná zpráva,
není komu z okna mávat víc,
jasná zpráva, rub, co nemá líc.

Sólo: 2× 4/4

E:|-7---------|-----------7--7-------|----7-8-10-12--12-10-8-|-7--------
B:|---8-------|---7-8-10--------10-8-|-10--------------------|---8------
G:|-----7~~~~-|-9--------------------|-----------------------|-----8~~~-
D:|-----------|----------------------|-----------------------|----------
A:|-----------|----------------------|-----------------------|----------
E:|-----------|----------------------|-----------------------|----------
72

: Okno mé lásky

1. G 
Kdo tě líbá, když ne 
C 
já,

G 
kdo tě hlídá když ne 
C 
já,

G 
okno v přízemí je 
F 
zavřené i 
C 
dnes, lásko 
G 
má.


2. Kdo ti zpívá, když ne já,
kdo tě hlídá když ne já,
okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má.

R. Emi 
A v jeho 
D 
lesku vidím 
C 
přicház
D 
et

Emi 
sebe ve vě
D 
ku patnáct 
C 
let

Emi 
a znovu ří
D 
kám spoustu 
C 
něžných vět:

G 
Ty, 
C 
já, 
G 
jsme 
C 
my, 
G 
ty a 
D 
náš 
C 
svět.


3. Kdo tě budí, když ne já,
kdo tě nudí, když ne já,
okno v přízemí je zavřené i dnes, lásko má.

Mezihra

R. Emi 
A v jeho 
D 
 lesku…


4. Kdo tě hladí, když ne já,
kdo tě svádí, když ne já,
kdo tě zradí když ne já.

G 
Ty, 
C 
já, 
G 
jsme 
C 
my, 
G 
my 
D 
a náš 
C 
byl svět.
73

: Osmý den

1. G 
Z kraje týdne málo jsem 
C 
ti 
G 
vhod
C 
 

G 
ve středu pak ztrácíš ke mně 
C 
kód

Ami 
sedmý den jsem s tebou i když 
D 
sám

osmý den G 
schází nám
C G C 
 


2. V pondělí máš důvod k mlčení
ve středu mě pláčem odměníš
v neděli už nevím že tě mám
osmý den schází nám

R: D 
Tužku nemít 
C 
nic mi nepov
G 
íš

D 
řekni prosím 
C 
aspoň přísl
G 
oví

D 
osmý den je 
C 
nutný já to 
Ami 
vím

C 
sedm nocí 
Ami 
spíš jen 
G 
spíš vždyť víš


3. Někdo to rád horké jiný ne
mlčky naše láska zahyne
pak si řeknem v duchu každý sám
osmý den scházel nám

R: Tužku nemít …
74

: Otázky

1. KC 
olik mám ještě dní, n
F 
ež přijde poslední,

jG 
ak dlouho budu ještě zpívat a hr
C 
át,

kolik je na zemi cest, ktF 
erou mám dát se vést,

nG 
ebo už myslet mám na návr
C 
at?

R: Posečkej, lásko mC7 
á, okamži
F 
k, vž
D 
dyť svět je veliký otaz
G 
ník,

pC 
ořád se jenom ptáš 
F 
a odpovědi, 
G 
tý se nedoč
C 
káš.

*: JE 
á jen vím: v zimě strom n
Ami 
ekvete,

v lAmi/G 
étě sníh n
F 
epadá, v n
E 
oci je tm
Ami 
a,

rád tě mAmi/G 
ám, jen nept
F 
ej se, pr
C 
oč - nevím s
G 
ám.

2. Kde je tvůj dětský smích a proč je láska hřích,
kolik jen váží bolest člověčí,
proč je zlato drahý kov a proč je tolik prázdných slov,
proč chce každý být největší?
R: 
*: Já jen vím: řeky proud musi dál,
v žilách krev pěnivá, kdo ji tam dal,
rád tě mám, jen neptej se, proč - nevím sám.
3. Kolik je slunci let: milion nebo pět,
myslíš, že zítra ráno vyjde zas,
kolik je ulic, měst, proč umí kytky kvést,
proč nikdo neslyší můj hlas?
75

