Hana Hegerová arrow / Čerešně (lehká verze)

: Čerešně (lehká verze)

Ami 
Ako mladé 
Dmi 
dievča 
F 
už je to 
E 
za na
Ami 
mi 

Po stromoch som Dmi 
liezla 
F 
s našimi
E 
 chlapca
Ami 
mi. 

C 
A vždy keď na strome 
G 
zlomili halúzku, 

E 
hádzali mi chlapci 
F 
čerešne 
G 
za blúz
Ami 
ku 

C 
keď boli zvedaví, 
G 
čo to mám pod blúzkou 

E 
odháňala som ich 
F 
zelenou 
G 
halúz
Ami 
kou. 
E 
 


Ami 
Ubránila 
Dmi 
som sa 
F 
viac menej 
E 
úspeš
Ami 
ne, 

Ami 
nikto nesmel 
Dmi 
siahnuť 
F 
na moje 
E 
čereš
Ami 
ne. 

C 
Neverte mládencom, 
G 
keď sa Vám zapáčia 

E 
vyjedia vám všetky 
F 
čerešne z 
G 
kolá
Ami 
ča. 

C 
Chlapci neublížia 
G 
kým hľadia zo stromu 

E 
keď zoskočia dolu, 
F 
čakajte 
G 
pohro
Ami 
mu. 
E 
 


Ami 
Keď sa na vás 
Dmi 
chlapec 
F 
zadíva 
E 
upre
Ami 
ne, 

Ami 
ako tie če
Dmi 
rešne 
F 
budete 
E 
červe
Ami 
né. 

C 
Keď sa na vás šuhaj 
G 
usmeje pod fúzky 

E 
rýchlo vyberajte 
F 
čerešne 
G 
zpod blúz
Ami 
ky. 

C 
Čerešne sú zrelé 
G 
a blúzka priúzka 

E 
nič vám nepomôže 
F 
zelená 
G 
halúz
Ami 
ka.