Polemic arrow / Komplikovaná

: Komplikovaná

1. B 
Brilantne 
C 
distingvova
F 
ná 

z inertných sfér 
B 
Termicky 
C 
vystresova
F 
ná si kaskadér 

B 
Kauzálne 
C 
symetrická 

F 
Bázicky kubistická 

B 
Senzi
C 
tívne hyper
F 
aktivovaná 


Ref: 
Dmi 
Kto sa v tých 
B 
slovách vyznať 
F 
má ? 

Prečo je C 
komplikova
Dmi 
ná ? 

Chceš ju B 
celú prečí
F 
tať 

Na pomoc C 
slovník musíš 
Dmi 
brať .. 

Kto sa v tých slovách vyznať má ? 
Prečo je komplikovaná ? 
Chceš ju celú prečítať 
Na pomoc slovník musíš brať .. 

2. Metodicky fiktívna, impulzívna 
goniometricky implikovaná 
Geniálne empirická 
Staticky kinetická 
Hermeticky hospitalizovaná 

Ref: 

3. Prognóza dizonancie 
Je formálna 
Habilituj sa – budeš saturovaná 
Viem že si ciachovaná 
Intenzifikovaná 
Enviromentálne asimilovaná 

Ref: 
video

Historie úprav

11. 06.

pat (aktuální)

05. 06.

pat (rozdíl)

Export

Sdílení