: Veď mě dál cesto má

1. C 
Někde v dálce 
Ami 
cesty končí, 

G 
každá prý však 
F 
cíl svůj 
C 
skrývá

Někde v dálce Ami 
každá má svůj cíl 

G 
ať je pár chvil dlouhá 
F 
nebo tisic 
C 
mil


R: Veď mě C 
dál, cesto 
G 
má, 

veď mě Ami 
dál, vždyť i 
F 

Tam kde C 
končíš, chtěl bych 
G 
dojít

Veď mě F 
dál, cesto 
C 


2. Chodím dlouho po všech cestách, 
všechny znám je, jen ta má mi zbývá
Je jak dívky co jsem měl tak rád
Plná žáru bývá, hned zas samý chlad

*: Ami 
Pak na 
G 
patník 
C 
poslední 

napíšu křídou F 
jméno své

A pod C 
něj, že jsem 
G 
žil 
C 
hrozně 
G 
rád

Ami 
Písně své, co mi 
B 
v kapsách zbydou

F 
Dám si bandou 
C 
cvrčků hrát

G 
půjdu spát, půjdu 
G7 
spát.


7 B/H
76

: Pražce

1. A 
Házím tornu na svý záda, feldflašku a sumky, 

E7 
navštívím dnes kamaráda z železniční průmky.


R: Vždyť je A 
jaro, zapni si kšandy, 

pozdravuj E7 
vlaštovky a muziko, ty 
A 
hraj. 


2. Vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, 
stojím v České Třebové a všude kolem pražce. 
3. Pohostil mě slivovicí, představil mě Mařce, 
posadil mě na lavici z dubového pražce. 
4. Provedl mě domem - nikde kousek zdiva, 
všude samej pražec, jen Máňa byla živá. 
5. Plakáty nás informují: „Přijď pracovat k dráze,
pakliže ti vyhovují rychlost, šmír a saze.”
6. A jestliže jsi labužník a přes kapsu se praštíš, 
upečeš i krávu na železničních pražcích. 
7. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, 
když na nohu si pustíš železniční pražec. 
8. Když má děvče z Třebové rádo svého chlapce, 
posílá mu na vojnu železniční pražce. 
9. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, 
Děda Mráz jim nepřinese ani jeden pražec. 
10. Před děvčaty z Třebové chlubil jsem se silou, 
pozvedl jsem pražec, načež odvezli mě s kýlou. 
11. Pamatuji pouze ještě operační sál, 
pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal. 

R2: A bylo jaro, zapni si kšandy, 
lítaly vlaštovky a zelenal se háj. 
77

: Kým pri mne spíš

1. Kým tu D 
spíš môžeš dnes byť celkom 
G 
pokojná

Kristus nesie svoj D 
kríž, chlapci zomierajú 
F#mi 
vo vojná
G 
ch

a stúpajú Hmi 
rieky 
G 
dnes nie je nik 
Hmi 
sám je dobré byť s 
E 
niekým,

láska G 
chodí po dome ako 
A 
myš kým pri mne 
D 
spíš


2. Kým pri mne spíš v bankách zatiaľ kradnú zlodeji
dnes nám nevezmú nič, Jana z Arku vchádza do dejín
a tigre sú v klietkach, nik nemôže prísť a odísť viac niet kam
láska neošúcha sa ako plyš kým pri mne spíš

R.: A 
Ja som tvoj anjel 
Hmi 
strážca nech nemusíš sa 
G 
báť sa kým pri mne 
D 
spíš 

F#mi 
ďalej zhlboka 
Hmi 
dýchaj a vesmír nech ti
G 
ká kým tu 
D 
spíš, 

C 
 
G 
úú kým pri mne tíško 
D 
spíš


3. Kým tu spíš veľa výstrelov si nájde cieľ, dogy objavia skrýš
z neba spadne zopár lietadiel a zubatá zúri
ty nesmieš sa báť veď pevné sú múry
láska svieti viac než na južný kríž, kým pri mne spíš

R.: 
C 
 
G 
kým pri mne tíško 
D 
spíš

C 
 
G 
kým pri mne tíško 
D 
spíš
78

: Láska je tu s nami

1. Ami 
Kadekto 
F 
súťaží o 
Dmi 
rýchlejší 
G 
úder

C 
Zbitý a 
F 
bez lásky 
Dmi 
ťažko niekto 
G 
zmúdrel

Ami 
Povoľte 
F 
myšlienky 
Dmi 
zovreté do 
G7 
pästí. 


