Fleret arrow / Tanec

: Tanec

1. Emi 
Zastav sa, 
G 
cérečko, 
D 
proč sa 
Hmi 
to
Emi 
číš,

pro tanecC 
 muziku
E7 
 neus
Ami 
ly
G 
šíš
H 
 

neuslyC 
šíš 
D 
ani zkra
H 
ju,

Emi 
jak moju 
G 
pěsničku 
D 
tobě 
Hmi 
hra
Emi 
jú.


2. A v tej pěsničce je pravda ryzí,
nemožeš moja byt, když si cizí,
co je cizí, moje není,
to bývá leda tak na trápení.

3. Na, co sa nesměješ, proč sa hněváš,
a šak já dobře vím, že mě nedáš,
že mně nedáš dovolení,
abysme dospali k rozednění.

4. Neptej sa, cérečko, aj, ty to víš,
v noci mě u sebe neuvidíš,
neuvidíš ani zrána,
jsi pro mě daleko za horama. 
_______________________________________________________
1. DaEmi 
rmo jsem 
G 
miloval a
D 
 čas plyn
Emi 
e,

co jsem chtěl toCmaj7 
bě dát, 
D 
už nedám jiné
H7 
,

co jsem chtěl dC 
át to
D 
bě, milá
H 
,

naEmi 
 věky, na
G 
 věky's pro
D 
marnila
Emi 
.


2. To se ti, má milá, lehko řekne,
že i bez tvojí lásky tu bude pěkně,
tak bez tebe bude krásně,
jako když na nebi slunko zhasne

video

Historie úprav

24. 11.

Červ (rozdíl)

Export

Sdílení