Rozdíly ve verzích písničky Spočítaj ma

Rozdíly v meta informacích

Verze z 9. 6. 2016 19:36 Aktuální verze
Název Spočítaj ma Spočítaj ma
Interpret Richard Müller Richard Müller
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kctsXMaYltw
YouTube Návod

Rozdíly v textu:

  [Ami]spočítaj ma koľko ma je    [Fmaj7 ]všetky drobné porátaj    [C]ak všetko na halier sadne    [E]to len potom bude raj      počítaj ma pomaličky    buď dôsledná na chvíľu    viem nie som maličký  Ľahko dôjde k omylu   Ľahko dôjde k omylu      ®: Amizrátaj Gvšetky moje Fadd9vášne G  Fadd9čo ti Gprejdú cez Eruky ________________________ ®:  [Ami]zrátaj [G]všetky moje [Fadd9]vášne [G]  [Fadd9]čo ti [G]prejdú cez [E]ruky    AminestaGvaj sa ku mne Fadd9vlažne G  Fadd9a neGčakaj záruAmiky  [Ami]nesta[G]vaj sa ku mne [Fadd9]vlažne [G]  [Fadd9]a ne[G]čakaj záru[Ami]ky  ________________________    Cspočítaj Fmaj7vynásob Gvydeľ  Curči si Fmaj7na každý deň svoj Gprídel  F/Aumocni odmocni daj si ma na Centú  F/Aaj keď ma rozkrájaš stále budem Etu  [C]spočítaj [Fmaj7]vynásob [G]vydeľ  [C]urči si [Fmaj7]na každý deň svoj [G]prídel  [F/A]umocni odmocni daj si ma na [C]entú  [F/A]aj keď ma rozkrájaš stále budem [E]tu       ®:     Cspočítaj Fmaj7vynásob Gvydeľ  Curči si Fmaj7na každý deň svoj Gprídel  F/A deleno plus mínus stále som to Cja  F/A aj keď sa prerátaš stále si Emoja  F/A môžeš sa prerátať chýb bude celý Croj  F/A jedno ti vždy vyjde vždy som celý iba Etvoj  [C]spočítaj [Fmaj7]vynásob [G]vydeľ  [C]urči si [Fmaj7]na každý deň svoj [G]prídel  [F/A] deleno plus mínus stále som to [C]ja  [F/A] aj keď sa prerátaš stále si [E]moja  [F/A] môžeš sa prerátať chýb bude celý [C]roj  [F/A] jedno ti vždy vyjde vždy som celý iba [E]tvoj       ®:     Ami spočítaj ma koľko ma je  Fmaj7 všetky drobné prerátaj  C ak všetko na halier sadne  Fmaj7 myslím si že každopádne  C nájdeme sa spolu E na dne  [Ami] spočítaj ma koľko ma je  [Fmaj7] všetky drobné prerátaj  [C] ak všetko na halier sadne  [Fmaj7] myslím si že každopádne  [C] nájdeme sa spolu [E] na dne       ®:    ®: