Dýmní #mig21 arrow / Mig 21 arrow / Periferním pohledem

: Periferním pohledem

Intro: e|--––––––––––––––-–––––––––––-––--–––--–––––––––––––––––––––-––-|
B|--–––-–––––––––-–––––––––––––––11–––11––––––––––––––––-––––-––-|
G|-–––6–8–8s9~-8s9~––8–6–––----------------8s9-8s9-8s9––8––6––––-|
D|--8--------------------8–––––8––––8–––––––––-----–––––––––––8–-|
A|-–––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––--|
E|------------------–––––––––––––-––––––––––––––––––––––-–––––––-|

e|–––––––––––––––––––––––––––––---––––-|
B|--––––-–––––––––––––––––––––––––––––-|
G|-––––6––8–8s9-8––6––––––-––-6—8-8p9--|
D|-–8----------------8--––8––––––––––––|
A|--–-–––––––––––––––––––––––––––––––––|
E|-------------------–––––––––––––––––-|
Text: Periferním pohledem
Díval jsem se na tebe
A strkal jsem si ruku jen tak do kapsy
Aby sis myslela, že tam něco mám
A možná že si pochopila
Že to bylo kvůli tobě
A tak si se votočila 
Šla si vode mě
Šla si vode mě

A tak jsem tu ruku
Zastrčenou v kapse
Rychle z kapsy vyndal rychle z kapsy 
Jako rychle z kapsy ven
Aby sis nemyslela
Že mi vo to de
Že mi vo to de
Díval jsem se na tebe
A cejtil, že v tý ruce
Mezi prstama a taky v dlani
Asi něco je
Něco se tam přilepilo
Takovýho mazlavýho
Asi starej ňákej papírek od bonbónu

Možná, že si pochopila
Že to bylo kvůli tobě
A tak si se zastavila
A koukla ses na mě
Díval jsem se trochu stranouúú
Tak aby sis nevšimnula
Že tě při tom sleduju
Že tě při tom sleduju
Že tě při tom sleduju
Perifernim pohledem
Perifernim pohledem

Ale hodně pozorně
video

Historie úprav

16. 04.

Kopec (aktuální)

Export

Sdílení

Ve zpěvnících