®: F 
Láska 
G 
je tu s vami 
C 
buďte s 
Ami 
ňou

F 
Láska 
G 
je tu s nami, 
C 
buďme s 
C7 
ňou

F 
Láska 
G 
je tu s vami, 
C 
buďte s 
Ami 
ňou

Dmi 
Chce sa nás 
G 
dotknúť


2. Kadekto hovorí, je to zlé a vie čím
Láska však vraví že niet sa z čoho liečiť
Povoľte myšlienky zovreté do pästí.

®: 

3. Veď láska nenosí nikdy žiaden nápis
rozdá sa pre všetkých s tým sa darmo trápiš
Povoľte myšlienky zovreté do pästí.

®: 
79

: Dívám se, dívám

1. D 
Dívám se dívám a ty 
A 
spíš 

matně se leskne malý G 
kříž 

stoupá a klesá tvoje hruď 
a já si říkám Bůh jen D 
suď 

Bůh jen A 
suď 


2. Zdali až jednou blýskne se 
a vítr liják přinese 
vezmeš mě k teplu pod tvůj plášť 
jestli to pro mě uděláš 

REF: D 
Když budu sedět nehnu
A 
tě 

a zase Dmaj7 
znovu zklamu 
E 
tě 

svým dojmem, že jsem na poušD 
ti 

a že mě štěstí opouštA 
í
E 
 (ach!) 


3. Zeptáš se kam jsi oči dal 
tvá šťastná hvězda svítí dál 
jdi za ní já tu držím stráž 

D 
Tak se p
G 
tám jestli to 
A 
uděláš 

D 
Tak se 
Gmaj7 
ptám jestli to udě
A 
láš 

G 
Pro mě udě
D 
láš 
A G A D G D 
 


modulace do E dur 

4. E 
Co když se těžce zadlu
B 
žím 

i ten kříž prodáš – co já A 
vím 

když mě mé masky unaví 
stáhneš mě k sobě do tráE 
vy, do trá
B 
vy 


a klidně řekneš hroznou lež: 
na svoje léta hezkej jseš 
před sebou ještě všechno máš 
jestli to pro mě uděláš

REF: E 
Co když mě zapřou přáte
B 
lé 

a budu s E 
cejchem na 
F# 
čele 

podroben strašné žaloE 
bě 

vzkážeš mi: stojím při toB 
bě, jen při to
F# 
bě (ach!)


5. Jediná vždycky budu stát 
i když ti celý svět dá mat 
věřím ti všecko - braň se, snaž 

E 
Jen se p
A 
tám zda to 
B 
uděláš 

E 
jen se p
A 
tám jestli to 
B 
uděláš 

A 
pro mě uděl
E 
áš 
E A B 
 


Zpět do D dur

6. Stoupá a klesá tvoje hrud' 
tak spolehlivě jako rtut' 
na teploměru našich dní 
ráno svět zuby vycení, vycení 
7. A mně se mnohé nezdaří 
ale tvé prsty po tváři 
mi zvolna přejdou každý zvlášt' 

Vím že to pro mě uděláš 
já vím že to pro mě uděláš 
všechno uděláš
80

: Na hotelu v Olomouci

1. Gmi 
V půlce ledna, ve tmé 
Dmi 
tmoucí,

F 
na hotelu v Olo
C 
mouci.

Gmi 
Kdo jste pane? Šátrám 
Dmi 
dlaní…

řekla bych, že F 
Mastroia
C 
ni.

TenGmi 
 je ale mrtvej 
Dmi 
přece.

F 
Leží v zemi, a ne v 
C 
dece,

Gmi 
pod níž slyším srdce 
B 
tlouci

na hotelu v F 
Olomou
C 
ci.


2. Má dlaň je jak pytlák v lese,
tlukot srdce zrychluje se.
Nejste starší ročník, ba ne,
rty však máte rozpukané…
Moře smutku je holt slané.
Chyťte se mne, chyťte, pane!
Jsem to stéblo pro tonoucí
na hotelu v Olomouci.

