Neznámý interpret arrow / Niagara

: Niagara

Na břehu D 
Niagary, stojí 
A7 
tulák starý,

na svou první lásku vzpomíD 
ná.

Jak tam stáli spolu, dívaA7 
li se dolů,

až jim půlnoc spadla do klíD 
na.


Teskně hučí NiaA7 
gara, teskně hučí do no
D 
ci,

komu D7 
vášeň v srdci 
G 
Gmi 
rá,

tomu D 
není pomo
A7 
ci,

komu D7 
vášeň v srdci 
G 
Gmi 
rá,

tomu D 
není pomo
A7 
ci. 
D 
 
Střemhlav D 
do propasti padá 
A7 
proud,

na něm vidím tebe děvče D 
plout,

škoda že ten D7 
přelud 

G 
krá
Gmi 
sný 
D 
nelze 
A7 
obej
D 
mout,

škoda že ten D7 
přelud 

G 
krá
Gmi 
sný 
D 
nelze 
A7 
obej
D 
mout.


Osud tvrdou pěstí, zničil lidské štěstí,
i ten nejkrásnější jara květ
i ten kvítek jara vzala Niagára
ta jej nenavrátí nikdy zpět.

Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci,
komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci,
komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci.

Střemhlav do propasti padá proud,
na něm vidím tebe děvče plout,
škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout,
škoda, že ten přelud krásný nelze obejmout.