Daniel Landa arrow / Andělé

: Andělé

F#mi C# 

1. F#mi 
Uzoučká pěšinka uprostřed močálů,

C# 
ukryta v mlze, se plazila do noci.

Po ní šly postavy mlčky a pomalu.
Nikdo jim nemůže, nemůže pomoci.

2. Kráčeli cestou do temnot v hlubinách.
Ta kdysi zářila, jak brána do ráje.
Na ztichlou krajinu dopadal hvězdný prach.
Tma všechno pohltí soucitu nemaje.

R1: A 
Sídla teď 
D 
v zemi 
E 
mají

A 
křídla 
D 
peli
E 
chají.

Jsou to F#mi 
padlí andělé a někdy dost 
(G) 
pi
F#mi 
jou,

když po nocích dělaj, že naplno (G) 
ži
F#mi 
jou.


*: F#mi 
Tak strašně chybí víra – 
C# 
na to se neumírá.

O lásce málo vědí - lásky se nenajedí.
Zoufalá apatie - to duše uvnitř hnije.
Nevědí, co je štěstí - dostaneš hajzle pěstí.

R2: Chodí často v džínách.
Škodí ve skupinách.
Padlí andělé se špinavým peřím,
s nadějí vzhlížejí k zamčeným dveřím.
R3: V nebi je málo chtěli.
Šklebí se - zapomněli,
G 
že sem z nebe spadli to 
Hmi 
protože kradli.

E 
Šlohli asi kus nebeský krásy. 
C# 
 


*: Doba je mladá
hvězda už padá.
Přišel čas přát si všechno! Andělův život je krátký.
Možná to někdy vyjde, a je třeba vezmou zpátky.

R4: Stojí tu bez útěchy.
Bojí se, mají blechy.
Opravdoví andělé se zamračenou tváří
pozorujou měsíc jak vytrvale září.

3.=1. 

R5: Sídla v zemi mají.
Křídla pelichají.
Padlí andělé se špinavým peřím,
s nadějí vzhlíželi k zamčeným dveřím.

R3: V nebi je málo chtěli …

R6: B 
Sídla 
Es 
v zemi 
F 
mají.

B 
Křídla 
Es 
peli
F 
chají.

Gmi 
Padlí andělé se špinavým peřím,

s nadějí vzhlíželi k zamčeným dveřím.

R7: B 
V nebi je 
Es 
málo 
F 
chtěli.

B 
Šklebí se – 
Es 
zapo
F 
mněli,

As 
že sem z nebe spadli 
Cmi 
to protože kradli…
fade out 
 

Historie úprav

16. 09.

Červ (aktuální)

16. 09.

Červ (rozdíl)

Export

Sdílení