Dýmní #pasmoHruza

6. 12. 2021

: Den

1. G 
když slza spadne na 
Csus2 
 sešit

a doufá že jí nikdo Emi 
 nespatří

G 
na dveřích nápis: 
Csus2 
 „nerušit“

pro nepatřičné co nikam Emi 
 nepatří


2. Hmi 
jako by někdo umí
C 
ral

ale není kdo by to byl G 
 

Hmi 
nad žaludkem ten peci
C 
vál

válí se jako by se Ami 
 smál

jako by vůbec netuD 
šil


Bridge: G 
že zítra bude novej 
Csus2 
den

a co je teď je jen Ami7 
sen

co se dlouho nezdrD 
ží

ptáci zpívaj asi jsou
s netrvanlivou adresou
na nepotřebným nádraží

R. zítra ty krásný vypustí
na ulice i náměstí
štěstí se někam nakloní
že někam spadne s tím počítej
tak se dobře podívej
a pak si naber do dlaní
4. když slza spadne na ubrus
a všichni už šli spát
už nestojí to za pokus
a není co komu dát

5. už ani není co si vzít
odevzdat těla bez duší
a srdce prosí: „nekrotit
slzy ty nikdy nesušit“
a asi vůbec netuší

Bridge: že zítra bude novej den
a co je teď je jen sen
co se dlouho nezdrží
ptáci zpívaj asi jsou
s netrvanlivou adresou
na nepotřebným nádraží

R: zítra ty krásný vypustí
na ulice i náměstí
štěstí se někam nakloní
že někam spadne s tím počítej
tak se dobře podívej
a pak si naber do dlaní

Outro: G Csus2 Ami D G 
1

: Stačilo říct

@100bpm, CAPO 4

Ami G F C 


1. Ami 
 
G 
Vstávání, 
F 
Usínání
C 
 

Ami 
 
G 
Po nebi 
F 
lítání
C 
 

Ami 
 
G 
Dolů padání, 
F 
Hledání
C 
 

Ami 
 
G 
Nenacházení 
F 
ze sna blouzně
C 
ní, už nikdy 
Dmi 
neříkej: "jsi 
F 
mááá"


R: C 
Stačilo 
Gmi 
říct, že ty a 
F 
já jsme minulost pouhá

C 
Stačilo 
Gmi 
říct, že ty a 
F 
já už nejsme láska


{stop 5 doby}

2. Doteky dlaní, do rána milování
Vzpomínání
Zapomínání, v celým těle chvění
Nenávidění, už nikdy neříkej: "jsi mááá"
R: Stačilo říct, že ty a jááá jsme minulost pouhá
Stačilo říct, že ty a jááá už nejsme láska

R: Stačilo říct, stačilo říct, stačilo říct ..

R: Stačilo říct, že ty a jááá jsme minulost pouhá
Stačilo říct, že ty a jááá už nejsme láska

R: Stačilo říct, že ty a jááá jsme minulost dlouhá
Stačilo říct, že ty a jááá už nejsme láska nekonečná ..