3. Chytil jste mě v smyčce hada.
Ale kdo jsem? Zkuste hádat.
No, to sotva uhádnete.
Budu totiž vším, čím chcete.
Krásnou, blbou, útlou, tučnou,
oněmělou, či tak hlučnou
až si zacpou uši brouci
na hotelu v Olomouci.

4. Ztěžka dýchám. Byls jak zvíře.
A teď spíš. Jsi se vším smířen.
Do ruky si boty beru…
Než ti zmizím v raním šeru,
políbím tě. To se může.
Líbám přece svého muže.
Však víš - změna neublíži.
Příští pátek v Kroměříži.

81

: Bláznova ukolébavka

G 
Máš, má o večko, 
D 
dávno spát i 
C 
píseň ptáků 
G 
končí, 

G 
kvůli nám přestal 
D 
vítr vát, jen 
C 
můra zírá 
G 
zvenčí, 

já D 
 znám její zášť, tak 
C 
vyhledej skrýš, 

zas A 
má bílej plášť a v 
C 
okně je 
D 
mříž. 


Ref: 
G 
Máš, má o večko, 
D 
dávno spát, 

C 
 můžeš hřát, ty mě 
A 
můžeš hřát, 

vždyť G 
přijdou se 
C 
ptát, 

C 
zítra zas 
G 
přijdou se 
C 
ptát, 

C 
jestli ty v 
G 
mých předsta
C 
vách už 
G 
mizíš. 


Ref: G 
Máš, má ovečko… 


G 
Máš, má ovečko, 
D 
dávno spát, dnes 
C 
máme půlnoc 
G 
temnou, 

G 
ráno budou nám 
D 
bláznům lát, že 
C 
ráda snídáš se 
G 
mnou, 

proč D 
měl bych jim lhát, že 
C 
jsem tady sám, 

když A 
tebe mám rád, když 
C 
tebe tu 
D 
mám. 


Ref: G 
Máš, má o večko… 
82

: Povídej

@220bpm
1. C 
Povídej jestli té má 
G 
hodně rád víc než 
C 

C 
Jestli když večer jdeš 
G 
spát ti polibek 
C 

tak jako Emi 
já ,to už je 
F 
dávno, tak poví
C 
dej, 
G 
jen poví
C 
dej


2. Povídej nechal té být, vždyť měl té tak rád
Nebos ho nechala jít, když šel k jiný spát
tak jako mne, to už je dávno,tak povídej,jen povídej

R: Emi 
Povídej, 
C 
jestli se ti po mě 
Dmi 
stýská

F 
když jdeš večer 
C 
spát

C 
Jestli když večer se b
Dmi 
lízká

F 
nepřestala ses 
C 
bát


3. Povídej ne já se nevrátím ,bez domů spát
Svou lásku ti vyplatím,víc nemůžu dat
jak jsem dál dřív,to už je dávno tak povídej,jen povídej

R: Povídej, jestli se ti po mě stýská …

4.=3. 
83

: Princezna ze mlejna

1. D 
Vím jedno návrší zámek 
A7 
nádher
D 
nej 

z nejhezčích pohádek ho zG 
nám. 

[: Stavěnej z křišťálu sahá D 
k nebi pomálu 

povětří přijde k A7 
duhu princez
D 
nám :]


2. Bílé je lilium bílej krásnej sen 
bílé je pravé hedvábí. 
[:Jdu cestou necestou za svou bílou nevěstou 
jiná mě na tom světě nevábí :] 

3. Šípková růžičko z dávnejch příběhů 
odkvítáš tiše v ústraní. 
[: Odpusť mi svatej Ján, že tvou krásu nehledám 
na jinou myslím večer před spaním :] 

4. Stříbrná tůňka se zhlíží ve hvězdách 
Velký vůz ztratil zákolník 
[: Rozsypal nad náma celou fůru s hvězdama 
jenom já nemám štěstí za troník :] 

5. Já vím, že v tej noci plnej zázraků 
vykvet' můj kvítek z poupěte. 
[: Pomoz mi svatej Ján ať tu chvíli nezmeškám 
než planě nazdařbůh odkvete :] 

