Vladimír Mišík arrow / Stříhali dohola malého chlapečka

: Stříhali dohola malého chlapečka

1. G 
Stříhali doh
C 
ola malého chlapečka

Ami 
kadeře padaly k zem
D 
i a zmíraly

G 
Kadeře padaly j
C 
ak růže do hrobu

D 
železná židle
Ami 
 se otáč
Emi 
ela


2. G 
Šediví pánové
C 
 v zrcadlech kolem stěn

Ami 
jenom se dívali, jeno
D 
m se dívali

G 
že už je chlape
C 
ček chycen a obelstěn

D 
v té bílé zástěře 
Ami 
kolem k
Emi 
rku


3. G 
Jeden z nich, kulh
C 
avý učitel na čelo

Ami 
zasmál se nahlas a všic
D 
hni se pohnuli

G 
Zasmál se nahlas
C 
 a ono to zaznělo

D 
jako kus masa kd
Ami 
yž pleskne o 
Emi 
zem
Solo: C Ami7 D G 
 


#. G 
Učeň se dívá na
C 
 malého chlapečka

Ami 
jak malé zvíře se dí
D 
vává na jiné

G 
ještě nechyti
C 
t a rváti si z cizího a už přeci
Solo: C Ami7 D G 

4. G 
Učeň se dívá na
C 
 malého chlapečka

Ami 
jak malé zvíře se dí
D 
vává na jiné

G 
ještě nechyti
C 
t a rváti si z cizího a už přeci
5. G 
Ráno staví sv
C 
ou růžovou bandasku

Ami 
na malá kamínka, na Vin
D 
cka chcípáčka

G 
a proto učňo
C 
vi všelijaké myšlenky

D 
jsou vždycky stranou a t
Ami 
rochu vl
Emi 
ažné


6. G 
Toužení svědící 
C 
jak uhry pod mýdlem

Ami 
toužení svědící po 
D 
malé Šafářce

G 
sedává v kavár
C 
ně pod svými kabáty

D 
jako pod mladým
Ami 
i oběšen
Emi 
ci


7. G 
Stříhali doh
C 
ola malého chlapečka

Ami 
díval se na sebe, nemo
D 
hl se pohnouti

G 
nesměl se pohnou
C 
ti na židli z železa

D 
už mu to
Ami 
 začlo
Emi