Orlík arrow / My proti nám

: My proti nám

Ami G6 C Dmi Emi/D Ami Emi/D 
Ami G6 C Dmi Emi/D Ami Emi/D 
 


1. Ami 
Buďte krví 
G6 
zborce
C 
ní 
Dmi 
tak dojdete 
Emi/D 
spase
Ami 

Bůh vás v nebi ocení za křížové tažení
pod křížem se bijte dál kacíř nám všem spánek vzal
vždyť vám papež požehnal a sám král vás povolal

R: Dmi 
Dýchá 
Ami 
Rýn z hrani
G6 
ce 
C 
dým

Emi7 
mistr Jan 
Dmi7 
umírá 
F 
se svým 
G 
poselst
Ami 
vím


2. Budem bránit naši zem proti kříži kalichem 
bok po boku svorně jdem proti světu proti všem
píseň na rtech v ruce zbraň zemi svou si hrdě braň
musíš platit krví daň lide český rychle vstaň

R: Dýchá Rýn z hranice dým …

2X Ami G6 C Dmi Emi/D Ami Emi/D 
 


3. Nezmohl je celý svět sami se však zmohli hned
proti Čechu šel zas Čech zrada chytla druhý dech

R: /: Dýchá Rýn z hranice dým
mistr Jan dokonal se svým poselstvím :/

POZNÁMKA: Ami G6 C 
 = jeden takt


G6
video

Historie úprav

04. 12.

Červ (aktuální)

23. 11.

Červ (rozdíl)

23. 11.

Červ (rozdíl)

Export

Sdílení

Ve zpěvnících