Znouzectnost arrow / O spícím štěstí

: O spícím štěstí

1. Emi 
Za lesem 
G 
kamenným, ohn
D 
ivou vodou

Za mrtvým údolím ,Železnou horou
Na konci světa ,štěstí jsem potkal
U cesty sedělo, nemohlo dál

R: Nikam Emi 
dál /: 
D 
óu óu 
Emi 
nikam dál :/ 4×


2. Pravilo: „Milý můj, musím ti říct
Všechno jsem rozdalo, už nemám nic
Jen nohy bolavý a vetchý šat
Každý se unaví, chce se mi spát

R: Jenom spát” /: óu óu jenom spát :/ 4×

3. Klek jsem mu u nohou, boty mu zul
Kabát svůj pod hlavu mu zasunul
A řekl: „Vůbec nic nechci ti vzít
Jen malý okamžik chci s tebou být

R: S tebou být” /: óu óu s tebou být :/ 4×

4. Za lesem kamenným, ohnivou vodou
Za mrtvým údolím, Železnou horou
Pod stromem košatým, usnulo štěstí
Nabírá síly, zatímco leží tam

R: A spí /: óu óu tiše spí :/ 4×
video

Historie úprav

17. 03.

Červ (aktuální)

17. 03.

Červ (rozdíl)

Export

Sdílení