Old punks never die arrow / Slodobná Európa arrow / Unavený a zničený

: Unavený a zničený

1. C 
Unavený a zniče
Ami 

C 
skončím ráno pod studenou peri
Ami 
nou

Spánok je vyslobodením
a pokoj iba naivnou vidinou

F C G D A 
F C G D A 
C Ami 
C Ami 

R: [: Ami 
V špi
G 
navom 
F 
meste strate
C 

UnaveF 
ný a zniče
C 

Ulicou D 
šlapem

A 
na nič neča
G 
kám :]


C Ami 
C Ami 

2. Svet je divoký a šialený
ja sa v ňom už vôbec nevyznám
Tak tu stojím na rohu
Hladný smädný, zmetený a sám

R: V špinavom meste stratený…
video

Historie úprav

24. 11.

Janek (rozdíl)

Export

Sdílení