6. Vím jeden bílej mlejn, zámek stříbrnej, 
v údolí znám to návrší. 
[: V tom pěkným stavění je moje potěšení, 
že na něj myslím, zatím netuší :] 
7. Bílý je pápěří bílej dobrej den, 
bílej je ubrus sváteční. 
[: Ten kterýho já chci, nosí bílou čepici, 
ostatní ženiši jsou zbyteční :] 

8. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, 
už všechny kořeny v něm znám. 
[: Bydlí tam panenka, voči má jak pomněnka, 
jinou už na tom světě nehledám :] 

9. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn, 
míří sem cesta s přívozem. 
[: Jde cesta - necesta, tady je má nevěsta, 
nerovná se jí žádná z princezen :] 

10. Vím jedno údolí, vím ja pěknej mlejn, 
vedle něj rybník s rákosím. 
[: Ta dívčí, co já znám, je má bílá princezna, 
tu si já vod pantáty vyprosím :] 
84

: Zejtra mám

@145bpm

1. Zejtra G 
mám zejtra 
Hmi 
mám svůj 
Emi 
den  
D 
 

zejtra se mi C 
splní moje tajný 
Emi 
přání můj 
Ami 
sen 
D 
 

dlouho tě znám dlouho tě znám mám tě rád 
uvidím tě zas uslyším tvůj hlas možná 

2. Zejtra mám zejtra mám svůj den 
asi to tak bude je to cejtit všude je to cejtit všude 
všude tam kam se podívám něco z tebe mám 
tak se mi C 
zdá tak se mi 
Emi 
zdá že už asi 
A 
zejtra nebudu 
D 
sám 


R: Nebudu C 
sám, nebudu 
H 
sám 

zejtra tě Emi 
mááááá
G 
ám, 

Emi 
mááááá
A 
ám, 
Emi 
mááááá
A 
ám, ou 
H 
jéé 


3. Zejtra mám zejtra mám svůj den 
zejtra se mi splní moje tajný přání můj sen 
všude tam kam se podívám něco z tebe mám 
poslední den jednou vyspím se jen a pak už nikdy nebudu sám 

R: Nebudu sám, nebudu sám…
85

: Dopis

Intro: Ami Dmi G C F Dmi E 

1. Ami 
Píšu ti proto, že mě 
D 
trápí spousta věcí

A jen G 
prázdný cesty domů 

A to C 
věčný přemejšlení k tomu 

F 
Trápí mě pět ranních 
Dmi 
probuzení v týdnu 

A to E 
pořád není všechno…
E7 
 
E 
 


2. Trápí mě, že mě lidi nechápou 
A že se držejí svejch kolejí 
A kolem jakoby nic 
A kolem jakoby nic
Jenom prochází se… 

R: Ami 
Dvě lodě na vodě, dvě 
D 
ryby pod hladinou 

Při svý G 
cestě za vidinou 

Snad C 
dobrý lidi nezahyn
F 
ou 

Mám jenom jediný Dmi 
přání 

Nikdy E 
neskončit na dně… 
E7 
 
E 
 


Dvě lodě na vodě, dvě ryby pod hladinou 
Při svý cestě za vidinou 
Snad dobrý lidi nezahynou 
Mám jenom jediný přání 
Nikdy neskončit špatně…  
3. Píšu to Tobě, ty snad tušíš oč tu běží 
Proč na vyhlídkový věži stojim s rozumem v koncích 
S životem na startovní čáře, kolem ty nechápavý tváře…  

4. Píšu ti, protože mi schází Tvoje síla 
A tvý pastelový oči
Mám trochu strach, že svět se rychle točí 
A že když neseskočim a nezlámu si kosti 
Jako bych tu nebyl, debil… 

R: Dvě lodě na vodě…

5. Píšu ti o tom, že mě děsí tisíc věcí
Jako pocit ježka v kleci
Jako, promiň mi ten výraz, byl jsem pod obraz
Ale zůstaňme přátelé, vždyť se nic nezměnilo… 

6. Jsem hadr na podlahu, jsem pára nad kotlem 
Mám jenom marnou snahu a jeden velkej sen
Ale nic převratnýho není ve mně, není ve mně ukrytýho… 

R: Dvě lodě na vodě…  

7. Je první květen a v parku tolik lásky 
Voní to létem a sluncem a spoustou hezkejch okamžiků 
Utíkám před Tebou na tramvaj 
Pro obálku, známku, schránku a černej čaj 
To aby lépe se mi přemýšlelo
Abych věděl, co psát…  

R: Dvě lodě na vodě…  
86

: Nina

1. Dnes D 
v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, 

já Hmi 
vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, 

jak G 
při každém slově přivíráš víčka. 

