Jelen arrow / Vlčí srdce

: Vlčí srdce

Sešli jsme z kopců do plání
Stvoření lesa do měst vyhnaní
V duších vítr a listí spadaný
A každým rokem a každým dnem

Každým krokem se vzdalujem
Svým kořenům i sobě navzájem
A někde v dálce slunce zapadá
Za obzor se sklání

Máš vlčí srdce a hlavu psí
Holý ruce s trním zápasí
A celej svět Ti říká co se smí
Když máš vlčí srdce a hlavu psí

Oooo oooo, oooo oooo
Oooo oooo, oooo oooo, oooo

A černý peří z křídel vran
Padá z nebe rovnou do varhan
A z kostelů zaznívá Otčenáš
A málokdo se zeptá jak se máš
Když se z dálky domů vracíš

Máš vlčí srdce a hlavu psí
Holý ruce s trním zápasí
A celej svět Ti říká co se smí
Když máš vlčí srdce a hlavu psí

Oooo oooo, oooo oooo
Oooo oooo, oooo oooo, oooo

Historie úprav

24. 05.

Forest (aktuální)

Export

Sdílení