Suchý & Šlitr: Malé kotě

1.D 
 Malé
Hmi 
 kotě,
Emi 
 mňau,
A7 
 mňau,

D 
spalo 
Hmi 
v botě, 
Emi 
mňau, 
A7 
mňau, 

D 
nehas,
Hmi 
 co tě, 
Emi 
mňau, 
A7 
mňau, 

D 
ne
G 
pá, 
D 
ne
G 
D 
lí.

2. My jsme kotě, mňau, mňau,
spáti 
po rob
v 
ot
botě  
ě, mňa
mňau  
u, mňa
mňau  
u,

necha  
   
nechali. 
 

*: A7 
To, co kotě poví 
D 
ti jedním pohledem,

A7 
to my ani slovy 
D 
povědět 
A7 
nesvedem.

3. Věz, že kotě, mňau, mňau, 
co 
to 
spí 
tě p
v 
ot
botě  
ě, mňa
mňau  
u, mňa
mňau  
u, 

potě  
   
potěší. 
 

R: D 
Hoši a 
G 
děvčata, 
D 
pěstujte 
A7 
koťata,

D 
země je 
G 
kulatá a 
D 
místa 
A7 
je tu 
D 
dost.

Kotě je G 
solidní, 
D 
nervy vám 
A7 
uklidní,

D 
nebuďte 
G 
nevlídní a 
D 
hned vás 
A7 
přejde 
D 
zlost.

4. = 1.
5. 
 
= 
  
2. 
 

R: 
6. 
7. 
= 
1. 
2. … necha-a-a-li.