Ami G F C 


sloka:  Ami 3 G F C
už-nikdy-neříkej:  Dmi F
refrén:  C 3 Gmi F
2

: Svatá Kordula

1. Už se Dmi 
zas v tvých mořích topím

pod hlaDmi 
dinou schází dech

tak to C 
bejvá

tak to C 
bejvá


2. V očích Dmi 
kouř válečných flotil

budí moDmi 
ji klidnou krev

už se C 
slejvá

už se C 
slejvá


Bridge: Dmi 
Máš plno 
C 
krás

jsi můj Dmi 
půlnoční příliv

budeme F 
plout 

po vlAmi 
nách

zůstaň tu F 
se mnou 
G 
 


R: Dmi 
Tam v hlubokých 
F 
vodách 
G 
proudem 
Dmi 
hnán

popluje G 
nocí 
Ami 
náš katamarán

C 
to my už dávno budem 
F 
spát 2×
3. Svádím Dmi 
boj na širém moři

vášeň Dmi 
jak zbabělý kat

břehy C 
hlídá

břehy C 
hlídá


4. Škrtneš Dmi 
sirkou a já shořím

luna už Dmi 
svléká černý šat

a vlny C 
sténaj

a vlny C 
sténaj


Bridge: Dmi 
Máš plno 
C 
krás

jsi můj Dmi 
půlnoční příliv

budeme F 
plout 

po vlAmi 
nách

zůstaň tu F 
se mnou
G 
 


R: Dmi 
Tam v hlubokých 
F 
vodách 
G 
proudem 
Dmi 
hnán

popluje G 
nocí 
Ami 
náš katamarán

C 
to my už dávno budem 
F 
spát 3×


Dmi 
3

: V bezvětří

@125bpm

Intro: G Csus2 G Csus2 

1: Na ziG 
mu si zamkli 
Csus2 
dům,

naposled G 
kývli souse
Csus2 
dům,

G 
růže jsou ukry
Csus2 
tý bezlis
G 
tý.
Csus2 
 

Pak se G 
schová do mra
Csus2 
ků,

beznaděj, G 
opak zázra
Csus2 
ků,

svět se G 
ve dvou a v obě
Csus2 
tí líp pocho
G 
pí.
Csus2 
 


Bridge: Emi 
Jenže co se 
D 
schová to se poztrá
Csus2 
cí,

Emi 
proto jsou 
D 
zámky otevíra
Csus2 
cí.

Noc je Emi 
ukrývá, den co se 
D 
nedívá, jak 
Csus2 
spí

Emi 
ráno jim 
D 
odletí…


4× Tady G 
dap dap 
Csus2 
de o, Tady 
G 
dap da 
Csus2 
e


2. Ještě G 
chvíli můžou 
Csus2 
spát,

tam kde se G 
nechce nikdo 
Csus2 
ptát,

kde není G 
nutný říkat 
Csus2 
víc, než 
G 
nic.
Csus2 
 

Pak přiG 
loží do ka
Csus2 
men,

ruku G 
v ruce půjdou 
Csus2 
ven,

svět ten G 
už je nechy
Csus2 
tí v neby
G 
tí.
Csus2 
 
Bridge: Emi 
Jenže co se 
D 
schová to se poztrá
Csus2 
cí,

Emi 
proto jsou 
D 
zámky otevíra
Csus2 
cí.

Noc je Emi 
ukrývá, den co se 
D 
nedívá,

slova Csus2 
spoutaná snění vetkaná,

chodí Emi 
po špičkách

a den se D 
nedívá, jak 
Csus2 
spí.


R: Protože z G 
kopců se 
D 
jednou musí 
Csus2 
dolů

a každý G 
dveře ty se 
D 
musí ote
Csus2 
vřít,

ty co G 
nejsou a 
D 
maj, tak 
Csus2 
budou spolu

Emi 
vítr v sobě 
D 
nosí bezvě
Csus2 
tří.


G Csus2 G Csus2 
{solo}

Outro: Noc je Emi 
ukrývá, den co se 
D 
nedívá, jak 
Csus2 
spí

Emi 
vítr v sobě 
D 
nosí bezvě
Csus2 
tří.

4× Tady G 
dap dap 
Csus2 
de o, Tady 
G 
dap da 
Csus2 
e

Emi 
vítr v sobě 
D 
nosí bezvě
Csus2 
tří.
4

: Vzpomínka

CAPO 4

Ami C G 

1. Znám pár Ami 
míst z nich 
C 
tají se mi 
G 
dech

a buď si Ami 
jist, že pro ně 
C 
místo v srdci 
G 
nenajdeš.

Člověk na čas Ami 
ztratí i to 
C 
poslední co 
G 

a k modlitbám se Ami 
vrátí až mu 
C 
bude zpívat 
G 
tma.


Bridge: No tak hudbo F 
hraj, ať tu nejsem 
Ami 
sama,

jen já a C 
tma, jen já a tma 
D 
bolavá…


R. Ami 
Plamen 
G 
zhasí
C 

v nás dál už neníAmi 
,

nezbyla G 
nám sí
C 
la

jsme poraženíAmi 
 

do prázdných G 
láhví od ví
C 
na

dám krátké psaníAmi 
 

jak příběh konG 
čí jak začí
C 
nal

už nic nezměnímAmi 
 

Mezihra. Na okenní G 
rám smutek ulé
F 
há, jak dlouho chce tu 
Ami 
spát?

Na okenní G 
rám smutek ulé
F 
há.


2. Vytržený list z paměti
nikdy nečíst zpátky nelepit.
Nebylo by tání bez zimy
a v modlitbách mých přání
spatřit oči máminy.

Bridge: No tak hudbo hraj, jak hrávala mi ona,
než nastala tma nastala tma bolavá…

R. Vzpomínkou ožíváš,
už nic nezměním
v šedé síni zpěv doznívá
nikdo tu není
jen v prázdné láhvi od vína
dál skryté je psaní
jak příběh končí jak začínal
už nikdo neví.

Dohra: Na okenní G 
rám smutek ulé
F 
há, jak dlouho chce tu 
Am 
spát?

Na okenní rám smutek uléhá a já ho kolíbám.