Prosím, A 
vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. 


2. Jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu, 
já vím, že nejsi rád a že je ti to k vzteku, 
chci ti všechno říct a pak se někam schovat, 
třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat. 

3. Zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, 
co je to za příběh bez lásky, bez milenců, 
nemáš slov, patrně všechna patří jiným, 
prosím, proměň je s nimi ve snech v gesta i v činy. 

4. A já tu zůstanu, ztracené malířské plátno, 
třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, 
prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, 
nech mě shořet, už nikdy o nás nemluv. 

Ref.: Jsi mé D 
úzko, jsi krev z řezných ran, jsi 
Hmi 
ten, kdo vchází nepozván, 

jsi G 
zvuk, když padnou mi na rety slzy 
A 
múz. 

Jsi mé D 
úzko, jsi krev z řezných ran, ačkoli 
Hmi 
nechci, jsi ve mně uschován, 

jsi G 
zvuk, když padnou mi na rety slzy 
A 
múz. 


5. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, 
budu vším tím, co lidi k propasti svede, 
budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, 
pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit. 

6. Že se nebe nakloní a zatřese světem, 
tvé černé svědomí poprvé promluví k obětem 
nerovných bojů tvé sebestředné války, 
srdečních nepokojů, cos pozoroval z dálky. 

Ref.: Jsi mé úzko, jsi krev z řezných ran…
87

: Panenka

1. Emi 
Stanu se 
C 
myšlen
G 
kou a budu v 
D 
Tobě

Emi 
Budeš mou 
C 
milen
G 
kou výhle
D 
dově

Emi 
Budeš můj 
C 
druhej 
G 
hlas pro tuhle 
D 
píseň

Jsi Emi 
krásná
C G 
 
D 
Bože, jsi 
Emi 
krásná 
C G D 
 


2. A ve Tvým objetí, tak sladce náruživým
Stanu se obětí, stanu se kdoví kým
A pak s Tvým úsměvem obletím celej svět
A Tvoji nahou tvář pochopím nazpaměť

R: G 
Jako by nebylo nic
D 
Emi 
mám pocit že jsi se 
C 
bála

G 
Svůj život bez hranic
D 
Emi 
jsi hrála
C 
 

G 
Panenku klidně si nech
D 
Emi 
stejně vim, v noci Tě 
C 
hřála

G 
dvě světla na vok
D 
nech, 
Emi 
vzplála
C G D 
 


3. Tak trochu sobecká, dost možná nebezpečná
Svět jako groteska, néééé-vděčná
Nevěříš na pocity, to jsi ty!
Tak krásná 
Bože, jsi krásná  

4. A ve Tvým objetí, tak sladce náruživým
Stanu se obětí, stanu se bůhví kým
A pak s Tvým úsměvem obletím celej svět
A Tvoji nahou tvář pochopím nazpaměť

R: Jako by nebylo nic, mám pocit že jsi se bála
Svůj život bez hranic, jsi hrála
Panenku klidně si nech, stejně vim, v noci Tě hřála
dvě světla na voknech, vzplála
88

: Pánu Bohu do oken

1. Za devaA 
tero horami a devatero řekami, leží kraj líbezný jak z reklamy, 

tam v E 
pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasete. 

Oděni v sametové rubáše zloději loví zbytky guláše, 
z plastových talířku kartou ze zlata a při tom poslouchají Poupata. 
A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení 
a kdo má peníze vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. 
Potom řidič v skutku tvrdý chleba má furt on the road a s lumpama, 
učí se všechna hesla zpaměti a pak ty kecy hustí do dětí. 

Ref: A E 
Za co Pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. 

Za co Pane Bože, za co? Nechal´s nás se napálit. 
Za co Pane Bože, za co? Zas čtyři roky v prdeli. 
Za co Pane Bože, za co? Omluv mě, že jsem tak smělý.

