Kotlík arrow / Svatopluk Karásek arrow / Ženský ty jsou fajn

: Ženský ty jsou fajn

1. D 
Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví

A7 
Ženský ty jsou fajn, to se 
D 
ví, se ví

co G 
jsem byl v base od tý 
D 
doby vím,

že ženský ty jsou A7 
fajno
D 
vý.


2. Když jsem seděl na tý Pankráci,
všude kolem mě jen chlapy v teplácích.
Já ve snu viděl všechno krajkový
a ženský ty jsou fajnový.

3. Co doma, já začal jsem se bát,
v tom mi žena píše, že bude při mě stát.
Jak ty řádky jen dovedou hřát
a ženský ty jsou fajnový.

R: [: Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví :]
já ve snu viděl všechno krajkový,
a ženský ty jsou fajnový.

4. Když tabák dojde, hrozně zle je mi.
Všude hledám vajgla, už lezu po zemi.
V tom daj mi balík se Startkami,
jo ženský ty jsou fajnový.

5. U soudu vidím právu žehná tu
krásná předsedkyně senátu.
Tak to jdem domů to je hotový
vždyť ženský ty jsou fajnový.

R: Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví…

6. Jak ženy přišly k špatné pověsti,
že nejsou moc chytrý a že berečej v neštěstí.
Prej k hříchu od pradávna maj vlohy,
prej slabý jsou jak mátohy.

7. Dávno už co světem stojí svět, 
tak si muži myslej, že jsou všeho lidství květ,
ale to se musí znova promyslet, 
dyť ženský ty jsou fajnový.
8. Adam, jak se můžeš dočísti,
se smutně toulal rájem a kopal do listí.
Houpal se na větvích stromoví,
co chybí tomu chlápkovi.
9. Když usnul Bůh mu z těla vyňal kost
a z ní mu stvořil ženu, ať je Ti pro radost.
V ráji poznal on co v base já,
že ženská je moc fajnová.
10. V ráji se měli věčně radovat,
až je zlej had začal hecovat.
Že prej by se moh' člověk Bohem stát,
to prej je moc fajnový.
11. Eva slyší to hadí šeptání: 
„Utrhni si jablko, k čemu to váhání?"
Trhá plod Boží všeho poznání,
Adame dobrý chutnání.
12. Adam si řek' zákaz zněl netrhat,
to utrhla ona, mně se nic nemůže stát.
Jen si kousnu vylez ze křoví,
bejt Bohem to je fajnový.
13. Od těch dob ženy slyšej od mužských,
že za všechno můžou, tak jak za ten první hřích.
prej po Evě jsou všechny bláhový,
ta naletěla hadovi.
14. Eva ta měla chuť si jabko dát
a jistě se též chtěla se svým mužem milovat.
Ale hřích byl v tom chtít se Bohem stát, 
ten hřích jde na vrub mužovi.
15. Hřích není nikdy v lásky žádosti,
ale v mužský bohorovnosti.
Chcem být Bohy my hlavy skopový
a ženský ty jsou fajnový.
16. Budete vy ženy litovat, 
že jste se nám chtěli furt emancipovat.
Až budete chtít vládnout nad tvory,
už nebudete fajnový.
Až budete chtít vládnout nad tvory,
budete jak my potvory.

R: Ženský ty jsou fajn, to se ví, se ví…

[: Heaven light shines on me, on me :]
Já ve snu viděl všechno krajkový
a ženský ty jsou fajnový.

video

Historie úprav

13. 07.

Kopec (aktuální)

08. 07.

Kopec (rozdíl)

08. 07.

Kopec (rozdíl)

08. 07.

Kopec (rozdíl)

08. 07.

Kopec (rozdíl)

08. 07.

Kopec (rozdíl)

Export

Sdílení