Ami C G 
5

: Bílá velryba

Intro: G D# 
1. G 
Za spálenými mosty

D# 
plynové lampy zhasínám

G 
stojím na konci cesty

D# 
jsem rybář z Agastýru sám


F 
Pomalu rozum ztrácím

D# 
do snů se k tobě vracím


Cmi 
Jsi stejná jako 
G# 
já… 
D# 
 


2. Dotýkám se hvězdy
svá křídla znovu rozpínám
opilý krásou zvěsti
na dosah ruky kde tě mám

Zadržím svůj dech
když si to budeš přát

Jsi stejná jako já…
R: F 
Má bílá velryba u
D# 
hání, je 
Gmi 
pořád krásná

F 
míří do hlubin 
D# 
Laptěvů

F 
má bílá velryba u
D# 
hání, je 
Gmi 
pořád krásná

F 
a míří do hlubin 
D# 
Laptěvů, tak jako 
F 


G D# 

3. Za spálenými mosty
v hladině odráží se svatozář
jsem otrok posedlosti
můj plamen dohořívá

Vzpomínáš pomalu rozum ztrácím
do snů se k tobě vracím

Jsi stejná jako já

R: Má bílá velryba… 2×
6

: Zakázané uvolnění

@125bpm

1. D 
 
Někdy je to F# 
tak a nezmůžeš s tím 
Hmi 
nic,

můžeš se jen G 
smát ze svých 
A 
plných 
D 
plic.

Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc,
stačí poslouchat, co se snažím říct.
Můžeš tady stát, všemu vzdorovat,
udělat to pak,tak jak to máš rád.
Nebudem se prát, nemusíš mít strach,
chce to akoG 
rát rea
A 
lizo
Hmi 
vat.


Mez: Na A 
chvíli 
G 
zavřít 
Emi 
oči, 
Hmi 
ves
A 
mír se 
G 
poo
Emi 
točí,

Hmi 
taky 
A 
můžeš 
G 
Emi 
t, 
F# 
co si budeš přát a co budeš 
D 
chtít!


R: Nad hlaF# 
vou je můj 
Hmi 
svět, prosím 
G 
vás, odpusťte 
D 
mi.

Teď zůstat ležet na zádech, dejchat vzduch pod hvězdami.
Moje aura a můj bůh ve mně hoří, zdá se mi.
Je to pravda, bludnej kruh, zakázané uvolnění.

Sólo: D F# Hmi G 

2. Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic,
můžeš se jen smát ze svých plných plic.
Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc,
stačí poslouchat, co se snažím říct.

Mez: Na chvíli zavřít oči, vesmír se pootočí…

R: Nad hlaF# 
vou je můj 
Hmi 
svět … (2×)
7

: Černý brejle

@70bpm

1. Nosím černý D 
brejle, protože mi 
F#mi 
nejde

chránit svoji Emi 
duši, která něco 
C 
tuší

i z okolností D 
zdáse, že nepřichází 
F#mi 
zase

to co jse si Emi 
přál tak budu čekat 
C 
dál


Ať mi někdo Ami 
odpoví proč přišlo tohle 
F 
období

tak náhlá změna D 
trasy má skrytej význam 
E 
asi 
E7 
 


Ref: F 
Zdálo, zdálo, zdálo, asi se mi 
Ami 
zdálo

C 
málo, málo, málo, že chybí už tak 
Emi 
málo 
E 
 

F 
zdálo, zdálo, zdálo, asi se mi 
Ami 
zdálo

C 
málo, málo, málo, že chybí už tak 
Emi 
málo 
E 
 


D 
 
F#mi 
 
Emi 
 
C 
 

2. Docházej mi náboje, však nevzdávám to bez boje
pořád věřím tomu, že se vrátí domů
tak snadno mě nezlomí ani pohý vědomí
že mi zatím nejde čekat až to přejde

Ať mi někdo odpoví proč přišlo tohle období
tak náhlá změna trasy má skrytej význam asi

Ref: 
F 
8

: Poslední dobou

Intro: 
E:|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
H:|-----3--------3-----|--2--------2-----|-----3--------3-----|--2--------2-----------|
G:|--------2--------2--|-----2--------2--|--------2--------2--|-----2--------2-----0--|
D:|--0--------0--------|--------0--------|--0--------0--------|--------0--------0-----|
A:|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
E:|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|

E:|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
H:|-----3--------3-----|--2--------2-----------|-----3--------3-----|--2--------2-----------|
G:|--------0--------0--|-----0--------0-----0--|--------0--------0--|-----0--------0-----0--|
D:|--2--------2--------|--------2--------2-----|--2--------2--------|--------2--------2-----|
A:|--2-----------------|-----------------------|--------------------|--------0--------------|
E:|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|