2. Mezi H F# 
pány, panuje věčná neshoda, jeden chce z vrchu, tož druhý musí zespoda, 

aby ochránil voliče občana, před kapitalistickýma zrůdama. 
Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklidí, 
hlavně dodržovat všechny zásady, nejlíp se špína kydá za zády. 
Léta, už tajím svoji příslušnost, zemi co vyměnila hrubost, za slušnost, 
bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papaláši hrající si na Bohy. 
Povinné školení pro všechny poslance, lehce planého žvanění, lehce arogance 
a místo polední debaty z prdu kulička, ať vzkvétá naše zemička. 

Ref: H F# 
Za co Pane Bože, za co…


3. Nutno C G 
ještě říct k tomu všemu, hledá mnohý nešťastný řešení v extrému 

a tak bacha na Rudé koalice, vzpomeňme, jaká je po třešních stolice. 
Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase valí dělníci, tentokrát zprava, 
poznávacím znamením, jsou holé hlavy, neznalost dějin a ústavy. 
Přesto všechno, co lidstvu tají za živa, probírat všechny nepokoje v pajzlu u piva 
a stále věří na rytíře z Blaníku, než přijdou zvolil národ vyčkávací taktiku. 
Tak si tu pomalu, každý svůj život hnije, z úcty k tradici, ruka v ruku myje, 
upřímně řečeno trochu těžko mi je, že nám stačí DEMO-Demokracie 

Ref: C G 
Za co Pane Bože, za co…
89

: Pocity

1. G 
Z posledních poci
D 
tů  
Emi 
poskládám ještě jednu 
C 
úžasnou chvíli. 

G 
Je to tím, že jsi 
D 
tu. 
Emi 
Možná i tím, že 
C 
kdysi jsme byli, 

ty a G 
já, my dva, dvě 
D 
nahý těla, tak 
Emi 
neříkej, že 
C 
jinak jsi to chtěla. 

Tak G 
neříkej, 
D 
neříkej, 
Emi 
neříkej mi 
C 
nic.


2. Stala ses do noci. Z ničeho nic, moje platonická láska. 
Unaven bezmocí, usínám vedle tebe, něco ve mně praská.

A ranní probuzení a slova o štěstí, neboj se, to nic není. 
Pohled a okouzlení a prázdné náměstí na znamení. 

R: Jenže ty G 
neslyšíš,
D 
 jenže ty 
Emi 
neposloucháš.
C 
 

Snad ani G 
nevidíš,
D 
 nebo spíš 
Emi 
nechceš vidět.
C 
 


A druhejm závidíš a v očích kapky slaný vody. 
Zkus změnu uvidíš, pak vítej do svobody.

3. Jsi anděl, netušíš. Anděl, co ze strachu mu utrhali křídla. 
A až to ucítíš, zkus kašlat na pravidla. 
Říkej si o mě co chceš. Já jsem byl odjakživa blázen. 
Nevím, co nechápeš, ale vrať se na zem. 

R: Jenže ty neslyšíš…
90

: Hvězdář

1. Ztrácíš se D 
před očima, rosteš jen 
A 
ve vlastním stínu. 

Každá Emi 
další vina, odkrývá 
Cmaj7 
mojí vinu. 

Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu. 
Každá další vina odkrývá mojí vinu. 

Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám. 
Ve vínu dávno nic nehledám, (dávno nic) nehledám. 

Ref: Jak luna mizí s nocí v bělostných šatech pro nemocné, 
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne. 
Jak luna mizí s nocí v milostných šatech pro nemocné, 
prosit je zvláštní pocit, jen ať je den noc ne. 

Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám. 
Od proseb dávno nic nečekám (dávno nic) nečekám. 

Mezihra: 

2. Na chodbách v bludných kruzích zářivka vyhasíná, 
já ti do infuzí chci přilít trochu vína. 
Na nebi jiných sluncí, jak se tam asi cítíš, 
s nebeskou interpunkcí, jiným tulákům svítíš. 

Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám. 
Ve vínu dávno nic nehledám (dávno nic) nehledám. 

