Hradišťan arrow / Krátký popis léta

: Krátký popis léta

Požáry ze čtyř stran hoří léto

R: [: E 
 Požáry ze čtyř
A 
 stran
H 
 hoří
E 
 léto

omamně kvetou akátové háje
zelená duše vína doutná na vinicích
G 
krvácí vlčí 
D 
máky v obi
E 
lí :]


A 
Přichází tma a po 
G 
stříbrném 
D 
mostě kráčí 
A 
luna

G 
svět je jak 
D 
chleba vytažený z 
A 
pece,

G 
noc 
D 
ujídá, a 
G 
noc 
D 
ujídá


R: 

Ref+D.H.: Vlaštovky hbité rovnou nití
studánky k nebi, k nebi přišívají
rovný je den a slunce svítí
na rovné léto v rovném kraji

Požáry ze čtyř stran hoří léto

Historie úprav

07. 07.

agione (aktuální)

Export

Sdílení