1. D 
Poslední dobou 
Dmaj7 
zdá se mi

D 
proti své vůli 
Dmaj7 
létám vysoko 
Emi7 
nad zemí 
Emi6 
 
Emi7 
 
Emi6 
 
A7* 
 

z té D 
výšky pozo
Dmaj7 
ruji svět

jsem D 
chvíli tam a 
Dmaj7 
náhle padám až 
Emi7 
na samotné dno 
Emi6 
zpět 
Emi7 
 
Emi6 
 
A7* 
 


Ref: G 
Dopo
D 
sud jsem nepo
Ami 
znal

je to trest či Emi 
velmi 
G 
vzácný 
D 
dar 
Ami 
 
Emi 
 

G 
dopo
D 
sud jsem nepo
Ami 
znal

je to pravda Emi 
nebo 
G 
pouhý 
D 
klam 
Ami 
 
Emi 
 


Mez: 
E:|-1--1--------0--0--|
H:|-1--1--------1--1--|
G:|-2--0--------0--0--|
D:|-3--3--------2--0--|
A:|-x--x--------3--3--|
E:|-x--x--------x--x--|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

F 
 
Fsus2 
 Večer i za svítání 
C 
 
Csus2 
(večer i za svítání)

F 
 
Fsus2 
 přichází bez pozvání 
C 
 
Csus2 
(přichází bez pozvání)


2. Poslední dobou zdá se mi
proti své vůli létám vysoko nad zemí
jsem otrok jenž vychutnává svobodu
jsem důsledkem ty příčinnou bez objasnění důvodů

Ref: 

3. Poslední dobou zdá se mi
proti své vůli létám vysoko nad zemí
už vím jak jsem podcenil
tvůj blahodárný vliv na chod mých gravitačních sil

Ref: 

(Večer i za svítání) večer i za svítání (večer i za svítání)
(večer i za svítání) přichází bez pozvání (přichází bez pozvání)
(přichází bez pozvání) večer i za svítání (večer i za svítání)
(přichází bez pozvání) přichází bez pozvání
(přichází bez pozvání) 
9

: Winston Smith

@145bpm
C 
 
F 
 
C 
 
F 
 

1. C 
Vnímám už 
F 
nemůže být víc

C 
jsi to poslední co 
F 
čekal bych že potkám

C 
Vnímám let 
F 
sbíhajících souřadnic

jsi C 
krásná má Julie chci 
F 
všechno nebo nic


Mez. Ami 
Za to co 
C 
říkám tvrdě 
Emi 
zaplatím

Ami 
za týden 
C 
za pár dní už 
Emi 
zítra co já vím


Ref: Cmi 
Dnes ještě 
Gmi 
můžeme se milovat

B 
jenom tak 
F 
ležet jenom tak 
Cmi 
usínat

než Gmi 
budem litovat

B 
a sebe 
F 
proklínat 

C F C F 

2. Vnímám jsem nový Winston Smith
ve zdech Londýna už nejsem tolik sám
Vnímám pohyb tvých rukou divých tanečnic
jsi krásná má Julie chci všechno nebo nic

Mez. Za to co říkám tvrdě zaplatím
za týden za pár dní už zítra co já vím

Ref. 4× 

C F C F 
10

: Zejtra mám

@145bpm

1. Zejtra G 
mám zejtra 
Hmi 
mám svůj 
Emi 
den  
D 
 

zejtra se mi C 
splní moje tajný 
Emi 
přání můj 
Ami 
sen 
D 
 

dlouho tě znám dlouho tě znám mám tě rád 
uvidím tě zas uslyším tvůj hlas možná 

2. Zejtra mám zejtra mám svůj den 
asi to tak bude je to cejtit všude je to cejtit všude 
všude tam kam se podívám něco z tebe mám 
tak se mi C 
zdá tak se mi 
Emi 
zdá že už asi 
A 
zejtra nebudu 
D 
sám 


R: Nebudu C 
sám, nebudu 
H 
sám, zejtra tě 
Emi 
mááááá
G 
ám, 

Emi 
mááááá
A 
ám, 
Emi 
mááááá
A 
ám, ou 
H 
jéé 


3. Zejtra mám zejtra mám svůj den 
zejtra se mi splní moje tajný přání můj sen 
všude tam kam se podívám něco z tebe mám 
poslední den jednou vyspím se jen a pak už nikdy nebudu sám 

R: Nebudu sám, nebudu sám…

Solo: A C#mi F#mi E D F#mi Hmi E 


R: Nebudu sám, nebudu sám…
11