Ref: Obzor než klesne níž, je ráno a ty spíš. 
Od vlků odraná hvězdáře Giordána 
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 
Od vlků odraná hvězdáře Giordána. 
Obzor ne klesne níž, je ráno a ty spíš. 
Od vlků odraná hvězdáře Giordána.
91

: Modrá (je dobrá)

1. G 
Modrá je 
D 
planeta, kde 
C 
můžeme 
D 
žít

G 
Modrá je 
D 
voda, kterou 
C 
musíme 
D 
pít

G 
Modrá je 
D 
obloha, když 
C 
vodejde 
D 
mrak

Modrá je F 
dobrá, 
C 
už je to 
G 
tak.


2. Modrá je Milka - ta naše kráva
Modrá je prej v Americe tráva
Modrá je údajně i polární liška
Senzačně modrá je moje vojenská knížka.

R. Jako C 
nálada když zahrajou poslední 
G 
kus

Modrá je F 
naděje 
C 
láska i 
F 
moje 
G 
blues

Je to C 
barva, kterou mám prostě 
G 
rád

Modrá je F 
dobrá, 
C 
už je to 
G 
tak.


3. Modrá je Raketa - ta moje holka
modrá je vzpomínka na Mikyho Volka
velká rána je modrej přeliv
modrý voko má i černej šerif.

4. Jako nálada když zahrajou poslední kus
Modrá je naděje láska i moje blues
je to barva kterou mám prostě rád
modrá je dobrá - už je to tak.
92

: Náruživá

1. D 
Nečekala na nic a nebyla 
G 
hloupá a 
A 
já jsem ji výjimečně do voka 
D 
pad

D 
najednou koukám jak se život 
G 
houpá 
A 
a nikdo neví, co se může 
D 
stát

A 
pojedeme spolu někam na pro
D 
cházku, 
A 
probereme život hezky ze všech 
D 
stran

A 
já budu hvězda jako na 
D 
obrázku 
A 
a vona se mnou pěkně 
G 
zamá
A 


R: A 
Je totiž 
D 
náruži
A 
vá a 
G 
nekouká co kolem 
D 
lítá

D 
život uží
A 
vá, 
G 
tak jak to umí a 
G 
jak se jí to líbí.
A 
 


2. Vo jiný věci už nemám zájem musím ji vidět ještě dnes
Vona bude moje cesta rájem a já budu její žlutej pes
Není to žádná laciná holka a kdyby chtěla nudit ani neví jak
já bych ji pořád jenom líbal, vona to vidí taky tak.

R: Je totiž náruživá … (2×)
93

: Sametová

1. VzpG 
omínám, když tehdá př
C 
ed léty z
G 
ačaly lítat r
C 
akety,

zdG 
ál se to bejt d
C 
ocela dobrej n
D 
ápad,

sG 
axofony hrály 
C 
unyle, f
G 
rčely švédský k
C 
ošile

a nG 
ěkdo se moh' d
Emi 
ocela dobře fl
C 
ákat
D 
.


2. Když tam stál rohatej u školy a my neměli podepsaný úkoly,
už tenkrát rozhazoval svoje sítě,
poučen z předchozích nezdarů sestrojil elektrickou kytaru
a rock'n'roll byl zrovna narozený dítě.

R: VzpG 
omínáš, takys' tu ž
D 
ila, a n
Emi 
edělej, že jsi j
C 
iná,

taková mG 
alá pilná vč
D 
ela, taková c
C 
elá
D 
 sametov
G 
á.


3. Přišel čas a jako náhoda byla tu bigbítová pohoda,
kytičky a úsmevy sekretárok,
sousedovic bejby Milena je celá blbá z Boba Dylana,
ale to nevadí, já mám taky nárok.

4. Starý, mladý nebo pitomí mlátili do toho jako my,
hlavu plnou Londýna nad Temží,
a starej dobrej satanáš hraje u nás v hospodě mariáš
a pazoura se mu trumfama jenom hemží.

R: Vzpomínáš, už je to jinak, a jde z toho na mě zima,
ty jsi, holka, tehdá byla taková celá sametová.

5. A do toho tenhle Gorbačov, co ho znal celej Dlabačov,
kopyta měl jako z Arizony,
přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel
a po něm tu zbyly samý volný zóny.

R: [: Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla,
byla to taková krásná cela a byla celá (sametová) … :]
94