Old punks never die arrow / SPS arrow / Ruská

: Ruská

Předsednictvo UVKSČ vyzívá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor, protože obrana našich státních hranic je nyní nemožná. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom základním zásadám stavů mezi socialistickými státy ,ale za popření základních norem mezinárodního práva. Vysílali jsme zprávu předsednictva UVKSČ o obsazení naší republiky vojsky sovětského svazu Polska, NDR, Maďarska a Bulharska. Stalo se tak bez vědomí všech nejvyšších orgánů našeho státu. Vážení posluchači, upozorníme vás, že některé naše vysílače jsou vyřazeny z provozu takže nevíme zda vysíláme pro celou republiku.
V každém případě tuto zprávu okamžitě rozšiřte všemi možnými způsoby.

1. Ami 
Splet si Ivan
C 
kombajn
E 
s tankem
Ami 

na záC 
da si 
G 
mošnu 
E 
dal, 

/:opaDmi 
sek si pevně 
G 
utáh', 

do ruE 
ky vzal samo
Ami 
pal.:/ 


2. Kontrarevoluce řádí, 
jedem Praze pomoci, 
/:na cestu si posvítíme, 
proto jedem za noci.:/ 

3. „Co je to za civilizaci?", 
ptal se Ivan zděšeně, 
/:„Tady mají lidi domy, 
a my spíme na seně.”:/ 

4. Aby se civilizaci 
trochu více přiblížil, 
/:krade lidem tranzistory, 
jak ho brežněv naučil.:/
×
video

Historie úprav

21. 07.

Červ (aktuální)

21. 07.

Červ (rozdíl)

11. 06.

pat (rozdíl)

05. 06.

pat (rozdíl)

Export

Sdílení