Rozdíly ve verzích písničky Jo, jo, jo, jo

Rozdíly v meta informacích

Verze z 17. 2. 2021 15:42 Aktuální verze
Název Jo, jo, jo, jo Jo, jo, jo, jo
Interpret Vladimír Mišík Vladimír Mišík
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=voBUMpBdh28
YouTube Návod

Rozdíly v textu:

 C, F, Emi, G [C] [F] [Emi] [G]   [C]V kuchyni vše šílí,   [F]vzduchem víří prach, Emiroztoče se svíjí, Gz mé ženy jde strach. CKmitá s hadrem v ruce Fjak ve větru drak, Emico já jako na to, Gže na nebi je mrak? Povzdechnu: CJo, jo jo jo Fjo! Jen říkám: EmiJo, jo jo jo Gjo! [Emi]roztoče se svíjí, [G]z mé ženy jde strach. [C]Kmitá s hadrem v ruce [F]jak ve větru drak, [Emi]co já jako na to, [G]že na nebi je mrak? Povzdechnu [C]jo, jo jo jo [F]jo! Jen říkám [Emi]Jo, jo jo jo [G]jo!    CZ trouby voní koláč, Fz konvice zas čaj, Emiz gramce duní reggae, Gtak to se snachy maj. CPrej v krámech rostou ceny Fa parkem krouží vrah, Emico já jako na to, Gže euru hrozí krach? Povzdechnu: CJo, jo jo jo Fjo! Jen říkám: EmiJo, jo jo jo Gjo! Z trouby voní koláč, z konvice zas čaj, z gramce duní reggae, tak to se snachy maj. Prej v krámech rostou ceny a parkem krouží vrah, co já jako na to, že euru hrozí krach?    CPak zvoní mobil, Fjestli jedno dám, Emito volá Olin, Gv hospodě je sám. Vykřiknu: CJo, jo jo jo Fjo! Jen říkán: EmiJo, jo jo jo Gjo. Já zařvu: CJo, jo jo jo Fjo! Jen volán: EmiJo, jo jo jo G Povzdechnu Jo, jo jo jo jo! Jen říkám Jo, jo jo jo jo!  Pak zvoní mobil, jestli jedno dám, to volá Olin, v hospodě je sám. Vykřiknu Jo, jo jo jo jo! Jen říkám Jo, jo jo jo jo. Já zařvu Jo, jo jo jo jo! Jen volám Jo, jo jo jo