Hradišťan arrow / Modlitba za vodu

: Modlitba za vodu

Capo V

G 
Ubývá míst, kam cho
E 
dívala pro vodu

má staAmi 
rodávná milá, 
F 
starodávná mil
E 
á,

F 
kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička

a pF 
outníci skláněli se nad hladinou, 
E 
aby se napili z dla
E7 
ní.


1. G 
Ubývá míst, kam cho
E 
dívala pro vodu,

Ami 
voda si na to vz
F 
pomíná, voda je kr
E 
ásná, voda má, voda má, voda 
E7 
má…


Ref.: Ami 
Voda má, voda má, 
G 
voda má (voda) rozpuštěné vlasy,

F 
voda má, voda má, voda 
E 
má, voda má (voda) rozpu
E7 
štěné vlasy.

Ami 
Voda má, voda má, v
G 
oda má (voda) rozpuštěné vlasy,

F 
voda má, voda má, vod
E 
a má,


F 
Chraňte tu vodu a ne
E 
dejte oslepnout pr
F 
astaré zrcadlo hvě
E 
zd.


2. A přiveďte k té vodě koníčka,
přiveďte koně vraného jak tma, voda je smutná, voda má, voda má…

Ref.: Voda má… rozcuchané vlasy

F 
A kdo se na samé dno pot
E 
opí, kdo poto
F 
pí se k hvězdám pro prs
E 
týnek.


3. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu,
voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má…

Ref.: Voda má popelem posypané vlasy, voda má popelem posypané vlasy,
Voda má popelem posypané vlasy, voda má, voda má,
F 
voda si na nás stý
E 
ská.


Ref.: Voda má rozpuštěné vlasy, voda má, voda má…
video

Historie úprav

20. 06.

Kopec (aktuální)

16. 06.

Ilsense (rozdíl)

Export

Sdílení