Olympic arrow / Jako za mlada

: Jako za mlada

1. Ami 
Jsem to já jak zamlada

D7 
I když jinak teď vy
G 
padám

Ami 
Stále mám stisk buldočí

D7 
K tomu pár vrásek u 
G 
očí

F 
Názory jsem má
Dmi 
lo změnil

G 
Muziku mám 
C 
rád

Dmi 
Co jsem cenil cením dál

F 
Už zřejmě napoř
G 
ád


2. Jsem to já jak zamlada
Stejné věci mě napadaj
Když se dívky rozvlní
Není co bych jim nesplnil
V novinách čtu dobré zprávy
Stále nejraděj
Je to návyk od dětství
Dnům dát spád a děj

R: C 
Rád plavu v záhad
G 
ách

TDmi 
ak jako zam
Ami 
lada

AC 
 stejně spous
G 
tu věcí 
Dmi 
nevím
F 
 

IC 
 když mě uc
G 
hopí

Dmi 
smolný den za 
Ami 
klopy

C 
Marně doufá, 
G 
že se z něho z
Dmi 
jevím,
F 
 
G 
zjevím

3. Jsem to já jak zamlada
Stejně špatně se ovládám
Když mi něco nesedí
Dělám si službu medvědí
Řeknu to, co právě cítím
Potom zaplatím
Tak se jevím sobě sám
Aspoň prozatím.

R: Dál si plavu v záhadách
Stejně tak jako zamlada
Jako tehdy spoustu věcí neví
Když mě sem tam uchopí
Můj smolný den za klopy
Marně doufá, že se z něho zjevím

4. Jsem to já jak zamlada
Stejné věci mě napadaj
Stále mám stisk buldočí
K tomu pár vrásek u očí
Názory jsem málo změnil
Muziku mám rád
Co jsem cenil cením dál
Už zřejmě napořád
Svůj řád

Historie úprav

19. 09.

Kopec (aktuální)

19. 09.

Kopec (aktuální)

19. 09.

Kopec (rozdíl)

19. 09.

Kopec (rozdíl)

19. 09.

Kopec (rozdíl)

30. 08.

anonym (rozdíl)

Export

Sdílení